Hoofdzetel KNAW, Amsterdam

Onlangs schreef ik dit verzoek aan de KNAW.

L.S.

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Onlangs verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience een frontale aanval op de wetenschappelijke integriteit van Susan Crokford, een Canadese zoöloge. Het artikel was geschreven door 14 auteurs, waarvan een aantal in Nederland werkzaam is. De hoofdauteur, Jeff Harvey, is als hoogleraar verbonden aan het KNAW-Instituut, NIOO KNAW, te Wageningen.

In het artikel wordt kritiek uitgeoefend op de kritische publicaties van Susan Crockford over de staat waarin de ijsberenpopulatie zich thans bevindt. In vergelijking met tientallen jaren geleden is die fors gegroeid. Dat zijn de feiten. Maar de auteurs plaatsen haar werk in het ‘frame’ van wat zij noemen ‘climate change denial’. Zo stellen zij: ‘Arctic ice extent and polar bears are proxies for AGW denial.’

Voor nadere informatie verwijs ik naar hier.

In het gewraakte artikel wordt gesuggereerd dat Susan Crockford voldoende kwalificaties zou missen om over deze materie te publiceren. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Verder wordt gesuggereerd dat er consensus bestaat onder ijsbeerdeskundigen over het verband tussen AGW, het ijsoppervlak op de Noordpool en de omvang en gezondheid van de ijsberenpopulutie. Dat blijkt evenmin het geval te zijn.

Het artikel eindigt met een oproep aan wetenschappers om zich als klimaatactivisten op te stellen. Het laatste hoofdstuk is getiteld: ‘Overcoming reticence: Scientists as advocates in countering AGW denial.’ Dat is niet de taak van de wetenschap in een zo complexe en wetenschappelijk omstreden materie als ‘klimaat’.

Susan Crockford heeft inmiddels een formeel verzoek tot retractie van het gewraakte artikel ingediend bij de redactie van BioScience.

Citaat uit haar verzoek:

‘You recently published an article by Harvey et al. (Internet blogs, polar bears, and climate-change denial by proxy), which maliciously made a variety of defamatory and untrue allegations against me. These false allegations include: that I have no published peer-reviewed papers on polar bears, that I have manufactured my expertise, that I criticize polar bear researchers without supporting evidence, and that I have ignored or misrepresented science. Over and above these accusations and allegations being untrue, defamatory and malicious, the paper misrepresents my actual expertise. The paper pointedly leaves out the fact that I am a professional zoologist with a Ph.D. and over forty years of experience and dozens of peer-reviewed papers on various topics, and also fails to mention that I have recently published a detailed academic critique on the issue of polar bear conservation status.’

Bron hier.

De reactie van BioScience is mij niet bekend.

Ik zou u willen verzoeken de publicatie van Harvey et al te willen veroordelen en de auteurs aan te spreken op hun gedrag, dat serieuze wetenschappers onwaardig is en de wetenschap als zodanig in diskrediet brengt.

Mvg,

Hans H.J. Labohm

Hoofdredacteur van de website ‘Climategate.nl‘.