Briljante satire Arjen Lubach over groene stroom

Arjen Lubach.

In de afgelopen ‘Zondag met Lubach’ prikte Arjen Lubach op uiterst scherpzinnige en humoristische wijze een aantal groene ballonnen door.

Lubach opende met de mededeling dat volgens de Energiemotor 2017 inmiddels 69% van de de consumenten groene stroom afneemt. Lubach bracht na deze mededeling ‘groen’ nieuws en slecht nieuws. Het groene nieuws was: jullie zijn lekker bezig! Het slechte nieuws was: het is allemaal één grote leugen!

In een aantal ‘groene stroom schokken’ legde Lubach uit hoe de vork in de steel zat.

Schok 1: Groene stroom uit het stopcontact is geen groene stroom. Het is een mengsel van stroom uit verschillende bronnen, waaronder ook die van fossiel-gestookte elektriciteitscentrales.

Schok 2: Groene stroom is meestal nep. Het betekent niet meer dan dat de leverancier groene stroomcertificaten in het buitenland heeft gekocht. Dat betekent dat er geen extra groene stroom wordt opgewekt. De stroom is alleen maar groen op papier. Als je al die certificaten wegstreept, zie je dat maar 21% van die stroom, groene stroom is.

Schok 3: Niet alle energie is elektriciteit. Als je het over klimaat hebt, dan moet je niet alleen naar elektriciteit kijken, maar naar alle energie, dan blijkt dat maar 6% van alle energie die we in Nederland gebruiken groen is.

Schok 4: Groene energie komt meestal niet van zon en wind. Het grootste deel van de groen stroom wordt opgewekt door het verbranden van biomassa. Daarbij komt CO2 vrij, maar de gedachte er achter is dat die weer wordt opgenomen door nieuwe plantengroei. Het probleem is alleen dat het bos erg langzaam groeit en het verbranden van biomassa erg snel gaat.

Schok 5: Biomassa is helemaal niet zo duurzaam. We verschepen bossen uit Amerika met diesel naar Europa om hier te verbranden, omdat het officieel meetelt als duurzame energie. Dat is heel raar. Maar voormalig minister Kamp kan ons uitleggen waarom biomassa toch 100% duurzaam is.

Tenenkrommend was het weerzien van het interview met de voormalige minister van economische zaken, Henk Kamp, waarin deze in alle ernst verklaarde dat biomassa geen CO2 uitstoot, omdat dat in het parallelle universum van de EU nu eenmaal zo was afgesproken.

Na aftrek van alle genoemde franje blijft onder de streep maar 2,2% groene energie over. En het gekke is dat het kabinet in 2020 op 14% duurzame energie moet zitten. Dus over 2 jaar! Maar het beleid is niet meer dan via boekhoudkundige trucs en het opfikken van Amerikaanse bossen op papier het klimaat redden. Zou het klimaat daar ook intrappen?

Aldus Arjen Lubach.

In zijn analyse slaagde Arjen Lubach er er in tien minuten in opening van zaken te geven en decennia van tendentieuze informatie en het verhullen van nadelen van groene stroom door de ‘kwaliteits’media te corrigeren. Laten we hopen dat zulks aanleiding zal geven de groene hysterie te beoordelen voor wat het is: een hoop poppenkast.

Zie verder hier (vanaf 14.55).

 

 

 

Door |2018-10-26T11:13:17+00:005 februari 2018|98 Reacties

98 Comments

 1. Erik 6 februari 2018 om 13:45 - Antwoorden

  Geweldig Arthur, jij geeft ons weer moed.

 2. Arthur Rörsch 6 februari 2018 om 18:17 - Antwoorden

  Scheffer 6-2-2018 13.38 `
  Ja, die wereld is mij niet onbekend, werkte zo’n vijfentwintig jaar als (onbezoldigd) WETENSCHAPGESCHOOLDE ‘adviseur’ voor de inlichtingendiensten. Hield onlangs nog een voordracht ‘Spionage en contraspionage tijdens de koude oorlog, met enige referentie naar de vijf daagse oorlog in Israel’. (De president van Israel, Katsir, was een moleculair bioloog zoals ik van oorsprong en we kenden elkaar uit internationale wetenschappelijke organisaties). Vooral 1968-1975 was een spannende tijd. Heb er een paar jaar geleden met de geschiedschrijver van de BVD herinneringen over opgehaald toen de archieven over die tijd niet geheim meer waren. Heb in de loop van de tijd, met mijn familie, ook tweemaal enige maanden ‘bescherming’ genoten vanwege bedreigingen uit de ‘linkse’ hoek die je noemt. Toch ben ik van mening dat veel ‘gedoe’ daarover, althans in ons land, nogal overdreven is voorgesteld in de pers en de tien boeken die in mijn boekenkast staan. (o.a. Villa Maarheze, (in Wassenaar, het meest ‘geheim’ werkende onderdeel dat op het gebied van contraspionage en infiltratie werkzaam was). James Bond films zijn fictie. Ook het bekende boek van Carrée, The spy that came out from the cold.
  Mijn gevoelen is dat de Nederlandse inlichtingen diensten, met Hollandse nuchterheid, altijd adequaat dreigende extreem linkse, door KGB ondersteunde activiteiten, tegemoet zijn getreden. Er zijn wel eens foutjes gemaakt, maar dat is menselijk. In herhaling, ik kan mij niet voorstellem dat Cramer en Samson zelf zulke grote alarmisten zouden zijn.
  Over RVO-TNO in Rijswijk waar je broer waarschijnlijk heeft gewerkt. Dat was de eerste vijftien jaar van mijn wetenschappelijke carrière de thuisbasis. We hebben nooit moeite gehad met de BVD om enige ‘pacifist’ buiten de deur te houden. Vrijwel maandelijks organiseerde we daar werkbesprekingen met buitenstaanders over wetenschappelijke onderwerpen. Waartoe ook uitgesproken pacifisten, op grond van hun wetenschappelijke inbreng, werden uitgenodigd. Ik neem aan dat de BVD die deelnemers aan onze wetenschappelijke discussies van te voren heeft gescreend, alvorens ons terrein te mogen betreden, op grond van hun politieke instelling. Nooit is een pacifist de toegang geweigerd tot onze wetenschappelijke discussie. Dat je broer, pacifist, zijn militaire dienstijd als dienstweigeraar in Rijswijk zou mogen hebben doorbrengen, verwondert mij in het geheel niet. Gezien de genuanceerde en tolerante positie die veiligheidsdiensten innamen.

  Hierbij vraag ik voorts verontschuldiging als ik me de komende weken van commentaar weerhoud op de lopende discussie. Ik ben, net als Andre Bijkerk, druk bezig om op fundamentele fysische gronden de CO2 hype te ondergraven. Ik betwijfel daarbij of André s statistische analyse voldoende hout snijdt om de huidige invloed van positieve en negatieve feedback te analyseren. Guido heeft daarop een aantal kritische opmerkingen gemaakt.
  Ik benader de problematiek van uit een geheel ander beginsel. Dat op de mondiale schaal de negatieve feedback vooral gezocht moet worden in de seizoensinvloeden.
  Ik ontving op mijn benadering inmiddels kritisch commentaar ( van fysici en meteorologen, wel klimaat sceptici ) dat ik iets belangrijks over het hoofd heb gezien.
  Met Wim Kan te spreken, uithuilen en opnieuw beginnen.

  Maar ik blijf op climategate.nl wel de inbreng van jullie volgen. Zelfs die van JvdH die uitmunten in wetenschappelijk onbegrip, als wel misplaatst vertrouwen dat hij heeft in wat in modieuze tijdschriften als Nature en Science wordt gepubliceerd. We hebben hierbij vrees ik te maken met een trol die zelf geen enkele ervaring heeft hoe het wetenschappelijk circuit functioneert.
  Meest krachtig weerwoord tegen de sceptische visie vinden we op het blog Verheggen . Ik beken , volg die weerwoorden niet meer op te voet. Mijns inziens, de commentaren munten uit door onkunde op vele gebieden. Zonde van de tijd om aandacht aan te besteden als we bezig zijn om het inzicht in fundamentele beginselen over klimaatvariabiliteit proberen te doorgronden.
  Verheggen heeft mijns inziens, rond hem heen een aantal propagandisten voor de CO2 hype weten te verzamelen met visies die kortzichtig zijn. En daarna met veel aplomb hun visie als ultieme wetenschappelijke waarheid menen te menen mogen verkondigen.

  • Scheffer 6 februari 2018 om 20:13 - Antwoorden

   @ Roersch : Dank voor uitgebreide exposee. Het was niet allemaal zo onschuldig en wetenschappelijk respectvol ondergronds in die jaren als bovengronds. Ik heb het boek Villa Maarheze gelezen en hun directeur van Boetzelaar gekend, en ken de verwikkelingen tot hun uiteindelijke politieke demise. Siebelt ‘s ontwarring van de verbindingen en communicatie tussen undergroud/bovenwereld (gaat verder dan alle publicaties hij onderzocht jarenlang succesvol de vuilnisbakken van diverse milieuclubs voor zijn harde bewijzen) gaf als conclusie dat de “keurige” politieke bovenwereld de ultra linkse undergroud steeds tijdig en doeltreffend uit de wind hield / bescherming bood en dikwijls de BVD/AIVD het nakijken gaf. Siebelt (onafhankelijk onderzoeksjournalist) publiceerde wat in Villa Maarheeze niet kon / mocht worden prijs gegeven, zoals het voorbereide explosief in de bezemkast van MileuDefensie en het hele geheime netwerk rondom en de chemische grondstoffen voor explosieven bij Volkert van der Graaf thuis. We kunnen wat dat betreft van jarenlange onderschatting spreken door de wettelijke en politieke instanties.

   https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf

  • André Bijkerk 7 februari 2018 om 00:15 - Antwoorden

   Beste Arthur,

   Een vraagje over:

   Ik ben, net als Andre Bijkerk, druk bezig om op fundamentele fysische gronden de CO2 hype te ondergraven. Ik betwijfel daarbij of André s statistische analyse voldoende hout snijdt om de huidige invloed van positieve en negatieve feedback te analyseren. Guido heeft daarop een aantal kritische opmerkingen gemaakt.

   Het lijkt erop dat mijn uitleggend vermogen ernstig tekort schiet en gelukkig beginnen we nu vorderingen te maken, hoewel ik de indruk heb dat de methodiek nog steeds troebel is. Maar met die complicaties, kan men al gauw de indruk krijgen dat de discussie wordt beoordeeld op toonzetting en formele autoriteit, in plaats van een objectieve beoordeling van al dan niet valide data behandeling. Dat laatste heeft uiteraard mijn voorkeur.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 07:52 - Antwoorden

   Ja Ja Arthur

   ” We hebben hierbij vrees ik te maken met een trol die zelf geen enkele ervaring heeft hoe het wetenschappelijk circuit functioneert.”

   Maar wel een “trol” die kan LEZEN en door vraagt als je weer eens met ellenlange stukken tekst komt, de antwoorden blijven altijd onder de maat en het vertrouwen in E&E blijft onverminderd groot terwijl je niet / nauwelijks in staat blijkt te zijn kaf van koren te onderscheiden met als argumentatie “ik heb er heel veel tijd in gestoken”

   Uiteraard geeft Verheggen geen ruimte aan verder niet onderbouwd gespeculeer en verwacht een wetenschappelijke onderbouwing gestoeld op waarnemingen en metingen. Jij krijgt daar dan ook geen ruimte om een beetje vrolijk in de rondte te filosoferen.

   Dus veel plezier met het proberen te doorgronden van de fundamentele beginselen over klimaatvariabiliteit en als het echt wat wordt lees ik het wel in een echt wetenschappelijke publicatie en niet in E&E.

   Maar uiteindelijk komt het er op neer dat je na al die jaren gespeculeer nog geen sluitende hypothese hebt (dit in tegenstelling tot de “protagonisten”)

 3. Arthur Rörsch 6 februari 2018 om 23:21 - Antwoorden

  Scheffer 6-2-2018 20.13
  Villa Maarheze. Ik ben er nooit binnen geweest. Wel hun medewerkers vaak op bezoek gehad en ben met hen op stap geweest. Kan ook de nodige anekdotes vertellen over gekke dingen die daarbij zijn voorgevallen. Met de KGB op de achtergrond die ons vanuit de Russische ambassade volgde.
  Maar nogmaals mijn suggestie, laat ons als nuchtere Hollanders vooral kalm blijven ook als NPO met, vrees ik ingefluisterd met alarmistisch nieuws verstrekt door KNMI, breed uitmeet dat 21 januari de warmste dag in ons land was ooit gemeten. Een dag later was het in Marokko kouder dan ooit. Met wetenschappelijk inzicht overdragen heeft dit niets te maken.
  Ook op climategate.nl verdient het aanbeveling met tegenwerpingen maken de toon wat te matigen. Keep it cool.
  Theo Wolters en Marcel Crok zijn bezig om een nieuwe benadering op de rails te zetten, hoe het publiek wetenschappelijk voor te lichten. (Het project klimaatcorrect). Laten we daaraan alle mogelijke steun geven. (Zie oproep aan de ongelovigen op deze site).
  Waar we uiteindelijk op uit zijn is om de verkondigingen van maatschappelijk gedreven milieu deskundigen te ondergraven, die zich zelf tot dat niveau hebben weten te verheffen, waaronder hoogleraren, pseudo wetenschappers. Voor het merendeel pseudo wetenschappers die nooit enige oplossing aan een milieuprobleem hebben weten bij te dragen. Die niet verder kwamen dan rampspoed verkondigers. Elke niet deskundige milieu of klimaat expert die op deze www zich in de discussie mengt, kan daarop met gebruik van gezond (boeren) verstand wijzen. Zonder daarbij in de hoek te worden gezet als niet-deskundige.
  Maar nogmaals, blijf daarbij nuchter, ter zake doende. Niet zozeer emotioneel gedreven door de opvatting dat alles zo volstrekt misloopt in onze Nederlandse samenleving.
  Rutte, Baudet. Ik heb vooralsnog geen enkel idee waar hun politieke opvattingen in de toekomst toe zullen leiden. Ben er eigenlijk ook niet zo erg in geïnteresseerd. De wal zal het schip wel keren.

 4. Scheffer 7 februari 2018 om 09:57 - Antwoorden

  Ik denk dat een kritische assertieve beantwoording op het hilarische klimaat-energie-politiek wensdenken zeker wel heilzaam werkt voor onze kwetsbare ondeskundige en onkritische volksvertegenwoordiging / democratie, die al jaren zucht onder de aanhoudende groene onzin van dogmatische “duurzame” energietransitie-profeten en hun bandwagon. Vandaar dat “Lubach” scoort!

 5. Arthur Rörsch 7 februari 2018 om 11:26 - Antwoorden

  André 7-2-2018 07.53
  Nee, ik twijfel niet aan je analyse als zodanig. Mijn oude leerboek statistiek zegt daar over echter: vroeger hadden koningen astrologen in dienst om de toekomst te voorspellen. Thans gebruiken departementen daarvoor statistici. Wat ik bedoelde te zeggen was, er zijn andere methoden om feedbacks aan de tonen aan de hand van de eerste en tweede afgeleide van variabelen met de tijd. (Formules van Poincaré) . Maar dan moeten we wat CO2 betreft eerst zo’n functie in handen hebben. We zijn het denk ik er allen over eens dat CO2 IR straling invangt en die energie als warmte aan de omgeving kan overdragen. Een causaal verband met klimaatvariabiliteit ontbreekt echter. Dat blijft zo, ook als we een negatieve feedback in het systeem hebben gevonden.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 11:39 - Antwoorden

   ” Een causaal verband met klimaatvariabiliteit ontbreekt echter.” Volgens de verder niet onderbouwde mening van Arthur Rorsch klimaatwetenschappers hebben die wel.

   Ik wacht op de onderbouwing van je hypothese (waarvan nu zelfs de klimaat “sceptici”zeggen dat je je huiswerk over moet doen

  • Frans Galjee 7 februari 2018 om 16:46 - Antwoorden

   @ Arthur zou je kunnen stellen dat aanhangers van de AGW hypothese zich meer richten op de mogelijk positieve feedbacks terwijl de sceptici van die AGW hypothese meer denken richting negatieve feedbacks?

   In mijn reactie van 3 februari gericht aan Paul schreef ik toen daarover:

   “ Wat we wel weten is dat het klimaat op Aarde veranderd is tussen uitersten van een Aarde met veel ijs en een Aarde zonder ijs resulterend in een zeeniveau grofweg een 100 m lager bij maximale ijsbezetting en weer grofweg 100 m hoger bij een ijsvrije Aarde. Dit feit van deze variaties toont aan dat bij beschouwing van alle terugkoppelingen resulterend de demping cq de negatieve feedback uiteindelijk steeds is opgetreden.”
   Het is dan wel geen bewijs maar meer een geruststelling. Nu alleen nog even ontdekken hoe eea precies werkt. Tevens resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

   • J van der Heijden 7 februari 2018 om 17:04 - Antwoorden

    Frans

    We weten al wat de negatieve feedback is en hoe het werkt

    Dat jij dat niet weet zegt veel over jou en weinig over de wetenschap

   • Boels 7 februari 2018 om 17:21 - Antwoorden

    “Tevens resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.”

    Dat is de verplichte bijsluiter van de AFM 😉

    De KNAW zou een zelfde bijsluiter verplicht moeten stellen bij klimaatpublicaties als die uitgaan van modellen afgeregeld op de periode vanaf het veronderstelde begin van de industriële revolutie.

 6. Cornelis van den Berg 7 februari 2018 om 16:02 - Antwoorden

  Vervroegde plaatsing van bericht 7 febr. 2030.
  Gisteren vond een massale arrestatiegolf plaats. Vele honderden politici, ex-politici, beleidsambtenaren, hoogleraren en medewerkers van instituten die de klimaatverandering bestuderen, ook tal van gepensioneerden in deze sectoren, zijn uit hun woningen gehaald voordat zij naar hun werk konden vertrekken. De pas gekozen president RUIMOP van de partij GEZOND VERSTAND verscheen in het ontbijtnieuws voor de TV met de mededeling dat dmv een grootscheepse arrestatie honderden personen uit de politiek en de wetenschap in de arena in Amsterdam bijeen zijn gebracht, die allemaal verdacht worden van medeplichtigheid aan “groene” oplichting van de Nederlandse bevolking, De president kondigde een massaproces aan, waarin naar menigeen hoopt wie schuldig bevonden wordt minimaal levenslang krijgt. Enkele vooraanstaande politici zijn er niet bij. Zij zijn door een lek op het ministerie kort tevoren gewaarschuwd en hebben de eer aan zichzelf gehouden door zichzelf als biomassa te laten verbranden, een laatste getuigenis van hun perfide streven maar ook een laffe poging om aan schuldigverklaring te ontkomen. Hun veroordeling is dat hun reputatie voor eeuwig besmet is. Volgens insiders komt er na het proces dat wel tien jaar kan gaan duren gelegenheid voor extra ordinaire naamsverandering. Mensen met de achternamen Kamp, Klaver, Van Tongeren, Buitenweg, Pechtold, Rotmans, Nijpels enz. (de namen van allen die schuldig verklaard zullen worden, ook postuum), mogen gratis hun achternaam laten wijzigen, zodat niet ook hun nazaten met deze smaad moeten rondlopen. Om de zaak regelmatig onder de aandacht van het publiek te brengen, heeft Lubach al toegezegd regelmatig met een extra uitzending te komen waarin verslag van het proces wordt gedaan.

  • J van der Heijden 7 februari 2018 om 16:11 - Antwoorden

   Ha ha

   En wannneer kunnen we de klimaat “sceptici” voor de rechtbank slepen ?

   Of kunnen we beslag gaan leggen op huizen pensioenen en erfenissen van “sceptici” wegens het grootschalig misleiden van het Nederlandse volk ?

   Of Is dat dan weer niet grappig ?

   • Boels 7 februari 2018 om 17:24 - Antwoorden

    Grootschalig ten opzichte van het welwillende en te huur staande oor van de staatsomroep en de gesubsidiëerde pers?

 7. Arthur Rörsch 7 februari 2018 om 17:00 - Antwoorden

  JvdH 7-2-2018 11.39
  Bespaar ons je commentaar als dat niet inhoudelijk is en slechts berust op een napraten van een heersende trend onder main stream ‘klimaatwetenschappers’.
  Voor andere meelezers, in mijn voorgaande berekeningen zou ik volgens mijn sceptische critici de bijdrage van CO2 aan het vasthouden van warmte aan het oppervlak hebben overschat zodat het veronderstellen van een causaal verband meer twijfelachtig is dan ik als vooralsnog veronderstelde. We twisten daar nog over en ik gun CO2 nog steeds een rol in het warm houden. Maar het noopt ook tot de veronderstelling dat het effect van CO2 mogelijk andersom werkt. Het de afvoer van warmte van het oppervlak bevordert in plaats van hindert. Die gedachtesprong durf ik nog niet te maken maar theoretisch is het niet uit te sluiten. Als we nader bekijken welke invloed de warmte-uitwisseling tussen door de zon oververhitte equator en onderkoelde pool (tijdens de 3 maanden poolnacht) via de zeestromen uitoefent. We hebben helaas nog weinig gegevens hoeveel warmte die zeestromen dagelijks, wekelijks transporteren. Mijns inziens moeten we in deze uitwisseling de negatieve feedback zoeken.
  Als JvdH een verwijzing in de literatuur naar die warmtestroom weet te gegeven, zou ik hem dankbaar zijn. Maar op voorhand durf ik veronderstellen dat hij die kennis niet heeft. Zelfs, dat de oceanografen die gegevens niet hebben. Ze constateren slechts dat onder invloed van de zeestromen op elke breedtegraad de oceaan temperatuur heel verschillend is. Een zeer grillig verloop tonen gedurende de seizoen wissselingen. Het lijkt mij duidelijk dat alle hedendaagse klimaatmodellen geen rekening houden met die grilligheid, dat ook niet kunnen en men dus is aangewezen op wat men noemt een ‘educated guess’. Wat JvdH mijn ‘hypothese’ noemt, is op zo’n gissing gebaseerd. Voor elke andere houd ik mij aanbevolen.
  Met een theoretische beschouwing over de invloed van de zeestromen op de uitwisseling van warmte tussen breedtegraden komen we mogelijk op het spoor waarom men zich in de huidige ‘main stream’ vergist dat vooral de IR verschijnselen in de atmosfeer de oppervlaktetemperatuur zouden bepalen.

 8. Jan 7 februari 2018 om 17:04 - Antwoorden

  Ik ben het met Lubach eens dat we in Nederland te weinig groene stroom opwekken. Dat wij nauwelijks duurzame energie opwekken is algemeen bekend. Nederland is in vrij recente geschiedenis rijk geworden middels de gaswinning in Groningen, en middels de handel in gas via de Rotterdamse haven. Daarbij zijn Schiphol, Shell en Tata Steel belangrijke schakels in onze economie. Bedrijvig Nederland is simpelweg gebaat bij een langzame transitie naar niet-fossiele brandstoffen. Het maken van die afweging is voor de Nederlandse politiek. Die afweging die ze nu maken is misschien prima, dat moeten zij overzien (klimaat is niet de enige zorg voor de politiek), al denk ik er het mijne over. Ik ben niet verrast door de analyse van Lubach, want ik heb die CBS statistieken zelf ook meermalen doorgepluisd. Ook was mij al bekend dat sommige andere landen een veel groter (wél substantieel) aandeel aan duurzame bronnen hebben. Dat is inderdaad ook de reden dat zij de door Lubach genoemde certificaten kunnen verkopen.

  Landen uit vrijwel de hele wereld (bijv. de VN) maakt beleid op basis van wetenschappelijke onderzoeken die het hoogst aannemelijk maken dat de noodzaak hoog is om over te stappen naar duurzame bronnen van energie. Het is bizar dat er zoveel websites als deze bestaan met opinies die de wetenschappelijke consensus tegen spreken, zonder dat de personen in kwestie hun analyses publiceren als wetenschappelijke literatuur (peer-reviewed). Wanneer je merkt dat er iets mis is met de gangbare wetenschappelijke consensus, dan is het zaak om de huidige wetenschappelijke consensus te veranderen dat de basis vormt voor beleid (en niet zozeer de publieke opinie). Dat doe je middels wetenschappelijke publicaties (en niet via dit type media). Ik zeg niet dat niemand zijn eigen analyse moet maken. Dat is prima en juist heel goed. Maar als je meervoudig met je eigen analyse op een andere conclusies uitkomt dan de wetenschappelijke consensus, dan is het enorm belangrijk om je bevindingen te delen met de wetenschap. Dat doe je door je analyse uit te werken naar een wetenschappelijk artikel. Dan lever je een bijdrage aan de rapporten die de basis vormen voor beleid. Wellicht kom je dan via peer-review er achter waarom de conclusies die je maakt wellicht anders of subtieler liggen dan ze zijn, en anders heb je een belangrijke bijdrage geleverd, waarvoor dank. Wanneer zoveel belangrijke aspecten van wetenschappelijke rapporten worden tegengesproken door enkele personen, zoals op deze en aanliggende websites, dan is het zonde dat er door hen vrijwel geen moeite wordt gestoken aan het actief bijdragen aan de wetenschappelijk kennis. Ik ben er van overtuigd dat, als ook maar de helft van de claims op dit type websites hout snijdt (waar ik zo mijn twijfels over heb), de wetenschap zeer gebaat zou zijn met de inbreng.

  Samenvattend: Ik vind het vreemd dat op deze website gekozen uittreksels en home-made analyses gepresenteerd worden waarmee het wereldwijde beleid ten twijfel wordt getrokken, terwijl er door betreffende personen nauwelijks tot geen bijdrage wordt geleverd aan de achterliggende wetenschappelijke kennis (wat iedereen vrijstaat om te doen). Als de personen in kwestie gelijk hebben, dan is het een kwalijke zaak dat ze hun kennis niet met de wetenschap delen. Als de personen ongelijk hebben, dan is het een kwalijke zaak dat ze middels hun analyses de publieke opinie zodanig beinvloeden zonder wederhoor van wetenschappers.

  • Peter 8 februari 2018 om 19:22 - Antwoorden

   @ Jan

   Bent U het ook met Lubach eens dat we worden voorgelogen over duurzame energie?

   • Boels 8 februari 2018 om 21:39 - Antwoorden

    @Jan:

    Je hebt ook geld nodig om te publiceren 😉

    Maar waar is de wetenschap gebleven over zin en onzin van “hernieuwbaar”?
    Vragen en bedenkingen over zonne- en windenergie worden simpelweg genegeerd.

  • Scheffer 8 februari 2018 om 21:45 - Antwoorden

   @Jan besef dit : groene stroom bestaat (nog) niet in Nederland!

   Windturbines, Zonnepanelen zijn beide 60% van het jaar afhankelijk van fossiele energie back-up en biomassa in kolencentrales produceert 95% méér CO2 dan aardgas.

  • Jan 12 juni 2018 om 11:22 - Antwoorden

   Een verontrustende ontdekking doe ik, nu ik na een tijdje deze reacties weer eens terug lees. Mijnheer Arthur Rosch had gereageerd op mijn reactie hierboven, waarop ik weer gereageerd had. Deze uitwisselingen is nu curieus verwijdert! Dat was een nuttige discussie, waar Arthur onder andere zinspeelde op dat de mensen achter deze site aanwijzingen hebben dat de politiek zich bemoeit met de wetenschappelijke onderzoeken. Hierop antwoordde ik dat deze mensen die aanwijzingen dan in eerste instantie moeten aankaarten in de betreffende raadzaal. Immers zou dat een enorme kwalijke zaak zijn van desbetrefende politici. In plaats van dat dat gebeurt kiest men ervoor om dit type loze opmerkingen simpelweg hier te uiten. De reden is uiteraard duidelijk, in de werkelijkheid zijn er geen tot nauwelijks politici die zich inhoudelijk bemoeien met wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering. Deze methode van niet constructieve opmerkingen plaatsen op dit type blogs is compleet in lijn met het uiten van eigenzinnige opvattingen over het klimaat zonder constructief bij te dragen aan het wetenschappelijk debat door middel van peer-reviewed publicaties. Ik vindt dat een schadelijke of op zijn minst curieuze zaak. Maar nog schadelijker is het dat een discussie die neigt niet gewonnen te worden door de vaste bezoekers van deze site na verloop van tijd simpelweg verwijdert wordt!

   • Jan 12 juni 2018 om 11:25 - Antwoorden

    O, excuus, zijn reactie staat er nog wel… Maar hij staat anders gerangschikt. Excuus…

 9. Arthur Rörsch 8 februari 2018 om 15:35 - Antwoorden

  Frans Galjee 7-2-2018 16.46
  Naar aanleiding van je vraag over de aandacht die AGW aanhangers aan de positieve feedback besteden, rijst bij mij de vraag doen ze dat überhaupt wel? De theoretische stellingname is uiteraard bekend: Als CO2 warmte overdraagt aan de directe omgeving in de troposfeer, kan de relatieve vochtigheid (RH) toenemen, wat dan meer terug straling opwekt.
  Dat is niet einde verhaal vanwege de opwaartse convectie maar ik ken eigenlijk geen publicatie of rapport over waarnemingen van AGW alarmistische zijde die het effect van de potentiële RH toename onderbouwt.
  Wel verschijnen er andere die juist wel dieper ingaan op de convectieverschijnselen opgewekt door de winden. Kreeg er vanmorgen één toegestuurd van het bekende oceanografische instituut in Woods Hole. Dat nieuwe data verstrekt van scheepsexpedities.
  Het lijkt mij steeds duidelijker te worden dat boven de oceaan (70 % van het oppervlak) andere processen dan die veroorzaakt door stralingseffecten een overheersende rol spelen die de klimaatvariabiliteit binnen bepaalde grenzen houdt.
  Probeer me nu meer in de oceanografie te verdiepen. Mijn ‘vergissing’ in vorige maanden was dat ik te veel focusseerde op warmte-uitwisseling tussen breedtegraden door zeestromen gedurende de seizoenwisselingen. De winden lijken wel zo belangrijk te zijn. Weten we eigenlijk ook al wel: het effect van een (lokale) El Nino manifesteert zich acht maanden later over de hele wereld. En kijk op onze breedtegraad naar het effect op de temperatuur van winden (warme uit het ZW) koude (polair of uit het Oosten) die soms geruime tijd persisteren. Betogen waarin de temperatuur variaties vooral worden toegeschreven aan stralingsverschijnselen lijken er op met de haren te worden bijgesleept. Door een kleine kring van klimaatwetenschappers die zich daarop hebben gefocusseerd met waarschijnlijk weinig kennis van de meteorologie en oceanografie. Het is wellicht bevreemdend dat de veel wijdere kring meteorologen en oceanografen daarop niet wijst en de knuppel niet in het hoenderhok wil gooien. Waarschijnlijk baalt men in deze wetenschappelijke kring van de politieke consternatie die AGW aanhangers proberen op te wekken, gaat rustig door met eigen onderzoek omdat dit wel zo’n interessante als goede tijdsbesteding is.
  Response aan Jan 7-2-2018 17.04
  Deze site heeft niet te pretentie uit deskundige klimaatwetenschappers te bestaan die zich gedreven voelen om zelf te publiceren. Er is echter een kern van wetenschappers aanwezig, voornamelijk emeriti, die hun verdiensten hebben gehad in andere disciplines en zich zorgen maken over de gang van zaken in de huidige ‘main stream’ klimatologie die sterk door politieke inmenging wordt beïnvloed. Zo zijn er vele andere sites in de wereld die meer het karakter vertonen van getwitter (wat erg modieus is geworden) dan van wetenschappelijke diepgang. Men kan dit betwitter toch wel waarderen als inbreng van ‘leken’ die proberen gezond verstand te gebruiken, of juist niet, wat ook leerzaam is.
  Maatschappij visies overheersen op climategate.nl. Werkelijk wetenschappelijke discussies vinden in meer besloten kring plaats, wereldwijde groeperingen van wetenschappers die dagelijks met elkaar van gedachte wisselen met als enige belemmering het tijdsverschil tussen Australië en Californië. Maar dat is overkomelijk omdat de Australiërs nacht- en de Amerikanen ochtend-dieren zijn. Mijn dag begint gebruikelijk met het oppikken van nieuwe ideeën uit down-under en eindigt met die uit de VS. En dan reageren we onderling niet binnen een uur zoals op climategate.nl gebruikelijk, direct kritisch op elkaar maar na enig nadenken. Een oude stijl van wetenschapsbeoefening. En niet direct gedreven door ‘publish or perish’.
  Mensen zoals Hans L. Jeroen H (die verweten worden geen wetenschapper te zijn) hebben enige toegang tot die besloten circuits en nemen dan de moeite om van de discussies daarop melding te maken op climategate.nl. Wellicht soms wat te eenzijdig omdat ze uitgesproken AGW antagonisten zijn. Maar de kwaliteit van het weerwoord dat zij daarna soms krijgen van mensen die kennelijk onvoldoende begrip hebben hoe de wetenschap voortschrijdt, stemt mij treurig.
  Jan, je onvoorwaardelijk geloof in wat officieel in modieuze wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science over klimaatvariabiliteit als gezaghebbend wordt gepubliceerd, stemt mij eveneens treurig.

  • Jan 20 februari 2018 om 23:41 - Antwoorden

   Beste Arthur Rosch,

   Kunt u me vertellen waar ik heb gezegd dat ik onvoorwaardelijk geloof heb ik publicaties van Nature en Science?

   Ik herhaal dat, wanneer men met eigen analyses herhaaldelijk probeert duidelijk te maken dat de wetenschappelijke consensus niet klopt, het eerder zaak is om dit te publiceren in wetenschappelijke literatuur dan bij dit type media, zodat het meegenomen wordt in de wetenschappelijke rapporten en vervolgens in de beleidsvoering en globale overlegorganen zoals de VN. En als, zoals U schets, er een kern van wetenschappers en emeriti aanwezig is achter deze en dergelijk websites, dan is de stap tot het schrijven van wetenschappelijke publicaties niet onoverkomelijk lijkt me. De wetenschap heeft en de wereldleiders hebben (via wetenschappelijke rapporten) deze inbreng dan hartstikke hard nodig.

   Over de politieke inmenging in de wetenschap. Stelt U dat de aanwezige wetenschappers achter deze website, voornamelijk emeriti, vermoedens hebben dat de politiek zich stelselmatig mengt in wetenschappelijke publicaties over het klimaat? Dat zou werkelijk schandalig zijn. Als dat het geval is, dan moeten deze emeriti dat aankaarten bij de corresponderende raadzaal. Dat zou immers regelrecht tot het aftreden leiden van de corresponderen politici. Tot noch toe heb ik hier nog geen kamervraag o.i.d. over vernomen.

   Over dat deze website meer gericht is op de maatschappelijke visies: Wellicht heeft u daarin gelijk en had mijn post beter geplaatst kunnen worden bij de website ‘staat van het klimaat’ o.i.d.. Excuus daarvoor.

 10. Paul M 9 februari 2018 om 10:48 - Antwoorden

  The video was on youtube. But now it has disappeared! Why?

  • Marleen 9 februari 2018 om 12:50 - Antwoorden

   There has been an error in the logo of green certificates. It is really a shame

   rectificatie

   Tot onze spijt is er in de uitzending van Zondag met Lubach van 4 februari jongstleden een foutje geslopen. In het item over Groene Stroom is een onjuist logo in beeld gebracht van een GvO-certificaat.

   GvO is de afkorting voor ‘Garantie van Oorsprong’, kortweg ‘groencertificaat’. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur een GvO aangemaakt. GvO’s dienen om te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Zondag met Lubach maakte melding van de handel in (bijvoorbeeld) Noorse waterkracht-GvO’s om grijze stroom mee te ‘verduurzamen’- de zogenoemde sjoemelstroom.
   Per abuis is hierbij een GVO- logo in beeld gebracht dat – zo blijkt nu – niets te maken heeft met sjoemelstroom. Het getoonde beeldmerk behoort toe aan het Nationaal Duurzaamheid Instituut, een organisatie die duurzaamheid binnen ondernemers juist wil stimuleren door GvO-certificaten uit te geven op producten en merken. Het Nationaal Duurzaamheid Instituut distantieert zich nadrukkelijk van de handel in groenestroomcertificaten.
   We betreuren de door ons gemaakte fout en bieden hiervoor excuses aan aan het NDI. Het logo is inmiddels verwijderd.
   De redactie benadrukt dat de misstanden zoals aangetoond in de uitzending wel degelijk aan de orde zijn en staat volledig achter de inhoud van het item.

   Janine Abbring,
   Eindredacteur Zondag met Lubach

 11. Jaap Busman 9 februari 2018 om 14:56 - Antwoorden

  “Groene stroom”met de daarbij horende klimaatonzin is de grootste volksverlakkerij sinds de handel in aflaten.

 12. Adriaan de Lange 11 februari 2018 om 22:10 - Antwoorden

  Dame(s) en heren,

  Als klimaat-scepticus die ‘enige’ jaren heeft overgeslagen stelt het mij gerust dat de discussies geen nieuwe/andere wending hebben genomen. Nog steeds is het politiek en dat wordt als vanouds met allerlei argumenten/mythes ondersteund. Het gaat om macht/invloed en ieder goed wetenschappelijk argument wordt -naar het ‘goede’ voorbeeld van Thatcher- alleen maar ge-/misbruikt als het in de doctrine van de betreffende politicus past.

  Inmiddels ben ik dan ook van mening dat de klimaatonzin gewoon vanzelf overgaat als er een of meerdere groepen/samenlevingen/naties zijn die door hebben dat het echt teveel geld kost en dat beter aan andere zaken kan worden besteed. Die naties/groepen krijgen een (evolutionair gedrags-) voordeel en dan moeten alle klimaat alarmistische samenlevingen/naties zich aanpassen.

  Ik zie dat aanpassen van samenlevingen/naties op het gebied van echte sociale/politieke thema’s zoals de ontwikkeling van China of die van arme regio’s in bv. Afrika door China, de oorlogen die ten onrechte in naam van een Religie worden gevoerd /1/ of het steeds minder relevant worden van Religie ueberhaupt al duidelijk gloren. Maar als we in Europa niet mee bewegen dan worden we links en rechts gepasseerd en hebben we straks geen geld meer voor dure klimaatfratsen en ook onvoldoende geld om onze huidige welvaart vast te houden, ondanks wat Robert Allen /2/ beweert: ‘Westerse landen hebben met de industriële revolutie een niet meer in te halen voorsprong gekregen’. En hebben we geen geld meer om ons te verdedigen tegen de onvermijdelijke ‘nivellering’ die Walter Scheidel m.i. terecht overal in de Wereldgeschiedenis ziet als hij die doorworstelt op de gevolgen/functie van oorlog /3/.

  Dus ik ben optimistisch dat we de onzin van Man-Made Global Warming (fraai geanalyseerd in /4/) en alle argumenten die we daarbij gebruiken over 20-30 jaar zijn vergeten en ons druk zullen maken over zaken waar we nu nog geen weet van hebben met argumenten die -zoals steeds gebeurd- net zo makkelijk wel als niet wetenschappelijk zijn /5/. Overigens zonder dat de Wereld is vergaan, ondergelopen of bedekt onder gletschers want dergelijke apocalyptische voorspellingen zijn altijd onjuist /6/ en dienen alleen een politiek doel. Maar waarschijnlijk wel met een Nederland dat een kleine onbelangrijke hoekje van de Wereld is geworden (zijn we nu al alleen hebben we tot nu het voordeel gehad van tussen Duitsland en Engeland te zijn gesitueerd en bv. het voordeel van de gasbel van Slochteren). Maar misschien krijgen we het door en laten we overal in Europa naar schalie-olie en -gas boren zodat we in een ongekend tempo weer ruime voorraden fossiele brandstoffen hebben en als we dan nog steeds vinden dat CO2 een probleem is, strooien we ruim met Olivijn zodat de ‘gevaarlijk en giftige’ CO2 voor eeuwig wordt gebonden.

  Hartelijke groet, Adriaan de Lange

  /1/ Fields of Blood, Armstrong, 2014
  /2/ Global Economic History, 2011
  /3/ The Great Leveler, 2017
  /4/ Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma, Labohm, Rozendaal & Thoenes, 2004
  /5/ Great Feuds in Science, Hellman, 1998
  /6/ Superforecasting, Tetlock & Gardner, 2015

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK