Het operationeel programma EFMZV (Europese visserijsubsidie-programma tot 2020 dat 126 miljoen euro belastinggeld opmaakt) blijkt een lachwekkende operatie ‘liegen tegen jezelf’ van niet alleen ambtenarij en milieuclubs, maar ook visserijbestuurders. Zij willen zichzelf voorhouden dat de aanlandplicht ‘kansen’ voor visserij geeft door ondermaatse vis aan te landen voor waardeloze diervoeding. Terwijl alle 12 geschetste kansen zonder uitzondering lastenverzwaring meebrengen.

De enige kans die zij de kottervisserij bieden, is dat zij uit bedrijf worden gedreven zoals het Landbouw Economisch Instituut al voorrekende.

Deze ‘kansenkaart’ is notabene opgesteld in het bijzijn van visserijbestuurders via dure vergadersessies, die hier ook nog eens hun goedkeuring aangaven. Het operationeel programma toont daarmee het failliet van Johan Nooitgedagt, Derk Jan Grote Berends en zijn subsidieslurp-clubs van de Beloftenindustrie, maar ook van vissers die deze mensen maar in het zadel houden. Je krijgt het leiderschap dat je verdient. Je gelooft het gewoon niet als je dit leest op bladzijde 11:

Screen Shot 2015-12-22 at 08.39.28

Alle 12 ‘kansen’ zijn niet gebaseerd op vragen uit de markt, dus van de visconsument, het zijn alle 12 maatregelen die vissers geld kosten en ze dus lasten opleveren. Waarom is er bijvoorbeeld behoefte aan imagoverbetering EN samenwerking met NGO’s, als die NGO’s 1 van de belangrijkste oorzaken zijn van het slechte imago van vissers, door een kwart eeuw achterhaald beeld van ‘overbevissing’ te schetsen? Zie hier wat het Wereld Natuur Fonds roept, om het MSC-labeltje op te dringen.

image1Het achteruitgangsgeloof brengt vissers aan bedelstaf
Ecosystemen die ‘uit balans’ raken is geen ecologie maar ideologie, er is nooit een mysterieuze balans geweest, behalve in de paradijsmythe waarmee milieuclubs hun brood verdienen. En dat is Duurzaamheid ook: een achteruitgangsideologie. Er is nog nooit een klant bij de viskraam geweest die de visboer vroeg; nou, is deze vis wel duurzaam gevangen? Je kunt daar als visboer ook geen zinvol antwoord op geven, want wat is ‘duurzaam gevangen’? Ook bij de viswinkel vraagt niemand om een MSC-vis, er zijn maar 15 van de 815 winkels die zo’n label voeren.

Er is geen vraag naar ‘duurzaam’, niemand kan ook goed aangeven wat er mee wordt bedoeld. ‘Duurzaam’ dat is een ding van overgesubsidieerde protestclubs tegen welvaart en vooruitgang, de grootste plaag van de samenleving van dit moment, die ons land vernietigt als zij op de stoel van de macht wordt gezet: de milieubeweging. Certificering heeft ook nog nooit winstvergroting opgeleverd, omdat dit door milieuclubs wordt opgedrongen.

Laat ik medestander Jaffe Vink citeren in de Telegraaf:

Jaffe Vink ontmaskerde al eerder Greenpeace haar leugens in 'Het Gifschip' en hoe linkse media daar kritiekloos achteraan huppelen

Jaffe Vink ontmaskerde al eerder Greenpeace haar leugens in ‘Het Gifschip’ en hoe linkse media (tautologie) daar kritiekloos achteraan huppelen

Contraproductief, milieuclubs bereiken tegendeel wat ze voorstaan
En dit is wat milieuclubs werkelijk bereiken met hun onheilsmarketing en handel in wantrouwen, het tegendeel. De milieubeweging leidt met haar lastenverzwaringen en marktblokkade van Noordzeeschol in supermarkten er toe, dat vissers geen cent meer kunnen investeren in waar het volgens hen om zou draaien (bladzijde 10):

  1. De Nederlandse visserijsector kampt met hoge kosten. In de Nederlandse platvissector zijn dat voornamelijk de kosten voor brandstof. Dit, in combinatie met dalende opbrengstprijzen, zet de rendementen van de bedrijven onder druk. Deze daling komt meer en meer op gespannen voet te staan met de noodzaak dat de sector dient te investeren in energiebesparende innovaties en vistechnieken.

Dus men weet al best dat de sector de aanlandplicht niet kan dragen. Want Links werkt altijd averechts. Men schrijft dat ook doodleuk op in de voorgaande bladzijde. Maar roept op de bladzijde daarna doodleuk iets over ‘kansen’ die allen eufemismen zijn voor nog meer kosten, en dus het tegendeel van duurzaamheid. Want de hele sector gaat op zijn gat, en zal met subsidies op 1 been hinkend gehouden worden. Want 1 + 1= 2, tenzij je subsidies krijgt om anders te roepen.

Dit rapport is ook met visserijsubsidies opgesteld, alle vergaderrondes zijn ermee betaald. En de vissers laten zich wat morrend door hun eigen bestuurders naar de slachtbank leiden. In plaats van ze uit hun nieuwe kantoor te sleuren en ter verantwoording te roepen: hoe konden jullie hiermee instemmen?

We zien komend jaar wat er gebeurt met de visserij, wanneer je milieuclubs op de stoel van de macht zet. Zoals we dat nu ook voor onze energievoorziening doen. En voor 2020 ligt de hele visserij op haar gat. Gezellige kerstdagen gewenst!