https://www.youtube.com/watch?v=iG2kbg6wd_Q
Groene Ruimte meldt dat het Oranjefonds gaat beleggen in landbouwgrond, met hun van De Postcodeloterij/Natuurmonumenten afkomstige Ronald van der Giessen. Dat geeft een gestaag rendement van 1,2 procent per jaar. Van der Giessen zit ook in de Raad van Toezicht van Grondbeheer, dat grond opkoopt voor biologische landbouw.

Het fonds maakt gebruik van de kunstmatig door centrale banken laag gehouden rente voor geleend geld. Die maatregel is ingesteld om de economie aan te zwengelen op kosten van u en mij. Daarvan maken de windturbinebouwers in consortia als Dong ook gebruik om kosten van zeewindfarms op papier goedkoper voor te stellen, zoals wij al meldden.

Het Oranjefonds steekt 10 miljoen euro in landbouwgrond, met een optie voor meer. Ze denken zo 200 hectare landbouwgrond te verwerven.

Woeste gronden

Woeste gronden

De prijzen van landbouwgrond zijn afgelopen 25 jaar sterk gestegen. Dat is te danken aan de grondopkoop door de overheid voor natuurclubs als Natuurmonumenten, waar Van der Giessen toen actief voor was (1990-1997) als communicatiedirecteur en later regiodirecteur. Met de Rabobankier Herman Wijffels als aanvoerder steeg het grondbezit van Natuurmonumenten vanaf 1990 met 20 duizend hectare. De overheid kocht de minst waardevolle landbouwgrond op van boeren die wilden stoppen. Zo financierde de overheid een exit-strategie voor boeren, die tegelijk de overschotten in landbouwgrond opruimde.

Die strategie kwam de Rabobank tegelijk ook goed uit.

Tot 2003 was Van der Giessen directeur bij de Postcode Loterij, waar Pieter Winsemius ook commissaris was. Rockefeller-marionet Pieter Winsemius- was eerder ook voorzitter van Natuurmonumenten. Kortom, hij zat in het circuit waar het geld en grond verdeeld werden.

Van der Giessen begon zijn carrière als WTO-consultant en medewerker van de Club van Rome-spinoff IIED, en was tegelijk marketeer bij Wereld Natuur Fonds en assistent van de directie. Met de Postcode Loterij als achtervang kunnen clubs als Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten nu ook -met riante subsidiëring van tientallen miljoenen euro’s- extra grond in eigendom krijgen in het Haringvliet en het nepnatuurproject Marker Wadden dat minimaal 70 miljoen euro kost, en maximaal bijna een half miljard euro.

De woeste gronden van ex-landbouwgrond, na plaatsen van bordje nu 'nieuwe natuur'

De woeste gronden van ex-landbouwgrond van De Deelen, na plaatsen van bordje nu ‘nieuwe natuur’ met ganzenplaag

Natuurmonumenten ontving gratis 20 duizend hectare grond om daar woeste gronden van te maken, ganzenakkers met pitrus en design-runderen uit de oerboerderij. Voor de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur- nu Natuurnetwerk Nederland- werd een grove 100 duizend hectare opgekocht, wat de prijzen opdreef tot 2010.

Woeste gronden

Woeste gronden

Daarna hielp opheffing van het melkquotum en de bijbehorende fosfaatregels de grondprijzen opdrijven. Omdat boeren extra grond nodig hebben om de extra mest op kwijt te kunnen. Milieuclubs als Natuurmonumenten roepen nu steeds om strengere fosfaatnormen voor boeren sinds het melkquotum. Dat heeft als consequentie dat boeren  meer grond nodig hebben om aan mestnormen te voldoen. Met extra prijsopdrijving/pachthuurkosten tot gevolg, en leningen voor megastallen bij de Rabobank.

Jaarlijks gaat voor 5 miljard euro aan grond over de toonbank. Staatsbedrijf ASR (voorheen Amev/Fortis) kocht in het eerste kwartaal van 2015 al 1845 hectare landbouwgrond op. Dat lenen ze dan uit in erfpacht.

Met Deutsche Bank haar waarde in vrije val sinds een 6,8 miljard euro verlies in 2015 en het Euro-project mislukt, moeten beleggingsfondsen vaste grond onder hun voeten krijgen. Schuldpapieren (Obligaties) zijn in zo’n klimaat klassieke bubbels. Goud en grond zijn alvast waardevast. Je zou er bijna belegging met (politieke) voorkennis in gaan zien. Profiteren van een ontwikkeling die je zelf hielp faciliteren, met de belastingbetaler als pinautomaat en ‘het Goede Doel’ als vriendelijk masker.

Zo werkt de BV Nederland, en door gewoonte en afstomping weigeren wij dat in ons door de Nijpelitaanse maffia (VVD) bestuurde Italië aan de Noordzee te noemen wat het is: corruptie.