avads

(Uit NPO journaal 29 maart)

Op één prachtige lentedag: zowel eerste stap naar het einde van de Eu als naar het einde van de klimaathoax
Vandaag heeft de UK een onomkeerbare stap gezet om de EU te verlaten, en heeft Trump zowat alle klimaatmaatregelen van Obama van tafel geveegd. Voorwaar een fantastische dag voor climategate.nl!

Brexit
De UK, een van de grootste west-Europese landen, met zeer intensieve handelsbetrekkingen met de rest van Europa, met name Nederland en Duitsland, gaat echt het zinkende schip verlaten. Een keiharde klap in het gezicht van de Eurofielen, en een glashard signaal van het verlies aan steun voor het federalistische project onder de bevolking. Het Nederlandse Oekraïnereferendum was het keerpunt, met de Brexit is de teloorgang keihard ingezet.

Herstel van de eenheid is een illusie, er kunnen alleen maar meer landen uitstappen. Italië zal zoals ik al jaren voorspel waarschijnlijk het eerste euro-land zijn dat uit de euro en de EU stapt, Frankrijk stapt bij een overwinning van Le pen in ieder geval uit de euro. En intussen duurt de zorgvuldig geheimgehouden full-scale muiterij van de Midden-Europese landen voort: die weigeren vluchtelingen op te nemen, de euro in te voeren en het EU klimaatbeleid over te nemen. Die stappen niet uit de EU maar weigeren gewoon resoluut om er echt in te stappen.

De sterkste landen van de EU, Nederland en Duitsland, willen zeer gunstige voorwaarden voor de Engelse uittocht, de Brusselse eurofielen willen een harde afstraffing, Zuid Europa wil de Engelse concurrentie liever buiten de deur houden. Ga er maar aan staan als onderhandelaar.

Nederland en Duitsland zullen dus gedwongen worden om na te denken over een handelsunie voor landen van buiten de EU met landen die er nog in zitten. Waarbij die landen buiten de EU vrij kunnen handelen met alle andere landen in de wereld terwijl wij nog vastzitten aan de Europese beperkingen, ingegeven door de zwakke zuidelijke landen. Al snel zal Nederland jaloers worden, en bij het opstellen van het verdrag stiekum al rekening houden met de situatie waarin wij ook buiten de EU gaan staan en weer heerlijk diep kunnen ademen en met iedereen vrij kunnen handelen.

De Eurocraten in Brussel keken vooral sip omdat ze vrezen dat Engeland het buiten de EU hoogstwaarschijnlijk prima zal doen, en veel sterker en zelfverzekerder zal staan in de onderhandelingen dan de EU, waardoor ze er een prima deal uit zullen slepen.

Ik voorspelde dit al eerder: er is een gerede kans dat de EU de Brexit onderhandelingen niet overleeft.

Trexit
Ik kom binnenkort met mijn blogs naar aanleiding van de klimaatconferentie in Washington die ik afgelopen week bijwoonde.  Maar zoals ik al in de aperitief vermeldde, zit een officiële terugtrekking uit Parijs door Trump er voorlopig niet in. Toch is er reden tot hoop! Maar daar kom ik nog op terug.

Trump’s streep door het door Obama persoonlijk opgelegde uiterst strenge anti-fossiel beleid is in ieder geval een keihard bewijs van de ommekeer in de klimaathoax.

Overheerst door droefenis en weemoed naar de tijd dat sceptische geluiden afgedaan konden worden als onzin en een achterhoedegevecht tegen de onvermijdbare verduurzaming, likken de alarmisten hun wonden.

Ook veel leken zijn bezorgd: gaat Trump de redding van de wereld van Global Warming echt onmogelijk maken?
Ik kan hen geruststellen. Hieronder zie je het aantal gigaton CO2 dat de VS tot 2030 zou gaan besparen volgens hun toezegging in Parijs. Dat is in het gunstigste geval het oppervlak tussen de grijze, groene en blauwe lijn, tot 2030. Dat is zoals u ziet zo’n 12 GT.

Bijdrage Parijs van VS (Lomborg)

Bijdrage Parijs van VS (Lomborg)

Hoeveel dat volgens de alarmisten zou betekenen voor de opwarming van de aarde is ook goed uit te rekenen. Er moet namelijk volgens hen om onder de 2 graden te blijven ca 3.000 GT CO2 gereduceerd worden ten opzichte van een ongeremde uitstoot. De duizenden miljarden kostende invulling van Parijs door de VS zou dus 0,4% van de noodzakelijke reductie schelen.
Deskundigen (o.a. Lomborg) hebben ook uitgerekend hoeveel dat – alweer volgens IPCC normen – op de temperatuur scheelt. Die wordt van 4,5 graad verminderd met ergens tussen de 0.008 en  0.031 graden, dus wordt de opwarming niet 4,5 graad maar in het gunstigste geval 4.47C. Een onmeetbaar klein verschil.

Let wel, dat is allemaal volgens alarmistische “wetenschap”. Wij sceptici denken dat het nog veel minder is.

Maar dat zult u nergens lezen in de commentaren op de beslissing van Trump vandaag!