sjaron-dijksma-achtergrond-throwing_money_at_wind_powerkopie

Wij van Climategate.nl hebben al heel vaak betoogd dat het Nederlands klimaatbeleid, in het bijzonder waar het windturbines betreft, geen enkel meetbaar temperatuureffect heeft. Wij kregen steun vanuit onverdachte hoek. In haar bezwaar tegen de uitspraak in de Urgenda-zaak schreef staatssecretaris Sjaron Dijksma:

Het ‘emissie aandeel’ van Nederland in de wereld is met 0,35% zeer klein. De reductiekoers in de wereld wordt door nationale maatregelen slechts minimaal beïnvloed. Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0,000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering.

Dit betekent dat de extra inspanning, zoals door Urgenda bepleit, geen enkel meetbaar effect heeft. Impliciet betekent dit dat onze gehele klimaatinspanning geen effect heeft. Want als we twee of drie nulletjes achter de komma zouden weghalen, blijft nog steeds een hypothetische afkoeling over die evenmin meetbaar is.

Als Urgenda deze zaak niet voor de rechter zou hebben gebracht, hadden we deze verrassende informatie misschien nooit – of veel later – van de regering gekregen. De Urgenda-zaak heeft hiermee dus een boomerang-effect gehad, waarvoor we Urgenda dankbaar mogen zijn.

Nochtans hebben de mainstream media deze informatie bij mijn weten tot dusver niet opgepikt.

In zijn artikel, ‘Naar zee met die windmolens, zet de Doggersbank vol!’, is Martin Sommer de eerste die hieraan in de Volkskrant aandacht schenkt.

Martin Sommer:

In een commentaar schrijft de Volkskrant dat ‘wind rendeert’. Van de 18 miljard subsidie die voor windenergie was gereserveerd, is maar 6 miljard nodig. Trouw was nog triomfantelijker. ‘Nieuw windpark op zee is nog goedkoper.’ Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan. Bij mij kwamen de mailtjes binnen. ‘Sommer, jij schamperde erop los over windmolens. Heb je nu nog praatjes?’ Op de cursus heb ik geleerd dat je in zo’n geval meteen door het stof moet. Dus de optimisten hadden gelijk. Minister Kamp heeft altijd gezegd dat windenergie op termijn 40 procent goedkoper moest. Dat is verbluffend snel gelukt. Gefeliciteerd en ondergetekende zal zich voortaan koest houden.

Of toch niet? Laten we conclusies trekken. Tegen deze prijs is wind op zee nu al goedkoper dan wind op land. Goed nieuws voor de provincie. Het leed van het Energieakkoord komt van wind op land. …

Een paar jaar geleden adviseerde het CPB al de bouw van windmolens op land vijf jaar uit te stellen. Dit vanwege de weerstand en de onzekerheden op de markt. Het nieuws van deze week zullen de tegenstanders van de megamolens met twee handen aangrijpen. Naar zee ermee, zet de Doggersbank maar vol! Dan hebben we er op land immers geen last van.

Ik voorspel dat ze hun gelijk niet zullen krijgen. Kamp is te stram en de milieulobby te machtig. Destijds argumenteerde het CPB al dat ‘uitstel geen of weinig effect (heeft) op achterliggende doelen van klimaatbeleid, milieu, voorzieningszekerheid of kennisontwikkeling’. Anders gezegd, die hele windmolenkoorts is een druppel op een gloeiende plaat. Tamelijk dodelijk, maar luisteren deden ze niet.

Dit gaat immers niet over achterliggende doelen of feitelijke CO2-besparing. Dit gaat over de ijzeren afspraken in het Energieakkoord die koste wat kost moeten worden uitgevoerd. De Kamer zal ook geen hand toesteken, aangezien iedereen behalve de PVV windenergie prachtig vindt. …

Henk Kamp is een sluw politicus. Die 18 miljard was het maximum dat hij mocht uitgeven, zodat 6 miljard voor wind op zee plotseling een koopje lijkt. Over de totale kosten van het Energieakkoord is Kamp tot de huidige dag vaag. Hij schrijft aan de Kamer dat het nieuwe windpark 300 miljoen aan subsidie gaat kosten. En dat daarmee een half procent van de opdracht van het Energieakkoord is ingevuld. Dat doel is zoals u weet 14 procent hernieuwbare energie in 2020. Op mijn janboerefluitjes berekende ik 300 miljoen maal 200 (vanwege dat halve procent), is 60 miljard voor het hele Energieakkoord. Dat klopte niet, zei de voorlichtster van Kamp. Maar het kwam wel akelig dicht bij de 58,9 miljard die de Algemene Rekenkamer vorig jaar voor het Energieakkoord bij elkaar had gecijferd. Ook dat bedrag was volgens Kamp trouwens onjuist. …

Niet alleen wat het kost, ook wat het opbrengt is raadselachtig. Straks is het Energieakkoord netjes uitgevoerd en hebben we 14 procent hernieuwbare energie en dus heel veel windmolens. Hernieuwbare energie zegt evenwel niets over het effect, dat wil zeggen de mate waarin de klimaatopwarming is gestuit. …

Dijksma legde namens de regering, dus ook namens minister Kamp, uit waarom de Nederlandse staat in beroep ging tegen het veelbesproken Urgenda-vonnis. Nederland moet van de rechter de uitstoot van CO2 vóór eind 2020 met een kwart terugbrengen. Met als argument het gevaar van klimaatverandering. Dijksma voerde daartegen aan dat het aandeel van Nederland in de internationale CO2-uitstoot al heel klein is, namelijk 0,35 procent. De extra maatregelen die de rechter heeft bevolen, leiden volgens de rekenaars van de Staat tot 0,000045 graden minder klimaatopwarming. Die maatregelen zouden aanzienlijk verder gaan dan het Energieakkoord. Desondanks hebben ze ‘geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering’.

Geen meetbaar effect. Laat dat even bezinken. Wind op zee wordt veel goedkoper. Maar 6 miljard weggegooid geld, blijft weggegooid geld.

Aldus Martin Sommer.

Lees verder hier.

Zoals bekend is Martin Sommer geen wetenschapsjournalist maar politiek commentator. In het klimaat- cum energiedebat is hij dus een buitenstaander. Maar het zijn vaak de buitenstaanders die de spreekwoordelijke olifanten in de zaal opmerken.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.