Jan Jacobs achtergrond thermometer

In het weekend speelde zich een eigenaardig een-tweetje af tussen enerzijds Geert Noels en anderzijds de over het algemeen beminnelijke vriendelijke weerman Frank Deboosere.

“Tweet Frank Deboosere: De wereld was recordwarm in februari 2016 (met illustratie van NASA erbij).

Tweet antwoord Geert Noels: Gevaarlijke tweet Frank, klimaatnegationisten gaan je weer aanvallen want feiten hitsen hun op.

Tweet Frank Deboosere: Er zijn ook mensen die geloven dat de maanlandingen fake waren.

Daarop repliceerde Manuel Sintubin prof geodynamics KUL – dat het inderdaad een gevaarlijk tweet was, want een weerman zou moeten weten dat weer iets anders is dan klimaat.”

Wat mij vooral stoort aan deze openlijke discussie is dat twee bekende Vlamingen – Geert Noels en Frank Deboosere – op deze denigrerende werkelijk beschamende manier openlijk tweeten en iedereen die het niet eens is met hun alarmistische visie als negationisten en halve zolen wegzetten. Dat is meer dan een brug te ver. Het is proberen op basis van je autoriteit en bekendheid te verhinderen dat de andere mening aan bod komt en al zeker nooit serieus mag worden genomen. Hier zijn het geen cijfers, feiten of argumenten die lukewarmers ophitsen, mijnheer Noels, maar uw schandelijke veralgemenende tweet.

Bovendien is de mening van Frank blijkbaar gevoelig aan de temperatuur. Een tijdje geleden schreef Frank zelf in KnackWaarom Frank Deboosere niet meedoet aan de hype van dagrecords – dat leek mij toen een redelijk artikel van een redelijke mens. Ik weet het wel, het gaat nu om 1 maand.

Maar waarom is dat dan wel plots belangrijk. Zijn er extra doden te betreuren. Zijn de dagen van de aarde en de mensheid geteld? Wil dit zeggen dat u kan bewijzen dat dit record menselijke oorzaken heeft? Want op uw website beweert u “Het menselijk broeikaseffect is overduidelijk zichtbaar in alle temperatuurgrafieken.”

Hoe dat mogelijk is, zou mij en velen benieuwen. Opwarming van de aarde is geen bewijs dat de mens of menselijk CO2 of gelijk welk broeikasgas de oorzaak is van die zachte milde opwarming. Laat staan dat het gevaarlijk zou zijn.

Is Jean Meeus dan zo een negationist die ook maar niet wil geloven in de maanlanding, of Gerard Bodifée misschien?  De opmerking van Sintubin was raak, sinds de metingen. En wat dan nog?

Er zijn 1350 wetenschappelijk; peer reviewed papers die jullie tegenspreken. Er zijn NASA astronauten en giganten van de wetenschap , klimatologenen meteorologen en petitie met bijna 32.000 wetenschappers die openlijk twijfelen aan de doemberichten. De brief van 49 voormalige NASA wetenschappers en de brief van 16 wetenschappers waaronder Nobelprijs winnaar Giaever die openlijk hun twijfels naar buiten brengen.

Ondertussen is er al een onderzoekscommissie in de VS, naar de activiteiten van – NOAA. Hun Paper dat er geen pauze/hiatus was tussen 1998 en heden was zo afschuwelijk slecht dat hij nu zelfs door alarmist “hockeystick Michael Mann” zelf naar de prullenmand werd verwezen.

Die paper in Nature is een bevestiging van wat alle redelijke wetenschappers al jaren beweren, nml dat er sinds 1998 geen opwarming van de aarde is. Zelfs het IPCC gaf dit al met zoveel woorden toe, er is geen meetbare opwarming van de aarde sinds 1998. Vooralsnog weigert NOAA hun gegevens aan de onderzoekscommissie te overhandigen.

Na enkele papers van Richard Tol en John Legates , is er alweer een boek uit die de 97% consensus nog maar eens als complete fantasie, maar ook als regelrechte fraude en pure wetenschappelijke oplichting bloot legt. Het riedeltje van die gevaarlijke door menselijke CO2 veroorzaakte opwarming gaat al meer 30 jaar mee. Getuige deze Channel 4 documentaire uit 1990 Jawel 26 jaar geleden al.

Voordien was het nieuwe ijstijd die met evenveel wetenschappelijke stellige zekerheid werd verkocht.

Het systematisch onderdrukken van de andere ongewenste mening neemt ontzaglijke vormen aan. Zo hebben leiders van deze milieubewegingen, activistische journalisten, openbare aanklagers, en politici al herhaaldelijk getracht om die voor hun afwijkende mening strafbaar te maken. Om de duizenden sceptische wetenschappers, journalisten zoals Matt Ridley en politici die twijfelen aan de gevaarlijke opwarming these monddood te maken. Lysenko doctrine revisited. Er gaan stemmen op om de RICO wetgeving toe te passen op al wie ook maar durft twijfel te uiten.

In de VS heeft de overheid tussen 2001 en 2014 maar liefst 131 miljard uitgegeven aan projecten om die zogezegd klimaatopwarming tegen te gaan. Daarbovenop kwam nog eens 176 miljard aan anti-CO2 initiatieven. Jaarlijks geeft de VS 11 miljard uit aan anti-klimaat maatregelen, samen met 20 miljard aan belastingvoordelen. Daarbovenop komt nog 14,5 miljard voor ethanol.

In 1997, voor het Kyoto-protocol, waren er in 98 landen, die juist geteld 54 klimaatwetten hadden, ondertussen waren het er in 2014 al 804 geworden. De CO2 steeg gewoon door. De temperatuur niet. Het is een immer vetter wordend administratief monster dat ons ongekende welvaartvernietiging brengt.

Bjorn Lomborg van het “Copenhagen consensus center” berekende dat de EU, wil ze de COP21 akkoorden van Parijs naleven tegen 2040 maar liefst 2500 miljard van uw belastingen moet uitgeven. Het resultaat op het klimaat. NUL!

De EU gaf de voorbije jaren al 1000 miljard uit aan wind en zon initiatieven, dat resulteerde in de bescheiden opbrengst van 3,8% van alle elektriciteit. Beschamend dus. Een gascentrale levert 30 x goedkoper elektriciteit. Hoe zou het toch komen dat uw elektriciteitsfactuur zo duur is geworden. De armsten en zwaksten in de maatschappij op aambeeld van klimaathype opofferen

Er is dus inderdaad een “moreel vraagstuk” in dit debat, zoals Al Gore het zelf al stelde. Het enige juiste aan alles wat de man i.v.m. klimaat ooit zei. Maar dan in de zin dat het immoreel is geld uit te geven aan de bestrijding van een onbestaand probleem. Geld van deze en vele, volgende generaties. Geld dat beter kan besteed worden aan onderwijs, pensioenen, armoedebestrijding, ontwikkelingshulp etc.

En jullie hebben de euvele moed om al wie aan jullie welvaartvernietigend alarmisme twijfelt als “negationisten en samenzwering halve zolen” neer te zetten. Misschien wat gas terugnemen, excusues aanbieden en bescheiden vaststellen “the science is not settled and the debate is far from over ”.

 

Bron hier.