Screen Shot 2017-01-26 at 19.02.48Het taalgebruik dat Marc van den Tweel hanteert, grootverdienend Natuurmonumenten-directeur ver boven de normering Goede Doelen,  bij een claim op andermans grondbezit wordt steeds agressiever. Dat kun je opmaken uit hun ‘Aanvalsplan Landschap‘. Een nieuw marketing-epistel volgens VVD-filosofie, Van den Tweel zijn partij: overal een slaatje uit slaan, zonder je om enig principe te bekommeren, logica of waarheidsvinding.

De eigen uitleg is natuurlijk anders: Van den Tweel wil ‘Beweging zijn voor de natuur’. Maar meer dan wat marketing-miljoenen aan dit soort propaganda-oefeningen komt van Natuurmonumenten niet naar die natuur. Andere mensen moeten bewegen, zij spelen de groene tweede-hands-autoverkoper: het enige vak dat Van den Tweel beheerst als marketeer zonder enige biologische kennis of vorming…

Wanneer ik directeur natuurbeheer Teo Wams vraag om een overzicht van de rentabiliteit van hun beheers-bestedingen- dus wat zijn de soortontwikkelingen per gebied en wat is het verband met de bestedingen in beheer- dan kan/wil hij dat niet geven. Omdat ze van geen enkel gebied weten. Een mooi voorbeeld is Schiermonnikoog. Met een beroep op doelen voor Natura 2000, roepen ze daar dat bepaalde duinen dus begrazing nodig hebben. Maar een audit-commissie die op bezoek komt, die constateert dat ze al 10 jaar geen vegetatie-kartering maakten.

...liegen is het nieuwe normaal, alleen noem je dat nu anders: marketing

…liegen is het nieuwe normaal, alleen noem je dat nu anders: marketing

DUS: Ze hebben geen flauw idee wat in het gebied groeit, dat ze willen ‘herstellen’. Ze zoeken dus/verzinnen meestal gewoon een aanleiding om een nieuwe subsidiepot aan te spreken. Dat geval staat niet op zich: zoals ook de activist tegen Natuurmonumenten, Hans Keuper bij zijn eigen achtertuin, het landschap van het Ettelandse Veld constateerde: ze halen een subsidiepot binnen, takelen het landschap toe en vervolgens is er na het ‘natuurherstel’ minder natuurwaarde dan er voorheen was.

Natuurmonumenten takelt de eigen natuur op Schier toe met cyclomaaiers, bulldozers en schrikdraad

Natuurmonumenten takelt de eigen natuur op Schier toe met cyclomaaiers, bulldozers en schrikdraad

rz16schier-23

Wie mijn fotoreportage zag van de ravage die Natuurmonumenten vervolgens met bulldozers en schrikdraad aanrichtte met die – deels bij RWE/Essent afgedwongen– subsidie, die kan dus al de vraag stellen: heeft Natuurmonumenten niet meer dan genoeg aan haar EIGEN grondbezit?  Vanaf 1990 kregen ze bovendien meer dan 20 duizend hectare boerengrond GRATIS van de overheid kado. Jaarlijks vangen ze al gemiddeld tussen 40-50 miljoen euro subsidies. Laat ze zich eens op fatsoenlijke wijze bekommeren om het eigen terrein, dat ze qua hectares al boven de pet groeit.

Reclame voor de vleeswinkel van Natuurmonumenten op de boot naar Schiermonnikoog

Reclame voor de vleeswinkel van Natuurmonumenten op de boot naar Schiermonnikoog

Natuurmonumenten verleent actieve steun aan alle negatieve trends, inclusief windturbines op land
Wat belangrijker is: Natuurmonumenten verleent actieve steun aan alle trends die juist dat landschap toetakelen. Ze ondersteunen de verdubbeling van windmolens op land uit het Energieakkoord. Ze steunen ook de propaganda-organisatie die deze windturbines via marketing aan de bevolking opdringt jaarlijks met tienduizenden euro’s: de in 1973 uit Natuurmonumenten gevormde club  ‘Natuur&Milieu’.

Ook even belangrijk is de plotse- door subsidies ontstane- zorg die Natuurmonumenten koestert voor weidevogels. Plots gaan ze zich met boeren bemoeien. Het ‘aanvalsplan’ stelt:
Screen Shot 2017-01-26 at 18.58.13Allemaal:

  • a. zaken die anderen moeten doen met belastinggeld, het lijkt er op dat Natuurmonumenten niets zelf zal financieren ondanks hun omzet van 120 miljoen euro per jaar, waarvan 40-50 miljoen euro subsidies en ongeveer 15 miljoen euro gratis geld van de Postcode Loterij PER JAAR
  • b. lastenverzwarende maatregelen voor boeren, die er toe leiden dat ze meer moeten intensiveren om de lasten te betalen.
  • Wat is ‘het enorme pesticidengebruik’, kwantificeer dat per gewas: de helft gaat op aan bestrijding van de aardappelziekte, en heeft alvast niets met neo-nicotinoiden te maken. Een club die niet helder definieert wat ze bedoelt, is onderdeel van het probleem, niet van de oplossing
Vanwege het subsidieklimaat en een claim op andermans grond, roept Natuurmonumenten plots iets over weidevogels

Vanwege het subsidieklimaat en een claim op andermans grond, roept Natuurmonumenten plots iets over weidevogels: die mede dankzij lastenverzwaring voor milieubeleid en mestinjectie onder druk staan

Milieubeleid de meest dure en minst effectieve manier voor natuur
Lastenverzwaring voor boeren is enkel met intensivering tegen te gaan. En door die intensivering trekken ze het land strek: en dus minder weidevogels. Daarnaast zagen we al uit het onderzoek van Hanekamp et al: het beleid tegen stikstof is uiteindelijk ook bedoeld voor ‘de natuur’: een stuk of 130 soorten planten die geen stikstof-surplus blieven. Maar dat beleid kostte miljarden euro’s voor boeren en had geen meetbaar effect in het milieu. Tegelijk staat de mestinjectie -bedoeld om ammoniak uit mest in milieu tegen te gaan- in de beklaagdenbank: als 1 van de oorzaken van achteruitgang van weidevogels.

Natuurmonumenten is op geen enkele wijze geïnteresseerd in de toetsing van de rentabiliteit van wat zij voorstaat. Het enige dat Marc van den Tweel lijkt te willen is: overal een slaatje uit slaan. Houden mensen van weidevogels. Dan roeptoetert Tweel iets over weidevogels. Valt het woord ‘landschap’ vaak in de woordenwolk op internet: dan roeptoetert het leugenachtige marketingjong plots iets over landschap. Klimaat? Dan roept hij iets over klimaat.

George Orwell's 1984 Ministerie van Waarheid loopt ons te bestoken met haar windmolen-politiek

George Orwell’s 1984 Ministerie van Waarheid loopt ons te bestoken met haar windmolen-politiek

Een zelfde kun je overigens zeggen van de overheid, voor die een aanvalsplan met Natuurmonumenten gaat realiseren op andermans grondbezit. Waarom andermans eigendomsrecht verder uithollen, als de overheid zelf Natura 2000-gebied bebouwt, uitmelkt en exploiteert. Laat de overheid zich op eigen terrein eerst ZELF aan bestaande natuurregels. Het bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde natuurgebied IJsselmeer staat op de rol om volgezet te worden met 89 gigaturbines, pal tegen de Waddenzee. Dat planproces wordt doorgeduwd door het Ministerie van I/M (Asfalt en Windmolens) en de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO, van Economische Zaken)

Gepushed door de overheid in Natura 2000, gesteund door Natuurmonumenten

Gepushed door de overheid in Natura 2000, gesteund door Natuurmonumenten

Die ministeries lopen ons nu met Achmea via Facebook ook met Orwelliaanse marketing te bestoken over ‘duurzaam doen’= het land volzetten met windturbines. En deze partijen gaan ons dus vertellen dat een ‘aanvalsplan’ landschap nodig is: gaan zij dat landschap tegen zichzelf beschermen?

  • Een veel belangrijker vraag is onderhand: welk grondwetsartikel beschermt ons tegen de leugenachtige en agressieve overheid die de voeten treedt bij eigendomsrecht, vaak met een ‘milieu’-excuus…De overheid kun je helaas niet opzeggen. Maar Natuurmonumenten wel via deze link. Screen Shot 2017-01-26 at 19.28.27