Fritz Vahrenholt houdt hardnekkig vast aan komend Dalton-minimum

Fritz Vahrenholt.

Eerder heb ik verschillende malen aandacht geschonken aan Fritz Vahrenholt, coauteur met Sebastian Lüning van ‘Die Kalte Sonne’.

Vahrenholt blijft hardnekkig vasthouden aan zijn verwachting dat we op afkoeling afstevenen in plaats van opwarming: een Dalton-minimum.

 

 

 

Gavin Schmidt, directeur GISS.

Ook Gavin Schmidt, de huidige directeur van het ‘NASA Goddard Institute for Space Studies’ (GISS) en diens voorganger, James Hansen, die traditioneel tot de voorhoede van de klimaatalarmisten behoren, zijn thans in die richting aan het opschuiven.

Zoals de Britse econoom John Maynard Keynes ooit zei:

‘When the facts change, I change my opinion. What do you do, Sir?’

Dat is heel verstandig. Maar het is wel heel iets anders dan: ‘The science is settled. All scientists agree’, zoals we altijd hebben moeten horen. Maar goed, dat zijn nu eenmaal de groeistuipen van een jonge wetenschap.

Regelmatig stuurt Vahrenholt een bulletin rond waarin hij zijn lezers op de hoogte stelt van de laatste ontwikkelingen over de activiteit van de zon.

Ik citeer:

In december was de zonneactiviteit weer lager dan normaal. Op 16 van de 31 dagen van december bleef ze volkomen vlekkeloos.

De vergelijking van de 24 zonnecycli laat zien dat na de piek van 1944 tot 2008 de activiteit kelderde tot het niveau van het Dalton-minimum van 1790-1830.

Ondertussen is er een studie van Ronald van der Linden van de Koninklijke Sterrenwacht in België, en onderzoekers van Graz en Moskou, verschenen die een nog zwakkere cyclus 25 voorspellen. We houden ons aan onze werkhypothese dat we tegen 2040 een inactieve zon zullen ervaren die overeenkomt met het Dalton-minimum.

De zwakke activiteit van de zon is zelfs doorgedrongen tot meest prominente klimaatalarmisten, zoals Gavin Schmidt, hoofd van het GISS Instituut en diens voorganger James Hansen.

However, the solar variability is not negligible in comparison with the energy imbalance that drives global temperature change. Therefore, because of the combination of the strong 2016 El Niño and the phase of the solar cycle, it is plausible, if not likely, that the next 10 years of global temperature change will leave an impression of a ‘global warming hiatus’.

Bron hier.

James Hansen.

Er wordt dus al geanticipeerd op de situatie dat de temperaturen in de komende jaren en decennia zullen stagneren en de pauze in de opwarming van 1998-2014 weer terugkeert. Maar als de temperatuurontwikkeling niet voor de nodige paniek kan zorgen om brede politieke steun te mobiliseren voor eisen als het verbieden van het gebruik van kolen, olie en gas, of de verbrandingsmotor, dan schakelt men over op weersextremen om dat doel te bereiken. Weersextremen zijn aldus de nieuwe graal van het klimaatalarmisme.

Maar statistisch gezien kan over langere tijdreeksen geen verband worden gevonden, zoals we hebben kunnen aantonen bij de vermeende toename van orkanen. Maar elk extreem wordt aangegrepen om de opwarmingshype levend te houden.

Zo was er tijdens de jaarwisseling in het oosten van de VS een ongewone, maar niet zeldzame, koudeperiode. Ze noemen dat een ‘outbreak’, omdat arctische luchtmassa’s de poolcirkel verlaten en naar het zuiden gaan. De topologie in Amerika maakt dit veel gemakkelijker dan in Europa, waar de Alpen de weg naar het zuiden blokkeren en de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordzee fungeren als een warmtebuffer. Het Potsdam-instituut [PIK, ‘Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, de oerbron van het klimaatalarmisme in Duitsland] wees op de invloed van de door klimaatverandering gewijzigde ‘jetstream’, die daarvan de oorzaak zou moeten zijn. ‘Wij’ verwarmen het Noordpoolgebied en dit neemt wraak door ‘outbreaks’.

Maar hoe is de realiteit? Zijn er thans meer ‘outbreaks’?

Stephan Rahmstorf.

Onderzoekers van de Universiteit van Kent hebben aangetoond dat geen van de speculaties van Al Gore of Stephan Rahmstorf bij een feitencheck houdbaar bleken.

De temperatuurstijging van 2015-17 werd door veel klimaatalarmisten opnieuw geïnterpreteerd als een bewijs dat nu eindelijk (na 15 jaar pauze) de antropogene ‘global warming’ terug was van weggeweest. Het feit dat de temperaturen ondertussen zijn gedaald naar het niveau van 2015 is geen krantenkop waard. We weten nu dat El Niño in 2015-2017 een super El Niño was, die warmte van ongeveer 20 jaar vrijgaf. Dit is de natuurlijke oorzaak waarom de temperaturen van de afgelopen 3 jaar aanzienlijk zijn gestegen en nu weer dalen als gevolg La Niña.

Ook hier werd het weer ons opnieuw als klimaat gepresenteerd.

Dat zou niet zo erg zijn als de politiek en de media de voorspellingen van de alarmisten, vooral het Potsdam-instituut, niet voor zoete koek zouden slikken.

Maar politiek en media moeten oppassen. De burgers hebben nu in toenemende mate in de gaten wanneer nieuws wordt ‘gespind’ of zelfs wordt onderdrukt, en met weersveranderingen klimaatpropaganda wordt bedreven.

Aldus Fritz Vahrenholt.


 

Door |2018-02-05T12:33:45+00:005 februari 2018|42 Reacties

42 Comments

 1. Bart Vreeken 5 februari 2018 om 09:17 - Antwoorden

  Wie op de link klikt van Fritz Vahrenholt komt er al snel achter dat hij een hoge functie heeft bij het Duitse energiebedrijf RWE, wat zijn energie voor een groot deel opwekt met steenkool en bruinkool. Geheel belangeloos is hij dus niet.

  Dat betekent niet dat hij daarom bij voorbaat niks te melden zou hebben, maar enige achterdocht is op zijn plaats.

  Er staat weinig nieuws in het stuk. Vermindering van de activiteit van de zon wordt al een tijd verkondigd. We zien het niet terug in de gegevens van de globale temperatuur, of het zou moeten zijn dat de opwarming wat minder snel verloopt dan de klimaatmodellen gemiddeld voorspelden.

  Het gegoochel met statistiek ten aanzien van de opwarming is een wetenschapper onwaardig. Helaas is dat op deze blog een hardnekkige gewoonte. De piek van 2015/2016 wordt genegeerd, want dat is alleen El Nino, terwijl de El Nino van 1997/1998 juist als vertrekpunt wordt genomen om aan te tonen dat er geen opwarming is.

  De koudegolf in Amerika wordt aangehaald om te zeggen dat het wel mee valt met de opwarming, maar het is precies de tegenhanger van de versnelde opwarming in West-Europa. Die we dan maar moeten negeren, want het komt door de luchtstroming.

  Zucht.

  • Boels 5 februari 2018 om 10:19 - Antwoorden

   “Het gegoochel met statistiek ten aanzien van de opwarming is een wetenschapper onwaardig.”

   Temperatuurreeksen tonen geen normale verdeling, toch wordt er veelvuldig statistisch gereedschap gebruikt die een normale verdeling als toepassingseis hanteren.

   Waarom worden wel de temperatuurmetingen gehomogeniseerd en niet de andere klimaatgerelateerde meteogegevens?

   Bij meten hoort ook waarnemen, d.w.z. dat externe factoren in de gaten worden gehouden en verdisconteerd.
   (Zoals: verstedelijking en volksvermaak bij jaarwisselingen zorgen voor een afname in de insolatie, ietwat afhankelijk van de windrichting)

  • Erik 5 februari 2018 om 13:18 - Antwoorden

   Bart, het maakt niet zoveel uit of je in 1997, net voor EN, in 1998, top EN, of in 2001, na La Niña, start.

   http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1998/to:2016/trend/plot/uah6/from:2001/to:2016/trend/plot/uah6/from:1997/to:2016/trend/plot/uah6

   • J van der Heijden 5 februari 2018 om 13:25 - Antwoorden

    Inderdaad Erik, het maakt niet uit, je begin en eindpunt kiezen is kersenplukken een wetenschappelijke doodzonde.

    Je zou natuurlijk verwachten dat Boels je daarop zou aanspreken, maar goed, dat is een heel ander verhaal

   • Bart Vreeken 5 februari 2018 om 13:29 - Antwoorden

    Probeer ook maar eens 1988-2018, Erik (laatste 30 jaar)

  • Erik 5 februari 2018 om 14:02 - Antwoorden

   Bart,

   ik reageerde op jouw vooringenomen opmerking.

   # De piek van 2015/2016 wordt genegeerd, want dat is alleen El Nino, terwijl de El Nino van 1997/1998 juist als vertrekpunt wordt genomen om aan te tonen dat er geen opwarming is.#

   Kiezen van 1998 als vertrek punt is dus geen cherry pick, omdat vertrek van 2001 hetzelde resultaat geeft. En natuurlijk sla ik de afgelopen EN/LN over omdat die nog niet afgelopen is.

   • J van der Heijden 5 februari 2018 om 14:09 - Antwoorden

    Ja want jw kiest begin en eindpunt en creëert sprongen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing

    Kerswnplukleb dus want je kiest begin en eindpunt omdat dat het resultaat geeft wat je wil

  • Frans Galjee 5 februari 2018 om 16:12 - Antwoorden

   @ Bart Vreeken

   “ Er staat weinig nieuws in het stuk. Vermindering van de activiteit van de zon wordt al een tijd verkondigd. We zien het niet terug in de gegevens van de globale temperatuur, of het zou moeten zijn dat de opwarming wat minder snel verloopt dan de klimaatmodellen gemiddeld voorspelden.”

   Wat een vreemde veronderstelling we nemen de projecties van modellen en als de metingen daar niet mee stroken dan moet er wellicht een ander effect nog niet zijn meegenomen of zijn doorgekomen (traagheid) Ik proef hieruit dat de modellen heilig zijn.

   En nog iets naast de reeds gestelde vragen over hoe zeespiegelstijging zo nauwkeurig wordt gemeten of berekend dat men dat claimt te weten met een cijfer achter de komma ( 3,4 mm per jaar of zoiets) hoe komt men toch aan die nauwkeurige meting van globale temperatuur of is dat ook het resultaat van veel rekenen. En nu niet komen met daar gebruiken we thermometers voor of satellietmetingen.

 2. Scheffer 5 februari 2018 om 09:40 - Antwoorden

  (1) Chaotische straalstromen >> klimaatverandering of (2) klimaatverandering >> chaotische straalstromen. De eerste waren er altijd al, de laatste ontbreekt het bewijs?

 3. Jeroen 5 februari 2018 om 09:41 - Antwoorden

  Bart, waarom achterdochtig zijn op grond van dergelijke suggesties? Wie op de site van RWE kijkt ziet dat het bedrijf sterk inzet op renewables. Je kunt dus even gemakkelijk een totaal omgekeerde conclusie trekken. Maar nee, jij plaatst hem graag met een zogenaamd genuanceerde opmerking in de hoek van big oil en big coal. Het zou naar mijn idee de discussie van een hoop onzin zuiveren als dergelijke frames en dergelijke verdachtmakingen achterwege zouden blijven.

  • Bart Vreeken 5 februari 2018 om 09:46 - Antwoorden

   Natuurlijk moet RWE inzetten op renewables. Dat wordt ze opgelegd door de politiek, en dat klinkt goed.

   • Chemical 5 februari 2018 om 10:25 - Antwoorden

    Dat is geen antwoord. Geef concreet aan wat er niet deugt in zijn verhaal of hou stil.

 4. André Bijkerk 5 februari 2018 om 10:10 - Antwoorden

  Ik vind dergelijke voorspellingen niet zo gelukkig. Je pint jezelf vast op een dermate chaotisch systeem, dat je bij voorbaat al ongelijk hebt. Hmm, dat is een voorspelling op zich.

  Maar ongelijk hebben, is een triomf voor de oppositie, met de abusievelijk gevolgtrekking dat zij dan dus weer gelijk hebben.

 5. J van der Heijden 5 februari 2018 om 10:46 - Antwoorden

  Ja de zonneactiviteit daalt al 60 jaar terwijl de temperatuur is die 60 jaar is gestegen. En uiteraard geven James Hanssen en Gavin Smith aan dat het er de aankomende 10 jaar op een hiatus zou kunnen lijken –> maar dat betekend niet dat AGW gestopt is en dat het nu gaat afkoelen, de “pauze” 2016 –> 2026 zal op een hoger nivo liggen dan de “pauze” 1998–> 2014 (en niet 1914 zoals in het blogstukje staat Hans!) een verklaring voor die temperatuur sprong? Die ontbreekt natuurlijk. Zelfs UAH zet januari 2018 op plaats 10 van warmste maanden, dus niets 2015

  Trouwens waar is de fact check van de universiteit van Kent?

  Ik zlik niet ales voor zoete koek, ik verwacht een keurige publicatie van Varenholt waarin hij afkoeling projecteert en niet alleen een rustige zon, dat geloof ik intussen wel.

  Dus Hans je huiswerk

  1. verander 1914 in 2014
  2. Waar is de fact check
  3. Waar is de wetenschappelijke publicatie.

  Oh en natuurlijk houdt het IPCC rekening met de zon die is alleen niet verantwoordelijk voor de opwarming van de afgelopen 60 jaar (en nu we intussen weer terug zijn op het niveau van ongeveer 1900 en we meer aerosolen hebben dan in 1900, waarschijnlijk ook niet voor de opwarming sinds 1900)

  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1900/mean:12/scale:100/plot/sidc-ssn/from:1900/mean:132/offset:-80

  • J van der Heijden 5 februari 2018 om 12:51 - Antwoorden

   En de lezertjes hier zijn weer eens heel kritisch!

   Als Hans zegt dat er een fact check is dan geloven ze hem, en ook de conclusies. Oh en als Hans zegt dat het kouder gaat worden wordt dat ook als zoete koek geslikt.

   Dat heb je met “sceptici” die geloven alles wat ze voor gespind wordt als het hin mening maar bevestigd, ABCD!

   • J van der Heijden 5 februari 2018 om 12:52 - Antwoorden

    Oh en Hans, als je er een typ foutje uithaalt, mag je dat best even vermelden, maar nu wacht ik nog even op die andere 2 puntjes

  • Erik 5 februari 2018 om 13:26 - Antwoorden

   Jan vd H

   even je figuur aangevuld met de geintegreerde zonneactiviteit. De werking vd zon zal ,via oceanen bijv, een veel langere tijd beslaan dan jij schetst.

   http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1900/mean:12/plot/sidc-ssn/from:1900/mean:132/normalise:-80/plot/sidc-ssn/from:1900/integral/normalise

   • J van der Heijden 5 februari 2018 om 13:43 - Antwoorden

    Erik,

    je neemt de integraal voor de zonneactiviteit, dat zal uiteindelijk een lange rechte streep omhoog worden–> Het moet steeds warmer worden dat past weer eens niet met je 1000 jarige cyclus en natuurlijk al helemaal niet met de claim dat het binnenkort gaat afkoelen

    • Erik 5 februari 2018 om 14:04 - Antwoorden

     De zon is niet de enige driver.

     • J van der Heijden 5 februari 2018 om 14:06

      Ja dat klopt maar waarom beem je de integraal ?

      Dat blijft stijgen en dan zal het altijd warmer worden.

      Waarom begint dat plotseling in 1900?

     • Erik 5 februari 2018 om 15:49

      Hangt er van af Jan. Je kunt de integraal over een beperkte periode nemen, dus start bijv 100 jaar voor heden, en laat die 100 jaar dus meelopen met heden.
      Je neemt dan aan dat er 100 jaar een effect merkbaar is.

     • J van der Heijden 5 februari 2018 om 15:52

      Ja maar waarom dan 100 jaar en geen 50? Of 200? Graag even onderbouwen en natuurlijk ook met een wetenschappelijke basis

      Want alleen “dat komt zo mooi uit is natuurlijk een onderbouwing van lik mijn vestje

 6. leonardo 5 februari 2018 om 10:46 - Antwoorden

  Hans, ik weet niet wie de geestelijke vader is van

  “Maar politiek en media moeten oppassen. De burgers hebben nu in toenemende mate in de gaten wanneer nieuws wordt ‘gespind’ of zelfs wordt onderdrukt, en met weersveranderingen klimaatpropaganda wordt bedreven.”

  Zeg jij dat of Vahrenholt? (Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in de tweede helft van deze post jij en Vahrenholt samen aan het woord zijn).
  Kun je me in ieder geval vertellen welke observatie daaraan ten grondslag ligt.

  Kijkend naar de uitslagen van diverse verkiezingen in de westelijke wereld zou ik een heel andere voorspelling doen.
  Zolang “ongeluk met busje in Shanghai, waarbij enkele gewonden zijn gevallen” nog een kop is in de westerse main stream media – Joost mag weten waarom welke redacteur dan ook vindt dat ik dat moet weten – ga ik daar niet anders over denken.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 5 februari 2018 om 11:15 - Antwoorden

   Leonardo,

   Ik citeer Vahrenholt.

   Je zou inderdaad gelijk kunnen hebben dat hij de situatie iets te rooskleurig beoordeelt. De toekomst zal het leren.

  • bart 5 februari 2018 om 14:19 - Antwoorden

   vrij zinnig….mvg…bart..

  • Marleen 5 februari 2018 om 15:22 - Antwoorden

   Na dit nieuws van Lubach kunnen we hier wel ophouden met discussiëren over ‘groen’, of ‘geen groen’. Dat slaat (tenminste voor wat betreft Nederland) nu nergens meer op. Dit zou wel een staartje moeten krijgen. Wat een desillusie !!

 7. Roel Meijer 5 februari 2018 om 13:13 - Antwoorden

  Dank je Wim, hilarisch….en jammer genoeg heel erg waar…

 8. Scheffer 5 februari 2018 om 14:35 - Antwoorden

  Lubachs satirische “duurzame” bombast met open einde kan meerdere kanten op:

  (1) met 2,2 % echt duurzaam belazer je de boel (kiezer / groene licht gelovige consument / “duurzame” energie koper) als kabinet RutteI, II, III, maar we houden de kiezer consument / 2de Kamer vooral dom !

  (2) met 2.2 % echt duurzame energie mag je van Europese Unie je valse duurzame façade blijven houden, fa zo door jongens, GOED BEZIG!

  (3) Die 2,2% echt duurzame energie is slechts 0,8 % echt-echt duurzaam, omdat weersafhankelijke energie (Wind & Zon) in de praktijk slechts 1/4 van de tijd echt groene stroom geeft !

  (4) Die 08 % echt duurzame energie haal nooit de 14% en de 16% (extra Rutte III ambitie), kom laten we gauw nog wat “duurzame” certificaten kopen

  (5) Die knudde “Groene” dogma’s van die loozers van GreenPeace hebben tot nu toe slechts 0,8 % echte “duurzame” stroom opgeleverd.

  (6) We moeten in NL koste wat kost (ca. 200 miljard € komende 20 jaar) extra echte duurzame stroom produceren om de 14 % cq. 16% om de kabinetsdoelstelling in 2020 te halen . Laten we binnen 3 jaar ca. 10.000 nieuwe windmolens te plaatsen op land en in de Noordzee!

  (7) CO2 besparing draagt in 2100 maar voor 0,0003 grCelcius aan klimaatbeheersing, dat stelde vorig klimaatminister Sharon Dijksma in haar brief aan de 2de kamer.

  Zoals je kunt zien zijn (1) t/m (7) alle zeer klimaat effectieve opties!

  • DWK 5 februari 2018 om 14:52 - Antwoorden

   Ik begrijp die eerste zin niet Scheffer; leg eens uit?

   ad 1 De Tweede Kamer heeft gewoon informatie-, educatie-angst. Als de leden de afgelopen jaren de binnenkomende post echt gelezen hadden, hadden ze dit al kunnen weten. En ach … misschien is men al lang op de hoogte hoor, maar komt het politiek niet zo gelegen. Je zou kunnen zeggen dat Groenlinks in het licht van deze feiten juist handelt door consequent te verzaken bij het “verduurzamen” van hun hoofdkantoor aan de Oude Gracht. Bij Groenlinks doen ze niet mee aan die flauwekul!

   Nu is de vraag OF de uitzending van Lubach tot ophef zal leiden. Zo te merken niet echt. Reacties van Kamerleden zullen in elk geval wel uitblijven want je staat toch echt voor aap als je moet toegeven dat je het van infotainment c.q. onderzoekscabaret moet hebben op zo’n kostbaar dossier.

   Misschien dat Lubach nog eens een geinige uitzending kan verzorgen over de kosten die e.e.a. met zich meebrengt?

   • J van der Heijden 5 februari 2018 om 14:55 - Antwoorden

    Weer vergeten dat Groen Links niet mag verduurzamen van de gemeente DWK? Of is dat ook educatie angst?

   • Scheffer 5 februari 2018 om 15:40 - Antwoorden

    DWK: 2de Kamer vooral dom!

    • Erik 5 februari 2018 om 15:53 - Antwoorden

     Nep parlement?

     • J van der Heijden 5 februari 2018 om 15:58

      Nee hoor, ze zijn een stuk slimmer dan Scheffer, maar die ziet dat niet, typisch D+K

 9. J. de Rooij 5 februari 2018 om 16:01 - Antwoorden

  Ik neem met belangstelling kennis van de artikelen, die hier verschijnen. Bij de reacties bekruipt mij het gevoel dat er een loopgraven oorlog gaande is. De veel grotere groep, die vinden dat de ‘science settled’ is, heeft blijkbaar toch de behoefte om iedere twijfel, die er rijst of naar voren wordt gebracht te vuur en te zwaard te bestrijden.
  Het beleid dat thans wordt gevoerd is gebaseerd op de juistheid van de aanname dat de opwarming van de aarde een voortgaand proces is. al dan niet met hiaten. Omdat ‘scientists are rather wrong than uncertain’ zou mijn pleidooi zijn dat een ieder, die de huidige opwarming grotendeels toeschrijft aan de toename van kooldioxide in de atmosfeer, zich afvraagt of hij/zij er absoluut zeker van is dat die conclusie juist is. Want indien ‘onverhoopt’ de afnemende activiteit van de zon een veel grotere invloed op het klimaat heeft, dan wordt toegeschreven, wordt ook het verkeerde beleid gevoerd en zou dat desastreus zijn voor komende generaties.
  Nu wordt vanuit de loopgraven het vijandelijke kamp bestookt met argumenten en feiten, waarbij ik niet de indruk heb dat het enig doel treft. De toekomst zal uitwijzen, wie er gelijk had, maar dan zou het wel te laat kunnen zijn.

 10. Antoon Huisintveld 5 februari 2018 om 17:39 - Antwoorden

  De grotere natuurlijke cycli nog eens een keer uitgelegd en bevestigd . Maar ja, de NASA zal wel onzin verkopen.

  https://www.globalresearch.ca/global-cooling-is-here/10783

 11. Hetzler 5 februari 2018 om 18:51 - Antwoorden

  @de Rooij Goede constatering. Onzekerheid is inherent aan wetenschap. Erkennen van deze fundamentele onzekerheid is van cruciaal belang bij een wetenschappelijk betoog. In het ideologisch gepolitiseerde debat gaat het eigenlijk vanaf het begin niet over wetenschap. Bovendien geeft het te denken als 1 kant zijn toevlucht neemt tot de twee meest onwetenschappelijke argumenten. Deze zijn het voorzorgprincipe en dat 97%-argument. Beide zouden geen rol mogen spelen in wat feitelijk één der vele wetenschappelijke debatten had moeten zijn zoals die al eeuwenlang gevoerd worden. Het is zonneklaar dat hier heel andere belangen een rol spelen. Deze kunnen we samenvatten tot het Eco Industrieel Complex, het krachtigste verdienmodel dat is ontstaan uit een samenvloeien van een ideologie, de financiële belangen van de milieubeweging en die van de betrokken industrieën. Banaler is nauwelijks voor te stellen.

  • J van der Heijden 5 februari 2018 om 20:16 - Antwoorden

   Ja ja Jeroen, als je de wetenschappelijke publicaties zou lezen dan lees je de onzekerheden, maar met alle onzekerheden is er geen wetenschapper die naar de zin wijst voor de opwarming sinds het begin van de vorige eeuw.

   Wie wel altijd heel zeker zijn, zijn de “sceptici” niet dat ze meedoen aan het wetenschappelijke debat maar zeker zijn ze wel, het is altijd ABCD

 12. J van der Heijden 13 februari 2018 om 16:09 - Antwoorden

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2018/02/12/global-cooling-de-verschrikkelijke-afkoeling-die-maar-niet-wil-komen/

  Een mooie samenvatting van vele jaren “het gaat afkoelen”

  Verplicht leesvoer voor iedereen !

  • Boels 13 februari 2018 om 17:50 - Antwoorden

   Het zou toch zo maar kunnen: de snelheid van opwarmen is aan het afnemen.
   Als dat doorzet gaat het afkoelen.

   Je mag overigens transfervrij verkassen naar de buren.
   Zijn ze vast blij mee.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK