Een liberaler klimaatbeleid

Een gastbijdrage van Willem Joustra.

De VVD liep in de jaren tachtig voorop als natuurpartij; Hoe is het toch gekomen dat de collectivistische stromingen dat overgenomen hebben? Het antwoord: CO2.

Voor planten is het vliegende mest die wij graag ter beschikking stellen, voor collectivisten het giftige bijproduct van het kapitalisme. Dat kapitalisme brengt ons onze duizelingwekkende welvaart. De brandstof waarop die welvaart draait is fossiel; olie, gas en kolen. Die raken natuurlijk vanzelf een keer op maar dat gaat eeuwen duren. Daar kan het collectivisme niet op wachten. Dus koppelen we het gebruik van die brandstoffen aan klimaatbeleid zodat we nu vast klaar zijn voor als het op raakt. Ten koste van de welvaart als het moet.

De vrije markt zorgt ervoor dat als die brandstoffen opraken de prijs vanzelf stijgt en alternatieven rendabel worden. Een beetje geduld zou ons probleem vanzelf oplossen, zeker wanneer over 24 jaar de baby-boom generatie overleden is. We hebben dan een krimpende bevolking, en minder mensen is minder brandstofverbruik is minder CO2. De energieprijs stijgt niet door tekort (er is nog voor 3500 jaar steenkool) maar door de drang tot CO2 uitstoot verminderen.

Wist u dat een kilowattuur stroom op de open markt ongeveer 4 cent kost? En dat u op uw rekening een veel hoger bedrag afrekent? Naast de gebruikelijk BTW wordt een opslag gerekend om verliesgevende takken van de energiemaatschappijen te subsidiëren. Windenergie bijvoorbeeld is verliesgevend, maar niet als je subsidie krijgt. De energiemaatschappij maakt 15% winst op exploitatie van windmolens, elk jaar weer, dankzij uw hoge energierekening. Jaarlijks 2 Miljard euro valt er op te strijken voor de Essents en Eneco’s van deze wereld (exclusief de éénmalige miljardenbijdragen van het rijk), met dank aan uw genereuze bijdrage. Ons kabinet wil dit overigens verdubbelen. Uw energierekening is de afgelopen jaren niet zo sterk gestegen door de prijs van fossiele brandstoffen als wel door uw bijdrage aan windenergie.

En u doet die bijdrage graag, want u heeft het beste voor met het milieu. Maar is windenergie dan wel iets dat het milieu verder helpt? Dat valt te bezien: Windmolens leveren volgens het CBS maar 19% van de tijd hun nominaal vermogen, omdat het niet altijd waait, en ook niet altijd even hard. Dus iets meer dan 9 maanden per jaar moet u het doen met andere elektriciteit. Als het dan al voldoende waait is de windstroom niet constant, waardoor gascentrales moeten worden op- en af- geregeld om bij te springen. Daardoor wordt gewoon gas gebruikt, ook als het wel waait. Hoeveel CO2 de windmolens precies besparen is onderwerp van discussie.

De ombudsman heeft de overheidsinformatie over windmolens “vooringenomen en onbehoorlijk” genoemd. De overheid weet namelijk niet hoeveel CO2 (de bubbels in de champagne) bespaard is met al die windmolens tot nu, en aannames van 100% besparing waren in elk geval niet waar. De reden om zoveel belastinggeld in molens te steken is CO2 uitstoot vermindering. Hoeveel CO2 uitstoot hebben we verminderd met alle klimaatmaatregelen bij elkaar sinds 1990? Niks.

De collectivistische manier van CO2 uitstoot verminderen met windmolens heeft geen effect. De liberale individualistische manier wel: Als u nu uw lampen uit doet bespaart u CO2. Als u nu op de fiets boodschappen doet in plaats van met de auto bespaart u CO2. Als u een aardwarmtesysteem koopt als vervanging van uw boiler bespaart u CO2. Allemaal individuele keuzes die u nu kunt maken. Als u het de moeite waard vindt, onder dwang van de markt, en niet onder dwang van de overheid. Het aardige van liberalen is dat ze dit doen zonder anderen ervoor te laten betalen.

Het CO2 besparings effect van de subsidies die naar windhandelaren gaan kan veel groter worden als we overschakelen naar een meer individualistisch-liberaal systeem, waarbij niet de energiebedrijven profiteren, maar u. Wanneer de overheid bijspringt op uw zonnecellen en zonneboiler of aardwarmtepomp maakt u zelf warmte en stroom. U levert op een zonnige dag kilowatturen terug aan het electriciteitsnet tegen hetzelfde tarief dat u ervoor betaalt als u ’s avonds van het net afneemt. (Uw meter draait terug.) U stookt geen gas meer. Uw energierekening slinkt. Als u tweederde van uw installatie zelf financiert en de overheid de rest is dat een éénmalige overheidsbijdrage, die 20 tot 25 jaar mee gaat. De windhandelaren moeten elk jaar 1,7 miljard (en stijgende, dat bedrag) hebben om de molens draaiende te houden. In plaats van oneindig lang windhandelaren subsidiëren kunnen we veel meer effect sorteren door u te subsidiëren. Als we 10 jaar de individuele manier van subsidiëren toepassen is elk huis voorzien van groene energie waarbij uw uitstoot gereduceerd is tot bijna niks. Afhankelijk van hoeveel u uitademt. Want u ademt zelf ook CO2 uit, vooral als u sport.

Voorstanders van windenergie stellen vaak dat windenergie over 15 jaar wel rendabel zal zijn. Dan is het verstandig om over 15 jaar in die molens te investeren, en niet nu. Want de technische levensduur is ongeveer 15 jaar, dus die molens zijn een desinvestering. En dat terwijl we nu wel wat kunnen doen; die zonneboilers en warmtepompen hebben namelijk wel direct resultaat: u neemt minder gas af, en dat vertaalt zich direct naar een CO2 reductie. (Tenzij u met uw gas iets anders doet dan verbranden, maar dat laat ik maar buiten beschouwing.)

Of u dan ook direct het klimaat redt is niet helemaal duidelijk. CO2 besparen moet schijnbaar om de opwarming van de aarde te stoppen.

Nederland stoot maar 0,58% van het door de mensheid gemaakte CO2 uit. Als wij 100% reductie bewerkstelligen redden we het klimaat voor 0,58%. (Bron: EIA)

Op wereldschaal is de hoeveelheid CO2 de afgelopen decennia alleen maar toegenomen tot 0,039%:

(Bron: NOAA)

U ziet op de grafiek de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer sinds 1960. De blauwe lijn is het gemiddelde verloop. Een gedeelte van de toename komt door menselijke activiteit. Bij het zien van deze grafiek wordt u geacht verschrikt en angstig uzelf in schuldgevoel onder te dompelen. Maar naast dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet is toegenomen, is er ondanks die CO2 toename nog meer goed nieuws:

Want wat blijkt? Er zijn niet meer overstromingen door opwarming. Er zijn niet meer orkanen door opwarming. De noordpool heeft nog steeds minstens 3 miljoen vierkante kilometer ijs. De zuidpool is aangegroeid. Het is helemaal niet zeker of ”het klimaat verandert met desastreuze gevolgen en het komt door de mens”.

Het VN instituut dat ons op de hoogte moet stellen van het klimaat heet het IPCC, en dat verkondigt sinds 1990 hel en verdoemenis. Dat IPCC is op de vingers getikt vanwege paniekzaaierij met overdrijvingen die goedmoedig “fouten” worden genoemd, maar net zo goed onder de definitie “misleidende leugens” kunnen vallen. Na wat geharrewar heeft het IPCC beterschap belooft. Dankzij de motie Nepperus uit 2010 is er beloofd meer wetenschap te gaan bedrijven. Dat betekent dat beweringen bewezen moeten worden, en niet zomaar aangenomen. De wetenschappers buitelen namelijk vechtend over straat over de echte invloed die de mens heeft, want die lijkt sterk overdreven. De IPCC rapporten lijken soms meer op Greenpeace folders dan op wetenschappelijke rapporten. Sinds de Brent Spar weten we van Greenpeace dat ze weleens een factor duizend overdrijven.

Met dat gegeven worden we geacht verstandig beleid te vormen. Puur sturend op het voorzorgsbeginsel zouden we ons moeten wapenen tegen de dreiging die ons wordt voorgehouden. Maar dan wel met effectieve maatregelen. Als we ons tegen dreigend onheil willen wapenen moeten we de omvang van het probleem kennen. Dan kunnen we een inschatting maken van welke maatregelen vereist zijn. Als het gaat om 20 cm zeespiegelstijging en meer regen zijn dijkverzwaring en verbeteren van de riolering passende maatregelen.

Ons doel om CO2 productie te reduceren zodat de aarde niet opwarmt wordt in ieder geval op deze manier niet gehaald. En gezien de afgelopen periode is het ook maar de vraag of het zin heeft. Als we dan uit voorzorg maatregelen nemen, dan zijn de individualistische “doe het zelf energie bij de mensen thuis” maatregelen meer in lijn met een liberale partij als de VVD dan de collectivistische maatregelen die we nu nemen.

Alles zit erin: Uw klimaatreddende activiteiten worden individualistisch; U bepaalt de maatregelen die u neemt. (Zoals u ook de cultuursector kunt redden wanneer u vaker naar het theater gaat in plaats van TV kijkt.) De overheid springt alleen bij als u de aanvangsinvestering voor het grootste deel doet. Uw investering heeft direct resultaat op het verminderen van uw fossiele energieverbruik. Maar het wordt nog liberaler: De overheid krijgt minder aardgasbaten en minder opbrengsten uit heffingen. En minder geld voor de overheid is minder centrale macht.

Ondertussen gaan we de komende jaren tientallen miljarden besteden aan klimaatsubsidies. Het moet van “Europa”, hoor ik de windmolenvoorstanders weleens zeggen. De Algemene Rekenkamer heeft in 2010 een rapport geschreven waarin zelfs zij niet kan zeggen hoeveel kosten er voor het klimaat worden gemaakt, omdat de overheid het zicht volkomen kwijt is. Het kost in ieder geval Miljarden per jaar. Voor een fractie van deze kosten hebben we nog 80 jaar de tijd om de dijken op te hogen en riool capaciteit te vergroten. Deze maatregelen zijn erg effectief en zijn stuivertjes werk vergeleken met het proberen CO2 productie te reduceren. Aanpassen aan de eventueel veranderende omstandigheden is veel goedkoper dan wat we nu pogen. De mens is door de eeuwen heen een voortreffelijk aanpasser gebleken.

Wanneer we het klimaatbeleid transformeren naar een liberaal beleid zijn er alleen maar voordelen. Goed voor de belastingbetaler, de subsidie is éénmalig in plaats van oneindig: Transformatie van windenergie naar individualistische opwekking geeft de burger de voordelen van het goedkoop energie opwekken en daar waar nodig toch gebruik te kunnen maken van de reeds gebouwde gas en kolencentrales. De inhalige energie maatschappijen moeten hun eigen broek weer ophouden. U verdient uw installatie in 8 jaar terug. Daarnaast wordt de overheid kleiner. Er wordt minder CO2 geproduceerd, maar dat is eigenlijk een neveneffect waarvan we niet helemaal weten hoeveel voordeel het heeft.

Wanneer de natuur ruimte krijgt tiert ze welig. Wanneer we het milieu en de natuur echt een steun in de rug willen geven kan de Markerwaard worden ingepolderd en bebost voor een fractie van de klimaatkosten. Ruimte voor alles wat groeit en bloeit. We zouden snelwegen kunnen overkappen. De bevolkingskrimp gebruiken om bebouwde ruimte af te staan aan het bos. We zouden het onderwijs kunnen verbeteren. Het PGB in stand houden. We zouden de belastingen kunnen verlagen. Of zoiets.

Aldus Willem Joustra.

Bron hier.

Gepubliceerd op .

 

 

Door |2017-11-17T00:10:47+00:0017 november 2017|65 Reacties

65 Comments

 1. Der Ganzumsonst 17 november 2017 om 08:53 - Antwoorden

  Als een zonnepaneelhouder zijn overschot aan energie teruglevert, gebeurt het volgende:

  Hij ontvangt de distributiekosten, terwijl hij die zou moeten betalen.
  Hij ontvangt de BTW heffing, terwijl die voor de Staat is.
  Hij ontvangt de milieuheffingen en wordt dus blijvend gesubsidieerd.
  Hij is een legale struikrover.
  Een maatschappij met enkel struikrovers gaat niet werken, let maar eens op!

  In de zonnige staat Florida, in de VS, zie je die dingen niet omdat daar slechts de marktwaarde wordt vergoed.

 2. Bert Pijnse van der Aa 17 november 2017 om 09:28 - Antwoorden

  ” Hoe is het toch gekomen dat de collectivistische stromingen dat overgenomen hebben? ” het antwoord van de schrijver is fout . Het moet zijn : ondernemers kregen in de gaten welk en markt de windhandel wel niet zou kunnen worden en trapten de bal in het doel, die de milieu bewegingen in de jaren daarvoor netjes hadden neergelegd met hun klimaatverhaal. ( waar ze bij de VVD nog van gruwden ) Biodieselfabrieken, windmolenindustrie, biovergistingsinstallaties en alle 7 miljoen woningen ombouwen tot woningen die geen energienota meer zouden hebben, collega VVD ‘r Gert Jaap van Ulzen schreef er ook een artikel over; dat waren kansen die je niet kon laten liggen . Het waren een VVD minister en zijn adjudant die de kansen voor het open doel zagen en die omzetten in beleid. Maar nu de markt inderdaad zijn werk lijkt te doen ( negatieve prijzen ) , dreigt de energiesector de boemerang recht in het gezicht terug te krijgen en worden steeds vaker geluiden gehoord om van overheidswege zaken te verbieden, zodat de energie- en netwerkbedrijven weer vrijelijk kunnen opereren . ( opheffen van de aansluitplicht en verbieden van CV ketels bv. ) De partij die in de jaren 80 nog een natuurpartij was, zegt dhr Joustra. Nu de liberale partij die de weg heeft geëffend voor een totalitaire eco staat, waarin het geld één kant oprolt, verhuld in prachtige VVD retoriek. Sinds de coup in 2013 is ook de VVD als partij afgevallen.

 3. Michiel de Pooter 17 november 2017 om 10:17 - Antwoorden

  De heer Joustra heeft het over zonneboilers en warmtepompen “bij de mensen thuis”. Hij vergeet dat de meeste huizen “bij de mensen thuis”, randvoorwaardelijk en bouwtechnisch niet deugen voor dergelijke technologie. Je mag dan eerst veel kapitaal, grondstoffen en energie in zo’n huis gaan investeren, voordat je die technologie kan laten renderen. Dat laatste is zelfs nog maar de vraag, want het zijn geen bewezen technologieën en iedere woon- en bouwsituatie is verschillend. Overigens, veel mensen hebben het geld niet voor dergelijk speelgoed, want de keuken en de badkamer zijn ook al 20 jaar oud en moet ook vervangen worden. Ook heeft hij het over “doe het zelf energie”, dus over het concept van decentrale energieopwekking. Nergens ter wereld bestaat er een dergelijk concept (althans in hig-tech, industriële samenlevingen) op een zodanige schaalgrootte, dat je van een bewezen technologie kan spreken. We hebben het dus over techno-utopia, pipedream, wensdenken en dagdromen. U kiest maar.
  Bovenstaand stukje bewijst maar weer eens het bedroevende en blatant lage kennisniveau van professionele politici op het gebied van energievoorziening en de daarachter liggende economische- en financiële problemen en dynamieken.

 4. Hugo 17 november 2017 om 10:47 - Antwoorden

  Hernieuwbaar ( wat een woord) 125 PJ op een totaal finaal energiegebruik van 2119 PJ in 2016.
  zonnestroom leverde 6,75 PJ ga je dat aandeel vertienvoudigen, als dat al inpasbaar is, dan stelt het nog niets voor.
  60 uur draaien met de Eemshaven centrale levert net zoveel stroom als 400.000 zonnepanelen door het jaar heel leveren.
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016

  Vandaar dat de norm voor hernieuwbaar het huishoudelijk stroomgebruik is. 7.700.000 huishoudens gebruiken samen 20% van onze elektriciteitsproductie en dat is 4% van het totaal finale energiegebruik.

  Het grootste windpark in Nederland Gemini komt niet veel verder als 15 jaar per jaar 0,4% van dit totale finale energiegebruik tegen een subsidie van 4,5 miljard.

  Dat is het effect van de het wanbeleid van Rutte.
  Deze partij is de weg kwijt regeren is belangrijker als opbouwen.

 5. Scheffer 17 november 2017 om 10:51 - Antwoorden

  VVD (= gesubsidieerd “ondernemend” Nederland) mee surfend op de 40 jaar gesubsidieerde angstpropaganda voor de “catastrofale” klimaatverandering door een volkomen misleidde en kritiekloze volksvertegenwoordiging.

  De “duurzame” geest is uit de fles en de VVD kan het er niet meer in terug stoppen en kiest slechts de richting voorwaarts (tot het economisch failliet of wijs geworden oppositie het stopt) de “duurzame ondernemers (VVD-vrinden)” spekkend door immer stijgende energiekosten op conto van de consument en lage inkomens.

  Met subsidie kan je alles stimuleren, in het geval van “klimaatbeheersing” is het stimuleren slechts “duurzame” geloof, religie, wensdenken, symboolpolitiek en laagwaardige energetische en weersafhankelijke energie, met enorme gevolgschade aan het milieu. Het klimaat blijkt er niet koud of warm van te worden.

  Overigens, de CO2-uitstoot sinds 1997 (Kyoto-verdrag) neemt niet af onderwijl de planeet wel vergroenend en geen significante opwarming sinds 20 jaar. Tegenwoordig heet alles “duurzaam” en dat blijkt veel fake
  en vooral een commercieel interessant label.

  Feit is, dat dit nog steeds 94% vanuit fossiele-bronnen / -accijnzen / -economie gefinancierd geschiedt. Energie-transitie-sprookjes-verteller Jan Rotmans vindt dit alles wetenschap. Lachwekkend als het niet zo triest was. Kafkaiaans!

  • J van der Heijden 17 november 2017 om 11:41 - Antwoorden

   Feit is dat de wereld wel statistisch sygnificant is opgewarmd in de afgelopen 20 jaar

   GISTEMP 0.184 ±0.097 °C/decade (2σ)
   HADCRUT 4.0 0.144 ±0.095 °C/decade (2σ)

   En bij de satelieten

   RSS 4.0 TLT 0.153 ±0.165 °C/decade (2σ) (bijna sygnificant)

   alleen UAH 6.0 wijkt af (maar die is dan ook dramatisch aangepast en aan deze reeks wordt getwijfeld door de echte sceptici)

   0.084 ±0.160 °C/decade (2σ)

   20 jaar is dan ook eigenlijk geen fatsoenlijke periode voor klimaat, kiezen voor kortere periodes dan 30 jaar is al snel kersenplukken en wordt natuurlijk ernstig veroordeeld op deze site

   Maar goed feiten zijn niet het forte van Scheffer

   • Boels 17 november 2017 om 12:07 - Antwoorden

    GISTEMP 0.184 ±0.097 °C/decade (2σ)
    HADCRUT 4.0 0.144 ±0.095 °C/decade (2σ)

    en wat is de onzekerheid in de 2σ?

    Dit is geloofwaardiger:
    GISTEMP
    0.2 ±0.1 °C/decade (2σ)
    HADCRUT 4.0
    0.1 ±0.1 °C/decade (2σ)

    • J van der Heijden 17 november 2017 om 13:28 - Antwoorden

     Ja ja

     Boels bepaald hoe er gerekend moet worden want dat vind hij nu eenmaal!

     Ik houd liever bij wat wetenschappers er van maken

     Trouwens weer 4 duimpjes omlaag en wel 1 niet inhoudelijke reactie (vooral niet over het feit dat 20 jaar gewoon veel te kort is als het gaat om klimaat iets waar Boels graag overheen kijkt als de “sceptici”weer eens wat lopen verkondigen)

     • Boels 17 november 2017 om 14:33

      @J van der Heijden:

      Ene Santer stelde dat een periode waar binnen zinnig over klimaat kan worden gesproken tenminste 19 jaar zou moeten zijn

     • J van der Heijden 17 november 2017 om 15:57

      Boels, inderdaad dat zij hij (of eigenlijk zei hij 17 jaar) , maar dan moet je niet het begin gaat kersenplukken dan wordt de periode langer

      https://tamino.wordpress.com/2013/03/04/cherry-picking-is-childs-play/

      Dus hup ga Scheffer even een basis les statistiek geven

     • Boels 17 november 2017 om 16:52

      @J van der Heijden:

      De lengte van een periode heeft niets met statistiek te maken en zou wel een veelvoud van 1461 dagen moeten zijn.

     • J van der Heijden 18 november 2017 om 12:53

      Boels,

      de periode die je kiest heeft natuurlijk wel met statistiek te maken, want als je het begin punt kiest is het makkelijker om de uitkomst te krijgen die je graag wil laten zien. Dat heet kersenplukken en is natuurlijk een wetenschappelijke doodzonde. In het geval van RSS 4.0

      1997-nu 0.153 ±0.165 °C/decade (2σ)

      1996-nu 0.167 ±0.152 °C/decade (2σ)

      Dus 1 jaartje verschil heeft enorme gevolgen, van niet naar wel statistisch significant en een 9% snellere opwarming

      Dus hup tijd om Scheffer op zijn start datum te wijzen.

      Jouw obsessie met periodes die precies een veelvoud zijn 1461 dagen heeft veel minder invloed dan dit.

    • Boels 18 november 2017 om 18:57 - Antwoorden

     @J van der Heijden:

     De periodelengte heeft niets, maar dan ook niets met statistiek te maken (tenzij je per periode een andere techniek gebruikt).
     Dat de uitkomsten verschillend kunnen zijn per periodelengte lijjkt mij duidelijk.

     Daarom is het verstandig en illustratief om het verloop van de opwarmings- of afkoelsnelheid dynamisch te bepalen vanaf de meest recente waarnemingen/uitkomsten tot die van een vaste periode eerder.
     Dan zie je ook dat de opwarmingssnelheid niet constant is;

     Als jij mijn voorkeur voor een periodelengte met een veelvoud van 1461 dagen een obsessie noemt geeft aan dat je geen kaas hebt gegeten over het gebruik van internationale standaardeenheden met een vastgestelde waarde.
     Een kalendermaand en -jaar is geen constante en ook niet als zodanig gedefinieerd.
     Het obsessieve zit meer in de lef om een verandering van een globale temperatuur op te geven in duizendsten van graden en in wetenschappelijke publicaties toch onwetenschappelijke grootheden te gebruiken.

     Je zou haast zeggen dat irrationeel gebruik van niet logisch vastgelegde eenheden een religieus tintje heeft: we doen het al zo lang en het staat alzo geschreven.
     Dat zou wel het welhaast op geloofsgronden berustende fanatisme van “groen” verklaren: om reden van een onbewezen hypothese “hernieuwbare” flutmaatregelen nemen om een voorspelde ramp te keren.

     • J van der Heijden 19 november 2017 om 21:18

      Ja zeker wel, maar jij blijft liever zeurzakken over 1461 dagen en of het nu in C of K wordt geschreven.

      Maar het geeft niet hoor Boels we weten allebei dat jij alleen maar tegen om tegen te zijn, niet omdat je er goede argumenten voor hebt

   • Jan 17 november 2017 om 17:47 - Antwoorden

    En nu nog bewijzen dat dit door het CO2 is gekomen. De wetenschap begint er in ieder geval steeds harder aan te twijfelen.

   • Hetzler 17 november 2017 om 18:28 - Antwoorden

    @Heijden Dat beetje opwarming nou en? Moeten we a) daarvan wakker liggen? en b) nergens is een beslissend causaal verband te vinden met menselijke CO2-uitstoot. Het is de klassieke bangmakerij waar dit artikel o.a. over gaat. Impliciet de CAGW-hypothese is aldoor het thema van de thans steeds heftiger wordende hersenspoeling door de media en, op dit thema ongecijferde, politici op een enkeling na.

    • J van der Heijden 17 november 2017 om 18:58 - Antwoorden

     Dat beetje is niet zo erg en ja er is een causaal verband en nee alleen goedgelovige slaapkoppen geloven dat het AGW nog een hypothese is

     Helaas zijner een behoorlijk aantal suffe politici die van alles geloven als het ideologisch maar past of als het stemmen op levert, helaas zijn de meeste “rechts” wat mij dwingt om “links” te zijn,

     Stel je voor je stemt op bijvoorbeeld rutte en deze dombo komt in de kamer

  • Scheffer 17 november 2017 om 12:59 - Antwoorden

   De CO2 en opwarming/afkoeling (klimaatgevoeligheid): Correlatie / Causaal verband? In 2000 was de overtuiging / mythe 1:1 opwarming van de actievoerende klimaatwetenschappers met hun gefabriceerde Mann-hockeystickcurve. Dat is nu wel anders. Met 30% meer CO2 in de atmosfeer sinds “Kyoto” en een niet-significante opwarming in de zelfde periode. Als er een correlatie is dan is die van eerst meer/minder opwarming (door de zon) >> gevolgd door meer/minder CO2 (in de atmosfeer) met een vertraging van zo’n 800 jaar, zoals het al 100 millennia het geval is, zo is te leren bij Salomon Kroonenberg.

   • J van der Heijden 17 november 2017 om 13:25 - Antwoorden

    Hmm

    de zonneactiviteit neemt al 60 jaar af en toch wordt het warmer en stijgt de CO2 veel sneller dan tijdens het opwarmen na een ijstijd…..

    Verder hoeveel wetenschappelijke publicaties heeft Kroonenberg over het klimaat beschreven?

    O ja en de hockeystick curve is niet “gefabriceerd”maar gewoon het resultaat van wetenschappelijk onderzoek, iets waar de “sceptici”een broertje dood aan hebben, en natuurlijk is het wel statistisch sygnificant opgewarmd sinds Kyoto en is 20 jaar nog steeds kersenplukken.

    Feiten waar Scheffer niet over wenst te praten (de inhoudelijke argumenten zullen wel ontbreken)

    De 800 year lag is trouwens een bewijs voor het feit dat klimaatgevoeligheid hoog is en niet laag, maar dat soort details is natuurlijk niet zo belangrijk voor de “sceptici” laat die duffe wteenschappers maar rekenen, Scheffer weet het beter want hij is regelmatig actief op climutgeet.nl

    https://www.youtube.com/watch?v=zQ3PzYU1N7A

    • Scheffer 17 november 2017 om 14:07 - Antwoorden

     De Kroonenberg publicaties en zijn wetenschappelijke referenties staan achter in zijn boeken gelijst. Ga ze eerst lezen voordat je commentaar levert. CO2-gevoeligheid is slechts vanaf / door de zon. Tot over 800 jaar met je vorige loze argumentatie!

     • J van der Heijden 17 november 2017 om 16:02

      Dus 0 wetenschappelijke publicaties en een boek wat het papier niet waard is waarop het gedrukt wordt

      Nou dat is weer lekker onderbouwd, trouwens jij beweert iets dus pak het boek van Kroonenberg, zoek zijn referenties op en deel het mij even mee (lees trouwens wel eerst even of Kroonenberg de conclusie van de wetenschapper juist weergeeft, dan zet je jezelf niet voor lul)

     • Scheffer 17 november 2017 om 16:10

      Donald Duck speelt zoals gebruikelijk weer de Troll. Geen inhoudelijke weerlegging van Kroonenberg. Dagelijkse schofferingen!

     • J van der Heijden 17 november 2017 om 16:30

      Scheffer

      Jouw 800 Year leg had ik al weerlegd

      De conclusie is dat jij geen inhoudelijke discussie wil of kan voeren

     • Scheffer 17 november 2017 om 20:37

      Doanald Duck, waar zijn dan je argumenten / bewijsvoering, niemand kan ze vinden alhier? Het was dus weer een dagelijkse hufterige schoffering

     • Scheffer 17 november 2017 om 20:42

      Jo Nova : 800 year gap Sun >> CO2. Wil je nog meer argumenten, nog meer data DD?

      http://joannenova.com.au/global-warming-2/ice-core-graph/

     • J van der Heijden 18 november 2017 om 10:03

      Scheffer,

      er is geen “alarmist” die ontkend dat de er op het zuidelijk halfrond er een vertraging is van ca. 800 jaar tussen temperatuur stijging en CO2. Het ontkennen van feiten is dom.

      Maar jij blijft ontkennen dat daar een goede verklaring voor is en dat dat

      1. Voorspeld is
      2. geen enkele reden is dat CO2 wel als feedback fungeert maar niet als forcing zou kunnen fungeren

      Wel laat het duidelijk zien dat je geen zin hebt om linkjes te volgen want daarin wordt heel duidelijk uitgelegd waarom jouw 800 year lag een reeds lang weerlegd argument is.

      Dat blijven herhalen is natuurlijk geen trollen, maar gewoon iedere keer weer moeten herhalen wat de wetenschap zegt, steeds weer hetzelfde reeds lang weerlegde argument weer opdreggen en weigeren inhoudelijk in te gaan op iemand anders zou je natuurlijk wel als trollen kunnen bestemmen

     • Scheffer 18 november 2017 om 10:37

      Jo Nova mag dan op het aardse zuidelijk halfrond wonen, de 800 year gap tussen de correlatie van Solar meer/minder opwarming/afkoeling en CO2 meer/minder gold/geldt voor de hele aarde gedurende 100 millennia. Het blijkt uit “Vostock” slechts natuurlijke oorzaken en “triggers & loops” te hebben zo is de verklaring (ook van alarmisten). https://www.youtube.com/watch?v=S8r46j2WrNk

     • J van der Heijden 18 november 2017 om 10:50

      Scheffer, hoe kan Vostok (op Antarctica) iets bewijzen voor de hele aarde?

      En natuurlijk hebben “allarmisten” geen andere verklaringen voor het gedrag van het klimaat gedurende de ijstijden, dat is duidelijk, het is natuurlijk wel zo dat om dat gedrag te verklaren CO2 moet een sterke opwarmende werking hebben
      .

      Iets wat jij blijft ontkennen (daarom worden “sceptici”ook wel ……. genoemd)

      Geeft allemaal niet maar verwacht niet dat weldenkende mensen naar jouw geloofsartikelen moeten luizteren

     • Scheffer 18 november 2017 om 11:55

      Dat is het punt nu juist. Het bewijs van hoge directe klimaatgevoeligheid door extra CO2 is juist geheel weg door de laatste 20 jaar ervaring / feiten met 30% extra CO2 in de atmosfeer en weinig tot geen significante opwarming door “climate change”. Daar hebben IPCC-alarmisten géén verklaring voor, want het past niet in hun dogmatische (C-)AGW-theorie (met Mann’s gefabriceerde hockeystickcurve).

     • J van der Heijden 18 november 2017 om 12:09

      Scheffer,

      en aangezien het vervelende feit dat het de laatste 20 jaar wel statistisch significant is opgewarmd (ondanks dat je het begin punt kersen plukt en de zon minder actief is geworden en OHC blijft toenemen) is ook dat argument weerlegd.

      Oh en 20 jaar is geen normale periode als we praten over klimaat, probeer het eens met 30 jaar dan wordt het plaatje veel duidelijker….

      Dus probeer je mening eens wetenschappelijk te onderbouwen dan loopt de discussie echt een stuk beter, niet zo dogmatisch vasthouden aan je eigen geloof aub.

     • Scheffer 18 november 2017 om 14:46

      Hoe komt het toch dat je de lrecente periode van 20 jaar “alarmistisch significant” noemt? Die periode na 1998 heet niet voor niets Hiatus, omdat het een significante trendbreuk met de aan 1998 voorafgaande 20 jaren is.

      Bovendien van de daar aan voorafgaande periode 1945 tot 1978 was het een wereldwijd erkende koude periode. Dus je praat over een significante opwarmperiode van slechts zo’n 20 jaar tussen 1978 tot 1998. Daar is te veel wetenschappelijk over gepubliceerd, en over de Hiatus.

      Dat is wat jouw cherry-picking bloot legt. Zelfs op climategate.nl zijn er minimaal zo’n 40 artikelen over de Hiatus van 1998 tot heden en in toenemende mate actueel: Inderdaad statistisch interessant de Hiatus, maar juist niet voor het klimaatalarmisme: https://www.climategate.nl/?s=Hiatus.

     • J van der Heijden 18 november 2017 om 15:22

      Scheffer, er was inderdaad een “hiatus” in de oppervlakte temperaturen, wat niet betekend dat de opwarming gestopt is (dat zou dom zijn) en de “hiatus”is dus over. De “hiatus” is afhankelijk van kersenplukken, een wetenschappelijk doodzonde, je zult namelijk statistisch moeten bewijzen dat er een trendbreuk is en dat kan je niet want die is er niet, de opwarming is dus niet gestopt en gaat gewoon onverminderd door. Al je er op staat dat er een hiatus is , moet je een verklaring gaan vinden voor de temperatuur sprong in 1998.

      En dat er 40 artikelen op climutgeet staan betekend alleen dat Hans goed zijn best gedaan heeft om veel misinformatie te verspreiden

   • Scheffer 19 november 2017 om 11:14 - Antwoorden

    Als de 20 jarige periode 1998 – 2018 (“Hiatus”) dan toch significant is, dan toch niet voor de dogmatische klimaatalarmisten en hun gesubsidieerde bandwagon, maar juist voor de wereldwijde wetenschappelijke IPCC-klimaat-computermodel-critici (en ook voor de Hiatus-auteurs op climategate.nl), waarbij het IPCC-klimaat-computermodel steeds meer uit het spoor loopt met de metingen in deze meest recente 2 decennia. Op grotere tijdschaal van de afgelopen 2 eeuwen gezien is de periode 1978 – 1998 een afwijkend en onverklaarbaar klimaatsprongetje geweest van een stabiele trend van 0,8 grC per eeuw.

 6. Ian 17 november 2017 om 11:23 - Antwoorden

  Het is een oud artikel. Januari 2016 op linkedin en “jaren eerder in Liberaal Reveil”. Het toont in ieder geval aan wat al die mooie VVD beloftes waard zijn: helemaal niets. Helaas zijn kiezers hardleers. “Het IPCC heeft beterschap beloofd, beloofd meer wetenschap te bedrijven na de motie Nepperus.” Laat me niet lachen. “De bevolkingskrimp gebruiken om bebouwde ruimte af te staan aan het bos”. Laat ik nu denken dat juist door de VVD-zakken-vullen-mentaliteit inmiddels heel Nederland het aanzien krijgt van een industrieterrein. En welke krimp? In 1960 12 miljoen inwoners, in 2017 17 miljoen. Neem je kiezers in de maling met je VVD leugens en bedrog, maar ons hier niet. Slechte keuze van de redactie voor een slecht artikel; wat was het beoogde doel? Om aan te tonen dat VVD synoniem is met list & bedrog?

 7. David 17 november 2017 om 12:11 - Antwoorden

  Artikel met veel waars, toch opmerking.
  Stel ik ben ondernemer en trotse maker van een product dat ik met garantie op de markt breng. Die garantie vervalt uiteraard als de klant er zelf aan gaat sleutelen. Nu de houders van zonnepanelen. Die dumpen hun stroom op het net, vraag of niet en de centrale moet maar zien de spanning (kwaliteit) te handhaven. Zowel regeltechnisch als financieel deugt hier niets van. Als TenneT verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het net dan bepalen die wie levert en wanneer. Particulieren zouden dan hun overtollige zonne energie in een buffer moeten stoppen en TenneT bepaalt of en wanneer die buffer aan het levert. Zo’n buffer (accu) is overigens onbetaalbaar. De hele zonnepanelenhandel is volkomen maf en getuigt van ernstige ideologische verblinding. Want om 1 bewolkte week door te komen in mijn eco woning moet ik voor 100.000 euro aan accu’s installeren. Af te schrijven in 10 jaar. En waarom zou ik warmte pompen (herriebakken) moeten installeren? Doe nog 20 jaar research en zet dan aan de stadsrand een paar thorium reactortjes. Dat spaart ook nog maximaal natuur.

 8. Léon 17 november 2017 om 12:47 - Antwoorden

  @Willem Joustra en de ‘Climategateredactie’.
  Een mooi en duidelijk artikel! Dit zouden veel meer mensen dan alleen de climategatebezoekers en linkedingebruikers moeten lezen.
  Waarom/wanneer proberen jullie dit niet gepubliceerd te krijgen een medium met een groter leespubliek te kunnen bereiken?
  Zo heb ik zelf al een keer postings van climategate doorgestuurd naar ‘Eigen Huis’.

  Ik heb al eens eerder gewezen op TPO, Geenstijl en Elsevierweekblad. Misschien dat deze niet direct allemaal jullie keuze/voorkeur zouden zijn, maar om een boodschap uit te dragen moet je soms onconventionele middelen gebruiken en van je principes af durven stappen.

  @Hans Labohm. Jij publiceert toch ook in De Dagelijkse Standaard? Mooie gelegenheid lijkt mij.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 17 november 2017 om 13:12 - Antwoorden

   Léon,

   Dank voor de tip.

   Het beheer van dit blog kost al heel veel tijd en inspanning. En allemaal pro deo! Vandaar dat we ons hiertoe beperken.

   Maar niet getreurd! We trekken dagelijks vele duizenden bezoekers.

   • Léon 17 november 2017 om 16:06 - Antwoorden

    Goh Hans, laat ik nou toch altijd gedacht hebben dat jullie betaald werden door de oliemaatschappijen? 🙂
    Kennelijk is Janos hier de enige betaalde kracht hier op deze site.

    Misschien moeten jullie de hulp inroepen van geloofsgenoten in ruste. Ik denk bijvoorbeeld aan Simon Rozendaal.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 17 november 2017 om 16:55 - Antwoorden

     Léon,

     ‘Geloofs’genoten is m.i. niet de juiste term, want wij houden ons aan de feiten, metingen en waarnemingen.

     Verder, voor zover ik weet, is Simon niet ‘in ruste’. Hij vertelde mij bij zijn afscheid dat hij door zou blijven schrijven.

 9. Michiel de Pooter 17 november 2017 om 13:20 - Antwoorden

  David,
  Ik was van de week op een symposium in Groede (Zeeuws-Vlaanderen) over “van het gas af”, over hernieuwbare energievormen, over pelletkachels en over MSR Thorium.
  Is me meegevallen. De toon werd tegelijk al gezet met een inleiding van de filosoof Gijs Zwartsenberg over MSR Thorium, die ook het boek van David MacKay (Without the hot air) had gelezen en zich “kapot was geschrokken”. Zoals waarschijnlijk bekend, gaat het boek van MacKay over de problemen en beperkingen die zich stellen bij het ontwikkelen van hernieuwbare energievormen en rekent daar ongenadig mee af. Die toon miste zijn uitwerking niet op de rest van het symposium en er werd op een nuchtere en realistische manier over de opties gesproken , maar vooral ook over de beperkingen daarvan. Eindconclusie: nee, we zijn voorlopig nog niet van het gas af.

 10. Pieter 17 november 2017 om 14:04 - Antwoorden

  Prima artikel. En kijk nu eens hoe Rutte lll met energie omgaat.
  Politici blijven de CO2 mantra maar herhalen, wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Zolang politici zich niet meer laten leiden door feiten, zie je dat de consument alleen maar verder financieel wordt uitgekleed. Laat de wet van vraag en aanbod haar werk doen en laten we stoppen met die zinloze subsidies, die miljarden kosten. Hoe cynisch is het dat de TK zich druk maakt over 1,5 mrd dividendbelasting, maar zonder kosten batenanalyse probleemloos 100 mrd wil uitgeven voor het terugdringen van CO2 uitstoot, omdat die verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde, die echter niet plaatsvindt.

  • Erik 18 november 2017 om 00:09 - Antwoorden

   Pieter,

   Het warmt gemiddeld sinds 1850 wel wat op, maar absoluut niet gevaarlijk. Slechts een halve graad per eeuw. Er wordt dus met bakken geld gesmeten om een niet gevaarlijke opwarming te bestrijden. En om een onschuldig, voor het leven op aarde noodzakelijk, gas te bestrijden.

   • J van der Heijden 18 november 2017 om 09:56 - Antwoorden

    Erik,

    Natuurlijk warmt het de afgelopen 30 jaar veel sneller op en je hebt nog steeds geen goede verklaring waarom en waar de energie vandaan komt.

    Kleinigheden natuurlijk

 11. Erik 17 november 2017 om 17:09 - Antwoorden

  De VVD is een prima partij, met momenteel helaas een slechte leiding. Ik ben al vele jaren lid en overweeg al tijden om dit te beindigen, zoals velen al gedaan hebben. Echter wanneer alle nuchtere leden hiertoe besluiten wordt de partij nog linkser, en kun je nog veel meer klimaatidioterie verwachten. Het kan altijd nog slechter.

  • J van der Heijden 17 november 2017 om 18:59 - Antwoorden

   Ja ze zouden klimaat “sceptici” een stem kunnen geven in plaats van heel hard uitlachen

 12. Bert Pijnse van der Aa 17 november 2017 om 20:36 - Antwoorden

  @ Erik, worden de aanhangers dan ook links ? ineens ? Wat is eigenlijk ‘ links’ en wat is’ rechts ” . Kunt u dat uitleggen ? Staan ‘liberaal en kapitalisme niet gelijk aan aan ondernemerschap met alle daarbijbehorende zaken , zoals bijvoorbeeld het ondernemers- risico ? Waarom heeft deze partij dan ook gekozen voor een model, waarbij ondernemers risico hebben ingeruild voor subsidies en bindende afspraken, waarbij geen enkel risico meer bestaat ? Ik ben blij in dit land te wonen, waar mensen nog geld krijgen als ze niet meer mee kunnen komen in de maatschappij, maar begrijp ten enen male niet, waarom de VVD meehelpt bedrijven aan de praat te houden die geen bestaansrecht zouden hebben zonder die subsidies en afspraken. Of toch wel ! Het kan kort of lang duren, maar uiteindelijk zullen inderdaad de ‘krachten van de markt ‘, daarvan ben ik in al die jaren overtuigd geraakt , winnen. Maw : uiteindelijk zal de wet van ‘vraag en aanbod’ , winnen ten koste van enorme kapitaalsvernietiging en stijging van de lasten voor de burger . De conclusie is dat er helemaal geen VVD meer bestaat , noch een Groenlinks, want we zijn onderdeel van een globale wereld, waarin kapitaal geen grenzen kent. Over een aantal jaren bestaat er geen parlementaire democratie meer , noch naties , noch een EU : dan surfen we op de golven van wat investeerders willen. Dan is de wereld een groot investeringsparadijs geworden en bestaan er alleen nog have’s en have not’s. Dat waren ze dan ook allemaal weer een beetje vergeten in de euforie van de energieneutrale samenleving : dat over een aantal jaren de bevolkingsopbouw zal bestaan uit 60 % ouderen en pensioen- gerechtigden; 30 % werklozen ten gevolge van automatisreing en robotisering en dan nog 10 % zeer hoogopgeleide jongeren die het BNP moeten verdienen en alle belastingen verdienen voor die groepen. Vandaar dat zelfs de VVD haar laatste strohalm is: het rondpompen van geld in de – o zo innovatieve- energiesector, vergetend dat de beschikbaarheid van goedkope energie juist de basisvoorwaarde was voor het functioneren van een economie, daarop is gebaseerd. Oh ja! En dan investeren pensieonfondsen ook nog bij voorkeur of onder maatschappelijke druk in bedrijven, waarvan het resultaat wordt bepaald door subsidies. Wat een bloedbad zal dat worden als blijkt dat die investeringen waardeloos waren. ( gelukkig heb ik geen pensioen ) Of u nu stemt op de VVD of Groen links : het resultaat zal hetzelfde zijn . het staatskapitalisme heerst en de VVD waait graag mee . Fijn weekend .

  • Boels 18 november 2017 om 07:45 - Antwoorden

   Vergeet niet de gesubsidieerde of van overheidswege gefaciliteerde krachten in de samenleving die de democratie ondermijnen , de NGO’s en de NPO.

 13. Arthur Rörsch 18 november 2017 om 17:10 - Antwoorden

  Kanttekeningen bij opmerkingen van JvdH bij de discussie over de bijdrage van Joustra over liberaal klimaat. (Dit is geen emotionele opwelling maar het resultaat van nog eens zorgvuldig overwegen van die kanttekeningen).

  JvdH 17 november 2017 11.41:
  “Feit is dat wereld wel statisch significant is opgewarmd in de afgelopen 20 jaar.”
  AR: wel eens gehoord van de uitspraak Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens, en statistieken.” (toegeschreven aan Benjamin Disraeli)
  En: “Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.” (Godfried Bomans?)”

  JvdH: “Maar goed feiten zijn niet het forte van Scheffer”
  AR: Hoe kom je daarbij? Scheffer reageert mijns inziens heel adequaat (als leek) en logisch op de informatie die hem bereikt.

  JvdH 17 november 2017 13.28
  “Ik houd liever bij wat wetenschappers er van maken”
  AR: is de twijfel je ontgaan die ik eerder heb geuit over de wetenschappelijke kwaliteit van de aanhangers van het AGW alarmisme? Herhaling: Noem mij een naam van een klimatoloog na Buys Ballot (1850) en Lorenz (1965) die buiten eigen discipline wetenschappelijk respect heeft weten af te dwingen.

  JvdH 17 november 2017 15.57
  “Dus hup ga Scheffer even een basis les statistiek geven”.
  AR: Die les hoeft Scheffer niet te geven. Je kunt hem lezen in elk statistisch handboek. (e.g. Facts from figures. M.J.Moroney. Hoofdstuk 17 Time series and fortune telling. [aanhaling] ‘There was a time when popes and kings has astrologers at court to help them plan de future. Nowadays government departments have statistisicians for the same purpose’

  JvdH 17 november 2017 18.58:
  “alleen goedgelovige slaapkoppen geloven dat het AGW nog een hypothese is”.
  AR: Niet opgevallen nog dat AGW twijfelaars heel goede argumenten opbrengen dat de AGW alarmisten slaapkoppen zouden kunnen zijn?

  JvdH 17 november 2017 13.25
  “de zonneactiviteit neemt al 60 jaar af en toch wordt het warmer”
  AR: Waar haal je die wijsheid vandaan? Ze staat niet in IPCC rapporten of heb ik een referentie gemist? Er s twijfel aan de aard waarop zonactiviteit een invloed uitoefent, op uiteenlopende wijzen. Onze nationale zonexpert Kees de Jager (overigens geen klimaatscepticus) komt met medeauteurs tot de conclusie dat de zonactiviteit de laatste eeuwen is toegenomen en in het bijzonder gedurende de laatste halve eeuw. (Een kwestie van onvoldoend onderkennen van een zon polaire activiteit, naast die van zijn equator. Critici van de Jager zijn daarop niet ingegaan.
  JvdH: : O ja en de hockeystick curve is niet “gefabriceerd”maar gewoon het resultaat van wetenschappelijk onderzoek,
  AR: ooit kennis genomen van het artikel van Marcel Crok in NTW dat hem een prijs als jong wetenschappelijk journalist opleverde. De essentie is dat veel data zijn genegeerd die men later heeft kunnen opsporen op files van de auteurs die zij verborgen wilden houden.

  JvdH 17 november 2017 16.02
  “Dus 0 wetenschappelijke publicaties in een boek (van Salomon Kroonenberg) wat het papier niet waard is waarop het gedrukt wordt.”
  AR: Hoe kom je tot die conclusie tegen de achtergrond van de wereldwijde erkenning van Sal als degelijk geoloog?

  JvdH 18 november 2017 10.50 reactie op Scheffer nuchter commentaar)
  “Geeft allemaal niet maar verwacht niet dat weldenkende mensen naar jouw geloofsartikelen moeten luisteren´
  AR: Denkt scheffer echt zo onlogisch? Toon dat dan aan met eigen onderbouwde tegenargumenten, niet met uitsluitend verwijzingen naar de literatuur die jou welgevallig is.

  JvdH 18 november 2017 09.56
  “Erik, natuurlijk warmt het de afgelopen 30 jaar veel sneller op en je hebt nog steeds geen goede verklaring waarom en waar de energie vandaan komt. “
  AR: je weigert enige andere verklaring te waarderen die wel degelijk is gegeven.

  Tot zover mijn kanttekeningen bij de JvdH inmenging in de climategate.nl discussies. Die ons weinig wijzer maken. Behalve dan dat uit zijn bijdragen blijkt, hoe vast hij zit vastgeroest in zijn eigen AGW concept dat ons helpt om to-the point dit concept aan te vechten.

  Waar mijns inziens de discussie op climategate.nl zich op zou moeten concentreren is op de aanvechting van redeneringen die zowel AGW alarmisten als sceptici volgen.
  Noch verwijzingen van alarmisten naar de literatuur, noch die van sceptici bewijzen zondermeer iets over eigen verworven inzicht.
  De basis voor een discussie op climatgate.nl zou mijns inziens moeten zijn de logica van uitlopende opvattingen aan de orde te stellen.

  Dus niet a priori blijven verkondigen van eigen opvattingen. Vecht de opstelling van een opponent aan op rationele gronden die je zelf kunt aanvoeren vanuit eigen inzicht (niet met verwijzing naar andere autoriteit).
  Zo kunnen we mijns inziens respect verwerven bij de 2000 dagelijkse meelezers van climategte.nl

  • J van der Heijden 19 november 2017 om 14:32 - Antwoorden

   arthur ik heb de trends berekend met deze website

   http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html

   Kan je iets inbrengen tegen deze site?

   Ik begrijp dat het lastig is om juist met statistiek omver gaan, zo is het heel makkelijk om een veel te korte periode te kiezen om de resultaten te krijgen die je wil….. of om de onzekerheden van je trend weg te laten

   Maar als je inhoudelijk commentaar hebt hoor ik het graag

   Het artikel van Crok was grotendeels op de weerlegde artikelen van M&M dus dat neem ik maar weer eens met een zakje zout

   Ik heb trouwens van Erik nog nooit een verklaring zien geven voor waar zijn energie vandaag komt ( dat zelfde geld trouwens voor david en voor jou)

   Dit zijn mijn aantekeningen bij het verhaal van Arthur Rorsch het is niet compleet maar het rammelt van alle kanten

 14. Guido 18 november 2017 om 22:15 - Antwoorden

  Arthur, feit is dat de wereld wel aan het opwarmen is. Je kan daar lang over praten maar zoals zo vaak kan je beter naar de data kijken. Zelfs met UAH en zelfs met 1998 als beginpunt.

  • André Bijkerk 18 november 2017 om 23:42 - Antwoorden

   Beste Guido, De aarde warmt dus op. Feit. OK. Fair enough. Maar wat impliceert dat? Is misschien het ontbrekende tweede deel van je zinsnede de suggestie dat dit dus noodzakelijkerwijs gebeurt door broeikaseffect van CO2? Maar wat als dat proces al met de nodige zwarte zwanen is afgeschreven?

   Die sommetjes hieronder worden best moeilijk volgens kleinzoon..

   • J van der Heijden 19 november 2017 om 08:13 - Antwoorden

    Andre

    Kunnen we het er over eens zijn dat Scheffer er naast zat?

    En jouw zwarte zwanen ? Zullen we maat wachten op jouw trip naar Oslo voordat we dat als steekhoudend gaan beschouwen

    • Peter. 19 november 2017 om 21:21 - Antwoorden

     Beste J van der Heijden.

     Als u het bij het rechte eind heeft w.b de versnelde opwarming van de aarde en de oorzaken hiervan,,vindt u dan dat windmolens,zonnepanelen en biomassa een goede manier zijn om dit probleem aan te pakken,aangezien de cijfers aangeven dat al de miljarden belastinggeld die hierin zijn gestoken niets hebben opgeleverd.
     De co2 is vorig jaar nml.weer toegenomen,wat normaal toch tot de conclusie zou moeten leiden dat we moeten stoppen met dit inefficiente beleid .

 15. Bart Vreeken 18 november 2017 om 23:10 - Antwoorden

  De afnemende activiteit van de zon blijkt uit deze figuur:

  https://groundswellbasscoast.com/2017/01/16/cooling-sun-v-earth-warming/

  Die 60 jaar van JvdH is daarmee aardig onderbouwd. Daarvoor was de activiteit juist opgelopen. Er zou dus wel een naijl-effect in kunnen zitten, het kan zijn dat het klimaatsysteem nog niet in evenwicht was (is?) met de hoeveelheid instraling van de zon.

  Kees de Jager constateerde in 2009 dat de activiteit van de zon toen juist sterk was afgenomen, en voorspelde in het onderstaande filmpje dat er wel weer eens een Elfstedentocht zou komen. ‘Maar dan bent u een klimaatscepticus!’ roept Theo Richel verschrikt. Kees de Jager bevestigt dan, maar zegt erbij dat je als wetenschapper altijd sceptisch moet zijn. En zo is het.

  Maar zoals we weten is er tot nu toe weinig van de voorspelling terecht gekomen. Na een aantal wat koudere winters volgde de zachtste winter ooit (2013-2014) met een koudegetal van 0.

  https://www.youtube.com/watch?v=PXKiifnBtJY

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK