In de commentaren op dit blog wordt regelmatig beweerd dat klimaatkritische auteurs er niet in zouden slagen om tot de ‘peer-reviewed’ literatuur door te dringen. Dat is een sprookje. Zie hier.

Maar er is meer.

Een belangrijke ontwikkeling in de recente klimatologische literatuur is de groeiende aandacht voor natuurlijke factoren in plaats van CO2 van welke oorsprong dan ook (menselijke of natuurlijke), als drijvende krachten van klimaatverandering. In het bijzonder gaat het hier om oceanische oscillaties en fluctuerende zonneactiviteit.

Onder de titel, ’35 New Scientific Publications Confirm Ocean Cycles, Sun Are Main Climate Drivers’, bood Pierre Gosselin op zijn blog podium aan Kenneth Richard, die een inventarisatie presenteerde van een aantal belangrijke artikelen die op die gebieden zijn verschenen.

Kenneth Richard:

While news journalists and internet bloggers are busy headlining scary stories invoking the presumed causal link between anthropogenic CO2 emissions and floods and droughts and global warming, robust scientific evidence of naturally-forced climate change has continued to rapidly accumulate.

There is a claimed scientific “consensus” that climate changes in recent decades are only weakly influenced by natural factors, and instead anthropogenic emissions drive changes in precipitation patterns and temperature.  And yet scientists defiantly continue to publish papers in peer-reviewed journals that undermine this “consensus” opinion.

Variations in regional precipitation and temperature have long been determined to be strongly correlated with natural oceanic-atmospheric circulation patterns, or oscillations. The Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), Pacific Decadal Oscillation (PDO), North Atlantic Oscillation (NAO), and El Niño-Southern Oscillation (ENSO) have all been found to significantly influence changes in surface air temperature and rainfall (climate) on decadal and multi-decadal scales, and these natural ocean oscillations have been robustly connected to changes in solar activity.

Below are summaries of key findings from 35 recently-published peer-reviewed scientific papers, divided into two categories. The first collection of papers establishes that (a) decadal and multi-decadal ocean circulation patterns (AMO, PDO, NAO, ENSO) have significantly modulated precipitation and temperature changes in recent decades, and the second collection of papers confirm that (b) natural ocean oscillations are, in turn, modulated by solar activity.

Aldus Kenneth Richard.

Lees verder hier.

Alweer een sprookje minder.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.