Thierry Baudet.

Er is hier reeds verschillende keren bericht over de kritiek van Thierry Baudet op de klimaathype, waarbij hij vooral NOS-weerman Gerrit Hiemstra op de korrel nam en in een tweet zelfs op diens ontslag aandrong. Gelukkig heeft hij die tweet weer snel ingetrokken, want zo gaan we niet in dit land met elkaar om.

Niettemin mag niet worden vergeten dat Gerrit Hiemstra zich al vele jaren opwerpt als militante ‘mindguard’ van het opwarmingsdogma. Iedereen die daarop kritiek durft te hebben, wordt door hem scherp terecht gewezen. Ik heb dat zelf vele jaren geleden, eind 2009, aan den lijve mogen ondervinden. Zie mijn discussie met hem hier.

Hiemstra verwijt klimaatsceptici te goochelen met grafieken. Joop (VARA) deed er nog een schepje bovenop. Volgens Joop zijn klimaatsceptici fanatici en verspreiden zij leugens. Het zal je maar gezegd worden!

Citaat:

Gerrit Hiemstra waarschuwt voor leugens van klimaatsceptici

Moedwillig goochelen met klimaatmodellen

NOS-weerman Gerrit Hiemstra gaat vandaag de strijd aan met fanatici die de opwarming van de aarde ontkennen. Hij toont glashard aan dat klimaatsceptici moedwillig goochelen met wetenschappelijk onderzoek. Enz enz.

Bron hier.

Hiemstra gebruikt zijn positie als weerman van het NOS-journaal regelmatig om Nederland weer een brokje klimaatellende voor te schotelen. Daarmee is hij een van de invloedrijkste protagonisten van de klimaathysterie in ons land.

Onlangs heeft Thierry Baudet vier concrete voorbeelden bekritiseerd, die tot de litanie van de klimaatalarmisten behoren. Hij twitterde: „Die film van Gore slaat echt werkelijk helemaal nergens op. Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken.”

Daarop kwam Hiemstra met een weerwoord.

Geen Stijl gaf hier een overzicht.

Voor verschillende commentatoren in de media was dit aanleiding om zich achter Hiemstra te scharen. Ook Urgenda-duurzaamheidsactivist Jan Rotmans mengde zich in de discussie. Maar in een ‘factcheck’ van Simon Rozendaal, de nestor van de Nederlandse wetenschapsjournalistiek, in de Volkskrant (!) kwam deze tot de conclusie dat Thierry Baudet grotendeels gelijk had. Ik pik een aantal elementen uit zijn betoog.

… de vier klimaat-statements kunnen aan een analyse worden onderworpen.

Te beginnen met de uitspraak dat er geen toename in extreme weersomstandigheden is. Het wetenschappelijke rapport van het IPCC (het VN-panel dat de afgelopen decennia de klimaatverontrusting regisseerde) houdt hier een slag om de arm. Op pagina 53 wordt geconstateerd dat er ‘weinig vertrouwen’ is dat er een aan opwarming toe te schrijven trend is in tropische cyclonen, wereldwijde overstromingen en droogte. Wel is er ‘vertrouwen’ dat er door opwarming meer zware regenval is en het is ‘waarschijnlijk’ dat er meer hittegolven zijn. Oftewel, Baudet heeft een beetje gelijk.

Dat het klimaat minder opwarmt dan voorspeld, is ook omstreden, maar hier heeft Baudet meer gelijk. Op pagina 43 erkent het IPCC dat voor de periode tussen 1998 en 2012 111 van de 114 klimaatmodellen een grotere opwarming voorspellen dan de observaties weergeven. In gewone taal: het klimaat warmt de laatste tijd (althans tot en met 2014, toen het IPCC-rapport werd geschreven) minder snel op dan gedacht. In 2015, 2016 en 2017 was het warmer, maar nog steeds zit de temperatuur helemaal onder in de waaier aan voorspellingen of valt er net buiten.

Dan nummer 3, CO2 en plantengroei. Dit is basale chemische kennis. Planten hebben CO2 nodig. Daarom pompen tuinders in het Westland koolzuurgas in hun kassen. Mede door de sterke stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer is de aarde de afgelopen dertig jaar 14 procent groener geworden, concludeerden onderzoekers op basis van satellietbeelden in 2014 in Nature Climate Change. Baudet heeft hier gelijk.

Idem voor punt 4. Alweer middelbare-schoolkennis. Het begrip smog slaat op een mengsel van zwaveldioxide, stikstofoxide en fijnstof, conventionele luchtvervuiling. CO2 is totaal anders, wij ademen het uit en het is de vraag of je het vervuiling mag noemen. Hoe dan ook, de enorme smog in India heeft niets met CO2 te maken.

Met andere woorden, de conclusie dringt zich op dat Rotmans een effectief klimaatactivist mag zijn maar slecht op de hoogte lijkt van de klimaatwetenschap.

Ten slotte Baudet. Zijn vier statements zijn provocerend maar grotendeels waar.

Aldus Simon Rozendaal.

Bron: Volkskrant hier.