Hoeveel minder opwarming door klimaatovereenkomst van Parijs?

inquisition-everett

De klacht van Climategate.nl en de Groene Rekenkamer over de tendentieuze klimaatberichtgeving van het NOS-journaal en de publieke omroep in het algemeen, heeft onder meer geleid tot een heftige discussie op het blog van Bart Verheggen c.s., ‘Klimaatverandering’, onder de titel: ‘Twijfelbrigade dient klacht in tegen NOS vanwege evenwichtige en goede berichtgeving over klimaatverandering.’

Enige citaten uit commentaren die op dit blog zijn verschenen:

Pa1ejo:

Het doet er niet toe hoeveel wetenschappelijke argumenten we aandragen, de twijfelbrigade (misschien is een betere naam: hoempapabrigade) zal bezig blijven met herrie maken en heeft daar ook succes mee.

Gerrit Hiemstra:

Al 8jr klimaatsceptisch gegoochel: selectief gebruik van data, cherrypicking, misleiding, mensen voor de gek houden.

Hessel de Walle:

George Bernard Shaw: “I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.”

cRR Kampen:

‘Er is niet een enkele oplossing voor het antwoord op de twijfelbrigade.’ Zeker wel. Ze noemen wat ze zijn, en ze daarnaar behandelen. Criminelen.

G.J. Smeets:

… in de context waarin we ons bevinden [riskante opwarming, COP 21] is ontkennen van de wetenschap crimineel. Trump doet het al jaren, Labohm doet het al jaren.

G.J. Smeets:

Labohm, Habitat-criminaliteit is persistente ontkenning van de klimatologische feiten en de daarop gebaseerde COP21 afspraken.

Gerrit Hiemstra:

Don’t feed the troll.

Gerrit Hiemstra:

Sceptici zijn geen wetenschappers, dus die moet je niet met wetenschappelijke argumenten bestrijden. Hun enige doel is mensen te misleiden met het verspreiden van baarlijke nonsens overgoten met een wetenschappelijk sausje. Veel mensen trappen daar in, vaak door onwetendheid, soms uit politiek opportunisme.

Lennart van der Linde:

Als je Labohm per se crimineel wilt noemen, zul je dat volgen mij grondiger moeten onderbouwen dan je tot dusver gedaan hebt. Zonder goede onderbouwing zal geen rechter of volksjury hem voor crimineel gedrag kunnen veroordelen, al of niet obv hogere (morele) wetten dan de huidige juridisch vastgelegde regels. Die onderbouwing zal mede moeten laten zien dat Labohm er bewust voor kiest om hem bekende wetenschappelijke kennis te negeren en in plaats daarvan misleidende informatie te verspreiden c.q. te pogen opzettelijk twijfel te zaaien. Bovenstaande draad laat dat m.i. vrij duidelijk zien, evenals eerdere episodes. Een vraag die we hier niet zo duidelijk kunnen beantwoorden is of hij ook betaald wordt om twijfel te zaaien, en door wie (of misschien heb ik die info gemist). Of hij voor dergelijk immoreel gedrag uberhaupt obv de huidige wetgeving veroordeeld kan worden, weet ik niet (bv als “oplichter”?), maar moreel gezien toch zeker wel. Als je dat vervolgens crimineel wilt noemen, dan valt daar binnen die context m.i. zeker wat voor te zeggen. Maar misschien zien anderen dat anders.

En zo zijn er nog wat andere commentaren die in dit rijtje passen. Zij getuigen van een niveau van tolerantie en gebrek aan respect voor alternatieve opvattingen, die men ook bij religieuze fanatici aantreft. Uiteraard is een dergelijke opstelling niet bevorderlijk voor een constructieve dialoog. Maar ik heb ervoor gekozen om dat te negeren en mij te concentreren op de positieve elementen. Immers, van je opponenten kun je soms meer leren dan van je geestverwanten. Bovendien blijken sommige discussianten zeer goed ingevoerd te zijn in de literatuur, zij het beter in de pro-AGW- dan in de anti-AGW-literatuur (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte opwarming van de atmosfeer).

Een van de discussianten, Bob Brand, wees erop dat klimaatsceptici een onjuiste voorstelling geven van de voordelen – in termen van verminderde opwarming – van de klimaatovereenkomst van Parijs. Zoals de trouwe lezers weten, baseren de sceptici zich daarbij vaak op berekeningen van Bjørn Lomborg.

Zie hier en hier.

Waarschijnlijk heeft president Trump zich ook daarop gebaseerd in zijn speech, waarin hij de Amerikaanse uittreding uit de klimaatovereenkomst van Parijs aankondigde.

Donald Trump:

Even if the Paris Agreement were implemented in full, with total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a two-tenths of one degree — think of that; this much — Celsius reduction in global temperature by the year 2100. Tiny, tiny amount. In fact, 14 days of carbon emissions from China alone would wipe out the gains from America — and this is an incredible statistic — would totally wipe out the gains from America’s expected reductions in the year 2030, after we have had to spend billions and billions of dollars, lost jobs, closed factories, and suffered much higher energy costs for our businesses and for our homes.

Voor de gehele speech van Donald Trump zie video.

De uitgeschreven tekst is hier te vinden.

Bob Brand:

De realiteit is dat je die 0,17 graden C waarschijnlijk uit het verhaal van Trump hebt overgenomen, die zich daarbij blijkbaar zei te baseren op een MIT-studie, maar dat de onderzoekers van MIT zelf zeggen dat dit niet is wat hun studie zegt:

Als Parijs geheel wordt uitgevoerd zou dat volgens hen tot 2,7 graden C minder opwarming leiden, nm maximaal 1,5 graad ipv 4,2 graden. Wel een iets andere realiteit dan jouw 0,17 graden.

In zijn speech, zoals deze is uitgesproken, refereerde Trump niet naar MIT. En in dit soort zaken telt slechts de finale versie. Maar dat terzijde.

Is daarmee de zaak opgelost? Ik denk het niet. Er is m.i. nog veel onzekerheid en er zijn nog veel onbeantwoorde vragen.

De klimaatovereenkomst van Parijs is een verzameling van ‘Intended Nationally Determinded Contributions’ (INDC’s) om de CO2-uitstoot te verminderen. Het zijn aspiraties, geen bindende verplichtingen. Er staat geen sanctie op niet-naleving. Men kan de kans op nakoming van die beloften verschillend inschatten. Maar zeker is dat naarmate de tijd voortschrijdt, er veel zal veranderen. Politici en regeringen die ‘Parijs’ hebben ondertekend, zullen van het toneel verdwijnen en nieuwe generaties politici zullen in het licht van de dan geldende inzichten en prioriteiten het beleid moeten aanpassen. En de wetenschap schrijdt voort. In de meest recente literatuur wordt een groeiende rol ingeruimd voor natuurlijke factoren, terwijl de schattingen van de klimaatgevoeligheid (het temperatuureffect van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer) een dalende tendens vertonen. Als deze ontwikkeling zich doorzet, verdwijnt de dreigende klimaatcatastrofe achter de horizon.

In een vorig leven heb ik een aantal enigszins vergelijkbare internationale overeenkomsten geëvalueerd. Op grond van die ervaring denk ik dat ‘Parijs’ de tand des tijds niet zal weten te doorstaan. We zien dat overigens op dit moment al gebeuren, want het front dat Klimakanzlerin Merkel tegen de Amerikaanse president wilde vormen, nadat hij had aangekondigd om uit ‘Parijs’ te stappen, brokkelt nu al af, terwijl ‘klimaat’ geleidelijk wordt afgevoerd van de internationale agenda. Kennelijk prevaleert geopolitiek boven klimaatbeleid.

Dat betekent dat ik de benadering van Bjørn Lomborg wat realistischer inschat dan die van Bob Brand. Maar de toekomst zal moeten uitwijzen wie gelijk heeft.

Maar ook op wetenschappelijk niveau zijn er onzekerheden. Hoe zijn de schattingen van verminderde opwarming tot stand gekomen? Op basis van welke veronderstellingen?

Onder de titel, ‘Régler le thermostat de la planète’, wijst Usbek erop dat men nog niet nauwkeurig de toekomstige antropogene CO2-concentratie weet te bepalen, gegeven de onzekerheden rond de koolstofcyclus. De modeluitkomsten van de verschillende scenario’s variëren met een factor tien volgens Usbek.

Daarnaast is de schatting van de klimaatgevoeligheid nog omgeven met een grote onzekerheidsmarge. Het directe effect van een verdubbeling van de CO2-concentratie wordt op 1 graad Celsius geschat. Dat is een getal waar ook vele – maar niet alle – klimaatsceptici (in het bijzonder de ‘lauwwarmers’ of ‘lukewarmers’) zich mee kunnen verenigen. De rest van de opwarming, die in de modellen is voorzien voor 2100 (tot +4,8°) is het gevolg van een verondersteld versterkingseffect door waterdamp en wolken. Maar de invloed van in het bijzonder wolken is nog verre van begrepen (zoals het IPCC ook zelf erkent).

Aldus Usbek.

Lees verder hier.

Kortom onzekerheid alom.

Terug naar de discussie op het blog van Bart Verheggen et al. In een commentaar stelt Lennart van der Linde:

… een belangrijk doel van dit klimaatblog is het ‘debunken’ van pseudo-sceptici c.q. ontkenners.

Kortom de Nederlandse inquisitie van de klimatologie! Ik teken daarbij aan dat ik niet twijfel aan de oprechtheid van mijn opponenten. Waarschijnlijk gold dat destijds ook voor de leden van de inquisitie. Evenmin twijfel ik aan de deskundigheid van een aantal van hen. Maar ik acht hun grondhouding kwalijk en niet passen in deze tijd.

In het licht van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat ook ik een groot voorstander ben van ‘debunken’. Maar ik zou deze behandeling niet willen beperken tot ‘pseudo-sceptici c.q. ontkenners’.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Naschrift

Ik heb een link naar deze ‘posting’ op het blog van Bart Verheggen  geplaatst.

Dit was de reactie van Bob Brand:

Labohm plaatste zojuist wéér een reactie met uitsluitend een linkje naar zijn blog. Die ‘link dropping’ is nu wel mooi genoeg geweest en bij ontstentenis van een inhoudelijk antwoord heb ik het nu maar verwijderd.

Hij heeft het inhoudelijke commentaar op zijn standpunt kennelijk over het hoofd gezien.

Door |2017-06-14T00:01:29+00:0013 juni 2017|80 Reacties

80 Comments

 1. Pieter 13 juni 2017 om 15:06 - Antwoorden

  Altijd komisch om te zien hoe intolerant en agressief vele klimaatadepten, zoals meneer Hiemstra, reageren op andersdenkenden. Vraag diezelfde mensen naar geo-engineering (chemtrails) en tot je stomme verbazing ontkennen ze dat. Nee dan heeft meneer Hiemstra het over “sluierbewolking”, terwijl een kind kan zien dat het om besproeiing gaat. Die geo-engineering is pas eng, zeker vanwege de ontkenning in de MSM en politiek.

 2. Cornelis van den Berg 13 juni 2017 om 15:29 - Antwoorden

  Ik blijf niet altijd zo aardig en beschaafd als Hans. Ik kan niet in zijn psyche kijken, maar het moet daar roerig zijn. Waar laat hij zijn agressie? Het is oorlog, over dit en nog veel meer, ook als er alleen maar gepraat en geschreven wordt. Omdat goed en kwaad niet tellen zoals het intrinsiek zou moeten in die oorlog moet je niet vreemd opkijken wanneer de kwaad doende mensen aan het langste eind trekken. De geschiedenis is er vol van.
  Op wereldschaal heeft participatie van mijn persoon in die oorlog geen enkel effect. Toch doe ik aan die oorlog op beperkte schaal mee door mij te omgeven en te beschermen met een cordon sanitaire. Aanhangers van allerlei maffia’s (politici, mediamensen, wetenschappers enz.) sta ik niet te woord en worden ook niet binnengelaten, ook niet als zij te boek staan als zo lief, vredelievend, het goed bedoelend enz. Ik heb het al druk genoeg met mijn eigen kwade neigingen en praktijken. Die van anderen wil ik er niet meer bij hebben.

 3. Michiel de Pooter 13 juni 2017 om 15:30 - Antwoorden

  Moeten wij discussieren met het klimaatkoterietje van Verheggen et al ? Een blog waar afwijkende meningen Erdogansgewijs worden geparkeerd als “misdadig” en “crimineel” ? En dat allemaal ook nog eens met een z.g. wetenschappelijk en moreel sausje ? Volgens mij de vleesgeworden confirmation bias en groupthink in een pakket, met 0,0 respect voor exotische meningen.
  Blog is een combinatie van een vrijmetselaarsloge, een politbureau en een gereformeerde gemeente. Members only.
  Ik heb daar zelf af en toe ook wel eens een plasje gedaan, maar ben er uiteindelijk met pek, veren, zwavel, vuur en hooivorken weggejaagd. Je mag alleen nog reageren als je het klimaat vanuit een apocalyptisch perspectief benaderd. Ook alle “maatregelen” om dit op handen zijnde event te voorkomen, dien je onmiddellijk compromisloos en met hosanna te begroeten. Jaha ? Begrepen ?
  Iedere relativering of vraagstelling wordt meedogenloos afgestraft met afzeiken (niet on-topic en hebben we al tien keer uitgelegd etc.). En in een later stadium wordt je terminaal verbannen naar de klimaathel, waar de vuren eeuwig branden.
  Ieder heeft zijn zijn rol op dat blogje. Heel koddig allemaal. Brand, Verheggen en Custers zijn van het gedachtengoed en de exegese. Smeets is de bromsnor en bewaakt de leerstellingen en heilsleer, zorgt dat er geen “crimineel” materiaal wordt aangevoerd en waarschuwt desnoods voor de laatst keer. Tot slot is veelvrezer Kampen van de manifeste afschrikking. Hij is een beest in het vinden en duiden van rampen die nooit in de krant komen, zoals een bosbrand bovenin Siberië, een droogte midden in de Sahara en een hurricane op een eiland in de Pacific zo groot als de Rotummerplaat.
  Niettemin wens ik Hans succes. Stay cool, take care and have fun.

  • Henk 13 juni 2017 om 15:51 - Antwoorden

   “Volgens mij de vleesgeworden confirmation bias en groupthink in een pakket, met 0,0 respect voor exotische meningen.”

   De aarde is rond, rond als een pannenkoek!

   Ook een exotische mening waar je respect voor moet hebben?

   • Michiel de Pooter 13 juni 2017 om 16:55 - Antwoorden

    Henk,
    Ik wil niet rottig doen, maar je vergelijking vind ik niet echt cutting edge. Dat kan beter. Een stropop met een baard of zoiets. Bovendien is de mate van respect voor een exotische mening altijd afhankelijk van de kwaliteit van de weerlegging. Snappie ?

 4. Hugo Matthijssen 13 juni 2017 om 16:24 - Antwoorden

  Henk
  Zijn we het eindelijk eens de aarde is rond zelfs als je met een oog kijkt.

 5. Peter 13 juni 2017 om 16:48 - Antwoorden

  Kijk ook eens op de blog van de goed geinformeerde Martin Armstrong. Hij schrijft ook regelmatig over de zogenaamde klimaatverandering. bijv: https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/cnn-destroyed-by-weather-channel-founder-over-climate-change/ Aan de oprichter van de Weather Channel (zie filmpje) kan Gerrit een voorbeeld nemen.

 6. Scheffer 13 juni 2017 om 17:49 - Antwoorden

  Henk heeft “Huil Huil” tot antwoord standaard ingesteld. Wat een loser!

  • Henk 13 juni 2017 om 19:04 - Antwoorden

   Jullie zijn zo zielig… De arme reaguurdertjes van climategate.nl, niemand neemt ze serieus en de bozemensen van klimaatverandering zijn helemaal niet lief tegen ze en verwachten dat je een mening onderbouwd met argumenten

   boeh hoeh

  • Scheffer 13 juni 2017 om 19:24 - Antwoorden

   Je antwoorden blijken bij herhaling volledig irrelevant en obstructief te zijn, Henk. Daarom wordt je geheel niet meer serieus genomen. Jammer voor je! Misschien kan je je bijdragen wat meer bijschaven?

 7. bert Pijnse van der Aa 13 juni 2017 om 19:01 - Antwoorden

  In reacties van milieu- organisaties op het mislukken van de formatie wordt nu het klimaatprobleem uit de hoge hoed gehaald. Het vluchtelingen probleem zou namelijk een direct gevolg zijn van de klimaatverandering volgens hen en daarom had klavertje vier daar zo op ingezet. Hadden ze drie zaken in een keer opgelost: klimaatprobleem, vluchtelingen probleem opgelost en als derde: het probleem van de weerstand vn sceptici , want wie wil nu niet dat het vluchtelingen probleem wordt opgelost. Nietwaar ? Volgens mij komen de vluchtelingen uit landen waar een stelletje religieuze gekken en de internationale coalite de steden hebben platgebombardeerd enerzijds en anderzijds omdat jongemannen uit Africa ook toegang hebben tot internet en hun kansen nemen om te ontsnappen aan een toekomst zonder perspectief en hoop. ( omdat ze niet beschikken over energie bv . ) Deze mensen hebben werkelijk geen scrupules als het gaat over de implementatie van hun plannen. Desnoods – wederom – over de ruggen van vluchtelingen.

  • dwk 13 juni 2017 om 21:42 - Antwoorden

   Zeker Bert; en wie o.a. maakt deel uit van die internationale coalitie?
   Juist ja.
   Maar daar hoef je bij de meeste Nederlanders niet mee aan te komen en zeker niet bij onze politici.
   Ik heb al eens eerder geopperd dat de VS onder Oboema bezig waren met het leggen van een ring van vuur rond Europa.
   Die zou dan mooi gesloten worden met de kolerezooi in Oekraïne.
   De Eu doet hier vrolijk aan mee: we moeten Poetin haten, Rusland is een onbetrouwbare gasleverancier, we lieten gestoorde buikdanseressen los op de nationale televisietafels toen in Egypte de islamitische gangbang losbarstte en de hele westerse wereld dweepte met de Arabische lente als geheel.
   Uiteraard moeten we de gelukzoekers buiten de deur houden maar moeten ons realiseren dat b.v. met het wegvallen van Gaddafi en he t ineenstorten van de Libische olie-industrie veel donker Afrikanen zonder werk kwamen te zitten.
   Feit blijft dat het gros van de “vluchtelingen” helemaal niet voldoet aan de definities in de verdragen waar wij onze handtekening onder hebben gezet (dixit Gabor Nederlandse vluchtelingen Organisaties die nooit meer aan het woord mag komen) en feit blijft dat het gewoon niet uit kan en dat is voor niemand goed. https://www.youtube.com/watch?v=XhJaZLXy9DI&t=2s
   Als de bedeler failliet raakt verliest immers iedereen.
   Maar ik moet de eerste Groenlinkser nog tegenkomen die gevoelig is voor feiten. Hetzelfde geldt voor de cijfers van Lomborg.
   Is immers allemaal maar “economisme”

 8. Scheffer 13 juni 2017 om 19:54 - Antwoorden

  Iets serieus dan maar weer over de Duitse “Pravda” . Het Duitse ” Ministerie van Waarheid” vandaag op de klimaatkritische pijnbank: http://notrickszone.com/#sthash.RXMKkI13.dpbs

 9. Koos van Zoelen 14 juni 2017 om 00:42 - Antwoorden

  Twijfel is het begin van wijsheid.
  René Descartes
  Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650

 10. bart 14 juni 2017 om 01:47 - Antwoorden

  nachtoverdenking….mvg…bart……mooie reacties…..

 11. Wiersma 14 juni 2017 om 04:02 - Antwoorden

  Zo. Als die Gerrit Hiemstra dan zo’n ‘specialist’ is in ‘extreme weather’ dan wil ik van hem wel eens weten: wat is bliksem.

  1- Waardoor wordt het veroorzaakt?
  2- Waarom slaat bliksem niet altijd/per definitie in op het ‘hoogste punt’?
  3- Maar bovenal: wat is het nut/functie van bliksem? Heeft het nut? Een functie? En zo ja, welke is/zijn deze? (dit is nogal een lange lijst ja, maar noem er eens 3)

  Ik durf te wedden dat Hiemstra hier geen énkel zinnig antwoord op weet te geven.
  En hee, donderdag, er is zelfs een dag naar vernoemd.
  Is niet zomaar wat. Donar scheen boos te zijn op de ‘infidels’ of zoiets.
  Het tegendeel is echter waar. Maar goed, als het om religie gaat kijkt/keek men nogal eens verkeerd.

  Nog een vraag voor ome Hiemstra.
  4-Welke invloeden hadden alle -duizenden- atoomproeven op het klimaat? Zo tussen de jaren 50-70 vorige eeuw?
  5- Hadden zij invloed?
  6- En zo ja, welke?
  7- En wat was hiervan de oorzaak? Anders gezegd: wat gebeurt er technisch-wetenschappelijk gezien precies?

  Nogmaals: ik durf te wedden dat Hiemstra NUL vragen goed kan beantwoorden.
  Zou ie het overigens wél kunnen, en er een goed en compleet verhaal van weten te maken, is ie overmorgen wereldnieuws.

  Het feit dat ie dat ook zonder mijn vragen al niet is, zegt al alles.
  Hiemstra voert als scheten-wapper ook braaf de groupthink en de heersende politieke agenda uit.

  Ik zou hem niet inhuren. Wat heb je aan iemand die niet alle aspecten van zijn vak beheerst?
  Afijn Hiemstra: als je het wilt zien: ik heb je op een spoor gezet.
  En nee, dit heb je niet op sgool geleerd nee. Maar dat was dan ook precies de bedoeling. Bepaalde informatie mocht je gewoon niet weten.
  En daarom dénk je dat je bepaalde dingen weet, maar dat is illusie.

  In het land der blinden is eenoog koning.
  Hou er rekening mee dat er ook mensen bestaan met twee ogen.

 12. Eddy Broekaart 15 juni 2017 om 20:08 - Antwoorden

  Ik stop met de reakties van Henk te lezen, ik heb er genoeg van en dus ook met duimpjes naar beneden te geven want dat kan niet als je ’t niet leest.

 13. Hans Erren 19 juni 2017 om 06:40 - Antwoorden

  Ik begrijp nog steeds niet hoe Guido de vostok ijskern als bewijs kan zien voor co2 als oorzaak van opwarming, terwijl in die ijskern co2 geen drijver van de temperatuur is
  http://euanmearns.com/the-vostok-ice-core-temperature-co2-and-ch4/

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK