Marcel Gelauff.

Eergisteren beklaagden De Groene Rekenkamer en Climategate.nl zich bij de NOS over de tendentieuze berichtgeving van het NOS-journaal over de klimaat- cum (duurzame) energiethematiek. Eén dag later (!) kregen wij de volgende uitvoerige reactie van de hoofdredacteur Marcel Gelauff.

Geachte Heer Labohm,

Dank voor uw mail en de aandacht die u aan de NOS besteedt.

De discussie die u aanroert is niet nieuw. Mijn antwoord zal u daarom niet heel erg verbazen denk ik:

De NOS neemt geen stelling. Over geen enkel onderwerp. Wij kiezen die onderwerpen en nieuwsgebeurtenissen die we vanuit onze wettelijke taak relevant vinden voor ons grote publiek.

Feit is dat regeringen wereldwijd het klimaatprobleem serieus nemen. Zo serieus dat ze er verregaande afspraken over maken. De regeringen doen dat op basis van wetenschappelijke inzichten, die door onderzoekers uit de hele wereld worden onderzocht en bijeen gebracht. En daar doen wij verslag van.

Satellieten en metingen op het aardoppervlak tonen aan dat de hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool de afgelopen decennia flink is afgenomen. Het is relevant om dat te laten zien. Wat ook de oorzaak moge zijn.

De NOS brengt betrekkelijk weinig alarmisme in beeld. De NOS beperkt zich doorgaans tot verslaglegging vanuit de genuanceerde, wetenschappelijke consensus, niet op basis van alarmisme. Ook op Spitsbergen.

Het laatste woord over wat te doen tegen deze opwarming is zeker niet gezegd. Doel van reportage 2 vanaf Spitsbergen was juist om te laten zien dat wetenschappers nog lang niet alles weten, maar telkens een nieuw puzzelstukje leggen.

De CEO’s spreken voor zichzelf, opnieuw: wij doen daar slechts verslag van.

U veegt NPO en NOS op een hoop. Dat is niet terecht. Het zijn verschillende organisaties met verschillende verantwoordelijkheden. Uitspraken van Henk Hagoort uit het verleden zijn op geen enkele manier een bewijs voor uw stelling m.b.t. de NOS. Uw suggestie daaromtrent is suggestief en onjuist. De nieuwsredactie van de NOS is onafhankelijk. Ik kan me overigens niet herinneren ooit een woord gewisseld te hebben met leden van de Raad van Bestuur van de NPO over onze klimaatberichtgeving.

De NOS heeft de afgelopen jaren wel degelijk (af en toe) aandacht geschonken aan alternatieve opvattingen. M.n. Marcel Crok is geregeld geïnterviewd. Zie bv hier en hier.

We hebben de afgelopen maanden regelmatig melding gemaakt van de gedachten en besluiten van president Trump m.b.t. het klimaat en het gebruik van fossiele brandstoffen.

U voerde op internet een langdurige discussie met een klimaatwetenschapper. Dit is zelfs in boekvorm uitgegeven, door het Planbureau voor de Leefomgeving. Toegegeven, de discussie is al een tijdje geleden, maar zoveel is er aan de standpunten bij beide kanten niet veranderd. Via deze link kunt u de onderliggende discussie op onze website vinden.

Zeker, er zijn meer wetenschappers die twijfelen aan de oorzaak van de mondiale opwarming. Maar dit zijn doorgaans geen klimaatwetenschappers, maar veeleer economen of geologen. Mochten zij in staat zijn om te weerleggen wat door de klimaatwetenschap wordt beweerd, zou dat zeker meteen groot nieuws zijn. Maar tot op heden is dat niet het geval.

Wat betreft de voettocht van Marjan Minnesma: u verwijst naar een ordentelijk nieuwsbericht dat we daar als NOS over hebben gemaakt. Niks mis mee zou ik zeggen.

Voor het overige m.b.t. haar voettocht verwijs ik u naar de NPO. De NOS droeg daar geen verantwoordelijkheid voor.

Tot slot: U schrijft dat de NOS evenwichtig moet berichten en dan stelt u: Het is moeilijk om vast te stellen of de NOS aan deze eis voldoet, omdat onduidelijk is wat “voldoende” inhoudt. Maar het is onze stellige indruk dat dit al jarenlang onvoldoende gebeurt. Een wel heel povere benadering is mijn gevoel. Zeker gezien de zwaarte van het verwijt dat u ons maakt. U zegt zelf dat niet vastgesteld kan worden of de NOS aan deze eis voldoet om vervolgens te concluderen op basis van een stellige indruk dat de NOS er niet aan voldoet.

Met vriendelijke groet,

Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws