Paul Driessen

Hoe komt het toch dat apocalytische toekomstvisioenen en doemscenario’s zo’n aantrekkingskracht uitoefenen op grote groepen mensen, en misschien vooral intellectuelen? Immers, de economische ontwikkeling over de laatste eeuwen geeft daartoe geen aanleiding. In tal van opzichten zijn de levensomstandigheden voor grote delen van de wereldbevolking aanzienlijk verbeterd.

Maar toch, ons zicht op de toekomst lijkt vaak te worden gedomineerd door doemdenken. Tijdens de klimaattop in Parijs van december vorig jaar deinden onze leiders weer op de cadans van de onheilspellende AlGoritmen. Maar als we de trends uit het verleden doortrekken, wat zien we dan? Een vooruitgang zonder precedent in de menselijke geschiedenis!

De Amerikaanse professor (‘Business adminstration’), wijlen Julien Simon, was erg optimistisch over onze toekomst. Zijn bekendste boek was misschen wel: ‘Hoodwinking the Nation’, waarin hij krachtig stelling nam tegen het doemdenken van zijn tijd.

Bjørn Lomborg, die erop uit was om de denkbeelden van Simon onderuit te halen, moest in zijn magnum opus, ‘The Skeptical Environmentalist’, na minutieus en zeer kritisch onderzoek toegeven dat Simon grotendeels gelijk had.

Naast Lomborg zijn er thans een aantal andere auteurs die het geestelijk erfgoed van Julien Simon beheren, zoals Indur Goklany (zie hier en hier) en Matt Ridley.

Nu ook heeft Paul Driessen (ja, van Nederlandse afkomst) in kort bestek de feiten op een rijtje gezet.

Hij verwijst daarbij in eerste instantie naar Hans Rosling die op basis van een overvloed aan statistisch materiaal op indrukwekkende wijze de menselijke vooruitgang heeft gevisualiseerd. Zie video hier.

Paul Driessen:

Several years ago, physician, statistician, sword swallower, and vibrant lecturer Hans Rosling produced a fascinating 4-minute video that presented 120,000 data points and showcased how mostly Western nations became healthy and prosperous in just 200 years – after countless millennia of malnutrition, disease, wretched poverty, and early death.

More recently, professor of history and economics Deidre McCloskey provided some clues as to why and how this happened. In a Wall Street Journal article outlining “how the West (and the rest) got rich,” she notes that it wasn’t just Karl Marx’s “exploited workers” or Adam Smith’s “virtuously saved capital, nor was it only Hernando De Soto‘s and Douglas North’s essential property rights and other legal institutions.

Perhaps the most vital ingredient was that over those two centuries “ideas started having sex,” as author Matt Ridley described the ridleyprocess in The Rational Optimist. It enabled innovators to make discoveries and devise technological wonders, often through coincidental Connections that historian James Burke found among seemingly unrelated earlier inventions, to bring us television, computers and other marvels.

Why did ideas suddenly start having sex? McCloskey asks. One reason was the printing press, which enabled more people to read and share ideas. However, she cites two other principal developments: liberty and equality. Liberated people are ingenious, she observes – free to pursue happiness, and ideas; free to try and fail, and try again; free to pursue their own self-interests, and thereby better mankind.

En zo gaat Driessen verder met zijn lofzang op de menselijke vooruitgang. Maar  waarom heeft niet iedereen daarvan kunnen profiteren?

Amid all this health, prosperity and longevity for so many – why do so many still struggle on the edge of survival? Why do two billion still have minimal electricity and another 1.3 people still have none at all? Why do two billion still exist on $3 per day? Why do a half-million still die every year from malaria? five million more from respiratory and intestinal diseases?

The formula for health and prosperity is no secret. It is readily available on your cell phone. ….

What should fascinate us is the miracle of poverty – the way inept, corrupt, greedy, centrally planned, hyper-regulated governments have prevented prosperity from happening. What should outrage us is that callous UN bodies, NGOs, and activists have imposed their eco-imperialist agendas, and prevented countries from acquiring the property rights and technologies that made so many nations healthy and rich.

What should concern us is that many forces are conspiring to roll back the free enterprise, free speech, the scientific method, and reliable, affordable energy that make modern living standards possible. Having them now does not guarantee them tomorrow. Failure to safeguard these essential foundations could take us on the path to joining the ranks of the “miracles of poverty” and FRCs: Formerly Rich Countries.

Aldus Paul Driessen.

Lees verder hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.