Het groene sprookje: Energiehonger Duitsland gevoed met bruine aarde

Het leven overwint. Kruiskruid begint al voorzichtiger bloei aan rand van dagbouw Garzweiler

Het leven overwint, het voorjaar begint. Klein hoefblad begint al voorzichtige bloei aan rand van Tagebau Garzweiler

Bij teerzandwinning in Alberta (Canada) vreten monsterlijke mastodonten van metaal zich een weg in de aarde, hongerig naar energie. Boreaal bosland verandert over vele vierkante kilometers in een apocalyptisch maanlandschap. De Europese variant ligt vlak naast de deur in de ‘Rurpot’.  Op een half uurtje rijden van onze groene vakantiepostzegel Zuid Limburg liggen 40 vierkante kilometer grote gaten in de Duitse aarde, een maaltijd van de Duitse economie met haar immer groeiende energiehonger.

Concessiegebieden voor bruinkool, 45 miljoen ton per jaar die de eigenaar van Essent-RWE-uitsluitend wint voor de opwekking van elektriciteit. Zeventig procent van de opgewekte energie komt uit steenkool en bruinkool.

De Apocalypse: het maanlandschap van Tagebau Hambach

De Apocalypse: het maanlandschap van Tagebau Hambach

Een mastodont vreet zich een weg in de aarde, de Bruine Aarde gaat over de transportband richting verwerking

Garzweiler: Een Mastodont vreet zich een weg in de aarde, de Bruine Aarde gaat over de transportband richting verwerking

...zo is duidelijk waarom het 'bruinkool' heet. Ligniet is de jongere variant op steenkool. Die zwarte kool stamt van plantaardige resten uit het Carboon dieper in de aarde. Bruinkool stamt van natuurlijke resten van vroegere geologische periodes

…de afgevoerde deklaag boven de kolen van waarschijnlijk loss. Bruinkool, Ligniet is de jongere variant op steenkool. Die zwarte kool stamt van plantaardige resten uit het Carboon dieper in de aarde. Bruinkool stamt van natuurlijke resten van vroegere geologische periodes en ligt aan het oppervlak.

Grrrom hap

Grrrom hap. In Sachsen- Ober Lausitz- bij Dresden vind je ook zulke maanlandschappen voor bruinkool. Daar leefde de eerste wolvenroedel van Duitsland.

Hoe groot zo'n mastodont is? Het kleine wagentje is nog steeds een grote graafmachine

Hoe groot zo’n mastodont is? Het kleine wagentje beneden is nog steeds een grote bulldozer. Monsterlijk mooie techniek, metaalwezens door mensen tot leven gewekt

Wat je op deze foto’s ziet is niet het verleden, maar de groene toekomst.De helft van alle door RWE opgewekte stroom in Duitsland komt uit Bruinkool, zo toonde het informatiebord van RWE, de eigenaar van Essent. In 2012 openden zij twee nieuwe bruinkoolcentrales bij Garzweiler (vlakbij Julich) met een gezamenlijk vermogen van 2000 MW. Niet populair die boodschap, wel de realiteit die het verschil maakt tussen welvaart en Middeleeuwen.

Tagebau Hambach, een depressie trekt over een maanlandschap van 48 vierkante kilometer

Tagebau Hambach, een depressie trekt over een maanlandschap van 48 vierkante kilometer

Dagbouw Hambach aan de rand van de Sofien-hohe

Dagbouw Hambach aan de rand van de Sofien-hohe

Sofienhohe, een berg die volledig is afgegraven

Sofienhohe, een berg die volledig is afgegraven. Het apparaat hier noemen de Duitsers een Absetzer waarmee afgegraven grond aan de andere kant wordt teruggestort

Europa’s grootste economie moet blijven draaien. Tenzij de Duitse bevolking weer op het niveau van de vroege Middeleeuwen wil leven: in harmonie met de natuur, in stammenoorlog met elkaar. Ergens moet een energiebron de basislast leveren, die het net stabiel houdt. Die maakt dat jij en ik nu kunnen werken, ook als een wolk voor de zon trekt, de wind afneemt tot windkracht 4 of daar beneden.

De helft uit bruinkool, het groene blokje staat voor alle wind- zon en bio-energie bijelkaar

De helft van alle Duitse stroom uit bruinkool, het groene blokje staat voor alle wind- zon en bio-energie bijelkaar. Een groene vandalist takelde de tekst toe

 

Om de monstreuze verhoudingen te illustreren, zie het puntje van de kerktoren

Om de monstreuze verhoudingen te illustreren, zie het puntje van de kerktoren….

Energie is natuurkunde. De natuurwetten veranderen niet wanneer je maar in Urgenda-magie gelooft. Zoals subsidie-journalisten en pretpakketjes blij verkondigen van De Correspondent en andere schrijfhoeren van het ecofascisme. ‘We kunnen sneller duurzaam als we maar willen’, dat is een louter politieke uitspraak waarmee de Groene Bruinhemden bedoelen: wij willen nog sneller iedere oppositie tegen onze macht de kop indrukken. Meer niet, en ook niet minder. De Marjan Minnesma’s, Jan Rotmansen en Jan Paul van Soesten van ons land zijn ordinaire fascisten in notendop met totalitaire fantasieen.

...kraaien verjagen hun doodsvijand de havik,

Het kerktorentje zag je al op voorgaande foto in andere context. Wanneer je niet aan de rand van de Tagebau staat zie je er niets van.. De kraaien hier verjagen een havik. Je ziet kraaien eerst schreeuwend in een zwarte wolk rondhangen, en net zo lang hun doodsvijand aanvallen tot de havik wegvliegt…

Windturbines draaien niet vanwege 'het klimaat' of de energie, maar om het politieke machts-evenwicht te bewaren

Windturbines draaien niet vanwege ‘het klimaat’ of de energie, maar om het politieke machts-evenwicht te bewaren, en om Merkel in het zadel te houden

Met energie heeft ‘duurzaam’ niets van doen, en CO2 al helemaal niet. Wel alles met machtspolitiek.

Windturbines voor de politiek, en de Kraftwerk voor de energie

Windturbines voor de politiek, en de Kraftwerk voor de energie, met de bruinkoolkloof er voor: 40 meter diep de aarde in

RZ16.bruinkool (7)

RZ16.bruinkool (38)

In ’s werelds meest windturbinerijke land, komt energie niet uit de lucht of van de zon maar uit de bruine aarde. Onze lezers wisten daarom al: het ‘groene’ Duitsland heeft dankzij de mediamacht van het ecofascisme de meest CO2-rijke stroomopwekking van de G8: per kWh in 2009 liefst 5 maal meer dan de op kernstroom draaiende Fransen. Wanneer Merkel vervolgens ook nog 9 functionerende kerncentrales afschakelt om een ecofascistische machtsgreep van de Grunen af te wenden , is er maar 1 andere vluchtweg……

De windvaantjes draaien voor de politiek, terwijl uit de regen en mist de echte krachtbron van Duitsland opdoemt: de nieuwe bruinkoolcentrale van 2000 MW

De windvaantjes draaien voor de politiek, terwijl uit de regen en mist de echte krachtbron van Duitsland opdoemt: de nieuwe bruinkoolcentrale van 2000 MW

Meer grote gaten in de aarde. Bruinkool is dus een rechtstreeks gevolg van ‘groen’. De totalitaire ideologie van zelfdestructie en kapitaalvernietiging die bij media en politici de absolute macht greep.

Bruinkool nodig om 'erneubar' sprookje in stand te houden

Bruinkool nodig om ‘Erneubar’- sprookje in stand te houden met flexibel op- en afschakelen afhankelijk van het wisselvallige weer. Een ‘groene’ vandalist heeft het bord toegetakeld

Een populaire attractie

Een populaire attractie. Deze brug bij Tagebau Garzweiler hangt er sinds 2014. Aanrader voor open mond-ervaring. Topattractie, vooral bij slecht weer!

De windmolentjes draaien als politiek afweermechanisme voor Angela Merkel tegen de Groene Bruinhemden van Greenpeace, de Grunen en andere vaandeldragers van het ecofascisme. Wanneer het voldoende waait- meer dan windkracht 4- leveren die windvaantjes een beetje stroom. Stroom die ze met voorrang en subsidie op het net mogen dumpen, terwijl kolencentrales dat net stabiel houden.

Bij mijn bezoek waaide een zeer licht briesje, terwijl depressies overtrokken en de windturbines met regenwolken aankleden. De bruinkool leverde toen dus vrijwel alle stroom die nodig was.

Bij de Dagbouw Hambach is een toeristische attractie gemaakt met restaurant-cafie Terra Nova

Bij de Dagbouw Hambach maakte RWE een toeristische attractie met restaurant-cafe Terra Nova

RZ16.bruinkool (33)

Bij een kleine zonnedoorbraak doemde dan plots boven het concessiegebied Garzweiler de ware krachtbron van de Duitsers op uit de mist: een rokend Kraftwerk. En de windmolentjes daarvoor, die draaien slechts symbolisch om de politieke verhoudingen in het land stabiel te houden met Merkel in het zadel als Klimakanzlerin.

Een buizerd denkt er het zijne van. De buizerd is de kromsnavel-meeuw van dit decade, overal zie je ze, ook bij de Tagebau

Een buizerd denkt er het zijne van. Bij de Tagebau zweven ze op de stijgwinden die opkomen uit de gigagaten in de aarde, luid miauwend hun territorium afbakenend

Buizert zeilt over Tagebau Hambach

Buizert zeilt over Tagebau Hambach

De bruinkool heeft zijn positieve kanten. Je offert een paar gebieden van enkele tientallen vierkante kilometers. Je moet er echt om zoeken, anders zie je ze niet tot je aan de rand staat. Daar graaf je dan je bruinkool weg tot 2045. Maar dan heb je wel stroom waarmee je de rest van het landschap ontziet. Zo’n gat in de aarde, later wordt het gewoon weer natuurgebied, teruggegeven aan de natuur. Vergelijk het met mergelwinning uit de Sint Pietersberg.

Dat is nu ook natuurgebied, waar Natuurmonumenten subsidies mee oogst.

Concessiegebied, er wordt een complete snelweg voor omgelegd tussen Dusseldorf en Aken

Concessiegebied, er wordt een complete snelweg voor omgelegd tussen Dusseldorf en Aken

De natuur liet bij Garzweiler nu al van zich spreken. Er vloog een slechtvalk over. Deze welvaartsprofiteur schijnt zelfs af en toe te broeden op die monsterlijke graafmachines.

Langs de rand van het concessiegebied mogen geen mensen komen: behalve ik dan. Onverstoorde natuur. Meteen stuitte ik op een vos die wegvluchtte. En veldleeuwerik zong boven de gravende Mastodont en daalde in parachutevlucht naar beneden: die zijn in het agrarische landschap vrijwel uitgestorven, hier zingen ze!

Ik bekijk dit maanlandschap dus van de gunstige kant, qua ecologie. De belangrijkste reden waarom ik oog heb voor de groene kant van bruinkool, die zie je als je door Zuid Limburg rijdt. Wat wij NIET hoeven doen ten koste van de natuur, dankzij deze energie.

Slechtvalk vliegt over Tagebau Garzweiler. Er zijn broedgevallen bekend van slechtvalken op deze monstermachines, in een oud kraaiennest.

Slechtvalk vliegt over Tagebau Garzweiler. Er zijn broedgevallen bekend van slechtvalken op deze monstermachines, in een oud kraaiennest. Geef de natuur 1 vinger, en ze neemt je hele hand

 

...onder de rook van de Rurpot, je ziet en merkt er niets van, iedereen is er gelukkig

…onder de rook van de Rurpot 35 kilometer verder, je ziet en merkt er niets van. Stedelingen komen van heinde en verre om hier toerist te mogen zijn en de frisse lucht van Europa’s grootste industriegebied in te ademen. De boom zit vol maretak

Groene land kan niet zonder bruinkool
De volgende dag bezoek ik op een steenworp van de Bruinkool-Apocalypse het lieflijk groene heuvelland van Zuid Limburg met haar hoge natuurwaardes. Daarop verbouwen de Limburgers nu toerisme. Ze lokken met die natuur welvarende stedelingen, met folders vol gastronomie en groene kneuterlandschapjes. Een groen ontsnappingsoord ingeklemd tussen een fijnmazig net van asfalt en zware industrie. Met stroom uit een Europees net op afroep, hoeft de energie niet lokaal worden gewonnen.

Dat groene kleinschalige land met haar heuvels en heggen, het kan niet blijven bestaan zonder het bruinkool-landschap dat het energienet voedt. Want stel dat de Limburgers al die energie uit de natuur moesten winnen?

De natuur wordt nu alleen gemolken voor toerisme, en het landschap is ge-ent op romantische verwachtingen van rustzoekende stedelingen, in de ban van ‘streek’voedsel. Ook al is ieder product- zoals Heineken bier- ooit als streekproduct begonnen. De minst succesvolle streekproducten bleven streekproduct.

Iedere amateur-fietser kan de Limburgse bergen aan

Iedere amateur-fietser kan de Limburgse bergen aan

In dit lieflijke Zuid Limbabwe leven mensen gelukkig onder de rook van de Rurpot, zonder daar iets van te merken. Sterker nog, alsof ‘het milieu’ niet lijkt te bestaan komen vele Nederlanders uit delen met veel schonere lucht, om in dit groene postzegeltje de Rur-potlucht op te snuiven. Puur natuur!

In de zomer is Vaals bijna een kermis van groene rustzoekers, en would-be-wielrenners. De Dutch Mountains zijn geknipt voor amateur-fietsers: wanneer je moe wordt, dan ben je ook al weer boven en kun je de afdaling beginnen. Het is een landschapje om verliefd op te worden, en velen doen dat ook. Oftewel, dat ‘milieu’ is zo belangrijk niet voor mensen in hun dagelijks leven. Groene leefruimte wel, een plaats voor verbeelding en inspiratie, ontsnapping aan een leven van loonslavernij.

 

Drielandenpunt op steenworp afstand.

Drielandenpunt op steenworp afstand, onder de rook van de Rurpot

...een onverlaat zette vlakbij Simpelveld van die monstermachines. In de rest van het land verbouwt men toerisme, landbouw heeft een symbolische betekenis

Met een landschap vol met van die zwaaiende toerismeverjagers, zouden de Limburgers hun belangrijkste inkomstenbron verliezen. Want een boer kan hier slechts een symbolische boterham verdienen, enkele grote fruittelers uitgezonderd. Het landschap vertelt waarmee de mensen hun brood verdienen.

...de energie moet ergens vandaan komen, en dat is niet de lucht

…de energie moet ergens vandaan komen, en dat is niet de lucht

De heggenmus in 1 van de vele meidoornhagen, die nog ontsnapte aan het efficiency-denken. Fuck efficiency, liefde en schoonheid zijn belangrijker, het leven!

De heggenmus in 1 van de vele meidoornhagen, die nog ontsnapte aan het efficiency-denken. Fuck efficiency, liefde en schoonheid zijn belangrijker, het leven!

Om mijn boodschap te onderstrepen- de natuur heeft geen last van die bruinkool- hoorde ik de volgende ochtend ‘krauw kriauw kriauw’ galmen, op zeker een halve kilometer uit de hoogte. Het oer-geluid van een vlucht kraanvogels trok over het dal van Vaals, uitzeilend van de reis vanuit Israel. Een kadootje van onze welvaart. Toen we nog in harmonie leefden met de natuur, schoten we al die kraanvogels dood om ze op te peuzelen. Nu zijn ze weer algemeen. En ze doen wat ze al miljoenen jaren doen. Maar dan aangepast bij het nu.

Een vlucht kraanvogels, terug van het winteroord zeilt over het concessielandschap op weg naar broedgebieden

Een vlucht kraanvogels, terug van het winteroord zeilt over het concessielandschap op weg naar broedgebieden. Kriauw, kroew, kriauwkriauw. Dankzij onze welvaart zijn ze nu goed beschermd en weer algemeen, de groene keerzijde van bruinkoolwinning

Misschien moeten we weer leren wat dankbaarheid betekent. Dankbaar dat er ingenieurs zijn die mastodonten maken om die bruinkool uit de aarde te vreten, die concessiegebieden openleggen, ingenieurs die de energie produceren die onze welvaart aandrijft. Mensen die nog niet volledig van de realiteit zijn losgezongen.

Ze maken een stukje van 48 vierkante kilometer tot maanlandschap. Maar zo blijft de rest van het land wel leefbaar.

 

 

Door |2016-03-10T14:11:23+00:008 maart 2016|18 Reacties

18 Comments

 1. Joris van Dorp 8 maart 2016 om 13:22 - Antwoorden

  Mooi verslag. Interessant.

 2. Paul Turris 8 maart 2016 om 13:27 - Antwoorden

  Met dank aan GreenPeace, die zichzelf in de voet schiet met extra CO2 door hun anti-kernenergie ban. Erger is dat de internationale politiek en bevolking door GreenPeace wordt belazerd. Dat moet een keer duidelijk worden in een te houden parlementaire enquête omtrent de politieke steun vanuit onze volksvertegenwoordigers.

 3. Paul Hagel 8 maart 2016 om 13:28 - Antwoorden

  Onze enige hoop is een Republikeinse president in het Witte Huis. Met een Hillary Clinton aan het hoofd van de USA zal deze waanzin zeker nog wel vier jaar doorgaan.

 4. Mies 8 maart 2016 om 14:25 - Antwoorden

  De loopbrug en/of toeristische attractie die RWE maakte bij Dagbouw Hambach zal waarschijnlijk over niet al te lange tijd worden gesloten of alleen op uitnodiging te bezoeken zijn. Daar gemaakte afbeeldingen onderstrepen teveel de ‘groene’ werkelijkheid.

  Bedankt voor het interessante en informatieve artikel.

  • Anne-Marie Oudejans 8 maart 2016 om 17:50 - Antwoorden

   Dat zou toch wel mooi naatje pet wezen als die brug bij Tagebau Garzweiler inderdaad gesloten zou worden . Maar het is helaas niet uit te sluiten.

 5. Reageer onder je eigen naam of reageer niet 8 maart 2016 om 14:47 - Antwoorden

  Op een paar dagen per jaar kan je met een bus “de kuil” in.
  Je komt dan aan de voet van de Schauffelradbagger te staan. (ca. 100 meter hoog zo’n ding)

  http://www.rwe.com/web/cms/de/614900/besichtigungsmoeglichkeiten-und-onlinebuchung/

  Na het bezoek aan de kuil gaat de rit verder door het gebied waar de kuil ooit lag (het gat vreet zich als het ware door het landschap) en wat nu een oase van groen is.
  Immers, hele dorpen zijn verplaatst vanwege de oprukkende kuil. Wat overblijft is een groter gebied vrij van menselijke bewoning.

  • Anne-Marie Oudejans 9 maart 2016 om 10:14 - Antwoorden

   Deze excursie is zeker aan te raden
   Een hele belevenis om vlakbij de B-288; grootste graafmachine ter wereld te komen. Alleen al het graafwiel zelf heeft een diameter van 20 meter (zo hoog als een flatgebouw van 8 verdiepingen)

 6. Anne-Marie Oudejans 8 maart 2016 om 17:16 - Antwoorden

  Dank voor dit positieve artikel Rypke
  Alleen jammer dat je de apocalyps bij haalt. Als dit de Apocalyps zou zijn zouden ze mij daar tegen die tijd zo heen mogen sturen Zie hierover verder mijn blog
  http://bruinkool.blogspot.nl/2015/11/apocalyps.html
  Verder verwijs ik – voor de broedgevallen van de slechtvalk in de bruinkoolwinningen naar en zeer interessant artikel uit 2009 van de ARBEITSGEMEINSCHAFT WANDERFALKENSCHUTZ des NABU NRW, waar ik eveneens over heb geblogd
  http://bruinkool.blogspot.nl/2015/12/in-de-rheinische-bruinkoolwinningen.html

 7. bert Pijnse van der Aa 8 maart 2016 om 19:42 - Antwoorden

  Mooi artikel en mooi vooruitzicht om ook eens een tripje naartoe te maken. ) Met de dieselauto :- )
  Met enige gène stelt natuurliefhebber Dhr Zeilmaker vast dat het vernielen van de natuur in DlD en Canada een geoorloofd is voor het laten werken van de economie, die natuurlijk voor 100 % op fossiele brandstoffen zal blijven gebaseerd. Maar hij hoeft zich niet te generen, want voor het oogsten van ‘ hernieuwbare’ energie is de schade aan de natuur nog veel groter tengevolge van bv het winnen van grondstoffen daarvoor, In de eerste plaats ijzerertss en kolen natuurlijk voor de productie van staal natuurlijk ( 225 equivalenten van een kleine auto per windmolen ) , maar ook neodymium, dat uit China komt. Baotou heet de plek , waar geen mens meer kan leven, vanwege de enorme vervuilning die daar plaatsvindt. Het was vruchtbare landbouwgrond en er leefden adelaars enzo. Weg ermee ! Windmolens willen we !
  En verder zijn sinds vandaag de branden weer aangestoken op Sumatra, zo las ik net in de krant. Voor het winnen van duurzame energie uit biomassa. Weg met die tropische bossen ! Wij willen groene stroom en biodiesel !
  Kortom, links of rechts, fossiel of niet fossil . : slopen doen we hoe dan ook en de natuur hoe dan ook. ( totdat ie terugslaat ), maar dat geeft niets, want we hebben nog een paar decennia te gaan voordat de fossiele brandstoffen op zijn en er ook geen windmolentjes meer kunnen worden geproduceerd. Zo lost het probleem zichzelf op.

 8. Andre Bijkerk 8 maart 2016 om 20:20 - Antwoorden

  Streepzaad (of is het kruiskruid-familie?)

  Klein hoefblad? https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_hoefblad

 9. gerry 8 maart 2016 om 20:54 - Antwoorden

  Wat een prachtig artikel Rypke.Ik heb het met plezier gelezen.
  Wat zou het toch prachtig zijn dat dit artikel in de Volkskrant of in het NRC wordt gepubliceerd. Elsevier misschien?

 10. Lena 8 maart 2016 om 21:42 - Antwoorden

  Goed artikel, mooi geschreven. Ik zou willen dat veel meer mensen de naakte waarheid weten over alles wat met energie te maken heeft, en de leugens hierover kunnen doorgronden. Het moet in de krant!!

 11. Rypke 9 maart 2016 om 08:17 - Antwoorden

  @gerry en lena: de krant? die leest niemand! Jullie bedoelen dat het artikel dan meer sociale status zou krijgen bij mensen die sociale status toekennen aan de krant. Ik lees ook geen krant meer, dus is het hypocriet er nog wel in te willen publiceren. De kranten en oude media zijn te links, en geleid door pretpakketjes zonder enig benul van energie, dus die willen geen verhaal dat hun groene sprookje doorprikt.
  Wij hebben dagelijks tussen 2-4000 bezoekers, dus in totaal krijgt dit artikel dan ongeveer 500-1000 views EN het is overal toegankelijk. Dat is niet veel minder dan wat het in een krant ergens aan daadwerkelijke lezers zou krijgen.
  Elsevier is nog een optie, maar daar schrijf ik nu eerst een lief en aardig verhaal voor waar je blij van wordt na 3 zware onderwerpen

  • Anne-Marie Oudejans 9 maart 2016 om 10:20 - Antwoorden

   Rypke,
   Je hoeft het ene niet te laten om het andere te doen.
   Bovendien vind ik het niet erg verstandig om – welke mogelijkheid tot verspreiding van dit artikel dan ook – op voorhand te verwerpen. Elke mogelijkheid is er één.
   Met respekt voor alle views en likes op deze blog hoor maar zoveel verspreiding geeft dit ook niet.
   En er zijn nog talloos velen – ook niet linksen – die nog wel kranten en tijdschriften lezen

 12. David 9 maart 2016 om 11:37 - Antwoorden

  “Mooie” foto’s. Die heb ik Urgenda nog nooit zien vertonen.

 13. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 10 maart 2016 om 09:35 - Antwoorden

  In 2013 dreigde RWE nog met sluiting van Garzweiler (en duizenden banenverlies) omdat door stroom-overaanbod met stroom geen droog brood te verdienen viel http://www.spiegel.de/wirtschaft/rwe-erwaegt-offenbar-aus-fuer-braunkohletagebau-garzweiler-a-926610.html

 14. Rob 14 maart 2016 om 14:59 - Antwoorden

  Ik zou het zeer interessant vinden een objectieve analyse van de zo gehypte tegenlicht aflevering ‘doorbraak van duurzaam’ van 13 maart te zien op deze blog. Feitelijk en onderbouwd met cijfers. Ik snap dat dit een heel werkje is maar goed, ik ben zeer geïnteresseerd in de climategate kijk op die aflevering.

  http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/de-doorbraak-van-duurzaam.html

 15. henk 15 oktober 2018 om 11:25 - Antwoorden

  Wtf is dit voor aardevernietigende propaganda, wtf. Man ik heb klimaat en energie gestudeerd en dit is absurd.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK