Persbericht 23 november Vogelbescherming/Birdlife: Hoezo hypocriet? De eigen voorzitter bouwt zelf die centrales als Eneco-commissaris

Persbericht 23 november Vogelbescherming/Birdlife: Hoezo hypocriet? De eigen voorzitter bouwt zelf die centrales als Eneco-commissaris. Birdlife en Transport & Environment lobbyden betaald door Brussel voor die bio-energie

Vogelbescherming berichtte vorige week via een persbericht ‘Bio-energie Funest voor Europese Natuur’. Terwijl hun eigen voorzitter Atze Nicolai (VVD) tegelijk commissaris is bij  Eneco. Dat energiebedrijf bouwt mogelijk twee 30MW-bosverbranders in Utrecht, zoals wij gisteren meldden. Die leveren Eneco minimaal 13 miljoen euro subsidies per jaar per stuk, als ze eenmaal in bedrijf zijn.

Voor 1 van die bosverbranders gaf de Raad van State gisteren goedkeuring, nadat 2 milieuclubs een zaak hadden aangespannen wegens mogelijke milieuvervuiling en natuurschade.

De Voorzitter van Vogelbescherming Nederland, Atze Nicolai, van de Nijpelitaanse Maffia (VVD)

De Voorzitter van Vogelbescherming Nederland, Atze Nicolai (VVD)

Eneco geeft doekjes voor bloedende vogels
De betrekkingen met Eneco zijn vanuit vogel-oogpunt dubieuzer. Eneco betaalde Vogelbescherming voor een vogeleiland-project als natuurcompensatie Pier van Oterdum. Als doekje voor bloedende vogelslachtoffers van haar windfarm Delfzijl Noord met 19 windturbines op de Schermdijk en de Pier van Oterdum in vogelgebied de Waddenzee.

Het vogeleilandje kan zo zelfs extra schadelijk zijn voor vogels, omdat het ze aantrekt en werkt als ecologische val.

Vogelslachtoffer bij molens van Eneco. Altenburg en Wymenga doet nu onderzoek naar slachtofferes Delfzijn Noord Eneco

Vogelslachtoffer bij molens van Eneco.

Windturbines Waddengebied meppen wel 100 beschermde vogels per jaar
Van andere windfarms in vergelijkbaar gebied is bekend dat zij per turbine wel 30 beschermde visdieven en andere sterns per jaar uit de lucht meppen. Wij berichtten hier al over het onderzoek van Altenburg en Wymenga aan windturbines van RWE/Electrabel’s Windpark Eemshaven (2009-2014), die tot 100 beschermde vogels per turbine per jaar doodden, roerdompen, torenvalken, zeevogels en kiekendieven.

Reclame maken voor je windfarm met de vogels die juist het vaakste slachtoffer zijn van windturbines als sterns en meeuwen

Screenshot site Eneco: het energiebedrijf maakt reclame voor haar windfarm in de Waddenzee met de sterns die juist het vaakste slachtoffer zijn van windturbines, samen met roofvogels

Kan Vogelbescherming zo wel ‘beheerder’ van Waddenzee zijn?
Momenteel loopt het vogel-aanvaringsonderzoek door Altenburg en Wymenga aan Eneco’s nabijgelegen vogelshredder-park IN de Waddenzee: waar Vogelbescherming ‘beheerder’ van mag zijn. Dikke kans dat Vogelbescherming Nederland dit ook zoveel mogelijk onder de pet houdt. Want van het eerdere onderzoek lieten ze ook niets horen.

Tegelijk maakt de subsidie-verlener van Eneco- de RVO- Vogelbescherming Nederland en WNF beheerder over de Waddenzee in de Coalitie Wadden Natuurlijk. Daarbij schuift Vogelbescherming een vermeende afname van vogels en vis in de schoenen van vissers.

Door windturbines gedode 'beschermde' bruine kiekendief in de Eemshaven. Bron: Altenburg en Wymenga

Door windturbines gedode ‘beschermde’ bruine kiekendief in de Eemshaven. Bron: Altenburg en Wymenga

Hypocriet reclame maken voor Brussel
Vogelbescherming Nederland riep gisteravond samen met Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten dat Brussels Natura 2000-beleid zo goed is voor de natuur. Begeleid door een zeearend-plaatje, een vogel wiens herstel niets met Natura 2000 van doen heeft. Wat zij niet vertellen is dat dankzij hun eigen lobby – betaald door Brussel- voor de Brusselse variant op ‘duurzaam’ de natuur – inclusief die zeearenden- nu juist gevaar loopt. En dat zij dat nu zelf in bedekte termen moeten toegeven.

Fondsenwerven met zeearend als 'succes' van Brussels beleid

persbericht Vogelbescherming 7 december 2016 Fondsenwerven met zeearend als ‘succes’ van Brussels beleid

Zeearend-slachtoffer van Brussels beleid waarvoor Birdlife lobbiet betaald door Brussel: Bron foto onbekend

Zeearend-slachtoffer van Brussels beleid waarvoor Birdlife lobbiet betaald door Brussel: Bron foto onbekend

Natuurclubs zelf betaald door Brussel voor lobby natuurvernietigend beleid
Tenminste 50 procent van de ‘groene’ energie in de EU werd in 2015 gedekt  met de stook van bos: dat komt voort uit de Renewable Energy Directive (2009) die door de lobby van deze clubs tot stand kwam.

De Green 10 Coalitie waarin Vogelbescherming-dochter Birdlife zit met Wereld Natuur Fonds en Greenpeace lobbyde voor de Brusselse Renewable Energy Directive (2009). De DG Environment geeft jaarlijks tenminste 9 miljoen euro lobbysubsidies aan deze clubs. Waaronder jaarlijks 4 ton euro lobbysubsidies aan Birdlife. Ook krijgt het schatrijke WWF voor haar Brusselse lobbykantoor 6 ton euro per jaar. De lobby voor windturbines/bioenergie werd geleid door Anders Wijkman (Club van Rome) en Hemmo Munthing.(Globe International)

International Socialist Munthing bezorgde in 1992 deze clubs de LIFE+-subsidiepot, en werd daarvoor door WWF nog op een schild gehesen.Munthing hielp onder Nederlands EU-voorzitterschap Natura 2000 doordrukken, de Habitatrichtlijn.

Buiten Climategate.nl is alleen de Postonline zo helder. De rest van onze corrupte media houdt 'het goede doel' de hand boven het hoofd

Buiten Climategate.nl is alleen de Postonline zo helder. De rest van onze corrupte media houdt ‘het goede doel’ de hand boven het hoofd

Miljardenwinst voor groene clubs door Brussel
Sinds 1992 vloeide al 3,4 miljard euro’s LIFE+=subsidie naar dit soort clubs, vooral voor ‘klimaat-actie’, die meestal desastreus uitwerkt voor natuur. Nu worden voorstellen uit de LIFE+-pot ook gebonden aan een soort ‘eed van trouw’ van jonge mensen die om subsidie verlegen zitten aan de Europese Politieke Unie. Dat stelde  Juncker in: het European Solitarity Corps. De Europa-Jeugd.

Tot nu toe had alleen Chris Aalberts van The Post Online de helderheid van geest om deze belangenverstrengeling op te merken.

De Renewable Energy Directive (2009) leidde tot de ’14 procent’ -doelstelling  voor het Energieakkoord. Daarmee wordt het land en Natura 2000-gebied volgezet met windturbines. En daaruit volgt de biomassa-opgave, want 50 procent van dat akkoord wordt gedekt met de stook van bos.

Brussel betaalt deze coalitie jaarlijks tenminste 9 miljoen euro subsidie om voor windturbines en bioenergie te lobbyen etc

Brussel betaalt deze coalitie jaarlijks een slordige 9 miljoen euro subsidie om oa voor windturbines en bioenergie te lobbyen etc

Fondsenbescherming
Door haar steun aan dat volgens de Algemene Rekenkamer op 73 miljard euro begrootte Energieakkoord, gaat Vogelbescherming dus lijnrecht in tegen de in haar marketing beleden doelstellingen.

Het is extra dubieus dat Vogelbescherming Nederland haar PR omlijst met een plaatje van de zeearend. Windturbines in de Noorse Smola Archipel roeiden de locale broedpopulatie zeearenden uit, en zijn in Duitsland de tweede doodsoorzaak van zeearenden.

Kees de Pater vindt 110 miljoen euro voor boeren 'geldverspilling' maar houdt zich stil over 73 MILJARD euro subsidies voor onder andere Eneco

Kees de Pater vindt 110 miljoen euro voor boeren ‘geldverspilling’ maar houdt zich stil over 73 MILJARD euro subsidies voor onder andere Eneco, met negatief CO2-effect en GEEN klimaateffect, bovendien tegen de eigen persberichten in.

 

Walgelijk hypocriet en leugenachtige mensen

Hypocriete en leugenachtige mensen

Toen ik 1 uit het nest gevallen torenvalk zelf opvoedde en liet uitvliegen was ik strafbaar. Als je er tientallen per jaar dood mept krijg je subsidie.Dan ben je duurzaam, en houdt Kees de Pater van Vogelbescherming  je uit de wind. Die schopt liever wat tegen boeren en vissers.

Wereld Natuur Fonds, uw partner in corporatisme en natuurvernieling voor subsidie

Wereld Natuur Fonds, uw partner in greenwashing

Oud Directeur Eric Wanders keert zich af van Vogelbescherming
Wij interviewden al eerder oud-directeur Eric Wanders:Marketing nam de regie over, ten koste van wetenschap en bescherming volgens Wanders. Zo werden zij groenwasserette van de overheid en multinationals. Ze richtten alle negatieve aandacht op kleine gebruikers, en houden de grote destructieve zaken als windfarms uit de wind.

Redt een torenvalk en laat 'm uitvliegen, dan ben je strafbaar. Sla je 'm dood met windturbines dan ben je duurzaam

Redt een torenvalk en laat ‘m uitvliegen, dan ben je strafbaar. Sla je ‘m dood met windturbines dan ben je duurzaam en kun je voorzitter worden van Vogelbescherming Nederland

Dit is deel 4 in de serie Waddenleaks. Lenie ’t Hart leest ook Climategate. Ik hoop dat zij geestverwanten kan overtuigen dat actie tegen Vogelbescherming meer vogelleed kan besparen. Ik hou mijn leven lang al van vogels, en die liefde is bij Vogelbescherming ingeruild voor geldzucht.