Duurzaam: wie dan leeft, die dan zorgt....

Duurzaam: wie dan leeft, die dan zorgt….Of de 14 duizend als getal klopt is omstreden overigens….

 

De filosofie van de duurzamen is  ‘wie dan leeft, die dan zorgt’: de toekomstige generaties krijgen het turbineschroot kado zonder dat een verwijderingsbijdrage is geregeld. Dat is gek. Windturbines houden het meestal niet langer dan 20 jaar vol, dan zijn ze uit-geduurzaamd. Vaak geven ze er al eerder de brui aan. Dus wie krijgt dan de rekening? In de Verenigde Staten draaien sinds 1981 al windturbines waarvan reeds velen ijdel in de wind staan, uitgedraaid. En niemand die ze opruimt.

Op zee gaan ze alvast minder lang mee, geteisterd door de elementen.

Henk Kamp van de Vijanden van Vrijheid en Democratie (VVD) wil duizenden windturbines bijplaatsen met Ecofascisme BV (Natuur en Milieu en Greenpeace). Het moet per turbine toch al gauw enkele tonnen euro’s kosten om ze weer te ontmantelen,  zo niet een miljoen euro of meer. Zie bijvoorbeeld die gigawieken die in de Noord Oost Polder worden neergezet door Enercon. Op zee zo’n turbine verwijderen, dat loopt al gauw in de miljoenen euro’s.

Wat een onverantwoordelijke en milieu-onvriendelijke menssoort is dat groene volkje ook.

Wil de eigenaar van dit schroot aub de zaak even opruimen na uitdraaien? Fijn dank u.

Wil de eigenaar van dit schroot aub de zaak even opruimen na uitdraaien? Fijn dank u.

De ‘niet’-duurzamen ruimen hun rotzooi WEL op
Energiebedrijf Delta moet jaarlijks geld opzij zetten om bij ontmanteling van de kerncentrale in Borssele na 2030 de boel op te ruimen, na vele decennia CO2-loze stroom te leveren.  RWE graaft bruinkoolmijnen uit in Duitsland. En zorgt na uitmijnen voor renaturalisatie, dan wordt het een natuurgebied. Dat doen uitbaters van steengroeves in Duitsland ook. Ik kwam in Beieren zo’n project tegen, waarvan de Appollovlinder zou kunnen profiteren. Zo zijn juist deze ex-groeves en mijnen vaak natuurpareltjes in de dode zee van het moderne agrarisch gebied.

U moet bij een elektrisch apparaat ook een verwijderingsbijdrage betalen.Wie iets aanschaft, vraagt om de productie ervan, is dan de gedachte. En die moet dan ook betalen voor de de-productie, de ontmanteling.

Tagebau Garzweiler, nu al broedgebied van slechtvalken, straks na uitmijnen 1 groot natuurgebied

Tagebau Garzweiler, nu al broedgebied van slechtvalken, straks na uitmijnen 1 groot natuurgebied

Leg de rekening neer bij Greenpeace met haar 300 miljoen euro omzet per jaar
Een alternatief op de verwijderingsbijdrage is door Thomas Rau voorgesteld: laat meer producten door het bedrijf in bruikleen uitgeven. Dat je bijvoorbeeld bij Philips als bedrijf je verlichting huurt. In plaats van al die lampen te kopen die zo zijn gemaakt, dat je er vaker meer van moet aanschaffen. Omdat het verdienmodel van Philips en vele andere bedrijven nu draait op de verkoop van zoveel mogelijk rotzooi.

Een aardig idee voor iemand die in de galerij der idioten staat, de Duurzame 100. Dus dan zou Enercon (de Duitse bouwer) over 20 jaar in de Noord Oost Polder al die zwaaiende Eifeltorens moeten komen opruimen. Of leg de rekening bij Greenpeace neer. Die kunnen dat makkelijk betalen met hun 300 miljoen euro inkomsten per jaar. Uiteindelijk hebben zij die dingen besteld voor hun ideologie.

Een ideologie waarbinnen geen CO2-loze stroom van kerncentrales past, centrales die het energiebedrijf zelf opruimt na afschrijving.

Klimaatzuil van Kamp

Klimaatzuil van Kamp

Dus wat gebeurt er over 20 jaar met de Klimaatzuilen van Kamp?

Onderhoudsessie van 20 jaar oude turbine bij Oosterbierum

Onderhoudsessie van 20 jaar oude turbine bij Oosterbierum in zijn laatste dagen

Greenpeace heeft ze besteld, en ze hebben zat geld
De Staat geeft ze nu geld toe per opgewekte kWh, de SDE+-subsidies. Omdat ze helpen de macht van de ambtenarij over uw en mijn leven te bestendigen. Ter ere van de De Staat, de nieuwe God voor ons allen die ons veilige weer voor het jaar 2100 kan bestellen.

Verwacht de investeerder ook dat de Staat zijn rotzooi tegen die tijd komt opruimen? Mijn verwachting is dus, dat deze klimaatzuilen hier over enkele decennia te roesten staan tot in het jaar 2100. Als monumenten van een tijd van verdwazing- duizenden vermanende vingers van 180 meter in het landschap- waar men dan in schaamte op terugkijkt, zoals de Duitsers dat ook doen bij een zekere periode. We hebben het geweten.

 

RZ16.weer (6)