Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk

stone age

Bijgaand artikel in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2016 maakt gewag van toestanden die men in dit land voor onmogelijk zou houden. Onbedoeld heeft de stichting Urgenda mee geholpen ze aan het licht te brengen. Want die stichting heeft geprocedeerd tegen tussendoelen van het Energieakkoord en daarmee iets aan het rollen gebracht dat muurvast had moeten blijven zitten. Urgenda heeft er namelijk voor gezorgd dat de overheid een effectanalyse van haar energiebeleid heeft moeten maken.

De uitkomst van die analyse is desastreus, zowel voor het Rijk als voor Urgenda. Men blijkt immers te procederen over een statistisch nul-effect. Als het niet om een zo serieuze zaak ging zou men dat koddig kunnen noemen. In elk geval lijdt ook Urgenda gezichtsverlies; je staat toch voor Joker als je procedeert om een oneindig kleine verandering van de temperatuur op aarde af te dwingen? Of ging het daar helemaal niet om? Heeft Urgenda alleen maar veel heisa gemaakt om publiciteit te trekken? In dat geval is het land daar wonderwel ingetuind!! 

Blijft onverlet dat het volk blijft zitten met de gebakken peren van een peperduur, zinloos, Energieakkoord. Dit Energieakkoord is nu al enkele jaren de voedingsbodem voor het huidige energie-getuigenisbeleid. Aan de opstellers en de aanhangers van dat beleid worden nauwelijks eisen gesteld.  Iets geloven of een mening hebben volstaat. Bewijzen hoeven ze niks.

Dit beleid is mogelijk omdat de Kamers er geen kwaliteitscontrole op uitoefenen. In een politiek zo pretentieus land als Nederland is dit een blamerend democratisch tekort. Hebben die politieke partijen die deze misstand tolereren of zelfs bevorderen niet in de gaten dat zij hun geloofwaardigheid te grabbel gooien?

– – –

In de winkel krijg je een kassabon, tevens garantiebewijs. De overheid beheert een superkassa. Helaas komen daar nooit zulke kassabonnen uit. Neem het Energieakkoord.

Dat is in 2013 door 47 belanghebbende partijen opgesteld. Daarbij zijn de energiedeskundigen en het grote publiek, dat opdraait voor alle rekeningen, buiten de deur gehouden. Volgens de Algemene Rekenkamer lopen die rekeningen op tot een bedrag van € 72 miljard. Dat is krap € 10 000 per huishouden; gespreid te betalen via opslagen op de energierekening. Al dat geld moet er, ter wille van het klimaat, voor zorgen dat het aandeel fossielvrije energie in ons land met 9,5 procentpunt stijgt van 4.5% in 2013 tot 14% in 2020. Of dit werkelijk ook gebeurt? Garanties worden niet gegeven.

De Stichting Urgenda vond die 14% te laag en kreeg in 2015 van de Haagse rechtbank gedaan om de taakstelling te verdubbelen. Niet van 4,5% naar 14% fossielvrij maar naar 25%. Het ligt het voor de hand dat dan ook de kosten verdubbelen. Het kabinet vindt dit te gortig en schakelt de landsadvocaat in. Die levert op 9 april 2016 namens de regering een 162 pagina’s dikke “Nota van Grieven“ in.

Anders dan in kringen rond het Energieakkoord gebruikelijk is, bekijkt de landsadvocaat de gang van zaken wél met een kritisch oog. Hij vraagt zich namelijk af of het de verhoging van het aandeel fossielvrije energie wel een goed middel is om het doel, de beperking van de opwarming van de aarde, dichterbij te brengen. Zoekend naar het antwoord op deze vraag is hij zich waarschijnlijk kapot geschrokken. Want, zo schrijft hij, de door de rechtbank bevolen extra 11% fossielvrije energie zal bij de volgende eeuwwisseling (2100) de temperatuur op aarde met 0,000045 0C beperken. Dat is één tweeëntwintigduizendste deel van een graad Celsius. Omdat deze waarde onderhevig is aan schattingsfouten gaat het hier statistisch om een nul-effect.

Hieruit volgt de akelige conclusie dat de kosten van het Energieakkoord (€ 72 miljard) geheel of grotendeels weggegooid gemeenschapsgeld zijn. In de geschiedenis van ons land is dit de grootste geldverspilling ooit. Natuurlijk is deze conclusie heel vervelend voor minister Kamp en zijn secondant Nijpels, voor al die politici die het Energieakkoord als een soort evangelie hebben omarmd en voor de bedrijven die ervan profiteren. Als er een transparante kassabon was geweest in de vorm van een combinatie van analyses naar nut en noodzaak van het Energieakkoord en naar de maatschappelijke kosten en baten ervan, dan had dit fiasco niet kunnen gebeuren.

Ook Urgenda verliest hier haar gezicht. Want zij heeft immers een procedure aangespannen waarvan het effect nul is. Overigens treft de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer geen blaam. De voorzitter van deze Commissie heeft op 29 april 2016 een brief met vragen aan minister Kamp geschreven. Opvallend daarin is dat de Commissie schrijft dat 0,000045% een maximum is, dat er van een meetbaar effect op de klimaatverandering geen sprake is en dat 1 miljard zuur verdiend belastinggeld per 2100 resulteert in een temperatuurreductie van 31 tienmiljoenste graad Celsius.

In zijn antwoord op deze brief ontkent de minister niet de juistheid ervan. Hij noemt de temperatuurbeperking van 0,000045 0C “een zeer gering effect” maar piekert er kennelijk niet over om met dit failliete beleid te stoppen. Nee, hij wil blijkbaar op de oude voet doorgaan door dit nog tig keer te herhalen.

Gelet op het astronomische prijs die daaraan hangt is het wel logisch dat de minister er bij zegt dat dit gevolgen zal hebben voor onze economie en voor de wereldeconomie. Oh, had de minister maar een rekenmachine. Dan had hij uit kunnen rekenen dat die gevolgen zijn dat wij tegen die tijd qua levenspeil terug zijn in het stenen tijdperk. Zijn secondant Nijpels moet nog dit jaar komen met een evaluatie van het Energieakkoord. Wedden dat hij bovenstaande feiten zal negeren en dat die politieke partijen, die ons dit aandoen, hem daarin zullen volgen?

 

Door |2017-10-07T12:09:50+00:0026 juli 2016|101 Reacties

101 Comments

 1. J. van der Heijden 26 juli 2016 om 08:34 - Antwoorden

  Maar gelukif zijn we niet de enige die wat doen aan de CO2 uitstoot…..

  En als we niets zouden doen zouden we ons internationaal compleet belachelijk maken als we andere landen gaan aanspreken om de Co2 uitstoot te verminderen. En dat zou toch wel aardig zijn, anders stroomt ons mooie landje een keertje onder.

  Natuurlijk niet zolang Pieter Lukkens leeft, dus dat betekend natuurlijk dat we niets hoeven doen, tenslotte is zijn pensioen belangrijker dan de toekomst van zijn kleinkinderen.

  En natuurlijk weer het sprookje dat de betalende partij niet gevraagd is.

  1. We hebben gestemd
  2. Heel veel mensen zijn lid van de organisaties die het energie accoord hebben afgesloten

  Verder kan je niet kiezen waar je wel en niet aan meebetaald, ik ben het er niet mee eens dat de groenetekenkamer en climutgeet.nl ANBI status hebben, hebben ze wel en daar moet ik ook mee leven of anders me druk maken om aan te tonen dat ze geen maatschappelijk belang hebben

  • Bleeker 26 juli 2016 om 09:30 - Antwoorden

   Zoals gewoonlijk ga je voorbij aan het punt van dhr Lukkes. Beproefde tactiek voor iemand die er niets tegenin kan brengen. Punt is dat de Nederlandse 72 miljard de opwarming met 0,000045 graden beperkt. Dat is absurd veel geld voor geen effect. Dit gaat trouwens om maar 15 jaar beleid dus tot 2100 gaat het om een veelvoud. De opwarming met 1 graad te beperken zou 160.000 miljard kosten (in 15 jaar tijd) dus 10.000 miljard per jaar. De totale wereld economie bedraagt 70.000 miljard dus de vraag is of iedereen even 1/7 van zijn welvaart wil inleveren om in 2100 de opwarming met 1 graad te hebben beperkt. En dat op basis van een gefalsifieerde hypothese.

   • Bleeker 26 juli 2016 om 09:55 - Antwoorden

    Oeps, klein rekenfoutje. 72 miljard / 0,000045 is 1.600.000 miljard ofwel 100.000 miljard per jaar, meer dan de totale wereld economie…

  • Boels 26 juli 2016 om 09:37 - Antwoorden

   @Janos:
   Dus het Energie Akkoord gaat wel over het terugdringen van de CO2-uitstoot (Herman beweert het tegendeel)?
   Hoeveel graden scheelt het als alle ontwikkelde landen de zelfde stommiteit van “hernieuwbaar” begaan?
   Heel optimistisch schat ik 0,05 K, en dat is voor groen een factor 40 te weinig want het moet 2K worden.
   Tel uit je winst of verlies.

  • Peerke 26 juli 2016 om 09:57 - Antwoorden

   “1. We hebben gestemd”

   We hoeven toch ook niet te stemmen over welke broden de bakker verkoopt en welke soep in blik in de supermarkt te koop is.
   Laat iedereen gewoon de vrije keuze waar hij zijn stroom vandaan wil halen. Laat degene die kolenstroom wil kolenstroom kopen, degene die nucleair wil nucleair en degene die wind of zon wil wind of zon. Maar dan wel tegen een werkelijke, ongesubsidieerde kostprijs.

   En bovendien weet je zelf ook wel dat we met zijn allen stemmen op een partij vanwege een afweging van meerdere issues en dat we met zijn allen ook erin geluisd worden met mooie beloften die naar de verkiezingen in de onderhandelingen stranden. Nog er vanaf gezien dat jij toch hopelijk ook niet de illusie hebt dat er in Den Haag “geluisterd wordt naar het volk”.

   “2. Heel veel mensen zijn lid van de organisaties die het energie accoord hebben afgesloten”

   Er zijn ook heel veel mensen lid van organisaties die tegen het energieaccoord zijn, of mensen die lid zijn van organisaties die windmolens in hun nabijheid proberen tegen te houden. Bovendien waren niet alle belanghebbenden vertegenwoordigd bij het opstellen van het energieaccoord. Wat dat betreft is het dan ook stuitend dat het de naam “accoord” heeft gekregen.

   Hoe zou je het bijvoorbeeld vinden als jouw buren tot het “accoord” kwamen dat de familie Van Der Heijden maar uit de straat moest verdwijnen? Of dat mensen die 100 kilometer verderop wonen beslissen dat er naast Casa Van der Heijden een windmolen geplaatst moet worden?

   Deze week las ik een artikel in de krant waarin naar voren werd gebracht dat er veel te weinig “beta’s” in onze volksvertegenwoordiging zitten. Van Beta’s zou immers verwacht mogen worden dat ze op rationele gronden een onderbouwde beslissing nemen.

  • Jan van Holten 26 juli 2016 om 19:04 - Antwoorden

   Ik ga voor kernenergie en dat moet jou toch als muziek in de oren klinken. Want tenslotte, als je zo’n enorme plaat voor je kop hebt, hoef je van een kernincident niet veel te vrezen.
   Het is bijna onmenselijk om zo weg te kijken van de realiteit. Bent u soms een computer?

  • maup 27 juli 2016 om 18:11 - Antwoorden

   beste van der Heijden,
   Heb je wel eens de eed van een Kamerlid gelezen
   daar komen wij, het electoraat helemaal niet in voor!! die
   mensen zitten er voor de EU, 80% komt uit Brussel,voor de 1/10 %.
   Kijk maar eens hoe ze weg vliegen als er over het geld stelsel
   gesproken word.
   En ze zitten er voor eigen belang,(later baantje EU)

   Dus ophouden met je stok paardje ” ga toch stemmen” heeft in
   het huidige systeem helemaal geen zin.
   Agenda 21/2030 word gewoon uitgerold ,is een misdaad tegen de mensheid overigens.

 2. Jacques Hagoort 26 juli 2016 om 09:35 - Antwoorden

  Of je het nou verstandig vindt of niet, die 14% ligt vast. Dat is onderdeel van het EU beleid waar de regeringsleiders hun handtekening onder hebben gezet. Vervolgens hebben onze volksvertegenwoordigers daar van harte mee ingestemd. Zo werkt de democratie. In het energieakkoord wordt die 14 % netjes uitgewerkt en weer met de instemming van onze volksvertegenwoordigers. Over die 14% moet je dus niet zeuren.
  Iets anders is de 25% van Urgenda. Dat zou een afgedwongen beleidsingreep zonder enige democratische legitimatie. Een beetje volksvertegenwoordiger kan dat natuurlijk niet over zich heen laten gaan.

  • Boels 26 juli 2016 om 09:40 - Antwoorden

   Kul argument: politici zetten onterecht een handtekening en willen er mee weg komen.
   Doe iets aan integriteit en oprechtheid: zeg dat je er in getuind bent en draai de zaken terug.
   Zo zou een democratie moeten werken!

   • jvdheijden 26 juli 2016 om 09:47 - Antwoorden

    Inderdaad Boels geef eens toe dat je er ingetuind bent toen je meeging in de argumenten van de “sceptici”

  • Bleeker 26 juli 2016 om 09:46 - Antwoorden

   Nog een die zich achter de democratie verschuilt. Dus als er aantoonbaar foute beslissingen worden genomen dan laten we het zo omdat het ‘democratisch’ is genomen? Kenmerk van een democratisch systeem zou moeten zijn dat het zelfreinigend werkt en fouten worden herstelt. Aangezien de democratie blijkbaar niet zo werkt neemt overal het vertrouwen in de democratie af. Dit is tevens het failliet van het democratisch systeem.

   • jvdheijden 26 juli 2016 om 09:49 - Antwoorden

    Inderdaad het feit dat de groenetekenkamer als ANBI wordt gezien zou recht gezet moeten worden

    • Peerke 26 juli 2016 om 10:10 - Antwoorden

     Wat is er mis met een laten horen van een kritisch geluid of een andere mening?

     Is de enige mening die telt en verkondigd mag worden de mening van Van der Heijden?

     Komt hier de ware aard van Van der Heijden naar boven?

    • J. van der Heijden 26 juli 2016 om 11:50 - Antwoorden

     Peerke,

     ik zie niet in dat het verspeiden van leugens tot nut is van het algemeen

     Dus een andere mening is goed, leugens verspreiden niet, en dat de groenetekenkamer grootschalig leugens verspreid is duidelijk aan de stukjes agitprop die Jeroen Hetzler iedere keer weer verspreid

    • Peerke 26 juli 2016 om 13:25 - Antwoorden

     Als dat het criterium is dan zie ik niet in waarom Urgenda wel een ANBI-status zou mogen hebben.

    • J. van der Heijden 26 juli 2016 om 14:20 - Antwoorden

     Peerke,

     en waar liegt Urgenda ons dan voor?

     Het is zelfs zo erg dat de overheid gewoon toegeeft dat ze hebben afgesproken wat Urgenda wil dat ze uitvoeren.

     Maar als je vind dat Urgenda leugens verspreid, dan graag dat even onderbouwen.

   • David 27 juli 2016 om 14:06 - Antwoorden

    Democratie zegt niets over de inhoud. Het is slecht s een manier van beslissen. Ook nog een domme: de meerderheid heeft gelijk, consensus, dus per definitie onwetenschappelijk. Alleen religieuze argumenten ontlenen waarheid aan consensus.

 3. David 26 juli 2016 om 09:56 - Antwoorden

  In feite onderschrijven windmolens en zonnepanelen de superioriteit van fossiele brandstoffen. Die leveren zoveel goedkope energie dat we ons die overbodige onzin kunnen veroorloven. Want zonder kolen, olie en gas is het niet mogelijk die RE te fabriceren, installeren en onderhouden. Duurzaam is RE dus al helemaal niet.
  Wat zou 1 ton staal kosten als het erts met de hand in Zweden was gedolven, per paard en kar naar een haven vervoerd, per zeilschip naar IJmuiden, daar met brandhout (laatste restje Veluwe) en gedroogde poep tot staal was verwerkt?
  Het Groene Geloof is van ongelooflijke naïviteit. Men bejubelt onafhankelijkheid van de energiemaatschappijen, maar levert zich uit aan de elektronische industrie. Men staat decentrale energie opwekking voor en plaatst windparken in zee, kosten oeververbinding 1 miljard per park. Men doet het voor de natuur maar stookt het bos op en degradeert natuur tot industrieterrein met windmolens. Religieuze waanzin, een andere kwalificatie is niet mogelijk.

  • jvdheijden 26 juli 2016 om 09:58 - Antwoorden

   Want je kunt erts niet met elektrische apperatuur uitgraven

   • Frank van Vlierden 26 juli 2016 om 13:25 - Antwoorden

    Misschien kun je batterijen gebruiken vdh?

   • Peerke 26 juli 2016 om 15:15 - Antwoorden

    Je hebt dus echt niet in de gaten dat je steeds meer elektrisch wil doen terwijl windmolens en zonnepanelen nu al niet 100% aan de vraag kunnen voldoen?

    Wat God geschapen heeft kun je in de bijbel lezen, al het andere is techniek en het werk van ingenieurs. Waarmee ik niet wil zeggen dat dromers geen plaats hebben in het geheel maar het zijn de technici die de dromen waar kunnen maken.

    In welke categorie valt u, Van der Heijden? Gezien uw voorgaande opmerking weet ik het antwoord al.

 4. Turris 26 juli 2016 om 10:03 - Antwoorden

  Het is schrikbarend als je becijfert (zoals Lukkes) wat het klimaatnut van het energie-akkoord is en wat dit aanstaand energie-debacle gaat kosten (debacle omvang factor 20) in vergelijking met eerdere debacles bij grootschalige projecten zoals Betuwelijn etc.. De 2de Kamer functioneert niet, terwijl het van diverse kanten degelijk wordt geïnformeerd met juiste cijfers, vanuit diverse overheidsinstanties (CPB, Algemene Rekenkamer). Het is de 2de Slaapkamer. Deze volksvertegenwoordigers laten zich leiden door politiek-emotionele clubjes als Urgenda en walgen slechts van de terechte kritiek door de PVV! Overigens zijn de Nederlandse mainstream media evenzo schuldig. Elsevier deze week over “kwaliteitskrant” NRC, dat verworden is tot een eenzijdige politieke spreekbuis, de kritische journalistiek geheel hebbend afgezworen!

 5. Chris van Dalen 26 juli 2016 om 10:16 - Antwoorden

  Evaluatie energieakkoord eind van dit jaar? Ik acht de kans vrij groot dat de behandeling van die evaluatie over de verkiezingen van maart 2017 getild wordt wegens inconvenient.

 6. Turris 26 juli 2016 om 10:38 - Antwoorden

  Het is schrikbarend als je becijfert (zoals Lukkes) wat het klimaatnut van het Energie-akkoord is en wat dit aanstaand energie-debacle gaat kosten (debacle omvang factor 20) in vergelijking met eerdere debacles bij grootschalige projecten zoals Betuwelijn etc.. Feitelijk is het Energie-akkoord de grootste politieke stupiditeit van de laatste 50 jaar. Dat Heijden en Vruggink dat Energie-akkoord verdedigen zegt iets over hun denkvermogen.

  • J. van der Heijden 26 juli 2016 om 11:48 - Antwoorden

   Turris,

   het feit dat jij twijfelt aan AGW is een teken van gebrek aan jouw denkvermogen, het feit dat je nog steeds niet door hebt dat er hoer op climategate grootschalig onzin wordt verkocht is een teken dat je het kleine beetje denkvermogen dat je hebt ook niet logisch kan gebruiken

   • Bleeker 26 juli 2016 om 11:52 - Antwoorden

    Voordat je iemands denkvermogen in twijfel trekt graag eerst even bewijs aanleveren voor de AGW hypothese, tot die tijd je graag onthouden van reacties.

    • jvdheijden 26 juli 2016 om 12:34 - Antwoorden

     Bleeker,

     E is geen bewijs genoeg om jou te overtuigen dat CO2 zorgt voor opwarming en dat deze opwarming deze eeuw nog voor grote problemen kan zorgen als we niets aan de uitstoot doen

     Maar lees eens een IPCC rapport en geef. Even aan welk onderzoek niet of niet volledig is weergegeven

    • Bleeker 26 juli 2016 om 12:53 - Antwoorden

     Goh, je kunt zelf geen bewijs aanleveren dus moet ik het voor je opzoeken? Dat wordt een lange zoektocht voor mij want het bewijs bestaat nl niet.

    • J van der Heijdenk 26 juli 2016 om 13:53 - Antwoorden

     Goed lezen Bleeker eerst even het IPCC rapport lezen (wg1) dan de onderliggende wetenschappelijke publicaties lezen en dan even een aangeven wat je nog mist

     Want het versterkte broeikas effect is eenvoudig te meten

    • Bleeker 26 juli 2016 om 14:21 - Antwoorden

     Als het eenvoudig te meten is, geef dan ook even een linkje naar het onderzoek waar dat uit blijkt. Probleem is dat niet aan te tonen is welke hoeveelheid CO2 tot welke opwarming leidt. Al het onderzoek dat zogenaamd naar AGW wordt gedaan bestaat uit gevolgen onderzoek zoals gletsjer en ijskap oppervlaktes, ijsberen populaties etc. Klimaat verandering staat niet ter discussie maar wel de antropogene factor.

    • Boels 26 juli 2016 om 14:51 - Antwoorden

     @Janos:
     Het enige heel goed aantoonbare antropogene is de verwaarlozing van de integriteit van de meetvelden en meetpunten.
     Waarnemingen van de temperatuur in oost-west richting zijn bij lage zonnestand in De Bilt (minder dan rond 10 graden) onbetrouwbaar.
     Wetenschappers daar hebben aldus een antropogene invloed.

    • J. van der Heijden 26 juli 2016 om 19:39 - Antwoorden

     Boels,

     de temperatuur waarnemen in de Oost -West richting…..

     Dat is knap

   • Frank van Vlierden 26 juli 2016 om 13:28 - Antwoorden

    Zelfs al zou AGW bestaan, dan is het gekozen pad naar de oplossing ridicuul.
    Enne. ..geen vieze woorden hè

   • Turris 26 juli 2016 om 19:45 - Antwoorden

    Nee, dat kan je niet repliceren, Heijden. De blote kritische feiten (door Lukkes samengevat) stellen vast de impotentie als “duurzame” klimaatmaatregel en dus de politieke stupiditeit van het SER-energie-akkoord als geheel. Je beperking is je politieke brainwash, die je kritisch denkvermogen heeft aangetast, leidend in stupiditeit. Maar het is gelukkig toegestaan in Nederland dat te uiten.

 7. Joris van Dorp 26 juli 2016 om 10:43 - Antwoorden

  De blamagee is nog veel groter. Urgenda en de mensen die daaromheen hangen zijn namelijk *zelf* de oorzaak van de stuitende omvang van de co2 emissies.

  *Zij* zijn de antikernenergiebeweging die indirect maar ongetwijfeld gezorgd heeft dat er tienduizend fossiele centrales gebouwd zijn de afgelopen decennia, in plaats van tienduizend kerncentrales die geen schadelijk uitstoot hebben en niets of niemand kwaad doen.

  *Zij* zijn het, die de conclusie van het IPCC ten aanzien van de noodzaak van kernenergie blijven ontkennen, verhullen en verdraaien.

  *Zij* zijn het, die de kosten/baten van duurzame energie structureel verkeerd inschatten, waardoor catastrofale fouten werden en worden gemaakt op het gebied van energiebeleid, zodat zelfs *als* we zouden willen overstappen op zon/wind, dat het dan niet gaat lukken door het totaal verkeerde begrip van wat zoiets werkelijk inhoudt, en gaat kosten, waardoor er geen budgetaire ondersteuning voor zo’n plan is.

  *Zij zijn zelf* de Magere Hein die dood en verderf zaait overal op aarde, in de vorm van een miljoen doden per jaar door fossiele vervuiling, nog een paar miljoen door energiearmoede, en inmiddels een honderd duizend of wat klimaatslachtoffers.

  Het begin van een daadwerkelijk, eeuwige oplossing voor het ernstige klimaatprobleem begint pas met het einde van de gruwelijke antikernenergiebeweging, vertegenwoordigd door Urgenda et. al.

  • J. van der Heijden 26 juli 2016 om 14:21 - Antwoorden

   En de kern sector zelf blinkt uit in

   1. het overschrijden van de bouwtijd
   2. Het overschrijden van de budgetten met vele tientallen procenten
   3. Het onder de tafel vegen van incidenten

   • Boels 26 juli 2016 om 14:56 - Antwoorden

    De bouwtijd wordt ook vertraagt door groene inmenging; inmiddels is die vertraging al meer dan 30 jaar.
    Dat heeft ook invloed op het budget.
    Welke incidenten liggen er op de vloer?
    Toch niet dat incident dat veroorzaakt werd door een groene saboteur in België ?

   • Joris van Dorp 26 juli 2016 om 15:51 - Antwoorden

    Dat is allemaal de schuld van de antikernenergiebeweging. Een geweldadige beweging die in het verleden gewapende aanvallen op kernenergieinstallaties heeft uitgevoerd, die mensen heeft ontvoerd en vermoord, en die bomaanslagen heeft gepleegd op nucleaire bouwplaatsen.

    Een beweging die al decennia liegt en bedriegt, die onschuldige mensen doodsangst aanjaagt over minuscule hoeveelheden straling, waardoor de afgelopen decennia talloze onnodige abortussen werden gepleegd door weerloze, door de antikernenergiebeweging emotioneel geterroriseerde jonge moeders.

    Een beweging die mensen tot zelfmoord drijft, en de regering dwingt om nutteloze, peperdure en bovenal dodelijke evacuaties te gelasten en te handhaven.

    Een beweging die financiele steun heeft genoten en nog altijd geniet van de fossiele energielobbie, en waarvan de bestuurders zelf geinvesteerd zijn in de energiebronnen – inclusief fossielen – die de plaats innemen van de kerncentrales die zij met hun laster en angstzaaierij weten te sluiten.

    Dit alles is duidelijk en voor iedereen zichtbaar.

    Want ondanks de vaststelling van de IPCC – het hoogste wetenschappelijke orgaan dat de stand der klimaatwetenschap beoordeeld – dat kernenergie een essentieel onderdeel vormt van vrijwel elk denkbaar scenario om het klimaatprobleem voortvarend op te lossen, heeft nog GEEN der traditionele antikernenergieorganisaties (gezamenlijk jaarlijks budget >500$M) een einde gemaakt aan hun verderfelijke psychologische terreurcampagne.

    Het is alles genoteerd.
    Nooit zal de mensheid dit verraad vergeten.

    • David 27 juli 2016 om 14:14 - Antwoorden

     Zelfs met kerncentrales wordt de energietransitie nog een onmogelijke klus: meer dan 100 grote centrales zou NL nodig hebben + de fabrieken voor synthetische motorbrandstof. Dat gaat niet gebeuren, waarschijnlijker is fossiele dominantie tot minstens 2100 in de hoop op technische doorbraken zoals compacte fusie reactortjes voor steden, schepen, treinen, vliegtuigen. Als het straks lukt gerobotiseerd methaan hydraten uit de diepzee te vissen dan kan het fossiele tijdperk met eeuwen worden verlengd.
     Ik voorzie derhalve een herwaardering van kolen, olie en gas nadat RE is stukgelopen op financiering dan wel technisch falen (blackouts)

    • Joris van Dorp 27 juli 2016 om 14:34 - Antwoorden

     10 grote centrales van 10 GW elk is genoeg voor Nederland. We zullen wel moeten, want doorgaan totdat de laatste fossiele bronnen verbrand zijn levert co2 >>1000 ppm. Zelfs de meest skeptische skepticus zal dat niet verstandig vinden.

     Rationele kernenergie kan stroom leveren voor <2 ct/kWh. Dat concurreert direct met fossielen voor elektriciteitopwekking. Daarmee kan ook synthetische motorbrandstof van <6 ct/kWh gemaakt worden. Dat concurreert vervolgens direct met $100 aardolie. Cement, staal en kunstmest productie kunnen tegen tamelijk geringe meerkosten co2 vrij gemaakt worden. (Ontwikkelings)landen kunnen dan kostenloos overstappen op deze technologie waardoor fossielen eeuwig in de grond blijven omdat ze simpelweg niet meer concurrerend zijn. Geen co2 prijs nodig. Geen subsidies nodig (behalve een beetje nog voor co2 vrije staal, cement en kunstmest, maar daar komen we samen wel uit).

     Klaar is kees! Niet waar?

 8. @R.Bijsterveld. 26 juli 2016 om 14:36 - Antwoorden

  Een beetje orde in dit kippenhok met haantjes gedrag graag.
  Mijn voorstel is dat iedereen slechts EEN reageersel per dag levert.
  Dat is toch eerlijk voor iedereen?
  Een beetje zelfbeheersing misstaat niemand.

  • J van der Heijdenk 26 juli 2016 om 16:03 - Antwoorden

   Mijn voorstel is dat de sceptici dan beginnen met

   1 wetenschappelijk onderbouwen van hun standpunt
   2 een argument tot het einde uit discussiëren en dan ook de uitkomst accepteren

   • Hans Labohm 26 juli 2016 om 17:36 - Antwoorden

    Janos,
    Dat is in honderden ‘peer-reviewed’ artikelen te vinden. Maar je negeert voortdurend commentaren waarin velen van ons dat met literatuurverwijzingen aan je verstand proberen te peuteren.
    Wat is dat toch met jou?

    • J van der Heijdenk 26 juli 2016 om 18:14 - Antwoorden

     Hans,

     Wat is het laatste blog van jouw hand waar je uitsluitend hebt verwezen naar de wetenschappelijke literatuur om jouw mening te onderbouwen ?

     En dan bedoel ik niet een blogpost over de wetenschappelijke literatuur, wa t daar is de ervaring dat het blog en de onderliggende wetenschap niet overeen komen

   • Ivo 26 juli 2016 om 21:18 - Antwoorden

    Dat is de omgekeerde wereld. Degene die een hypothese offreert moet deze bewijzen. Hoewel er overtuigende hypothesen zijn waar velen in geloven, is het onomstotelijk bewijs niet geleverd. Daarom is er ook nog steeds discussie.
    De onderbouwing van u en de heer Vruggink berusten op de volgende argumenten.
    1. Lees het IPCC-rapport (WG1) dat is voldoende bewijs
    2. De (echte) wetenschap is eruit. De suggestie hierachter is dat wie het er niet mee eens is geen echte wetenschapper kan zijn.
    3. Consensus onder de wetenschappers. Die is er aantoonbaar niet, anders zou er geen discussie zijn.
    Achter een theorie scharen zich mensen / wetenschappers. Een scepticus is iemand die vragen bij de theorie stelt, maar niet noodzakelijkerwijs een oplossing heeft. De bewijslast ligt bij degene die de hypothese stelt en niet bij de scepticus.
    Sceptici zijn geen homogene groep. Je ziet dat omdat ze zich op andere punten in de theorie richten. De scepticus bestaat dus niet.

    • Joris van Dorp 27 juli 2016 om 09:21 - Antwoorden

     Dat is inderdaad wel grappig. De ‘skeptici’ hebben allemaal een ander idee over wat de oorzaak van de opwarming is. Sommigen roepen dat het de cosmische straling is. Anderen zweren bij veranderingen van de zon. Weer anderen houden het erop dat de temperatuurmetingen niet deugen.

     De ‘sceptici’ zijn een bonte verzameling die het onderling vrijwel nergens over eens zijn behalve dat “de klimaatwetenschap niet klopt”. En daar moeten we het dan mee doen.

     Althans, sommige prominente skeptici (Tol, Crok, Curry,etc.) concluderen uiteindelijk dat de opwarming wel degelijk plaatsvindt, en toch wel een beetje veel het gevolg is van co2 stijging, en ze komen dan uit rond de ondergrens van de sensitiviteit die ook het IPCC al decennia aanwijst. Maar het feit dat die skeptici dus uiteindelijk wel degelijk gewoon de IPCC beoordeling van de wetenschap omarmen lijkt door andere skeptici niet gezien of begrepen te worden.

     Het is allemaal heel curieus.

    • David 27 juli 2016 om 10:37 - Antwoorden

     Het is allemaal religie oftewel: we weten het niet.
     Vroeger kreeg God de schuld van de natuurverschijnselen, of oude vrouwtjes. Nu dus de mens m.n. de welvaart in de vorm van CO2 maar nog steeds zijn het uitingen van existentiële angst (voor de toekomst).
     Oproepen tot een bankrun is strafbaar, maar de energievoorziening ontwrichten met leuterpraat : prima.

    • Bleeker 27 juli 2016 om 11:02 - Antwoorden

     Er zitten in de broeikas hypothese een aantal feiten die overtuigend bewezen zijn zoals de opname van IR straling door CO2 en het feit dat de mens met verbranding van fossiele brandstoffen CO2 aan de atmosfeer toevoegt. Vandaaruit wordt de AGW hypothese geponeerd en wordt het schimmig. Er wordt gebruik gemaakt van stralingsbalansen die niet te meten is, opwarmingsverschillen tussen lage en hoge breedte graden enallemaal ander indirecte aanwijzingen die geen bewijs zijn. Vooral veel theoretische berekeningen die geen bewijs vormen. Daarnaast laten de echte (niet geharmoniseerde) temperatuur metingen de AGW hypothese in de steek. Maar geen nood we passen gewoon de metingen aan: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6576

    • Joris van Dorp 27 juli 2016 om 11:05 - Antwoorden

     Mee eens David, maar de kunst blijft om geen kindjes met badwater weg te gooien. Het klimaat warmt op, ja. De mens is daar een belangrijke oorzaak van, ja. De mens moet dus overstappen op hernieuwbare energie, NEE, niet per se. De kosten van het reduceren van co2 spelen geen rol, wederom NEE, die kosten spelen wel een rol! Kernenergie is geen oplossing voor het klimaatprobleem, WEL, het is wel degelijk een oplossing, en waarschijnlijk een noodzakelijke!

     Enzovoort. Het is te makkelijk om alles maar af te doen als religie. Er zijn wel degelijk problemen, en er zijn oplossingen. De problemen dienen niet overdreven te worden, maar ook niet genegeerd. De oplossingen dienen correct te worden ge-evalueerd en onderling vergeleken, zonder ideologische uitsluiting of bevordering. Daar ligt een taak voor mensen die een bona fide bijdrage willen leveren aan de aanpak van deze kwestie, lijkt mij.

    • J. van der Heijden 27 juli 2016 om 14:51 - Antwoorden

     Ivo,

     vragen stellen is prima en ook heel gezond echter steeds de zelfde vragen stellen en dan geen geneogen nemen met het antwoord om daarna weer dezelfde vragen stellen is niet “sceptisch”maar gewoon dom.

     Du sceptisch blijven maar niet iedere keer dezelfde onzin herhalen

  • David 27 juli 2016 om 14:15 - Antwoorden

   Horen we hier een ambtenaar?

 9. Pieter van der Loo 26 juli 2016 om 15:46 - Antwoorden

  0,000045 graden minder temperatuurstijging lijkt peanuts.
  Maar deel het oppervlak van Nederland (ca 40.000km2) eens door het aardoppervlak :510 miljoen km2. Dan kom je voor Nederland op een vermindering van temperatuur stijging van bijna 0,6 graden. Zet dingen wel in een ander perspectief.

  • Boels 26 juli 2016 om 16:04 - Antwoorden

   @Pieter van der Loo:
   Ander perspectief dat wel, maar ook een verkeerde: de CO2-uitstoot is niet gelijk per vierkante meter.
   Beter is het om te vergelijken met het NL aandeel in de globale antropogene CO2-uitstoot: 35669000 (wereldwijd), 15800 (NL).
   Dan kom je op 0,102 graad als elk land dezelfde inspanning doet.
   De NL-inspanning kost ongeveer 70 miljard (of meer); mondiaal zou dat 158000 miljard betekenen (wel nog naar beneden te corrigeren voor arbeidsloon, enz).
   Het geeft in ieder geval de futiliteit van “hernieuwbaar” weer.
   Al weer.

  • Hans de pater 26 juli 2016 om 20:28 - Antwoorden

   van der loo
   Heb je ook het zeeoppervlak meegenomen en weet je dat veel warmte die in de oceanen terecht komt voor een groot deel via convectie en bijvoorbeeld la nina tot boven de tropopauze wordt getransporteerd?

   • Hans de pater 26 juli 2016 om 20:38 - Antwoorden

    Van der Loo ik heb het nog even nagezocht.
    Landoppervlak 29,1% zeeoppervlak dus meer dan 70%.
    Heb je enig idee wat dat betekent?

 10. Werff 26 juli 2016 om 18:54 - Antwoorden

  Beste mensen, ik verbaas mij dat er op dit blog nog steeds wordt gereageerd op Janos. Deze persoon schept er kennelijk genoegen in alleen maar dwars te liggen en anderen te pressen om met wetenschappelijke bewijzen te komen, iets wetenschappelijk te onderbouwen etc. Vorig jaar heb ik hem tot tweemaal toe gevraagd om met wetenschappelijke bewijzen te komen of en in welke mate CO2 de temperatuur beïnvloedt. Geen enkel constructief antwoord ontvangen. Van mij zal hij geen reactie meer krijgen en hopelijk volgen er meer.

 11. Pieter van der Loo 26 juli 2016 om 19:12 - Antwoorden

  Werff,

  De heer Van der Heiden geeft meestal goede wetenschappelijke onderbouwingen van zijn standpunten. Menigeen kan daar een voorbeeld aan nemen, ik ook trouwens.

  • David 26 juli 2016 om 21:03 - Antwoorden

   Het klimaat is koffiedik, er is niks te onderbouwen.
   Wetenschap niet verwarren met intimidatie.
   (“volledige intimidatie”= consensus)
   Nog 100 jaar geduld.

 12. Hetzler 26 juli 2016 om 21:33 - Antwoorden

  Laat ik het nog maar eens zeggen: Wie uitsluitend de mens als oorzaak van opwarming ziet, moet alle andere oorzaken voor temperatuurstijging kunnen uitsluiten om te kunnen stellen dat slechts de antropogene factor de oorzaak is.
  Men moet ook alle historische natuurlijke schommelingen kunnen uitsluiten en aantonen dat deze niet van invloed zijn geweest op de temperatuurschommelingen.
  Tot op heden zijn protagonisten van de CAGW- hypothese hier niet in geslaagd.
  Niks onderbouwing dus van JvdH

  • J van der Heijden 26 juli 2016 om 22:48 - Antwoorden

   En aangezien niemand beweert dat alleen CO2 de oorzaak is van alle opwarming heeft Jeroen Hetzler een keurig stropop opgebouwd om die vervolgens aan te vallen.

   Nu op met de wtenschappelijke onderbouwing van je mening

 13. Pieter van der Loo 26 juli 2016 om 23:11 - Antwoorden

  Het IPCC zegt simpelweg dit:
  “It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas concentrations and other anthropogenic forcings together.
  The best estimate of the human- induced contribution to warming is similar to the observed warming over this period.”

  Dus de beste schatting is dat 100% van 1951 tot 2010 door menselijk handelen is veroorzaakt.
  Dus neen geen waterdicht bewijs maar wel een grote mate van aannemelijkheid.

  • Hans de pater 26 juli 2016 om 23:55 - Antwoorden

   Pieter

   Het IPCC gaat uit van schattingen .
   de klimaatgevoeligheid voor co2 is volgens de deskundigen van het IPCC tussen de 1,5 en 4,5 graden.
   Een schatting id ze niet voldoende onderbouwen.
   En dat noemen ze dan “extremely likely”
   We hebben het dan nog steeds over een niet bewezen theorie.

   • Hans de pater 27 juli 2016 om 06:25 - Antwoorden

    Van der loo

    Kijk eens hoe de hiatus wordt weggemoffeld.
    “Een vuistregel in de wetenschap luidt dat buitengewone beweringen (er is geen pauze in de opwarming!) gebaseerd moeten zijn op buitengewoon sterke bewijzen. Van sterke ‘bewijzen’ is hier echter zeker geen sprake. De onderzoekers hebben nieuwe correcties toegepast op bestaande data waarvan nog maar moet blijken of ze de tand des tijds doorstaan.

    Grootste verschil met de oude reeks is dat metingen gedaan met boeien 0,12 graden omhoog zijn bijgesteld om ze gelijk te trekken met scheepsmetingen. Bovendien hebben de onderzoekers de boeien meer gewicht gegeven. Daarnaast zijn scheepsmetingen in de jaren 1998 tot 2000 juist naar beneden bijgesteld, wat leidt tot relatief meer opwarming na 2000.

    Hoe weet je of zulke correcties juist zijn? Dat valt helaas niet met zekerheid te zeggen. Andere groepen, met name in Engeland, hebben ook uitgebreid naar de zeewatermetingen gekeken en zij pasten andere correcties toe. Hun reeks laat wel een stagnatie zien. Alle andere internationale datasets, ook die van de troposfeer, laten een duidelijke vertraging van de opwarming zien sinds 2000 en de nieuwe Amerikaanse reeks is wat dat betreft een buitenbeentje. Enige bescheidenheid lijkt dus gepast, maar nee hoor, de onderzoekers trekken in het stuk fel van leer tegen het VN-klimaatpanel IPCC omdat die in haar vijfde rapport in 2013 de stagnatie in de opwarming erkende.”
    http://www.staatvanhetklimaat.nl/2015/06/25/opiniestuk-in-nrc-over-er-is-geen-hiatus-paper/#more-1761

    • J. van der Heijden 27 juli 2016 om 09:17 - Antwoorden

     Kort samen gevat,

     Hans de Parijter begrijpt het niet, en dus is het niet waar

   • David 27 juli 2016 om 12:25 - Antwoorden

    Andere klimaatmodellen voorzien een CO2 gevoeligheid van tienden graden. Allemaal koffiedik.

  • Michiel de Pooter 27 juli 2016 om 02:15 - Antwoorden

   Beste Pieter van Loo,

   Ik waarschuw je voor concepten op basis van “geen waterdicht bewijs”. Is recipe for disaster. Zie heksenverbrandingen, aderlatingen, de moord op de gebroeders de Witt, de Kristallnacht en de HSL. En binnenkort natuurlijk in dit theater: windmolens !

  • David 27 juli 2016 om 12:27 - Antwoorden

   Kwam de kleine ijstijd ook door menselijk handelen? (te weinig SUV’s , te weinig methaanscheten van koeien?)

 14. Anton Smit 27 juli 2016 om 01:08 - Antwoorden

  Mag ik een link naar de bron waar de minister de temperatuurbeperking van 0,000045 graad Celsius “een zeer gering effect” noemt?

   • Erik 28 juli 2016 om 12:49 - Antwoorden

    Wat een nonsens vind je op die site vd rijksoverheid op klimaatgebied,
    Een goede screening van alle uitspraken is zeer wenselijk.
    Het gaat over een wetenschap in ontwikkeling, en daar passen geen stellige uitspraken bij.

    • jvdheijden 28 juli 2016 om 14:44 - Antwoorden

     Een ontwikkeling van 200 jaar…..

     Kernenergie is een techniek die veel korter in ontwikkeling is, deze techniek in zijn kinderschoenen kunnen we toch niet gebruiken om levensgevaarlijke waterkokers neer te zetten?

 15. Wiersma 27 juli 2016 om 04:11 - Antwoorden

  Oh jongens, jullie blijven het maar doen he?

  Dat er 100 sardientjes (man-made CO2) in die hele grote oceaan sinds 1860 zijn bijgekomen en dat dit verantwoordelijk is voor de toename van maar liefst twee tot vier grote haaien op de 30 die er al zijn (temperatuurstijging).

  Lieve schatten: die paar sardientjes hebben domweg te weinig massa calorieen om die haaien te voeren.

  Misschien eens een idee om eens ALLES van je af te zetten en eens een heliciopterview te nemen? Even een total reset?

  Uitgangspunt: qua massa is het ONMOGELIJK dat 0,13 gram man-made CO2 per kuub lucht ~1500 KILOgram aarde/water kan opwarmen door absorptie/reflectie.
  Domweg wet behoud van energie. Als een pingpongbal van 1 gram botst met een biljartbal van een kilo dan zal de pingpongbal een factor 1000 maal verder terugstuiteren dan de biljartbal.

  Het enige wat wél aarde kan doen opwarmen is STRALING. Het resultaat van kernfusie dus. U kent dat gele ding vast wel, wordt ook wel eens zon/sun/son/sol/soleil genoemd. En de mate van absorptie wordt ten eerste bepaald door massa,
  en ten tweede door de kleur van die massa. Zwart absorbeert meer warmte dan bijvoorbeeld wit of een spiegel. Iets wat doorzichtig is , zoals lucht kun je vergelijken met een omgekeerde spiegel: alle straling wordt nagenoeg ongehinderd doorgelaten.

  We/alle leven op aarde zouden pas echt een immens probleem hebben als de aarde niet om zijn as zou draaien en dat ding 24/7/365/forever op dezelfde regio zou schijnen.

  Maar dan. Qua massa is het dus onmogelijk dat man-made CO2 in staat is om substantieel energie te absorberen en te reflecteren. Alsof je met een handje pingpongballen een aanstormende truck tot stoppen kunt brengen.

  In principe heb je ook geen probleem als je van een flat springt, of uit een vliegtuig.
  Je hebt pas een probleem als je de grond raakt.
  “It’s not the fall that kills, it’s the sudden stop’.

  Water of grond hebben een factor 1000 tot meer hogere dichtheid irt lucht en daarom kunnen ze ook een factor 1000 of meer energie absorberen.
  Hetzelfde geldt voor straling. In de ruimte is het snoeikoud omdat er geen massa is die die straling om kan zetten tot iets anders zoals warmte. Licht kan zich derhalve wel miljoenen lichtjaren ongehinderd door de ruimte begeven omdat er geen massa is wat het stopt.

  Pas als het een dampkring binnendringt ondervindt het wrijving vanwege de massa. Net zoals een meteoriet of Spaceshuttle bijvoorbeeld. Die warmen in eerste instantie wel op, maar crashen pas als ze (zonder remmen, parachute of vleugels) de aarde zouden raken.

  Maar dan. Even terug naar de helicopterview.
  Qua massa van man-made CO2 is het dus ONMOGELIJK dat dit de aarde zou opwarmen. Nog afgezien van het feit dat het niet de primaire straling is die de boosdoener is: nee, het is de *reflectie* van die straling die de boosdoener is. (…)
  Dat valt te vergelijken met: de spiegel de schuld te geven dat jij zo’n lelijke rotkop hebt. (…)
  “Waarom brengt u deze spiegel terug meneer?” ” Deze spiegel maakt mij heel lelijk”
  Idiocracy voorbij.

  En toch worden er miljarden, zo niet triljarden aan verspild om dit ‘probleem’ van hyperminiscule reflectie/absorptie aan te pakken. Maar ook al zou CO2 als een lachspiegel fungeren, het kan nooit meer energie afgeven dan er in kwam.

  Samengevat. Die miljarden investering om CO2 te reduceren staan in geen ENKELE verhouding tot het probleem. Discussies over CO2 als oorzaak van global warming zijn wat mij betreft dan ook totaal ridicuul. Alleen on-geinformeerden of slachtoffers van ernstige lood vergiftiging geloven dit.

  Er moet dus wat anders aan de hand zijn.
  En dat is die helicopterview vraag: WAT is dat?

  Zou het kunnen zijn dat CO2 geen doel is maar een MIDDEL?
  Maar dan: middel tot WAT?
  En WIE zitten er dan achter?

  Er zijn een paar dingen die ik kan bedenken.
  Op het moment dat je dus een niet bestaand probleem verzint en het zo weet te versieren dat hier triljarden in geinvesteerd moeten worden, wie profiteren hier dan van? Globale grootbanken.

  Banken verdienen geld aan het ‘verschuiven van geld’.
  Dat zijn net snoekvissers: ze gooien uit en halen in en aan beide acties verdienen ze geld. Hoge rente, lage rente, negatieve rente, maakt hun allemaal niks uit.
  En wat er aan de strijkstok blijft hangen is voor hun.

  We weten inmiddels allemaal wel dat investeringen in windmolens onvoorstelbaar veel kapitaal en resources kost. Terwijl het rendement op die investeringen verwaarloosbaar is, en al helemaal als je kijkt naar CO2 besparing.

  HOE is het in Godsnaam mogelijk dat toch hier zoveel mensen/wetenschappers, waarvan je van een paar mag aannemen dat ze hebben doorgeleerd, hier toch met hart en ziel achterstaan? Omgekocht? Bang voor verlies baantje? Loodvergiftiging?

  Oh, en het ‘bijproduct’ van al deze nagenoeg zinloze investeringen is dat pensioenen verdampen, oudjes tot op de enkels in de pis staan in hun verzorgingstehuis, het leger ‘pang’ moet roepen, een groot deel van de politie gefrustreerd ziek thuis zit, staatsschulden dramatisch toenemen, het ene na het andere grootbedrijf, middenstanders etc failliet gaan.

  Misschien dat ik een van de weinigen ben die het zo ziet hoor, maar het beleid van nu lijkt wel volkomen krankzinnig.
  Zul je GVD zien dat ik wél gelijk heb en dat ze over 20 jaar zeggen: ” met de kennis van nu hadden we het toen héél anders gedaan!”

  Yeah right fuckers: er zijn wetenschappers ZAT die jullie hebben gewaarschuwd!

  De vragen zijn derhalve: HOE is het in godsnaam mogelijk dat er zo’n immens belachelijk beleid gevoerd wordt? Orwell en Idiocracy voorbij?
  Dat er miljarden aan gemeenschapsgeld worden verspild om de gevolgen van slechts één molecuultje CO2 op 10.0000 moleculen lucht te ‘compenseren’?

  Je moet eigenlijk wel briljant zijn om zo gek te zijn of andersom om dit te geloven.

  Ik kan eigenlijk niet veel meer bedenken dat die wandelende strontfabriek, die ze mens noemen, dood moet. Opmaker, vervuiler etc. De méns is het probleem. Maar voordat ie dood moet, moeten we hem nog wel even helemaal leegtrekken. Dat doen we middels de staat. Die laten we achterlijk veel geld investeren in een totale non-oplossing, zodat de staatsschuld toeneemt, en we (de grootbanken) zowel de staat als de burgers financieel bij de strot hebben.

  Gewoon oplichting op grote schaal 10.0
  Een produkt leveren wat helemaal niks doet, niet werkt, gebaseerd op een soort van illusie. Tell Sell 100.0

  Je hoort mij niet zeggen dat er briljante mensen bestaan die héél groot kunnen denken over meerdere decennia en continenten heen. Ook al hebben ze een demonisch plan.

  Iemand die vanuit de helicopter iets heel anders ziet?
  Of dat ik het allemaal helemaal verkeerd zie? Verkeerde bril op heb?
  Zo ja, dan hoor ik dat graag.

  Hou de zonzijde!

  • J van der Heijden 27 juli 2016 om 06:02 - Antwoorden

   Je ziet het helemaal verkeerd

 16. Hans de pater 27 juli 2016 om 15:54 - Antwoorden

  Voorstel

  Dit soort onzin reacties als
  “Kort samen gevat,
  Hans de Parijter begrijpt het niet, en dus is het niet waar”

  en
  “Je ziet het helemaal verkeerd”
  Zijn duidelijk kreten die thuis horen op het schoolplein van de lagere school.
  Het geeft wel weer wat warmisten nog uitbrengen als zij inhoudelijk niets meer te vertellen hebben.

  Ga zo door je zet jezelf precies in de hoek waar je thuis hoort.

  • J. van der Heijden 27 juli 2016 om 16:44 - Antwoorden

   Hans,

   Jij schrijft

   “Kijk eens hoe de hiatus wordt weggemoffeld.”

   Nee de “hiatus” wordt niet weggemoffeld, er wordt onderzoek gedaan, dat zou je na kunnen lezen en daarna met vragen kunnen komen, wat jij doet is een blog lezen, daarna zeggen “er klopt niets” van of “ik begrijp het niet”

   Verder niets terwijl juist voor Karl et. al heel veel supporting informatie vrijelijk beschikbaar is.

   Verder schrijft Wiersma lappen tekst die duidelijk zijn samen te vatten als onzin, daarna vraagt hij of hij het misschien niet goed ziet, als ik dat bevestig is het weer niet goed.

   Hij vraagt zich af

   “HOE is het in Godsnaam mogelijk dat toch hier zoveel mensen/wetenschappers, waarvan je van een paar mag aannemen dat ze hebben doorgeleerd, hier toch met hart en ziel achterstaan?”

   Het antwoord is misschien dat die wetenschappers iets weten dat Wiersma niet weet.

   Ik meen te weten dat de meeste mensen het hier roerend met Thoenes eens waren toen hij schreef dat de meeste “sceptici” hun mening wetenschappelijk onderbouwen, waar is de wetenschappelijke onderbouwing voor de lappen tekst van Wiersma?

   • Wiersma 28 juli 2016 om 03:32 - Antwoorden

    @vdH: doe eerst maar eens beter lezen dan.

    Ik reken iig eens uit, met het wetboek der behoud van energie in den hand, dat het qua MASSA onmogelijk is dat 1 molecuul man-made CO2 op 10.000 moleculen lucht de aarde substantieel zou kunnen opwarmen.
    (oftewel: 100 ppm)

    Dit is volgend die wet TO-TAAL ON-MO-GE-LIJK.

    Aangezien water of grond/aarde ook nog eens een keer een ~1000-3000 maal hogere dichtheid hebben (wegen dus 1000 maal zo zwaar/moleculen zitten 1000 keer dichter op elkaar) is die absorptie dus ook een factor 1000 maal hoger. Goed te merken aan een dashboard van een auto of een zwarte asfaltweg in de bloedhete zon.

    Mocht u, mijnheer van der H van mening zijn dat er iets niet klopt aan die wet behoud energie, dat CO2 hier een uitzondering op vormt,. dan draag ik u hierbij graag voor voor de Nobel prijs van energie.

    U heeft dan namelijk ontdekt dat CO2 vééééél meer energie kan absorberen en vervolgens kan uitstralen dan er inkomt. Waarbij tevens ELK energie probleem is opgelost!
    Met een kaars een kasteel verwarmen, dat soort dingen krijg je dan.

    Mijnheer van der H. Om mijn stelling kracht bij te brengen, opdat u het zelf kan ervaren en nooit meer vergeet: doe zelf de test.

    U heeft misschien wel een grote pan en een gasstel.

    Warm ten eerste die lege pan (met lucht en dus CO2) op boven het gasstel. Lekker hoog. Steek uw hand in de pan, en houdt hem daar enige seconden.

    Vervolgens vult u die pan met water tot het kookt. U steekt wederom uw hand in die pan voor enige seconden.

    Van u hoor ik graag of er verschil is in uw ervaring of beleving.
    1- U heeft uw hand gebrand aan de CO2 in de pan met lucht;
    2- U heeft uw hand gebrand aan de pan met water, hoewel zich daar geen CO2 in bevond.

    Zou u vervolgens kunnen uitleggen waarom u in geval [2] wél met spoed naar het ziekenhuis bent afgevoerd en in geval [1] niet?

    Wel mijnheer van der H: DAT is nou die wet behoud energie.
    Als u dat wetenschappelijk wilt negeren, dan maar voelen he?
    “Wie niet horen wil moet maar voelen zij mijn moeder altijd maar”.

    En nogmaals het rekensommetje:

    1 molecuul man-made CO2 sinds 100 jaar is slechts 1 op 10.000 . In grammen per kuub lucht: 0,13 gram.
    Een kuub water weegt ~1000 KILOgram.
    Een kuub beton/steen/rots/aarde iets van ~ 2400 KILOgram. (2.400.000 gram)

    De massa verhouding CO2 versus water is dan: 0,00000013.
    Oftewel een kuub water heeft een 7.692.307 maal hogere massa/gewicht dan de hvh man-made CO2 in lucht.

    In uw beleving betekent het dat 1 eenheid man-made CO2 in staat is om maar liefst 7,6 miljoen eenheden grond/water/massa substantieel op te kunnen warmen. Eenheid mag je zelf invullen: moleculen, grammen, kilo’s, megatonnen , whatever.

    Ik zeg tot vervelens toe niet niks voor niks: kap nou maar eens met CO2 (en alle grafiekjes) de schuld te geven voor opwarming aarde. Je zet je zelf compleet voor gek.

    In militaire termen omgerekend krijg je dan aan de ene kant een leger van één persoon versus een leger van 7,6 miljoen man aan de andere kant.
    Wie gaat er winnen denk je. Ook al zou CO2 tien levens hebben, dan nog.
    Het is te ridicuul voor woorden.

    Wel mijnheer van der H: hup, aan`t werk!
    Actie ‘hand in de pan’, en hou ons op de hoogte!

    • J van der Heijden 28 juli 2016 om 06:25 - Antwoorden

     Er is ook niemand die beweert dat de massa van CO2 de oorzaak is voor de opwarming.

     Dus hup aan het werk en ga eerst eens lezen waarom wetenschappers er zeker van zijn dat CO2 zorgt voor opwarming.

     En dat heeft niets mat de warmte capaciteit van het gas te maken

    • Erik 28 juli 2016 om 12:39 - Antwoorden

     Misschien kan Jan vdh zelf even wat uitleg geven. Dat doen anderen hier tenslotte ook vaak. Alleen maar verwijzen naar ‘wetenscappers’ is geen antwoord, maar een erkenning dat je het niet weet, geen argumenten hebt.

    • Erik 29 juli 2016 om 00:01 - Antwoorden

     Kom op Jan vdH, waarom denk jij dat CO2 (meetbaar) opwarmt.
     Dus 1 ppm CO2 toename per jaar, betekent 1 molecuul CO2 erbij per 1 miljoen luchtmoleculen. Dit is de gemiddelde toename per jaar in de afgelopen honderd jaar.
     Kan dit ene molecuul 1 miljoen andere moleculen lucht opwarmen, zodanig dat het meetbaar wordt? Bijv 0,5 graad per eeuw.

    • Erik 29 juli 2016 om 00:04 - Antwoorden

     Hup Jan, aan het werk. Ga eens lezen wat jouw wetenschappers te vertellen hebben, en bericht het ons. Gaarne in begrijpelijke taal.

    • jvdheijden 29 juli 2016 om 08:14 - Antwoorden

     Erik,

     als je het had willen weten had je er zlef wel over gelezen.

     Ik vraag me af waarom ik het in Jip en Janneke taal moet uitleggen.

     CO2 zorgt er voor dat OLR verminderd en DLR toeneent, de toename van DLR is ca. 3,6 W/m2 voor iedere verdubbeling van CO2. Ditr is ook gemeten en bevestigd.

     Aangezien de emissie hoogte veel hoger is dan de hoogte waar waterdamp een rols speelt is de grotere hoeveelheid waterdamp op de grond geen issue

     Deze extra energie zorgt voor opwarming (Wet behoud van energie)

     Daar heeft het gewicht van de atmosfeer niets mee te maken.

    • Boels 29 juli 2016 om 08:53 - Antwoorden

     @Janos:
     “Dit is ook gemeten en bevestigd.”

     Wel onder laboratoriumomstandigheden.
     In het eggie zijn die anders en niet constant.
     Tenzij je dat wel veronderstelt.

    • Erik 30 juli 2016 om 00:29 - Antwoorden

     Janos

     Jouw antwoord is mij bekend. Ik ben eigenlijk op zoek naar een synthese met de moleculaire benadering.
     Zoals ik zei
     “Dus 1 ppm CO2 toename per jaar, betekent 1 molecuul CO2 erbij per 1 miljoen luchtmoleculen. Dit is de gemiddelde toename per jaar in de afgelopen honderd jaar.
     Kan dit ene molecuul 1 miljoen andere moleculen lucht opwarmen, zodanig dat het meetbaar wordt? ”
     Weet jij of men in alarmistische hoek hier een goed antwoord op gevonden heeft?

    • Wiersma 30 juli 2016 om 01:46 - Antwoorden

     @vande H:
     “CO2 zorgt er voor dat OLR verminderd en DLR toeneent, de toename van DLR is ca. 3,6 W/m2 voor iedere verdubbeling van CO2. Ditr is ook gemeten en bevestigd.”

     Ha mooi!
     (overigens in dit geval geen link naar die meting, maar dat terzijde)

     Kortom: 400 ppm CO2 zorgt dus volgens vanderH & Friends voor een toename van 3,6m w/m2.

     Komt die nominatie voor de Nobelprijs energie dan voor vanderH dichterbij?

     Want. Immers. De huidige hvh CO2 is nu 400 ppm, dat is 1/2500 ste deel van lucht.
     Wat als lucht voor 100% uit CO2 zou bestaan?
     Dan zou volgens vanderH de toename aan w/m2 met een factor 2500 toenemen. De rekensom wordt dan: 2500 * 3,6 Watt = 9000 Watt/m2.

     Wel: EUREKA: energie probleem opgelost!!!! 9 KILOwatt per m2, wie wil dat nou niet? Gratis energie!

     Broeikassen bouwen, vol plempen met CO2, warmte wisselaars erin en knallen maar!
     1 m2 CO2 kan dan ~ drie huishoudens van energie voorzien!

     Of toch niet helemaal?
     “Aangezien de emissie hoogte veel hoger is dan de hoogte waar waterdamp een rols speelt is de grotere hoeveelheid waterdamp op de grond geen issue”.
     Oh.. shit.. CO2 doet dit truukje alleen op grote hoogte… waar het al 30-60 graden onder nul is… heb je dát weer…
     Dus.. ipv dat het op 10 km hoogte geen 63 graden onder nul is… is het er maar 60 graden onder nul… shit… scheisse…

     Of deze :
     “Daar heeft het gewicht van de atmosfeer niets mee te maken.”

     Beter lezen: Dat heb ik ook nooit beweerd: ik heb het over de hvh massa van CO2 gehad irt lucht en ‘aarde’.
     En meer massa CO2 is meer moleculen CO2. Niet voor niks doet diezelfde ‘wetenschap ook altijd (s)preken van ‘zoveel gram’ uitstoot, of ‘zoveel megaton’.

     Niet voor niks rekende ik volumes om tot hvh massa/gewicht.

     En dan nog eentje:
     “Er is ook niemand die beweert dat de massa van CO2 de oorzaak is voor de opwarming.”
     Nou behoorlijk! Uitstoot wordt altijd gegeven in MASSA! Zoveel ton hier, zoveel ton daar. Niet in aantal moleculen of volumes zoals kubieke meters lucht.

     Jan jonge: terug naar de tekentafel!
     Voorlopig even geen Nobel prijs voor het redden van de aarde voor jou!

     Echt even beter je best doen!

     En om je te helpen nog eenmaal:
     [1] Een kuub lucht weegt circa 1300 gram. 100 ppm CO2 (= man-made sinds 1860) weegt derhalve iets van 0,13 gram.
     [2] De uitstoot van CO2 wordt nagenoeg altijd weergegeven in de hvh MASSA. “Gewicht” dus.

     Een toename van 100% man-made CO2 betekent derhalve dus ook een toename van 100% massa, dus 200 ppm co2 weegt dus 0,26 gram. Ect etc.
     Capice?

     En nog even eentje: ” ga eerst eens lezen waarom wetenschappers er zeker van zijn dat CO2 zorgt voor opwarming.”

     Wel. Zij hebben bedacht dat moleculen lucht die bestaan uit een of twee atomen (O2/N etc) géén warmte vasthouden, maar moleculen met drie of meer atomen wel.

     Zoals CO2 of O3 of H2O. Oh wacht, die laatste rekenen ze even niet mee, want dat is een damp en geen gas. O3 zijn ze gewoon ook ‘even vergeten’, kniesoor die daar op let. N2O en NO2 overigens zijn resp een 310 tot 256 ‘erger’ ‘broeikasgas’ dan CO2.

     Beste mijnheer vander H: Close but no sigar. No Nobel price 4 U. U komt op mij over als een slecht geprogrammeerde internet bot, of als iemand die veel te lang in zijn slecht geventileerde benauwde hokje zit. Krijg je hypoxie verschijnselen, zuurstof gebrek.

     Mijn tip: ga er eens op uit. Hup, die natuur in! Snuif die phytonciden eens op van die overweldigende natuur, en haal vooral diep adem. Zuurstof in, CO2 uit.
     Zal u goed doen.

     Houdt u ondertussen wel de zonzijde?

    • Boels 30 juli 2016 om 07:00 - Antwoorden
 17. David 28 juli 2016 om 11:31 - Antwoorden

  [dat wij tegen die tijd qua levenspeil terug zijn in het stenen tijdperk]
  Het zou interessant zijn een apart artikel te wijden aan het verband tussen levensstandaard enerzijds en energieaanbod (hoeveelheid, prijs) anderzijds. Hoe zou onze maatschappij er uit zien bij 10% van de huidige energie? (het Urgenda plan)
  Milieubewegingen veroordelen de consumenten maatschappij (vooral de consumptie van de ander) en kritiek is simpel omdat er veel flauwekul is. Gevoelsmatig echter denk ik dat die flauwekul maar geaccepteerd moet worden omdat er een verbinding is met verworvenheden waar wij beslist geen afstand van willen doen.

  • Erik 28 juli 2016 om 12:42 - Antwoorden

   David,

   het probleem is niet Urgenda, maar de Nl regering, die kennelijk klakkeloos allerlei verdragen heeft ondertekend, niet gehinderd door overmatige kennis.

   • jvdheijden 28 juli 2016 om 14:39 - Antwoorden

    Het probleem is dat sommige mensen zonder enige vorm van onderbouwing denken dat ze het beter weten dan de wetenschappers die voltijd daar tijd aan besteden

    De overheid is prima geinformeerd en kan prima goed onderbouwde besluiten nemen

   • David 28 juli 2016 om 17:07 - Antwoorden

    Er is vervlechting van kerk, staat en wetenschap.
    De wetenschap liegt omwille van de subsidies, de staat laat milieubewegingen (religie + politiek activisme) toe aan de onderhandelingstafel. Wij moeten eens accepteren dat wij de toekomst niet kennen, ook nooit kenden. Een beroep op het voorzorgbeginsel levert stagnatie, het is angst voor de toekomst.

    • Hans de pater 30 juli 2016 om 07:38 - Antwoorden

     David we zouden het begrip wetenschap nog eens moeten herdefiniëren.
     Met name het verschil tussen geloof en wetenschap en het begrip exacte wetenschap en menswetenschap, om er maar een paar te noemen.
     Zelf kwam ik deze week een lezing tegen die een redelijk inzicht geeft in korte tijd.
     “Science Under Assault”
     https://www.youtube.com/watch?v=cng56swJ_4I

 18. AntiSoof 29 juli 2016 om 13:49 - Antwoorden

  Mij zijn al die gegevens te ingewikkeld. Dat ik eens in de 4 jaar een kruisje mag zetten welk persoon mijn belangen mag behartigen vind ik eigenlijk te belachelijk voor woorden.

  Ik weet dat het dom kan klinken, maar draai alles nu eens om?
  Geef de macht écht aan het volk. Ga uit van een status quo zoals de nu is, qua wetgeving.

  Laat de regering maar voorstellen maken. Maar… Daarover dient gestemd te worden. Over élk voorstel. Waar dan het volk over stemt. Met als regel; ‘Eén stem tegen en het feest gaat niet door’.

  Alleen zo maak je ze vleugellam en voorkom je ultieme corruptie. En dit is ware democratie. Als er wet of regelgeving wordt gemaakt dan zou die tegen NIEMANDS wil in moeten gaan.

  Deze maatregel is nodig om de overheid de macht uit de handen te geven. Dat dit nodig is blijkt uit veel voorbeelden uit de geschiedenis. Het volk zou zich bijvoorbeeld nooit een oorlog in moeten laten rommelen.

  • Ivo 30 juli 2016 om 09:58 - Antwoorden

   Dus als je een wet maakt die de consument beschermt tegen oplichtingspraktijken, dan kan de boef met zijn stem zijn werkgebied behouden.
   Dus als we een nieuwbouwwijk moeten bouwen om onze inwoners en de nieuwe Nederlanders een veilig thuis te bieden, dan kan één iemand dat tegenhouden.
   Dus als we een opvanghuis nodig hebben voor mishandelde vrouwen kan één buurman dat tegenhouden.
   Ik steun je voorstel daarom dan ook niet.

Geef een reactie

Solve : *
28 + 30 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK