'Natuurgebied' de Noordzee, als het Ministerie van EZ haar zin krijgt

‘Natuurgebied’ de Noordzee, als het Ministerie van EZ haar zin krijgt. Zandwinning en windturbines, met in Roze de visserijvrije gebieden

Lees mee wat juf Paddy Walker 2 leerlingen van de Van Hall Hogeschool in Leeuwarden laat optekenen in een door Henri Offringa van het Ministerie van Ecologische Zaken betaalde rapportje over haaien uit 2013. Mijn vraag aan de lezers mij te helpen bij de vraag, wat staat hier nu?

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is ingesteld in 2008 om duurzaam gebruik van de mariene ecosystemen in Europa te reguleren (EU, 2008). Dit doel moet bereikt worden door het toepassen van de ecosysteembenadering op het reguleren van menselijke activiteiten die invloed hebben op het mariene ecosysteem.

Het hoofddoel van de KRM is om in 2020 een Goede Milieu Toestand (GMT) voor het mariene milieu te bereiken.

Bij een GMT gaat het in brede termen om ecologisch diverse en dynamische oceanen en schone, gezonde en productieve zeeën, binnen intrinsieke visserijcondities. Het gebruik van het mariene ecosysteem moet op een duurzaam niveau zijn zodat het potentiële gebruik voor huidige en toekomstige generaties wordt veilig gesteld.

Juist ja.

Tien tegen 1 dat die Van Hall-leerlingen ook geen idee hadden wat ze hier overschreven. Want ik snap er zelf alvast niets van. En het meeste Nature-Chinees van technische wetenschappelijke papers snap ik doorgaans wel: althans over biologische zaken.

Uitgestorven en verdwenen hondshaai, zojuist door Wieringer vissers gevonden op de Westelijke Waddenzee in Goede Milieu Toestand, klaar om de Gezonde Zee in teruggezet te worden

Uitgestorven en verdwenen hondshaai, zojuist door Wieringer vissers gevonden op de Westelijke Waddenzee in Goede Milieu Toestand, klaar om de Gezonde Zee in teruggezet te worden voor de Ecosysteembenadering van de duurzame blabla blablablabla Prachtig beest trouwens!

Misschien kan Juf Paddy mij beantwoorden:

  • Dus je reguleert duurzaam gebruik door menselijke activiteiten te reguleren die invloed hebben op de zee met de ecosysteembenadering? Huh? Juf Paddy, ik snap het niet. Als het gebruik duurzaam is, waarom dan nog dat duurzaam gebruik reguleren? Is dat ‘reguleren’ niet gewoon een ander woord voor ‘beknotten’? Dus dan wil je duurzaam gebruik inperken? Nee toch?
  • Is die ‘ecosysteembenadering’ niet gewoon een eufemisme voor het voorzorgprincipe (omkeren bewijslast)? Want in de veranderlijke natuur blijft een ecosysteem nooit gelijk. Dus hoe kun je een ecosysteem vastleggen als het altijd verandert? Of wil je dan met het voorzorgprincipe alle menselijke invloed inperken. Maar dat gebeurt toch al?  En is dat dan ‘inperken’, tenzij die menselijke invloed de goedkeuring heeft van de milieubureaucratie zoals windturbines?
  • Wat is een ‘gezonde zee’? Is de zee ziek dan, verkouden of heeft ie een gebroken been? (tip: lees Sahotra Sarkar’s artikel in The Monist’) Is de mensheid de ziektekiem van de zee? Als je rommel uit zee wilt halen, er zijn ook veel haaien en roggen-eieren die zich juist hechten aan scheepstouw op de zeebodem..Is dit geen ideologisch holistisch gebabbel verwant aan Theosofie en Holisme, dat niets te maken heeft met moderne wetenschappelijke ecologie?
  • Hoe verhoudt die KRM zich tot de industrialisering van de zee met windfarms, zandwinning, suppleties die jouw broodheer van EZ nu doorduwt danwel goed keurt? Die hadden geen invloed?
  • Hoe meet je de productiviteit, als de zee volgens ICES nu al productief is? Zijn die visbestanden hersteld door KRM-maatregelen, of gewoon door quota?
  • Wat zijn ‘intrinsieke visserijcondities’?
  • Dus het gebruik van het ecosysteem is nu ‘duurzaam’ als het ‘potentiele’ gebruik wordt veilig gesteld voor huidige generaties?

Wat betekent dat? Dat het huidige gebruik nog niet duurzaam is? Dat dit niet duurzame huidige gebruik regulering nodig heeft zodat er een hoger gebruik mogelijk is, maar dat extra potentiele gebruik moet je reguleren omdat dit ingeperkt moet?

Juf Paddy, Juuffff, JUuuuuufff, ik snap het niet. Juuuuufff

Of is dit omslachtig proza voor wat je ook zo kunt opschrijven: Fuck the Fisherman, Build the Windfarm!

Hup, de dodemansduim is het onkruid van de zeebodem, niet het 'zeldzame koraal' dat NGO's er van maken. Dit komt met 1 trek boven

Hup, de dodemansduim is het onkruid van de zeebodem, niet het ‘zeldzame koraal’ dat NGO’s er van maken. Dit komt met 1 trek boven, het WEMELT er van

Oh ja, volgens Greenpeace is de ‘kwetsbare Klaverbank’ de enige plek waar je dodemansduim vindt. Nou, ik kreeg net van de Z201 weer een hele mand vol dodemansduim aangeleverd vanaf de Franse zijde van Het Kanaal, zie foto, volledig uitgestorven: NOT. Het wemelt ervan op de zeebodem, (het lijken wel afgesneden ambtenarenneuzen). Volgens de KRM-benadering is dit per definitie fout, verstoring. De zeebodem moet in ijdelheid onaangeraakt blijven door die visser- ziektekiemen die de zee ongezond maken.

‘Integriteit van de zeebodem’ heet dat volgens de KRM.

Dat is ideologie, geen ecologie. Toch?