‘Het Mysterie van de visstand in de Waddenzee’ is voor de komende 10 jaar DE baantjesmotor in het Waddenzee-dossier van Wageningen Marine Research (WMR), voorheen Imares. In de voor Wadden- bestuurders en politici samengestelde  Beheeropgave in Beeld 2015 agendeert het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) dit mysterie onder voorzitterschap van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) .

Met gegevens en ondezoeks-agenda’s van Imares/NIOZ en zichzelf. Als iets waar nog tot in lengte van jaren onderzoek(sgeld) voor nodig is, waaronder voor Rijkswaterstaat.

De collegae van Rijnsdorp leveren 'onderzoek' voor 'herstel' van het Wad waarin de realiteit niet welkom is

Beheeropgave in Beeld. De collegae van Rijnsdorp leveren ‘onderzoek’ voor ‘herstel’ van het Wad, en willen graag meer onderzoek herstellen

Karaktermoord door Imares-bioloog op zijn mentor
Dit economisch motief -‘natuurherstel’ en het ‘mysterie voor meer onderzoek’ als publiek betaalde baantjesmotor- verklaart de hier beschreven karaktermoord die Adriaan Rijnsdorp (WMR, voorheen Imares/RIVO) op zijn RIVO-mentor visserijbioloog Dolf Boddeke pleegde, zoals beschreven in mijn recensie van zijn boek voor het grote publiek: Schol in de Noordzee.

In dat boek schilderde  Adriaan Rijnsdorp de bioloog Boddeke- waaraan hij zijn gehele carrière sinds 1980 dankte – af als gek met een Keek op de Week-theorie.

Terwijl Rijnsdorp in de wandelgangen erkent dat de verklaring voor het ‘verdwenen kinderkamer’-mysterie al door zijn mentor Boddeke is opgelost: de verschoven fosfaat/stikstofverhouding in de jaren ’70-80 met 3 tot 5 maal hogere fosfaatgehaltes dan nu (en in de jaren ’50) zorgde voor de kunstmatig hoge kinderkamerfunctie.

Op blz 57 in Schol in de Noordzee verwijst Rijnsdorp daar verdekt naar zonder wetenschappelijke referentie van Boddeke en Hagel, die hij wel achterin het boek verstopte. Verderop geeft hij zijn mentor de lucht van anti-wetenschappelijke eenzame gek.

De Judas. Hoe eerloos kun je zijn…

Onnatuurlijk snelle groei had 1 belangrijke hoofdoorzaak in jaren '70-'80: fosfaat

Onnatuurlijk snelle groei had 1 belangrijke hoofdoorzaak in jaren ’70-’80: gunstige N:P-verhouding kustzone voor biologische productie. Presentatie Rijnsdorp in Urk

Er is dus geen mysterie in kustzee de Waddenzee.
Bij duidelijkheid en oplossingen van problemen is niemand gebaat in onderzoeksland. Dan zijn er geen baantjes voor Imares/NIOZ en medewerkers van Rijkswaterstaat cs meer te vergeven. Wel als je de lens op bijzaken legt, en het oneindig complex en genuanceerd noemt. Kun je decennia mee toe.

En dus krijg je in Beheeropgave in Beeld dit te zien. Er wordt zelfs een suggestie gewekt van  1 mysterieuze alomvattende ‘Trend’ die alles verklaren zal, zelfs met zeehondjes, wanneer maar ‘meer onderzoek’ volgt:

Het Mysterie van de Verdwenen Kinderkamer op de kaart voor politici en dummies in Beheeropgave in Beeld, zoals door Imares aangeleverd

Het Mysterie van de Verdwenen Kinderkamer op de kaart voor politici in Beheeropgave in Beeld

Tot in de Tweede Kamer in de behandeling van D66-motie van Kocer Kaya duikt nu ‘de verdwenen visstand’ van de Waddenzee op. We zien ook de ‘zorgen’ die staatssecretaris Martijn van Dam uit. Cruciaal is die politieke lobby. De politiek bepaalt of het particuliere probleem van onderzoeksinstituten als Imares een publiek gefinancierde noodzaak wordt. Het is een onduidelijk mysterie volgens Van Dam:
Kamerbrief Martijn van Dam december 2016 in antwoord op Motie Kocer Kaya (D66) die lobbyde voor herstelprojecten en macht milieuclubs op Wad

Kamerbrief Martijn van Dam (PvdA) december 2016 in antwoord op Motie Kocer Kaya (D66) die lobbyde voor herstelprojecten en macht milieuclubs op Wad

Kamerzorgen visstand enkel op kinderkamerfunctie Wad gebaseerd.
Het Programma Rijke Waddenzee- met anderhalf miljoen euro per jaar door het Ministerie van Economische Zaken gefinancieerd- zet die zorgen op de kaart in 2014. Het blijkt vooral om de kinderkamerfunctie van schol te gaan, waarvan het mysterie reeds lang is opgelost:

Uit het onderzoek van PRW (Programma Rijke Waddenzee doet geen onderzoek RZ, is propaganda-instituut van overheid/millieclubs) blijkt dat sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw de totale visbiomassa in de Waddenzee afneemt, maar de trends zijn per soort verschillend. Soorten zoals schol, tong en schar die de Waddenzee als opgroeigebied gebruiken, dalen in aantallen, terwijl een soort als de zandspiering juist in aantallen toeneemt.

Sieben Poel (Rijkswaterstaat die het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee aanstuurt) baseert zijn 4-kleurenfolder Beheeropgave in Beeld 2015 op wat Imares en NIOZ aanleveren. Die Beheeropgave geldt als de (onderzoeks)opdracht voor de komende 10 jaar. Het mysterie van De Verdwenen Visstand in de Tweede Kamer blijkt ook hier louter gebaseerd op die kinderkamerfunctie:

Hier agenderen Rijnsdorp zijn Imares/NIOZ-collegae 'het mysterie' plots als klimaatprobleem

Hier agenderen Rijnsdorp zijn Imares/NIOZ-collegae ‘het mysterie’ plots als klimaatprobleem en ‘echt onderzoek ontbreekt nog’ :-)

Het is een mysterie dat meer onderzoek vraagt, ookal is het al lang opgelost. Wel nog een mooi plaatje in Beheeropgave in Beeld. Daaruit  blijkt dat ze bij ‘de achteruitgang’ van DE visstand, als wensbeeld en referentie dus de visbiomassa kiezen in de jaren ’80. Die dus kunstmatig hoog was, en waarvan de kunstmatige oorzaak reeds lang bekend was en dus is opgelost. Dus je wilt een onnatuurlijke situatie ‘herstellen’ en noemt dat ‘natuurherstel’.

De kunstmatige piek in de jaren '80 geldt als referentie voor 'het probleem van de verdwenen kinderkamer'

De kunstmatige piek in de jaren ’80 geldt als referentie voor ‘het probleem van de verdwenen kinderkamer’

Maar neeee: Wij zien geen enkel verband met de door RIVO-biologen in 1996 weergegeven fosfaat-last in de kustzee, zoals aangevoerd via de Rijn, helemaal niets te zien, doe niet zo ongenuanceerd zeg, het is allemaal oneindig complex, mysterie…gewoon doorlopen.

screen-shot-2016-12-14-at-05-10-52

En eh, die veranderingen in visstand, die hebben ook niets van doen met 22 duizend extra zeehonden op het Wad sinds 1980. Die allen per dag wel 5-10 kilo vis eten. Die zijn vegetarisch volgens de genuanceerde wetenschappers die Beheeropgave in Beeld samenstelden. Terwijl die toename algemeen bekend is, ook bij de Algemene Rekenkamer.

Rapport Algemene Rekenkamer 28 november 2013: het startschot voor Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee. aangeboden aan Tweede Kamer als opmaat 'Beheeropgave' voor Waddenzee komende 10 jaar

Rapport Algemene Rekenkamer 28 november 2013: het startschot voor Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee. aangeboden aan Tweede Kamer als opmaat ‘Beheeropgave’ voor Waddenzee komende 10 jaar

Geen woord over de dik 100 ton vis die zeehonden per dag op en rond het Wad vangen. We krijgen bij Beheeropgave in Beeld wel te zien dat zeehonden plots ook aan het zelfde mysterie kunnen lijden dat meer onderzoek vraagt. Door Imares uiteraard. Met de mogelijke mens als mogelijke bedreiging die beheeropgaven vraagt voor mysterieuze fenomenen:

screen-shot-2016-12-14-at-05-45-27

WALTER: zo lang mogelijk onderzoek blijven doen
Fawlty Towers op het Wad dus: Don’t mention phosphorous.

In de Beheeropgave in Beeld 2015- die de beleidsagenda dicteert vanaf 2018- lees je hier plots: zonlicht zou de beperkende biologische productiefactor zijn van het Wad. Er is een nieuw probleem gevonden ‘vertroebeling’, omdat Rijkswaterstaat met satellietonderzoek (lichtdoorlatendheid water) zichzelf wil bezig houden.

RIjkswaterstaat en Katja Phillipart zien het licht: meer onderzoek!

RIjkswaterstaat en Katja Phillipart zien het licht: meer onderzoek!

En omdat Katja Phillipart (NIOZ) het ‘mysterie van de gekelderde primaire productie’ nu met een duur onderzoeksapparaat voor algen wil blijven onderzoeken: high tech algen meten op het Wad, via lichtdoorlatendheid. Zo is het ‘licht’ er in gesmokkeld als onderzoeksgeld-opgave. Phillippart is nog lang niet aan haar pensioen toe.

Zij moet de Wadden Sea Long Term Ecosystem Research (WALTER)-baantjes zo lang mogelijk in de lucht houden. En dus is het allemaal oneindig complex en genuanceerd, een mysterie…En als je ‘fosfaat’ noemt, dan worden ze bijna boos: ‘zo ongenuanceerd, die verhalen’. De zelfde mensen die dus beweren dat 22 duizend extra zeehonden- die 100 ton vis per dag onttrekken aan 10.000 km2 Wad en Noordzeekustzone -geen predatiedruk uitoefenen op de visstand…

… die gaan dan de genuanceerde academicus uithangen.

Katja heeft baantjes nodig. Ed Nijpels zit hier in de Raad van Toezicht, dus met de wetenschappelijke integriteit zit het wel snor :-)

. Ed Nijpels zit in de Raad van Toezicht van de Waddenacademie:  dus met de wetenschappelijke integriteit zit het wel snor :-)

Ook wordt- zonder empirische onderbouwing- ‘Het Klimaat’ er bij gesleept:

Wel staat al vast dat de Waddenzee ‘s zomers te warm is geworden voor jonge schol. De kinderkamerfunctie voor opgroeiende schol is duidelijk verschoven naar de dieper gelegen gronden buiten de Waddenzee.

Blablablabla. De enige studie die daar wat van zegt gaat over volwassen schol die water boven 25 graden verlaat. Niet de nulletjes en enen. Ach: Pier Vellinga is nu baas van de Waddenacademie, en nationaal windmolenbouw-aanjager Ed Nijpels die is daar Commissaris van. Adriaan Rijnsdorp zijn collega bij de WUR Han Lindeboom roept zelfs dat kabeljauwen dol op windturbines zijn.

Het 100 miljoen euro prestigeproject Vismigratieriver drijft ook op het mysterie van 'de visstand'

Het 100 miljoen euro prestigeproject Vismigratieriver drijft ook op het mysterie van ‘de visstand’

 

Basale biologie mag op Wad geen rol spelen
Hier nog 1 van de vele PEER REVIEWED papers die Boddeke schreef over het fenomeen, maar die niet geciteerd mogen in relatie tot de Waddenzee. Je zou het probleem/mysterie eens oplossen, als je verdienmodel afhangt van het in de lucht houden van je probleem.

Ook de FAO citeerde Boddeke om de gegroeide visproductie in de jaren ’80 te verklaren.  De zelfde trends zijn namelijk ook voor de kust van Mediterrane landen gezien.

The more recent analyses reported here tend to support the suggestion that the dramatic changes in landings that have occurred over the last few years are at least in part due to changes in basic biological productivity.

De nieuwe visserijbijbel inclusief Judaskus door de auteur op zijn mentor

De nieuwe visserijbijbel inclusief Judaskus door de auteur Adriaan Rijnsdorp (Wageningen) op zijn mentor

Boddeke stond daarin dus bepaald niet alleen.. Het is algemeen bekend dat de fosfor-stikstofverhouding de bij biologen algemeen bekende Redfield Ratio verbeterde voor biologische productie.

Zoals Beukema en Cadee van het NIOZ al schreven in het Vakblad voor Biologen in 1987:

De Rijn brengt tien keer zoveel fosfaat en vijf keer zoveel stikstofverbindingen naar de Noordzee als een halve eeuw geleden

Voor zover nutriënten een beperkende factor zijn voor primaire productie  zal iedere verhoging van de gehalten van deze voedingsstoffen resulteren in een grotere productiviteit en een grotere dichtheid van plantaardige organismen

Dit is deel 8 van Waddenleaks.