Wat je niet weet, is je grootste kracht

Een gastbijdrage van Jos Tissen.

Climategate.nl heeft mij uitgenodigd een gastbijdrage te leveren over wat mij hoog zit. Ik heb het hier niet over de zaken waar ik me als mens, en afhankelijk van mijn humeur, zo prachtig aan kan ergeren. Die lijst is lang en de schaamte daarover is vergelijkbaar. Soms is de ergernis terecht maar veelal ligt de oorzaak van mijn ergernis niet bij wat er gebeurde maar bij mezelf. Was ik dat? Het Nederlandse gezegde: “erger je niet, verbaas je slechts” dekt wat dat betreft de lading zo goed als volledig.

Ik verwonder me in vergelijkbare mate over de polarisatie van het milieudebat. Of te wel het hanengevecht tussen ecosukkels en klimaatontkenners. Deze aan de ander toegekende eretitels verraden een ergernis, die ik kan begrijpen, maar niet kan delen.

Beide partijen zitten wat mij betreft op hun eigen treintje en hun tuut-tuut-tuut ergert me slechts in beperkte mate. In ben me natuurlijk wel bewust van de leugens die de partijen zich voor het goede doel menen te moeten veroorloven en ben ook niet bereid die met de mantel der liefde te bedekken.

Ik erger me daar echter niet aan omdat mijn ervaring me heeft geleerd dat de partijen zich veelal niet bewust zijn van hun motivatie. De ene partij weet niet waarom ze het milieu wil beschermen en de andere partij weet niet waarom dat niet zou moeten. Elkaar “met de neus op de feiten drukken” is bovendien niet erg effectief. En is het zien van elkaar als vijanden niet eerder een ontkenning van elkaars menselijkheid?

Ook erger ik me niet aan het wederzijdse onvermogen van de partijen om de polarisatie te overstijgen. De polarisatie van het milieudebat is niet ontstaan met de publicaties van “Silent Spring” door Rachel Carson of ‘The Limits to Growth: a Global Challenge”, het eerste rapport aan de Club van Rome.

De polarisatie is eerder een uitwas en logische consequentie van het in de Westerse milieudenken verankerde idee dat de natuur goed is en het idee dat de industrie slecht is. Het doet er wel toe dat beide ideeën slechts in beperkte mate waar zijn, maar ze zijn volledig verankerd in ons collectieve bewustzijn en worden dus als waarheid gedeeld. De partijen in de polarisatie gedragen zich slecht als marionetten van de cultuur. Je daaraan ergeren is vergelijkbaar met het ergeren aan de opkomst van de maan.

Wat me echter aan dit alles hoog zit, zijn de consequenties ervan. Het is zo dat waar er twee kijven, er twee schuld hebben, maar wie draait er in dit geval voor de kosten op?

De tijd en energie die er in een gevecht verloren gaan, de halve waarheden die de wereld in worden geholpen, de investeringsbeslissingen die erop worden gebaseerd, de voortgang die niet wordt gerealiseerd. Voor mij zijn dat hoge kosten. Het zit me hoog dat we er met elkaar niet in slagen dat te voorkomen.

Kapitaalvernietiging is goed voor de economie, maar niet voor mijn hart.

Ook zit het me hoog dat we lijken te berusten in een onbevredigend status quo. Het status quo van schuld en “window dressing”, van wind op zee en toch maar niet op land. De status quo van ontzorging en het sluiten van kolencentrales, van de HSL en het weren van vieze diesels.

Het zit me hoog dat de moeilijke vragen via een ongeschikt mechanisme worden getoetst. De mens is sinds zijn bewustwording bezig met het zich losmaken van de natuur. Dit is een tegenstrijdigheid die zich niet op laat lossen door een romantische voorstelling en een decadente houding. Ze laat zich niet oplossen door het vertekenen of overdrijven van het conflict en ook niet door het ontkennen ervan. We verdienen meer dan het huidige status quo.

Mensen die in conflict tegenover elkaar staan hebben slechts oog voor de eigen waarheid. Houd je eigen waarheid dus voor je totdat je ervan hebt verzekerd dat a) je argumenten deugen en b) dat het vertrouwen er is om ze te horen.

Richt je niet reactief op het ontkrachten van het argument van je tegenstander, maar proactief op het onderbouwen van je eigen visie. Veel van de gegevens die er over het milieu worden verzameld, worden dat omdat ze passen binnen het huidige denken over het milieu.

Soms zal je deze beperking dus moeten overwinnen. Zelfs al heb je waarheid in pacht, dan is het nog een goed idee om die voor je te houden. Niet om de wereld je wijsheid te onthouden maar omdat alleen het vacuüm van een vraag in staat is om mensen om de tafel te krijgen, om je idee te toetsen, om het te verbeteren en om het geaccepteerd te krijgen. Probeer je daarom bewust te worden van wat je nog niet weet en houdt ruimte voor antwoorden die niet in je wereldbeeld passen.

Weet je zeker dat het klimaat door het gebruik van fossiele brandstoffen opwarmt. Of weet je zeker dat dat niet zo is? Wat je niet weet, is je grootste kracht. Je hebt een wereld te winnen.

Ik sta even stil, en dat is een hele vooruitgang.

Bertold Brecht.

Aldus Jos Tissen.

– – –

Jos Tissen heeft een achtergrond in de olie- en gasindustrie en is milieucommunicatie-specialist. Hij richt zich op het raakvlak tussen economische en maatschappelijke doelstellingen.

Zie ook zijn website hier.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-07-14T23:38:20+00:00 15 juli 2017|59 Reacties

59 Reacties

 1. Anton Bakker 15 juli 2017 om 08:29- Antwoorden

  Ik zou echt niet weten wat ik met dit vage verhaal aan moet. Ook de website van Jos geeft mij weinig inzicht. Ben benieuwd naar reacties van anderen.

  • henkie 16 juli 2017 om 01:12- Antwoorden

   Wat een gezwam. met vriendelijke groet, gekke henkie.

 2. Scheffer 15 juli 2017 om 09:35- Antwoorden

  Goed stuk, zet aan het denken. Wat me sinds de leugens van de Club van Rome dwars zit, wat me vreselijk ergert, is de continue gesubsidieerde manipulatie van data, feiten, nieuws tot in de constante stroom aan overdrijvingen aan klimaat- en milieurampen, leugens over milieu-oorlogen en klimaatvluchtelingen, wat allemaal aan de mens zou te wijten zijn, en dat evident slechts een politiek doel dient. Het vestigen van een klimaat socialistische werelddictatuur om de mensheid te kunnen knechten, gedragen door religeuse dogma’s ontstaan vanuit obscure sektarische denktanks en geinfiltreerd in de wetenschap door het politiek selectief toewijzen van grote sommen subsidie. Wat mij ergert zijn de emotionele oproepen door bijna fascistoide klimaat-milieu-rattenvangers zoals een Wijffels of door populairwetenschappers als Rotmans. Of ik me ook erger aan bruggenbouwers tussen klimaat-milieu-catastrofe alarmisten en IPCC-critici, daar ben ik nog niet over uit. Het “spel” wordt zo vuil gespeeld door de eersten.

  • Scheffer 15 juli 2017 om 09:36- Antwoorden

   Wederom moderatie!

  • Markus 15 juli 2017 om 10:41- Antwoorden

   Zomaar een quote: “You are not Christians. You are not Jews. You are not Muslims. And you certainly aren’t atheists. You all have the same god, and its name is ‘government.’ You’re all members of the most evil, insane, destructive cult in history. If there ever was a devil, the state is it. And you worship it with all your heart and soul.”
   ― Larken Rose, The Iron Web

  • Scheffer 16 juli 2017 om 13:22- Antwoorden

   Als ik een verbeterpunt zou mogen toevoegen, dan zou ik het woord vuil inwisselen voor het woord veil, dat beter de corruptie onderstreept dominant in de gepolitiseerde sociale-klimaat-wetenschap.

 3. Twan Hendriks 15 juli 2017 om 09:43- Antwoorden

  [..En is het zien van elkaar als vijanden niet eerder een ontkenning van elkaars menselijkheid?[..]
  Wat een socio -geleuter.
  [..]Het is zo dat waar er twee kijven, er twee schuld hebben, maar wie draait er in dit geval voor de kosten op?[..]
  Ook flauwekul. Geheel conform de onzin die tegenwoordig op school verkocht wordt. Iedereen heeft gelijk en dus niemand heeft ongelijk want dan raken onze millennialkneusjes gekwetst.

  De ecosukkels hebben ongelijk en richten enorme schade aan aan onze economie en op termijn aan onze militaire slachtkracht.

 4. André Bijkerk 15 juli 2017 om 10:01- Antwoorden

  Dit is me allemaal veel te simplistisch. Integendeel, kennis is je grootste kracht. Waar komt de fabel vandaan dat sceptici niet begaan zouden zijn met natuur en milieu?

  Je moet bedenken dat er in de hele maatschappelijke tegenstelling drie onafhankelijke dimensies spelen. De dominerende daarin is de menselijke geest, in hoeverre ben je een gepassioneerde activist, die hoe dan ook zijn visie zal doordrijven en niets wenst te weten van alternatieven of in hoeverre ben je een ongenaakbare objectieve observeerder die alleen gelooft in logica?

  De tweede is good stewardship, een betere aarde nalaten, onze belangrijkste missie -ter invulling van de behoefte aan terror management- . Hoe belangrijk vind je dat?

  De derde is natuur en milieu, de aarde. De chaos waarmee we moeten werken. Hoe vinden we de balans tussen cultuur en natuur?

  Het is tenenkrommend om de conclusie te moeten aanhoren dat een scepticus dus per definitie niets om het milieu geeft. Dan heb je er helemaal niets van begrepen. Maar dat is dan ook wel duidelijk met die titel.

 5. dwk 15 juli 2017 om 10:11- Antwoorden

  Ik weet niet of er een markt is voor dit gekakel maar schrijver doet in elk geval erg zijn best een gat in die markt te boren.

  Cashen met “gogische” praatgroepen zo houden we de geldverbranding lekker aan de gang.

 6. Hans Labohm 15 juli 2017 om 10:16- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens André Bijkerk.

  Dit is me allemaal veel te simplistisch. Integendeel, kennis is je grootste kracht. Waar komt de fabel vandaan dat sceptici niet begaan zouden zijn met natuur en milieu?

  Je moet bedenken dat er in de hele maatschappelijke tegenstelling drie onafhankelijke dimensies spelen. De dominerende daarin is de menselijke geest, in hoeverre ben je een gepassioneerde activist, die hoe dan ook zijn visie zal doordrijven en niets wenst te weten van alternatieven of in hoeverre ben je een ongenaakbare objectieve observeerder die alleen gelooft in logica?

  De tweede is good stewardship, een betere aarde nalaten, onze belangrijkste missie -ter invulling van de behoefte aan terror management- . Hoe belangrijk vind je dat?

  De derde is natuur en milieu, de aarde. De chaos waarmee we moeten werken. Hoe vinden we de balans tussen cultuur en natuur?

  Het is tenenkrommend om de conclusie te moeten aanhoren dat een scepticus dus per definitie niets om het milieu geeft. Dan heb je er helemaal niets van begrepen. Maar dat is dan ook wel duidelijk met die titel.

 7. Werff 15 juli 2017 om 10:43- Antwoorden

  Het spreekwoord zegt: veel geschreeuw maar weinig wol etc, in dit geval zou ik zeggen veel geschrijf maar weinig wol. Kennis is macht en hoe je kracht kunt ontlenen aan iets wat je niet weet is voor mij een raadsel. Dit soort gebabbel mag, wat mij betreft, achterwege blijven.

 8. Bert Pijnse van der Aa 15 juli 2017 om 10:46- Antwoorden

  wij gaan morgen pas naar de Kerk.

 9. Boels 15 juli 2017 om 10:51- Antwoorden

  “Het zit me hoog dat de moeilijke vragen via een ongeschikt mechanisme worden getoetst.”

  Dat komt omdat men de toetssteen van de natuurwetenschappen en de daaruit volgende technische (on)mogelijkheden niet gebruikt.
  Alles moet maar “maakbaar” zijn, iedereen een eigen “waarheid” vanuit een beneveld en gesubsidieerd brein.

 10. David 15 juli 2017 om 11:06- Antwoorden

  Mag ik de heer Tissen een vroeger stukje van mijzelf aanraden?
  Daar krijgt hij antwoorden op zijn vragen en ziet ook meteen waar hij in de fout gaat.
  http://www.davdata.nl/knollenland.html

 11. Hugo Matthijssen 15 juli 2017 om 11:08- Antwoorden

  In een ver verleden zag je ook bij de overheid ingenieurs werken en dat was niet voor niets zij hebben een specifieke kennis o.a. gebaseerd op wiskunde en natuurwetten.
  Tegenwoordig is de politiek er mee aan de haal gegaan en er zijn “wetenschappers “genoeg die met de mooiste rapporten komen.

  Ook aan de TU Delft zie je het afdrijven van exacte wetenschap naar modelberekeningen op basis van versimpeling van de werkelijkheid. Denk aan het promotie onderzoek van Ummels die met de volgende tekst komt.
  “De grootschalige inpassing van windenergie in onze elektriciteitsvoorziening is technisch prima mogelijk. Het bestaande elektriciteitssysteem kan de variaties in vraag en windaanbod ook in de toekomst op elk moment opvangen, zolang er gebruik wordt gemaakt van actuele windvoorspellingen. Verder hoeven er geen voorzieningen voor energieopslag te komen.’ Dit zijn de belangrijkste conclusies van mijn proefschrift, dat ik aan de TU Delft met succes heb verdedigd. Hieronder licht ik in tien minuten leestijd graag toe tot welke conclusies ik na vier jaar promotieonderzoek ben gekomen.”
  https://www.olino.org/articles/2009/04/02/windenergie-the-sky-is-the-limit/

  We weten allemaal dat hij er flink naast zit. Toch was een link naar dit promotie onderzoek in de voorlichting van het ministerie over windenergie opgenomen.
  Zelf nu komt Kamp met de volgende info aan de kamer dat de inpassing van windenergie op ons stroomnet alleen bepaald kan worden op basis van modelberekeningen.
  Dr ir Ummels die schrijft toevallig precies wat de minister op dat moment kan gebruiken. Zijn berekeningen kunnen juist zijn en zijn model wetenschappelijk keurig in elkaar steken toch blijkt uit de praktijk dat er weinig van klopt .
  Het wordt tijd dat het begrip model weer gebruikt gaat worden om een theorie te onderzoeken en niet als technische waarheid.
  Ik denk dat de wetenschap ook eens tegen het licht gehouden moet worden.
  Hetzelfde kom je dagelijks tegen bij het KNMI die de verdwenen warmte gevonden heeft in de oceaan zo worden resultaten van modelberekeningen naar het publiek toe als feit gebracht https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden

  Tot zover ben ik het eens met Jos we moeten de resultaten van de wetenschap tegenwoordig steeds kritische bekijken voor we een conclusie trekken

  • Henk 15 juli 2017 om 15:32- Antwoorden

   Nee het werk van Ummels klopt alleen Hugo Matthijssen weigert die waarheid te accepteren

   • Boels 15 juli 2017 om 19:33- Antwoorden

    Volgens mij gaat Ummels uit van gemiddelde windsnelheden.
    Daarmee suggererend hij dat er een continue productie plaatsvindt.
    Dezelfde denkfout zit in de productiecijfers van zone-energie.

   • Hugo Matthijssen 16 juli 2017 om 09:31- Antwoorden

    Henk
    Als je het niet begrijpt na het kijken naar dit filmpje dan is iedere discussie met jou duidelijk zinloos.
    Wat als het niet waait.
    https://www.youtube.com/watch?v=9P1atl55YbM&t=1s

    • Henk 16 juli 2017 om 09:58- Antwoorden

     Nope

     Ik snap het wel maar jij wil het werk van ummels niet begrijpen

     Er is voldoende reserve capaciteit aanwezig om periodes zonder wind op te vangen

     En gelukkig os een deel van deze reserve hydro uit Zweden

     Dus als er iemand er de ballen verstand van heeft ben jij het

    • Boels 16 juli 2017 om 11:27- Antwoorden

     @Henk:
     Er is geen reservecapaciteit meer als fossiel in de ban is.
     Dat moet toch echt tot je gaan doordringen.

 12. Hugo Matthijssen 15 juli 2017 om 11:25- Antwoorden

  Ps
  Een ander aspect is het gebruik van nieuwe termen alleen maar om zaken in de media naar het publiek toe subjectief voor te stellen. Denk aan het begrip huishouden ( ergens tussen 3200 en 3500 kWu per jaar ) Zo lijkt het alsof windmolens en zonnepanelen heel veel energie leveren zelfs in de 2e kamer wordt daarmee gewerkt.
  Vertaal je dit naar genormeerde waarden zoals MWu dan krijg je een heel ander plaatje.
  Een vorm van manipulatie die gewoon niet moet kunnen.

 13. David 15 juli 2017 om 11:26- Antwoorden

  [wat je niet weet is je grootste kracht]
  nee toch ?
  Kijk, sommige dingen weten we precies.
  Van andere zaken weten we dat we veel niet begrijpen, we weten wat we NIET weten.
  Dan blijft een categorie over van dingen die volslagen onbekend zijn dus hier weten we niet eens wat we niet weten.

  • Henk 15 juli 2017 om 15:30- Antwoorden

   Zo weten we precies dat een verdubbeling van het CO2 gehalte zorgt voor een opwarming van 1,1C

   Toch kiezen mensen ervoor om dat te ontkennen

   • Bleeker 15 juli 2017 om 16:10- Antwoorden

    Wat lees jij toch slecht Henk. Veel skeptici en zeker de lukewarmers accepteren een opwarming van 1,1 graad per verdubbeling van de CO2 concentratie. Wat niet wordt geaccepteerd is dat onze huidige uitstoot desastreuze gevolgen zal hebben.

    • Guido2 15 juli 2017 om 22:03- Antwoorden

     Beste Bleeker, wellicht een simplistische samenvatting, maar het luide deel van climategate.nl (o.a. Hans, Jeroen, en een aantal mensen dat hier graag reageert) accepteert die natuurkunde niet, en het luide deel van de alarmisten ziet niet in dat het huidige beleid weinig zoden aan de dijk zet en soms zelfs averechts werkt. Desastreus is een subjectief begrip dus daar kan je moeilijk over discussiëren.

     Een belangrijke vraag is denk ik of je het gebrek aan vooruitgang dan aan die luide groepen of aan de zwijgende minderheden moet wijten.

  • Erik 15 juli 2017 om 15:41- Antwoorden

   zo weten we ook dat er een 60 à 70 jarige cyclus bestaat in de temperatuur, welke prachtig correleert met de AMO.
   Zie een plaatje met hadcrut4 en amo en CO2.De 3 reeksen zijn voor vergelijking gedetrend. Ter controle van de detrend is door elke reeks een lin. trendlijn gelegd en afgeregeld op nul.
   Duidelijk is dat de jaarlijkse CO2 toename die cyclus niet kent, en dus geen invloed zal hebben op de temperatuur schommeling. Duidelijk is ook dat je een lineaire trend niet over 30 jaar mag bepalen, maar minstens 60 jaar.

   https://www.dropbox.com/s/n3phoih7awnjmr9/Bestand%2015-07-17%2014%2043%2004.jpeg?dl=0

   • Henk 15 juli 2017 om 15:57- Antwoorden

    Het wensdenken van Erik ook dat is een feit wat we al lang kennen

    Uiteraard is dit geen verklaring voor de opwarming van de afgelopen 60 jaar

    • henkie 15 juli 2017 om 22:59- Antwoorden

     Beste Henk,
     en de enige verklaring voor een eventuele opwarming in de afgelopen 60 jaar is dat het veroorzaakt wordt door menselijk ingrijpen door fossiele grondstoffen te verbranden? En dat de opwarming stopt als we stoppen met het verbranden van fossiele grondstoffen? Henk, je bent een IPCC dhimmie. met vriendelijke groet, gekke henkie.

   • Erik 16 juli 2017 om 22:33- Antwoorden

    Henk, de trend over de getoonde 30 jaar is 4 keer de trend over de hele reeks, 2 graad versus 0,5 graad per eeuw.. Het is natuurlijk fout de opwarming te bepalen in het opgaande deel van een cyclus. Je meetperiode moet langer zijn dan 1 cyclus.

    https://www.dropbox.com/s/fwtixfod3mf4osr/Bestand%2016-07-17%2022%2027%2027.jpeg?dl=0

    • Erik 17 juli 2017 om 00:01- Antwoorden

     En Henk,

     de trend van de toename van CO2 per jaar komt ook (toevallig?) op 0,5 uit, net als de trend van HadCrut4.
     Eenheden 0,5 ppm per jaar per jaar en 0,5 graad per jaar respectievelijk.
     Gaarne een verklaring Henk.

    • Henk 17 juli 2017 om 12:11- Antwoorden

     Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de opwarming over de hele periode niet constant is……

     Maar dat ontkent Erik natuurlijk…….

    • Erik 18 juli 2017 om 02:56- Antwoorden

     Hoe kan ik dat nou ontkennen Henk? Variabiliteit zien we toch in de grafiek. Er zit echter een patroon, een cyclus, in.
     Met deze cyclus moet je rekening houden bij je trend bepaling. Heel simpel toch?

 14. Bleeker 15 juli 2017 om 16:03- Antwoorden

  Oproepen tot dialoog en pogingen doen om tot elkaar te komen zijn prima maar ik krijg niet het idee dat Jos Tissen op climategate meeleest. Ik geloof dat er onder skeptici een 97% consensus is dat kernenergie een oplossing is voor de problemen die klimaatgelovigen zien. Probleem waar skeptici tegenaanlopen is dat alarmisten geen debat over de wetenschap willen omdat de wetenschappelijke basis te wankel is.

  • Henk 15 juli 2017 om 18:05- Antwoorden

   Bleeker

   Raar dat jij dan niet de discussie aan gaat met Jeroen Hetzler als hij weer eens zonder onderbouwing beweert dat de AGW ” hypothese” is weerlegd

   Dat maakt het leven heel moeilijk en lijkt het alsof de “sceptici” een homogene groep zijn, want geen interne discussie

   En ik vraag me af waarom een kerncentrale het antwoord is, die in de ontwikkeling en het duurt 15 jaar voordat hij af is

  • David 15 juli 2017 om 19:22- Antwoorden

   Het gaat over zaken (klimaatmodellen,fysica,wiskunde) die maar weinig mensen begrijpen. In die gevallen wordt dus een keuze gemaakt van te vertrouwen personen of instanties. Ik discussieer op meer platforms . Ik verwijs bv naar een boek van Simon Rozendaal of een video van Patrick Moore. Wat zegt een alarmist in zo’n geval: die lui worden door de fossiele lobby betaald. Milieubewegingen worden klakkeloos vertrouwd. Als Urgenda het verbranden van bomen duurzaam noemt worden daar geen vraagtekens bij gezet. Als Greenpeace kernenergie demoniseert dan is dat ook slecht.

 15. Hetzler 15 juli 2017 om 18:46- Antwoorden

  Het idee bekruipt me dat de auteur iets te gemakkelijk kiest voor het postmodernistische ieder-heeft-zijn-eigen-waarheid. Zoiets als: stelling van Pythagoras, die is jouw waarheid maar niet de mijne. Als je zulke dingen gaat beweren, is het niet verwonderlijk dat polarisatie in de hand wordt gewerkt. Dus verwondert mij de uitspraak van de auteur:
  “De polarisatie is eerder een uitwas en logische consequentie van het in de Westerse milieudenken verankerde idee dat de natuur goed is en het idee dat de industrie slecht is.” Deze bewering klopt op zich, maar het gaat wel om een decennialang eenzijdig en volstrekt ongenuanceerd ingeprent denkbeeld dat velen tegen de borst stuit. Dan moet men niet verbaasd zijn over hedendaagse polarisatie, want die volgt hier onvermijdelijk uit. Uitgelokt dus.
  In het verlengde van het geciteerde ligt de eenzijdige beschuldiging dat de mens verantwoordelijk is voor catastrofale opwarming. Hoe verwonderlijk is het dat velen hiertegen in opstand komen, temeer daar de toenemende kosten voor hernieuwbaar zonder raadpleging en met minachting voor de democratie worden opgelegd aan de burger? Dit alles nog afgezien van de weerlegging van die bewering. Het is een pervers systeem: eerst extreme en onheuse beweringen inhameren die polarisatie wel móéten oproepen en zich vervolgens bekreunen om de polarisatie. Het is een bekende werkwijze die onlangs ook in Hamburg manifest werd: geweld uitlokken en dan de politie beschuldigen van geweld.
  Kapitaalvernietiging is goed voor de economie, schrijft de auteur. Onlangs is de ontmanteling van een Duitse kerncentrale gestart a € 7 mrd. Het ding heeft slechts 13 maanden gedraaid. En dit ten gunste van alweer een geforceerd project dat Energiewende heet en dat de Duitse economie zichtbaar schaadt.
  Ik vrees dat een dieper gaande analyse van de historische en wetenschappelijke aspecten heeft ontbroken. Polarisatie was niet nodig geweest indien niet 40 jaar geleden groepen activisten, mede aan de hand van het Rapport aan de Club van Rome, tot op de dag van vandaag hun eenzijdige ongenuanceerde visie proberen op te leggen. Verzet tegen een dergelijke extremistische ideologie is gerechtvaardigd en kan niet worden afgedaan als een postmoderne jouw-waarheid. Ik vrees dat de auteur het mechanisme achter dit alles beter moet analyseren.

  • David 15 juli 2017 om 19:23- Antwoorden

   [ in de Westerse milieudenken verankerde idee dat de natuur goed is en het idee dat de industrie slecht is.]
   De materie is simpel. De mens is een tropisch beest. Om te overleven in andere klimaatzones is technologie nodig.

   • Boels 15 juli 2017 om 21:29- Antwoorden

    En het ophemelen van de natuur moet maar eens afgezet worden tegen de manier waarop (bijvoorbeeld) een leeuwin een zebra minuten lang verstikt. Of een insect dat een andere dier inspuit met een weefseloplossend middel.

 16. Chris Schoneveld 16 juli 2017 om 00:18- Antwoorden

  Dit stukje bewaar ik als een mooi schoolvoorbeeld van postmodernistische wartaal.

  • dwk 16 juli 2017 om 09:28- Antwoorden

   Nou ben je lekker mee.

   Denk je als conSULtant een beetje free publicity voor je nering te maken, krijg je dit soort reacties.

 17. Wiersma 16 juli 2017 om 04:08- Antwoorden

  Lieve schatten. Wanneer dringt bij jullie eens door dat die hele klimaat ‘discussie’ een totale hoax is? Een bankiers ideetje om jou en je hele familie helemaal leeg te zuigen?

  Zo van: ” hoe kunnen we geld verdienen aan gebakken lucht”?
  En vervolgens trapt u in die val: gaat u in discussie over de ins’ and out’s van die gebakken lucht. Grafiekjes hier, grafiekjes daar.

  Maar ondertussen wordt u anaal volkomen uitgewoond.

  Met zo’n dikke vette roestige staaf die van uwer anus via uwer darmen tot in uw strot wordt geduwd.
  En NOG heeft u het niet door. Zoiets heet ook wel: cognitieve dissonantie.

  Kijk. Er is zowaar een Nederlands bankier achtig iemand die even een boekje opendoet. Klokkenluider zeg maar.
  Komt deze in het nieuwsch?
  Welnee, tuurlijk niet.

  Maar U, U, kan zijne woorden tot u nemen middels dit media karnaal: (met bewegende plaatjes!)

  Ronald Bernard over Bankiers Deel 1
  https://www.youtube.com/watch?v=XMNL_xJV7e8

  Eddukeet jourself jonges!
  Kijk ook deel 2,3 etc.

  • dwk 16 juli 2017 om 09:32- Antwoorden

   Alsof ik mezelf hoor.

   • Henk 16 juli 2017 om 09:59- Antwoorden

    Bedoel je ook slecht geïnformeerd ?

    • dwk 16 juli 2017 om 10:45- Antwoorden

     Aldus Henk de Groenlinkssympathisant die zijn dagen slijt met het verkopen van verhaaltjes ter ondersteuning van de internationale energiesector en andere financieel begaafden; groot en klein.

     Kijk in de spiegel Henk, er drupt ruwe olie over je kin.

     Ook goeiemogge!

 18. Boels 16 juli 2017 om 11:30- Antwoorden

  Heb je een communicatiedeskundige nodig om mensen duidelijk te maken dat 1+1=2 in het tientallig stelsel?

  • dwk 16 juli 2017 om 11:39- Antwoorden

   Boels,

   aan die laatste toevoeging kun je zien dat jij al heeeeel lang met dialectisch-materialistisch geschoolde Henkachtigen in debat bent.

  • David 16 juli 2017 om 21:25- Antwoorden

   1+1 = 2 is waar in elk talstelsel hoger dan het 2 tallige.

 19. Bleeker 16 juli 2017 om 12:46- Antwoorden

  Tissen stelt dat kapitaalvernietiging goed is voor de economie. Iemand die dat denkt is niet serieus te nemen. Lees eens: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Parabel_van_de_gebroken_ruit

 20. dwk 16 juli 2017 om 13:39- Antwoorden

  Uit de inleidende beschietingen op de webzijde van auteur:

  “Communicatie is de uitwisseling van informatie en gaat vaak over het verkrijgen van wat je nodig hebt. Deze website gaat over milieucommunicatie en specifiek over milieucommunicatie waarbij partijen er niet in slagen elkaar te vinden omdat ze interesses en meningen hebben die elkaar lijken uit te sluiten. …. Veel van deze verschillen zijn echter helemaal geen verschillen; mensen zien ze slechts op die manier. “

  Nu heb er helegaar geen zin an om die hele site door te spitten maar in bepaalde zin is het helemaal waar wat Tissen hier schrijft. Niets is namelijk wat het lijkt. Groot Fossiel is naarstig op zoek naar een groen blazoen én ……. gratis gemeenschapsgeld natuurlijk en onze Henk … en zijn partij (…) willen daar graag een handje bij helpen.

  Specialiteit van auteur is blijkbaar ondersteunen dit verhaal in een voor alle partijen acceptabel vat te gieten.

  M.a.w. de zoveelste spin-off van de klimaathoax.

 21. Hetzler 16 juli 2017 om 19:35- Antwoorden

  Anderhalve week geleden had ik voor de lokale Apeldoornse tv en, overigens uitstekend geleid, debatje met een GroenLinks gemeenteraadslid over Apeldoorn energieneutraal. Ik ben geschrokken van het gebrek aan inhoudelijke kennis. Ik constateer dat dit gebrek niet minder is in de Tweede en Eerste Kamer. Het interesseert ze ook niet, als ze maar het groepsdenkende klimaatcredo kunnen uitdragen. Inderdaad komt geen moment de gedachte op dat er sprake is van een hoax die al 4 decennia geleden werd uitgedokterd, dan wel versterkt werd door samenvallende belangen. Dit zijn dan de lieden die besluiten nemen met heel verstrekkende gevolgen. Kennelijk berooft groepsdenken je van verantwoordelijkheidsgevoel, om van rationaliteit maar te zwijgen.

  • Scheffer 16 juli 2017 om 20:34- Antwoorden

   Ik betoog dat een goede debat start-opening voor een scepticus is te stellen, dat je geschrokken bent van de altijd zeer gebrekkige kennis van klimaat, milieu, duurzaam en energie van GroenLinkse volksvertegenwoordigers en hun stemmers. Het geeft je een zeer gunstige headstart in het te volgen debat. Je hoeft dan alleen maar feiten aan te dragen tegen hun politieke dogma’s. Probeer het eens!

   • dwk 16 juli 2017 om 21:14- Antwoorden

    Henk kom er maar in.

    Prettige avond nog samen!

  • David 16 juli 2017 om 21:29- Antwoorden

   En als zon en wind eens een half dagje 50% van de stroom leveren dan is het groene volkje dol enthousiast. Hahaha als zon en wind 90% van de tijd ALLE energie leveren dan is het nog steeds inferieur. Want het land ligt dan 1 van de 10 dagen plat.

  • Henk 16 juli 2017 om 21:32- Antwoorden

   Jeroen,

   En het komt ook geen seconde in jouw op dat je jezelf hebt laten bedotten en dat de “hoax” gewoon een reeel probleem is waar nodig wat aan gedaan moet worden en dat het gebrek aan onhoudelijke kennis vooral een probleem is van de “sceptici”

 22. Wiersma 17 juli 2017 om 07:40- Antwoorden

  Oke. Ik heb zelf het antwoord hierop al eens gegeven, maar voor wie het gemist heeft de volgenden vragen.

  Korte cursus terugrekenen om vooruit te komen.

  1] Waarom bestaat intelligentie (in dit geval wij-de mens) en
  2] Wat is het doel daarvan? Of beter gezegd: wat kan eigenlijk het enige doel zijn ván die intelligentie?

  Even kort samengevat: het hele universum had helemaal niet hoeven bestaan. Geen nut, geen functie, niemand die het had gemist. Maar nu het dan toch bestaat: toeval? En zo niet: wat is dan nut? Functie?
  En ook als die niet bestaan, wat is dan het DOEL?

  Kijk. En dan wordt het interessant. Het feit dat je dan ondanks alles toch bestaat, kan niet anders dan een doel hebben. Want anders immers alles weer nutteloos.
  En als alles/intelligentie een doel heeft, leven bedoeld is, zijn dan de basis elementen uit kernfusie zoals waterstof/ijzer/koolstof/zuurstof/ en hun direct daarop volgende chemische fusies water en CO2 vriend of je vijand?

  Nog weer anders gesteld. Als intelligentie bedoeld is, hoe kan in Godsnaam CO2 dan je vijand zijn? Dat is onmogelijk. Net zo onmogelijk dat zuurstof of water je vijand zou zijn.
  Koolstof, waterstof, zuurstof, ijzer, stikstof, H2O, CO2 zijn THE elements of life.
  En jaja, daar kwamen natrium, kalium, chloor, zwavel, magnesium, calcium etc ook allemaal bij om het e.e.a. wat levensvatbaarder te maken.

  Zoek zelf maar uit welk van deze elementen welke functie in ‘leven’ vervullen.

  Maar de basis van leven ligt in simpele elementen en hun fusies.
  Toeval? Welnee.
  Kernfusie–> Chemie–> Leven. Met daartussen in licht, druk, temperatuur en elektriciteit (spark of life) onder invloed van radioactiviteit.

  Ok. Nou zou ik hier een heel verhaal kunnen houden maar een ding is zeker: CO2 is PRO life. En dat is dan ook zijn/haar functie. NIET om weet ik wat voor chaos op aarde te beweegstellen door bijvoorbeeld ineens de temperatuur te verhogen als er iets teveel van is.

  Waarbij ‘teveel’ ook nog maar de vraag is: in de tijd van de Dino’s en oerbossen zat er minimaal 5 keer zoveel CO2 in lucht als nu. Wel. Waren Dino’s zwakzinnige stumpers of waren ze oersterk en 30 ton zwaar?
  Waren bomen niet hoger dan 3 meter?

  De enige stumpers die menen dat CO2 binnen huidige percentages een probleem is, zijn veelal ‘vergader-tijgers’.

  En die diersoort mag wat mij betreft per direct uitsterven.
  Rot maar op. Hoef er ook geen foto’s of plaatjes van, schrijf ze maar uit de geschiedenis boeken. Nutteloze wezens, foutje van God.

  Maar hee. Alles komt goed. Over 100 jaar als we in het jaar 2600 zitten.
  Dan wordt er iemand geteleporteert uit het jaar 2017, en die geeft gewoon plantjes water ipv electrolytes, en dan , na 400 jaar of zo, zitten we ongeveer weer op het IQ van 20 jaar geleden, waarin rap muziek begon.

  In 2700 zal de eerste Hip-Hopper dan ook gelanceerd worden naar Mars.
  Ook al ontploft de raket al gelijk bij lancering: hij had er wel een leuk nummer over. Maar liefst 3 weken in de top veertig.

  Ergens in het jaar 4000 echter zullen nieuwe pogingen worden gedaan om de ruimte te verkennen. De Russen echter, schieten elke westerse raket uit de lucht. Gewoon omdat het kan of anders gewoon voor de fun.
  Tegen die tijd kent toch niemand het verschil meer tussen real life or a game.

  Het wordt echt tijd dat een klein groepje mensen de aarde ontvlucht.
  En nee. Politici, MSM media en warmista’s mogen NIET mee.

  (en het gekke is: de ware puppetmasters willen deze lui ook niet on board!!! haha! Je bouwt echt geen nieuwe wereld op met spindoctors, politici en juichaapjes, maar wél met échte technici en échte wetenschappers!)

  Nou. Zo maar weer eens. Genoeg gekkigheid.
  Volgende keer zal ik eens proberen een link te geven naar een CO2 grafiekje!

Geef een reactie