De sprookjeswereld van Greenpeace

alice_in_wonderland17

Om de deelnemers aan de G20-top in Hamburg bij te lichten in hun onwetendheid inzake de zegeningen van hernieuwbare energiebronnen, liet Greenpeace een rapport het levenslicht zien. Zie hier.

Op pagina 1 wordt de lezer traditioneel vergast op de bekende litanie van klimaatrampen die ons te wachten staan en die onze schuld zijn. Dat enig bewijs hiervoor ontbreekt, deert Greenpeace niet. Na 40 jaar zit het er bij de argeloze burger ingeramd.

In het rapport volgen ronkende passages over spectaculaire kostendalingen van hernieuwbaar. Het lijkt in de ogen van GP absurd om nog te geloven in fossiele en kernenergie. Natuurlijk wordt ook weer het sprookje verteld van de massale subsidies aan fossiel, de grijsgedraaide plaat met het sprookje waarin subsidie en belastingafspraken door elkaar worden gehaald. Het is de doorzichtige jij-bak van GP waardoor deze zich buiten de realiteit plaatst.

Die kosten nu, die ronkende cijfers van Greenpeace dat het eigenlijk wel dik voor elkaar is en fossiel en kern hun matten wel kunnen oprollen. Eerder hoorden wij soortgelijke geluiden uit de mond van een triomferende minister Kamp: geen subsidies meer nodig bij de volgende aanbestedingen. Dit roept vragen op over het plotselinge succes van wind op zee. Wind is in Noordwest Europa 3 x zo duur en zon bijna 5 x. Massale opslag van stroom kost elk huishouden tenminste € 2000 per maand uitgaande van een ‘dunkelflaute van 2 weken. Tot welke risico’s het onverantwoorde groene ‘beleid’ zoals GP voor ogen staat, kan leiden valt hier te lezen. Het is toen ternauwernood goed gegaan, anders had Duitsland in het donker gezeten. In Australië is het eerder wel fout gegaan. Greenpeace verzwijgt dit risico van ‘dunkelflaute’. Met het huidige beleid van Atomausstieg en hier in Nederland sluiten van kolencentrales, neemt het risico van langdurige black out hand over hand toe. GP onttrekt zich met dat rapport daarom aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het is immers onwaarschijnlijk dat in de periode na de ingebruikname van het windpark op zee Gemini in 2017, de productiekosten van de nu nieuw aan te besteden windmolenparken op zee met minstens 300% gedaald zouden zijn. Je hoeft niet paranoïde te zijn om te beseffen dat je een rad voor ogen wordt gedraaid. Zie het sommetje. Die kosten verdwijnen naar netbeheer, gasbelasting en energiebedrijven die die kosten weer doorberekenen.

De realiteit vertelt dan ook dit:

Het is allemaal getheoretiseer, wensdenken of regelrechte misleiding van de zijde van GP, Urgenda c.s. Het ene rapport is nog onrealistischer dan het andere. De praktijk is een stuk weerbarstiger, hetgeen niet verwonderlijk is wanneer je meent een ontwikkelde beschaving in stand te kunnen houden door qua vermogensdichtheid Middeleeuwse technieken. De conclusie is niet opzienbarend: het werkt niet en zal ook nooit kunnen werken. Na 30 jaar modderen met hernieuwbaar is het resultaat niet meer dan 0,46% voor windmolens. Dit schijnt alleen GP te verbazen. In welk universum leeft GP? Laat GP maar eerst eens het bewijs leveren dat het wel kan.

Hier is dan een recent praktijkvoorbeeld van een mislukt project. GP negeert dergelijke zaken stelselmatig, omdat deze praktijk de sprookjeswereld van GP zal achterhalen. GP schuwt geen middel om dergelijke ongemakkelijke waarheden uit de weg te gaan hetgeen symptomatisch is voor het maatschappelijk onverantwoord handelen van deze organisatie, en de milieubeweging als geheel. Om deze reden moet worden bedacht dat als er één organisatie onbetrouwbaar is, dan is GP dit wel. De lezer misleiden met weggemoffelde kosten via netbeheer, energiebelasting, boterzachte leningen en voor Noordwest Europa niet representatieve voorbeelden zoals in het Midden Oosten, is misleiding als handelsmerk van GP in optima forma. Nu ja, deze handelwijze is de raison d’être van GP en overigens ook van de NPO, met name het NOS-journaal. Zie als poster child de leugen over de ijsbeer:


Ik denk dat GP haar feodale en autoritaire denkbeelden eens grondig zou moeten moderniseren en aanpassen aan de eisen van moderne geïndustrialiseerde beschavingen die op hun beurt de ontwikkelingslanden opstuwen in de vaart der volkeren. Greenpeace en andere milieuorganisaties zijn hierbij slechts een blok aan het been vanwege hun egocentrisch maatschappelijk onverantwoord handelen. Zij maken zichzelf tot de fossielen van een zich steeds verder ontwikkelende beschaving. Zetten zich zo buiten spel.

Er is geen twijfel mogelijk dat deze starre feodale, welhaast Stalinistische, houding de lemen voeten zijn geworden van de milieubeweging. Er komt een moment dat de burger inziet hoezeer deze bedrogen en voorgelogen is. Net als bij het partijkartel vertoont het klimaatkartel barsten. De oorzaak is eender: verlies aan voeling met de realiteit door groepsdenkende illusoire overtuiging van morele verhevenheid. De werkelijkheid is dat GP een club feodale Breznjevs is zonder maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, laat staan gevoel voor de noden van ontwikkelingslanden.

Bron hier.

Door | 2017-10-06T16:01:46+00:00 10 juli 2017|30 Reacties

30 Reacties

 1. Ivo 10 juli 2017 om 08:41- Antwoorden

  Ik vraag me dan toch af hoe het kan dat er geen subsidie meer nodig is. Heeft iemand daar een sluitende berekening van? Zit het in de aansluiting van Tennet? Zit het in belastingen die niet betaald worden? Zit het in gratis plaatsen op de Noordzee, waar je op land gauw 30.000 per MW moet neertellen?

 2. Michiel de Pooter 10 juli 2017 om 09:04- Antwoorden

  Het wordt trouwens weer op een houtje bijten vandaag voor al die “huishoudens” die afhankelijk zijn van windstroom. Volgens energieopwek.nl wordt er actueel maar energie opgewekt voor een stad van 25.000 inwoners. Meer niet.

  http://energieopwek.nl/

  Windstats.nl staat zelfs (tijdelijk ?) helemaal uit.

  http://www.windstats.nl/index.php

  • Scheffer 10 juli 2017 om 09:53- Antwoorden

   Volgens CBS hebben we vandaag 17.131.331 inwoners in Nederland en is er windstroom voor slechts 71.673 is 0,4% van alle bewoners. Handig en goedkoop hè die windstroom?

 3. Michiel de Pooter 10 juli 2017 om 09:20- Antwoorden

  Oh ja vergeet ik de NS nog, die staat al twee dagen stil.
  Hebben “als eersten in de wereld” speciaal transmissielijnen met “windstroom” laten bouwen voor “100%” windstroom. Is toch erg !

  http://groenetrein.ns.nl/

 4. Scheffer 10 juli 2017 om 09:33- Antwoorden

  Nieuwe interessante juridische mogelijkheden voor een proces tegen GreenPeace / Urgenda ?; >>>>De “Misleidende Omissie”: Vanaf 1 juli 2016 kan op grond van de gewijzigde artikelen 6:194 en 6:196 BW een schadeclaim worden ingesteld tegen de misleidende partij. Indien een misleide / gemanipuleerde / benadeelde partij een vordering instelt wegens een misleidende mededeling, wordt de bewijslast met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de gedane mededeling omgekeerd (artikel 6:195 BW).

  • Henk 10 juli 2017 om 09:43- Antwoorden

   Mooi!

   Kan ik dan eindelijk de groene rekenkamer aanklagen?

   Jeroen kan je dat je juridische licht eens over laten schijnen?

 5. Henk 10 juli 2017 om 09:42- Antwoorden

  De enige doe zich permanent buiten de realiteit geplaatst heeft is natuurlijk Jeroen Hetzler

  Maar verder mooie woorden gebruikt , jammer dat de inhoud nog al gekleurd wordt door de ideologie van Jeroen Hetzler

 6. Boels 10 juli 2017 om 10:24- Antwoorden

  Haaks op de GP-sprookjes:

  Are we headed for a solar waste crisis?
  http://www.environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis

  • Henk 10 juli 2017 om 10:46- Antwoorden

   Nee

   Want die panelen kun je gewoon recyclen

   • Michiel de Pooter 10 juli 2017 om 11:45- Antwoorden

    Henk,
    Heb je thermodynamisch verantwoord linkje/onderbouwinkje/verdienmodelletje ?

    • Henk 10 juli 2017 om 11:49- Antwoorden

     Tuurlijk heb ik dat

     http://www.environmentalprogress.org/big-news/2017/6/21/are-we-headed-for-a-solar-waste-crisis

     “Only Europe requires solar panel makers to collect and dispose of solar waste at the end of their lives.”

     Het is gewoon de europese wet dat het recyclebaar moet zijn

    • Boels 10 juli 2017 om 12:42- Antwoorden

     “Het is gewoon de europese wet dat het recyclebaar moet zijn”

     Daarmee is het nog niet recyclebaar.
     Er wordt niet op getoetst en er is geen werkend industrieel recycleproces.
     Omdat groen inziet dat “hernieuwbaar” dan helemaal onbetaalbaar zou worden.

    • Henk 10 juli 2017 om 13:05- Antwoorden

     Boels

     Natuurlijk wordt daar wel opbgetoetst anders mag je gewoon niet leveren on Europa

     De rest is weer eens wensdenken van jouw kant

    • Henk 10 juli 2017 om 13:18- Antwoorden

     http://www.firstsolar.com/en/Modules/Recycling

     Gewoon 90% recycling nu al.

     GEwoon van de leverancier, en dit is de thin film variant, die uit silicium zijn makkelijker en waardevoller (solargarde silicium is duur)

    • Boels 10 juli 2017 om 14:10- Antwoorden

     Om welke fabrinkanten gaat het dan en is er zicht op de inhoud van het recyclepotje?
     Er is bij zonnepanelen (en windturbines) geen verplichte verwijderingsbijdrage, dus draait de volgende generatie voor de troep op.

    • Boels 10 juli 2017 om 17:35- Antwoorden

     Een zonnepaneel gaat 20 tot 30 jaar mee en dat kan niet gezegd worden van de fabrikanten; die zijn al omgevallen, vallen om en gaan omvallen.
     Zonder een door de overheid beheerde pot voor de verwijdering/recycling van “hernieuwbare” spullen is het gewoon een farce.
     Groen heeft geen kennis, geen geweten en klooit maar wat aan ten koste van komende generaties.

    • henkie 10 juli 2017 om 23:44- Antwoorden

     Beste Henk, heb je gelezen waar je naar linkt ? Ik kan dat niet geloven. De studie laat zien dat het recyclen van afgedankte zonnepanelen meer toxisch afval oplevert per geleverde kWh dan een kerncentrale. En wel 300 keer zoveel. Dan kun je wel eisen dat je moet recyclen, maar eindig je precies zoal bij het recyclen van plastic: gewoon opstoken is het meest efficiënt, goedkoop. Niks recyclen. met vriendelijke groet, gekke henkie.

 7. Michiel de Pooter 10 juli 2017 om 12:01- Antwoorden

  Henk, bedankt voor je diepgravende en terzake doende reactie, zoals we van je gewend zijn. Ik weet weer genoeg.

 8. bart 10 juli 2017 om 13:17- Antwoorden

  jeroen bedankt voor je duidelijke artikel en henk bedankt voor je bijna onmenselijke geduld om de klimaatongelovigen steeds weer gedocumenteerd van repliek te dienen…mvg…dankbare bart..

 9. Hetzler 10 juli 2017 om 17:57- Antwoorden
  • Henk 10 juli 2017 om 18:15- Antwoorden

   Jeroen,

   Gert Jaap schrijft voor eigen rekening en zonder verdere onderbouwing

   “Ga er maar rustig vanuit dat de firma EnBW niet verplicht is om verliesgevende offshore windparken te bouwen wanneer aan die beide voorwaarden niet voldaan is”

   Nou ga er maar van uit dat dat uit de dikke duim van Gert Jaap van Ulzen komt die vooral geen verstand heeft van energie

   • Chemical 10 juli 2017 om 18:18- Antwoorden

    Onderbouwing?

    • Henk 10 juli 2017 om 18:45- Antwoorden

     Chemical

     Ik was ook al op zoek naar de onderbouwing van Gert Jaap

 10. bart 10 juli 2017 om 18:36- Antwoorden

  die ene tegenstem moet bijna van henk zijn want het is echt n dootimmerd betoog van jeroen…mvg…bart

 11. Hetzler 10 juli 2017 om 21:46- Antwoorden

  @Ivo en Bart Ook Gert Jaap is goed geïnformeerd. Wij kennen de berekeningen die hieraan ten grondslag liggen en die van de TUD afkomstig zijn en gaan ermee verder aan de slag. Gegeven de hoge waarschijnlijkheid dat de marktprijs door wettelijk gedwongen overcapaciteit vanwege toenemend aandeel hernieuwbare energie verder zal dalen (soms zelfs al negatief qua marktwaarde!) zal de SDE+-regeling eerder dieper in de zak van de belastingbetaler moeten tasten dan minder diep. Dit is met enig gezond verstandgebruik ook een logisch gevolg van het huidige beleid dat meent in staat te zijn de, overigens reeds lang gestagneerde, opwarming te kunnen beteugelen binnen een willekeurige politieke uit de lucht gevallen norm van 2 graden. Een weldenkend mens kijkt er naar en vraagt zich af of die niet in de Waanzinnige 14e eeuw is beland. De verhalen van Greenpeace roepen namelijk deze gedachte op. Het zijn de denkbeeldige gevaren die het meest destructief zijn. Greenpeace vervult hierin de rol van de 14e-eeuwse doem predikende flagellanten. Qua ideologische primitiviteit is er geen verschil, ondanks 600 jaar verschil.
  Het is al met al een kwestie van tijd voordat de illusie van hernieuwbare energie te pletter slaat als een ei tegen een muur gegooid. Wie niet in staat is om anders aan te tonen, heeft geen recht van spreken. Sterker: men moet geen illusies proberen te verkopen als de eerste de beste oplichter op de markt van Timboektoe. Dit is wel het niveau van Greenpeace. En dan heb ik het niet over het tekort schietende morele besef van GP wat betreft onze kleinkinderen.

  • Henk 10 juli 2017 om 21:53- Antwoorden

   Jeroen,

   Waarom. Lijf jij dan illusies verkopen als de eerste de beste snake oil sakesman ?

   • bart 11 juli 2017 om 19:05- Antwoorden

    lieve henk..bijna zo lief als mn kleinkinderen…bedenk zelf maar waarom…wat bedoelde je met je laatste quote?…mvg..bart

Geef een reactie