Feitelijk onjuist, maar geen schijn van kans dat de reclame code commissie dit oppikt

Feitelijk onjuist, maar geen schijn van kans dat de reclame code commissie dit oppikt, of dat je in een rechtszaak zou winnen. Dankzij hersenspoeling via media

In haar via Facebook gepushte advertentie stelt stroombedrijf Qurrent dat zij ‘de groenere wereld’ veroorzaken. Dat is een dubbele leugen. De wereld wordt aantoonbaar minder groen door aanleg van windfarms met asfaltwegen, extra transportlijnen en silicium-velden. En de wetenschappelijke literatuur toont dat onze CO2-emissie momenteel helpt om de aarde te vergroenen.  Met uw aardgasstook zijn planten blij, dankzij het CO2-fertilisatie-effect.

Wie nu denkt- ja maar ho, je liegt- die bewijst: je leeft in een totalitaire marketing-samenleving waarin het tegendeel van je diepste geloof waar is. Qurrent is alleen goed voor Qurrent.

Er is NIETS groens aan groene energie, het is ordinaire marketing voor goedgelovige do-gooders

Er is NIETS groens aan groene energie, het is ordinaire marketing voor goedgelovige do-gooders

The proof of the pudding: de metingen
Om twee publicaties op basis van satellietwaarnemingen te tonen, waar ze op basis van de Leaf Area Index meten hoeveel groener/bruiner de begroeide delen van de wereld worden. Het gaat hier dus om de METINGEN, niet om wat ze schrijven om door alarmistische collegae nog geaccepteerd te blijven, opinies etc. Metingen.

  • Donahue et al (2013) Impact of CO2 fertilization on maximum foliage cover across the globe’s warm, arid environments, Geophysical Research Letters:

Hieruit blijkt dat sinds 1980 het aandeel groen in woestijngebieden met 11 procent toenam. De auteurs schrijven dat toe aan het CO2-fertilisatie-effect.

Een andere publicatie:

  • Zhu et al (2016) Greening the earth and it’s drivers, Nature Climate Change 6, 791–795 (2016)

Liefst 50 procent van het begroeide aard-oppervlak liet een vergroening gezien, terwijl op 8 procent verdorring optrad. En dan zijn er nog die karrenvrachten aan FACE-experimenten (Free Air Carbon Enrichment). En je kunt de paprikatelers van het Westland zelf bellen, die de CO2 van Shell in Pernis afnemen.

Wat is hier groen?

Wat is hier groen?

Geld bepaalt wat jij gelooft
Het ‘groen’ bij de milieubeweging is het letterlijke tegendeel van groen. Zoals wij al tot vervelens toe op deze site herhaalden. Maar iedereen gelooft die milieu-marketeers.

Hoe dat kan? Geld. Tegen 300 miljoen euro per jaar aan groen gedram van Greenpeace kan een blogje niet op. Of tegen 600 miljoen euro gedram per jaar van Wereld Natuur Fonds. De Raad van State-leden bij mijn rechtszaak van oktober 2014 waren lid van Wereld Natuur Fonds. Geen kans dat een zaak tegen Qurrent succes zou hebben. Onze rechterlijke macht is even gehersenspoeld door media, en meestal lid van de partij van Dominee Klimaat-Gremdaat: Jan Terlouw

Dus roepen die dan ‘de transitie naar duurzaam is nodig, voor 2050 moeten wij…’ Ook al is dat technisch onmogelijk en economische zelfmoord. Zie energieopwek.nl: momenteel bij schrijven (7:30) levert zonne-energie 0 procent vermogen. En de 3400 MW opgesteld vermogen windenergie die 332 miljoen euro subsidie per jaar kost? Die levert maar 100 MW, dat is dus een kleine 3 procent rendement.

  • Windenergie levert nu een kwart procent van de benodigde energie in Nederland. Dat is geen mening maar meting. (‘oh, dan moeten we versneld verduurzamen’: je hoort het ze denken, de gehersenspoelden)
De huidige opbrengst van 'duurzaam'. Windenergie (blauw) levert aan vermogen nu 0,5 procent van het benodigde vermogen

De huidige opbrengst van ‘duurzaam’. Windenergie (blauw) levert aan vermogen nu 0,5 procent van het benodigde vermogen. De rest komt nu van biogas

Je hoofd is verhuurd aan Corporate Inc
De werkelijkheid is gekocht, de ruimte tussen je oren is  verhuurd aan Corporate Inc. Sommige van je dierbaarste ‘waarheden’ zijn aantoonbaar onwaar, je ingeplant door mensen die je via media manipuleren. Zoals Edward Bernays- Sigmund Freud zijn neef- al formuleerde in Propaganda (1928):

The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of.

In een informatie-chaos gaan media af op autoriteiten af om te beoordelen wat waar is. Net als in de Middeleeuwen bij de priester, zien we nu hoe onze journalisten steeds bij ‘klimaatprofessor’ Pier op de koffie komen: vertel ons nog een leugentje over de zeespiegel, dat levert zulke mooie quotes. Een klimaathoogleraar zonder peer reviewed publicaties over klimaat….

Wat is hier groen?

Wat is hier groen? In Duitsland zijn nog honderden kilometers extra transportlijn dwars door de natuur nodig om windenergie te transporteren van de opwekking in het noorden, naar economische hotspots in Ruhrgebied en zuiden

Totalitaire marketing-samenleving
We zien opnieuw hoe wij in een bijna totalitaire samenleving zitten, waar propaganda en indoctrinatie bij de massa bepaalt wat ‘waar’ is, los van de waarneming in de echte wereld. Dat werkt door tot in de hoogste opgeleide regionen van de samenleving, zoals we bij Dominee Klimaat-Gremdaat Jan Terlouw (D66)  zagen en partijgenoot Dijkgraaff die zich beter bij zijn snaartheorie kan houden.

Al mijn metroman-baby in-de-buidel-Facebookvrienden – zoals bekende natuurfotograaf Jan Vermeer- roemden Dominee Klimaat-Gremdaat Jan Terl0uw. Omdat die zich bezorgd toonde over zaken die hij nooit in de werkelijkheid heeft gezien, een beetje indruk maken op de linkse meisjes. De Klimaatcatastrofe, de mentale plaatjes die door marketing in het publieke hoofd zijn geplant.

Terwijl vooralsnog sprake is van klimaatveraangenaming ruimschoots binnen de natuurlijke variatie. En…Mensen houden van warmte, niet van koude.

Wat is hier groen?

Wat is hier groen?

Friendly Fascism
Dit zeggen levert je al morele afkeuring op ‘jij ontkenner, populist, seksit, racist, discriminatieslechtmensgrrr’. Door marketing is in Nederland een gedachtenpolitie actief die je op straffe van sociaal-economische excommunicatie in het gareel dwingt. Een soort Friendly Fascism.

In een door marketing geregeerd land is waarheid wat de partij vraagt. Stel je voor dat iedere advertentie die je ziet voorzien zou zijn van een Grote Broer. Of een Hamer en Sikkel.

Een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie heeft dan ook geen enkele zin. Want die marketingmeisjes met hun deeltijdverstand zijn net zo gehersenspoeld.

Die kijken je dan aan of je van een andere planeet komt. ‘Nou, dan heb ik zoiets van Duhhh, wat wil die man. oooh, dat is die huhu klimaatsssseeptikussss’. Want Qurrent is groen. Al 3 jaar achter op een rij de groenste volgens de Consumentenbond.

Duswelbeswel.