Landen zijn als organismen, die elkaar darwinistisch beconcurreren om de energietoevoer van zichzelf in stand te houden. Want zonder toevloed van goedkope energie stort een hoog-technologische samenleving in. De rest is al snel vroom ge OH. Daarom, in wiens belang is klimaatalarmisme bij deze globale strijd? Hoe kan het dat wij in Europa honderden miljarden euro’s subsidies dumpen in failliete energie-techologie als windturbines, met het excuus dat we zo de door massamedia gehypete klimapocalypse tegenhouden?

Terwijl iedereen met middelbare school natuurkunde kan narekenen, dat wisselvallige wind geen stabiel fossiel kan vervangen. Is er een link met andere geopolitieke gebeurtenissen die door het energievraagstuk worden gedreven?

Zoals de ‘Arabische Lente’. Dat lijkt eerder een met Saudische steun gelanceerde moslim-fundamentalistische power grab rond de Middellandse Zee. Je framet dat in media vervolgens als ‘vrijheid blijheid- weg-met-de-dictator’: en alle links liberale mediasukkels papegaaien dat vervolgens dan. Wat de rol van media betreft vallen de schellen steeds meer van de ogen.

De Syrische crisis lijkt-aldus Oilprice-net- eerder een Proxy-oorlog tussen Saudie Arabie en Rusland over een gaspijplijn van Iran door Syrie naar Europa. Lees het verhelderende artikel op Oil Price Net daarover, waarvan Hajo al de link gaf. Ook de vluchtelingenstroom die Duitsland op gang bracht noemen zij een greep van de Duitsers naar goedkope immigranten-arbeid. Waarbij de rest van de EU-landen hun afdankertjes mogen opvangen, zo bedong Mutti Merkel middels een nieuwe regulering.

De Rus profiteert van millieuclubs
Of spelen de Russen bij het opstoken van het klimaatvuurtje een rol bij het verzwakken en afhankelijker maken van Europa van hun gasvoorraden. Bijvoorbeeld bij het faciliteren van milieuclubs met hun paniekverhaaltjes? Immers, als wij afhankelijk worden van de speeltjes van Groene Pies en co, dan hebben we steeds meer Russisch gas nodig. Gerhard Schroder- vriend van Putin- liet al een pijplijn aanleggen. Putin en de Russen zie je alvast geen enkele paniek maken over ‘global warming’, en dat is niet omdat ze achterlijk zijn daar.

Hoe kan een club als Shell de klimaatridder uithangen? Behalve dan dat hun strategie verschoof van olie naar gas, mede dankzij het ‘bewezen reserve’-debacle onder Walter van de Vijver? En dat gas als het klimaat-vriendelijker spul op de markt gesleten kan worden? Of is Greenpeace een wapen van de Russen om Shell te bashen. Zodat de Russen een voordeelpositie houden over arctische voorraden? De KGB steunde ook het linkse IKV-spul bij hun demonstraties tegen een sterkere Europese defensie.

Ik ben bij van dat IKV-volk op hun Bijlmerflat geweest, waar ze trots foto’s toonden van stuk geslagen F16’s op Volkel, in zo’n plastic bladermap. Dat zit in de zelfde politieke hoek als milieufanaten.

…zoals tegen Shell
Shell specialiseerde zich in moeilijk winbare voorraden olie. Daar hebben ze alle technologie voor in huis, dit was een bewuste strategie zodat ze als contractor op de oliemarkt konden blijven opereren. Maar onder Jeroen van der Veer werden ze bij Sachalin geflest door de Russen. Nu moeten ze hun verlies nemen bij de Arctische olie, een miljardenslok op een borrel. Alle moeilijk winbare olie blijft nu voorlopig in de grond, dankzij de door Saudi Arabie ge-initieerde lage olieprijzen. Te kostbaar.

Tel daarbij dat milieuclubs schalie-olie en gaswinning in Europa blokkeren. Alleen gas, zoals vanuit Shell’s gas-to-liquid-terminal in Quatar – de grootste ter wereld- is voor de Koninklijke nog een lucratieve optie om het hoofd boven water te houden. Wat dat betreft, lagen de belangen van Shell dus meer op 1 lijn met die van Saudie Arabie in het Syrische vraagstuk.

 

Plots heet kappen van regenwoud weer subsidiabel want 'hernieuwbaar....

Plots heet kappen van bos weer subsidiabel want ‘hernieuwbaar’….

Oliedom
Maar Quatar heeft bij onderzoekers naar financiering van terrorisme de status van verdachte. Althans, de miljonairs die IS ook sponsoren blijven daar ongemoeid, zo stelt dit rapport Quatar and Terror Finance.

De status van Saudie Arabië bij financiering van Soennitische fundamentalisten is al langer dubieus. Wie IS erg vindt, moet verder beseffen dat het onthoofden van mensen vanwege religieuze redenen in VS-bondgenoot Saudi Arabië staand beleid is. Wanneer landen allianties aangaan, is dat alvast niet om ethische redenen. Hier is het puur: de vijand van mijn vijand (Iran) is mijn vriend. Volgens Oil Price.net was het ontstaan van de Sjiitische as Syrie, Irak Iran met steun van Rusland ook de reden voor een proxy-oorlog.

En energie moet een rol spelen bij allianties tussen in cultureel opzicht elkaar vijandig gezinde landen. 

Ons land draait voor 50 procent van alle primaire energie op olie, zoals de KIVI voorrekende. Zonder die energie zouden wij net zo hoog ontwikkeld zijn als Somalië. Realistische alternatieven zijn er niet. Ik bedoel, als wij vrijwel al ons timmer- en bouwhout al uit bossen in het buitenland moeten importeren, hoe kun je dan beweren dat je met eigen bos en plantaardige gewassen je energieconsumptie kunt voeden? (biomassa) En die middeleeuwse manier van energievoorziening dan ook nog ‘hernieuwbaar’ durven noemen, alsof ontbossing plots niet meer bestaat. Je moet wel een ontzettend linksige ambtenaar zijn om dat serieus te willen.

Het lijkt mij onmogelijk dat op dit wereldtoneel een club links-liberale academici met wat klimaat-glazenbollen onze energietoekomst dirigeert. Academici die het er juist op exorbitant kosmopolitische wijze van nemen. De Pier Vellinga’s van deze wereld zitten op de miljoenen. Daar MOETEN toch andere krachten achter zitten?