Hier lees je in het Vakblad niets over omdat dit blad onder de knoet zit van groene clubs en het Ministerie van Energieakkoord

Hier lees je in het Vakblad niets over omdat dit blad onder de knoet zit van groene clubs en het Ministerie van Energieakkoord: dit gaat over bos uit Letland en Litouwen dat voor klimaatdoelen in de fik gaat

Marc Van den Tweel (Natuurmonumenten) schroeft de houtkap in natuurgebied op om hun 78 fte reclamepersoneel en zijn 187k-jaarsalaris te financieren met het volgende argument: dat spaart boskap elders. Maar dat is flauwekul zo illustreert hoogleraar grondstof-ecologie Herbert Prins aan de hand van FAO-cijfers in vakblad Natuur Bos en Landschap. Van de 3,5 miljard kuub hout die jaarlijks gekapt wordt, gaat liefst 2 miljard kuub op als biomassa/brandhout. De Nederlandse houtconsumptie is hierbij…..1,3 miljoen kuub en onze houtaanwas is maar 0,4 procent van de totale Europese aanwas. Zoals Prins stelt:

‘Als je iets aan houtkap elders wilt doen moet je daar elders wat aan doen’.

Het is volgens Prins een stukje propaganda om te beweren dat je hier meer bos moet kappen om elders substantieel bos te sparen. Wat het door het Ministerie van Henk Kamp (Amerikaans Bosbijstook kolencentrales) gesponsorde Vakblad verzuimt te vermelden is dat Natuurmonumenten met Staatsbosbeheer en andere ‘groene’ organisaties het Energieakkoord steunt: de helft daarvan bestaat uit zogenaamde terug-naar-de-Middeleeuwen-energie. De Biomassa, en dan vooral uit Amerika geimporteerd bos dat hier met miljardensubsidies in kolencentrales wordt bijgestookt. RWE/Essent krijgt voor bijstook in de Amercentrale tenminste 1,2 miljard euro subsidies van Henk Kamp.

screen-shot-2016-09-25-at-09-18-56

Daarom heb je in de Verenigde Staten nu actiegroepen als de Dogwood Alliance die tegen Europees klimaatbeleid protesteren dat hun bossen uitmelkt. Zie deze fotoreportage via EUBionenergy.com van 16 september. Een club die ook boter op haar hoofd heeft, want deelnemende clubs als Birdlife krijgen tonnen euro’s subsidie van de EU en lobbyden voor klimaatbeleid dat houtstook als consequentie heeft.

Klimaatdoelplantage/Eikenbos

Klimaatdoelplantage? Nee natuurlijk, liever natuurbos!

Daarnaast worden dankzij de miljardensubsidies nu waardevolle grondstoffen en dierlijke bijproducten bijgestookt in biomassacentrales om maar de ‘duurzame’ energiedoelen van de milieubeweging te halen. Het Vakblad houdt wijselijk haar mondje daar over, omdat het de facto een advertentiekrant is van de overheid (Economische Zaken, Pieter Joop en consorten) en die groene clubs.

Ergo: subsidie corrumpeert. De meeste houtkap elders spaar je- naast door het Energieakkoord op te zeggen- door iets aan die 2 miljard kuub te doen die nu als brandhout in de fik gaat. Bijvoorbeeld door vervanging via fossiele brandstoffen. Het bos van de reuzenpanda van WWF in China gaat ook op deze wijze in rook op. Wanneer je mensen uit de armoede tilt, hoeven ze niet meer op een bosje brandhout hun potje te koken. Daarnaast zou je dit beleid op de helling schuiven door niet- zoals WWF en Greenpeace doen- kernenergie te blijven blokkeren.

Ons Ministerie van Energieakkoord publiceerde echter dit propagandafilmpje voor bosbijstook met een boswachter van de Kroondomeinen en de AIVH. Daarin beweren ze dat je zo de CO2-kringloop sluit. Dat is onzin, want houtstook levert meer CO2-productie dan kolen. Zo hebben we dus een themanummer bosbeleid van het Vakblad Natuur Bos en Landschap, dat de belangrijkste trendbreuk en de oorzaak niet prominent belicht: dat de combinatie van Natura 2000-gezaag (boskap met PAS-excuus en ‘omvorming tot heide/stuifzand’) en klimaatbeleid leidt tot ontbossing van Nederland nadat ons bosareaal sinds 1900 juist in oppervlak groeide. Ook is klimaatbos (snelgroeiende monocultuur) een trendbreuk met beleid sinds de jaren ’70 om meer natuurlijk bos te krijgen.

Fries Boerbos, prachtig toch?

Fries Boerbos, prachtig toch? Beter voor recreatie dan voor bijstook in biomassacentrale/klimaatbeleid

En dat is immers veel mooier! Wie iets voor het bos wil doen zegt vandaag nog Natuurmonumenten op, Greenpeace, WNF en andere Postcode Loterij-gesponsorde agitatiefirma’s met diepe directiezakken. Het opzegformulier invullen en opsturen geeft een fantastisch bevrijdend gevoel. En je kunt dat geld dan besteden aan iemand in de buurt met een lokaal natuurproject, en zo iets positiefs bijdragen aan de wereld om je heen.

Vanwege steun aan internationale boskap/opschroeven houtoogst natuurgebied tot 3 miljoen euro voor winstbejag/vernielen bestaande natuur voor subsidies enz enz

Vanwege steun aan internationale boskap en windturbines natuurgebied via steun Energieakkoord/opschroeven houtoogst natuurgebied tot 3 miljoen euro voor winstbejag/vernielen bestaande natuur voor subsidies enz enz