Met energieakkoord terug naar het stenen tijdperk

stone age

Bijgaand artikel in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2016 maakt gewag van toestanden die men in dit land voor onmogelijk zou houden. Onbedoeld heeft de stichting Urgenda mee geholpen ze aan het licht te brengen. Want die stichting heeft geprocedeerd tegen tussendoelen van het Energieakkoord en daarmee iets aan het rollen gebracht dat muurvast had moeten blijven zitten. Urgenda heeft er namelijk voor gezorgd dat de overheid een effectanalyse van haar energiebeleid heeft moeten maken.

De uitkomst van die analyse is desastreus, zowel voor het Rijk als voor Urgenda. Men blijkt immers te procederen over een statistisch nul-effect. Als het niet om een zo serieuze zaak ging zou men dat koddig kunnen noemen. In elk geval lijdt ook Urgenda gezichtsverlies; je staat toch voor Joker als je procedeert om een oneindig kleine verandering van de temperatuur op aarde af te dwingen? Of ging het daar helemaal niet om? Heeft Urgenda alleen maar veel heisa gemaakt om publiciteit te trekken? In dat geval is het land daar wonderwel ingetuind!! 

Blijft onverlet dat het volk blijft zitten met de gebakken peren van een peperduur, zinloos, Energieakkoord. Dit Energieakkoord is nu al enkele jaren de voedingsbodem voor het huidige energie-getuigenisbeleid. Aan de opstellers en de aanhangers van dat beleid worden nauwelijks eisen gesteld.  Iets geloven of een mening hebben volstaat. Bewijzen hoeven ze niks.

Dit beleid is mogelijk omdat de Kamers er geen kwaliteitscontrole op uitoefenen. In een politiek zo pretentieus land als Nederland is dit een blamerend democratisch tekort. Hebben die politieke partijen die deze misstand tolereren of zelfs bevorderen niet in de gaten dat zij hun geloofwaardigheid te grabbel gooien?

– – –

In de winkel krijg je een kassabon, tevens garantiebewijs. De overheid beheert een superkassa. Helaas komen daar nooit zulke kassabonnen uit. Neem het Energieakkoord.

Dat is in 2013 door 47 belanghebbende partijen opgesteld. Daarbij zijn de energiedeskundigen en het grote publiek, dat opdraait voor alle rekeningen, buiten de deur gehouden. Volgens de Algemene Rekenkamer lopen die rekeningen op tot een bedrag van € 72 miljard. Dat is krap € 10 000 per huishouden; gespreid te betalen via opslagen op de energierekening. Al dat geld moet er, ter wille van het klimaat, voor zorgen dat het aandeel fossielvrije energie in ons land met 9,5 procentpunt stijgt van 4.5% in 2013 tot 14% in 2020. Of dit werkelijk ook gebeurt? Garanties worden niet gegeven.

De Stichting Urgenda vond die 14% te laag en kreeg in 2015 van de Haagse rechtbank gedaan om de taakstelling te verdubbelen. Niet van 4,5% naar 14% fossielvrij maar naar 25%. Het ligt het voor de hand dat dan ook de kosten verdubbelen. Het kabinet vindt dit te gortig en schakelt de landsadvocaat in. Die levert op 9 april 2016 namens de regering een 162 pagina’s dikke “Nota van Grieven“ in.

Anders dan in kringen rond het Energieakkoord gebruikelijk is, bekijkt de landsadvocaat de gang van zaken wél met een kritisch oog. Hij vraagt zich namelijk af of het de verhoging van het aandeel fossielvrije energie wel een goed middel is om het doel, de beperking van de opwarming van de aarde, dichterbij te brengen. Zoekend naar het antwoord op deze vraag is hij zich waarschijnlijk kapot geschrokken. Want, zo schrijft hij, de door de rechtbank bevolen extra 11% fossielvrije energie zal bij de volgende eeuwwisseling (2100) de temperatuur op aarde met 0,000045 0C beperken. Dat is één tweeëntwintigduizendste deel van een graad Celsius. Omdat deze waarde onderhevig is aan schattingsfouten gaat het hier statistisch om een nul-effect.

Hieruit volgt de akelige conclusie dat de kosten van het Energieakkoord (€ 72 miljard) geheel of grotendeels weggegooid gemeenschapsgeld zijn. In de geschiedenis van ons land is dit de grootste geldverspilling ooit. Natuurlijk is deze conclusie heel vervelend voor minister Kamp en zijn secondant Nijpels, voor al die politici die het Energieakkoord als een soort evangelie hebben omarmd en voor de bedrijven die ervan profiteren. Als er een transparante kassabon was geweest in de vorm van een combinatie van analyses naar nut en noodzaak van het Energieakkoord en naar de maatschappelijke kosten en baten ervan, dan had dit fiasco niet kunnen gebeuren.

Ook Urgenda verliest hier haar gezicht. Want zij heeft immers een procedure aangespannen waarvan het effect nul is. Overigens treft de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer geen blaam. De voorzitter van deze Commissie heeft op 29 april 2016 een brief met vragen aan minister Kamp geschreven. Opvallend daarin is dat de Commissie schrijft dat 0,000045% een maximum is, dat er van een meetbaar effect op de klimaatverandering geen sprake is en dat 1 miljard zuur verdiend belastinggeld per 2100 resulteert in een temperatuurreductie van 31 tienmiljoenste graad Celsius.

In zijn antwoord op deze brief ontkent de minister niet de juistheid ervan. Hij noemt de temperatuurbeperking van 0,000045 0C “een zeer gering effect” maar piekert er kennelijk niet over om met dit failliete beleid te stoppen. Nee, hij wil blijkbaar op de oude voet doorgaan door dit nog tig keer te herhalen.

Gelet op het astronomische prijs die daaraan hangt is het wel logisch dat de minister er bij zegt dat dit gevolgen zal hebben voor onze economie en voor de wereldeconomie. Oh, had de minister maar een rekenmachine. Dan had hij uit kunnen rekenen dat die gevolgen zijn dat wij tegen die tijd qua levenspeil terug zijn in het stenen tijdperk. Zijn secondant Nijpels moet nog dit jaar komen met een evaluatie van het Energieakkoord. Wedden dat hij bovenstaande feiten zal negeren en dat die politieke partijen, die ons dit aandoen, hem daarin zullen volgen?

 

Door |2017-10-07T12:09:50+00:0026 juli 2016|101 Reacties

101 Comments

 1. Hans de pater 27 juli 2016 om 15:54 - Antwoorden

  Voorstel

  Dit soort onzin reacties als
  “Kort samen gevat,
  Hans de Parijter begrijpt het niet, en dus is het niet waar”

  en
  “Je ziet het helemaal verkeerd”
  Zijn duidelijk kreten die thuis horen op het schoolplein van de lagere school.
  Het geeft wel weer wat warmisten nog uitbrengen als zij inhoudelijk niets meer te vertellen hebben.

  Ga zo door je zet jezelf precies in de hoek waar je thuis hoort.

  • J. van der Heijden 27 juli 2016 om 16:44 - Antwoorden

   Hans,

   Jij schrijft

   “Kijk eens hoe de hiatus wordt weggemoffeld.”

   Nee de “hiatus” wordt niet weggemoffeld, er wordt onderzoek gedaan, dat zou je na kunnen lezen en daarna met vragen kunnen komen, wat jij doet is een blog lezen, daarna zeggen “er klopt niets” van of “ik begrijp het niet”

   Verder niets terwijl juist voor Karl et. al heel veel supporting informatie vrijelijk beschikbaar is.

   Verder schrijft Wiersma lappen tekst die duidelijk zijn samen te vatten als onzin, daarna vraagt hij of hij het misschien niet goed ziet, als ik dat bevestig is het weer niet goed.

   Hij vraagt zich af

   “HOE is het in Godsnaam mogelijk dat toch hier zoveel mensen/wetenschappers, waarvan je van een paar mag aannemen dat ze hebben doorgeleerd, hier toch met hart en ziel achterstaan?”

   Het antwoord is misschien dat die wetenschappers iets weten dat Wiersma niet weet.

   Ik meen te weten dat de meeste mensen het hier roerend met Thoenes eens waren toen hij schreef dat de meeste “sceptici” hun mening wetenschappelijk onderbouwen, waar is de wetenschappelijke onderbouwing voor de lappen tekst van Wiersma?

   • Wiersma 28 juli 2016 om 03:32 - Antwoorden

    @vdH: doe eerst maar eens beter lezen dan.

    Ik reken iig eens uit, met het wetboek der behoud van energie in den hand, dat het qua MASSA onmogelijk is dat 1 molecuul man-made CO2 op 10.000 moleculen lucht de aarde substantieel zou kunnen opwarmen.
    (oftewel: 100 ppm)

    Dit is volgend die wet TO-TAAL ON-MO-GE-LIJK.

    Aangezien water of grond/aarde ook nog eens een keer een ~1000-3000 maal hogere dichtheid hebben (wegen dus 1000 maal zo zwaar/moleculen zitten 1000 keer dichter op elkaar) is die absorptie dus ook een factor 1000 maal hoger. Goed te merken aan een dashboard van een auto of een zwarte asfaltweg in de bloedhete zon.

    Mocht u, mijnheer van der H van mening zijn dat er iets niet klopt aan die wet behoud energie, dat CO2 hier een uitzondering op vormt,. dan draag ik u hierbij graag voor voor de Nobel prijs van energie.

    U heeft dan namelijk ontdekt dat CO2 vééééél meer energie kan absorberen en vervolgens kan uitstralen dan er inkomt. Waarbij tevens ELK energie probleem is opgelost!
    Met een kaars een kasteel verwarmen, dat soort dingen krijg je dan.

    Mijnheer van der H. Om mijn stelling kracht bij te brengen, opdat u het zelf kan ervaren en nooit meer vergeet: doe zelf de test.

    U heeft misschien wel een grote pan en een gasstel.

    Warm ten eerste die lege pan (met lucht en dus CO2) op boven het gasstel. Lekker hoog. Steek uw hand in de pan, en houdt hem daar enige seconden.

    Vervolgens vult u die pan met water tot het kookt. U steekt wederom uw hand in die pan voor enige seconden.

    Van u hoor ik graag of er verschil is in uw ervaring of beleving.
    1- U heeft uw hand gebrand aan de CO2 in de pan met lucht;
    2- U heeft uw hand gebrand aan de pan met water, hoewel zich daar geen CO2 in bevond.

    Zou u vervolgens kunnen uitleggen waarom u in geval [2] wél met spoed naar het ziekenhuis bent afgevoerd en in geval [1] niet?

    Wel mijnheer van der H: DAT is nou die wet behoud energie.
    Als u dat wetenschappelijk wilt negeren, dan maar voelen he?
    “Wie niet horen wil moet maar voelen zij mijn moeder altijd maar”.

    En nogmaals het rekensommetje:

    1 molecuul man-made CO2 sinds 100 jaar is slechts 1 op 10.000 . In grammen per kuub lucht: 0,13 gram.
    Een kuub water weegt ~1000 KILOgram.
    Een kuub beton/steen/rots/aarde iets van ~ 2400 KILOgram. (2.400.000 gram)

    De massa verhouding CO2 versus water is dan: 0,00000013.
    Oftewel een kuub water heeft een 7.692.307 maal hogere massa/gewicht dan de hvh man-made CO2 in lucht.

    In uw beleving betekent het dat 1 eenheid man-made CO2 in staat is om maar liefst 7,6 miljoen eenheden grond/water/massa substantieel op te kunnen warmen. Eenheid mag je zelf invullen: moleculen, grammen, kilo’s, megatonnen , whatever.

    Ik zeg tot vervelens toe niet niks voor niks: kap nou maar eens met CO2 (en alle grafiekjes) de schuld te geven voor opwarming aarde. Je zet je zelf compleet voor gek.

    In militaire termen omgerekend krijg je dan aan de ene kant een leger van één persoon versus een leger van 7,6 miljoen man aan de andere kant.
    Wie gaat er winnen denk je. Ook al zou CO2 tien levens hebben, dan nog.
    Het is te ridicuul voor woorden.

    Wel mijnheer van der H: hup, aan`t werk!
    Actie ‘hand in de pan’, en hou ons op de hoogte!

    • J van der Heijden 28 juli 2016 om 06:25 - Antwoorden

     Er is ook niemand die beweert dat de massa van CO2 de oorzaak is voor de opwarming.

     Dus hup aan het werk en ga eerst eens lezen waarom wetenschappers er zeker van zijn dat CO2 zorgt voor opwarming.

     En dat heeft niets mat de warmte capaciteit van het gas te maken

    • Erik 28 juli 2016 om 12:39 - Antwoorden

     Misschien kan Jan vdh zelf even wat uitleg geven. Dat doen anderen hier tenslotte ook vaak. Alleen maar verwijzen naar ‘wetenscappers’ is geen antwoord, maar een erkenning dat je het niet weet, geen argumenten hebt.

    • Erik 29 juli 2016 om 00:01 - Antwoorden

     Kom op Jan vdH, waarom denk jij dat CO2 (meetbaar) opwarmt.
     Dus 1 ppm CO2 toename per jaar, betekent 1 molecuul CO2 erbij per 1 miljoen luchtmoleculen. Dit is de gemiddelde toename per jaar in de afgelopen honderd jaar.
     Kan dit ene molecuul 1 miljoen andere moleculen lucht opwarmen, zodanig dat het meetbaar wordt? Bijv 0,5 graad per eeuw.

    • Erik 29 juli 2016 om 00:04 - Antwoorden

     Hup Jan, aan het werk. Ga eens lezen wat jouw wetenschappers te vertellen hebben, en bericht het ons. Gaarne in begrijpelijke taal.

    • jvdheijden 29 juli 2016 om 08:14 - Antwoorden

     Erik,

     als je het had willen weten had je er zlef wel over gelezen.

     Ik vraag me af waarom ik het in Jip en Janneke taal moet uitleggen.

     CO2 zorgt er voor dat OLR verminderd en DLR toeneent, de toename van DLR is ca. 3,6 W/m2 voor iedere verdubbeling van CO2. Ditr is ook gemeten en bevestigd.

     Aangezien de emissie hoogte veel hoger is dan de hoogte waar waterdamp een rols speelt is de grotere hoeveelheid waterdamp op de grond geen issue

     Deze extra energie zorgt voor opwarming (Wet behoud van energie)

     Daar heeft het gewicht van de atmosfeer niets mee te maken.

    • Boels 29 juli 2016 om 08:53 - Antwoorden

     @Janos:
     “Dit is ook gemeten en bevestigd.”

     Wel onder laboratoriumomstandigheden.
     In het eggie zijn die anders en niet constant.
     Tenzij je dat wel veronderstelt.

    • Erik 30 juli 2016 om 00:29 - Antwoorden

     Janos

     Jouw antwoord is mij bekend. Ik ben eigenlijk op zoek naar een synthese met de moleculaire benadering.
     Zoals ik zei
     “Dus 1 ppm CO2 toename per jaar, betekent 1 molecuul CO2 erbij per 1 miljoen luchtmoleculen. Dit is de gemiddelde toename per jaar in de afgelopen honderd jaar.
     Kan dit ene molecuul 1 miljoen andere moleculen lucht opwarmen, zodanig dat het meetbaar wordt? ”
     Weet jij of men in alarmistische hoek hier een goed antwoord op gevonden heeft?

    • Wiersma 30 juli 2016 om 01:46 - Antwoorden

     @vande H:
     “CO2 zorgt er voor dat OLR verminderd en DLR toeneent, de toename van DLR is ca. 3,6 W/m2 voor iedere verdubbeling van CO2. Ditr is ook gemeten en bevestigd.”

     Ha mooi!
     (overigens in dit geval geen link naar die meting, maar dat terzijde)

     Kortom: 400 ppm CO2 zorgt dus volgens vanderH & Friends voor een toename van 3,6m w/m2.

     Komt die nominatie voor de Nobelprijs energie dan voor vanderH dichterbij?

     Want. Immers. De huidige hvh CO2 is nu 400 ppm, dat is 1/2500 ste deel van lucht.
     Wat als lucht voor 100% uit CO2 zou bestaan?
     Dan zou volgens vanderH de toename aan w/m2 met een factor 2500 toenemen. De rekensom wordt dan: 2500 * 3,6 Watt = 9000 Watt/m2.

     Wel: EUREKA: energie probleem opgelost!!!! 9 KILOwatt per m2, wie wil dat nou niet? Gratis energie!

     Broeikassen bouwen, vol plempen met CO2, warmte wisselaars erin en knallen maar!
     1 m2 CO2 kan dan ~ drie huishoudens van energie voorzien!

     Of toch niet helemaal?
     “Aangezien de emissie hoogte veel hoger is dan de hoogte waar waterdamp een rols speelt is de grotere hoeveelheid waterdamp op de grond geen issue”.
     Oh.. shit.. CO2 doet dit truukje alleen op grote hoogte… waar het al 30-60 graden onder nul is… heb je dát weer…
     Dus.. ipv dat het op 10 km hoogte geen 63 graden onder nul is… is het er maar 60 graden onder nul… shit… scheisse…

     Of deze :
     “Daar heeft het gewicht van de atmosfeer niets mee te maken.”

     Beter lezen: Dat heb ik ook nooit beweerd: ik heb het over de hvh massa van CO2 gehad irt lucht en ‘aarde’.
     En meer massa CO2 is meer moleculen CO2. Niet voor niks doet diezelfde ‘wetenschap ook altijd (s)preken van ‘zoveel gram’ uitstoot, of ‘zoveel megaton’.

     Niet voor niks rekende ik volumes om tot hvh massa/gewicht.

     En dan nog eentje:
     “Er is ook niemand die beweert dat de massa van CO2 de oorzaak is voor de opwarming.”
     Nou behoorlijk! Uitstoot wordt altijd gegeven in MASSA! Zoveel ton hier, zoveel ton daar. Niet in aantal moleculen of volumes zoals kubieke meters lucht.

     Jan jonge: terug naar de tekentafel!
     Voorlopig even geen Nobel prijs voor het redden van de aarde voor jou!

     Echt even beter je best doen!

     En om je te helpen nog eenmaal:
     [1] Een kuub lucht weegt circa 1300 gram. 100 ppm CO2 (= man-made sinds 1860) weegt derhalve iets van 0,13 gram.
     [2] De uitstoot van CO2 wordt nagenoeg altijd weergegeven in de hvh MASSA. “Gewicht” dus.

     Een toename van 100% man-made CO2 betekent derhalve dus ook een toename van 100% massa, dus 200 ppm co2 weegt dus 0,26 gram. Ect etc.
     Capice?

     En nog even eentje: ” ga eerst eens lezen waarom wetenschappers er zeker van zijn dat CO2 zorgt voor opwarming.”

     Wel. Zij hebben bedacht dat moleculen lucht die bestaan uit een of twee atomen (O2/N etc) géén warmte vasthouden, maar moleculen met drie of meer atomen wel.

     Zoals CO2 of O3 of H2O. Oh wacht, die laatste rekenen ze even niet mee, want dat is een damp en geen gas. O3 zijn ze gewoon ook ‘even vergeten’, kniesoor die daar op let. N2O en NO2 overigens zijn resp een 310 tot 256 ‘erger’ ‘broeikasgas’ dan CO2.

     Beste mijnheer vander H: Close but no sigar. No Nobel price 4 U. U komt op mij over als een slecht geprogrammeerde internet bot, of als iemand die veel te lang in zijn slecht geventileerde benauwde hokje zit. Krijg je hypoxie verschijnselen, zuurstof gebrek.

     Mijn tip: ga er eens op uit. Hup, die natuur in! Snuif die phytonciden eens op van die overweldigende natuur, en haal vooral diep adem. Zuurstof in, CO2 uit.
     Zal u goed doen.

     Houdt u ondertussen wel de zonzijde?

    • Boels 30 juli 2016 om 07:00 - Antwoorden
 2. David 28 juli 2016 om 11:31 - Antwoorden

  [dat wij tegen die tijd qua levenspeil terug zijn in het stenen tijdperk]
  Het zou interessant zijn een apart artikel te wijden aan het verband tussen levensstandaard enerzijds en energieaanbod (hoeveelheid, prijs) anderzijds. Hoe zou onze maatschappij er uit zien bij 10% van de huidige energie? (het Urgenda plan)
  Milieubewegingen veroordelen de consumenten maatschappij (vooral de consumptie van de ander) en kritiek is simpel omdat er veel flauwekul is. Gevoelsmatig echter denk ik dat die flauwekul maar geaccepteerd moet worden omdat er een verbinding is met verworvenheden waar wij beslist geen afstand van willen doen.

  • Erik 28 juli 2016 om 12:42 - Antwoorden

   David,

   het probleem is niet Urgenda, maar de Nl regering, die kennelijk klakkeloos allerlei verdragen heeft ondertekend, niet gehinderd door overmatige kennis.

   • jvdheijden 28 juli 2016 om 14:39 - Antwoorden

    Het probleem is dat sommige mensen zonder enige vorm van onderbouwing denken dat ze het beter weten dan de wetenschappers die voltijd daar tijd aan besteden

    De overheid is prima geinformeerd en kan prima goed onderbouwde besluiten nemen

   • David 28 juli 2016 om 17:07 - Antwoorden

    Er is vervlechting van kerk, staat en wetenschap.
    De wetenschap liegt omwille van de subsidies, de staat laat milieubewegingen (religie + politiek activisme) toe aan de onderhandelingstafel. Wij moeten eens accepteren dat wij de toekomst niet kennen, ook nooit kenden. Een beroep op het voorzorgbeginsel levert stagnatie, het is angst voor de toekomst.

    • Hans de pater 30 juli 2016 om 07:38 - Antwoorden

     David we zouden het begrip wetenschap nog eens moeten herdefiniëren.
     Met name het verschil tussen geloof en wetenschap en het begrip exacte wetenschap en menswetenschap, om er maar een paar te noemen.
     Zelf kwam ik deze week een lezing tegen die een redelijk inzicht geeft in korte tijd.
     “Science Under Assault”
     https://www.youtube.com/watch?v=cng56swJ_4I

 3. AntiSoof 29 juli 2016 om 13:49 - Antwoorden

  Mij zijn al die gegevens te ingewikkeld. Dat ik eens in de 4 jaar een kruisje mag zetten welk persoon mijn belangen mag behartigen vind ik eigenlijk te belachelijk voor woorden.

  Ik weet dat het dom kan klinken, maar draai alles nu eens om?
  Geef de macht écht aan het volk. Ga uit van een status quo zoals de nu is, qua wetgeving.

  Laat de regering maar voorstellen maken. Maar… Daarover dient gestemd te worden. Over élk voorstel. Waar dan het volk over stemt. Met als regel; ‘Eén stem tegen en het feest gaat niet door’.

  Alleen zo maak je ze vleugellam en voorkom je ultieme corruptie. En dit is ware democratie. Als er wet of regelgeving wordt gemaakt dan zou die tegen NIEMANDS wil in moeten gaan.

  Deze maatregel is nodig om de overheid de macht uit de handen te geven. Dat dit nodig is blijkt uit veel voorbeelden uit de geschiedenis. Het volk zou zich bijvoorbeeld nooit een oorlog in moeten laten rommelen.

  • Ivo 30 juli 2016 om 09:58 - Antwoorden

   Dus als je een wet maakt die de consument beschermt tegen oplichtingspraktijken, dan kan de boef met zijn stem zijn werkgebied behouden.
   Dus als we een nieuwbouwwijk moeten bouwen om onze inwoners en de nieuwe Nederlanders een veilig thuis te bieden, dan kan één iemand dat tegenhouden.
   Dus als we een opvanghuis nodig hebben voor mishandelde vrouwen kan één buurman dat tegenhouden.
   Ik steun je voorstel daarom dan ook niet.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK