Foto: Differ.

Van een onzer correspondenten.

In het voorjaar van 2022 maakte Provincie Noord-Brabant bekend als onderdeel van de Innovatiecoalitie Nucleair ook te investeren in de ontwikkeling van technologie voor een thoriumreactor, ook wel gesmolten-zout-reactor genoemd.

Het grote voordeel van dit type kernsplijtingsreactoren is dat ze geen meltdown kunnen hebben. Ze stoppen gewoon als er iets mis is.

Bovendien komt er minder sterk radioactief afval vrij. Het bedrijf Differ uit Eindhoven gaat materialen ontwikkelen die bestand zijn tegen de combinatie van warmte, zout en straling. Hiermee wil het kernenergie via inherent veilige thoriumreactoren een stap dichterbij brengen.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (VVD):

‘Nucleaire energie gaat waarschijnlijk voor veel landen een rol spelen in hun energiemix voor de toekomst. We moeten de opwekking van duurzame energie drastisch verhogen. Daarnaast ondervinden we de laatste tijd dat het goed zou zijn als we minder afhankelijk en meer autonoom zouden zijn van fossiele brandstoffen uit instabiele staten. Dat is een kans voor Brabant om nieuwe toepassingen voor onze innovatieve maakindustrie in Brabant en de rest van Nederland te stimuleren. We hebben de benodigde kennis hier en kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Met deze innovatiecoalitie ontwikkelen we onderzoeksfaciliteiten en brengen die samen met de industrie om de realisatie van een gesmolten-zout-reactor een stap verder te brengen. Tegelijkertijd bevorderen we nieuwe werkgelegenheid in Brabant.’

Eindhoven: eerste onderzoeksfaciliteit in Europa

De uitdaging bij gesmolten-zout-reactoren is de wand. Die moet bestand zijn tegen warmte, straling en corrosie door zout. Differ heeft nu bij de bestaande Ion Beam Facility achter de ionenbundel een reservoir gemaakt met warm, gesmolten zout. Dat zout stroomt langs de te onderzoeken constructiematerialen.

‘Na een tijdje kunnen we dan kijken hoe het materiaal gereageerd heeft op de combinatie van straling uit de ionenbundel en het stromende zout’,

zegt projectleider Beata Tyburska-Pueschel.

Met het Differ Irradiation-Corrosion Experiment (Dice) heeft men de eerste faciliteit in Europa tegelijkertijd kan worden gekeken hoe veelbelovend materiaal reageert op corrosie door zout en op bestraling.

Materialen die het beste de combinatie van zout en ionenstraling doorstaan, kunnen voor verder onderzoek naar bijvoorbeeld de reactor in Petten. Daar kunnen ze worden blootgesteld aan de neutronen die vrijkomen bij kernreacties. Is het meest geschikte materiaal eenmaal gevonden, dan denkt de Nederlandse start-up Thorizon na tien jaar een gesmolten-zout-reactor te kunnen leveren.

***

Bron o.a. hier.

***