De NOS-ambtenaren helpen hun PvdA-bewindsman om verzet te ontmoedigen

De NOS-ambtenaren helpen hun PvdA-bewindsman om verzet te ontmoedigen

Het is onzin dat Martijn van Dam- de nieuwe Sharon Dijksma op dit dossier- geen uitstel van de aanlandplicht of versoepeling kon regelen in Brussel, zoals de NOS meldt. Hij wil gewoon niet. Mogelijk hebben de als journalist vermomde NOS-ambtenaren van hun PvdA/overheid opdracht gekregen om vissers te ontmoedigen en ze een worst voor te houden, in de vorm van verruimd tong-quotum.

Als lokkertje roept Van Dam dat hij in ruil een vergroting van het tong-quotum met 10 procent bedong. Dat is een instinker. Zoals visserijbioloog Dolf Boddeke al waarschuwde, is het maar de vraag of de bestandsschattingen rond deze vissoort wel zo positief zijn als verondersteld.

Alternatieven voor huidige aanlandplicht zijn er voldoende
Of denk je nu werkelijk dat men in Spanje net zo regelneverig en braaf doet? Daar heeft men ook niet een vergelijkbare kottervisserij op bodemvis, waar je onvermijdelijk enige bijvangst hebt.

De belangrijkste bijvangst van kottervisserij op tong is ondermaatse schol. En diverse studies geven bij teruggezette schol een overlevingskans van 50 procent of meer, afhankelijk van dekbehandeling en vele andere factoren. Een fatsoenlijke overheid zou vissers tijd geven om:

  • a. selectiviteit van visserij te verbeteren, dat was ook de overheidsinzet voor de aanlandplicht werd opgedrongen door de milieuactiviste Maria Damanaki en de lobby van anti-visserijactivisten van WNF, Stichting de Noordzee en andere door het Ministerie van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken gesubsidieerde clubs. Stichting de Noordzee krijgt nu bijvoorbeeld 10 procent van haar begroting gesubsidieerd door het Ministerie van I&M voor het bedrijven van linkse politiek. (=meer overheid en negativiteit verpakt als idealisme)
  • b. manieren vinden om van terugzet-vis de overlevingskansen te vergroten
  • En selectieve aanlandplicht zoals de Canadezen doen: van soorten onder quota die vangst niet overleven als wijting kun je altijd een aanlandplicht nog invoeren

Schreven we van de SWNM al 2 jaar terug in de Discardguide.

Nu moeten vissers dus jonge schol- die anders terug in zee werd gezet en overleefde of in het ecosysteem werd opgenomen- aan wal dumpen. Daar mag die jonge schol dan tot diervoeding verwerkt worden of naar de verbrandingsoven. Maar als je dus een schol in zee terugzet en aan de meeuwen voert ben je vanaf 1 januari strafbaar.

Bron: Griffin Carpenter in Marine Policy 'Landing the Blame: the influence of EU Member States on quota setting'. Brussel had jarenlang lak aan wetenschappelijk advies, Zuidelijke EU-landen hebben dat nog steeds

Bron: Griffin Carpenter in Marine Policy ‘Landing the Blame: the influence of EU Member States on quota setting’. Brussel had jarenlang lak aan wetenschappelijk advies, Zuidelijke EU-landen hebben dat nog steeds

Verruimd tongquotum bedingen is juist slecht
Het is bijzonder onverstandig om boven wetenschappelijk advies te gaan vissen. Dat is al sinds 1983 het grootste manco van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid van de Europese ‘Unie’, zoals ik al blogde. Lees de studie in Marine Policy ‘Landing the Blame’ er maar op na, waar ik over blogde. Carpenter bevestigt daarin precies het beeld, dat Dolf Boddeke ook beschrijft als voormalig EU-adviseur bij visserijzaken.(STCF)

Wie dus iets wil doen aan verbetering van visbestanden, die voert geen averechts symboolbeleid in als de aanlandplicht. Die zorgt ervoor dat lidstaten niet meer opvissen dan wetenschappelijk verantwoord. Dat betekent ook dat Martijn van Dam geen tongquota mag gebruiken om zichzelf politiek draagvlak te geven. En om waardeloze visserijvertegenwoordigers met hun slappe knieen draagvlak te geven.

In plaats van onze vissers van zee te pesten samen met de milieubeweging, kan Martijn van Dam er beter op aandringen dat de Spanjaarden eens stoppen met decennia stelselmatige overbevissing, met nog steeds tientallen procenten bevissing boven wetenschappelijk advies.

...

 

I have a dream
Goede mensen overtreden slechte wetten, en een slechte overheid roept bij burgers de morele plicht op tot verzet. Aan beide condities is bij de aanlandplicht voor bijvangst ruimschoots voldaan.De aanlandplicht brengt de kottervisserij aan de bedelstaf, omdat zij nu dekruimte moeten reserveren voor terugzet-platvis die hen niets oplevert dan lasten.

Onze kottervloot werd reeds met meer dan 100 schepen afgebouwd om de visserij-inspanning in overeenstemming te brengen met de huidige draagkracht van de zee. Vissers hebben genoeg offers gebracht. Genoeg is genoeg, zo leek mij. Instemmen met de aanlandplicht is instemmen met bedrijfsbeeindiging. De visserij heeft een andere Vissersbond nodig, 1 die wetenschappelijk onderlegd werkt en een ecologisch eigen verhaal heeft dat de visserij eindelijk de 21ste eeuw in helpt.

Minder subsidies, minder lasten, meer opbrengsten.

En wie aan dit geschrevene aanstoot neemt of het ‘extreem’ noemt, zoals Johan N, Arjan Heijnen en anderen mij willen framen om bij de overheid een wit voetje te halen. Als de waarheid vertellen extreem is, in wat voor land leven we dan?