Het duurste bedrog uit de wereldgeschiedenis

Icarus.

Zoals trouwe lezers weten, is kritiek op het klimaatopwarmingsdogma misschien wel een van de grootste taboes van de moderne tijd. Vele media weigeren dan ook stelselmatig opvattingen te publiceren die in strijd zijn met dat dogma.

Dat overkwam onlangs ook Cornelis van den Berg, theoloog, voormalig docent kerkgeschiedenis en predikant. Wij geven hem graag podium.

Een gastbijdrage van Cornelis van den Berg.

Wie de feiten van het altijd veranderende klimaat kent, ik bedoel de wetenschappelijke, die weet ook dat het alarmistische verhaal over CO2 enz. van A tot Z onwaar is, gefabriceerd voor en door de grote geldmakers in onze wereld. Het is het nieuwe lucratieve verdienmodel van de industriële grootmachten voor nu en voor de komende decennia, waarvan de gewone burgers de rekening moeten betalen.

Vele mensen zijn bezweken onder het continue klimaat-bombardement van de media. Bang gemaakt geloven ze in deze commerciële hoax of denken dat je voor de zekerheid toch maar beter die miljarden moet uitgeven. Maar willen zij dat na enig nadenken echt een prijs betalen voor niets, behalve voor winst van de bazen, aandeelhouders, werknemers, adviseurs enz. van de groene industrie?

Het is een lastig onderwerp, waarover eindeloos wordt gediscussieerd en waarbij gesmeten wordt met losse argumenten en contra-argumenten. Verspilling van energie. Maar sinds kort is een Duitse video (met Nederlandse ondertiteling) beschikbaar waarin het verhaal over de klimaatverandering zo wordt verteld dat gewone mensen dat goed kunnen begrijpen. Dit gebeurt aan de hand van bekende feiten, zonder de misleidende verpakking door beleidsmakers en zonder geknoei met modellen en daaraan gekoppelde waarschuwingen en dreigementen.

Kijk en trek zelf de conclusies, waarvan de belangrijkste is dat het klimaatalarmisme helemaal geen resultaat is van wetenschap maar een product is van politiek en commercie, het duurste bedrog uit de wereldgeschiedenis. Ga naar hier. Bent u verknocht aan het klimaatalarmisme dan kunt u beter niet kijken.

Aan een doel gegeven geld kan niet aan ander doel worden besteed. De miljarden die voor deze hoax uitgegeven worden – men spreekt over minimaal 2.500 miljard voor de komende decennia – kunnen niet gebruikt worden voor urgente zaken als het afremmen van de groei van de wereldbevolking of het vinden van remedies tegen verschrikkelijke ziektes als kanker. Dat is de pijnlijke achterkant van het alarmistische theater.

En dan komt daar nog bij de arrogantie dat de mensen zoveel inzicht in het klimaat hebben dat ze de ontwikkeling daarvan kunnen voorspellen en de macht hebben die bij te sturen, terwijl het weer voorspellen voor de korte termijn al niet goed lukt en onmogelijk is voor de lange termijn. Hybris zouden de oude Grieken zeggen. Zijn jullie het verhaal over Icarus vergeten?

Hoe komen we van het klimaatalarmisme af? Het lijkt soms een hopeloze zaak, maar dat is maar tijdelijke schijn. Vergeet bij het mobiliseren van de tegenkrachten de mensen die er dik aan verdienen en zich openlijk gecommitteerd hebben, politici, journalisten, voorlichters, adviseurs enz. Mensen als Nijpels, Klaver, Rotmans, Hiemstra piekeren er niet over vrijwillig op het schavot met boven hun hoofd het bordje “ik heb mij vergist” te gaan staan. Gun hun de lol van hun tijdelijke gelijk en bespaar je zelf de moeite om te proberen die tot een andere opvatting te bewegen. En bespaar jezelf de ergernis van het naar hen luisteren en kijken.

Ook van het grootste deel van de hoogopgeleiden hoef je in dit opzicht niets te verwachten. Die willen niet uit de toon vallen en durven in hun kennissenkring en op hun werk niet met opvattingen te komen die niet bon ton zijn. In dit opzicht blijven zij eeuwige studenten, die unisono of contra hun blatende docenten mekkeren en kuddegewijs van de ene in de andere mode stappen.

Studie en opleiding op intellectueel niveau resulteren bij heel wat mensen in ideologische verstikking van de intuïtie die aangeboren is, te vergelijken met het instinct bij dieren. Verstikking van die intuïtie heeft als gevolg dat het intellectuele kompas niet goed meer werkt. Maar lang niet alle mensen krijgen daar last van. Er is een grote groep, veelal gewone mensen bij wie je het wantrouwen ziet dat wijst op een intact gebleven intuïtie. Het wantrouwen dat scherp ziet en dus ook ziet naar wie de miljarden van het klimaatalarmisme toegaan. Het wantrouwen dat door de ervaring gevoed is dat als de elite en de overheid ergens voor kiezen, je op je hoede moet zijn. Het wantrouwen dat de vraag stelt: wie wordt daar beter van?

Cornelis van den Berg

Dat wantrouwen alleen is niet genoeg om het klimaatalarmisme te stuiten. Maar dat wordt anders wanneer het begint door te dringen dat de voorspelde catastrofes uitblijven en dat CO2 geen boosdoener is maar de aarde alleen maar groener maakt. En wanneer mensen dan ook oog krijgen voor de bodemloze financiële put waarin hun geld verdwijnt en meer en meer de financiële pijn gaan voelen, dan zullen nieuwe leiders hun kans schoon zien om die mensen aan te spreken en achter zich te krijgen met een verhaal over andere zorgen dan die van het klimaatalarmisme. Daarna kan het snel gaan en belandt het klimaatalarmisme in de afvalbak van de geschiedenis op het stapeltje met inmiddels vergeten soortgelijke problemen als nieuwe ijstijd en zure regen.

Aldus Cornelis van den Berg.

Door |2018-02-20T15:40:57+00:0013 januari 2018|113 Reacties

113 Comments

 1. Cornelis van den Berg 20 januari 2018 om 14:29 - Antwoorden

  Nav diverse opmerkingen mijn verhaal is niet onderbouwd met argumenten maar is een column met waarnemingen. De onderbouwing is in de video’s waarnaar wordt verwezen te vinden en op de website van climategate. Ik benadruk nog eens: er is maar 1 laboratorium voor dit soort zaken: het geologische verleden. Alle artikelen gebaseerd op toekomstvoorspelling mbv modellen zijn speculaties, waarop het woord wetenschap niet van toepassing kan zijn, zoals ook niet op profetieën.

 2. Roland Woutersen 21 maart 2018 om 08:13 - Antwoorden

  Als wij het over “vroeger” hebben bedoelen we enkele tientallen jaren geleden, als we langer terug kijken zien we dat de noordpool subtropisch was. Groenland bleef ongeveer 420 jaar bewoond (van 985 tot ongeveer 1408), maar het kouder wordende klimaat (het begin van de Kleine ijstijd) deden deze kolonie uiteindelijk de das om.

 3. Piet Wolff 22 april 2018 om 10:38 - Antwoorden

  Lees het Kosmisch Klimaat van Henrik Svensmark en Nigel Calder. Lees ook het tenenkrommende boek van All Gore, een politicus en nietwetenschapper, die de klimaatwetenschappers op het verkeerde been zet, geholpen door het IPCC.

 4. Gerrit Blom 3 juni 2018 om 18:35 - Antwoorden

  Gezien de beslissingen die in Parijs zijn genomen hebben de alarmisten kennelijk meer know-how en sterkere argumenten ingebracht dan de sceptici, zoals de heer Van den Berg. Als betrekkelijke buitenstaander krijg ik best een goed gevoel bij die beslissingen, en wel om de volgende praktische redenen.

  Stel, dat men in Parijs had besloten, dat er geen maatregelen hoefden te worden genomen en men was op de oude vertrouwde manier doorgegaan met het gebruik van fossiele brandstoffen, om daarna – na ettelijke decennia – tot de ontdekking te komen, dat de alarmisten toch wel gelijk hadden destijds. Dan zou het op dat moment waarschijnlijk te laat zijn om maatregelen te nemen en de zaak terug te draaien met alle gevolgen van dien. Stel anderzijds dat de sceptici gelijk hadden, dan valt dat achteraf waarschijnlijk niet te bewijzen nu er verdere maatregelen worden doorgevoerd om de uitstoot van CO2 te beperken. Maar dat is naar mijn mening ook niet relevant. Dat kan ik als volgt toelichten.

  Het opraken van fossiele brandstoffen op termijn kan een veel groter probleem opleveren dan de uitstoot van CO2 als er niet tijdig (duurzame) alternatieven in voldoende mate beschikbaar zijn. De vraag is, in welk tempo gaat zich de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen ontwikkelen en welke economische gevolgen heeft de toenemende schaarste ervan als er niet tijdig op wordt ingespeeld door de ontwikkeling en realisatie van duurzame energiebronnen. Wie het antwoord weet mag het zeggen. Maar kijken we enerzijds naar schattingen voor de nog beschikbare voorraden aan fossiele brandstoffen en anderzijds naar de exponentiële groei in het gebruik ervan de laatste decennia, dan denk ik dat we over hoogstens 2 generaties de problemen al beginnen te voelen. Dan is het toch zaak om nu al met volle kracht daaraan te gaan werken. Dan slaat men twee vliegen in één klap en zou dus meteen het (vermeende?) klimaatprobleem zijn getackeld.

  • cathrien 3 juni 2018 om 20:22 - Antwoorden

   Zijn we van bij de overgang van paard en wagen naar de auto ook uitgegaan van schaarste?

   Dacht het niet.

   Verder moeten andere meer onderlegden hier maar op reageren.

  • Frans Galjee 3 juni 2018 om 22:10 - Antwoorden

   Gerrit Blom,

   Jammer dat je deze reactie niet heb geplaatst op het meer recentere artikel op deze site.
   “Toenemend realisme bij Duits bedrijfsleven inzake ‘Energiewende’”
   26 mei 2018

 5. Martin 25 juli 2018 om 05:59 - Antwoorden

  Het wantrouwen alleen zal het tij niet keren. Wel de keiharde waargenomen feiten betreft de zonneactiviteit.

  Nu de zon alweer stil wordt zoals in de periode 2008 en 2009 is het aannemelijk dat de temperaturen op aarde weer omlaag gaan. De signalen zijn er sinds zonnecyclus 24 sterk verminderd actief was en de magnetische velden van de zon en de aarde ook steeds zwakker zijn geworden.

  Hoe actief de zon gaat zijn in de toekomst daarover zijn de meningen verdeeld. Maar feit is als de neerwaartse trend van de zonneactiviteit doorzet dan is het aannemelijk dat zonnevlekken vanaf nu schaars gaan worden.

  In mijn optiek als zonwaarnemer is het duidelijk dat er relatief snel een eind komt aan de opwarmingshype. De zon is immers al zo zwak dat de gevolgen hiervan hoogstwaarschijnlijk gedurende het komende zonneminimum merkbaar gaan worden.

  Alle Elfstedentochten zijn immers om en nabij het zonneminimum gehouden. En een zon langdurig zonder vlekken veroorzaakt een kleine ijstijd zoals in de 17e eeuw.

 6. P.Sisterons 24 augustus 2018 om 00:23 - Antwoorden

  Op heel veel plaatsen in de wereld vlashennep voor bio-ethanol gaan kweken. Als de bandenboeren ook iets aan de vermindering van fijnstof gaan doen, sal het reg kom.

  • Boels 24 augustus 2018 om 08:20 - Antwoorden

   Weer een bioballetje dat opgegooid wordt.
   Landbouwgrond voor zonneparken en onder de panelen vlashennep verbouwen?

 7. rob Klugkist 18 september 2018 om 20:49 - Antwoorden

  Waar ik in de bizarre woordenwisselingen tussen klimaat gelovers en klimaat sceptici weinig over hoor is dat we, door ons los te maken van fossiele brandstoffen ( die grotendeels uit het buitenland komen ) langzamnerhand autarkisch worden in onze energie behoefte. Ik ben een groot scepticus over de CO2 onzin, maar het bijproduct autarkie moet ik wel om grijnzen, dat is heel goed voor noordwest europa en ( gelukkig) heel slecht voor die achterlijke olie landen die met hun olie dollars van gekkigheid niet weten wat ze er mee moeten. Gelukkig kopen ze er met enige regelmaat nederlandse superjachten van of waterwerken van Heymans, Bam en van Oort, c.s.

  • cathrien 16 oktober 2018 om 16:16 - Antwoorden

   Dat onafhankelijk worden van shitlanden ivm de olie is hier ergens op deze site best te vinden, en weet men dit hier uiteraard.

 8. ernst vingerhoets 15 november 2018 om 15:56 - Antwoorden

  Helaas wordt de belangrijkste en enig echte reden van de problemen op aarde niet benoemd n.l. overbevolking. Afrika kan met gemak 200 miljoen mensen een prachtig leven geven ,maar 2 miljard wordt toch een beetje teveel. Helaas wordt door de hele klimaat discussie de aandacht afgeleid van deze essentie. Of dit met opzet gebeurt. Wie zal het zeggen.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK