Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Duurzaam beheer van bossen lost het klimaatprobleem van biomassaverbranding niet op. Of houtpellets een duurzaamheidscertificaat dragen of niet: bij het opstoken ervan duurt het tientallen jaren tot misschien wel eeuwen voordat de CO2 uit de verbrande bomen weer in nieuw bos is opgenomen.

Edwin Timmer van het AD schrijft:

‘De Europese energiezekerheid is zo belangrijk dat eurocommissaris Frans Timmermans biomassa opnieuw als ‘klimaatneutraal’ heeft benoemd. Dat gebeurde vorig jaar in een herziene richtlijn voor hernieuwbare energie. Mits een systeem van certificering van gebruikte bossen op orde is. Ook minister Jetten stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij wil inhaken op deze internationale certificering en dat die ook zal gelden voor Nederlandse verstokers van biomassa.’

Het is de hoogste tijd dat Nederlandse beleidsmakers stoppen met de schertsvertoning.

Volgens onderzoeker en klimaatklokkenluider Rob de Vos zijn vanuit de wetenschap als ook de burgers er terecht grote bezwaren tegen het gebruik van biomassa. Dat brengt Timmermans er echter niet toe om het gebruik van biomassa te verbieden, aldus de Vos. Wel heeft de Eurocommissaris enkele maatregelen genomen om het probleem te verdoezelen. Zo noemt hij biomassa nu ‘biogrondstoffen’, en mag er alleen nog maar hout gebruikt worden uit bossen die Europees ‘gecertificeerd’ zijn. Het sprookje van de Kleren van de Keizer dus. Hoe dubbel het allemaal is toont de foto, waar Timmermans voor een groot scherm met  ‘Fairness, Sustainability, Respect’ zijn verhaal houdt.

Het AD:

‘Het subsidiëren van biomassa als CO2-neutrale brandstof heeft in Nederland geleid tot meer dan tweehonderd grote en kleinere biomassacentrales. De grootste hoeveelheid houtpellets wordt verbrand als bijstook in kolencentrales. Nederland is een van de grootste verbruikers van biomassa en zelfs de grootste Europese importeur van houtpellets uit de Verenigde Staten.’

***

Voor het hele artikel in het AD, zie hier en hier.

***