Focus: ‘Wereldklimaat 2017: Onze aarde brandt’ – Onzin!

Een gastbijdrage van Wolfgang Thüne.

Wolfgang Thüne is professioneel meteoroloog en een bekende voormalige TV-weerman in Duitsland (ZDF). Hij is dus een collega van Gerrit Hiemstra en Peter Kuipers Munneke (NOS). Maar waar zij er alles aan doen om het klimaatalarmisme aan te wakkeren, is Wolfgang Thüne een van de meest prominente vertegenwoordigers van het klimaatrealisme in Duitsland.

Wolfgang Thüne:

De media als vijfde colonne van de ‘Groenen’

De Groenen deden het niet geweldig in de peilingen. Midden augustus stonden zij iets boven de 5 procent en dreigden daar onder te zakken. Hun politieke boodschap werd niet gehoord in het geweld van slogans zoals ‘sociale rechtvaardigheid’ of ‘beter onderwijs’. Maar toen kwam het orkaanseizoen in het Caribisch gebied. De orkanen leverden spectaculaire beelden op voor de media en leidden tot wilde speculaties over de oorzaken daarvan. Dat het normale seizoensgebonden en regionale natuurgebeurtenissen waren, werd uitgesloten geacht. Het bood de gelegenheid om speculaties over de schuldigen aan te wakkeren – klimaatangsten – alsof er voor de ontdekking van Amerika in 1492 door Columbus nooit orkanen waren geweest. ‘Klimaatdeskundigen’ en journalisten werkten eendrachtig samen om stemming te maken. Moet de oorzaak worden gezocht in het gebruik van fossiele brandstoffen? Zijn de moderne industriële samenlevingen met hun CO2-uitstoot daarvoor verantwoordelijk? Is de mens er de schuld van dat de orkanen steeds krachtiger worden?

Tot dan toe had het thema klimaat geen rol gespeeld in de verkiezingscampagne van de Bondsdag, vooral omdat de kandidaten Merkel (CDU) en Schulz (SPD) daar geen verschil van mening over hadden. Zij hebben de klimaatovereenkomst van Parijs unaniem bekrachtigd en toegejuicht. Basta! De Groenen hadden het onderwerp ‘klimaatbescherming’ evenmin aan de orde gesteld. Maar nu zagen zij hun kans schoon om dit thema uit de mottenballen te halen en politiek te gebruiken. Om niet te verliezen en om te voorkomen dat zij eventueel zelfs onder de kiesdrempel van 5 procent zouden zakken, hervonden de Groenen hun liefde voor ‘klimaatbescherming’ en profileerden zij zich weer als strijders tegen de ‘klimaatcatastrofe’.

De Groenen hebben hun mediamacht krachtig gemobiliseerd. Uit onderzoeken is algemeen bekend dat ongeveer 60 procent van alle journalisten sympathiseert met de Groenen. Die tactiek slaagde en op de verkiezingsavond raakte men in alle staten toen het resultaat bekend werd: 8,9 procent! De Groenen eindigden achter de Union, SPD, AFD, FDP en de ‘Linken’ slechts op de 6de plaats, maar ze waren in de Bondsdag en zouden actief kunnen deelnemen aan de macht, vooral omdat de SPD tot oppositie had besloten en zij onmisbaar waren voor de vorming van een regeringscoalitie. Op 25 september 2017, schreef de ‘Mainzer Allgemeine Zeitung’: ‘Gunstiger perspectief voor Jamaica’ [Noot vertaler: De kleuren van de Jamaicaanse vlag zijn zwart, geel en groen. Zij komen overeen met die van de politieke partijen die thans in Duitsland een coalitie proberen te vormen.] en ‘Groenen – Gemakkelijk van afgekomen’. De Groenen legden de lat nu hoger. Voorzitter Cem Özdemir: ‘We kunnen niet in aan een regering deelnemen, zonder duidelijke prioriteit voor de bescherming van het klimaat.’ Daarom schreef de Mainzer Allgemeine de volgende dag: ‘Angela Merkel in de Jamaicaanse val.’

Onder de papieren media was uitgerekend Focus dit keer het groene speerpunt. Het verscheen direct voor de verkiezingen op 23 september 2017 met een opruiend artikel met de oproep ‘Kies tactisch’. Op de voorpagina prijkte een satellietfoto van de aarde met normale bewolking in het noordwesten en een vurig brandende aarde in het zuidoosten. Over de breedte de volgende tekst: ‘Wereldklimaat 2017 – Onze Aarde brandt – droogte, stormen, overstromingen – Wat op de mensheid afkomt en hoe het leven zal veranderen – Plus: Interview met klimaatactivist Al Gore’! Vervolgens kan men dan op negen pagina’s lezen: ‘Als de aarde wraak neemt …’

Wanneer de wetenschap zich overlevert aan ideologie en ‘knecht van de politiek’ wordt

Men kan het vaak niet genoeg herhalen: ‘Klimaatbescherming’ is een onmogelijk en dus onzinnig project. Klimaat is een constructie die de mens heeft geschapen om duidelijker structuur in de chaotische weerprocessen aan te brengen, waarop de mens niet de geringste invloed kan uitoefenen. Net zoals sociologie samenlevingen creëert uit mensen, maakt de klimatologie klimaat van weer. Maar er is een groot verschil. In een samenleving blijft de mens bestaan als individu. Maar bij klimaat verandert het niet alleen het weer van 10.957 dagen of 30 jaar in klimaat, maar wordt het ook nog eens gereduceerd tot één enkele waarde: de gemiddelde temperatuur. Vandaar dat de term ‘Wereldklimaat 2017’ misleidend is, ja zelfs bedrog, omdat een klimaatwaarde per definitie altijd gebaseerd moet zijn op gegevens over een periode van 30 jaar. Overigens, waarom is de maatstaf de mondiale temperatuur en bijvoorbeeld niet de mondiale luchtdruk?

En er is nog een verschil tussen de mens en het weer! Mensen kunnen worden geïndoctrineerd, hun meningen kunnen worden gemanipuleerd en op die manier kunnen zij samenlevingen veranderen door hun kiezersgedrag. Maar de mensheid heeft niet de geringste invloed op de grote weerverschijnselen en dus niet op het statistisch afgeleide 30-jarige gemiddelde daarvan. Wat is de logische conclusie? Als het weer niet door de mens wordt gemaakt, dan wordt het klimaat al helemaal niet door de mens gemaakt. De hele discussie is een puur ideologische discussie – zinloos. Dit blijkt uit een zin in het Focus-artikel van Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, directeur van het Potsdam Instituut voor Klimaatonderzoek (PIK): ‘De elementen vuur, water en lucht keren zich nu tegen ons omdat we de planeet uit haar evenwicht brengen.’ Dit kan alleen in ernst worden beweerd door iemand die geen weet heeft van natuurverschijnselen en de meteorologische processen in de atmosfeer en ideologisch op een bepaald theoretisch wereldbeeld is gefixeerd.

Als zo’n onzin door de ‘klimaatdeskundigen’ wordt gesouffleerd, kun je de media niet verwijten dat ze dat herhalen, zoals de Focus-redacteuren Helmut Broeg en Rainer Kurlemann doen. Misschien zijn ze zelfs trots op zichzelf wanneer ze in pakkende stijl schrijven: ‘De nieuwste massamoordenaars heten Harvey, Irma en Maria!’ Daarin worden wervelstormen, die normale natuurverschijnselen zijn in tropische gebieden, net zoals hoge en lage drukgebieden met onweer en hoosbuien op onze breedtegraden, tot massamoordenaars bestempeld. Deze massamoordenaars zouden door de mens zijn veroorzaakt. Het is onthutsend dat de politiek haar handen in onschuld wast en alle schuld op de mens afschuift, alhoewel ze zelf alle verantwoordelijkheid draagt voor deze ontwikkeling. Wie financiert de superdure klimaatonderzoeksinstituten? De staat met onze belastinggelden!

Heeft de ontwikkelde burger dit infame spel dat hier wordt gespeeld niet door? Wat schuilt er ècht achter de klimaatbeschermingspolitiek? Waarom vragen we niet luid en duidelijk wat hier achter zit en welk doel hier in werkelijkheid mee wordt beoogd? De PIK-directeur Schellnhuber is daarover duidelijk. Hij wil een ‘Grote Transformatie’, hij wil terug naar pre-industriële tijden. Het VN-klimaatverdrag van Parijs idem dito.

‘Is Duitsland voorbereid op klimaatverandering?’ (Focus)

Wat betreft de ‘Jamaicaanse coalitie’ moet worden gevreesd dat rationaliteit het onderspit zal delven tegen politieke berekening. De overgrote meerderheid van de klimaatveranderingspropagandisten zal ten strijde trekken tegen de ‘ontkenners’ van klimaatverandering. Maar zelfs de Amerikaanse president, Donald Trump, ontkent niet dat er klimaatverandering plaatsvindt. Hij ontkent slechts de speculatieve bewering dat deze door de mens wordt veroorzaakt. De coalitiepartners zullen met elkaar concurreren, ja zelfs een wedstrijd houden over wie de beste en meest effectieve ‘klimaatbeschermer’ is. Tabea Rößner (‘Groenen’) heeft de lat al hoog gelegd: ‘Als het gaat om het klimaatbeleid of het einde van de verbrandingsmotor, dan valt er met ons niet te marchanderen!’

Maar zoals klimaat het gemiddelde is van 30 jaar weer, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties (VN), volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in Genève, is klimaatverandering een gevolg van het eeuwige en voor de mens onverklaarbare en daarmee onvoorspelbare weer. Het wordt grafisch weergegeven als een glijdend 30-jarig gemiddelde van het weer! Aangezien de feitelijke ontwikkeling van het weer nergens op aarde afhankelijkheid toont van het CO2-gehalte van de atmosfeer, zullen alle maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met het oog op ‘klimaatbescherming’ a priori geen effect hebben.

De ‘klimaatdeskundigen’ hebben zelf het bewijs daarvoor geleverd. Ze hebben al in 1995 aangetoond dat de CO2-concentratie van de atmosfeer gedurende 8.000 jaar voor het begin van de industriële revolutie constant was. Dat wil zeggen: niet beïnvloed door de mens. Maar was het weer constant? Nee! Het schommelde in een ritme van ongeveer 1000 jaar tussen warmere en koudere perioden – optima en pessima genoemd. Het feit dat de CO2-inhoud over duizend jaar bijna constant bleef bij een CO2-concentratie van 280 ppm, heeft de klimaatschommelingen niet belemmerd na de Weichsel-ijstijd. Onze tijdrekening begon tijdens het klimaatoptimum in de Romeinse periode. Dit werd gevolgd door een afkoeling in het Noord-Europese-Euraziatische gebied met de volksverhuizingen. Daarna kwam het klimaatoptimum van de Middeleeuwen. Dit werd gevolgd door de Kleine IJstijd die rond 1850 eindigde. Vanaf dat moment werd het warmer.

Voor al deze fluctuaties bieden noch de meteorologie, noch de klimatologie een verklaring. En om nu voor de meest recente opwarmingsfase, op basis van dubieuze correlaties, CO2 verantwoordelijk te stellen, is wetenschappelijk onverantwoord en verwerpelijk. Het vermeende ‘natuurlijke broeikaseffect’ van 33 graden, dat zou worden versterkt door de antropogene uitstoot van CO2, is een ideologische constructie – een bewering die door de natuur en na elke heldere stralingsnacht wordt weerlegd. Alle temperatuurmetingen bevestigen dit. De ochtenddauw in de zomer en rijp in de winter getuigen daarvan.

Het fenomenale aspect van het klimaatbeleid is dat het alles kan beloven, maar dat het niets hoeft te doen, alleen maar klimaatbescherming te beloven aan de burgers, om daarvoor van de burgers, die zich willoos laten afschilderen als ‘klimaatzondaars’ ja zelfs ‘klimaatkillers’, navenante boetes te incasseren, zoals de ‘klimaatrappen’ in Zwitserland. Voor de zoveelste keer in de menselijke geschiedenis wordt aangetoond dat hele volksstammen door middel van het zaaien van angst tot kuddes kunnen worden getransformeerd, die zich achter de macht scharen omdat die hen redding belooft.

Welke conclusie kunnen we daaruit trekken? Duitsland hoeft niet te strijden tegen klimaatverandering. Geen enkele overheid kan het weer beïnvloeden en de verandering ervan voorkomen. Maar men kan zich tegen het weer beschermen, zoals de geschiedenis sinds de laatste ijstijd heeft aangetoond. Niemand kan het weer stoppen of voorkomen, maar door middel van nauwkeuriger weersvoorspellingen kan de staat haar burgers beter beschermen tegen de gevaren van het weer en de schade daarvan beperken. Of onze auto’s nu worden aangedreven door verbrandingsmotoren of door elektrische motoren, het weer zal daardoor niet veranderen.

We moeten ons realiseren dat wij mensen ook ‘verbrandingsmotoren’ zijn. Door de zuurstof die we inademen, verbranden wij de koolhydraten bevattende plantenvoedingsstoffen in de lucht om daarbij levensenergie vrij te maken. Bij elke adem onttrekken we ongeveer 4 procent zuurstof (O2) aan de lucht en verrijken deze met 4 procent CO2. En hoeveel mensen zijn er op aarde? 7,55 miljard! Al het leven, inclusief dat van de dieren, van mieren tot termieten, van apen tot tijgers, hangt af van het bestaan van groene planten. Deze leven op hun beurt van de CO2 in de lucht en in het water. De fotosynthese is niet alleen afhankelijk van het plantenleven, maar ook van het dierlijke en menselijk leven. Wie zich in de ‘klimaatbeschermingswaan’ een CO2-vrije atmosfeer wenst – en dit verlangen is dominant onder de Groenen – die zaagt de tak af waarop al het leven groeit.

Dit moet ook de klimaatactivist en voormalig Amerikaans vice-president Al Gore beseffen, die momenteel bezig is met de promotie van zijn documentaire, ‘Nog steeds een ongemakkelijke waarheid: De klok tikt’, in Duitsland. Hij roept Duitsland op een actief klimaatbeleid te voeren en ziet Duitsland als voortrekker van een nieuw beleid. Kan onze regering, kan een ‘Jamaica-coalitie’ ‘nee’ zeggen tegen deze vleierij? Nauwelijks! Maar ze moet het toch doen. Ze moet het doen om niet als voortrekker op een of andere manier in het beklaagdenbankje terecht te komen wanneer de wind draait en het politieke klimaat omslaat.

Hoe sust de multimiljonair Al Gore zijn ‘klimaatgeweten’? Op de opmerking: ‘U vliegt ook veel,’ zei hij, ‘Dat klopt, maar ik compenseer mijn CO2-voetafdruk dubbel.’ Hij plantte ook 16.000 bomen op zijn boerderij en liet 33 zonnepanelen op zijn huis plaatsen, dat voor 100% door hernieuwbare energie wordt wordt voorzien. Bovendien rijdt hij in een Tesla en is hij veganist. Hij zou het eerste slachtoffer worden als planten wegens gebrek aan CO2 in de in de atmosfeer zouden sterven en het volgens PIK-directeur Schellnhuber tot een ‘wereldwijde genocide’ zou komen.

Met het artikel, ‘Onze aarde brandt’, heeft Focus weliswaar de Groenen geholpen om deel te nemen aan de ‘Jamaica-coalitie’, maar is ze zich waarschijnlijk niet bewust geweest van de ernstige gevolgen daarvan. Als de aarde zou branden, zou men het vuur gemakkelijk kunnen blussen door zuurstof uit de lucht te verwijderen en de vlammen te verstikken. Maar wat moeten wij mensen doen als onze ‘interne verbrandingsmotor’ geen zuurstof meer krijgt? Het is makkelijk om papier vol te schrijven, maar verstandig schrijven is een gave die niet elke journalist heeft meegekregen.

Aldus Wolfgang Thüne.

Door |2017-10-04T21:06:04+00:004 oktober 2017|74 Reacties

74 Comments

 1. Jan van der Heijden 4 oktober 2017 om 10:21 - Antwoorden

  Wat een onzin, als we stoppen met CO2 uitstoten gaan de plantjes dood…. Voordat het CO2 nivo weer op 280 ppm is duurt dat 10.000-en jaren

  Hier kan ik het dan wel mee eens zijn

  “Het is makkelijk om papier vol te schrijven, maar verstandig schrijven is een gave die niet elke journalist heeft meegekregen.”

  Mooie lap tekst, maar verstandig is het allemaal niet

 2. Erik 4 oktober 2017 om 15:30 - Antwoorden

  Het grootste klimaat probleem is de voortdurende aanpassing van data, om welke reden dan ook. Je kunt daarom het beste hadcrut3 unadjusted nemen. Deze reeks loopt van 1850 tot 2014,4. Daarna is hij gestopt, wat nadelen, maar ook zeker voordelen heeft. Gelukkig verandert het nu niet meer elke keer en kun je zaken onderzoeken zonder dat je voortdurend moet aanpassen. Als we een lineaire trendlijn door de volledig data set leggen volgt er een opwarming van 0,78 graad over de hele periode van ruim 164 jaar. Dit is een kleine 0,5 graad per eeuw. Niet schokkend.
  Je kunt allerlei mooie theorieen bedenken en alarm roepen, maar laten we aub bij de feiten blijven. Feit van een halve graad per eeuw opwarming.

  • J van der Heijden 4 oktober 2017 om 21:14 - Antwoorden

   Als je bij de feiten blijft moet je toegeven

   Dat er goede redenen zijn voor homogenisering
   Dat de opwarming de laatste 30 jaar significant sneller is dan de 0,5C per eeuw
   Dat er goede redenen zijn waarom er hc3 naar hc4 is gegaan

   Kijk dat zijn nu feiten die Erik niet wil toegeven

   • Bleeker 4 oktober 2017 om 21:43 - Antwoorden

    De enige reden voor homogenisering is de opwarming kunstmatig te verhogen. Alle zogenaamde goede ‘redenen’ zijn erbij gehaald om de aanpassingen een legitiem sausje te geven.

    • Jan van der Heijden 5 oktober 2017 om 06:14 - Antwoorden

     Inderdaad het verplaatsen van een meet station is geen enkele reden. Om nog eens naar de reeks te kijken, of het op een ander tijdstip aflezen, of een ander instrument gebruiken

     /sarc

     Als je niet weet waarom mensen iets doen moet je niet gaan raden maar gaan lezen en studeren

     Verder weet natuurlijk iedereen dat homogenisatie tot minder opwarming heeft geleid en niet tot meer

     • Boels 5 oktober 2017 om 11:24

      @Jan van der Heijden 5 oktober 2017 om 06:14
      “Inderdaad het verplaatsen van een meet station is geen enkele reden. Om nog eens naar de reeks te kijken, of het op een ander tijdstip aflezen, of een ander instrument gebruiken”/sarc

      Laat het “/sarc” maar weg.
      Metingen zijn onveranderlijk en hoe goed of beroerd ze gedaan zijn, je hebt het er mee te doen.

      Het is niet verboden om meetgegevens via model1 te bewerken en de resultaten in te voeren in model2 en de uitkomsten van model2 te bejubelen omdat het goed past in het beeld van onderzoekers.

      Bij een volgroeide klimaatwetenschap zijn metingen van een beperkt aantal meetplaatsen en van beperkte tijdspanne voldoende.
      Zo ver is men nog lang niet en daarom is het poneren van toekomstige klimaatveranderingen een teken van zelfoverschatting.

     • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 12:04

      Boels,

      er zijn meerdere mensen die op basis van een zeer beperkt aantal langdurige metingen een temperatuur reeks hebben gemaakt, vreemd genoeg geeft die hetzelfde resultaat als de grote mondiale reeksen. Als je een beetje moeite had gedaan dan had je dat al lang kunnen controleren. Ik heb dat hier op dit forum al vaker gedeelt

      https://moyhu.blogspot.de/2010/05/just-60-stations.html

      Maar de volgende “scepticus” begint dan weer te klagen dat het niet voldoende is.

     • Boels 5 oktober 2017 om 12:44

      @J. van der Heijden
      Dit is de laatste versie:
      https://moyhu.blogspot.nl/2011/03/area-weighting-and-60-stations-global.html

      Kijk naar de plaatjes en de lineaire trend van niet-lineaire fenomenen.
      Als je zoiets doet als eerste jaars student bij een natuurkundig practicum wordt je weggestuurd.

     • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 17:48

      Boels,

      Dus ik begrijp dat je alleen een probleem hebt met het weergeven van de trend en niet met de resultaten?

      Maar je hebt altijd een probleem, de trend is was hij is, of hij een voorspellend vermogen heeft is niet te zeggen, maar hij is er wel degelijk.

      Vreemd dat je Erik of Hans nooit op de vingers tikt voor het gebruiken van een lineaire trend /sarc

     • Boels 6 oktober 2017 om 08:31

      @J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 17:48

      “..probleem hebt met het weergeven van de trend en niet met de resultaten?”

      De krabbels van “moyhu” rechtvaardigen geen enkele lineaire conclusie omdat de niet benoemde RSQ ontbreekt (omdat die nul,komma,niks is).
      Het enige wat je kunt afleiden dat binnen de gebruikte periode een niet-linaire tendens is in de anomalie van hoog naar laag.

      Stap eens af van het archaisch gebruik van niet-MKS grootheden zoals jaar en maand, gebruik uurgemiddelden en periodelengten van een veelvoud van 4 jaar (=vrijwel 1461 zonnedagen).
      En gebruik Kelvin in plaats van Celsius en geen anomalie (want dan zie je hoe bespottelijk een linaire trend is: een negatieve waarde in Kelvin is fysisch onmogelijk).
      En doe eens iets aan voortplanting van meetfouten in plaats van klakkeloos een computerresultaat over te nemen.

     • J. van der Heijden 6 oktober 2017 om 11:59

      Conclusie van Boels,

      het resultaat bevalt me niet en dus ben ik het niet eens met de methode.

      Ga toch fietsen, als Hans Labohm weer eens met zijn 18 jaar geen opwarming komt ga je ook niet lopen klagen, als erik weeer eens zijn grafiekjes loopt te spammen zie ik je ook niet in de pen klimmem. Dat heet meten met 2 maten (maar dat zien we wel vaker bij “sceptici”)

     • Boels 6 oktober 2017 om 13:23

      “Conclusie van Boels, het resultaat bevalt me niet en dus ben ik het niet eens met de methode.

      Nee, men gebruikt onvolwassen, onwetenschappelijke methoden.
      Het resultaat is aanvechtbaar omdat de methoden niet deugen.
      Het is toch van de gekke dat klimaatwetenschappers zich niet houden aan internationale afspraken over het gebruik van eenheden?
      Of zich niet afvragen of het aangeboden statistische gereedschap (in de vorm van softwarepakketten) wel gebruikt mag worden (omdat de meetgegevens maling hebben aan een normale verdeling).
      En toch glashard resultaten presenteren op 1/1000 of 1/10000 graad nauwkeurig.

    • J. van der Heijden 6 oktober 2017 om 13:49 - Antwoorden

     “Het resultaat is aanvechtbaar omdat de methoden niet deugen.”

     Hele volksstammen wetenschappers gebruiken deze methode en eenheden maar Boels besluit dat hij gelijk heeft en de methode niet klopt. Dat een graad C en een K precies hetzelfde zijn is hem even ontschoten, dat er goede redenen zijn om met anomalien te werken in plaats van met gemiddelde temperaturen ook al niet. Dat de helling van de trendlijn nu eenmaal wordt uitgerekend zoals het is (en wordt weergegeven met de onzekerheden in de trend iets wat de “sceptici” meestal gewoon nalaten) het zal hem worst zijn. Dat een anomalie makkelijk negatief kan zijn het zal hem worst zijn.

     Hij heeft nog nooit een “scepticus” terecht gewezen als hij hetzelfde doet

     Jij begint met

     “Bij een volgroeide klimaatwetenschap zijn metingen van een beperkt aantal meetplaatsen en van beperkte tijdspanne voldoende.”

     Als ik je dan laat zien dat er mensen zijn die dat al hebben uitgevoerd begin je te klagen over wat anders. Als je het lief vraagt kan je waarschijnlijk de software wel krijgen en kan je los op je eigen manier en anders maak het zelf.

     Je wil gewoon niet toegegeven dat je er 100% naast zit.

     En ik vraag me af wanneer je Erik en Hans terecht gaat wijzen (maar dat zal wel weer heeeeeeel lang duren)

     • Boels 6 oktober 2017 om 16:17

      “Dat een anomalie makkelijk negatief kan zijn het zal hem worst zijn. ”

      Het is een vorm van reclamepsychologie bij de presentatie van cijfertjes:
      +0.179 ±0.036 ten opzichte van rond 288K doet het publicitair veel slechter dan
      +0.179 ±0.036 °C ten opzichte van rond 15 °C

  • Guus Derksen 4 oktober 2017 om 22:19 - Antwoorden

   Erik, 21:14 pm,
   Met de formules van Lüdecke en Weiss in table 3 in de recente publicatie kun je temperatuur berekenen met 3 sinuslijnen. Met de 4-de erbij neemt krijg je een opwarming tussen 1850 en 2014 van 0,53 graden. In die periode zaten alle 4 sinuslijnen in de ‘stijgende fase’. Dat is gewoon het golvend verloop over eeuwen en niet ‘opwarming per eeuw’ of CO2 of zoiets.

 3. Scheffer 4 oktober 2017 om 20:18 - Antwoorden

  Er zijn zo langzamerhand echt teveel weermannen / klimaatdeskundigen (cq. klimaatrealisten), die het heilige groene alarmistische catastrofale klimaat-epistel door de politiek (gestaafd) “duurzaam” naar de prullenbak verwijzen, als grote onzin. In eigen land Henk Tennekes (ex-directeur KNMI, aan de kant gezet), Armand Pien (BRT-KMI-België, die alarmisten uitlachte), John Coleman (USA, climate monger is “greatest scam in history,” ), Philippe Verdier (France2, boek publicate bij Parijs COP21), Wolfgang Thüne (ZDF-klimaatrealist). Het punt is dat al deze deskundige buiten spel staan of buiten spel zijn gezet door hun gepolitiseerde toezichthouders, omdat ze bij de alarmistische producties van het IPCC meer dan grote vraagtekens zetten. En dit zijn slechts de weermannen. Dan hebben we nog de klimaateconomen zoals professor Richard Tol, Björn Lomborg (Copenhagen Consensus) en de vele klimaatwetenschappers / onderzoekers zoals IPCC auteur professor John Christy.
  Je moet wel een gepolitiseerde diehard zijn als Peter Kuipers Munneke om even een door de NPO-NOS gesubsidieerd tripje te maken naar de grens van de permafrost in Canada en dan alarm roepen, dat we met z’n allen naar de gallemiezen gaan, indien we geen CO2-uitstoot beperken.

  • J van der Heijden 4 oktober 2017 om 21:08 - Antwoorden

   Het punt is dat al die mensen geen enkele serieuze wetenschappelijke publicatie hebben gemaakt op klimaat gebied of gewoon toegeven dat de consensus natuurlijk in de hoge 90% is (Richard tol )

  • ducdorleans 5 oktober 2017 om 06:57 - Antwoorden

   wel een geluk dat al die mensen naar de grens van de permafrost zijn gereisd met de fiets en de zeilboot, om aldus de zaak nog niet wat erger te maken …

   hadden ze dat gedaan met een enorme CO2-voetdruk achter te laten, had ik wel geprotesteerd .. 🙂

 4. Erik 4 oktober 2017 om 21:22 - Antwoorden

  jan van der heiden

  wat hebben we aan al die niet kloppende theorieen. Kijk naar de feiten, de niet gemanipuleerde data. Die vertellen een ander verhaal.
  Zie hier een figuur van hadcrut unadjusted, met aanvulling van RSS om ook het verloop na 2014,4 te tonen. Er zijn zowel lin trends, als ook een fourier analyse gemaakt, en door de hc unadj data getrokken. overduidelijk is een cyclus van circa 60 jaar, zowel direct te zien als ook via de fr analyse.

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/to:1878.6/trend/plot/hadcrut3gl/from:1878.6/to:1911/trend/plot/hadcrut3gl/from:1911/to:1939.5/trend/plot/hadcrut3gl/from:1939.5/to:1974.5/trend/plot/hadcrut3gl/from:1974.5/to:2003.9/trend/plot/hadcrut3gl/from:2003.9/trend/plot/hadcrut3gl/compress:12/plot/hadcrut3gl/last:1973/detrend:0.78/fourier/high-pass/low-pass:4/inverse-fourier/detrend:-0.78/plot/rss/compress:12/offset:0.16/plot/rss/compress:12/offset:0.16

  • Jan van der Heijden 5 oktober 2017 om 06:16 - Antwoorden

   Mooie data manipulatie, nu nog even een fysische verklaring van je golfjes

   Maar dat interesseert Erik niet, hij constateert alleen maar, voor verklaringen weet hij een ding heel zeker het is niet en nooit CO2

   • Boels 5 oktober 2017 om 11:30 - Antwoorden

    @Jan van der Heijden 5 oktober 2017 om 06:16
    AMO
    Je ziet het zelfs aan de tweede afgeleide van de temperatuur data..
    Gewoon eens zelf iets doen in plaats van te buikspreken.

    • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 12:14 - Antwoorden

     Boels,

     de verklaring is dus, de oceaan creëert energie?

     • Boels 5 oktober 2017 om 12:20

      @Jan van der Heijden 5 oktober 2017 om 06:16

      Het is een oscillatie (had je toch moeten weten).
      Energie wordt getransporteerd (voor jou als leek: verplaatst)

     • J. van der Heijden 6 oktober 2017 om 13:56

      Dus de oceaan wordt warmer (neemt energie op) en de atmosfeer wordt warmer (en neemt dus energie op) met als resultaat de de uitstraling toeneemt (wet van SB standaard volgens Arthur Rorsch) en we dus meer energie kwijt raken.

      Waar de oscillaties van Boels hun energie vandaan halen? Onduidelijk maar totaal onbelangrijk! AMO creëert energie en Boels kan lekker klagen over het gebruik van Celsius in plaats van Kelvin.

     • Danny 6 oktober 2017 om 17:34

      Daar is de energie weer…
      Maar je insteek is verkeerd, Jan, je zoekt niet naar een mogelijke verklaring, je wil enkel een snelle manier om vervelende commentaren te diskwalificeren.

      “Waar de oscillaties van Boels hun energie vandaan halen? Onduidelijk maar totaal onbelangrijk!”
      Eigenlijk heb je gelijk, het zou natuurlijk mooi zijn als je een verklaring zou vinden en ik vermoed dat er dan wel een reisje naar Stockholm inzit voor de “ontdekkers”.

      “AMO creëert energie”
      Natuurlijk niet. AMO is het gevolg, is het verschijnsel dat wij waarnemen, en wordt gestuurd door zijn energiebron. Als “hoofdverdachte” zou ik denken aan dat hemellichaam dat op warme dagen zo prominent aanwezig is aan het firmament. Maar vraag me niet hoe ze het juist klaarspeelt.
      Voor de duidelijkheid laten we even een analogie bekijken. Ik neem aan dat je oud genoeg bent om je de tijd nog te herinneren dat ik heel wat huizen de tijd aangegeven werd door een klok met een slinger en gewichten die je om de zoveel dagen moest optrekken. AMO is dus de slinger, de energiebron zijn dus de gewichten en ?, het resultaat is een mechanisme dat de juiste tijd aanduidt en een energietransportsysteem over de aarde, wat zich vertaalt in temperatuurwijzigingen van atmosfeer en oceanen.

    • Boels 6 oktober 2017 om 15:58 - Antwoorden

     “Waar de oscillaties van Boels hun energie vandaan halen?”

     Gravitatie, rotatie.
     Ga eens een boek over natuurkunde lezen.

     • J van der Heijden 6 oktober 2017 om 16:22

      Boels,

      de aarde zorgt er voor data hij zelf warmer wordt.

      En ik moet een natuurkunde boek gaan lezen……..

      lol

      Sorry Boels ik dacht dat jij nog een enigszins serieuze gesprekspartner was

  • Boels 5 oktober 2017 om 15:48 - Antwoorden

   @Erik 4 oktober 2017 om 21:22

   Zie ook:
   Arctic Ice Natural Variability
   https://wattsupwiththat.com/2017/10/05/arctic-ice-natural-variability/
   en
   Historical variability of sea ice edge position in the Nordic Seas
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2004JC002851/full

 5. Scheffer 4 oktober 2017 om 21:26 - Antwoorden

  @Troll, wetenschappelijke consensus is wetenschappelijke bullshit, politieke consensus bestaat alleen bij 51% in een parlementaire democratie, en daar is niets wetenschappelijks aan.

  • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 07:45 - Antwoorden

   Scheffer,

   er is bijvoorbeeld wetenschappelijke consensus dat energie niet uit het niets gecreeert kan worden, toch zijn er mensen op dit forum die dat met enige regelmaat beweren, zoals hier boven Erik en Guus Deriksen. Dat gaat dus tegen de consensus in, dat maakt het nog niet minder onzin.

   Er bestaan over heel veel zaken consensus, maar dat is niet van te voren afgesproken, het is meer dat er overeenstemming ontstaat omdat de bewijzen maar een kant op wijzen. Jij hebt dan ook helemaal geen probleem met consensus in de wetenschap, wel met 1 gebied van wetenschap waar consensus is ontstaan

   • Danny 5 oktober 2017 om 13:30 - Antwoorden

    Jan,
    Hou nu toch eens op met jouw energieriedeltje… Je beweert dus alle mensen die voor Newton beweerden dat een appel die uit een boom viel recht op de grond terecht kwam en niet eerst een sierlijke looping maakte, eigenlijk niet wisten waar ze het over hadden en “energie uit het niets creëerden”.
    Pas toen Newton met een hypothese voor de zwaartekracht kwam, kreeg de appel het recht te doen wat zijn voorgangers al jaren, eeuwen, millennia deden en mochten mensen dit dan ook zo omschrijven… De hypothese wordt overigens heden ten dage nog steeds verfijnd, zie de recentste Nobelprijs voor natuurkunde.
    Een waarneming is dus nog steeds een zeer valabele manier om aan wetenschap te doen en wordt niet onwaar omdat je er (nog?) geen fysische verklaring voor hebt.
    Ga maar op zoek naar een ander (nep)argument om zaken die je niet aanstaan te diskwalificeren.

    • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 14:07 - Antwoorden

     Danny,

     als de temperatuur van de atmosfeer toeneemt neemt de energie inhoud van de atmosfeer toe, dat zou natuurlijk uit de oceanen kunnen komen, maar dan zou de energie inhoud van de oceanen moeten afnemen, die neemt echter ook toe. Dus als het een toeneemt en het ander ook toeneemt neemt de energie van het systeem toe. AMO/PDO/ENSO kan dus niet de verklaring zijn voor de waargenomen opwarming die kunnen alleen energie herverdelen tussen de oceaan en de atmosfeer en kan dus nooit een verklaring zijn voor de toename van de temperatuur van de atmosfeer.

     “Je beweert dus alle mensen die voor Newton beweerden dat een appel die uit een boom viel recht op de grond terecht kwam en niet eerst een sierlijke looping maakte, eigenlijk niet wisten waar ze het over hadden en “energie uit het niets creëerden”.

     Uhm nee dat zeg ik niet dat heet een stropop

     “Een waarneming is dus nog steeds een zeer valabele manier om aan wetenschap te doen en wordt niet onwaar omdat je er (nog?) geen fysische verklaring voor hebt.”

     een waarneming is een waarneming, Erik verbind er echter ook een conclusie aan zonder verklaring en dat is natuurlijk meer dan alleen maar een waarneming doen. En er zijn ook wetenschappers die die waarnemingen hebben gedaan en aan de hand van die waarnemingen wel een goede verklaring hebben voor die waarnemingen. Erik wijst dat echter zonder verdere onderbouwingen af.

     Mijn waarneming is dat de temperatuur stijging over de afgelopen 50 jaar statistisch significant hoger is dan de 0,5C/eeuw waar Erik zijn waarneming op baseert namelijk 0.179 ±0.036 °C/decade (2σ)

     • Boels 5 oktober 2017 om 15:40

      “0.179 ±0.036 °C/decade (2σ)”

      Dat veronderstelt een lineair verband en dat is er niet.

     • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 17:50

      Boels, maar het is wel de trend van de temperatuur met een onzekerheid die er bij hoort.

      Maar dat is weer een volgende stap om vooral maar niet toe te geven dat de “scpetici” er naast zitten

     • henkie 9 oktober 2017 om 00:15

      Beste Henk,
      voor de reactiviteit is niet de energie inhoud van belang,maar het verschil in potentiaal. Twee energie bronnen, die simultaan opgeladen worden, los van elkaar, kunnen probleemloos met elkaar verbonden worden als zij dezelfde potentiaal hebben, ook al hebben zij een verschillende energieinhoud. Er treedt dan ook geen uitwisseling van energie op. In het atmosfeer model betekent dit, dat zolang er geen temperatuurverschillen optreden, er ook geen aanleiding is voor enige vorm van energieoverdracht: het systeem is stabiel en in rust. Het is via verschillen in temperatuur, dat er winden gaan optreden, drukverschillen en verdamping/condensatie cycli gestuurd worden. Macroscopisch gaat dat op onze planeet nooit gebeuren vanwege de aard as-helling, de rotatie snelheid en de baan asymmetrie rond de zon.CO2 is plantenvoedsel, en de aarde is groener geworden. Dat betekent dat het CO2 fixerend vermogen van planten nog lang niet uitgeput is. (Planten gaan dood beneden 200 ppm CO2). Het effect van het extra groen is nu nog niet terug te zien in de globale CO2 concentratiemetingen, maar het is reëel om aan te nemen dat we dat effect versterkt gaan zien in het komende decennium. Kortom, gezien het reservoir aan methaan in schalie, methaanclathraten, denk ik dat we nog wel 200 jaar verder kunnen met fossiel. We hebben dus ruim tijd om nucleair, fusie en wie weet wat nog meer uit te zoeken en uit te bouwen. Het is naar mijn mening tijd om doemsdagprofeten als Henk gewoon bij het vuilnis te zetten en gewoon door te gaan met leven zoals we nu doen. met vriendelijke groet, gekke henkie

    • Danny 5 oktober 2017 om 17:03 - Antwoorden

     Ik ga mijn reactie een niveau hoger houden, anders vervallen we weer in smalle kolommen…

     Jan,
     Mag ik je eerste paragraaf als volgt samenvatten:
     Waarneming: de temperatuur van zowel de atmosfeer als de oceanen stijgt
     Veronderstelling: AMO/PDO/ENSO kan enkel energie transporteren/herverdelen
     Besluit: AMO/PDO/ENSO kan niet verantwoordelijk zijn voor de aangenomen opwarming

     Erik zegt:
     Waarneming: de temperatuur sinds 1850 is gestegen volgens een cyclus van 60 jaar, die niet zichtbaar is in de CO2 metingen
     Veronderstelling: er is een natuurlijke cyclus van ongeveer 60 jaar aan het werk
     Besluit: CO2 is niet verantwoordelijk voor de opwarming sinds 1850

     Waarom mag jij wel wat je Erik verwijt… je kunt jouw veronderstelling immers ook niet bewijzen, en dat er een aantal wetenschappers zijn die denken als jij… nou ja, de wetenschap zit er meer naast dan op.

     Wat de Newton analogie betreft, je moet toch het verschil eens opzoeken tussen een stropop en een analogie. Ik verwijs naar een gelijkaardige energiekwestie uit het verleden waarvan de oplossing vandaag grotendeels bekend is.

     Een significante temperatuurstijging van 0,179 °C/decade over de laatste 50 jaar of een stijging van 0,5 °C/eeuw over de laatste 164 jaar? Ja, dat is nu wat men noemt alternatieve feiten; jij benadrukt het eerste omdat je dat belangrijk vindt en Erik is het niet met je eens en benadrukt het tweede. Maar jullie hebben beide gelijk.

 6. henkie 4 oktober 2017 om 23:35 - Antwoorden

  Ik zie een nieuwe layout van de site. Ziet er goed uit. De naam van de site is nog steeds fout: het is in toenemende mate: de jan%os bode. Of de HenkCourant. De vd Heijden tijding.
  Met nog steeds dezelfde vouten. De bijdragen zijn de moeite van het lezen waard, de reacties beginnen stoffig en grijs te worden. Nu ben ik dat zelf ook en daarnaast twee vliegtuigen en gek. Ik denk dus: wij vliegen nog even verder met lezen. met vriendelijke groet, Uw Hoogheden, gekke henkie

  • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 07:46 - Antwoorden

   Ik vind inderdaad de grafiekjes van Erik en de aluhoedjes reacties van Scheffer een beetje zat te worden.

   • henkie 8 oktober 2017 om 23:56 - Antwoorden

    Beste Henk,
    je probeert hier heel slim te doen, maar je kunt op geen enkele manier verbergen dat je dat niet bent. Je bent geen wetenschapper, trek dan die broek ook niet aan. Je begrip van statistiek is beschamend. Natuurlijk kun je door alles een lineaire regressielijn trekken. Maar wat het betekent, dat is een ander verhaal. En je opmerking dat de temperatuurstijging van de afgelopen X,Y Z jaar niet anders verklaard kan worden dan door AWG of cAGW, is natuurlijke onzin. We hebben nog geen 150 jaar een vorm van temperatuurregistratie. En die registratie is inmiddels door zoveel handelingen gecontamineerd, dat het niet meer in aanmerking komt voor de vereiste hoge kwaliteitsdata. Verder is het natuurlijk gewoon te dol voor woorden om de gemiddelde temperatuur van de aarde te gebruiken in enige berekening.De gemiddelde temperatuur zou op grote afstand door een satelliet gemeten kunnen worden, zoals we dat nu doen met de planeten van Trappist-1. Maar zelfs dan zien we dat die fluctueert als gevolg van dag en jaar invloeden. Stephan-Boltzmann vervolgens van stal halen om op grond van die artificieel berekende gemiddelde, niet bestaande temperatuur, je energiebalans te berekenen, is net als het schouwen van kippen ingewanden. Met zoveel variabelen, modellen die geen skills hebben in hind-casting, zet ik mijn geld liever in op een one-armed bandit in willekeurig welk casino in Las Vegas. De kans dat ik daar rijker buiten kom is groter dan de kans dat de (c)AGW alarmisten gelijk hebben. Maar ga gewoon lekker verder met je zelotisch getrol. met vriendelijke groet, gekke henkie

 7. Erik 5 oktober 2017 om 14:11 - Antwoorden

  J. van der Heijden

  Dus als een oorzaak niet bekend is bestaat hij niet. Waar beweer ik dat energie uit het niets kan ontstaan?
  Er zijn vele ritmes actief, vb dag/nacht ritme, jaarlijkse seizoenen, maandcycli, cycli in de oceanen, baan vd aarde om de zon, maan om de aarde enz. Van sommige weten we de oorzaak, van andere niet.
  Maar ik hou me hier in het geheel niet mee bezig. Ik beschrijf slechts. Daarbij hanteer ik de meest ‘betrouwbare’ feiten, de unadjusted temperatuur metingen, gegenereerd met beperkte dataset, HadCrut3.
  De globale temperatuur is niet echt te bepalen, dus we moeten een goede proxy ervan hebben. HadCrut3 is zo’n proxy. De absolute waarde van de temperatuur is zeer onnauwkeurig, maar veranderingen kunnen we veel nauwkeuriger waarnemen.
  Daarom is het goed naar de trend te kijken, liefst over zoveel mogelijk data, en een lange tijd. Meldingen als de warmste dag, maand, jaar slaan dus nergens op. Alleen veranderingen tellen.
  We zien bij HC3 een cyclus van circa 60 jaar, 30 jaar op, 30 jaar neer. De definitie van klimaat als weer over 30 jaar is in dit licht bezien veel tekort. Beter is om je maximale reeks te nemen en naar verandering hiervan te kijken. Of in ieder geval een meetperiode te nemen die langer is dan 60 jaar.
  Nog maar een keer de hadcrut3 unadjusted figuur, nu met de eerste 4 en de eerste 10 harmonischen door de data.

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut3gl/last:1973/detrend:0.78/fourier/high-pass/low-pass:4/inverse-fourier/detrend:-0.78/plot/hadcrut3gl/last:1973/mean:12/plot/hadcrut3gl/last:1973/detrend:0.78/fourier/high-pass/low-pass:10/inverse-fourier/detrend:-0.78/plot/rss/mean:12/offset:0.16

 8. Arthur Rörsch 5 oktober 2017 om 14:23 - Antwoorden

  Over energiebronnen bij het broeikaseffect. De enige is de Zon. CO2 is ook geen energiebron, net zomin als de oceanen.
  Het broeikaseffect is het gevolg van het van vasthouden van warmte over een bepaalde periode. Een dag-nacht of seizoenswisseling of over een langere periode van klimaatvariabiliteit. Gedurende zo’n periode vindt herverdeling van warmte op een mondiale schaal plaats.
  Dit zijn mijns inziens de twee belangrijkste referenties die leiden tot de noodzaak het paradigma te herzien dat CO2 aan de klimaatknop zou draaien.
  Harde, Herman. Scrutinizing the carbon cycle and CO2 residence time in the atmosphere Global and Planetary Change 152 (2017) 19–26
  “The anthropogenic contribution to the actual CO2 concentration is found to be 4.3%, its fraction to the CO2 increase over the Industrial Era is 15% and the average residence time 4 years.”
  Ned Nikolov, Ned & Zeller, Karl. New Insights on the Physical Nature of the Atmospheric Greenhouse Effect Deduced from an Empirical Planetary Temperature Model. Environ Pollut Climate Change 1.2 (2017) 1-22
  “Consequently, the global down-welling long-wave flux presently assumed to drive Earth’s surface warming appears to be a product of the air temperature set by solar heating and atmospheric pressure. In other words, the so-called ‘greenhouse back radiation’ is globally a result of the atmospheric thermal effect rather than a cause for it. Our empirical model has also fundamental implications for the role of oceans, water vapour, and planetary albedo in global climate. Since produced by a rigorous attempt to describe planetary temperatures in the context of a cosmic continuum using an objective analysis of vetted observations from across the Solar System, these findings call for a paradigm shift in our understanding of the atmospheric ‘greenhouse effect’ as a fundamental property of climate.”

  • J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 14:52 - Antwoorden

   Het “werk” van Harde is natuurlijk totaal ongeloofwaardig en dan (sinds kort) ook weerlegd

   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117301364?via%3Dihub

   • ducdorleans 6 oktober 2017 om 10:18 - Antwoorden

    waarom mogen we dat alweer niet lezen, Henk ? …

    terwijl CAGW het allerbelangrijkste, allergevaarlijkste fenomeen is dat wij in onze zeer beperkte tijd op deze aarde mogen meemaken, en dat bijna gegarandeerd onze ondergang zal zijn binnen zeer afzienbare tijd, staat zowat alles dat het “bewijs” ervan zou zijn, waaronder heel wat gegevens en methodes, achter een paywall …

    waarom ?

    • Guido 6 oktober 2017 om 11:41 - Antwoorden

     Misschien omdat het artikel van Harde ook in dat tijdschrift stond? De echte vraag is dus waarom Harde niet een meer gangbaar tijdschrift heeft opgezocht… Maar je hebt wel een punt en gelukkig zie je dat de “open access” tijdschriften aan het winnen zijn. Het is vreemd dat werk betaald met belastinggeld niet openbaar is.

     • ducdorleans 6 oktober 2017 om 12:48

      “Het is vreemd dat werk betaald met belastinggeld niet openbaar is.”

      couldn’t agree more !

      dus laat ons, aan beide zijden van de discussie, IEDEREEN aanklagen wiens werk – inclusief gegevens en methodes – betaald met belastinggeld niet openbaar is, … dan gaat het over universiteiten, onderzoeksinstellingen, KMI’s, KNMI’s, Mann’s, Jones’, enz.

      en inderdaad, Harde – Helmut-Schmidt-University Hamburg, dus meer dan waarschijnlijk betaald met Duits of Europees belastinggeld – is ook een f*kker !

 9. J. van der Heijden 5 oktober 2017 om 14:42 - Antwoorden

  Erik,

  ja dat heb je allemaal al eens geschreven, maar het blijft onzin en er is geen enkele goede reden om aan te nemen dat HC3 betrouwbaarder is dan HC4

  Heb je je wel eens afgevraagd of je echt een signaal ziet of toeval?

 10. Erik 5 oktober 2017 om 17:16 - Antwoorden

  Jan,

  HadCrut3 is een even goede proxy als de anderen. Het voordeel tov Hadcrut4 is dat er niet steeds nieuwe stations toegevoegd of weg gehaald worden. Het is daardoor een stabielere reeks. Bij de andere ben je voortdurend bezig appelen met peren te vergelijken.
  Het gaat om de verandering, de trend. Die trend zal trouwens niet veel veranderen door nieuwe stations toe te voegen. Ook HC4 heeft een trend van circa 0,5 graad perbeeuw.
  De globale temperatuur is onbekend, we kunnen alleen iets zinvols zeggen over verandering ervan.
  Het 60 jarig signaal is overduidelijk, koop een nieuwe bril Jan, en haal je oogkleppen weg.

  En Jan als de temperatuur toeneemt, komt het waarschijnlijk uit de oceanen. Wel eens gehoord vd warme golfstroom? Maar je zult dat niet kunnen meten met de energie inhoud, OHC, van de oceanen. Een groot verschil in warmtecapaciteit tussen atmosfeer en oceanen verhindert dat. Bv een toename van 1 graad in de atmosfeer kan veroorzaakt worden door 0,001 graad verlies in de OHC. Of 0,001 toename in de atm en 0,000001 afname in de oceaan. Niet meetbaar.

 11. Arthur Rörsch 5 oktober 2017 om 20:50 - Antwoorden

  Hierboven mijns inziens nog een onzorgvuldige formulering wat betreft de oorzaak-gevolg relatie: “als de temperatuur van de atmosfeer toeneemt, neemt de energie inhoud van de atmosfeer toe”, ( 5-10-2017 14.07)
  De temperatuurtoename is een aftekening van de toename van de energie inhoud. De energie inhoud neemt toe door energie aanvoer uit een externe warmte bron. Maar af als ook een koudere stofstroom een invloed gaat uitoefenen.
  Op een mondiale schaal is de poort voor de opwarming van de hele aarde het equatoriale gebied. Dat oververhit zou raken (+160 C) door de lokale hoge zoninstraling indien er geen herverdeling van warmte plaats zou vinden.
  De oceaan temperatuur stijgt echter zelden boven 28 C. Er zijn dus ter plekke ook afkoelingsmechanismen aan het werk. Eén zit opgesloten in de wet van SB. Indien de temperatuur van het oppervlak toeneemt, neemt ook de IR uitstraling toe. Dit is een auto-regulatie mechanisme. Een tweede is de verticale opwelling van de stofstroom uit de diepzee die een groot koude reservoir vormt wat blijkt uit de temperatuur beneden 400 m ( 4 C).
  Bij een optredende EL Nino wordt deze koude kraan tijdelijk dicht gedraaid door een verandering van een horizontale oceaan stroming. Het primaire gevolg daarvan is dat het oppervlak door convectie meer warmte aan de atmosfeer afstaat. Dat is blijkbaar geen einde verhaal want de voorspelde hotspot treed niet op. Die warmte wordt via de Hadley cell over de rest van de aarde afgevoerd. Het gevolg is dat de gemiddelde mondiale temperatuur ook toeneemt. Na een El Nino daalt die gemiddelde temperatuur niet tot zijn oorspronkelijke waarde maar wordt onder invloed van de warmtecapaciteit van de componenten (bodem en atmosfeer), enige tijd vastgehouden. Indien die tijd relatief lang is ten opzichte van de frequentie waarmee El Nino’s optreden, kan deze tot een schoksgewijze toename van de gemiddelde vastgehouden warmte en daarmee van de temperatuur over langere tijd aanleiding zijn. Dit wordt in eerder referentie Nikolov at al nader toegelicht.
  Wat Harde betreft, om uitsluitend op grond van een abstract een uitspraak te doen dat er sprake van een weerlegging is, lijkt mij voorbarig. (5-10-2017 14.52) Zeker niet voldoende om te spreken van ‘totaal ongeloofwaardig’. Die ongeloofwaardigheid zou ik gaarne door de lezer willen zien toegelicht. Het is uit C14 metingen na de beëindiging van de atmosferische atoombomproeven al duidelijk dat de verblijftijd van CO2 in de atmosfeer van de orde van grootte van ca 5 jaar is. ( Radiocarbon, American Journal Journal of Science 22.2 en 22.3, 1980) Men zou mogen verwachten dat onderzoekers die zoeken naar een verklaring waarom de stijging van de concentratie van de CO2 concentratie van antropogene oorsprong beperkt is gebleven tot. 4.3 % zij dit als uitgangspunt kiezen.

 12. Erik 6 oktober 2017 om 11:18 - Antwoorden

  Arthur,

  Is het eigenlijk bekend waarom de diepzee zo koud is? Je zou zeggen hoe dieper hoe warmer, net als op het land. En de vele onderzeese vulkanen hebben toch ook effect?

  • J. van der Heijden 6 oktober 2017 om 12:01 - Antwoorden

   Nope al die onderzeese vulkanen brengen nauwelijks warmte (in verhouding) in de oceaan.

   Koud water zinkt heel simpel

   • Erik 6 oktober 2017 om 12:12 - Antwoorden

    Ik neem toch aan dat de soms behoorlijk diepe oceaan bodem warm is, aardwarmte. Veel warmer dan 4 graden

 13. Erik 6 oktober 2017 om 12:19 - Antwoorden

  Jan van der Heijden

  de hc4 trend van 1950-heden is eveneens 0,5 graad per eeuw.
  2 perioden van 40 jaar vergeleken.
  de hc4 trend van 1905 -1945 en die van 1974-2014 is 1,31 graad per eeuw en 1,76 graad per eeuw resp. Laten we het verschil nou eens geheel toeschrijven aan antropogene CO2. Het effect van CO2 is dus 0,35 graad per eeuw.
  Per eeuw neemt de CO2 toe met 100 ppm gemiddeld. Hieruit volgt een klimaatgevoeligheid bij 2x CO2 van 280/100 * 0,35 = 1 graad
  Deze verdubbeling wordt dan in 2,8 eeuw bereikt.
  Als we uitgaan van de momentane toename van CO2 , 2 ppm per jaar gemiddeld, wordt verdubbeling in 1,4 eeuw bereikt. De klimaatgevoeligheid is dan 280/200 *0,35 = 0,5 graad.

  In werkelijkheid zal de gevoeligheid lager zijn. omdat niet alle opwarming door antropogeen CO2 komt.

  • J. van der Heijden 6 oktober 2017 om 13:39 - Antwoorden

   Erik,

   de trend HC 4 sinds 1950 is 0.119 ±0.020 °C/decade (2σ)

   Dus 2 keer zo hoog als je beweert.

   Verder is er geen enkele goede reden om aan te nemen dat niet 100% van de opwarming sinds 1950 antropogeen is. Want welke andere factoren waren verantwoordelijk?

   En jij doet toch alleen aan waarnemen? Of heb je nu toch een idee waarom het opwarmt?

   • henkie 9 oktober 2017 om 00:59 - Antwoorden

    Beste Jan#os,
    die waarde komt van Skeptical Science, u weet wel, die cAGW echo put. Kom eens een keer met een betere bron dan die klimaatgekkies. met vriendelijke groet, gekke henkie

    • J. van der Heijden 9 oktober 2017 om 07:42 - Antwoorden

     Dus jij hebt een betere berekening? Laat het dan even weten! En informeer ook even de gekkies van Skeptical Science dan kunnen ze hun tool aanpassen !

     • henkie 9 oktober 2017 om 22:44

      Beste Henk,
      nee ik heb geen betere berekening(sic). Maar ik vraag mij af of een lineaire regressie door dit soort van data de aangewezen methode is om een trend vast te stellen. Wat ik wel weet is dat de klimaatgekkies van SS er alles voor over hebben om 97% gelijk te krijgen,ook al moeten ze daarvoor de Moon Landing Hoax gebruiken. Of SS-achtige uniformen aan trekken. Hoe gek wil je zijn om je gelijk te halen? met vriendelijke groet, gekke henkie

 14. Erik 6 oktober 2017 om 16:09 - Antwoorden

  Jan

  Je weet dat ik niet aan (dubieuze) verklaringen doe. Ik neem slechts waar en zie 2 perioden van 40 jaar met verschillende T stijging en verschillende CO2 toename.
  Vervolgens pas ik gewoon de definitie van klimaatgevoeligheid toe, zijnde de T toename bij CO2 verdubbeling.
  Ik kom dan aan een waarschijnlijke waarde van 0,5 graad, te bereiken in 140 jaar.

 15. Arthur Rörsch 6 oktober 2017 om 16:49 - Antwoorden

  Erik 6 oktober 2017 11.18
  Over de koude Golfstroom over de bodem van de oceaan.
  Volgens de gangbare opvatting ontstaat er vanaf de Noordpool een koude zinkende Golfstroom die zich vervolgens over de hele vaste aard bodem verspreidt en op bepaalde plekken aan de equator weer opwaarts beweegt De zogenaamde thermo-haline stroom. Voor nadere uitleg zie ‘Weer en klimaat” een uitgave in de wetenschappelijke bibliotheek NWT deel 44)
  Deze opvatting over de circulatie van het oceaanwater is inmiddels redelijk onderbouwd. Door C12/C13 isotoop studies. Men ziet aan de pool door humane emissie besmet CO2 dalen en aan de equator niet naar boven komen. De verklaring is dat de verblijftijd van CO2 in deze onderstroom zeer lang is, van de orde van grootte van duizenden jaren. (Dus praktisch vrijwel oneindig, veel langer dan in de atmosfeer waar deze 5 jaar is). Die stroom vervoert ook andere atmosferische gassen en men zegt wel spelende wijs: we ademen nu de lucht in die ten tijden van Christus is uitgeademd.
  De fysische verklaring is deze. Het koude smeltwater aan de pool zinkt vanwege zijn hoge soortelijk gewicht (tussen 4 en 0 C). Dit wekt een bodem Golfstroom ( 10.000 m beneden AP) op die elders weer moet bovenkomen onder de druk van de stroming die aan de pool ontstaat.
  Op de zelfde diepte op de oceaanbodem is de temperatuur, door aanvoer van warmte uit de kern van de aarde natuurlijk veel hoger. Maar de warmte overdracht ter plaatse vindt uitsluitend plaats door geleiding (conductie) en die is heel langzaam. Gedurende 1000 jaar zal die wel iets bijdragen aan de opwarming van de thermo haline stroom gedurende haar reis van pool naar equantor zone, maar kennelijk heel weinig (Is ook te berekenen).
  Zoals gezegd, de opwelling van koud water in het equatoriale gebied ontstaat hoofdzakelijk door de druk die de stofstroom veroorzaakt. Maar wellicht draagt ook warmte die door magma van vulkanen wordt vrijgemaakt, iets aan de opwaartse beweging van de thermo haline stroom Dit is tenminste aantoonbaar nabij de Zuidpool. En op een enkele plek nabij de equator waar naakt heet magma aan de oceaan bodem ligt. (op de grens waar de continenten over elkaar heen bewegen).
  Meer in het algemeen, de AGW antagonisten vinden steeds meer aanwijzingen dat het geheim van klimaatverandering aan het oppervlak verscholen zit in het gedrag van de oceanen op de lange termijn. Dat de gebeurtenissen in de atmosfeer sinds 100 jaar van ondergeschikte en tijdelijke betekenis zijn.
  Indien nodig wil ik , ten behoeve van ondeskundige maar geïnteresseerde meelezers, nog wel nader ingaan waarom de AGW protagonistisch propaganda wetenschappelijk onverantwoord is. Met wetenschappelijke argumenten.

 16. Erik 6 oktober 2017 om 17:34 - Antwoorden

  Jan,

  je trend (hc4) vd afgelopen 50 jaar is te laag, 0,12 per dekade. Ik kom over dezelfde periode uit op 0,17 per dekade. Zie

  http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1905/to:1945/trend/plot/hadcrut4gl/last:600/trend/plot/hadcrut4gl/trend/plot/hadcrut4gl/from:1974/to:2014/trend/plot/hadcrut4gl/mean:12/plot/hadcrut4gl/last:600/trend

  Je ziet ook goed in deze figuur waarom je gekozen meetperiode niet klopt.

  • J van der Heijden 8 oktober 2017 om 12:56 - Antwoorden

   Erik,

   je schrijft

   ” de hc4 trend van 1950-heden is eveneens 0,5 graad per eeuw.”

   Ik controleer dat en kom op

   ” de trend HC 4 sinds 1950 is 0.119 ±0.020 °C/decade (2σ)”

   Dat is dus niet 50 jaar maar sinds 1950

   Maar als je kijkt naar de snellere stijging de afgelopen 50 jaar zie je inderdaad een versnelling, ik snap niet waarom dat een verkeerde keuze is, jij hebt het over een trend met een 60 jarige oscillatie er om heen, ik concludeer alleen dat de trend de afgelopen 60 jaar statistisch significant anders in dan de 0,5C / eeuw die jij claimt

   Verder trek jij wel conclusies namelijk minimaal de volgende 2

   1. CO2 had geen invloed in de periode van 1905 tot 1945 terwijl er in die tijd wel een stijging heeft plaatsgevonden
   2. Dezelfde natuurlijke oorzaak van de stijging tussen 1905 en 1945 is ook nu actief. Zonder enige verdere onderbouwing.

   Dus graag even een wetenschappelijke referentie van jouw 2 aannames

   • henkie 9 oktober 2017 om 22:57 - Antwoorden

    Beste Jan#os,
    je haalt je data van Skeptikal Science, de cAGW echo put. Lineaire regressie is niet de methode om vast te stellen of er een trend is. Dat veronderstelt normaal verdeelde data. Toets eens met Kolmogorov -Smirnoff. Dan krijg je echt andere inzichten. met vriendelijke groet, gekke henkie

 17. Erik 6 oktober 2017 om 17:40 - Antwoorden

  Artur, bedankt voor de info.

 18. Arthur Rörsch 7 oktober 2017 om 16:38 - Antwoorden

  Er is weer veel discussie over de interpretatie van grafieken, lineaire of oscillerende trends.
  Het vasthouden aan het trekken van een rechte lijn lijkt mij een fundamentele denkfout bij het analyseren van een systeem, waarvan iedereen wel overtuigd is dat het deterministisch chaotisch is, dat wil zeggen dat soms positieve soms negatieve feed backs overwegend tot uitdrukking zullen komen.
  Het beschouwen van (overlappende) oscillerende trends, zoals Thieme (en menig ander) doet, lijkt mij essentieel om een complex systeem te doorgronden.
  De directe kritische vraag in de discussie, wat is de fysische onderbouwing van het optreden van oscillaties, (als basis voor een bewijsvoering voor een bepaald effect,) is mijns inziens een voorbarige. Het optreden van discontinuïteiten zou aanleiding moeten zijn om daarna fysische (en meteorologische) verklaringen te zoeken. En daar is men in anti-alarmistsche (AGW) kring druk mee bezig.

  • Danny 9 oktober 2017 om 13:09 - Antwoorden

   Beste Arthur,

   Met alle respect maar dit moet één van de minste bijdragen van jouw hand zijn die ik hier op Climategate gelezen heb. En alhoewel ik jouw standpunt nog enigszins kan begrijpen vanuit een puur wetenschappelijke invalshoek, komt mijn pragmatische geest spontaan in opstand…
   Het zit gewoon in de menselijke aard om alles wat we zien te lineariseren. Ons basisinstinct zegt altijd “overleven”, m.a.w. als we ergens een “gevaar” spotten, gaat er direct een inschatting gemaakt worden hoeveel tijd heb ik om te reageren en dan komt er geen hogere wiskunde aan te pas, gewoon een lineaire extrapolatie; het “gevaar” was ongeveer zo ver van mij af toen ik het opmerkte, komt naar mij toe met deze snelheid, het zal dus bij mij zijn over zoveel tijd. Wat zijn mijn opties? Een snelle beslissing graag…
   Dus als de meesten van ons kijken naar een ingewikkeld signaal – slimme lieden zoals jij zullen dat dan omschrijven als “deterministisch chaotisch” – dan zoeken wij onmiddellijk lineaire stukken in dat signaal en proberen het dan te omschrijven aan de hand van deze lineaire stukken. Dus als Erik een grafiek maakt met daarop 2 “rechte lijnen” voor de periodes 1905-1945 en 1974-2014 dan is dit een zeer waardevolle manier om proberen te begrijpen wat er aan de hand is met de temperatuur.
   Om jouw woorden te gebruiken: er is niets mis met het lineariseren van periodes met overwegend positieve of negatieve feedbacks.
   Het zoeken naar de reden van wat we waarnemen, hoort wat mij betreft zo vroeg mogelijk te gebeuren. De kans dat wat ik constateer uniek is en door niemand voor mij opgemerkt werd, is bijzonder klein dus een beetje “hulp/bevestiging” zoeken is nooit een slecht idee. Recent is hier over weersextremen nog een discussie geweest over major hurricanes: één iemand maakt aan de hand van bestaande gegevens een grafiekje, zoekt naar een trend en komt tot een conclusie die nergens voorheen geopperd werd… de logische volgende stap zou dan zijn waarom zie ik iets dat anderen voor mij nog nooit gerapporteerd hebben… maar in plaats van zelf wat dieper te graven waarom de trend gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens niet getrokken mag worden aangezien de gegevensverzameling doorheen de jaren fundamenteel gewijzigd is, ontstond er toch een “levendige” niet toedoende discussie die niet afgesloten werd met de enig juiste conclusie… Terug naar ons onderwerp, als Erik dus in één van zijn rechtelijnengrafieken een “oscillatie” met een periode in de buurt van 60 jaar detecteert, dan is het aan te raden om na te gaan of er in de (wetenschappelijke) literatuur al iets dergelijks beschreven is. Je komt dan inderdaad bij AMO uit, de fysische verklaring hiervoor is misschien nog niet gekend maar op zijn minst kan je zeggen dat wat je waarneemt niet iets uniek is en men waarschijnlijk op zoek is om dit verder te begrijpen/verklaren. In eerdere bijdragen heb ik er op gewezen dat het niet correct is om commentaren te diskwalificeren op basis van gebrek aan fysisch bewijs, maar dat betekent niet dat ik vind dat je niet op zoek moet gaan naar dat bewijs…
   Als uitsmijter nog deze: ik hou nogal van analogieën, dus als ik lees dat je stelt dat het trekken van een rechte lijn een fundamentele denkfout lijkt en dat je op zoek moet naar (overlappende) oscillerende trends, dan heb ik zoiets van, ja al die weersvoorspellingen, dat is toch ook op niet veel gebaseerd, iets dat we vroeger gezien hebben zal zich nu wel herhalen zeker, vandaag zal wel meestal op gisteren lijken en morgen meestal op vandaag… en dan nog wat (niet helemaal betrouwbare) weermodellen… laten we er dus maar gauw mee ophouden, we snappen er eigenlijk toch niet genoeg van…
   Mijn conclusie: laten we maar rustig verder naar (korte) lineaire verbanden zoeken in de temperatuursignalen, deze dan eventueel combineren tot oscillaties, en tegelijkertijd zeer zeker vermijden ze (te) ver te extrapoleren, iets waar de (C)AGW protagonisten zich absoluut zeker schuldig aan maken.

   • Boels 9 oktober 2017 om 21:06 - Antwoorden

    @Danny 9 oktober 2017 om 13:09

    Een lineaire trend: y=ax+b
    Voor de volledigheid, daarin is a de trend en b de waarde van y voor x=0.
    Maar ook -b/a de waarde van x voor y=0
    Als -b/a een onmogelijke waarde (zoals een temperatuur lager dan het absolute nulpunt) heeft geeft het aan dat een lineaire trend niet toepasbaar is.
    Daarnaast is de waarde van de RSQ uit de kleinste-kwadraten-methode een maat van betrouwbaarheid van de benadering; die wordt pas ietwat overtuigend bij een waarde van 0,95 of groter.

    Ook de grootte van het interval (uur, dag, maand en jaar) speelt een grote rol; hoe kleiner het interval hoe groter de kans op nader inzicht in mogelijke verbanden met andere fenomenen (landgebruik, verstedelijking, enz.) met die van de oppervlaktetemperatuur.

    • Danny 9 oktober 2017 om 22:42 - Antwoorden

     Boels,
     Ja en nee. als ik zeg dat je best niet (te) ver extrapoleert, dan geldt dat ook in de andere richting… Overigens wat is dat nulpunt eigenlijk? Het jaar 0 is uiteindelijk alleen maar een afspraak (door de katholieke kerk ingesteld…) die in het kader van de geschiedenis van de planeet Aarde totaal arbitrair is. Moeten we niet beter het joodse jaar nul nemen? of het islamitische? Of het boeddhistische? Of…
     Met graden Kelvin is het waarschijnlijk iets eenduidiger…
     Maar dan nog, een trend over een bepaalde periode bijv. 1905-1945 wordt niet onjuist omdat dat zou betekenen dat in het jaar -7625 zich zou vertalen in een temperatuur van -0,2 K. Je kijkt wel degelijk naar de periode 1905-1945 en dit zegt niets, of in elk geval toch (heel) weinig over de periode daarbuiten.
     Wat je opmerking over RSQ van 0,95 of meer betreft, kan ik je volgen. Alleen de vraag: wat gebeurt er met de RSQ als je aan een signaal met een RSQ van 0,95 een (witte?) ruissignaal toevoegt, blijft de RSQ dan op 0,95? Vertaalt naar temperatuurreeksen: kan je hoge (>0,85?) correlatiecoëfficiënten verwachten als we op zoek gaan naar langjaarlijkse signalen, terwijl we de maandelijkse variaties niet uitfilteren?
     Je laatste opmerking weet ik niet direct te plaatsen: zou het niet logischer zijn dat je zaken als landgebruik, verstedelijking het best detecteert op tijdsschalen die overeenkomen met de timing van de aangebrachte wijzigingen?

     • Boels 10 oktober 2017 om 20:49

      @Danny 9 oktober 2017 om 22:42

      Ben aan het rekenen met intervallen van uur, dag, maand, jaar en 4 jaar 😉
      Moet het nog controleren en ook nog wat anders doen.
      Ik kom er op terug.

 19. Scheffer 8 oktober 2017 om 09:54 - Antwoorden

  @Rorsch; De wisseld overlappende chaotisch invloeden van klimaatbepalende factoren vormen de kern van de overvloedige bewijzen tegen de politiek verzonnen (C-)AGW-theorie. Is er een wetenschappelijk verantwoorde ranking beschikbaar in de literatuur van de mate van gewicht van deze klimaatfactoren? Zelf als het antwoord NEE is maakt dat de (C-) AGW-theorie niet minder onwaar, lijkt mij, maar geeft aan dat de hele klimaatwetenschap slechts in de kinderschoenen staat en door foute wetenschap met simpele statistische trucjes de politiek en haar burgers bedondert?

 20. Arthur Rörsch 8 oktober 2017 om 13:00 - Antwoorden

  Ben het niet me je eens dar de klimaatwetenschap in de kinderschoenen zou staan.
  De hedendaagse is door de AGW theorie op een dwaalspoor geraakt. De oorzaak is dat de IPCC de opdracht kreeg specifiek de menselijke invloed op het klimaat te bekijken, niet de natuurlijke oorzaken van variabiliteit. Zo’n vertekening zien we ook in andere disciplines waarin de VN zich politiek is gaan mengen bijvoorbeeld op het gebied van de biodiversiteit. (Als gastmedewerker in de Leidse Hortus kreeg ik daarmee in je jaren negentig te maken, toen nog bezig met moleculaire evolutietheorie).

 21. Arthur Rörsch 9 oktober 2017 om 19:51 - Antwoorden

  Danny 9 oktober 2017 13.08
  Kan nauwelijks enig verschil opmerken tussen onze opvattingen hoe met grafieken om te gaan. Zie dit stuk van je als nadere toelichting op en verbeterde weergave van mijn commentaar.

  • Danny 9 oktober 2017 om 22:35 - Antwoorden

   Wat dus nog naar eens bewijst hoe moeilijk het soms kan zijn om te vermijden dat een reactie op een manier geïnterpreteerd wordt die je helemaal niet bedoeld hebt…

 22. Erik 10 oktober 2017 om 00:47 - Antwoorden

  Boels, 6 oktober

  “En gebruik Kelvin in plaats van Celsius en geen anomalie (want dan zie je hoe bespottelijk een linaire trend is: een negatieve waarde in Kelvin is fysisch onmogelijk).”

  we hebben het al wel eens over gehad. Kelvin geeft de absolute temperatuur en kan niet negatief worden. Dit geldt eveneens voor CO2. Bovendien zijn de huidige waarden van CO2 in ppm niet zo sterk verschillend van de temperatuur waarden in K.

  Het verschil wordt direct duidelijk als je een grafiek maakt. Bij 300 ppm zie je de CO2 sterk stijgen met de tijd, terwijl de temperatuur in K niet onderscheidbaar hetzelfde blijft.
  Echter de temp. wordt weergegeven in anomalieën, waardoor veranderingen sterk uitvergroot worden en Al Gore alarm kan roepen.
  We zouden van CO2 ook anomalieen kunnen definieren, die kunnen dan ook negatief worden. Maar of je er veel aan hebt? De trends blijven hetzelfde, maar optisch ziet het er geheel anders uit.
  Maar AGW zou misschien niet ontstaan zijn als men de Kelvin schaal gebruikt had.

 23. Arthur Rörsch 10 oktober 2017 om 16:26 - Antwoorden

  Ja verkeerd lezen (onbegrip) is in blog discussies vaak een probleem. Als die tot interpretatie van onbegrepen korte zinnen aanleiding geeft. Mij wordt nogal eens verweten dat ik ‘lappen’ tekst nodig heb om wetenschappelijke uitleg te geven, wat ik als mijn hoofdtaak op deze site zie. Nogmaals, mijn opvatting over de interpretatie van grafieken was te kort door de bocht. Ik waardeer je correctie maar ook wel degelijk Erik’s pogingen om lijntjes te trekken door punten die over een korte periode een zekere trend vertonen. Dat wijst duidelijk op de complexiteit van het klimaat systeem.
  Waar ik bezwaar tegen wilde maken was het getwist over de betekenis van tiende van graden van temperatuurverandering over een periode van een tiende van een eeuw anders dan dit een weerspiegeling is van de complexiteit.

Geef een reactie

Solve : *
18 + 14 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK