Een bijdrage van Jan Jacobs (België).

97% Van alle wetenschappers is het erover eens, gevaarlijke klimaatverandering is echt en de menselijke CO2 is de oorzaak. Hoe vaak hebt u dit al niet gelezen of gehoord? Maar klopt het ook en waar komt dit vandaan ?

Toen Obama op 16 mei 2013 een tweet de wereld instuurde « Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous’ was het hek van de dam. Twijfelen was nu niet meer toegelaten. De zogezegde Obama tweet was het gevolg van een artikel dat in Reuters was verschenen.

Daar werd een studie van een zekere John Cook uit Australië als ultiem bewijs aan de wereld gepresenteerd, dat 97% van alle wetenschappers het eens waren. Behalve dat niet Obama, maar de organisatie OFA die via zijn twitter account de tweet verstuurde, was de studie ook nog eens totaal fout. Maar de leugen was half rond de wereld vooraleer de waarheid zijn broek aanhad. Dat krijg je als blinde adoratie zich meester heeft gemaakt van journalisten.

Maar 97% van die wetenschappers hebben dat dus nooit gezegd. De IPCC reviewer en klimaateconoom Richard Tol  en nog een andere studie van Dr John Legates verwezen het naar het rijk der fabelen. Toch blijven kranten de studie van cartoonist (geen grap hier) John Cook met de regelmaat van een klok brengen.

Straffer nog, aan wetenschappers is die vraag eigenlijk nooit gesteld. Wat zou de vraag dan wel zijn? De precisie is de sleutel hier. Een voorbeeld. Vraag aan wetenschappers zijn er bijwerkingen aan vaccinatie? Dan gaan wellicht 100% van alle wetenschappers daarop ja antwoorden. Maar wat zijn de bijwerkingen dan? Is dat rode stippen op uw poep krijgen, of volledig autisme?  Vraag aan de wetenschappers, bent u voor vaccinatie, zal het antwoord wellicht ook dicht bij 100% ja zijn. We vaccineren ons dus omdat de bijwerkingen niet en nooit kunnen opwegen tegen de voordelen.

Ja, fossiele verbranding heeft kleine bijwerkingen, maar de voordelen zijn vele malen groter. Vraag maar aan greenpeace wanneer ze met hun dieselgestookte boten ten strijde trekken tegen olieplatformen (sarcasme hier)

Die 97% is dus een politiek instrument en argument. Hoe durft u te twijfelen aan de meerderheid van de wetenschap. Dat is de bedoeling van het opzet, een politiek en ideologisch doel verwezenlijken. Met wetenschap heeft het niets te maken.

In 2014 zei John Kerry in Indonesië: “97 percent of scientists have confirmed that climate change is happening and that human activity is the cause.” Een tijdje later zei hij: “Scientists agree that the world as we know it will change … and it will change dramatically for the worse.” Echter 97% van alle wetenschappers hebben zoiets nooit gezegd.

Wat zegt die studie van cartoonist Cook? “Cook et al. Found that over 97 percent of papers surveyed endorsed the view that the earth is warming up and human emissions are the main cause”. “Main cause” wil zeggen: meer dan 50%, het kan dus 51% zijn. Maar de grote meerderheid van wetenschappelijke studies zeggen helemaal niet dat de mens de voornaamste veroorzaker is van de recente kleine en milde opwarming van 0,9° de voorbije 200 jaar. Slechts 2% van alle papers ondersteunen de stelling van Cook, zo bleek uit de analyse van Tol en Legates.

Cook had in zijn studie alleen papers opgenomen die expliciet hadden gesteld dat de mens de voornaamste oorzaak van de opwarming was. Maar ze vertelden niet hoeveel. Daarop voegde hij nog wat papers toe, die niet eens menselijke opwarming vermelden. Maar volgens Cook zijn gedachtegang was dit wel zijdelings geïmpliceerd in die studies.

Cook, de pers, politici en de groene milieugroeperingen hebben dus aan hun plicht verzaakt om het publiek degelijk voor te lichten.  Dat doen ze om hun eigen ideologie te promoten.

Tegen dergelijke manipulatie kunnen wij ons echter eenvoudig beschermen. Wanneer weer eens iemand u om de oren slaat met die “97% van de wetenschappers zijn het eens”, stel dan volgende vragen. Waar zijn die wetenschappers het nu juist over eens en hoe hebben ze het bewezen?

U kan er ook op wijzen dat een eeuw geleden ‘eugenetica’ een heel erg brede consensus genoot onder wetenschappers.  Ook onder de communisten was er zeer veel consensus over de werkwijze van Trofim Lysenko. Twijfelen en het in vraag stellen van deze theorieën, was in die tijd niet erg verstandig voor de carrière. U ziet de gelijkenissen met wat we vandaag zien wanneer er een afwijkende stem over het klimaatdoemverhaal in de pers verschijnt. Of wacht … u ziet helemaal geen afwijkende mening in uw gevestigde media.  Het zijn brave ‘saapjes’ die bang zijn van “ich bin ein bear” zeker.

Toen ik vorig jaar mijn artikel schreef Aarde weigert halsstarrig op te warmen waren de rapen dan ook gaar. Gans de gevestigde media viel over mij heen. Hoe durft u dit te schrijven, jij klimaatnegationist. Dat was de teneur van de kritiek.

Zelfs de volledige VRT-redactie werd er door een journalist van de De Standaard bijgesleurd, om toch maar trachten te bewijzen dat mijn artikels geen wetenschappelijke onderbouwing hebben. Wat eigenaardig is, want in vrijwel al mijn stukken staan hyperlinks naar wetenschappelijke en andere bronnen.

Toen ik VRT-ombudsman Tim Pauwels om uitleg vroeg, kon die bevestigen dat ik alleszins volgens hem, geen klimaatnegationist ben. Maar dat de VRT nu eenmaal de standpunten van de Vlaamse universiteiten brengt. Dat was nieuw voor mij. Ik ken namelijk het standpunt niet van alle Vlaamse universiteiten.

Wat ik wel weet is dat deze universiteiten soms wel eens uw vertrouwen niet waard zijn. Zo werkte een paar jaar geleden Universiteit van Antwerpen via de kekulé lezing, mee aan een avondje met voormalig IPCC voorzitter en treiningenieur Rajendra Pachauri. Daarin kondigden ze de man fier aan als “Nobelprijswinnaar” wat hij niet is. Bovendien was de man toen al afgetreden als voorzitter vanwege herhaalde klachten over aanranding van vrouwelijke medewerksters.

Wees dus gerust maar kritisch en vraag u steeds af, cui bono.

Bron hier.