Schandknaap van Henk Kamp en de corporatocratie

Spreekbuis van Henk Kamp en de corporatocratie

Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI kan uit wetenschappelijk oogpunt gezien beter direct ontslagen worden. Dat toont  zijn oratie voor de Universiteit van Tukkerland van 13 oktober. Hier geeft hij het tenminste 73 miljard euro kostende Energieakkoord nog even een kontje. Om te tonen dat zijn benoeming en functie in de eerste plaats politieke doeleinden dient.

Henk Kamp, Economische Zaken, het Ministerie van Asfalt en Windmolens (I&M, voormalig VROM) bepalen welke ‘waarheden’ Van der Steenhoven met de autoriteit van de instituutnaam KNMI aan academische legitimiteit en autoriteit mag helpen. Hij moet dus wel iets moois roepen over het beleid van deze ministeries, daarvan hangt zijn salaris af en de geldstromen richting KNMI.

Zo dient hij het klimaatcorporatisme: We praten dan over de onheilige drie-eenheid van multinationals, Niet Gekozen Organisaties (NGO) en bureaucraten die de koek verdeelden van dit windturbine/bosstook-akkkoord. Een zuivere oefening in corporatistische corruptie, waarvoor ze de rekening neerlegden bij de burger. Zonder klimaateffect, en zonder dat enige betrouwbare berekening is gemaakt van de CO2-besparing.

Sterker nog: die is uiterst discutabel.Want het Energieakkoord offert de WKK met aardgas, de schone energiebron, en door de bijstook van biomassa is alvast sprake van meer uitstoot van kortcyclische CO2 die in de atmosfeer komt, vergeleken met bijvoorbeeld steenkool.

Niettemin lezen wij bij Gerard van der Steenhoven dat zijn eerste doel als hoofd-directeur van KNMI

 “Het Energieakkoord uit 2013 was een goede start maar de streefcijfers moeten verdubbeld worden als we in 2050 CO2-neutraal willen leven.”

Was wetenschap de reden van zijn positie en nu oratie dan had Van der Steenhoven zich bekommerd om het feitelijk waarheidsgehalte van die uitspraak. Dit is een zuiver politieke uitspraak. De – qua CO2-rendement ongetoetste- politieke keuze voor windturbines op zee. En de stook van bos tegen het advies in van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. (KNAW) Toon ons het klimaatrendement? Dat kan Van der Steenhoven niet, want daarvoor bestaan geen betrouwbare getallen.

  • Wat heeft zijn positie als vermeend klimaatdeskundige dus te maken met de politieke keuze voor een politiek bepaalde energievorm? Behalve dan dat zijn naam, de instituutnaam KNMI en hoogleraarschap zo het thema ‘klimaat’ aan die politieke keuze gewicht moet geven

Van der Steenhoven is dus de zoveelste politiek gecorrumpeerde academicus, in dienst van zijn geldgevers van de ambtelijke molens (Economische Zaken en I&M). Met deze verbale trap in zijn ballen zal hij zichzelf- als uitvloeisel van de generatie ’68 van cultuur-Marxisten- in morele superioriteit verheffen. Oh die verruwing,  Gerard oh ja het is de verruwing.

Nee, het moderne probleem is dit: de elite is vulgair geworden.

Ooit was vermenging van wetenschap en politiek een doodzonde. Nu lijkt het wel de norm. Ik bedoel, wat is dit ook voor nietszeggende uitspraak voor iemand die HOOGLERAAR wordt:

Wij zien klimaatverandering bevestigd in onze metingen en analyses

Al bijna 20 jaar geen opwarming in De Bilt

Al bijna 20 jaar geen opwarming in De Bilt

Dat is een zuivere politieke bezwering, een loze kreet die niets met klimaatwetenschap van doen heeft, zoals de tautologie klimaatverandering even nietszeggend is. Want anders hoefde je ‘klimaat’ ook niet 0ver een periode van 30 jaar te definieren. Als verandering de uitzondering was in plaats van de norm.

In metingen en analyses van het KNMI is nergens de grootte van de human fingerprint goed bepaald: toon mij anders van wel? Die klimaatgevoeligheid is vooralsnog de hamvraag en tot nu toe geven modellen meer opwarming dan uit metingen blijkt. Daaruit volgt vervolgens verder geen enkel politiek advies over energiebeleid, althans niet voor een klimaatwetenschappelijk instituut.

Italië aan de Noordzee
Het enige dat Van der Steenhoven hier dus doet is bijdragen aan de politieke spraakverwarring rond klimaat. En daarvoor is hij blijkbaar aangenomen. Zoals Pier Vellinga- nog zo’n kind van het cultuur-Marxisme- ook de academische boom in werd gekatapulteerd vanuit VROM: onze ‘klimaatprofessor’ zonder enige fatsoenlijke publicatie over klimaatfysica op zijn naam.

Maar hij deed ook decennialang waarvoor hij politiek was aangenomen. Liegen over klimaat in media. In 1988 overdreef hij de zeespiegelstijging toen al met een factor 2,5. Na een kwart eeuw klimaatoverdrijving en klimaatprogramma’s gefinancierd uit aardgasbaten, kreeg Pier nu zijn pre-pensioenpositie: als directeur van de Wadden(gas)academie.

Zo werkt ons door de Nijpelitaanse maffia (VVD) bestuurde Italie aan de Noordzee. In andere landen zou je het gewoon corruptie noemen. Dat Van der Steenhoven intellectueel corrupt is, daarover kan alvast geen twijfel meer bestaan. Het gaat nog wat ver om hem maffia te noemen, want het enige lijk dat hij fabriceert, de paardenkop in de achterbak is het lijk van wetenschappelijke geloofwaardigheid.

Ik hoop dat mijn overtreffende trap na een genoegdoening mag zijn voor de KNMI-mensen die WEL voor de wetenschap daar werken. En die zich dat aantrekken…Maar die uit angst voor hun baan de mond moeten houden.