Onder de titel, ‘Tommelein: “Houtkachels niet stimuleren, maar ook niet verbieden”‘, schreef Kathleen Heylen voor VRT NWS:

Hout- en pelletkachels zijn de grootste bronnen van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Nochtans is die houtverbranding bijzonder vervuilend. “Als Europa het toelaat dat ik kachels meeneem in de doelstellingen over hernieuwbare energie, waarom zouden we dat dan niet doen? Ik ga mezelf geen pijn doen”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD).

Hout- en pelletkachels vormen de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen, belangrijker dan zonnepanelen of windmolens. Dat blijkt uit cijfers waar VRT NWS de hand op kon leggen. Groene energie uit kachels lijkt tegenstrijdig. Toch beschouwt Europa de warmte uit die kachels als hernieuwbare energie, overheden mogen die dus opnemen in hun doelstellingen. Zonder die kachels zou Vlaanderen zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet halen. Nochtans tonen metingen aan dat die houtverbranding bijzonder vervuilend is.

“Als Vlaamse regering stimuleren noch subsidiëren wij het gebruik van hout- en pelletkachels”, reageert Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) in “De ochtend” op Radio 1. “Iedereen weet dat ik inzet op hernieuwbare zon-, wind- en warmte-energie. Houtkachels horen daar niet bij. Maar ze staan daar, en Europa laat toe om die warmtebronnen mee te tellen in de doelstellingen die we moeten halen tegen 2020. Waarom zouden we die dan niet mogen meenemen in onze cijfers?”

Als Vlaanderen de houtkachels niet meetelt en op het einde van de rit zijn doelstellingen over hernieuwbare energie niet haalt, “dan worden we op de vingers getikt. Ik zou zeer principeel kunnen zijn en die kachels niet meetellen. Als ik op het einde van de rit dan een boete krijg, of ik moet nóg meer windmolens en zonnepanelen plaatsen, denk ik dat de Vlamingen ook hun wenkbrauwen zouden fronsen. Als Europa mij toelaat om hout- en pelletkachels mee te tellen, ga ik mezelf geen pijn doen.” …

Aldus minister Bart Tommelein.

Lees verder hier.

Het bewijst maar weer eens dat de opstelling van de EU een hoog hypocrisie–gehalte kent en dat de effectiviteit van het CO2–reductiebeleid een beperkte rol speelt. Als alles op papier maar klopt. Het is een teken van de infantilisering van overheidsbeleid. Klimaat maakt meer kapot dan je lief is. Maar deze ontwikkeling heeft niet alleen tot aantasting van de grijze cellen van Tommelein geleid. Ook voormalig minister Kamp bleek daarvan slachtoffer.

Maar eerst tijd voor een Belgenmop. Let wel! Deze is niet kwetsend. Je kunt hem gerust in een willekeurige Belgische kroeg vertellen, zonder te hoeven vrezen voor lijfelijk geweld.

Twee vrienden, een Vlaming en een Nederlander, bezoeken een café. Op de tapkast ligt een spiegeltje. De Vlaming pakt het spiegeltje en kijkt er in. ‘Vreemd’, zegt hij. ‘het lijkt wel of ik die ken! Waarop de Nederlander zegt: ‘Geef hier dat ding’. Hij kijkt erin en zegt triomfantelijk: ‘Natuurlijk, dat ben ik!’

Wat de opstelling van minister Kamp betreft, zie de briljante satire van Arjen Lubach over groene stroom hier (vanaf 8.50).