1_5StagesofClimateDenieal

Een vraag aan de lezers van ons blog, of zij het internet willen afgrazen, hun connecties en bronnen naar de vraag: wanneer is de term ‘klimaatscepticus’voor het eerste gebruikt, en wie bedacht dit?  Iedereen die de Historische Noodzaak van het grote transitieproject van groen van kanttekeningen voorziet kan al sinds jaar en dag op dit stempel rekenen. En haar Godwin-broertje (ja dit is wel een klassieke Godwin….) Klimaatontkenner.

Het monopolie op demoniseren van je debat-tegenstander is geheel voorbehouden aan linkse media

Het monopolie op demoniseren van je debat-tegenstander is geheel voorbehouden aan progressief

Dit is standaard-kreet bij de groen bevlogen milieuredactivisten van dagblad Trouw, en de vanwege haar progressief politieke koers tot ‘kwaliteitskrant’ gekwalificeerde Guardian, en John Cook  van Skeptical Science.

Het is de manier geweest, om iedere twijfel buiten de orde van het debat te plaatsen, alsof je wel in een groep van slechte onbeschaafde mensen moet horen, die tegen DE wetenschap zijn. Het labelen tot die sociale groep en diskwalificatie is staand beleid geworden bij de Nationale Propaganda Organisatie van Henk Hagoort.

Zie in dat verband het continu geciteerde Merchants of Doubt dat op een historisch bijna cliché-matige manier een herhaling van zetten lijkt.

2011_09_07_Emmanuel GoldsteinMerchants of Doubt/Goldstein en zijn ondergrondse leger
Ik citeer hier bladzijde 128 uit 1984. Winston O Brien, de hoofdpersoon uit de roman van George Orwell, krijgt uitgelegd door een vrouw die hij in vertrouwen neemt, dat de grote tegenstrever van het Transitieproject van De Partij- Goldstein- een verzinsel is van die partij.

Zij weigerde te geloven, dat er een wijdvertakte georganiseerde oppositie bestond of kon bestaan. De verhalen over Goldstein en zijn ondergrondse leger, zei zij, waren eenvoudig een hoop nonsens die de Partij had verzonnen voor haar eigen doeleinden en je had te doen alsof je er in geloofde. Talloze malen had zij op Partij-bijeenkomsten en bij spontane demonstraties uit alle macht geschreeuwd om de doodstraf voor mensen, wier namen zij nooit had gehoord en aan wier zogenaamde misdaden zij niet het minste geloof hechte.

Iedereen weet wel dat die hele olielobby niet bestaat, of slechts een fractie is van de klimaatlobby met haar marketing-miljarden. Sterker nog: bedrijven als Shell ijveren om vooral iedere associatie met ons te vermijden. De oud-directeur van Shell Nederland, een CDA-senator is een volbloed groene activist. Het waren Shell en Exxon (de NAM) die de oprichter van Milieudefensie betaalden, Wouter van Dieren, om twijfel te zaaien bij de milieubeweging over hun protest tegen Waddengaswinning in 2003.

how-to-climate-change-denial

Persoonlijke diskwalificatie is standaard progressieve debattechniek
Vergelijk het stempel ‘klimaatscepticus’en ‘ontkenner’met hoe Goede Mensen iedereen labelen als ‘racist’, egoist of vluchtelingenhater die het waagt vraagtekens te zetten bij ongebreidelde opname van vluchtelingen. Hoe zich dat verhoudt tot de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.

Het is goede traditie bij de publieke omroep en progressief om iedereen dan meteen een Nazi-lucht te geven. Zodat inhoudelijke discussie over uitgangspunten onmogelijk wordt. En daarmee de noodzaak dat progressief de hand in eigen boezem zou moeten steken.. Men demoniseert liever andersdenkenden tot 1 uit eigen gelederen de noodzaak ziet om ze dood te schieten voor ons aller bestwil. (Pim Fortuyn…)

Wij hebben DE wetenschap in pacht en wie het met ons oneens is, die moet de gevangenis in. Progressievo David Suzuki

Wij hebben DE wetenschap in pacht en wie het met ons oneens is, die moet de gevangenis in. Progressievo David Suzuki

Klimaatscepticus is zo’n zelfde progressieve vinding, een klassiek ad hominem-argument.  Dus welk Goed Mens heeft dat woord bedacht en wanneer?

Het moet wel door Goede Mensen zijn bedacht met een beeld voor anderen hoe de Goede Wereld er uit ziet. En is bedoeld om mensen te karakteriseren die deze Goede Wereld en de vooruitgang van de geschiedenis in de weg staan, die Klompen in de Machinerie stoppen, saboteurs. De historische analogie is zo opzichtig dat het clichématig wordt.

Terwijl de koude kant in de traditie van Popper vooral pleit voor schadebeperking. Utopisten willen altijd de oude wereld vernietigen zodat de nieuwe wereld aanbreekt.

  •  Dus nogmaals: draai in de reacties niet je standaardrondje of klacht over windmolens en klacht van och wat is het erg of bij de warme kant jullie persoonlijke diskwalificaties ‘hij is gek, extreem, enz hahaha’. Zoek naar links en bronnen die ons verder helpen of reageer gewoon niet.