Een Nederlandse Trump zet de bijl in de publieke financiering van deze club oplichters

Een Nederlandse Trump zet de bijl in de publieke financiering van deze club oplichters

Met een gift van liefst 70 miljoen euro Nederlands belastinggeld in 2015 aan Hivos, is het Ministerie van Buitenlandse Zaken mede-donor aan anti-Trump-agitatie deze week. HIVOS voert actie tegen de democratisch gekozen president Donald Trump, omdat die hun handel in klimaataflaten helpt torpederen. HIVOS wordt namelijk ook betaald door CO2-offset-bedrijf Climate Neutral Group. Dat bedrijf loopt financieel binnen met de handel in CO2-aflaten, net als andere donoren van HIVOS.

De sponsoren van HIVOS zien hun handel in gevaar komen

De sponsoren van HIVOS zien hun klimaataflaat-handel in gevaar komen

..geheel belangeloos, die NGO's

..geheel belangeloos, die NGO’s, ontroerend idealisme

Handel in hete lucht (CO2)
Klimaataflaten dienen nu voor NGO’s als HIVOS als nieuwe inkomstenbron/excuus voor ontwikkelingshulp. Daarvoor dient ook zo’n CO2-calculator: het omzetten van jouw energieverbruik in geld voor NGO’s. Daarvoor is ook de Ecologische Voetafdruk ontworpen, het anti-wetenschappelijke idee dat je energieverbruik moet compenseren via CO2-compensatiebossen. Het Wereld Natuur Fonds- de groene dekmantel van Angelsaksische multinationals uit Bernhard zijn vroegere netwerk – is de fanatiekste verspreider van die voetafdruk.

Het betekent handel voor haar clientele via het maken van waarde uit hete lucht, door- net als de Katholieke Kerk vroeger- mensen angst voor de Apocalypse aan te praten, en vervolgens Absolutie te verkopen.

Ongekozen bureaucraten bij Buitenlandse Zaken en multinationals willen greep op de grootste kapitaaloverdracht in moderne geschiedenis

Ongekozen bureaucraten bij Buitenlandse Zaken en multinationals willen greep op de grootste kapitaaloverdracht in moderne geschiedenis met ‘het klimaat’ als excuus. Het gaat NGO’s en bureaucraten maar om 1 ding: UW GELD. laat je niet langer in de luren leggen door massamedia

Groen Klimaatfonds voor zelfverrijking NGO’s en Wereldbankiers
Hivos en haar financiers, zoals de industrielen achter haar donor de Ford Foundation (de eerste donor van Friends of the Earth/Amory Lovins bij oprichting) en de William en Flora Hewlett Foundation willen nu zichzelf met belastingggeld verder verrijken via het Green Climate Fund – een ‘klimaatfonds voor de Derde Wereld. Dat fonds werd in Kopenhagen in 2009 opgetuigd. Hetzou een kapitaaloverdracht van Westerse landen naar Westerse NGO’s in Derde Wereld-landen omhelzen van tenminste 100 miljard dollar per jaar onder klimaatvlag.

Het is Maas Goote (D66)- de vanwege financieel wanbeleid bij IUCN vertrokken directeur- die dat klimaatfonds voor Buitenlandse Zaken al loopt door te duwen sinds 2009. De Nederlandse belastingbetaler betaalde daarvoor zijn vele internationale vliegreizen om voor klimaatridder te kunnen spelen. Klimaat is voor Buza-bureaucraten een ideale manier voor zelfverrijking, een kosmopolitische levensstijl op publieke kosten.

Mensen die nooit een baan hadden, waarbij ze persoonlijk financieel risico lopen ontwikkelen zich tot parasitaire profiteurs van een systeem. Tegen dat systeem stemden de Trump-stemmers.

De namen van de verantwoordelijken bij HIVOS

De namen van de verantwoordelijken bij HIVOS. De afdeling menselijke voorraden is nog vacant, maar het is Mirna Hovius die het klimaatbedrog uitvoert

Zie hoe John Kerry nu de wereld rondvliegend roept dat hij ondanks Donald Trump toch de klimaatridder blijft uithangen, en waarom zie je het dan nog niet? Nee, wat gek dat mensen door dit boerenbedrog prikken en profiteursgedrag vermomd als idealisme. Nee wat gek zeg, dat Trump won, wie daarop stemde is vast domme boze burgo die therapie nodig heeft/meer begrip.

Andere aan NGO’s gelieerde ambtenaar (WNF) die ons de klimaat-aflaathandel opdringen is bijvoorbeeld Teresa Fogelberg, zij toucheert nu jaarlijks publieke miljoenen voor haar Global Reporting Initiative. Deze corrupte kliek publiek-geld-verbranders verdient zo spoedig mogelijk de bijl. Andere corrupte publieke geldzuigers zijn bv World Connectors, waar ook de Greenpeace-directrice Sylvia Borren aan verbonden is.

 

De donorenlijst van HIVOS, het Ministerie van BZ vertienvoudigde haar donatie tov 2014 naar 70 miljoen euro

De donorenlijst van HIVOS, het Ministerie van BZ vertienvoudigde haar donatie tov 2014 naar 70 miljoen euro

…met Nederland als hoofddonor
Voor COP21 in Parijs weigerden de meeste landen dit klimaatfonds te vullen, met uitzondering van Nederland: waarschijnlijk is de vertienvoudigde contributie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2015 ten opzichte van 2014 aan HIVOS toe te schrijven aan klimaat-agitatie. Sinds Parijs en in haar aanloop, lijkt er toch schot in donaties voor dat fonds te komen, waaruit NGO’s als HIVOS hopen te profiteren.

Ons Ministerie van Buitenlandse Zaken is internationaal 1 van de grootste agitatoren van de handel in klimaat-aflaten.

In voorbereiding op COP21 in Parijs was dit ministerie de organisator en donor (met Zweden) van een zakenconferentie in een hotel in Addis Abbeba, hoe je met klimaat-excuus de biljoenen euro’s bij burgers kan lospeuteren voor zogenaamde ‘duurzame ontwikkeling’ (= Agenda 21). Een nieuwe regering in Nederland, doet er dan ook goed aan die corrupte ambtenarenkliek daar eens goed door te lichten.

Dit zaakje begint te stinken

Dit zaakje begint te stinken, dankzij Mirna Hovius

HIVOS verspreidt aantoonbare leugensbij haar klimaatcampagnes met fascistische inslag. Zo beweerden ze eerder dat je mensen in de Derde Wereld helpt door korter te douchen. Waar het Wereld Natuur Fonds dierenplaatjes gebruikt voor fondsenwerving, gebruikt het neo-koloniale HIVOS dan dankbare neger-plaatjes. Omdat hun Salon Socialistische vriendjes bij de Reclame Code Commissie hen de hand boven het hoofd houden, werd onze ingediende klacht toen afgewezen.

Geen wonder dat ze tegen Trump zijn, als onderdeel van de Clinton-kliek. De Salon Socialitische kliek van de Postcode Loterij is grootdonateur van de Clinton Foundation

Mirna Hovius is hoofd leugen en bedrog (Marketing en Communicatie) voor HIVOS. Geen wonder dat ze tegen Trump zijn, als onderdeel van de Clinton-kliek. De Salon Socialitische kliek van de Postcode Loterij is grootdonateur van de Clinton Foundation

Waar blijft onze Trump die de bijl zet in publieke steun HIVOS
Kortom: ook in Nederland is zo spoedig mogelijk een Trump nodig, die dit corrupte corporatisme als zodanig identificeert en onschadelijk maakt. Zie ook mijn serie over klimaatdrammers en hun financiering vanuit Europa/Brussel, in de categorie ‘Follow the Money’.

En mijn serie Der Untergang over de geopolitieke aspecten achter 2030 Agenda/Agenda 21: klimaat is een machtsvehikel dat dient als zachte variant op de gewapende kant: het nastreven van wereldhegemonie van Amerikaanse industrielen, zoals verwoord in de Wolfowitz-doctrine. Niet voor niets werd Neo-Con Wolfowitz de baas van de Wereldbank nadat hij Irak in puin liet gooien. En zit de Wereldbank nu ook tot haar nek in de klimaat-aflatenhandel: een manier om via Westerse NGO’s greep te houden op andere landen.

Over de dubieuze rol van 'ontwikkelingshulp' en Wereldbank-economen

Over de dubieuze rol van ‘ontwikkelingshulp’ en Wereldbank-economen

Kosmopoliet-parasieten geven niet zomaar hun privileges op
In India is de Ford Foundation niet langer welkom, omdat deze als verlengstuk wordt gezien van de CIA en het zogenaamde Militair Industrieel Complex. Ontwikkelingshulp is een manier om landen als India afhankelijk te houden van Westerse bedrijven. Lees ook John Perkins zijn ‘Confessions of an Economic Hitman’, hoe die liefdadigheid in zijn werk gaat met ‘offers you can’t refuse’.

Wat mij betreft stellen we Maas Goote persoonlijk verantwoordelijk voor alle publieke geld dat hij heeft verbrand voor eigen prestige, en als hij het niet kan terugbetalen zijn hele familie en (kinds)kinderen. Bijltjesdag zal komen Maas. Maar de gevestigde belangen van kosmopoliet-parasieten en hun massamedia zullen hun financiele privileges niet zonder slag of stoot opgeven. Ook Avaaz roert al de anti-Trump-trom. Avaaz komt voort uit clubs die door George Soros werden gefinancierd, en had als oprichter een consultant voor de Rockefeller Foundation.

Hoezo, demonisering? Al die kosmopolitisch parasitaire clubs tonen Trump als demon

Hoezo, demonisering? Al die kosmopolitisch parasitaire clubs tonen Trump als demon, is Avaaz niet een

Laat je goedheid niet langer misbruiken
Voor de mensen die werkelijk dachten dat klimaatpaniek ging om klimaat, in plaats van publieke geldroof: misschien zag je ‘het klimaat’ als manier om goed te doen. Ga dan heen en ga echt goed doen, in plaats van je goedheid te laten misbruiken door geldgraaiers van HIVOS. Help zichtbare mensen bijvoorbeeld in je directe omgeving. Ik heb bijvoorbeeld als vrijwilliger de soepbus voor het Leger des Heils gereden in Amsterdam, eten geven aan daklozen.

Echt bestaande mensen. Dat doe je uiteindelijk ook gewoon voor jezelf. Maar het geeft veel meer voldoening, dan de hulp aan virtuele negers via een CO2-aflaat.Geef tenminste een tiende van je productieve tijd Pro Deo. (= Voor God) Mede daardoor kon ik 70 procent van de content van dit blog leveren in afgelopen 7 jaar.

 

De denkwereld van Mirna'Zij zijn dankbaar dat jij korter douchet' Hovius

De denkwereld van Mirna’Zij zijn dankbaar dat jij korter douchet’ Hovius.

Je hoeft geen fan van Trump te zijn, om toch te begrijpen waarom Hillary weg moest en alle corruptie die zij in de ogen van doorsnee-mensen representeert. Dat zien die mensen niet vanwege 1 of ander Freudiaans complex, maar omdat de bewijzen van corruptie, leugen en bedrog zich blijven opstapelen.