Is een burgeroorlog weer mogelijk? (2)

....haban alla vogulla nesta haggunnah... Mijn kersverse pimpelmeesfamilie kraakt het hokje van Joop van Willemsen, de Pimpelaars

….haban alla vogulla nesta haggunnah… Mijn kersverse pimpelmeesfamilie kraakt het hokje van Joop van Willemsen, De Pimp

De Westerse maatschappij verkeert geestelijk gezien al in staat van burgeroorlog, de natuurstaat zoals Thomas Hobbes die beschreef (zie deel 1), van allen tegen allen. Ik doel dan niet op die twitter-oorlogen en moddergooierij op Feesboek over ‘de islam zus’ en ‘het klimaat zo’ en ‘Trump is stom blabla. Of wat Sylvana van ‘Denk’ denkt, over Kuzu heeft te zeiken, danwel dat Rutte voor de ‘verkiezingen’  iets naars over Boerka’s moet roepen in zijn keiharde maatpak.

Wanneer een vrouw op straat wil lopen met een tent over haar hoofd, je zou het bij vele Friese vrouwen toejuichen, die plofkippen met bloempotkapsel en de elegantie van een olifant. Hoeveel mooier zijn sommige Marokkaanse dames dan, die nog niet door feminisme bedorven zijn of het schoonheidsideaal van het Fries Minimalisme? Waarom moeten nieuwkomers onze beroerde gewoontes beslist overnemen? Omdat de VVD niet wil/durft te eisen dat nieuwkomers economisch zelfredzaam zijn en zelf voor de massa-import (mede)verantwoordelijk was?

Burgo-oorlog, het getwitter van allen tegen allen
Het Ruttegelul, Sylvana-gemopper, Islam-gebibber, het is kinderlijke boe-roeperij, het wekken van agressieprikkels om mensen naar de advertenties te lokken in massamedia. We noemen dat eerder een ‘Burgo‘-oorlog. Het gemopper van mensen die hun dromen verbouwden tot ze in een rijtjeshuis pasten. En die dan vervolgens via het web een uitlaatklep zoeken met hun klep. Die stille tragiek van het gedomesticeerde bestaan. We leven met U mee.

Het zijn problemen die grotendeels ophouden te bestaan als iedereen eens op tijd zijn bek houdt.

 

RZ16.jimcrow (4)

De zon hoeft maar te schijnen,  de terrasjes zijn open, en van die ‘ernstige verdeeldheid’ is helemaal niets meer te zien. Je ziet alleen welvarende mensen die elkaar’s gezelschap opzoeken en die van een hapje en drankje houden. Waarbij zogenaamd ‘linkse’ mensen dan rooibosthee zuipen, en leuke mensen gewoon lekker met elkaar een biertje doen.

Ernstige onenigheid, dit neigt naar revolutie! Dat er zelfs mensen zijn die….. biologische (….) melk drinken (uw blogger weigert pertinent nog iets uit die Intensieve Velden des Doods af te nemen RZ)….tssssss, wat is Nederland een brrrrrroeinest van verdeeldheid!

Daarom hoef je ook niet te stemmen, want alle gevestigde partijen denken toch het zelfde en uiteindelijk bepaalt de rijkste lobby (VNO-NCW, bankiers en energiewereld) gewoon wat er gebeurt samen met Brussel. Nou vooruit, je mag op de menukaart een komma verplaatsen maar niet bepalen wat er geserveerd wordt.

Neil Postman waarschuwde in ‘Amusing ourselves to Death‘ er al voor, dat de televisie het sociale verkeer zou platslaan inclusief de democratie. Omdat een debat zich moet omvormen naar het medium dat de boodschap overbrengt. De TV was al plat voor de flatscreen was uitgevonden. Dat digitale moddergooien, het is slechts de door Postman beschreven verdomming die om zich heen grijpt, de Opstand der Horden van mensen die menen hoogopgeleid te zijn en dus verstandig.

 • Vraag: in hoeverre hebben wij ooit in een democratie geleefd zoals je dat in Zwitserland in kantons ziet (als de bevolking iets niet wil, dan gebeurt het ook niet), sinds massamedia-manipulatie het venster op de wereld van de massa ging vormen? Zodra iemand opstaat die wel naar ‘het volk’ luistert dan wordt hij in Nederland subiet doodgeschoten.

RZ16.jimcrow (5)(V)echtscheiding
Een ingrijpender bewijs voor de huidige oorlog van allen tegen allen vormt het percentage echtscheidingen dat volgens CBS in 1980 nog 24 procent bedroeg en nu al steeg tot 40 procent. En dat percentage vertekent ook nog eens, omdat steeds meer mensen ongehuwd samenfokken. VEERTIG procent van de volwassenen slaagt al niet om met het bekende hangen en wurgen, achter het behang plakken en compromissen die belangrijkste verbintenis voor hun leven – namelijk die met nieuw leven tot gevolg- in stand te houden.

Dus hoe betrouwbaar zijn Westerlingen dan nog bij het aangaan van andere verbintenissen waarmee geen kinderen van de rekening gemoeid zijn?

Hoe stabiel kunnen partijen dan nog zijn, hoe weerbaar kunnen sociale verbanden nog zijn tegen relatief kleine maar gedetermineerde clubs die WEL dat cement in stand houden? Want dat is wat Hobbes immers schreef in Leviathan (staande voor de krachtige Staat)Dat deed meteen bij lezen de oren deed spitsen:

Zodoende zullen zij zonder veel moeite door een klein maar eensgezind groepje onderworpen kunnen worden, of zullen zij, als er geen gemeenschappelijke vijand is, omwille van hun particuliere belangen met elkaar slaags raken.

Vechtscheiding

Vechtscheiding

Het Spel
Seksuele mores spelen bij die scheikunde een grote rol, je hebt meer tijd en mogelijkheden voor vergelijkend warenonderzoek en de mogelijkheid tot ontsnapping dan in een gereformeerd of katholiek dorp in 1950. Ook in het christelijke circuit zie je die zelfde ontwikkeling, dat is meer een vorm van ‘seculier light’. Je kunt er ook bij de meeste christelijke meisjes zonder huwelijkse perikelen op klimmen, waar het bij de generatie van mijn ouders nog gewoon was dat je huwelijkspartner ook 1 van de eerste bedpartners was.

Zo leert ondervinding- informatie uit eerste hand dus- en van vrienden die grootmeester  zijn in het zichzelf toegang verschaffen tot de Oorsprong van de Wereld, die Courbet toen nog met Taliban-baard schilderde. Alsof Osama Bin Laden zich daar al die tijd verscholen hield. Nu bij meer openbaar gebruik zie je de beharing ook spectaculair afnemen.

Gustave Courbet, De Oorsprong van de Wereld

Gustave Courbet, De Oorsprong van de Wereld, zeg maar de Tora Bora-gr0t waar Osama bin Laden zich verscholen hield. Hoe meer openbaar gebruik, hoe minder beharing

Ze zijn allemaal al flink ‘ingereden’ zoals een vriend van mij het stelt die wel honderden vrouwen afwerkte. Nou ja, mijn tweedehands Renault is niettemin een betrouwbare kilometervreter. Al zou het best kunnen zijn dat de vorige eigenaar gewoon zijn snot aan je stoel afveegde. Stel dat die ook- net als ik nu- een loopse Terrier had (Trudy!), die met haar bloedpoeperdje op de stoel ging zitten terwijl ze loops is? Zo’n mooie stempel.

Nou ja, u begrijpt mijn punt?

Iedereen is tot zekere hoogte een gemeenschappelijk gebruiksgoed geworden van anderen met ‘niet goed, geld terug’-garantie, een bron van endorfinen tot het product is opgebruikt. Inclusief juridische begeleiding bij ongunstige afwikkeling van het (sociaal) contract. Wie ziet een wezenlijk verschil tussen communisme en kapitalisme? Het is allebeide een vorm van (historisch) Materialisme.

Je snapt zo’n Moslim wel als die zijn vrouw net als biologische groente liever onbespoten heeft. Daar schuilt een andere wereldopvatting achter, waarvan de burgo-oorlogvoerders ongetwijfeld vinden dat ze daar nu hun flinke mening over moeten geven. Oh ja zeg, je mening. Die is belangrijk zeg. Hou toch gewoon eens je bek en geniet van de weldadige stilte.

Zo: heee heee.

Trudy heeft ook andere minder geestelijk ogende kanten...

Trudy- mijn teef- heeft ook andere minder verheffende kanten…

Het construct
Uit die observatie volgt dan de volgende constatering: Het huwelijk lijkt bij uitstek geen ‘natuurlijk gegeven’ maar een sociaal construct: iets dat door sociale druk en conventies is uitgevonden en door sociale conventies en sociale druk in stand moet blijven.Volgens mij zijn huwelijken met liefde tot het eind uitzonderingen, vaker zie je een gewapende vredes, stille berustingen. Adam en Eva zijn voor wederzijdse miscommunicatie geboren, om elkaar na verjaging uit het Paradijs met rot fruit te bekogelen.

Dat lijkt wel een natuurgegeven.

Als er dus 1 belangrijke trend zichtbaar is: sociale conventies moeten dus enorm zijn veranderd, zodat acceptatie volgt van wat eerder taboe was en boe-geroep gaf.

Een weg van de minste weerstand lijkt dan relaties vergelijkbaar met het dierenrijk, specifieker, de apen, honden/wolven en andere sociale diersoorten die ook oorlog voeren tegen elkaar. Mensen kiezen er nu eerder voor om slaaf van hun biochemie te worden, in plaats onder druk van sociale conventies bij elkaar te blijven tot de dood hen scheidt of vanuit geestelijke conventies.

Terwijl leven in beide vormen geen lolletje is. Want iedereen van wie je houdt zul je verliezen. En als je alleen van jezelf houdt: jij gaat ook de pijp uit. Daarom is ‘houden van’ ook ontroering, je moet er (bijna) van huilen. Iets volledig anders dan lust: dat is chemie, opwinding.

Om geestelijk gezond te blijven moet je wel knotsgek zijn

Memento Mori: Om geestelijk gezond te blijven moet je wel knotsgek zijn

1 van mijn meest favoriete foto's: kan zo als cover van een metal-cd

1 van mijn meest favoriete foto’s: kan zo als cover van een metal-cd

Een prachtige demonstratie van die chemische dwang die ook hogere diersoorten dicteert in seksuele relaties,  gaf mijn loopse teef Trudy gisteren op straat. Het was geen gezicht en dus de moeite waard om mee te delen. Het is een dominante She-Male. Ze kwam een kruising tegen tussen een Stabij en Labrador die haar tochtigheid rook en zoals dat bij de hondjes gewoon is, hadden ze meteen een chemische klik via geurtjes, waar dat bij mensen visueel verloopt.

Ze werd meteen op straat gebeft.

Maar wat schetst de verbazing? Trudy bestijgt de Labrador-Stabij van voren en begint gewoon met haar loopse gleuf tegen zijn neus te rijden. Autonome biochemische processen die hun werk verrichten, en die maken dat het schattige beestje dat zo trouw bij je lezingen stil blijft zitten plots onvermoede kanten onthult.

 • Zo: Dames en Heren Politici, leest U mee ? Hahaha

Je moet Trudy trouwens niet meenemen bij een meer intieme afspraak. Zodra je de vrouw meer aandacht geeft dan de hond, begint ze te keffen en blaffen. Er kan maar 1 de dominante teef zijn hier!

RZ16.jimcrow (6)De Revolutie binnen 1 generatie
Dus ik wil maar zeggen: er vond binnen 1 generatie, misschien 2 generaties, een sociale revolutie plaats waarbij men ‘onderdrukking’ door sociale conventies verruilde voor onderdrukking door biochemische en Materialistische conventies, de honger van de grote mond, de onstilbare WIL bij Ome Sjoop (Schopenhauer).

Waardoor iedereen- dus ook de achterhoede die bij uitdelen van hersens achteraan stond- nu min of meer leeft (voor langere of kortere tijd) zoals de zogenaamde ‘Avant Garde’ (= voorhoede) vroeger deed.

Wat een kleine elite zoals de eerder beschreven Aldous Huxley en diens sociale kring in de jaren ’20 gewoon was. En wat pupil van Sigmund Freud en Marxistisch zieleknijper Wilhelm Reich beschreef in 1934 in zijn ‘Seksuele Revolutie’: het via seksuele moraalverandering slopen van het gezinsverband als weg tot bevrijding van het individu zodat een vreedzame commune zou ontstaan, waar Karl Marx al op aanstuurde.

Tegelijk dumpen ouders hun kleine kinderen voor het grootste deel van de week bij wildvreemden, aan wie ze de geestelijke(ver) vorming toevertrouwen: de creche. Dat zouden ze met hun auto niet doen of andere zaken waar mensen zuinig op zijn.

..net als de dieren

..net als de dieren, we komen er bij de post over Rousseau’s antwoord op Hobbes op terug

De meeste mensen kennen Wilhelm Reich niet, omdat ze hun weinige vrije tijd vergooien aan massamedia en televisie kijken. Hij heeft ‘De Seksuele Revolutie’ bedacht. Hij stak daarmee een ‘avant garde’ van schrijvers in de Verenigde Staten aan in de jaren ’50.

En Reich zijn ideeën sloegen vervolgens via die club in de jaren ’60 over op de massa, de Soixante Huitards van Daniel Cohn-Bendit, nu ‘Groen’ Euro- parlementarier. En zo zijn vele zaken die iedereen nu als ‘normaal’ beschouwt steeds te herleiden tot slechts enkelen, wiens ideeën via een vooraanstaande elite door massamedia vulgariseerden. Om vervolgens gemeengoed te worden tot ‘dit is mijn dierbaar gekoesterde mening’ bij het onnadenkende en onbelezen plebs.

Neem bijvoorbeeld het woord ‘gefrustreerd’.  Dat je wel ‘gefrustreerd’ moet zijn om dit te schrijven: Wilhelm Reich bedacht die sociaal wetenschapperig klinkende variatie op ‘u bent gek/slechter dan ik’. Die laatdunkende terminologie over ‘de burger’ die uit seksuele ‘frustraties’ zou voortkomen: Wilhelm Reich. Alsof veelwijver Reich op zijn manier ook maar een haar gelukkiger was, in plaats van meelijwekkend figuur die onder de zweren in de gevangenis overleed…

Eigenlijk alle verbale wapens waarmee de doorsnee cultuur-Marxist je tot Untermensch wil verklaren: Wilhelm Reich speelde een rol bij de f0rmulering. Alsof er ‘normaal’ bestaat buiten ‘statistisch sociaal gemiddelde’ bij iets dat zo knotsgek is als een geestelijk gezond mens, in permanent besef van zijn sterfelijkheid.

RZ16.jimcrow (7)Sociale besmetting
De ruimte tussen de oren van mensen is te koop danwel te huur, voor wie maar voldoende investeert in indoctrinatie.

Ik beschreef al de uitvinding van ‘biodiversiteit’, een woord dat nog maar 30 jaar bestaat en van 1 Amerikaanse bioloog komt. Via de Convention on Biological Biodiversity en eindeloos gehamer in massamedia roept iedereen het nu. Terwijl wetenschappers nog worstelen met een definitie- wat is het nu eigenlijk- ‘weet’ iedere beleidsmaker en bioactivist al dat ‘meer biodiversiteit’ automatisch ook ‘beter’ is.

Jai heb jouw meuning, ik heb Mai Meuning‘. Of nog erger ‘Jai moe mai meuning respecteeeruh’….(zucht, Heer vergeef hen zij weten niet wat zij denken)  is zo’n ander prachtig voorbeeld van een dierbaar gekoesterde mening bij de medemens die zijn lege geest laat vullen door massamedia.

Het plebs van nu huldigt uniform een hogere ‘dat vindt iedereen’-wijsheid, die ooit als ‘postmodernisme’ werd uitgevonden en valt te herleiden tot enkele slordige denkers die populair werden: die op hun beurt weer een verkrachting van Nietschze en Marx etaleerden zoals die badhuisorgie-homo waar ook een slinger naar is vernoemd.

Eind jaren ’90 in Wageningen discussieerden we in filosofieclubjes al over de consequenties van waarheids-relativisme, terwijl het toen al ‘post’-postmodernisme heette. Inmiddels is ook Jan op straat er van overtuigd dat ‘Jai heb jouw meuning, jai moe mai meuning respecteruh, anders ben je stellug‘, een hogere wijsheid en ethiek van tolerantie vormt.

Onzin. Postmodernisme is valse bescheidenheid, namelijk het veinzen van interesse in/respect voor de ander, terwijl je enkel wilt dat je eigen gebazel onweersproken blijft. Idealiter is tolerantie niet iets dat je van een ander eist maar van jezelf. Een kwestie van geduld, terwijl je eigenlijk denkt: zet ze tegen de muur….

RZ16.jimcrow (2)En dan komen we weer bij Hobbes terug
En toch zijn we hier niet misantropisch of hypochondrisch. Het Leven is heilig, zo is mijn grondstelling en van daaruit dienen we weer iets op te bouwen. Maar wat is dat dan? Is de angst voor ‘De Islam’ ook niet te herleiden tot  angst voor een club die niet enkel met zichzelf bezig is en seksueel gedeconstrueerd, dat zo’n door Hobbes al beschreven clubje de overhand kan krijgen tussen al die twitter-warriors en andere weekdieren?

En zien we dat zelfde niet bij milieuclubs. De macht daarvan is in ons land te herleiden tot enkele mensen met veel geld, zoals hij van de Postcode Malloterij. Zonder de Poelmann des verderfs, hadden ze niets te makken.

Zodat je al- dankzij decennia mediamanipulatie met een bedragje van minimaal een half miljard euro- steun ziet voor een ‘Klimaatwet’ . Terwijl zelfs de mensen die daar nu voor zouden stemmen en zelfs staan te juichen, bij eerlijke informatie en wat grondiger studie zouden denken: welke idioot heeft dit nu weer op ons afgestuurd?

De meeste doorsnee-Nederlanders die ook de voetbalclub draaiend houden en bij Judo hun kindjes aanmoedigen, die zouden Samsom en Gekke Gerrit (Jesse Klaver) voor gek verklaren. En zo hoop ik dan ook dat Hollands boerenverstand ook tegen burgeroorlog het beste medicijn is. Waarom zo druk doen over dingen die er ten diepste niet toe doen? Wel aandacht voor 20 centimeter zeespiegelrijzing in afgelopen eeuw, meer dan voor de honderden miloenen die geslacht werden op het altaar van allerlei ‘ismes’.

Hoe welvarend ben je dan, als je daar druk om kunt zijn. Het klimaat-‘debat’ is dus een teken dat het ontzettend goed met ons gaat.  Wanneer je dat plasje doen op twitter en het web even laat voor wat het is, dan wil iedereen in een liberale en sociale democratie leven met autonomie voor het individu en ontplooiingsmogelijkheden voor de kleintjes.

Maar wie of wat werpt dan een dam op tegen Leviathan? En wat te doen met de twitter-oorlogen en Facebook-ruzies, die we met dit citaat van Hobbes duiden?

Het is waar dat sommige levende wezens zoals bijen en mieren in goede verstandhouding met elkaar leven om welke reden zij door Aristoteles tot de politieke dieren gerekend worden, terwijl ze zich toch uitsluitend late leiden door hun eigen oordeel en voorkeur, en niet beschikken over een taal waarin zij elkaar duidelijk kunnen maken wat zij bevorderlijk achten voor het algemeen belang. Op grond hiervan zou iemand wellicht de vraag kunnen stellen waarom mensen niet in staat zijn om het zelfde te doen?

Kent iemand op die vraag het antwoord? Geef dat dan in de comments, andere commentaren zal ik subiet verwijderen omdat je mening mij totaal niet interesseert. Wel wanneer je- zoals Cees Schoneveld deed via de mail in reactie op de vorige Hobbesblog- mij links en titels geeft die ik nog niet als. Waarvoor dank!

Door | 2017-02-17T14:14:56+00:00 17 februari 2017|7 Reacties

7 Reacties

 1. Turris 17 februari 2017 om 15:08- Antwoorden

  Twitter-oorlogen, Facebook-ruzies en regionaal ethnisch-schelden zijn als klein bier! Alle huidige oorlogen/gewapende conflicten zijn burgeroorlogen, ook zijn het bijna alle etnische-religieuze conflicten. Het zal nooit meer tot een wereldwijde nucleaire oorlog komen, omdat dat tevens zelfdestructie impliceert. Ook grote tankslagen zoals in de 2de WO en 2de Irak-oorlog zullen nooit meer geschieden, de drones en hackers kwamen in de plaats, tanks tot overbodig schroot bestempelend. Kernenergie/-wapens zijn dus feitelijk vredesmachines, waar totalitaire ideologieën die ze niet hebben wel juist naar het bezit daarvan willen streven. De Marxistische ideologen in jaren ’50 – ’60 vreesden voor één enkele super kernmacht en spioneerden de kerntechnologieën bij elkaar. Anarchisten waren er op uit de proliferatie van kernenergie te bepleiten voor een wereldvredesbalans, omdat de vrees voor die zelfvernieting tevens de vredesbalans bewerkstelligde. Ook India, Pakistan, Israël zorgen voor een stevige regionale vredesbalans door hun kernarsenaal. Geloof dus ook niet dat Iran zijn nucleaire ambities heeft gepauzeerd. Maar burgeroorlogen zullen regionaal blijven voorkomen zoals de Hoeken tegen de Kabeljauwen, wat is nieuw? https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekse_en_Kabeljauwse_twisten

 2. Jan 17 februari 2017 om 19:40- Antwoorden

  Omdat een bijenvolk functioneert als een collectief bewustzijn, waarin het individu ondergeschikt is aan het geheel en zijn oordeel en voorkeur zich afspeelt binnen een heel kleine marge. Hoewel de verleiding groot kan zijn om – in het kader van een “betere wereld” – de mens te beschouwen als een bij (fascistische ideologie) is deze denktrant een doodlopende weg. Menselijke individualiteit, ego, laat zoiets (uiteindelijk) nooit toe. Het heil zal toch echt vanuit een andere hoek moeten komen. Tot zover kon Hobbes, al logisch redenerend, toch zelf ook wel komen? (Ik ben niet bekend met z’n werk.)

 3. gerard d'Olivat 17 februari 2017 om 20:05- Antwoorden

  @Rijpke, je schrijft veel over Rousseau en dan weer over Hobbes of Aldous Huxley. Brave new World als ‘ pharmacologisch contract’ is trouwens ook niks anders dan een ‘sociaal’ contract, net als de theorieën van Hobbes, Rousseau en Locke.
  Er is veel geschreven over de onderlinge vergelijkingen tussen hun opvattingen, daar zijn tal van links van zeker in het Franse taalgebied.
  http://www.jetdencre.ch/de-la-nature-humaine-rousseau-contre-hobbes-5457
  Wat je verder zou kunnen lezen is Black Mass van J Gray
  https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mass:_Apocalyptic_Religion_and_the_Death_of_Utopia
  Het ‘neoliberalisme’ kent ook een sociaal contract. Het Rank&Yank Enron model.
  Met als interessante uitvoerder Donald Trump met zijn persoonlijke invulling van de tekst van Queen.
  Empty spaces, what are we living for
  Abandoned places, I guess we know the score
  On and on, does anybody know what we are looking for
  Another hero, another mindless crime
  Behind the curtain, in the pantomime
  Hold the line, does anybody want to take it anymore
  The show must go on……
  Je eigen teksten doen me trouwens sterk denken aan een ‘personage’ dat zo de leading caracter zou kunnen zijn in een nieuwe roman van Houllebecq.
  Het eindeloos zoeken van de postmoderne mens naar zingeving die kan ‘shoppen van SGP via pornografie tot IS’. Ik vind ze wel interessant trouwens. Ooit nagedacht over een ‘Droevendaalse ‘roman’?
  Wellicht trouwens dat de in sterk in zwang zijnde utopieën van oa Musk en de Sillicon Valley filosofen een antwoord bieden op je vraag. Half mens, half cyborg en permanent in contact met ‘de kunstmatige intelligentie’.
  Dat is het ‘sociale contract van de toekomst’, samen natuurlijk met de ‘nieuwe Trump society’…..What are we looking for??

 4. gerard d'Olivat 17 februari 2017 om 20:06- Antwoorden

  @Rijpke, schrijft veel over Rousseau en dan weer over Hobbes of Aldous Huxley. Brave new World als ‘ pharmacologisch contract’ is trouwens ook niks anders dan een ‘sociaal’ contract, net als de theorieën van Hobbes, Rousseau en Locke.
  Er is veel geschreven over de onderlinge vergelijkingen tussen hun opvattingen, daar zijn tal van links van zeker in het Franse taalgebied.
  http://www.jetdencre.ch/de-la-nature-humaine-rousseau-contre-hobbes-5457
  Wat je verder zou kunnen lezen is Black Mass van J Gray
  https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mass:_Apocalyptic_Religion_and_the_Death_of_Utopia
  Het ‘neoliberalisme’ kent ook een sociaal contract. Het Rank&Yank Enron model.
  Met als interessante uitvoerder Donald Trump met zijn persoonlijke invulling van de tekst van Queen.
  Empty spaces, what are we living for
  Abandoned places, I guess we know the score
  On and on, does anybody know what we are looking for
  Another hero, another mindless crime
  Behind the curtain, in the pantomime
  Hold the line, does anybody want to take it anymore
  The show must go on

 5. gerard d'Olivat 17 februari 2017 om 20:11- Antwoorden

  Je eigen teksten doen me trouwens sterk denken aan een ‘personage’ dat zo de leading caracter zou kunnen zijn in een nieuwe roman van Houllebecq. Het eindeloos zoeken van de postmoderne mens naar zingeving die kan ‘shoppen van SGP via pornografie tot IS’. Ik vind ze wel interessant trouwens. Ooit nagedacht over een ‘Droevendaalse ‘roman’?

  Wellicht trouwens dat de in sterk in zwang zijnde utopieën van oa Musk en de Sillicon Valley filosofen een antwoord bieden op je vraag. Half mens, half cyborg en permanent in contact met ‘de kunstmatige intelligentie’.
  Dat is het ‘sociale contract van de toekomst’, samen natuurlijk met de ‘nieuwe Trump society’…..What are we looking for??

 6. Rypke
  Rypke 17 februari 2017 om 23:11- Antwoorden

  @gerard: dank, ja Black Mass van John Gray staat hier in de kast, net als het Onsterfelijkheidscomite, de laatste maakte meer indruk op me omdat het meer een historische beschrijving was.

  Om zelf antwoord op de laatste vraag van Hobbes te geven: Aristoteles zat er naast en dus ook de vraagsteller, want mieren, wolven en meerdere ‘sociale’ diersoorten voeren oorlog.

  En Jan zit met zijn verwijzing naar het ego al dicht bij het antwoord dat Hobbes geeft…

 7. Wiersma 18 februari 2017 om 05:03- Antwoorden

  Wij zijn bedoeld.
  God is een boer.
  Hij zaait deeltjes.
  Nog steeds.
  Doet ie al triljarden jaren.
  Wij zijn spacetravellers, alleen weten we dat nog niet.
  Hoewel: gaan we na onze dood niet naar de hemel?
  Het heelal is een gallerie.
  God wil dat wij, intelligentie, zijn kunstwerk komen bezoeken en verwonderen.
  Om dit te kunnen zijn vreselijk veel skills, energie, materie en social skills nodig.
  God is onsterfelijk en heeft- en neemt de tijd.
  God maakt het ons moeilijk, op allerlei fronten, want ‘alles wat gratis is wordt verspild’.
  Alles wat leeft MOET ook weer dood, alleen de kennis mag overleven.

  Zelfs in de hemel moet je dood. Stel: je houdt in je fysieke wereld van vissen.
  Ga je naar de hemel: moet je 3 triljard jaar lang elke dag vissen.
  Willen ze godsamme nog niet eens bijten ook.
  Dan is de hemel een hel.

  Of: je gaat naar de hemelhet paradijs en daar wachten 72 maagden op je.
  Ok. Het begin is leuk, veel gratis sex en zo, maar daarna begint het gezeur. ‘We gaan nooit eens even leuk shoppen. Ik wil nieuwe schoentjes, ik wil een nieuwe boerka’. ‘Nee vandaag niet, ik heb hoofdpijn/geen zin/ongesteld!’.
  En dan 240 krijsende kienders om je heen he?

  God is genadig. Hij geeft je uiteindelijk NIET het eeuwige leven.
  Maar hij daagt je wel uit zijn kunstwerk te komen bekijken. Tzt dan.

  Wij hebben Lego: God heeft ons.

Geef een reactie