Wim Turkenburg: 100% duurzaam geen peulenschil

Wim Turkenburg.

Langzamerhand lijkt het besef door te breken dat grootschalige inzet van duurzame energie niet mogelijk en ook niet wenselijk is. Zover gaat Wim Turkenburg overigens niet in zijn recente bijdrage aan de discussie in de Volkskrant onder de titel, ‘Jan Terlouws peulenschil – de overstap op hernieuwbare energie – is een loodzware opgave’. Maar hij gaat wel een eind in die richting.

Wim Turkenburg:

Zeker niet over 10, maar ook niet over 30 jaar kan ons land louter op zonne- en windenergie draaien.

De aanpak van het klimaatvraagstuk is bij de kabinetsformatie een belangrijk thema. Volgens Jan Terlouw is het ‘een peulenschil over te gaan op hernieuwbare energie’ (Volkskrant, 22 juli). Een jaar geleden zei hij: ‘Het is ontzettend simpel. Als we echt willen kunnen we in tien jaar 100 procent duurzaam zijn. Een peulenschil. Er is duurzame energie in overvloed en we kunnen alles, technisch en ook economisch. Er zijn allerlei kosten-batenmodellen die dat aantonen.’

Heeft Jan Terlouw gelijk? Is een volledige overstap op hernieuwbare energie voor ons land een peulenschil? Een eerste probleem is dat Nederland niet over bergen beschikt en daarom nauwelijks waterkracht heeft.

Ook hebben we weinig grond voor het telen van energiegewassen. Grootschalige winning van energie uit biomassa lijkt daarom niet mogelijk, tenzij we deze biomassa duurzaam uit het buitenland kunnen halen.

Daarnaast is het bij ons minder makkelijk om windturbines te plaatsen zonder hinder voor omwonenden te veroorzaken, vanwege onze relatief hoge bevolkingsdichtheid. Het is dus niet vreemd dat we in Europa, zoals Jan Terlouw zegt, ‘onderaan bungelen met duurzame energie’.

Vervolgens behandelt Turkenburg de huidig beschikbare capaciteit en die welke nodig is om de ambities te verwezenlijken en vergelijkt hij de Nederlandse inspanning met die van andere landen.

Hij concludeert:

Overstappen op honderd procent duurzame energie, voornamelijk uit zon en wind, is onmogelijk binnen tien jaar te realiseren. Daarvoor hebben we de apparatuur, de energie, de mankracht, de infrastructuur, het geld en de maatschappelijke flexibiliteit niet.

Ook binnen dertig jaar is het, met de huidige kennis, kosteneffectief niet mogelijk. Daarom zullen we, om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen, ook andere technieken moeten inzetten, waaronder het afvangen en opslaan van koolstof bij het gebruik van fossiele brandstof. Daarnaast zullen we het teveel aan CO2 dat in de lucht zit er de komende tientallen jaren weer uit moeten halen.

Aldus Wim Turkenburg.

Lees verder hier.

Zoals ik al eerder opmerkte gaat deze inbreng van Wim Turkenburg in de klimaat- cum energiediscussie de goede kant op. Maar het is bij dit soort bijdragen altijd verstandig om niet alleen te letten op wat er wèl in staat, maar ook op wat er niet in staat. Wat staat er niet in?

De toepassing van duurzame energie heeft voornamelijk betrekking op de elektriciteitsproductie. Dat is slechts ongeveer 14% van het totale energieverbruik. 100% van 14% blijft nog altijd 14%. Ten einde de lezers niet op het verkeerde been te zetten, had hij dit toch wel expliciet mogen vermelden.

Het uiteindelijke doel is de vermindering van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot, omdat deze tot een catastrofale opwarming zou kunnen leiden. Op dit blog is vaak betoogd dat de wetenschappelijke basis voor deze opvatting snel erodeert. In vele recente peer-reviewed artikelen wordt geconcludeerd dat de opwarmende invloed van CO2 aanzienlijk minder is dan veelal wordt aangenomen en dat de rol van natuurlijke factoren tot dusver sterk is onderschat.

Verder dient te worden bedacht dat zonne- en windenergie aanbodgestuurd en intermitterend zijn. Voor als de zon niet schijnt of de wind niet waait, is er 100% back-up capaciteit noodzakelijk. Die bestaat uit conventionele centrales. De ‘winst’ van verminderde CO2-uitstoot door hernieuwbare energie wordt nagenoeg geheel teniet gedaan door efficiency-verliezen in de rest van het elektriciteitsnet, door grotere fluctuaties in de productie. Ondanks megainvesteringen in hernieuwbare energie neemt de CO2-uitstoot in Nederland de laatste tijd weer toe. Maar dat is de spreekwoordelijke olifant in de zaal.

De afvang en opslag van CO2 is zeer duur en energie-intensief. Vele grote proefprojecten zijn vroegtijdig beëindigd. De Noren zijn nochtans van mening dat het mogelijk is. Maar eerst zien en dan geloven.

Als men deze overwegingen toevoegt aan het relaas van Wim Turkenburg dan wettigt dat de conclusie dat 100% duurzaam niet mogelijk, niet wenselijk en zinloos is … om over de astronomische kosten nog maar te zwijgen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-10-19T15:51:38+00:00 18 augustus 2017|27 Reacties

27 Reacties

 1. Anton Bakker 18 augustus 2017 om 08:29- Antwoorden

  Volgens mij is het belangrijkste argument dar elke vorm van hernieuwbare energie leidt tot hogere energiekosten, zie http://joannenova.com.au/2017/08/australia-denmark-germany-vie-to-win-highest-global-electricity-cost-its-the-nobel-price-prize/ .
  Plus natuurlijk de genoemde mislukking dat CO2 maar niet vermindert. Deze 2 redenen zouden genoeg moeten zijn om alles rondom CO2 even te stoppen en na te gaan of CO2 een gifgas is.

  • Marcel 18 augustus 2017 om 23:41- Antwoorden

   “…en na te gaan of CO2 een gifgas is…”

   Dat hoeft niet na te worden gegaan mijnheer Bakker, er is reeds genoeg bekend over de toxicologische effecten CO2 is niet giftig. U kunt er heel veel van in- en uit ademen zonder noemenswaardige schade.

   Er is wel een probleem mee, dat speelt vooral bij het gebruik van CO2 brandblussers in afgesloten ruimten, het gebruik van vaste CO2 in transportcontainers, in kassen en dergelijke.

   De werking van een CO2 brandblusser berust op het wegnemen van zuurstof. Als vuur of brand geen zuurstof krijgt dan gaat het uit. En datzelfde geldt voor u als u te lang in zo’n ruimte blijft.

   U gaat niet ‘uit’ vanwege teveel CO2. Wat u de das om zal doen in een dergelijke ruimte is gebrek aan O2.

 2. Hans Erren 18 augustus 2017 om 09:26- Antwoorden

  En wéér zwijgt Turkenburg in alle talen over de veiligste wijze van stroomopwekking (want daar hebben we het over, niet energie), en dat is KERNENERGIE

 3. Anton Bakker 18 augustus 2017 om 10:18- Antwoorden

  Volgens mij blijft de mens en dier na 2030 ook nog altijd veel CO2 uitademen! Dat valt niet te minderen en met 10 miljard mensen wordt dat een beetje meer. Wat doen wij daar dan aan? Het blijkt toch wel een redelijke hoeveelheid CO2 te zijn, maar blijkbaar komt dat door het eten van groente, waar de CO2 al in zit en dat ademen wij weer uit. Dus dat is weer CO2 neutraal, zoals biomassa en hout. Als je dat verbrandt dan gaat de CO2 ook niet omhoog. Hoe verzinnen ze het allemaal. Ik hoop dat het gezeur over CO2 in 2018 voorbij is, want dan kunnen wij weer gewoon adem halen en kunnen wij het geld aan nuttigere dingen besteden. Het gaat weliswaar om biljoenen (Geen Engelse billions) die totaal de mist in gaan.

  • Hans Erren 18 augustus 2017 om 10:40- Antwoorden

   Anton, het is een misverstand te denken dat de CO2 die je uitademt zorgt voor een toename van het atmosferisch CO2 niveau, de menselijke biomassa is toegenomen de afgelopen eeuwen en is dus een netto koolstof “sink”. De ademt dus minder koolstof uit dan dat je aan suikers binnenkrijgt, en die suikers zijn dit jaar door aardappelplanten met datzelfde atmosferisch CO2 gemaakt.

 4. David 18 augustus 2017 om 10:58- Antwoorden

  Ik heb dit al jaren geleden door Turkenburg horen beweren. Overigens hoef je daar geen professor voor te zijn. Een paar jaar les in natuurkunde op V.O. niveau volstaat.
  Inderdaad: wat niet wordt gezegd is vaak nog belangrijker. Bijvoorbeeld, stel dat de energie van zon en wind komt (wat kan volgens Terlouw) in wat voor land kom je dan terecht? De groene hel, iets anders kan k niet bedenken. Begrafenis ondernemer is dan booming business. Natuur vervangen door windparken, kilometers brede hoogspanningstracé ’s doorsnijden het land. Illegale houtkap is misdrijf nummer 1.
  Ik vermoed dat Turkenburg best weet dat die energietransitie gedoemd is vast te lopen maar hij kan niet teveel met zijn vriendjes uit de pas lopen.

  • Boels 18 augustus 2017 om 11:13- Antwoorden

   “.. maar hij kan niet teveel met zijn vriendjes uit de pas lopen.”

   En dat soort vriendjes van het type wereldverbeteraar zorgen voor alle voorkoombare ellende in de wereld.
   Met dat soort vriendjes heb je geen vijanden meer nodig.

 5. Honest Broker 18 augustus 2017 om 11:57- Antwoorden

  Gheh,

  “Daarom zullen we, om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen, ook andere technieken moeten inzetten, waaronder het afvangen en opslaan van koolstof bij het gebruik van fossiele brandstof. Daarnaast zullen we het teveel aan CO2 dat in de lucht zit er de komende tientallen jaren weer uit moeten halen.”

  Dat zijn niet bewezen of zelfs niet bestaande technologieën waarvan het maar de vraag is of ze ooit realiseerbaar worden.

  In politicologie ook wel bekend onder de term “magical solutions”: pure symboliek zonder enige invloed op de werkelijkheid.

 6. Alex Borstlap 18 augustus 2017 om 12:03- Antwoorden

  Ach, de Noren, CO2-opslag en Bellona, wat zal ik ervan zeggen hier vanuit Noorwegen waar je met grote regelmaat wordt doodgegooid met allerlei ambities op klimaatgebied die Europa en de wereld zullen redden van de verdoemenis. Als dunbevolkt land zonder zware industrie van betekenis en import van Zweedse atoomstroom kan het land zich redden met electriciteit uit waterkracht. Bij stroomkrapte agv watertekort en hoog verbruik kunnen grote stroomverbruikers worden afgeknepen, zoals een aantal jaren geleden de papierfabriek van Norske Skog in Skogn (zo’n 60km ten oosten van Trondheim) overkwam. In het eerste decennium van deze eeuw kondigde de toenmalige premier Jens Stoltenberg de maanlanding op Mongstad aan. Op Mongstad stond een raffinaderij en het plan was om daar technologie te gaan ontwikkelen om CO2 uit olie en/of gas te verwijderen en weer terug te injecteren in de winningsvelden. Enige jaren en miljarden Euro’s verder werd het project wegens gebrek aan succes opgedoekt. Als ik het goed heb is de raffinaderij ondertussen gesloten omdat ie niet rendeerde. Bellona is een ngo onder leiding van ennuitermate onhebbelijke schreeuwlelijk die dankzij de compleet onkritische msm hier in het land iedere keer weer podium krijgt voor het debiteren van de welbekende alarmistische doemprofetiën. Verder denkt men Europa te kunnen redden door het bouwen van windmolenparken en het exporteren van stroom naar het continent. De enige die in het hele energievraagstuk iets van belang zou kunnen gaan bijdragen is Aker Solutions, ik heb begrepen dat die goed bezig zijn bij de ontwikkeling van thoriumcentrales. Maar daar lees je hier niets over.

  • Hans Erren 18 augustus 2017 om 15:10- Antwoorden

   En de noorse pensioenfondsen zijn goed gevuld met geld uit de olie-export.

 7. Michiel de Pooter 18 augustus 2017 om 12:56- Antwoorden

  Het zal wel aan mijzelf liggen, maar ik ben altijd ontregeld als zelfs betawetenschappers volstrekte onwetenschappelijke taal uitslaan. Ik meen zelfs een trend te bespeuren. Het is zelfs weerzinwekkend als een volledig bij zijn verstand zijnde man als Terlouw “modellen” verwart met “werkelijkheid”. Wat is er aan de hand met deze man ? Ook het spreken van Turkenburg over negatieve CO2-emissietechnieken, alsof die in werkelijkheid zouden bestaan of zijn bewezen, doet jeuk aan de anus. Waarom doet deze hooggeleerde/opgeleide man dit ?
  Ik vermoed dat zij beiden voorbeelden zijn van obsessief, doorgeschoten pragmatisme, waar voor alle problemen een technische oplossing moeten worden gezocht, ook al is dat probleem de natuur waarover je te weinig informatie of kennis hebt. Het cultiveren van de illusie dat eens het universum 100 % beheersbaar zal zijn, heeft onderhand een eng soort activisme opgeleverd. Dat activisme is volledig onderworpen aan het handelen. Nadenken en afwegen is verdacht en komt op de tweede plaats.

 8. Hetzler 18 augustus 2017 om 17:49- Antwoorden

  Ik vind het een onbegrijpelijke, aan kwalijk grenzende, omissie van Turkenburg om kernenergie en MSR-technologie zo ostentatief te verzwijgen. Dit geeft geen pas en draagt niet bij aan het denken over de toekomstige energievoorziening. Steeds verbaast het mij hoe het komt dat groen en duurzaam leidt tot een dergelijke tunnelvisie die de toekomstige generaties naar de middeleeuwen leidt met alle armoe van dien.

  • Kees 18 augustus 2017 om 18:24- Antwoorden

   Thorium MSR ……

   Misschien omdat hij geen technologie wil aanprijzen die niet commercieel beschikbaar is ?

  • David 18 augustus 2017 om 18:35- Antwoorden

   In de groene kringen vliegt de kwalificatie “smart” je om de oren en ook wordt voortdurend opgeroepen tot “out of the box” denken. Daarmee wordt echter iets anders bedoeld dan een argeloze lezer vermoedt: niet tegenspreken van groene wereldverbeteraars. MSR is niet “out of the box” maar een brug te ver 🙂

   • David 18 augustus 2017 om 19:10- Antwoorden

    Ook wordt altijd beklemtoond dat “technologie alleen” onvoldoende is, nee het gaat voornamelijk om een “mentaliteitsverandering” . Maar daar leent de MSR zich niet voor. Het gaat dus om activisme, milieu en klimaat zijn maar kapstokken.

    • Kees 18 augustus 2017 om 19:23- Antwoorden

     En een thorium MSR is ook niet beschikbaar, het is tot nu toe een droom

     Normaal zou je het verkopen van dromen dat afschuiven op linkse wereldverbeteraars, maar nu probeer je het te verkopen als oplossing

    • Boels 18 augustus 2017 om 21:43- Antwoorden

     @Kees:
     MSR is geen droom zoals de groennatte van “hernieuwbaar”.
     Het moet gewoon nog in voldoende mate gebouwd gaan worden.
     De verspilde tientallen miljarden aan “hernieuwbaar” helpen niet echt bij de financiering.

 9. Bert Pijnse van der Aa 18 augustus 2017 om 19:36- Antwoorden

  Ik ondersteun geheel het betoog van Dhr. David Dirkse. Ik kan maar niet begrijpen dat mensen niet het wonder van de natuur willen kennen. Kijk naar de serie van National Geographic over het ontstaan van de aarde. Aminozuren, vitaminen, cellen , het ontstaan van vegetatie, gedreven door het machtige proces van Fotosynthese met CO2 in de hoofdrol. Wat David zegt: kennis die goed opgeleide Nederlanders hebben, maar toch ontkennen ze het.( hoe kan dat ) Ze ontkennen hun eigen bestaan ahw dus. Kennelijk moet je eerst Professor worden om dat te kunnen vertellen en daarom vind ik de repliek op Terlouw nogal gratuit. Inderdaad, het verhaal van dhr Turkenburg gaat over zijn eigen hachie in het circuit. Zoals David zegt :er is geen alternatief voor fossiele brandstoffen en daarin moet een Professer Energie duidelijk zijn, maar dat doet ie niet, want dan is ie Professor af. Moedig van hem overigens het verhaal van Terlouw, opgeleid als fysicus, ter discussie durft te stellen. Onze economie en welvaart is, zonder enige restrictie, te danken aan het verbranden van ‘indirecte’ zonne – energie; lees voorraden , gevormd door Onze Zon in het Carboon, 300 miljoen jaar geleden. Als die voorraden op zullen zijn, dan stopt onze beschaving. Bouwen van installaties die ‘ directe Zonne – energie opvangen en omzetten, zal dat proces exponentieel versnellen. Dat weet Professor Turkenburg als geen ander. Gek genoeg zijn er mensen die, nog meer dan ooit, die met fossiele energie uitspuitend, the globe rondvliegen om te vertellen dat dat niet zo is. Weet u: af en toe moet ik ff nadenken of ik nog wel hier ben en niet ben beland in een of andere film. Hoe durf je te vertellen dat de spoorwegen en Schiphol van de wind leven en dat dat allemaal maar kan en mag. Ons lichaam en de processen die zich daarin afspelen, zijn gewoon een beetje rommelen in de marge en de aarde is niet meer dan een CV ketel met een thermostaatkop erop , waar je aan kan draaien naar believen. En dan zijn er ook nog mensen hier die zeggen dat dat prachtig is omdat mensen van Climate Gate alleen maar idioten zijn . Je moet maar durven . Op mijn site binnenkort het artikel met de titel : ” weet jij waarom een (auto ) motor werkt ? “. http://www.bureaulesswatts.nl

  • gerard d'Olivat 18 augustus 2017 om 20:55- Antwoorden

   …Ons lichaam en de processen die zich daarin afspelen, zijn gewoon een beetje rommelen in de marge en de aarde is niet meer dan een CV ketel met een thermostaatkop erop , waar je aan kan draaien naar believen…

   Ha die @Bert…you made my day!! Tja zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ben benieuwd of @Labohm en @Hetzler er ook zo naar kijken.
   Ik zou zeggen doe op je site, die ik overigens erg waardeer, ook even een stukje onder de titel ‘de mens rommelt een beetje in marge van de de CV ketel met als merk ‘aarde”.

 10. Scheffer 18 augustus 2017 om 20:44- Antwoorden

  Kijk, de 100% “duurzame”samenleving is NIET out of the box denken, echter is een zich voltrekkend dogmatisch Politiek-Links-Utopia echec. Kernenergie is de veiligste, meest milieuvriendelijke, meest constante, schone, CO2-loze energie-bron, NU en in de toekomst. CCS (Opslag CO2) is extreem kostbare onzinnige groene stropop het volgende echec. Thorium MSR zal zijn plaatje krijgen in de 4de generatie kernenergie, zonder twijfel, heb geduld. Fout van de NL-politiek om de politieke opinie over nabije toekomstige kernenergie aan het ECN, de milieubeweging en Turkenburg over te laten. Delft kan de R&D in 4de generatie kernenergie zo overnemen met de juiste fondsen.

 11. Bert Pijnse van der Aa 18 augustus 2017 om 21:49- Antwoorden

  Ik ben : enerzijds gefascineerd door de natuur en anderzijds ook door ‘ Den mensch”, waarvan ik er zelf ook een ben natuurlijk. ( En dat maakt het lastig hè! . Zelfs voor Professor Turkenburg:-) ) . Zonder die energie waren we hier niet en/of waren we allang dood. Dat is wat CG probeert uit leggen. Niet meer en niet minder. Dat ‘ wij ‘ mensen’ denken daar ook maar iets aan te kunnen veranderen, aan wat dan ook, is een illusie, hoogmoed of een poging daar ’s lekker wat aan te verdienen. ( Ook daar staan de geschiedenisboeken vol van ) Ik verzet met daartegen , juist omdat de kwetsbaren verder onder druk komen te staan en de ongelijkheid almaar zal worden vergroot als dit proces zich zal doozetten; En dat zal het . ( lees mijn artikel over de ” plank en Piketty, proletariaat 2.0 ) , maar dat terzijde. Vreemd, dat mensen die de ‘energietransitie’ zeggen aan te hangen, dat ook doen. Hier klopt kennelijk iets niet. Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn. Bibliotheken vol over de psychologie van mensen/ dieren geeft daarover uitsluitsel : het zijn net Lemmingen. ( die schijnen zich en masse in het ravijn te storten na het ‘ sein ‘ van de opper – Lemming .) Wij hoeven ons als ‘ intelligent wezen niet te schamen voor het feit dat wij eigenlijk net zo handelen. Waarom zouden we intelligent handelen. We zijn toch ook maar gewoon : ‘ dieren ‘ . hè!

 12. bart 18 augustus 2017 om 22:26- Antwoorden

  allemaal zeer hoogdravend … geleerde heren … waar blijven de meisjes? … Turkenburg doet goeie stap in de richting van de klimaatrealisten … komt goed t.z.t.
  mvg bart

  • David 18 augustus 2017 om 23:06- Antwoorden

   Terlouw (+ van Egmond) wel meegemaakt in debatten Pakhuis de Zwijger. Heren waren unaniem van mening dat de puinhopen in het Midden-Oosten inclusief IS het gevolg zijn van klimaatverandering.
   Op zo’n moment vraag je je wel af waarin je bent beland.

   • Bleeker 20 augustus 2017 om 10:58- Antwoorden

    Dat vloeit voort uit de weg met ons mentaliteit van de elite. Voor alle problemen in de wereld moet een oorzaak in het westen gevonden worden zodat ze het volk kunnen mennen (en uitmelken).

 13. Wiersma 19 augustus 2017 om 04:19- Antwoorden

  Helicopterview maar weer eens.

  Voor wie het wil zien: er zijn zo immens veel componenten/algoritmen/parameters die het weer/klimaat (kunnen) beinvloeden, dat je er achterlijk van wordt.

  Anders gesteld: het lijkt wel chaos theorie. Zo lijkt het ja.
  Maar IS dat wel zo?

  Is/zijn er ook constanten te vinden binnen die chaos?
  En zo ja, wat is/zijn deze dan?
  Laten we alleen even kijken naar de laatste tijden: paar honderd miljoen jaar terug.
  Valt u dan ook iets op?

  Zo niet: het antwoord is: sindsdien is er structureel leven!
  Wat varieerde van eencellig tot immense dino’s en oerbossen en bomen zo groot tot aan de hemel.

  Nu kun je de vraag stellen: toeval?
  Of toch niet? En zo niet, wat heeft er dan voor gezorgd dat leven al een paar honderd miljoen jaar géén toeval was?

  Het antwoord hier weer op is natuurlijk het klimaat.
  Het klimaat is hoe dan ook al sindsdien ‘levensvriendelijk’ geweest.

  ONDANKS alle vulkaan uitbarstingen, overstromingen, droogtes, bosbranden en weet ik wat niet.

  Maar zou het kunnen dat dit allemaal NODIG was om Leven 2.0 mogelijk te maken?
  Intelligent leven wel te verstaan?

  Voorbeeld. Vulkaan uitbarsting. Zuigt lokaal apeballen. Maar er komt wel SO2 (zwavel) bij vrij, een ‘gifgas’. Maar laat nou toevallig dit gas in loop der tijd zich ook weer ontbinden en neerslaan in de aardkorst. En omdat het zich als gas verspreid, ligt het overal. Net als CO2.

  Maar zwavel. ‘Wat mot ik met zwavel’ hoor ik u denken. Wel, zonder zwavel geen celstof wisseling, en zonder dat proces bent u niet alleen dood, u had niet eens bestaan.
  Dus ook zwavel dioxide, is net als CO2 een LEVENSgas.
  Technisch: celwand bestaat uit het zure zwavel, natrium in het bloed, en kalium in de cel (beide alkalisch) en maken op die manier celstofwisseling mogelijk.
  Natrium zit in zeezout (vandaar overstromingen in het verleden) en kalium zit in de bodem en nu in vruchten en groenten die u op eet.

  Kortom: de aaarde had even een paar miljard jaar om alle elementen, nutrienten en mineralen gelijkwaardig over het continent te verspreiden.
  Begint u God nou een beetje te snappen?
  Sommige ‘rampen’ en zo waren (en zijn nog steeds) NODIG om intelligent leven mogelijk te maken.

  Heeft dat een prijs? Ja. Circa 1-2% van alle mensen, dieren en planten sterven hier aan, maar maken leven mogelijk voor de resterende 98%.

  We zijn allemaal het produkt van kernfusie plus straling van de zon. Da’s een heavy machine, zo’n kernfusie ding. Maar dat kreng is wél een levensmachine. Dat betekent dat ie af en toe schijt, boert, stinkt, overgeeft en kotst. Net als ons. Net als planten.

  Maar is dat slecht? Nee. Bedenk zelf: je zou niet kunnen boeren, poepen, piesen, kotsen.
  Hoe lang zou je leven?
  Dat bedoel ik maar.

  We moeten maar eens anders aan gaan kijken tegen die zogenaamde ‘rampen’ die de aarde over ons uitstoot. Punt is namelijk: WIJ leven dankzij die kots, stront en boertjes van BV Aarde , en planten leven weer van onze stront en pis, en wij kunnen vreten en ademhalen van de ‘boertjes’ van planten. (O2)

  And in the proces zijn planten zo aardig om water uit te stoten bij het omzetten van CO2 naar lange keten suikers, om op die manier de aarde te koelen.

  Teveel zonlicht? Plant gaat groeien, zet negatieve hydraulische druk in om grondwater hoog op te voeren, stoot bij omzetting CO2 water uit wat endotherme energie oplevert (=afkoeling).

  Maar je vraagt je werkelijk af waar die ‘klimaat wetenschappers’ met hun kop bezig zijn. Als je deze kringloop al niet snapt, snap je niks.
  Toegegeven: ik heb de Moeder Mavo afgemaakt, dat dan weer wel.

  Ik zal het nog gekker maken.
  CO2 KOELT netto de atmosfeer. HOE? Wel, door fotosynthese kan een plant een veelvoud van watermoleculen uitstoten, die verdampen vervolgens, en daardoor de lucht koelen!

  Mark my words: er zal OOIT een wetenschapper komen die mijn stelling zal bevestigen.
  Nogmaals: lik maar eens over je hand en blaas erover.
  Dat is wat een plant doet onder invloed van CO2.
  Blaas ook maar eens over je andere -droge- hand en merk het verschil.

  CO2 zal zelf netto geen koelgas zijn, maar omdat het een veelvoud aan water moleculen laat verdampen via planten, is het dat bruto wel.

  En kijk: zo werkt God.
  God daagt ons uit om héééél goed te kijken. Niet een beetje goed, maar héél érg goed.
  Wel. Media, politici, warmista’s, IPCC, El Goor etc zijn in mijn ogen niet echt bepaald ‘goddelijke denkers’. Een beetje Moeder Mavo-ist veegt ze dan ook gelijk van de baan.

  Hooguit kwakzalvers: je ken der niks met en het middel is erger dan de kwaal.
  Petroleum drinken als geneesmiddel tegen kanker: dat soort ‘oplossingen’ krijg je dan.
  (Opa Rockefeller)

  CO2 zou naar mijn mening dan ook ‘catalysator-gas’ moeten heten.
  CO2 in lucht warmt een héééél klein beetje op, maar opgenomen in planten koelt het middels het fotosynthes/verdampen van water hééél veel af.
  10 keer meer dan dat het ooit ‘opwarmde’.

  En dat is God. 1 probleem? Drie oplossingen.
  En daarom hebben we al honderden miljoenen jaren een redelijk stabiel klimaat.
  Waardoor intelligent leven zich kon ontwikkelen.
  Wees nou eens blij met wat we hebben.

  Pas als je blij bent met wat er is, kun je vanuit dat standpunt échte problemen aanpakken. Vooruitgang door inzicht, en niet door angst gedreven.
  Vandaar dat die ‘veelbelovende 21ste eeuw’ zo lang op zich laat wachten.

  Lees: die komt er niet zolang machtshebbers met de hulp van wetenschap en media een klein stijf piemoltje krijgen van het business model ‘angst’.
  Het zijn de talentlozen. De non-leiders. Convormisten. De non-weters.
  En hun medestanders juichaapjes. Echte leiders zijn niet bang.

  Hoeft ook niet want God heeft het goed met ons voor.
  Kwestie van goed kiek’n.
  En CO2 is het probleem niet: goed kiek’n is het probleem.

 14. bart 19 augustus 2017 om 09:12- Antwoorden

  beste hans…mn excuses voor mn scherpe bewoordingen over mn oude boegbeeld gisteren…pure frustratie…alle begrip voor de ingreep…mvg…bart

 15. David 19 augustus 2017 om 11:47- Antwoorden

  Het Internet staat opeens vol met de bespreking van een boek van Douglas Murray
  (the strange death of Europe) wat gaat over immigratie. Maar eigenlijk zou het -met zo’n titel- over onze energievoorziening moeten gaan.

Geef een reactie