Icarus.

Zoals trouwe lezers weten, is kritiek op het klimaatopwarmingsdogma misschien wel een van de grootste taboes van de moderne tijd. Vele media weigeren dan ook stelselmatig opvattingen te publiceren die in strijd zijn met dat dogma.

Dat overkwam onlangs ook Cornelis van den Berg, theoloog, voormalig docent kerkgeschiedenis en predikant. Wij geven hem graag podium.

Een gastbijdrage van Cornelis van den Berg.

Wie de feiten van het altijd veranderende klimaat kent, ik bedoel de wetenschappelijke, die weet ook dat het alarmistische verhaal over CO2 enz. van A tot Z onwaar is, gefabriceerd voor en door de grote geldmakers in onze wereld. Het is het nieuwe lucratieve verdienmodel van de industriële grootmachten voor nu en voor de komende decennia, waarvan de gewone burgers de rekening moeten betalen.

Vele mensen zijn bezweken onder het continue klimaat-bombardement van de media. Bang gemaakt geloven ze in deze commerciële hoax of denken dat je voor de zekerheid toch maar beter die miljarden moet uitgeven. Maar willen zij dat na enig nadenken echt een prijs betalen voor niets, behalve voor winst van de bazen, aandeelhouders, werknemers, adviseurs enz. van de groene industrie?

Het is een lastig onderwerp, waarover eindeloos wordt gediscussieerd en waarbij gesmeten wordt met losse argumenten en contra-argumenten. Verspilling van energie. Maar sinds kort is een Duitse video (met Nederlandse ondertiteling) beschikbaar waarin het verhaal over de klimaatverandering zo wordt verteld dat gewone mensen dat goed kunnen begrijpen. Dit gebeurt aan de hand van bekende feiten, zonder de misleidende verpakking door beleidsmakers en zonder geknoei met modellen en daaraan gekoppelde waarschuwingen en dreigementen.

Kijk en trek zelf de conclusies, waarvan de belangrijkste is dat het klimaatalarmisme helemaal geen resultaat is van wetenschap maar een product is van politiek en commercie, het duurste bedrog uit de wereldgeschiedenis. Ga naar hier. Bent u verknocht aan het klimaatalarmisme dan kunt u beter niet kijken.

Aan een doel gegeven geld kan niet aan ander doel worden besteed. De miljarden die voor deze hoax uitgegeven worden – men spreekt over minimaal 2.500 miljard voor de komende decennia – kunnen niet gebruikt worden voor urgente zaken als het afremmen van de groei van de wereldbevolking of het vinden van remedies tegen verschrikkelijke ziektes als kanker. Dat is de pijnlijke achterkant van het alarmistische theater.

En dan komt daar nog bij de arrogantie dat de mensen zoveel inzicht in het klimaat hebben dat ze de ontwikkeling daarvan kunnen voorspellen en de macht hebben die bij te sturen, terwijl het weer voorspellen voor de korte termijn al niet goed lukt en onmogelijk is voor de lange termijn. Hybris zouden de oude Grieken zeggen. Zijn jullie het verhaal over Icarus vergeten?

Hoe komen we van het klimaatalarmisme af? Het lijkt soms een hopeloze zaak, maar dat is maar tijdelijke schijn. Vergeet bij het mobiliseren van de tegenkrachten de mensen die er dik aan verdienen en zich openlijk gecommitteerd hebben, politici, journalisten, voorlichters, adviseurs enz. Mensen als Nijpels, Klaver, Rotmans, Hiemstra piekeren er niet over vrijwillig op het schavot met boven hun hoofd het bordje “ik heb mij vergist” te gaan staan. Gun hun de lol van hun tijdelijke gelijk en bespaar je zelf de moeite om te proberen die tot een andere opvatting te bewegen. En bespaar jezelf de ergernis van het naar hen luisteren en kijken.

Ook van het grootste deel van de hoogopgeleiden hoef je in dit opzicht niets te verwachten. Die willen niet uit de toon vallen en durven in hun kennissenkring en op hun werk niet met opvattingen te komen die niet bon ton zijn. In dit opzicht blijven zij eeuwige studenten, die unisono of contra hun blatende docenten mekkeren en kuddegewijs van de ene in de andere mode stappen.

Studie en opleiding op intellectueel niveau resulteren bij heel wat mensen in ideologische verstikking van de intuïtie die aangeboren is, te vergelijken met het instinct bij dieren. Verstikking van die intuïtie heeft als gevolg dat het intellectuele kompas niet goed meer werkt. Maar lang niet alle mensen krijgen daar last van. Er is een grote groep, veelal gewone mensen bij wie je het wantrouwen ziet dat wijst op een intact gebleven intuïtie. Het wantrouwen dat scherp ziet en dus ook ziet naar wie de miljarden van het klimaatalarmisme toegaan. Het wantrouwen dat door de ervaring gevoed is dat als de elite en de overheid ergens voor kiezen, je op je hoede moet zijn. Het wantrouwen dat de vraag stelt: wie wordt daar beter van?

Cornelis van den Berg

Dat wantrouwen alleen is niet genoeg om het klimaatalarmisme te stuiten. Maar dat wordt anders wanneer het begint door te dringen dat de voorspelde catastrofes uitblijven en dat CO2 geen boosdoener is maar de aarde alleen maar groener maakt. En wanneer mensen dan ook oog krijgen voor de bodemloze financiële put waarin hun geld verdwijnt en meer en meer de financiële pijn gaan voelen, dan zullen nieuwe leiders hun kans schoon zien om die mensen aan te spreken en achter zich te krijgen met een verhaal over andere zorgen dan die van het klimaatalarmisme. Daarna kan het snel gaan en belandt het klimaatalarmisme in de afvalbak van de geschiedenis op het stapeltje met inmiddels vergeten soortgelijke problemen als nieuwe ijstijd en zure regen.

Aldus Cornelis van den Berg.