Hoeveel minder opwarming door klimaatovereenkomst van Parijs?

inquisition-everett

De klacht van Climategate.nl en de Groene Rekenkamer over de tendentieuze klimaatberichtgeving van het NOS-journaal en de publieke omroep in het algemeen, heeft onder meer geleid tot een heftige discussie op het blog van Bart Verheggen c.s., ‘Klimaatverandering’, onder de titel: ‘Twijfelbrigade dient klacht in tegen NOS vanwege evenwichtige en goede berichtgeving over klimaatverandering.’

Enige citaten uit commentaren die op dit blog zijn verschenen:

Pa1ejo:

Het doet er niet toe hoeveel wetenschappelijke argumenten we aandragen, de twijfelbrigade (misschien is een betere naam: hoempapabrigade) zal bezig blijven met herrie maken en heeft daar ook succes mee.

Gerrit Hiemstra:

Al 8jr klimaatsceptisch gegoochel: selectief gebruik van data, cherrypicking, misleiding, mensen voor de gek houden.

Hessel de Walle:

George Bernard Shaw: “I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.”

cRR Kampen:

‘Er is niet een enkele oplossing voor het antwoord op de twijfelbrigade.’ Zeker wel. Ze noemen wat ze zijn, en ze daarnaar behandelen. Criminelen.

G.J. Smeets:

… in de context waarin we ons bevinden [riskante opwarming, COP 21] is ontkennen van de wetenschap crimineel. Trump doet het al jaren, Labohm doet het al jaren.

G.J. Smeets:

Labohm, Habitat-criminaliteit is persistente ontkenning van de klimatologische feiten en de daarop gebaseerde COP21 afspraken.

Gerrit Hiemstra:

Don’t feed the troll.

Gerrit Hiemstra:

Sceptici zijn geen wetenschappers, dus die moet je niet met wetenschappelijke argumenten bestrijden. Hun enige doel is mensen te misleiden met het verspreiden van baarlijke nonsens overgoten met een wetenschappelijk sausje. Veel mensen trappen daar in, vaak door onwetendheid, soms uit politiek opportunisme.

Lennart van der Linde:

Als je Labohm per se crimineel wilt noemen, zul je dat volgen mij grondiger moeten onderbouwen dan je tot dusver gedaan hebt. Zonder goede onderbouwing zal geen rechter of volksjury hem voor crimineel gedrag kunnen veroordelen, al of niet obv hogere (morele) wetten dan de huidige juridisch vastgelegde regels. Die onderbouwing zal mede moeten laten zien dat Labohm er bewust voor kiest om hem bekende wetenschappelijke kennis te negeren en in plaats daarvan misleidende informatie te verspreiden c.q. te pogen opzettelijk twijfel te zaaien. Bovenstaande draad laat dat m.i. vrij duidelijk zien, evenals eerdere episodes. Een vraag die we hier niet zo duidelijk kunnen beantwoorden is of hij ook betaald wordt om twijfel te zaaien, en door wie (of misschien heb ik die info gemist). Of hij voor dergelijk immoreel gedrag uberhaupt obv de huidige wetgeving veroordeeld kan worden, weet ik niet (bv als “oplichter”?), maar moreel gezien toch zeker wel. Als je dat vervolgens crimineel wilt noemen, dan valt daar binnen die context m.i. zeker wat voor te zeggen. Maar misschien zien anderen dat anders.

En zo zijn er nog wat andere commentaren die in dit rijtje passen. Zij getuigen van een niveau van tolerantie en gebrek aan respect voor alternatieve opvattingen, die men ook bij religieuze fanatici aantreft. Uiteraard is een dergelijke opstelling niet bevorderlijk voor een constructieve dialoog. Maar ik heb ervoor gekozen om dat te negeren en mij te concentreren op de positieve elementen. Immers, van je opponenten kun je soms meer leren dan van je geestverwanten. Bovendien blijken sommige discussianten zeer goed ingevoerd te zijn in de literatuur, zij het beter in de pro-AGW- dan in de anti-AGW-literatuur (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte opwarming van de atmosfeer).

Een van de discussianten, Bob Brand, wees erop dat klimaatsceptici een onjuiste voorstelling geven van de voordelen – in termen van verminderde opwarming – van de klimaatovereenkomst van Parijs. Zoals de trouwe lezers weten, baseren de sceptici zich daarbij vaak op berekeningen van Bjørn Lomborg.

Zie hier en hier.

Waarschijnlijk heeft president Trump zich ook daarop gebaseerd in zijn speech, waarin hij de Amerikaanse uittreding uit de klimaatovereenkomst van Parijs aankondigde.

Donald Trump:

Even if the Paris Agreement were implemented in full, with total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a two-tenths of one degree — think of that; this much — Celsius reduction in global temperature by the year 2100. Tiny, tiny amount. In fact, 14 days of carbon emissions from China alone would wipe out the gains from America — and this is an incredible statistic — would totally wipe out the gains from America’s expected reductions in the year 2030, after we have had to spend billions and billions of dollars, lost jobs, closed factories, and suffered much higher energy costs for our businesses and for our homes.

Voor de gehele speech van Donald Trump zie video.

De uitgeschreven tekst is hier te vinden.

Bob Brand:

De realiteit is dat je die 0,17 graden C waarschijnlijk uit het verhaal van Trump hebt overgenomen, die zich daarbij blijkbaar zei te baseren op een MIT-studie, maar dat de onderzoekers van MIT zelf zeggen dat dit niet is wat hun studie zegt:

Als Parijs geheel wordt uitgevoerd zou dat volgens hen tot 2,7 graden C minder opwarming leiden, nm maximaal 1,5 graad ipv 4,2 graden. Wel een iets andere realiteit dan jouw 0,17 graden.

In zijn speech, zoals deze is uitgesproken, refereerde Trump niet naar MIT. En in dit soort zaken telt slechts de finale versie. Maar dat terzijde.

Is daarmee de zaak opgelost? Ik denk het niet. Er is m.i. nog veel onzekerheid en er zijn nog veel onbeantwoorde vragen.

De klimaatovereenkomst van Parijs is een verzameling van ‘Intended Nationally Determinded Contributions’ (INDC’s) om de CO2-uitstoot te verminderen. Het zijn aspiraties, geen bindende verplichtingen. Er staat geen sanctie op niet-naleving. Men kan de kans op nakoming van die beloften verschillend inschatten. Maar zeker is dat naarmate de tijd voortschrijdt, er veel zal veranderen. Politici en regeringen die ‘Parijs’ hebben ondertekend, zullen van het toneel verdwijnen en nieuwe generaties politici zullen in het licht van de dan geldende inzichten en prioriteiten het beleid moeten aanpassen. En de wetenschap schrijdt voort. In de meest recente literatuur wordt een groeiende rol ingeruimd voor natuurlijke factoren, terwijl de schattingen van de klimaatgevoeligheid (het temperatuureffect van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer) een dalende tendens vertonen. Als deze ontwikkeling zich doorzet, verdwijnt de dreigende klimaatcatastrofe achter de horizon.

In een vorig leven heb ik een aantal enigszins vergelijkbare internationale overeenkomsten geëvalueerd. Op grond van die ervaring denk ik dat ‘Parijs’ de tand des tijds niet zal weten te doorstaan. We zien dat overigens op dit moment al gebeuren, want het front dat Klimakanzlerin Merkel tegen de Amerikaanse president wilde vormen, nadat hij had aangekondigd om uit ‘Parijs’ te stappen, brokkelt nu al af, terwijl ‘klimaat’ geleidelijk wordt afgevoerd van de internationale agenda. Kennelijk prevaleert geopolitiek boven klimaatbeleid.

Dat betekent dat ik de benadering van Bjørn Lomborg wat realistischer inschat dan die van Bob Brand. Maar de toekomst zal moeten uitwijzen wie gelijk heeft.

Maar ook op wetenschappelijk niveau zijn er onzekerheden. Hoe zijn de schattingen van verminderde opwarming tot stand gekomen? Op basis van welke veronderstellingen?

Onder de titel, ‘Régler le thermostat de la planète’, wijst Usbek erop dat men nog niet nauwkeurig de toekomstige antropogene CO2-concentratie weet te bepalen, gegeven de onzekerheden rond de koolstofcyclus. De modeluitkomsten van de verschillende scenario’s variëren met een factor tien volgens Usbek.

Daarnaast is de schatting van de klimaatgevoeligheid nog omgeven met een grote onzekerheidsmarge. Het directe effect van een verdubbeling van de CO2-concentratie wordt op 1 graad Celsius geschat. Dat is een getal waar ook vele – maar niet alle – klimaatsceptici (in het bijzonder de ‘lauwwarmers’ of ‘lukewarmers’) zich mee kunnen verenigen. De rest van de opwarming, die in de modellen is voorzien voor 2100 (tot +4,8°) is het gevolg van een verondersteld versterkingseffect door waterdamp en wolken. Maar de invloed van in het bijzonder wolken is nog verre van begrepen (zoals het IPCC ook zelf erkent).

Aldus Usbek.

Lees verder hier.

Kortom onzekerheid alom.

Terug naar de discussie op het blog van Bart Verheggen et al. In een commentaar stelt Lennart van der Linde:

… een belangrijk doel van dit klimaatblog is het ‘debunken’ van pseudo-sceptici c.q. ontkenners.

Kortom de Nederlandse inquisitie van de klimatologie! Ik teken daarbij aan dat ik niet twijfel aan de oprechtheid van mijn opponenten. Waarschijnlijk gold dat destijds ook voor de leden van de inquisitie. Evenmin twijfel ik aan de deskundigheid van een aantal van hen. Maar ik acht hun grondhouding kwalijk en niet passen in deze tijd.

In het licht van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat ook ik een groot voorstander ben van ‘debunken’. Maar ik zou deze behandeling niet willen beperken tot ‘pseudo-sceptici c.q. ontkenners’.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Naschrift

Ik heb een link naar deze ‘posting’ op het blog van Bart Verheggen  geplaatst.

Dit was de reactie van Bob Brand:

Labohm plaatste zojuist wéér een reactie met uitsluitend een linkje naar zijn blog. Die ‘link dropping’ is nu wel mooi genoeg geweest en bij ontstentenis van een inhoudelijk antwoord heb ik het nu maar verwijderd.

Hij heeft het inhoudelijke commentaar op zijn standpunt kennelijk over het hoofd gezien.

Door | 2017-06-14T00:01:29+00:00 13 juni 2017|80 Reacties

80 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 13 juni 2017 om 08:32 - Antwoorden

  Laten we ons eens focussen op de huidige kernactiviteiten van Gerrit Hiemstra
  Owner
  Company NameWeather Impact BV
  Weather Impact is a global full service weather company, specialized in the risks of extreme weather and climate change. We are active in all sectors and industries in which important decisions or business continuity is influenced by (extreme) weather. Our innovative solutions and advice provide decision support for weather sensitive operations.
  en
  Weather Presenter
  Company NameNOS LocationHilversum
  NOS, in English: Netherlands Broadcasting Foundation, is one of the broadcasters in the Netherlands Public Broadcasting system. The NOS has a statutory obligation to make news and sports programmes for the three Dutch public television channels and the Dutch public radio services.
  NOS also acts as a co-ordinator for the Dutch public broadcasting system as a whole. In the event of emergencies an/or a major news story breaking, it assumes control of the public networks and co-operates with the other members of the system to provide the coverage.
  Programmes produced by NOS include its daily television and radio bulletins, the NOS Journaal. It also supplies news programmes aimed at children (Jeugdjournaal), teens and young adults (NOS Headlines, NOS Journaal op 3) and sports fans (NOS Langs de Lijn, NOS Studio Sport). Programmes are made available via television, radio and online.

  En zijn opleiding:
  Wageningen University & Research
  Degree NameMaster’s Degree Field Of StudyMeteorology, Agricultural Engineering
  Dates attended or expected graduation 1979 – 1986
  Activities and Societies: WSR Argo, Heeren XVII, WSSFS, SSR
  Agricultural Engineering, specialising in Agrometeorology
  (En hij noemt zich meteoroloog)

  zijn teksten:
  Gerrit Hiemstra:
  Al 8jr klimaatsceptisch gegoochel: selectief gebruik van data, cherrypicking, misleiding, mensen voor de gek houden.

  G.J. Smeets:
  … in de context waarin we ons bevinden [riskante opwarming, COP 21] is ontkennen van de wetenschap crimineel. Trump doet het al jaren, Labohm doet het al jaren.

  Gerrit Hiemstra:

  Don’t feed the troll.

  Gerrit Hiemstra:

  Sceptici zijn geen wetenschappers, dus die moet je niet met wetenschappelijke argumenten bestrijden. Hun enige doel is mensen te misleiden met het verspreiden van baarlijke nonsens overgoten met een wetenschappelijk sausje. Veel mensen trappen daar in, vaak door onwetendheid, soms uit politiek opportunisme.

  De enige conclusie die je hieruit kunt trekken is dat hij met alle smerige acties bezig is zijn bedrijf zo goed mogelijk in de lucht te houden door zijn”autoriteit als weerman uit te venten”

  Met name Hiemstra is erge bezig met volksverpakking vanuit de NOS en heeft daar een eigen verdienmodel op gebaseerd.
  http://climategate.nl/2015/12/23/waarom-worden-het-weerbericht-en-de-nieuwsberichten-op-de-nederlandse-televisiezenders-gebruikt-om-alarmistische-praatjes-te-houden/

 2. Paul 13 juni 2017 om 08:36 - Antwoorden

  Hans, het is inderdaad mis met de grondhouding van deze mensen. Enkele van de frequente reageerders op de site van Verheggen zijn inderdaad deskundig en ook welbespraakt, maar ik mis de ware wetenschappelijke nieuwsgierigheid bij ze. Ze zijn alleen maar geobsedeerd door het verdedigen van het CAGW-idee, waardoor ze enigszins angstig en verstard overkomen. Ik heb hun site geruime tijd gevolgd, maar werd moe van hun eenzijdige insteek, bij vrijwel elke discussie. Een echte wetenschapper durft ook onzekerheden te benoemen en te bespreken en toont bescheidenheid bij complexe vraagstukken. Maar bij hun is dat ‘not done’.
  Ik heb geen begrip meer voor mensen die onzekerheden verdoezelen, die te stellig vasthouden aan één hypothese en die een beeld van consensus willen suggereren. Ik vind dat eigenlijk kwalijker dan iemand die daar gaten in probeert te schieten, zoals jij.

  • André Bijkerk 13 juni 2017 om 09:45 - Antwoorden

   Het verschijnsel wat je hier ziet is al benoemd door Judith Curry hier:
   http://www.nature.com/news/2010/101101/full/news.2010.577.html

   “Yes, there’s a lot of crankology out there,” Curry says. “But not all of it is. If only 1 percent of it or 10 percent of what the skeptics say is right, that is time well spent because we have just been too encumbered by groupthink.”

   De bloggers doen inderdaad geen enkele moeite om deze inschatting te ontzenuwen: http://climategate.nl/2015/08/10/groepsdenken/

  • Henk 13 juni 2017 om 10:59 - Antwoorden

   “Een echte wetenschapper durft ook onzekerheden te benoemen en te bespreken en toont bescheidenheid bij complexe vraagstukken. Maar bij hun is dat ‘not done’.”

   En natuurlijk staat iedereen op climategate open voor het idee dat ze er compleet naast zitten en staan ze open voor andere meningen …..

   /sarc

   • ErikN 13 juni 2017 om 14:18 - Antwoorden

    natuurlijk Henk, hier zijn geen vooringenomen standpunten en dogma’s. Hier mag je, moet je aan alles twijfelen. Hier zijn onafhankelijke geesten bezig ipv naargeestige dogmatische predikers.

    • Henk 13 juni 2017 om 15:53 - Antwoorden

     Nee hoor hier wordt totaal niet getwijfeld en al helemaal niet onafhankelijk nagedacht, iedere mening wordt als waar beschouwd als het maar ABC (Anything But Carbon) is

 3. Boels 13 juni 2017 om 08:59 - Antwoorden

  “Gerrit Hiemstra: … Hun enige doel is mensen te misleiden met het verspreiden van baarlijke nonsens overgoten met een wetenschappelijk sausje. Veel mensen trappen daar in, vaak door onwetendheid, soms uit politiek opportunisme.”

  Aldus een ondernemer met het klimaat en een academische opleiding als verdienmodel.
  Veel mensen trappen daar in.

 4. Scheffer 13 juni 2017 om 08:59 - Antwoorden

  Lomborg heeft ijzersterke kritische argumenten in zijn herberekening van Kyoto/Parijs, die door KNMI en haar alarmistische aanhang niet kan worden weerlegd. Kyoto/Parijs is aangetoond geldverspilling. Bovendien, de versterkte roep van scheiding van onderwerpen Klimaat (AGW) en Energie (“duurzaam” transitie) is ook ingegeven door het feit dat Klimaat steeds minder overtuigend wetenschappelijk haar catastrofale opwarmingscasus kan onderbouwen. Het is voor Klimaat theoretici onverklaarbaar, dat bij 30% meer CO2 in de atmosfeer in dezelfde periode het Klimaat maar niet significant wil opwarmen, zoals hun computermodellen dat hebben gefabriceerd. Het economisch belang van gesubsidieerde investeerders/beleggers/ondernemers in “duurzame” Energie versterkt die roep om de 2 onderwerpen te scheiden, het “durzaam” wetenschappelijk terreinverlies te beperken. Dat leidt ook tot huidige toenemende agressieve scheldpartijen aan IPCC-critici door de Klimaat-aanhang in haar toenemende wetenschappelijke verdrukking, zoals het recente ingrijpende Trump-effect dit bij hen laat accelereren. Het laat vooral de zwakke positie zien van Hiemstra/Verheggen et cum suis in het debat.

 5. Guus Derksen 13 juni 2017 om 09:02 - Antwoorden

  Ik heb gisteravond op WUWT
  https://wattsupwiththat.com/2017/06/10/indirect-effects-of-the-sun-of-earths-climate/
  gelezen. Een lang verhaal wat, afgezien van de moeilijke begrippen, leest als een roman. Vooral hoe Henrik Svensmark werd en nog steeds wordt tegengewerkt terwijl de bewijzen voor de juistheid van zijn theorie niet meer kunnen worden ontkend.
  Het standpunt van ‘Cern’ was nieuw voor mij:
  ” [..] CERN’s CLOUD experiment reported its results in 2011. But shortly before that, the director-general of CERN made the extraordinary statement that the report would be politically correct about climate change.”
  Dat het grootste deel van de opwarming in de vorige eeuw kan worden verklaard door de invloed van de kosmische straling, mocht dus niet het resultaat van het onderzoek zijn.

 6. dwk 13 juni 2017 om 09:02 - Antwoorden

  Ik ben aan het lezen.

  Jezus Chr. g*verd. kudt! (bekende Zeisterse uitdrukking om licht ongenoegen kenbaar te maken)

  Ik lees “volksjury” “hogere morele wetten”.

  Dit is dus wat je krijgt als Klaver aan de macht komt.

 7. Boels 13 juni 2017 om 09:08 - Antwoorden

  Ik mis in het stuk het volgende commentaar bij de buren:

  “G.J. Smeets | juni 11, 2017 om 17:08 |
  ..
  Stap 2: Bovenstaand blogstuk gaat over een briefwisseling tussen twee partijen. De inhoudelijke onzin van een van de partijen – De Groene Kamer – wordt uitgebreid besproken voor de tigtigste keer. De formele onzin van de andere partij – NOS Nieuws: “We nemen geen stelling” – wordt genegeerd. Onzin van NOS Nieuws? Ja onzin. Want de eindredacteur neemt gewoon stelling waar hij in zijn antwoordbrief zegt dat hij volop achter de klimaatwetenschap staat
  -Stap 3: het journaal komt er niet openlijk voor uit (maar wel achter de coulissen in een brief aan Groene Kamer) dat het achter de klimatologische wetenschap staat; en de klimatologische wetenschap komt er niet openlijk voor uit dat risico’s van CO2-accumulatie energie-transitie impliceren. Geen van beiden zijn neutraal maar doen alle moeite om te doen alsof. Het is destructieve onzin.”

 8. bert Pijnse van der Aa 13 juni 2017 om 09:22 - Antwoorden

  Wie zijn er nu eigenlijk crimineel? Voorstanders van het slopen van oerwouden, het bouwen van een 3 dubbele elektriciteits- voorziening met een eroei< 1 en een – kan een kind bedenken – veel hogere CO2 uitstoot tot gevolg dan de bestaande voorzieningen, of sceptici die dat alles juist proberen te voorkomen.
  De alarmisten van de club van verheggen zijn degenen die streven naar het versneld opstoken van fossiele brandstoffen en opsouperen van grondstoffen in het eco industrieel complex, dat ze in het zadel hebben geholpen. Dat is niet alleen crimineel;dat is en misdaad tegen de menselijkheid !

 9. dwk 13 juni 2017 om 09:23 - Antwoorden

  Even een tussendoortje.

  Gisterenavond hoorde ik Tjeenk Willink opsommen waar het aan schortte.
  Hij besloot met een stichtelijk woord waarin hij betoogde dat we snel …. zus en zo …
  omdat anders het aanpakken van …. (rijtje belangrijke dossiers) o.a. HET KLIMAATPROBLEEM in het gedrang komt.
  Het lijkt mij toch niet dat de vazal van Drakensteyn is ingehuurd om zijn persoonlijke kwalificaties op mogelijke beleidsonderwerpen te plakken. Watsallewenoukrijge?!

  • Boels 13 juni 2017 om 09:46 - Antwoorden

   Toch denk in dat het klimaatBELEID hoog op de agenda moet staan in de vorm van energiebeleid.
   Als eenmaal voor iedereen duidelijk is dat “hernieuwbaar” als eenzijdig groene fantasie ontmaskerd is kan er weer verstandige energiebeleid gevoerd worden.

   • dwk 13 juni 2017 om 10:06 - Antwoorden

    Daar zeg je wat! Energie- en grondstoffenbeleid. Hoe verzekeren we ons als modern geïndustrialiseerd land van goedkope voorraden, aanvoer om in competitie te blijven. Daar zouden de Haagse knappe koppen (geintje) zich het hoofd over moeten breken.

    • André van den Berg 13 juni 2017 om 15:28 - Antwoorden

     Waarom wordt er niet veel meer geïnvesteerd in kernfusie. ITER is al tamelijk ver en als we het geld dat nu weggegooid wordt aan windturbines en andere korte-termijnonzin volledig besteden aan kernfusie schieten we een beetje op. We hebben (verzekerde een geofysicus me) nog voor 140 jaar aan fossiele brandstoffen, die kunnen we best schoon verbranden. Binnen die 140 jaar zullen we toch wel kernfusie hebben?

  • ErikN 13 juni 2017 om 15:51 - Antwoorden

   welk klimaat probleem? het wordt iets warmer? Heerlijk toch. Vooral in onze streken en vnl de polen, aan de noordpool. In de tropen nauwelijks.
   En de CO2 neemt iets toe, gevaarlijk? Tot nu toe niet. Waar zijn die miljoenen klimaat doden, of bedoelen ze de mensen in ontwikkelings landen die bij voorgaand ‘klimaatbeleid’ beroofd worden van hun energie bronnen. Over crimineel gedrag gesproken.

   • Boels 13 juni 2017 om 16:38 - Antwoorden

    @ErikN:
    Er is wel degelijk een probleem m.b.t. het klimaat 😉
    En dat heeft te maken met de letterlijke kortzichtigheid en/of gebrek aan historisch besef onder alarmistische klimaatonderzoekers. Kortzichtigheid betreft ook het onvermogen in te zien dat het klimaat meer is dan het gemiddelde van luttele meteowaarnemingen en beïnvloed kan worden door fenomenen buiten het enge vakgebied.

    Te hopen valt dat andere vakgebieden zich meer gaan bezighouden met klimaatgerelateerde fenomenen, al was het maar om te vookomen dat de geldstromen in hun richting opdrogen door het onnozele klimaatbeleid.

   • Harry van den Berg 14 juni 2017 om 14:49 - Antwoorden

    Navraag in deze bij DIFFER leert dat pas in 2037 iets “groters” verwacht mag worden bij ITER. Flibe (Kirk Sorensen) heeft te kennen gegeven binnen 5 jaar een LFTR te kunnen bouwen, wellicht in samenwerking met partijen uit Nederland en België. Die 5 jaar is exclusief financieringsvraagstuk en bureaucratisch gebeuren. Deze weg lijkt mij sneller en daarom voorlopig beter dan de kernfusie van ITER.

    Het zou toch wat zijn…. een oplossing voor het gigantische klimaatprobleem…. je kunt dat driekwart van de beleidsambetnaren ontslaan, hoewel die zich dan volledig kunnen toeleggen op, ja wat zal het angst-afpersonderwerp dan worden? Fijnstof?

    Een bijkomend voordeel is dat je met het LFTR-proces grotere hoeveelheden grondstoffen kunt winnen om zonder vervelende bijwerkingen (bewezen) zeer effectief en relatief goedkoop kanker én antibioticaresistente bacteriën te bestrijden.

    https://www.youtube.com/watch?v=2at8C8YrX80

 10. Guido 13 juni 2017 om 09:43 - Antwoorden

  Beste Hans, ik heb je meerdere keren uitgelegd dat de verwachte opwarming een functie is van de klimaatgevoeligheid EN de concentratie van o.a. broeikasgassen, lees onze uitstoot. Die 4,8 graden die je aanhaalt is dus NIET 1 graad van CO2 en 3,8 van versterkende factoren.

  Dit zijn basisdingen, net als dat er een goede correlatie zit tussen CO2 en temperatuur de laatste eeuw. Dat heb ik je ook meerdere malen laten zien, zelfs in een gastblog bij je. Als je dit soort dingen dan telkens vergeet of ontkent of wat dan ook dan moet je niet raar opkijken als mensen op een gegeven moment lelijke dingen gaan zeggen.

  • Jurriaan 13 juni 2017 om 10:27 - Antwoorden

   Correlatie is nog steeds geen causatie. En als er inderdaad al een goede correlatie zit tussen CO2 en temperatuur de laatste eeuw, dan gaat het deze eeuw in elk geval mis, geen significante opwarming met sterke stijging CO2 concentratie. Daar kan de hypothese van CAGW in elk geval geen verklaring voor geven daar CO2 de grootste drijver is in deze. Dus ofwel de hypothese klopt niet, ofwel er is een andere variabiliteit (natuurlijk) die een rol speelt. In beide gevallen zul je dus buiten de CO2 oogkleppen moeten kijken.
   Wil je een goede correlatie zien lees dan eens het hier boven aangehaalde artikel door Guus Derksen over de invloed van de zon.

   • Guido1 13 juni 2017 om 22:07 - Antwoorden

    Beste Jurriaan, volgens mij de spijker op z’n kop! Op relatief korte tijdschalen spelen andere factoren dan CO2 zeker een belangrijke rol. Dat is toch iets dat de periode 1940-1970 en 2000-2014 ons geleerd heeft.

    De mooie correlaties die in de link van Guus staan gaan overigens helemaal de mist in als je die ook doortrekt tot nu, dan komt CO2 vs. temperatuur er nog goed van af, zeker als je HadCRUT, GISS, of RSS neem, minder als je UAH neemt maar nog altijd stukken beter dan zon en temperatuur. Maar goed, we leren van Wouter dat dit allemaal maar onzin is dus ik ga weer wat anders doen.

  • David 13 juni 2017 om 11:01 - Antwoorden

   Het lijkt er op dat het klimaat wordt bepaald door onderzees vulkanisme. Er zijn 3 miljoen vulkanen op de zeebodem. De gemiddelde temperatuur van de aarde is 4000 graden! Omdat het meer dan een eeuw kan duren voordat heet water de oppervlakte bereikt is een verband leggen echter lastig.

   • Henk 13 juni 2017 om 13:35 - Antwoorden

    Onderbouwing voor deze onzin?

    Nul nul

    • Chris Schoneveld 14 juni 2017 om 09:44 - Antwoorden

     Dit is de eerste keer dat ik het met Henk eens ben.

    • ErikN 16 juni 2017 om 10:48 - Antwoorden

     Henk zegt

     “Onderbouwing voor deze onzin?

     Nul nul”

     Klopt niet Henk, als je het onzin vindt is een vraag naar onderbouwing natuurlijk onzin. Stel dat de onderbouwing bevredigend is, dan sta je in je hemd vanwege je voorbarige kwalificatie ‘onzin’.
     Dus eerst onderzoek, en dan zou je tot onzin kunnen concluderen.

  • Wouter 13 juni 2017 om 15:38 - Antwoorden

   Guido, zo als ik je al eerder heb uitgelegd, is jouw correlatie statistisch van nul en generlei waarde. Niet alleen omdat correlatie geen causaliteit impliceert (daar zijn we het over eens), doch mn. omdat correlatie tussen twee “trending” verschijnselen statistisch geen betekenis heeft (zie bv. http://www.tylervigen.com/spurious-correlations). Dat zijn “basisdingen” in de statistiek. Als je dit soort dingen dan telkens vergeet of ontkent of wat dan ook dan moet je niet raar opkijken als mensen op een gegeven moment lelijke dingen gaan zeggen.

   • Guido1 13 juni 2017 om 21:48 - Antwoorden

    Beste Wouter, allereerst dank dat je aangeeft dat Hans’ opmerking dat er een “Gebrek aan correlatie tussen CO2 en temperatuur op alle tijdschalen” is niet klopt, daar ging de discussie hier immers om.

    Over je andere opmerkingen worden we het niet eens, daar zijn we eerder achter gekomen dus het is niet zinnig die nog een keer te herhalen. Je serveert gelijk het werk van heel veel sceptici af, dat is nogal wat. Als laatste, er worden hier niet zo veel lelijke dingen gezegd tegen me, de discussie is netjes.

    • Wouter 14 juni 2017 om 07:43 - Antwoorden

     Beste Guido, je blijft een heer en dat waardeer ik, ook al begrijp je weinig van statistiek. Omdat je meer van het klimaat begrijpt dan ik heb ik een nog vraagje. Wat is de beste manier volgens jou om de globale temperatuur te meten vanaf 1979? Is dat misschien UAHv6.0 zoals Roy Spencer die hanteert? Bijvoorbaat dank.

    • Guido 14 juni 2017 om 09:35 - Antwoorden

     Wouter, ik denk niet dat iemand weet wat de beste temperatuur dataset is. Er zijn verschillen en deels zijn die te verklaren, maar dan moet je echt de onderliggende artikelen gaan bestuderen. Voor de temperatuur vlak boven het oppervlak moet je in ieder geval niet bij de satelliet-metingen zijn, hoe aantrekkelijk het ook is om degene met de laagste trend te nemen. Waar het verschil tussen RSS en de verschillende versies van UAH door komt weet ik niet. Het is ook lonend om naar de metingen van de warmtecapaciteit van de oceanen te kijken.

     Op de fiets zat ik me net nog af te vragen: hoe zou Wouter denken over twee tijdseries. 1) het aantal zwangerschappen wereldwijd en 2) de wereldbevolking. Ook twee monotoon stijgende grafieken waar een onderliggend oorzakelijk verband tussen zit, maar waar je geen 1:1 correlatie verwacht omdat ook andere factoren van belang zijn.

    • Wouter 15 juni 2017 om 17:44 - Antwoorden

     Guido, bij multicollineairiteit (spurious correlations) kan je obv. de waarnemingen statistisch helaas niks concluderen. Dat wil niet zeggen dat er geen relatie of causaliteit kan zijn, alleen dat de waarnemingen je niet helpen die te vinden.

    • Guido 16 juni 2017 om 08:54 - Antwoorden

     Bedankt Wouter, daar zijn we het ook snel over eens. En als je het omdraait? Kan je bij een gebrek aan correlatie wel conclusies trekken? Bijvoorbeeld de zon en temperatuur. Net als bij CO2 verwacht je een verband, alleen gaat de correlatie tussen de zon en temperatuur al decennia mank terwijl het bij CO2 en temperatuur wel redelijk blijft kloppen.

    • ErikN 16 juni 2017 om 11:10 - Antwoorden

     Guido, het lijkt mij dat een gebrek aan correlatie het trekken van conclusies sterk bemoeilijkt. Maar het kan ook zijn dat je naar andere interpretaties van een verschijnsel moet kijken. Bijv bij de zon temp kijk je waarschijnlijk naar zonnevlekken, maar je zou ook naar de integraal van de zonnevlekken kunnen kijken, of de integraal over bv 100 jaar en daarmee correleren.
     En er zijn waarschijnlijk wel meer zonneactiviteiten waarmee je wel goed kunt correleren.
     Het komt aan op mogelijke fysische mechanismes, die in eerste instantie niets met statistiek te maken hebben. Dat komt daarna wel aan de orde.

    • Chemical 16 juni 2017 om 12:14 - Antwoorden

     Guido, en wat moeten we opmaken uit het feit dat er dan weer wel en dan weer geen correlatie is tussen CO2 en temperatuur?

    • Erik 17 juni 2017 om 17:27 - Antwoorden

     Guido

     Er is wel correlatie tussen CO2 en T, maar ook tussen de zonnevlekken integraal en T. Correlaties resp. 0,86 en 0,83. Ongeveer gelijk.
     De grootste correlatie echter is tussen zonnevlekken integraal en CO2, 0,98. Dus de zonnevlekken bepalen CO2? De conclusie is misschien voorbarig op basis van hetgeen door Wouter naar voren is gebracht.
     Maar we kunnen wel concluderen dat de correlatie CO2 – T niet uitzonderlijk is.

     https://www.dropbox.com/s/r1oycklfrhfw9vh/Schermafdruk%202017-06-17%2013.07.32.png?dl=0

 11. dwk 13 juni 2017 om 09:57 - Antwoorden

  Ja Hans als die Usbek gelijk heeft is dat altijd weer een mooi moment om het voorzorgprincipe van stal te halen alsmede de “hogere morele standaarden” natuurlijk.

  Bob Brand direct aanspreken! Geef toe; dat doe je om traffic te genereren. Voordat je het weet staan we hier weer tot aan ons strottenhoofd onder de alarmistische hockeysticks.

  Wat betreft de grondhouding: Het ontbreekt aan de goede wil. Heb ik altijd gezegd. En zo gek is dat niet want deze mensen zijn diep religieus en in combinatie met hun commerciële belang valt daar dus weinig verbetering van te verwachten.

 12. bert Pijnse van der Aa 13 juni 2017 om 10:53 - Antwoorden

  @ hr Guido , op deze site is herhaaldelijk uitgelegd dat 4 poppetjes in een stadion van 10.000 die niet kunnen opwarmen. Ik doe hier nog ’s de link bij naar de ‘proef van Wiersma’. : https://wattsupwiththat.com/climate-fail-files/gore-and-bill-nye-fail-at-doing-a-simple-co2-experiment/
  In een andere post noemde ik uw antwoorden al ‘”om dol van te worden ” Hierbij de toevoeging exemplarisch voor uw club. Vindt u het nu normaal dat oerwouden en gematigde bossen worden gekapt om te verbranden met een rendement van 0,0000 % op de ingestraalde zonne -energie of niet ? Dat was de vraag die beantwoord werd met een stelligheid, waaraan niet getornd wordt. Het is een bekend veschijnsel @hr Guido, dat leden van een club elkaar napraten: ook bij deze club. Het verschil echter is of dat kwaad kan of niet. In dit geval niet bij deze club, want die heeft geen machtsmiddelen in handen, anders dan uw club daarentegen, die ze dan ook voluit toepast. In die zin is er niets veranderd met mensen sinds de tijd, waarover de ets hierboven gaat. Afgelopen weken heb ik gekeken naar de – prachtig geproduceerde – serie over Einstein, waarin hem de Nobelprijs wordt ontzegd, omdat een jalourse en met meer macht behangen (mede) wetenschapper ervoor zorgde dat het Nobel comittee de voorgenomen toekenning van de prijs, introk, omdat zijn werk een bedreiging voor de staat zou zijn. Een treffender overeenkomst met nu is niet denkbaar. Gelukkig kwam het allemaal goed, zoals eerder ook met Galileï en Newton was gebeurd. De waarheid zal uiteindelijk altijd zegevieren .

  • Henk 13 juni 2017 om 11:02 - Antwoorden

   “op deze site is herhaaldelijk uitgelegd dat 4 poppetjes in een stadion van 10.000 die niet kunnen opwarmen”

   En dat is al herhaaldelijk wetenschappelijk ook aangetoond dat het wel zo is. Maar dat wil niet tussen de oren van de “sceptici”

   • bart 13 juni 2017 om 11:06 - Antwoorden

    fijn henk dat je weer resageert…toont de onafhankelijkheid van climategate.nl aan…dank…mvg..bart

   • André Bijkerk 13 juni 2017 om 11:43 - Antwoorden

    Het grappige is dat ook steeds bij die gelegenheden is aangehaald dat 400 tot de tanden bewapende Rambo’s het werk van die vier poppetjes volledig overschaduwen maar dat dat wil niet tussen de oren van de alarmisten.

 13. Scheffer 13 juni 2017 om 12:21 - Antwoorden

  Philippe Verdier had terechte fundamentele kritiek en had ook ballen! Nu nog Gerrit Hiemstra nog, die zijn kantelpunt moet gaat nemen, want hij kent alle fundamentele kritiek op het IPCC, Kyoto/Parijs, de (C)AGW, en het utopisch “duurzaam”-kaartenhuis!
  https://www.youtube.com/watch?v=qnzDn5E8Acc

 14. Ronel 13 juni 2017 om 13:11 - Antwoorden

  Maaruhhh, niet om het een of ander…..
  Onder dit blogje staan na een paar uur al weer 24 reacties. Maar op het blog van Verheggen moet Labohm het helemaal alleen opknappen, af en toe gesteund door Boels of Bijkerk.
  Kom op zeg. Dat moet toch beter kunnen? Waarom worden de alarmisten op hun eigen blog niet onder het tapijt geschoffeld? In plaats daarvan wordt er hier een beetje gemopperd. Dat lijkt me lastig discussiëren als beide opponenten in verschillend kamers zitten.

  • Henk 13 juni 2017 om 13:23 - Antwoorden

   Als je bang bent voor een discussie gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwing dan heb je daar natuurlijk niets te zoeken……

   • Peter r 13 juni 2017 om 14:00 - Antwoorden

    Omdat 75% van wat je schrijft wordt verwijdert,en op de moeilijke vragen over het falende klimaatbeleid geen antwoord wordt gegeven,precies zoals Henk dat hier niet durft.

   • Boels 13 juni 2017 om 14:06 - Antwoorden

    Er wordt daar zo streng gemodereerd dat het tegen censuur aanhangt.
    Aldaar gevestigden mogen in alle vrijheid “off-topic” gaan; als je er op ingaat en tegengas geeft dan verdwijnt het.
    Velen daar zijn gebaat met klimaatalarmisme, sommigen vanuit zakelijk en sommigen van uit politiek oogpunt.

    • Henk 13 juni 2017 om 14:56 - Antwoorden

     Er wordt daar helemaal niet streng gemodereerd, beetje On Topic blijven en je mening onderbouwen is genoeg, als je je daar niet aan kunt houden is dat natuurlijk niet hun probleem maar jou probleem, dat zijn namelijk de grondregels van een fatsoenlijke discussie.

  • Boels 13 juni 2017 om 14:20 - Antwoorden

   @Ronel:
   De wetenschappelijke klimaatliteratuur is een onuitputtelijke bron om je eigen gelijk te “bewijzen”.
   Dat komt omdat het zelfreinigend vermogen van ook die tak van wetenschap onvoldoende is; het gaat meer om publiceren dan om de inhoud.
   Niets wordt teruggetrokken of wordt op een twijfellijst geplaatst (waar zeker 90% van de publicaties thuis horen).
   Het zou al helpen als vakstatistici zich over gebruik van statistische gereedschappen zou buigen.

   • Henk 13 juni 2017 om 15:02 - Antwoorden

    Boels,

    als dat het geval is zou het ook niet zo moeilijk zijn om de mening van de “sceptici”te onderbouwen ……

    Maar dat lukt ze noooit

    Verder als vak statistici hun mening geven (bijvoorbeeld Tamino) doe je niets anders dan zo snel mogelijk zijn mening als niet ter zake doent af te wijzen

    • Boels 13 juni 2017 om 16:01 - Antwoorden

     Geef eens een voorbeeld 😉

   • ErikN 13 juni 2017 om 16:05 - Antwoorden

    Henk, klimaathysterici worden ruim gesubsidieerd door de overheid en mogen 100% van hun tijd besteden aan het verbreiden van hun dogma’s. De discussianten hier hebben het deels veel moeilijker en krijgen geen subsidie. Het kost moeite om hun visie aan een vijandige overheid naar voren te brengen.

   • Michiel de Pooter 13 juni 2017 om 17:37 - Antwoorden

    @ Boels
    Haha, best grappig allemaal. De productie van klimaatwetenschappelijke producten begint inmiddels problematisch te worden. Wie is de opdrachtgever, wie is de financier en wat doen we ermee ?
    De vergelijking met Sovjet-economie dringt zich nu op: Daar werden op een gegeven moment in een schoenenfabriek alleen nog linkse schoenen gemaakt, omdat daar meer vraag naar was. Toen het hoofd productie een opmerking maakte over volle magazijnen, werden er geen rechtse schoenen bijgemaakt maar werd het magazijn uitgebreid en het hoofd werd enkele reis Goelag gestuurd….

  • Scheffer 13 juni 2017 om 15:02 - Antwoorden

   Het dogmatische klimaat-/”duurzaam”alarmisme heeft bezit genomen van de waarheid en van de noodzakelijke aanstaande klimaatwereldvrede.

   Het is goed vergelijkbaar aan de naoorlogs правда (Pravda = de communistische waarheid krant, die geen tegenspraak duldde) en мир (Mir = communistische wereldvrede die slechts wereld onderdrukking ten doel had)

   Feitelijk heeft het klimaatdebat met gesubsidieerde religieuze alarmisten al jaren geen zin meer, sinds kritiek op het IPCC / Kyoto-Parijs / “duurzaam” niet meer op prijs wordt gesteld en wordt geboycot. Je tast namelijk hun veilige broodwinning aan, Ronel!

  • Michiel de Pooter 13 juni 2017 om 15:12 - Antwoorden

   Ronel je snapt het nog niet goed. Iedereen die op het blog van Verheggen ketterse klimaatmeningen produceert, wordt onherroepelijk van het blog afgeschopt. Zo hou je dus uiteindelijk alleen een groep van klimaat mannenbroeders over, die elkaar de bal toespelen.
   Ook Sargasso is al geruime tijd ingenomen door de klimataliban.
   Net als bij Verheggen was ik (samen met Herman Vruggink) een van de last man standing.

   • Henk 13 juni 2017 om 15:50 - Antwoorden

    Huil Huil,,

    On Topic blijven en je mening met wetenschappelijke referenties onderbouwen dan heb jhe daar geen enkel probleem, als je met reeds lang weerlegde meningen komt wordt je inderdaad gemodereerd

    Probeer het eens een keer

    • Werff 13 juni 2017 om 19:18 - Antwoorden

     Die Henk kan werkelijk alle kanten uit, eerst stelt hij dat er bij het blog van Verheggen niet wordt gemodereerd en nu stelt hij doodleuk dat het wel gebeurt. En maar lullen over wetenschappelijk onderbouwen, terwijl hij zelf in zijn honderden reacties nog nooit iets wetenschappelijk heeft onderbouwd. Als de moderator van climategate dezelfde normen zou hanteren als bij Verheggen, dan hadden wij al jaren niets meer van Henk gehoord. Daarnaast moet het mij van het hart dat ik versteld sta van de arrogantie van de klimaatgelovigen t.o.v. andersdenkenden, wat mij doet denken aan het fundamentalisme wat je ook ziet bij religieuze groeperingen als IS , Taliban etc.
     En natuurlijk is er ook een categorie die er financieel gewin in zien.

   • Bart Vreeken 18 juni 2017 om 19:08 - Antwoorden

    “Ook Sargasso is al geruime tijd ingenomen door de klimataliban.
    Net als bij Verheggen was ik (samen met Herman Vruggink) een van de last man standing.”
    Die zelfde Herman Vruggink is op een onbegrijpelijke en onbehoorlijke manier weggepest van climategate.nl.
    En dat terwijl hij niet eens pro-AGW standpunten innam, zijn bijdragen waren meestal heel genuanceerd.

 15. Bert 13 juni 2017 om 14:05 - Antwoorden

  Omdat het meeste van de sceptische reacties wordt verwijderd,of op moeilijke vragen over het falende klimaatbeleid wordt geen antwoord gegeven,net zoals Henk dat hier weigert.

 16. Pieter 13 juni 2017 om 15:06 - Antwoorden

  Altijd komisch om te zien hoe intolerant en agressief vele klimaatadepten, zoals meneer Hiemstra, reageren op andersdenkenden. Vraag diezelfde mensen naar geo-engineering (chemtrails) en tot je stomme verbazing ontkennen ze dat. Nee dan heeft meneer Hiemstra het over “sluierbewolking”, terwijl een kind kan zien dat het om besproeiing gaat. Die geo-engineering is pas eng, zeker vanwege de ontkenning in de MSM en politiek.

 17. Cornelis van den Berg 13 juni 2017 om 15:29 - Antwoorden

  Ik blijf niet altijd zo aardig en beschaafd als Hans. Ik kan niet in zijn psyche kijken, maar het moet daar roerig zijn. Waar laat hij zijn agressie? Het is oorlog, over dit en nog veel meer, ook als er alleen maar gepraat en geschreven wordt. Omdat goed en kwaad niet tellen zoals het intrinsiek zou moeten in die oorlog moet je niet vreemd opkijken wanneer de kwaad doende mensen aan het langste eind trekken. De geschiedenis is er vol van.
  Op wereldschaal heeft participatie van mijn persoon in die oorlog geen enkel effect. Toch doe ik aan die oorlog op beperkte schaal mee door mij te omgeven en te beschermen met een cordon sanitaire. Aanhangers van allerlei maffia’s (politici, mediamensen, wetenschappers enz.) sta ik niet te woord en worden ook niet binnengelaten, ook niet als zij te boek staan als zo lief, vredelievend, het goed bedoelend enz. Ik heb het al druk genoeg met mijn eigen kwade neigingen en praktijken. Die van anderen wil ik er niet meer bij hebben.

 18. Michiel de Pooter 13 juni 2017 om 15:30 - Antwoorden

  Moeten wij discussieren met het klimaatkoterietje van Verheggen et al ? Een blog waar afwijkende meningen Erdogansgewijs worden geparkeerd als “misdadig” en “crimineel” ? En dat allemaal ook nog eens met een z.g. wetenschappelijk en moreel sausje ? Volgens mij de vleesgeworden confirmation bias en groupthink in een pakket, met 0,0 respect voor exotische meningen.
  Blog is een combinatie van een vrijmetselaarsloge, een politbureau en een gereformeerde gemeente. Members only.
  Ik heb daar zelf af en toe ook wel eens een plasje gedaan, maar ben er uiteindelijk met pek, veren, zwavel, vuur en hooivorken weggejaagd. Je mag alleen nog reageren als je het klimaat vanuit een apocalyptisch perspectief benaderd. Ook alle “maatregelen” om dit op handen zijnde event te voorkomen, dien je onmiddellijk compromisloos en met hosanna te begroeten. Jaha ? Begrepen ?
  Iedere relativering of vraagstelling wordt meedogenloos afgestraft met afzeiken (niet on-topic en hebben we al tien keer uitgelegd etc.). En in een later stadium wordt je terminaal verbannen naar de klimaathel, waar de vuren eeuwig branden.
  Ieder heeft zijn zijn rol op dat blogje. Heel koddig allemaal. Brand, Verheggen en Custers zijn van het gedachtengoed en de exegese. Smeets is de bromsnor en bewaakt de leerstellingen en heilsleer, zorgt dat er geen “crimineel” materiaal wordt aangevoerd en waarschuwt desnoods voor de laatst keer. Tot slot is veelvrezer Kampen van de manifeste afschrikking. Hij is een beest in het vinden en duiden van rampen die nooit in de krant komen, zoals een bosbrand bovenin Siberië, een droogte midden in de Sahara en een hurricane op een eiland in de Pacific zo groot als de Rotummerplaat.
  Niettemin wens ik Hans succes. Stay cool, take care and have fun.

  • Henk 13 juni 2017 om 15:51 - Antwoorden

   “Volgens mij de vleesgeworden confirmation bias en groupthink in een pakket, met 0,0 respect voor exotische meningen.”

   De aarde is rond, rond als een pannenkoek!

   Ook een exotische mening waar je respect voor moet hebben?

   • Michiel de Pooter 13 juni 2017 om 16:55 - Antwoorden

    Henk,
    Ik wil niet rottig doen, maar je vergelijking vind ik niet echt cutting edge. Dat kan beter. Een stropop met een baard of zoiets. Bovendien is de mate van respect voor een exotische mening altijd afhankelijk van de kwaliteit van de weerlegging. Snappie ?

 19. Hugo Matthijssen 13 juni 2017 om 16:24 - Antwoorden

  Henk
  Zijn we het eindelijk eens de aarde is rond zelfs als je met een oog kijkt.

 20. Peter 13 juni 2017 om 16:48 - Antwoorden

  Kijk ook eens op de blog van de goed geinformeerde Martin Armstrong. Hij schrijft ook regelmatig over de zogenaamde klimaatverandering. bijv: https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/cnn-destroyed-by-weather-channel-founder-over-climate-change/ Aan de oprichter van de Weather Channel (zie filmpje) kan Gerrit een voorbeeld nemen.

 21. Scheffer 13 juni 2017 om 17:49 - Antwoorden

  Henk heeft “Huil Huil” tot antwoord standaard ingesteld. Wat een loser!

  • Henk 13 juni 2017 om 19:04 - Antwoorden

   Jullie zijn zo zielig… De arme reaguurdertjes van climategate.nl, niemand neemt ze serieus en de bozemensen van klimaatverandering zijn helemaal niet lief tegen ze en verwachten dat je een mening onderbouwd met argumenten

   boeh hoeh

  • Scheffer 13 juni 2017 om 19:24 - Antwoorden

   Je antwoorden blijken bij herhaling volledig irrelevant en obstructief te zijn, Henk. Daarom wordt je geheel niet meer serieus genomen. Jammer voor je! Misschien kan je je bijdragen wat meer bijschaven?

 22. bert Pijnse van der Aa 13 juni 2017 om 19:01 - Antwoorden

  In reacties van milieu- organisaties op het mislukken van de formatie wordt nu het klimaatprobleem uit de hoge hoed gehaald. Het vluchtelingen probleem zou namelijk een direct gevolg zijn van de klimaatverandering volgens hen en daarom had klavertje vier daar zo op ingezet. Hadden ze drie zaken in een keer opgelost: klimaatprobleem, vluchtelingen probleem opgelost en als derde: het probleem van de weerstand vn sceptici , want wie wil nu niet dat het vluchtelingen probleem wordt opgelost. Nietwaar ? Volgens mij komen de vluchtelingen uit landen waar een stelletje religieuze gekken en de internationale coalite de steden hebben platgebombardeerd enerzijds en anderzijds omdat jongemannen uit Africa ook toegang hebben tot internet en hun kansen nemen om te ontsnappen aan een toekomst zonder perspectief en hoop. ( omdat ze niet beschikken over energie bv . ) Deze mensen hebben werkelijk geen scrupules als het gaat over de implementatie van hun plannen. Desnoods – wederom – over de ruggen van vluchtelingen.

  • dwk 13 juni 2017 om 21:42 - Antwoorden

   Zeker Bert; en wie o.a. maakt deel uit van die internationale coalitie?
   Juist ja.
   Maar daar hoef je bij de meeste Nederlanders niet mee aan te komen en zeker niet bij onze politici.
   Ik heb al eens eerder geopperd dat de VS onder Oboema bezig waren met het leggen van een ring van vuur rond Europa.
   Die zou dan mooi gesloten worden met de kolerezooi in Oekraïne.
   De Eu doet hier vrolijk aan mee: we moeten Poetin haten, Rusland is een onbetrouwbare gasleverancier, we lieten gestoorde buikdanseressen los op de nationale televisietafels toen in Egypte de islamitische gangbang losbarstte en de hele westerse wereld dweepte met de Arabische lente als geheel.
   Uiteraard moeten we de gelukzoekers buiten de deur houden maar moeten ons realiseren dat b.v. met het wegvallen van Gaddafi en he t ineenstorten van de Libische olie-industrie veel donker Afrikanen zonder werk kwamen te zitten.
   Feit blijft dat het gros van de “vluchtelingen” helemaal niet voldoet aan de definities in de verdragen waar wij onze handtekening onder hebben gezet (dixit Gabor Nederlandse vluchtelingen Organisaties die nooit meer aan het woord mag komen) en feit blijft dat het gewoon niet uit kan en dat is voor niemand goed. https://www.youtube.com/watch?v=XhJaZLXy9DI&t=2s
   Als de bedeler failliet raakt verliest immers iedereen.
   Maar ik moet de eerste Groenlinkser nog tegenkomen die gevoelig is voor feiten. Hetzelfde geldt voor de cijfers van Lomborg.
   Is immers allemaal maar “economisme”

 23. Scheffer 13 juni 2017 om 19:54 - Antwoorden

  Iets serieus dan maar weer over de Duitse “Pravda” . Het Duitse ” Ministerie van Waarheid” vandaag op de klimaatkritische pijnbank: http://notrickszone.com/#sthash.RXMKkI13.dpbs

 24. Koos van Zoelen 14 juni 2017 om 00:42 - Antwoorden

  Twijfel is het begin van wijsheid.
  René Descartes
  Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650

 25. bart 14 juni 2017 om 01:47 - Antwoorden

  nachtoverdenking….mvg…bart……mooie reacties…..

 26. Wiersma 14 juni 2017 om 04:02 - Antwoorden

  Zo. Als die Gerrit Hiemstra dan zo’n ‘specialist’ is in ‘extreme weather’ dan wil ik van hem wel eens weten: wat is bliksem.

  1- Waardoor wordt het veroorzaakt?
  2- Waarom slaat bliksem niet altijd/per definitie in op het ‘hoogste punt’?
  3- Maar bovenal: wat is het nut/functie van bliksem? Heeft het nut? Een functie? En zo ja, welke is/zijn deze? (dit is nogal een lange lijst ja, maar noem er eens 3)

  Ik durf te wedden dat Hiemstra hier geen énkel zinnig antwoord op weet te geven.
  En hee, donderdag, er is zelfs een dag naar vernoemd.
  Is niet zomaar wat. Donar scheen boos te zijn op de ‘infidels’ of zoiets.
  Het tegendeel is echter waar. Maar goed, als het om religie gaat kijkt/keek men nogal eens verkeerd.

  Nog een vraag voor ome Hiemstra.
  4-Welke invloeden hadden alle -duizenden- atoomproeven op het klimaat? Zo tussen de jaren 50-70 vorige eeuw?
  5- Hadden zij invloed?
  6- En zo ja, welke?
  7- En wat was hiervan de oorzaak? Anders gezegd: wat gebeurt er technisch-wetenschappelijk gezien precies?

  Nogmaals: ik durf te wedden dat Hiemstra NUL vragen goed kan beantwoorden.
  Zou ie het overigens wél kunnen, en er een goed en compleet verhaal van weten te maken, is ie overmorgen wereldnieuws.

  Het feit dat ie dat ook zonder mijn vragen al niet is, zegt al alles.
  Hiemstra voert als scheten-wapper ook braaf de groupthink en de heersende politieke agenda uit.

  Ik zou hem niet inhuren. Wat heb je aan iemand die niet alle aspecten van zijn vak beheerst?
  Afijn Hiemstra: als je het wilt zien: ik heb je op een spoor gezet.
  En nee, dit heb je niet op sgool geleerd nee. Maar dat was dan ook precies de bedoeling. Bepaalde informatie mocht je gewoon niet weten.
  En daarom dénk je dat je bepaalde dingen weet, maar dat is illusie.

  In het land der blinden is eenoog koning.
  Hou er rekening mee dat er ook mensen bestaan met twee ogen.

 27. Eddy Broekaart 15 juni 2017 om 20:08 - Antwoorden

  Ik stop met de reakties van Henk te lezen, ik heb er genoeg van en dus ook met duimpjes naar beneden te geven want dat kan niet als je ’t niet leest.

 28. Hans Erren 19 juni 2017 om 06:40 - Antwoorden

  Ik begrijp nog steeds niet hoe Guido de vostok ijskern als bewijs kan zien voor co2 als oorzaak van opwarming, terwijl in die ijskern co2 geen drijver van de temperatuur is
  http://euanmearns.com/the-vostok-ice-core-temperature-co2-and-ch4/

Geef een reactie