Kat in de zak voor de belastingbetaler

Kat in de zak voor de belastingbetaler

Terwijl de staatsschuld afgelopen decennium bijna verdubbelde naar 466 miljard euro, lijkt de klimaatpakjesboot van Sinter-Kamp (VVD) pas echt op stoom te komen. Windmolenaars en bosbijstokers krijgen in 2016 niet 8 maar zelfs  9 miljard euro subsidie toegeschoven, zo meldt de Telegraaf. Daarnaast mag het noodlijdende 100%-staatsbedrijf Tennet 1,19 miljard euro staatssteun tegemoet zien, omdat het bedrijf miljarden-investeringen moet aangaan die zij niet in kas hebben. Die investeringen zijn nodig om de labiele energie uit wind te faciliteren in zowel Nederland als Duitsland.

Wij schreven 4 maart 2013 al: Cowboygedrag Mel Kroon (Tennet) extra miljardenstrop Nederland: waar onze politici eerder bij hoog en laag beweerden dat de Duitse avonturen van Tennet GEEN verlies zouden leveren voor de belastingbetaler: dankzij het Netcowboy spelen van Mel Kroon (Tennet) in Duitsland kregen zij een kat in de zak.

De Algemene Rekenkamer bevestigde die mogelijkheid in haar rapport Aankoop Duits Hoogspanningsnet Tennet 2 jaar later. Dat Duitse net schaften zij in 2009 aan voor 885 miljoen euro. De Rekenkamer schreef

Desondanks loopt de Staat het risico dat er geld uit de Nederlandse schatkist moet worden aangewend om investeringen van TenneT in Duitsland mogelijk te maken. Over de financiële risico’s die de Staat als 100% aandeelhouder van TenneT loopt hadden de beide ministers de Tweede Kamer meer informatie kunnen geven.Het bovenstaande roept de vraag op of de aankoop van een privaat buiten­lands elektriciteitsnet zoals Transpower wel past bij een activiteit waarvan de politiek heeft bepaald dat het in publieke handen moet blijven

Tennet is verplicht te investeren in de net-aanpassingen in Duitsland die de uitbreiding mogelijk moet maken van labiele energielevering uit windfarms.  Zoals 7 miljard euro om windfarms op zee aan te sluiten. In totaal heeft Tennet de komende jaren 22 miljard euro geleend geld nodig, waarbij de Nederlandse belastingbetaler borg moet staan. Doordat het Duitse avontuur Tennet haar kapitaal verdampte, moet de Staat nu bijspringen. Ook vanwege de nationale Wind op Zee-plannen, waarbij Tennet nu -dankzij een maatregel van Henk Kamp- de aansluitkosten op zich neemt die eerder op last van de investeerders kwamen.

Die truuk pastte Kamp in 2014 toe om richting Tweede Kamer de schijn te wekken dat wind-op-zee-boeren de kosten met de verlangde 40 procent konden drukken. In werkelijkheid neemt Tennet de lasten op zich, en die lasten komen (ook) bij de Nederlandse belastingbetaler terecht.

Om Duitse investeringen te financieren moet Tennet PPS-constructies met geldjongens aangaan. Dus we hebben nu een bedrijf met ambtenaren die normaliter hoogspanningsleidingen aanleggen, en die nu voor een soort investeringsmaatschappij gaan spelen. ING, Rabobank, HSBC en Royal Bank of Scotland zijn kredietschieters van het eerste miljard in 2015 in een zogenaamd ‘Green Bond’-programma in Duitsland. Zoals ING in april 2014 al schrijft:

Door de toename van zon- en windenergie wordt het energieaanbod volatieler, stijgen de onbalanskosten en dalen de piekprijzen voor elektriciteit. Om dit te adresseren zijn miljarden aan investeringen nodig, vooral in het hoogspanningsnet. De balans van TenneT – de beheerder van het landelijke transportnet – zal hierdoor bijna verdrievoudigen tot 2025. Dat kan niet alleen met vreemd vermogen gefinancierd worden. TenneT heeft de eigen vermogen behoefte in Duitsland gesecuriseerd door projecten samen met private investeerders te financieren. De Staat zal als enig aandeelhouder in de Nederlandse kapitaalbehoefte van TenneT moeten voorzien

Screenshot: technisch en ecologisch volstrekt irrealistische prognoses rechtstreeks uit de koker van Greenpeace-achtige elementen

Screenshot ING rapport: technisch en ecologisch volstrekt irrealistische prognoses rechtstreeks uit de koker van Greenpeace-achtige elementen

De staatssteun door Dijsselbloem aan Tennet zal de duit in het zakje zijn die deze bankiers verlangen: die schraapt hij dan bij de bejaardenzorg weg of zo. De geldjongens die nu bepalen wat er op energiegebied gebeurt, die hebben – net als politici en algemene journalisten- geen enkel flauw benul van de techniek achter energie en of dit ook mogelijk is.

Wij kunnen er van uitgaan dat de Nederlandse belastingbetaler uiteindelijk voor alle investeringen moet opdraaien, inclusief het dividend dat de bankiers en geldjongens uit Tennet willen slaan. En dat de ambtenaren van Henk Kamp dit zo goed mogelijk uit de boeken willen moffelen, zodat je het via hogere netwerkkosten op de rekening ziet. Zonder specificatie. Want ook Tennet is ’too big to fail’: als niemand het net beheert ligt het land plat.

Tweede Slaapkamer
We hebben het geweten, zie nogmaals de bijdrage van Fred Udo bij Cafe Weltschmerz over ‘het Sprookje dat Windenergie heet’.  De Algemene Rekenkamer deed deze aanbeveling die Dijsselbloem volledig aan zijn laars lapt, onder wakend oog van onze Tweede Slaapkamer:

Wij bevelen de minister van Financiën aan om de Tweede Kamer volledig en juist inzicht te verschaffen in de mate waarin de rijksoverheid betrokken is bij Transpower en de investeringen van TenneT in Duitsland. Ook zou hij inzicht moeten bieden in de kosten, opbrengsten en risico’s die deze betrokkenheid met zich meebrengt. Welke risico’s zijn er voor TenneT, voor de elektriciteitsrekening van burgers, bedrijven en instellingen en voor de schatkist? De minister van Financiën zou hierbij duidelijk moeten maken welke risico’s zijn afgedekt en welke niet en waarom niet.

Ten slotte bevelen we de minister van Financiën aan om bij het doen van omvangrijke investeringen van staatsdeelnemingen met de Tweede Kamer afspraken te maken over de informatievoorziening.

De Telegraaf schrijft:

Volgens Minister Dijsselbloem (Financien) blijft zo (door de staatssteun) Tennets kredietwaardigheid in stand, en levert het te verwachten (….?????) hogere rendement uit de staatsdeelneming de schatkist geld op.

Neemt onze Tweede Slaapkamer met zo’n leugen/wishfull thinking genoegen? En onze media? Het antwoord is; JA. Helaas. Ze zijn volkomen gek geworden, en eventueel bereid ook 7 miljard euro neer te tellen om kolencentrales te sluiten. OP naar de ecodictatuur.

Ach ja, slechts 7 miljard euro...schraap dat bij bejaarden weg

Ach ja, slechts 7 miljard euro..

Dat het sluiten van stabiele basislast leverende centrales de leveringszekerheid NIET in gevaar brengt, is daar enig bewijs voor? Gelukkig, zo toont de oplettende Kim Winkelaar, de VVD- politici zitten er BOVENOP:

13626592_1070914596278445_3573154163031952348_n

Op Pokemon: Gotcha.