Gij zult geen vals getuigenis geven: Kennen mensen bij de EO het verschil tussen geloof en goedgelovigheid?

Gij zult geen vals getuigenis geven: Kennen mensen bij de EO het verschil tussen geloof en goedgelovigheid?

We naderen de zondag, dus kan er wel een donderpreek vanaf tegen de EO. In het jaar 9 na Gore zien we nu hoe ook de Evangelische Omroep niet kan omgaan met het verschil tussen geloof- een balanceeroefening vanuit Godsbesef – en goedgelovigheid (dommigheid, luiheid, onkunde). We registreren als bewijsstuk het artikel ‘We gaan op een afgrond af’. Waarbij ze 1 of andere mensenrecht-activist interviewen die zich geroepen voelt ook iets geks over klimaat te roepen, nu dat tijdens ‘Parijs’ zo in de mode is.

Omdat iemand van Amnesty Multinational zijn zelfrechtvaardiging verwart met kennis van de zaak. Alsof goede intenties het zelfde zijn als goed. Even lekker meedoen met de dans rond het groene kalf, jezelf profileren.

Mijn vraag aan de EO: Welke groene godloochenaar heeft dat artikel geschreven, en knuffelt met de groene Antichrist?  Of is het voortaan de Ecologistische Omroep? Niet dat ik de laatste 10 jaar ook maar 1 programma van de EO zag. Maar dit is toch stuitend, en nee: ik word niet bang van een plaatje met koeltorens waar WATERDAMP uit komt. Ik zie in die koeltorens de bakkers van welvaart, welzijn en geluk voor steeds meer mensen.

Bij Knack beginnen ze ook te ontwaken: iedereen met een consequente mensvisie, humanist, christen enz kan tot deze analyse komen

Bij Knack beginnen ze ook te ontwaken: iedereen met een consequente mensvisie uit de Westerse denktraditie, humanist, christen enz kan tot deze analyse komen

Aarde-verering heeft anti-christelijke wortels
Het is een volledig antichristelijk idee dat die vetgemeste planeetredders daar in Parijs ook maar iets goeds met de mensheid op hebben, terwijl jaarlijks nog miljoenen mensen als ratten sterven aan veel urgenter kwesties. Het is satanisch te doen alsof dit planeetje redden ook maar iets van doen heeft met het christendom, of ook maar in de verste verte enige Bijbelse grond heeft. Hier, ik pak mijn ge-erfde Statenbijbel er even bij, poets eerst even de schijt er af van mijn tamme torenvalk Wietse, en lees dan Genesis 26:

En God zeide: Laat Ons Menschen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de visschen der zee (.ik hoor God hier niet mekkeren over de zuurzaamheid of zeuren over het juiste ecolabeltje, U wel?), en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de geheele aarde (..ja EO, lees dat nog eens goed, zegt de Oud Testamentische Heere dat wij moeten bomen knuffelen en CO2-aflaten moeten kopen?)

Nee, overal blijken de anti-christelijke wortels en anti-humanistische wortels van deze planeetredders die het geschapene willen vereren boven de schepper. De milieubeweging verkoopt een paradijs-verlangen waarbij men alsnog weer de hemel op aarde wil stichten, het klimatopia van ‘veilig weer’ of de ‘100 procent intacte’ natuur. Omdat Theologie geen wetenschap is, hou ik me graag bij de tekst zelf, en niet het gehaarkloof van iemand die van een zo klein mogelijk stuk tekst een zo lang mogelijk lulverhaal wil maken.

Heersen is bij mij gewoon heersen.

Mijn torenvalk scheet op de bijbel, dat is beter dan - zoals bij de EO- schijt AAN de bijbel hebben

Mijn torenvalk scheet op de bijbel, dat is beter dan – zoals bij de EO- schijt AAN de bijbel hebben

Germanen deden al aan planeet-verering: Nerthus
En nee, ik klets daar NIET uit mijn nek. De ontwerper van het klimaatcircus Maurice Strong en zijn volgelingen zijn allen gemotiveerd door een New Age achtig ecologisme. Waarbij ze christelijke en joodse symbolen verkrachten voor hun ecologisme, dat werkelijk niets, nul nada van doen heeft met de menselijke waarden die christenen kunnen uitdragen. Zie verder ook kerkschopper Lynn White met zijn ‘on the historical roots of our ecological crisis‘ uit 1967: dat is het schotschrift van de babyboomers die uit naam van ‘het milieu’ zich tegen het christendom gingen afzetten. Om zo voor planeet-verering te pleiten.

Waarbij zonde gelijk kwam te staan aan ‘niet natuurlijk’ en deugd gelijk werd aan ‘natuurlijk’.

Terwijl er niets mis is met de opdracht om te heersen over de natuur, vanuit christelijk en ook humanistisch perspectief. De natuur was een akelig oord, dat wij veel aangenamer, afwisselender en beter kunnen maken voor steeds meer mensen. De mens in relatie tot God en de ander staat centraal, niet ‘de planeet’. Die planeet redt zichzelf wel, tenzij je weer animistische religie gaat bedrijven. Zoals de Germanen volgens Romeins geschiedschrijver Tacitus (55-117 n C)deden. Die vereerden ook ‘De Aarde’. Zoals Tacitus schrijft over de Angelen, Aviones en andere stammen:

Over de afzonderlijke stammen is niets bijzonders te melden alleen dat ze tezamen Nerthus, oftewel Moeder Aarde, vereren. Ze geloven dat zij ingrijpt in het menselijk bestaan….

Dus bij de EO zijn ze ook heidenen geworden met hun Germaanse klimaat-stamhoofd Henk Hagoort, en zijn priesters die het weer willen bezweren.

Strong's agenda kent een sterke religieuze ondertoon, waarbij het christendom en jodendom worden verkracht voor New Age-achtige planeetredderij

Strong’s agenda kent een sterke religieuze ondertoon, waarbij het christendom en jodendom worden verkracht voor New Age-achtige planeetredderij

Een zonnepaneel van de EO als troost
Jezus was bij het EO-rovershol kortom met zijn zweep naar binnen gelopen en had groene slijm er uit geveegd, dat zegt een christelijke omroep te zijn maar dat de naam van Christus zo door het groene slijk haalt.

De enige afgrond die gaapt is de ondergang van Europa dankzij de decadente en verwrongen geesten die van enkele tienden graden klimaatveraangenaming wereldprioriteit nummer 1 maken. Terwijl nog miljoenen mensen sterven aan malaria, ondervoeding, geen toegang hebben tot schoon water.

… en bijvoorbeeld duizenden christenen in Islam-landen worden vervolgd en onderdrukt. Die wil de EO dus liever een zonnepaneeltje als troost geven. En wat is ‘mensenrechten’ ook, als je zegt ‘ik ben voorrechter van mensenrechten’. Hou je dan moordpartijen tegen?

Zeg tegen de door IS verkrachte Yezidi-vrouwen in hun gezicht; wij vinden de koolzuurfobie van volgevreten liberals even belangrijker bij de Ecologische Omroep.

Een humanist als Brendan O Neill snapt het OOK, omdat hij een consequente mensevisie uitdraagt die uit de Westerse traditie komt

Een humanist als Brendan O Neill snapt het OOK, omdat hij een consequente mensvisie uitdraagt die uit de Westerse traditie komt EN zijn klassieken kent. O’ Neill kwam ook met Genesis 26 aanzetten

De 10 mensenplichten
We hadden al 10 mensenplichten. En als mensen zich daar aan hielden, zat het met de rechten ook wel goed. Dat houden van geboden vraagt dagelijkse oefening en is voor 1 mens- u en ik- al moeilijk zat. Sterker nog, er is vaak geen donder aan, die zelfbeheersing enzo. Wat zegt dat dan over de toegevoegde waarde van mensenrechten. Wie is er beter geworden van het zwaaien met zo’n papiertje van Amnesty Multinational?

Wat doe je dan, als je voorvechter van mensenrechten bent? Volgens mij worden de mensenrechten vooral getreden in landen waar mensen hun mensenplichten niet kennen. Dus met een fout geloof zoals de Islam.

Ja. Je hebt goede geloven en slechte geloven. Je moet de mens respecteren, maar geen mening is heilig.

Je hebt geloven die een vreedzame inspirator hebben, namelijk het christendom (Jezus Christus) en het Boeddhisme (Boeddha, Siddharta Gautama). Die kennen ook allebeide een kloostertraditie. Waarbij de christelijke kloostertraditie een groot pre heeft boven die van de Boeddhisten: ze maken lekker bier!

En je hebt een perverse militaire ideologie die het christelijke begrip van ‘overgave’ aan God verkrachte tot ‘onderwerping’, met een oorlogsmisdadiger als inspirator. Mensenrechten komen nogal gekunsteld over, als van mensen die beslist niet willen erkennen dat je dergelijke voorschriften alleen krijgt vanuit de Westerse traditie en daarin is de christelijke inspiratie onvervreemdbaar.

Apocalypse

Apocalypse

Doe als Mohammed, en de wereld wordt een akeliger oord van kromzwaard zwaaiende genocide-plegers, en voor je het weet ben je alweer 1500 jaar in oorlog met de rest van de wereld. Doe als Jezus Christus, en de wereld wordt menselijker. Maar goed, dat laatste is een vrijwel onmogelijke opgave. Het is misschien wel bovenmenselijk om waarachtig mens te kunnen zijn. En daarom is er gelukkig lekker bier, je moet niet vromer willen zijn dan waartoe je in staat bent.

Wanneer we het dan toch over foute geloven hebben: het Staats-Atheisme, zoals tijdens de massa-slavernij van Lenin en Stalin, of van de anti-christelijke Nazi’s die de hele kerk onder de knoet wilden houden (lees het werk van Dietrich Bonhoeffer, of Jan Bank’s God in de Oorlog)

Waar zit het met mensenRECHTEN meestal wel goed? In landen met een christelijke en humanistische traditie. Vervang je die Westerse traditie door het ecofascisme van klimaatfanaten, dan worden onze rechten als vanzelf straks ook met voeten getreden. We hebben daar in Nederland zelfs al een wet voor: de Rijks-coördinatieregeling bij het plaatsen van windturbines, die de rechten van omwonenden afneemt ten gunste van een subsidie-elite die geld vangt van de gedupeerden.

By all means, daar zit niets christelijks aan.

Dus EO, zet de klimaat-jihad over boord: bekeert u!

Amen.