Jan Rotmans: ‘Straks is elke woning een energiecentrale.’

Jan Rotmans. Foto: De Baak.

Een bijdrage van Hugo Matthijssen.

De afgelopen week kwam ik een artikel tegen van hoogleraar duurzaamheid en transitie, Jan Rotmans, met de volgende kop:

Straks is elke woning een energiecentrale.

Dit artikel was verschenen in verschillende dagbladen waaronder het dagblad van het noorden en het AD.

Ik heb dit artikel met verbazing gelezen en zal dit hieronder duidelijk maken.

Ik raad U aan eerst dit artikel te lezen en zal alleen die zaken aanhalen die het meest opvallen:

Als eerste:

‘Ik ben op de Zuidpool geweest. Veel onderzoekers snappen weinig van wat daar gebeurt. In mijn eerste klimaatmodel dacht ik nog dat de Zuidpool niet ging bijdragen aan de zeespiegelstijging, want het is daar zó koud: tussen de min 30 en min 40 graden. Maar er zijn daar ijsplaten ter grootte van een Nederlandse provincie aan het afkalven. Gletsjerstromen komen op gang. De klimaatverandering gaat nu twee à drie keer zo snel als ik in 1990 met mijn klimaatmodel heb berekend.’

Is er sprake van afname van het landijs op Antarctica?

Antarctica is is een landmassa en bijna volledig bedekt met een ijskap van gemiddeld 2200 meter dik en tot op het dikste punt wel 4770 meter. Het continent is het koudste gebied op Aarde. De laagste temperatuur ooit gemeten in een weerstation was bij het Vostok-station op 1000 kilometer van de Zuidpool: −89,2 °C (officieus −91 °C), Volgens metingen van de NASA is op 10 augustus 2010 op een hoogvlakte bij het midden van Antarctica een temperatuur van −93,2 °C waargenomen.

Er bevindt zich een kilometers dikke ijslaag in een gebied met temperaturen tot –93 graden Celsius. Deze laag is zo dik dat de massa verschillen over korte termijn slecht meetbaar zijn. Wat wel kan, is met satellieten het afsmelten en aangroei meten. Afsmelten vindt langs de kusten plaats. Gletsjers stromen de zee in. Sneeuw vormt de aangroei.

Over de aangroei van Antarctica heeft NASA in 2013 een rapport uitgebracht.

Kort samengevat:

A new NASA study says that an increase in Antarctic snow accumulation that began 10,000 years ago is currently adding enough ice to the continent to outweigh the increased losses from its thinning glaciers.

According to the new analysis of satellite data, the Antarctic ice sheet showed a net gain of 112 billion tons of ice a year from 1992 to 2001. That net gain slowed to 82 billion tons of ice per year between 2003 and 2008.

The extra snowfall that began 10,000 years ago has been slowly accumulating on the ice sheet and compacting into solid ice over millennia, thickening the ice in East Antarctica and the interior of West Antarctica by an average of 0.7 inches (1.7 centimeters) per year. This small thickening, sustained over thousands of years and spread over the vast expanse of these sectors of Antarctica, corresponds to a very large gain of ice – enough to outweigh the losses from fast-flowing glaciers in other parts of the continent and reduce global sea level rise.

Lees verder hier.

Per jaar valt er op de zuidpool ongeveer 10 cm sneeuw en wordt door de daarop volgende lagen aangedrukt tot ijs. De bovenste schone sneeuwlaag weerkaatst het grootste deel van het zonlicht in de zomer, het UV wordt teruggekaatst zodat directe opwarming door de zon op dit continent vrijwel afwezig is.

Er zijn geen rivieren er is alleen een ijsmassa. Aan de kusten zie je dan ook gletsjers de zee in stromen en komen er ook grote platen zeeijs voor. Deze gletsjers komen niet op gang maar stromen constant door.

Wat Jan Rotmans ook niet aangeeft is dat met name onder dit gebied veel vulkanisme voorkomt wat mede van invloed kan zijn op de smelt van het ijs aan de kusten van onderaf. Zie hier.

De door hem genoemde min 30 tot min 40 graden kom je niet tegen op Antarctica maar op de noordpool waar het ijs op de pool zelf voornamelijk drijfijs is.

Ik pretendeer niet compleet te zijn en alles over het gebied te weten maar ik heb me wel verdiept in de smelt en aangroei van het ijs op Antarctica. En wat ik in zijn tekst terug zie daar kan ik weinig van maken. Het heeft weinig met de werkelijkheid van Antarctica te maken.

Klimaatmodellen zijn vereenvoudigde rekenmodellen van de werkelijkheid. Maar dan moet je die werkelijkheid wel kennen, met name om je kennis van de processen te kunnen doorgronden. Maar het begint wel met een juiste analyse. In dit geval kan ik daar weinig van terug vinden.

En dan deze tekst: “ De klimaatsceptici zijn ook nooit met een geloofwaardige alternatieve theorie gekomen. Het zou buitengewoon dom zijn naar hen te luisteren.”

Elektrificeren

Zijn tekst:

Nederland leent zich met zijn relatief korte afstanden voor de elektrische auto. We moeten alleen investeren in een oplaadinfrastructuur en elektrisch openbaar vervoer. Maar om te schetsen hoe groot de opgave is: als we geen fossiele brandstofauto’s meer kopen en we vervangen de huidige 7,5 miljoen auto’s, zijn we 20 jaar bezig. En dat terwijl nu nog aan de lopende band benzine- en dieselauto’s worden verkocht.

Wat hij totaal niet aangeeft is op welke wijze hij die stroom wil gaan opwekken om die het energiegebruik van het transport (⅓ van ons totale energiegebruik) te elektrificeren.

In 2016 was ons totale finale energiegebruik 2119 PJ 21% daarvan was elektriciteit en daarvan wordt weer 20% gebruikt door alle huishoudens samen. Iets meer dan 4% van dit totale finale energiegebruik is huishoudelijk stroomgebruik.

In 2016 werd totaal 30 PJ opgewekt met windmolens en 6,7 PJ met zonnepanelen. Dat betekent dat het elektrificeren van het transport alleen mogelijk is als je voldoende centrales inzet en dan span je het paard achter de wagen. Het totale rendement van onze stroom productie en distributie is 40% en de CO2 uitstoot is  500 gram per kWu. Dat is waar straks de elektrische auto’s op gaan rijden. Het is onmogelijk om zoveel energie met wind en zon op te wekken.

En biomassa in centrales is ook geen oplossing de CO2 uitstoot per kWu is 20% hoger dan bij kolenstook en 50% meer dan bij gasgebruik. En zolang we meer bossen kappen dan aanplanten kun je de opname van deze CO2 in nieuw hout wel vergeten.

Wat zijn de mogelijkheden van wind?

Enkele voorbeelden:

In 2020 moet er op het land in Nederland 2000 MW opgesteld windvermogen staan en dat lijkt heel veel maar in de praktijk leveren al die molens samen niet meer dan 21% van die 6000 MW x het aantal uren per jaar wat na aftrek van de inpassingsverliezen ongeveer de levering is van een doordraaiende centrale van 1000 MW. Daar elektrificeren we geen auto’s mee.

En wind op zee? Dat moet het gaan doen het paradepaardje van wind op zee is het windpark Gemini 600 MW opgesteld vermogen de productiefactor op zee is ongeveer 40% zodat je kunt stellen dat dit vergelijkbaar is met een doordraaiende centrale van 240MW (daarvoor is 3,5 miljard subsidie gereserveerd) en al zet je er nog 10 bij dan ga je elektrificatie nog steeds niet redden.

En dan hoor je ook veel over waterstof. Ook de praktijk wat waterstof betreft is niet op feiten gebaseerd. Zie hier.

Met andere woorden mooie verhalen maar Rotmans geeft op geen enkele manier aan hoe hij de stroom denkt op te wekken en met wind en zon gaat dat echt niet lukken. En dan, beste mensen, vertel je sprookjes.

Nog een stukje tekst:

De komende decennia moeten zeven miljoen woningen van het gas af. Laten we ons 20 jaar de tijd gunnen. Als we dat willen halen, moeten we 2000 woningen per dag ombouwen. Weet je hoeveel we er de afgelopen vijf jaar hebben gedaan? 2000. Dus wat we in vijf jaar hebben bereikt, moet vanaf nu elke dag gaan gebeuren. Het zou een mirakel zijn als we dat in 20 jaar voor elkaar krijgen.

Ook zo iets hier komt dezelfde vraag “ waar haal je de energie vandaan” en dan zie je de politiek vrolijk met de 0 op de meter woningbeleid maken. De praktijk is dat de zonnepanelen stroom leveren in de zomer overdag. In de winter, bij koud weer en een stationair hogedrukgebied moet je je stroom uit centrales halen. Wil je vervolgens deze warmtepompen laten draaien dan kom je in de winter centrale stroom te kort.

Maar geen ramp dan gaan we de stroom beprijzen en de welgestelden zitten er dan warmpjes bij. Maar de mensen met de gemiddelde inkomens die de hypotheek voor die warmtepompen met moeite kunnen aflossen, zitten dan in de kou. Kijk nu hier eens naar.

Een mooi systeem voor de leveranciers en pech voor de eigenaar van een 0 op de meter woning. Als er veel zon is daalt de prijs op basis van vraag en aanbod op de actuele stroommarkt waardoor de zonnestroom bijna niets waard is en in de winter als alle warmtepompen veel stroom nodig hebben en de zon het laat afweten, ga je de hoofdprijs betalen om je huis te verwarmen.

Nog een groot nadeel van luchtwarmtepompen.

Naarmate het kouder wordt heb je minder “ warmte” om te verpompen juist op het moment dat je de meeste warmte nodig hebt en wil je bestaande woningen daarmee van warmte voorzien dan laat de warmtepomp het afweten naarmate de temperatuur meer onder nul duikt. Maar daar is het volgende op gevonden we investeren 20.000 voor een warmtepomp die onvoldoende levert als het nodig is en de oplossing is een bij geplaatste CV-ketel die de warmte levert als het nodig is en we noemen het een hybride warmtepomp. Voor dat soort onzin wordt ook nog een subsidie verstrekt.

En de industrie die kunnen alles maken en gebruik je groene grondstoffen dan verdring je daarmee veelal de voedselvoorziening maar alles wat van olie en gas gemaakt wordt kun je ook van biomassa maken de bouwstenen zijn hetzelfde.

Het vervelende is dat we maar een klein land zijn met een zeer beperkte oppervlakte en heel veel mensen. Ga je de industrie dwingen om te schakelen dan stoppen ze met investeren en na enkele jaren zijn ze vertrokken. Dacht Rotmans nu echt dat grote chemische en staalbedrijven niet heel snel vertrokken zijn? En ge je ze lokken met subsidie dan vertrekken ze als de subsidie op is.

En dan deze tekst:

Hoe staat Nederland ervoor in de omslag naar groene energie?

We zijn het sukkeltje van Europa geworden. Van de 28 landen zijn we nummer 27 in het opwekken van duurzame energie. We wekken maar 6 procent duurzaam op, terwijl ze in Scandinavië al op 50 procent zitten.

Wie is hier het sukkeltje? Wat een vergelijking. We zijn een zeer klein land met meer dan 17 ,2 miljoen inwoners. Elk stukje grond is vastgelegd en dat vergelijken met Scandinavië, dun bevolkt heel veel waterkrachtcentrales in Noorwegen en kerncentrales in Zweden. Veel van de zogenaamde groene stroom die hier gebruikt wordt is afkomstig uit Noorwegen. Wij moeten het hebben van Centrales en wil je van fossiel af dan kun je het niet redden met een 15 procent wind en zon. Ik denk dat we tot voor kort de schoonste fossiele energieproductie hadden binnen Europa.

En dan als laatste ieder huis een energiecentrale. Met zonnepanelen en een windmolen op het dak en een warmtepomp in de grond. Zonnestroom in 2016 niet meer dan 6,7 PJ op een totaal finaal energiegebruik van 2119 PJ Een zonnepaneel in Nederland levert mits gunstig geplaatst 11% van het piekvermogen maal het aantal uren per jaar. leg er maar 20 op en je komt een eind. Maar dat is wel stroom die voornamelijk vrij komt in de zomermaanden. In de winter moet je toch centrales aanzetten en windmolens op het dak.

Milieu centraal schreef daar het volgende over:

Goede locaties voor een kleine windmolen zijn op een woning in het open veld of op het dak van een flatgebouw dat boven de bebouwde omgeving uitsteekt. In de stad zijn alleen gebouwen geschikt die minstens 20 meter hoog zijn, of die 2 keer zo hoog zijn als de gebouwen of bomen in de omgeving. De te verwachten elektriciteitsopbrengst is afhankelijk van de gemiddelde windsterkte ter plekke. Lokale windmetingen zijn nodig om een goed beeld te krijgen van deze windsterkte. Voor kleine windmolens is een gemiddelde windsterkte nodig van meer dan 5,5 m/s nodig. Vooral in de kustprovincies waait het voldoende (zie kaartje).

Zie hier.

Met andere woorden in de gewone steden heb je weinig tot niets aan een kleine windmolen.

Tot zover er staat nog genoeg in om op te reageren maar de kern is dat het een verhaal is dat onvoldoende op de primaire wetenschappelijke feiten berust, zoals natuurkunde etc. Wat het meest triest is is dat de pers dit soort verhalen zonder enige kritiek overneemt en de politiek kritiekloos met dit soort teksten aan de haal gaat in het beleid.

Door |2018-08-10T10:56:42+00:0013 augustus 2018|152 Reacties

152 Comments

 1. Scheffer 14 augustus 2018 om 09:06 - Antwoorden

  Ik las in de papieren Elsevier van deze week, dat volgens het PBL Nederland 0,4 % bijdraagt aan de wereld-CO2-uitstoot. Stel dat we inderdaad een 500 ~ 800 miljard € (als beste jongetje van de groene klas) gaan uitgeven om al dat “vervuilende” CO2-groeigas terug te dringen, hoeveel zal het wereldklimaat daar van opknappen ………….. En Pier Vellinga vertelt aan iedereen die het wil geloven, dat als alle CO2-uitstoot wereldwijd wordt gestopt de “opwarming” dan nog 50 jaar door gaat. Maar zolang volgens de klimaat-zeloten volhouden dat CO2-uitstotend biomassa (20% meer CO2-uitstoot dan steenkool en 50% meer CO2-uitstoot dan aardgas) goed is voor het klimaat en vlees eten slecht is voor het klimaat, gelooft niemand in redelijkheid, dat dergelijk onwetenschappelijk “duurzaam” en hun dogmatisch CO2-beperking een geloofwaardige ideologie is. Zelfs als de (C-)AGW-hypothese zou kloppen, maar die hypothese is inmiddels voldoende afgebrand in de toenemende fysische analyses en diverse ontrafelingen van de toepaste statistische trucs om een alarmistische hockeystickgrafiek te kunnen tonen..

  Toch weer eventjes samenvattend het geheel in redelijk perspectief, na een dag vol alarmistische en “duurzame” drollen van de trollen.

 2. Hans Labohm (Hoofdredacteur)
  Hans Labohm (Hoofdredacteur) 14 augustus 2018 om 09:29 - Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Hugo Matthijssen.

  JvdH

  Je kreten:

  Hugo “vergeet” weer eens te vermelden dat de studie van Zwally controversieel is en dat er ook andere studies zijn.

  Ook
  over de vulkanen hebben we het eerder gehad en er zijn geen aanwijzingen dat ze actiever zijn geworden de afgelopen 100 jaar, maar Hugo insinueert vrolijk verder.

  Maar
  je negeert wel wetenschappelijk onderzoek zonder enige goede reden (behalve natuurlijk dat de conclusies je niet goed uitkomen neem ik aan). Zin om er over in discussie te gaan heb je ook al niet.

  Laten we je nu eens gewoon benoemen wat het is en je de bijnaam linkjesman geven.
  Om te beginnen noemt de linkjesman zich  wetenschappelijk omdat hij met een linkje komt wat volgens jouw redenering de waarheid is.

  De praktijk
  Zwally beschrijft een proces van ijsaangroei wat al meer dan 10.000 jaar vervolgens zijn de resultaten van zijn metingen. Ook is hij heel duidelijk er is ook een versnelling gemeten en is heel duidelijk zou die versnelling zo doorzetten dan zou de aangroei kunnen  omslaan in afname wat betekent dat we nog een jaar of wat moeten doormeten om zicht te krijgen op de natuurlijke variatie van aangroei een mogelijke smelt.

  En dan heeft linkjesman weer een linkje gevonden het gaat over satellietmetingen over 15 jaar en de uitkomst:
   
  GRACE data have provided a record of mass loss within the ice sheets of Greenland and Antarctica. Greenland has been found to lose 280±58 Gt of ice per year between 2003 and 2013, while Antarctica has lost 67±44 Gt per year in the same period.
  Antarctica lost 67±44 Gt
  En vervolgens de volgende vraag wat de aangroei was in dezelfde periode.

  Waarbij ik aangeef dat de meting een periode van 10 jaar betreft terwijl hij van mening is dat dat 15 jaar moet zijn linkjesman toch maar beter lezen voor je met je kretologie komt. Metingen over een periode van 2003 tot 2013 geeft een resultaat maar het is geen resultaat wat veel houvast geeft de betrouwbaarheid is marginaal en de uitkomst kan ergens tussen 27 en 111 Gt daar kun je niet veel mee de periode is erg kort 10 jaar en de meetmethode geeft weinig houvast wat het werkelijk is. Maar het past binnen zijn geloof dus is dit de waarheid en niets dan de waarheid.

  Vulkanen
  Om misverstanden te voorkomen heb ik de letterlijke tekst van het artikel overgenomen. Een artikel geschreven door geologen en opgenomen in the Geological Society.
  Wetenschappers hebben op Antarctica de grootste vulkanische regio op aarde ontdekt, die onder meer bestaat uit 91 vulkanen waarvan de top onder de ijskap ligt.
  Dat schrijven zij in het tijdschrift the Geological Society.
  https://www.nu.nl/wetenschap/4879811/91-vulkanen-ontdekt-ijs-van-antarctica.html
  En dan komt de linkjesman met de volgende tekst: “En dan zou het natuurlijk ook logisch zijn als Hugo Matthijsen even laat zien dat er sprake is van een stijgende trend in vulkanische activiteit, maar dat is er natuurlijk niet” Wat is en niet duidelijk aan de conclusie van de wetenschappers die de vulkanen hebben gevonden?”
  Ik herhaal de tekst nog even waarin door deze wetenschappers precies wordt aangegeven dat er een link kan zijn met het afbreken van grote ijsplaten.
  “De wetenschappers vergelijken de ontdekte regio met de Grote Slenk in Oost-Afrika, hiervoor de regio met de grootste dichtheid aan vulkanen op de planeet. 47 vulkanen in het zuidpoolgebied waarvan de top wél boven de ijskap uitsteekt, waren al bekend. Hoe actief de ontdekte vulkanen zijn is nog niet bekend. De geologen benadrukken wel dat uitbarstingen het smelten van de Antarctische ijskap flink kan versnellen. In juli scheurde een ijsplateau zo’n twee keer zo groot als Luxemburg af van het continent. De hoogste zichtbare actieve vulkaan op Antarctica is Mount Erebus, waarvan de top op 3.794 meter boven zeeniveau ligt. Mount Erebus, tevens de zuidelijkste actieve vulkaan op aarde, barstte in 2006 uit.”
  Warmtepomp
  Wat dat betreft herhaal ik de volgende tekst:
  Marc, zoals je weet heb ik het over warmtepompen die de warmte uit de buitenlucht moeten halen in bestaande woningen waarin via warmtebruggen de geringe warmte productie (capaciteit ongeveer 3 tot 4 KW) al snel zal weglekken terwijl een cv ketel van 820 Euro een variabele capaciteit heeft van 7,5 – 24,1 kW.
  Kijken we naar de feiten dan zie je het volgende:

  Techneco Elga Hybride Warmtepomp
  Met een warmtepomp haal je warmte uit de buitenlucht. Zodra het buiten warmer is dan 4 graden verwarmt de warmtepomp uw woning. Daardoor hoef je veel minder gebruik te maken van de cv-ketel. Je bespaart tot 70% op het gasverbruik voor verwarming. De overheid verstrekt hier 1700 euro subsidie.

  Beste Marc, je kom met een technisch verhaal maar ik kijk naar de praktijk zie dit voorbeeld + 4 graden daaronder is de capaciteit van deze warmtepomp onvoldoende. COP 4 en 4 kw dat is in de meeste bestaande woningen ook met na isolatie zwaar onvoldoende.
  https://www.energieinhuis.nl/warmtepomp?campaignid=1449939979&adgroupid=56080005586&term=hybride%20warmtepomp&gclid=CjwKCAjw2MTbBRASEiwAdYIpsScyBJ3Izq7NfB8_-3EghHeMkR5rc3KBLScfbm0UjGVfKZ7Wl52ftBoCDUoQAvD_BwE
  En als je naar het bovenstaande kijkt dan is mijn tekst wat de hybride warmtepomp betreft volkomen duidelijk.

  Simpel gesteld een warmtepomp is weinig energie intensief in CV-termen is 4KW nog onder de ondergrens van de capaciteit van de ketel. Wil je daarmee je huis verwarmen dan zul je een gigantisch goede isolatie inbouwen (volgens het principe van een thermosfles) en een ventilatiesysteem met een zeer goede warmtewisselaar. In bestaande huizen waar veel warmtelekken zitten die door de loodgieters koudebruggen genoemd worden, kom je aan 4 Kw gewoon te kort en in plaats van dat te erkennen komen ze met een apparaat wat niet voldoende levert en zet er gewoon een CV-ketel naast. Iets anders kun je er niet van maken. En of dat slecht leverende luchtwarmtepompje nu een COP van 2,5 of van 4 heeft maakt niet zoveel uit. En dat er nu warmtepompjes zijn die nog zuiniger zijn doet er ook niet zoveel aan af.

  De kern de bestaande woningen hebben ook na het aanbrengen van extra isolatie zoveel warmtelekken dat een warmtepompje van een paar kw de woning in de winter niet warm kan houden.

  Vervolgens wordt er een persoonlijke aanval ingezet waarbij dusdanige kretologie gebruikt wordt dat je je kunt afvragen wat het doel daarvan is. Het zal duidelijk zijn dat waarheidsvinding ophoudt als persoonlijke aanvallen de belangrijkste drijfveer is.

  Maar met al deze kretologie blijven de feiten zoals die zijn:

  1e Rotmans heeft geen idee wat er speelt op Antarctica.
  2e Warmtepompen worden gebracht als de oplossing, terwijl de warmteoverdracht vanuit de buitenlucht naar de woning zwaar onvoldoende is om bestaande huizen te verwarmen.

  En de van mijn kant ik moet nog steeds leren omgaan met dit soort lieden, die eigenlijk niets anders doen als een paar keffende teckels die proberen in je hielen te bijten. Toch ben ik nog steeds een liefhebber van teckels als je weet hoe daar mee om te gaan zijn ze best grappig

  Beste linkjesman en beste loodgieter bedankt ik heb er weer wat bijgeleerd

  • linkjesman 14 augustus 2018 om 10:25 - Antwoorden

   Hugo,

   Zwally beschrijft een proces van ijsaangroei wat al meer dan 10.000 jaar

   Uhm dan gaan we maar weer eens de studie van zwally lezen (dus niet het persbericht)

   De toename van de hoeveelheid ijs is geen conclusie van Zwally zelf maar van Siegert (2003)

   “This thickening is likely a result of the marked increase in accumulation that began in the early Holocene, �10 ka ago, with a 67–266% increase from the Last Glacial Maximum as derived from six ice cores (Siegert, 2003).

   sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379102001919

   Daar twijfel ik ook niet aan, en daar gaat het dus helemaal niet over.

   Ik als linkjesman heb je er al 3 jaar geleden op gewezen dat er andere metingen bestaan dan die van Zwally namelijk die van GRACE. En ik als linkjes man heb je er ook op gewezen dat Zwally zijn metingen bestaan uit een interpretatie van 2 series satellieten met een pauze er tussen van een jaar zodat de metingen van de verschillende satellieten geen overlap hebben zodat er geen calibratie van de resultaten kon plaats vinden, ik heb je er ook op gewezen dat de methode van Zwally een model gebruikt om sneeuw/ijs hoogte om te zetten in massa.

   Zwally meet dus tussen 1992-2001 en 2003 – 2008 met 2 verschillende satelieten
   GRACE meet dus tussen 2002 en 2017 in 1 doorlopende serie

   Zwally bepaald de massa door met een model hoogte om te zetten in massa, dit heeft problemen dat je over enorme oppervlakten een model moet maken hoe sneeuw langzaam om wordt gezet in ijs, verder heb je een probleem dat er ook nog sprake is van een vrij flexibele ondergrond die snel omhoog komt wat de resultaten nog weer bemoeilijkt aangezien Zwally alleen de bovenkant meet. Hij moet dit dus ook in zijn model zien te vangen.

   GRACE meet massa variatie en bepaald dus vrij direct het verschil tussen de begin en de eind toestand.

   sciencemag.org/news/2018/06/rising-bedrock-below-west-antarctica-could-delay-catastrophic-ice-sheet-collapse

   Dat blijkt uit de gegevens van NASA, dat staat inderdaad niet ik wikipedia, dat betekend natuurlijk nog niet dat de metingen niet beschikbaar zijn

   https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/

   “En vervolgens de volgende vraag wat de aangroei was in dezelfde periode.”

   Hugo zo als ik je reeds heb uitgelegd meet GRACE het verschil in massa en dat is dus NETTO dus toe en afname

   Ik kan niet oordelen of Zwally gelijk heeft of dat GRACE betere resultaten geeft, maar ook jij bent geen expert op het gebied van antarctisch ijs en hebt geen doorslaggevende reden om Zwally als “beter” te kwalificeren. Dus als je de conclusie trekt (en dat doe je) dat het ijs op Antarctica toeneemt vertel je op zijn best een halve waarheid.

   Verder heb ik je ook verwezen naar een nieuwere studie

   https://www.nature.com/articles/s41586-018-0179-y

   Die ook afname van de hoeveelheid ijs vaststeld.

   Dan nu vulkanen.

   Je linkt naar nu.nl en natuurlijk niet naar de wetenschappelijke studie

   ” Een artikel geschreven door geologen en opgenomen in the Geological Society.”

   En het wetenschappelijke artikel staat hier

   sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/early/2017/05/26/SP461.7.full.pdf

   en in de tekst van het artikel staat het volgende

   “We do not consider it likely that volcanism has played a significant role in triggering the current retreat, for which there is compelling evidence that the forcing has initiated from the margins (Turner et al. 2017), but we do propose that subglacial volcanism has the potential to influence future rates of retreat by (1) producing enhanced basal melting that could impact upon basal ice motion and (2) providing edifices that may act to pin retreat.”

   De auteurs zien dus geen reden om aan te nemen dat de vulkanen op het ogenblik verantwoordelijk zijn voor de afname van ijs.

   Wat jij schrijft “Wat Jan Rotmans ook niet aangeeft is dat met name onder dit gebied veel vulkanisme voorkomt wat mede van invloed kan zijn op de smelt van het ijs aan de kusten van onderaf.”

   Wordt dus niet onderbouwd door de mensen die de studie hebben geschreven waar je zelf naar verwijst.

   Iets waar ik je ook al eerder op heb gewezen.

   Jij presenteert je als iemand die

   “Ik pretendeer niet compleet te zijn en alles over het gebied te weten maar ik heb me wel verdiept in de smelt en aangroei van het ijs op Antarctica.”

   Maar dat blijkt helemaal nergens uit, je hebt een geloof en dat moet je verdedigen en je kunt niet toegeven dat er andere resultaten zijn dan diegene die je al 3 jaar als enige waarheid probeert te verkopen.

  • Marc 14 augustus 2018 om 10:30 - Antwoorden

   Beste Hugo, verdiep je eens in warmteverliesberekeningen, hoe koudebruggen daarin verdisconteerd worden, wat de ventilatieverliezen zijn en tenslotte, hoe je een warmtepomp dimensioneert. Jij blijft in kringetjes praten over de capaciteit van een warmtepomp terwijl de basis een warmteverliesberekening is. Wist je dat je ook warmtepompen met een hogere capaciteit dan 4 kW kan kopen zodat je de capaciteit kan afstemmen op de uitkomst van de warmteverliesberekening inclusief alle warmtelekken? Met dat als achtergrond is jouw hele betoog wat raar want dat gaat er vanuit dat er alleen maar 4 kW warmtepompen zijn.

   • j.e.reinders 14 augustus 2018 om 10:55 - Antwoorden

    Beste Marc.
    Er bestaat meer dan louter warmte pompen.
    In mijn woonplaats is een school energie neutraal gemaakt (hobby van de gemeente) door isolatie en het plaatsen van zonnepanelen op het dak en infrarood panelen aan het plafond.

    • Marc 14 augustus 2018 om 11:18 - Antwoorden

     Weet ik j.e. reinders. IR panelen kunnen handig zijn op plekken waar je slechts een paar uur per dag warmte wil voelen. Temperatuur kan dan veel lager zodat het warmteverlies ook minder wordt en de IR straling toch comfortabel aanvoelt.
     IR verwarming acht ik ongeschikt als primaire verwarming voor woonkamers omdat je puur elektrisch aan het stoken bent. Voor badkamers is het wel ideaal.

     Maar in dit geval was het onderwerp warmtepompen naar aanleiding van het hybride verhaal van Hugo.

 3. linkjesman 14 augustus 2018 om 10:28 - Antwoorden

  Hugo,

  Zwally beschrijft een proces van ijsaangroei wat al meer dan 10.000 jaar

  Uhm dan gaan we maar weer eens de studie van zwally lezen (dus niet het persbericht)

  De toename van de hoeveelheid ijs is geen conclusie van Zwally zelf maar van Siegert (2003)

  “This thickening is likely a result of the marked increase in accumulation that began in the early Holocene, �10 ka ago, with a 67–266% increase from the Last Glacial Maximum as derived from six ice cores (Siegert, 2003).

  sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379102001919

  Daar twijfel ik ook niet aan, en daar gaat het dus helemaal niet over.

  Ik als linkjesman heb je er al 3 jaar geleden op gewezen dat er andere metingen bestaan dan die van Zwally namelijk die van GRACE. En ik als linkjes man heb je er ook op gewezen dat Zwally zijn metingen bestaan uit een interpretatie van 2 series satellieten met een pauze er tussen van een jaar zodat de metingen van de verschillende satellieten geen overlap hebben zodat er geen calibratie van de resultaten kon plaats vinden, ik heb je er ook op gewezen dat de methode van Zwally een model gebruikt om sneeuw/ijs hoogte om te zetten in massa.

  Zwally meet dus tussen 1992-2001 en 2003 – 2008 met 2 verschillende satelieten
  GRACE meet dus tussen 2002 en 2017 in 1 doorlopende serie

  Zwally bepaald de massa door met een model hoogte om te zetten in massa, dit heeft problemen dat je over enorme oppervlakten een model moet maken hoe sneeuw langzaam om wordt gezet in ijs, verder heb je een probleem dat er ook nog sprake is van een vrij flexibele ondergrond die snel omhoog komt wat de resultaten nog weer bemoeilijkt aangezien Zwally alleen de bovenkant meet. Hij moet dit dus ook in zijn model zien te vangen.

  GRACE meet massa variatie en bepaald dus vrij direct het verschil tussen de begin en de eind toestand.

  sciencemag.org/news/2018/06/rising-bedrock-below-west-antarctica-could-delay-catastrophic-ice-sheet-collapse

  Dat blijkt uit de gegevens van NASA, dat staat inderdaad niet ik wikipedia, dat betekend natuurlijk nog niet dat de metingen niet beschikbaar zijn

  climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/

  “En vervolgens de volgende vraag wat de aangroei was in dezelfde periode.”

  Hugo zo als ik je reeds heb uitgelegd meet GRACE het verschil in massa en dat is dus NETTO dus toe en afname

  Ik kan niet oordelen of Zwally gelijk heeft of dat GRACE betere resultaten geeft, maar ook jij bent geen expert op het gebied van antarctisch ijs en hebt geen doorslaggevende reden om Zwally als “beter” te kwalificeren. Dus als je de conclusie trekt (en dat doe je) dat het ijs op Antarctica toeneemt vertel je op zijn best een halve waarheid.

  Verder heb ik je ook verwezen naar een nieuwere studie

  nature.com/articles/s41586-018-0179-y

  Die ook afname van de hoeveelheid ijs vaststeld.

  Dan nu vulkanen.

  Je linkt naar nu.nl en natuurlijk niet naar de wetenschappelijke studie

  ” Een artikel geschreven door geologen en opgenomen in the Geological Society.”

  En het wetenschappelijke artikel staat hier

  sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/early/2017/05/26/SP461.7.full.pdf

  en in de tekst van het artikel staat het volgende

  “We do not consider it likely that volcanism has played a significant role in triggering the current retreat, for which there is compelling evidence that the forcing has initiated from the margins (Turner et al. 2017), but we do propose that subglacial volcanism has the potential to influence future rates of retreat by (1) producing enhanced basal melting that could impact upon basal ice motion and (2) providing edifices that may act to pin retreat.”

  De auteurs zien dus geen reden om aan te nemen dat de vulkanen op het ogenblik verantwoordelijk zijn voor de afname van ijs.

  Wat jij schrijft “Wat Jan Rotmans ook niet aangeeft is dat met name onder dit gebied veel vulkanisme voorkomt wat mede van invloed kan zijn op de smelt van het ijs aan de kusten van onderaf.”

  Wordt dus niet onderbouwd door de mensen die de studie hebben geschreven waar je zelf naar verwijst.

  Iets waar ik je ook al eerder op heb gewezen.

  Jij presenteert je als iemand die

  “Ik pretendeer niet compleet te zijn en alles over het gebied te weten maar ik heb me wel verdiept in de smelt en aangroei van het ijs op Antarctica.”

  Maar dat blijkt helemaal nergens uit, je hebt een geloof en dat moet je verdedigen en je kunt niet toegeven dat er andere resultaten zijn dan diegene die je al 3 jaar als enige waarheid probeert te verkopen.

 4. AdamSmith1775 14 augustus 2018 om 17:42 - Antwoorden

  Geachte heren Hugo Matthijssen, Hans Labohn, Hetzler, dank voor Uw aller Klimatologisch Gerelateerde Reacties ook voor de wens, ergens uitgesproken, dat de Politiek zich meer zou moeten interesseren in Uw aller aangebrachte Klimatologische Kennis.
  Wel mijne heren, de eerder drie genoemde Schrijvers heb ik met regelmaat gevolgd en heb respect voor Uw nuchtere Natuurkundige kijk en kennis over en van de werkelijkheid rond ons Klimaat.

  Helaas moet ik constateren dat een wel erg groot deel van de respondenten kortgezicht “Populistisch uit hun NEK LULLEN” puur aandacht vragen anderen afkraken op het geschreven woord. Typisch gedrag van Linksgeoriënteerde figuren.

  Wanneer U denkt met dit soort retoriek aandacht bij de Politiek te kunnen verwerven? Vergeet het maar. Juist met dit soort Populistische retoriek is U in de ogen van de Politiek een makkelijk schaap om te scheren daarmee te negeren.

  Jammer, heel jammer dat dit mooie nuttige Medium “Climategate” met vrijwel uitstekende en ware onderwerpen zo wordt misbruikt. Verlaagd tot een lachertje waar niemand op zit te wachten.

  Mijn oprecht advies aan U allen: verenigt U in een gerichte (herkenbaar) Zakelijk en vakkundige Retoriek al Uw kennis samengebald met als enig doel de Nederlandse Gemeenschap en de Politiek wakker te schudden hen te stopen met het doorgaan van de Enorme Misstap Nederland “Energie Neutraal” te moeten maken.

  Dat is wat U allen moet doen U verenigen in een (1) afgeschoten Pijl aan de Media, Uw kennis en kunde te Publiceren te tonen aan het Publiek welk Uw lezers zouden kunnen en moeten delen in het bewust afstand nemen van het puur Politieke geënsceneerde “Energie Neutraal” beleid van de Elitaire Nederlandse Bestuurlijke Macht.

  Dat is waarop U zich allen moet richten, de Nederlandse Samenleving te behoeden voor deze komend Catastrofale Energie Transitie.

  Met Liberale groet van Adam Smith

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 14 augustus 2018 om 17:58 - Antwoorden

   Adam Smith,

   Wij kunnen ons – uiteraard – vinden in jouw wensen. Maar wij beschikken niet over de fondsen (subsidies) en mankracht om onze boodschap breed uit te venten. Nochtans doen we ons best en zijn we ook achter de schermen actief. Wij hopen dat die inspanningen op enig moment resultaat zullen afwerpen.

 5. renevers 14 augustus 2018 om 18:49 - Antwoorden

  Levert de huis energie centrale tijdens zijn levensduur evenveel energie als wat het apparaat heeft gekost aan energie? Die kleine windmolens hebben een lagere efficiëntie wat dat betreft dan grote windmolen. Trek maar een grote post af van de levering voor de investering. Mogelijk is dat reking houdend met allerlei aanpassingen in je huis, de korte levensduur van windmolens, onderhoud , aanschaf en levensduur van regel elektronica je bijna niks meer overhoudt.

  Nog altijd geldt: er wordt in energie opbrengst van alternatieve energie geen rekening gehouden met geïnduceerde verliezen op het grotere netwerk door productie in vlagen ,afhankelijk van zon en wind productie die door meteorologische factoren worden bepaald) . Kenmerkend is de sterk wisselende productie niveau van de backup stroom levering uit fossiele energie bronnen, die moeten bijpassen voor continuiteit van stroomlevering om het net steeds voor de volle 100% te voorzien van stroom. Dat maakt dat er geen hoogrendement basislast centrales worden gebruikt die slechts geleidelijke en beparkte vermogens aanpassingen doorvoeren en semi permanent moeten aanstaan. en noodgedwongen vervangen moeten worden in het grotere stroomnetwerk door snel opstartbare en inherent lagere energieconversie efficiënte stroom generatoren voor brandstof . In gedachten zijn de enkele cyclus aangepaste vliegtuig straal motoren op aardgas met een generator ,met een rendement zo laag als 25% Kan uit aardgas in basislast met 61% rendement stroom gemaakt worden uit aardgas(Irshing -De; staal al jaren inactief!!) , in dergelijk bijschakel centrales is dat slechts met 25-35% van brandstof naar stroom.. Dit verlies aan conversie efficiëntie komt nog bij een boel andere verliezen zoals rechtstreeks regelverlies , veel groter dan normaal transport verlies (ohmse en inductie verliezen), opslag verliezen en discard van productie die niet gebruikt of opgeslagen kon worden. Ga je de geïnduceerde verliezen uit fossiele bronnen aftrekken van de levering van in stoten geleverde totale alternatieve energie dan blijft er bijna niks over. Over blijft volgens le Pair maximaal 30% volgens mijn berekeningen tussen +10% en -10% van de bruto waarde van de alternatieve productie Zo+Wi. Het is dus zelfs mogelijk dat de alternatieve bronnen zoveel geïnduceerde verliezen veroorzaken in het netwerk dat ze een hogere fossiele energie noodzaak eisen dan in een netwerk dat zonder de generatie van stroom zonder vlagen hoeft te rekenen dus met veel meer basislast. Met aftrek van alle verliezen en amortisatie van geïnvesteerde energie in het systeem heeft zon en wind strom injectie in het systeem als het stroomnet geen voordeel meer.

  De staat doet geen enkel onderzoek naar de grootte en de boekhouding van dergelijke verliezen terwijl dat heel makkelijk zou zijn voor grootte centrales en voldoende nauwkeurig voor schatting van kleinere stroom productenten uit fossiel. Men slikt klakkeloos het verhaal van de groene mythe dat “wind en zonne energie” fossiele bronnen sparen en dus CO2 vermijden. Juist dat moet aangetoond worden. Een enkele windmolen of zonnecel in een groot netwerk zal wat besparen, maar door de opschaling van de generatie uit deze bronnen treden heel andere effecten op die het omgekeerde bewerkstelligen dan wat de doelstelling was.
  Helaas is het doel van de groene mythe , altijd het vermijden van de levering van stroom door kernenergie uit U en Th , uit thermische dan wel snelle reactoren, geweest. Kernsplijting is een energiebron die wel een enorme plus in netto levering heeft zonder veel nadelen ondanks de karakter moord die op kernenergie is gepleegd in de laatste 50 jaar door de pers TV en Holywood. Alles wat de massa aan burgers weet over kernenergie is bedacht door een op project Mockingbird gelijkend informationeel CIA programma tegen kernenergie en is fout. (CIA chef William Colby : “if everthing, what the civilian thinks, is false , we know that we have full penetration”). Aanwezig voor ons ,is nu een energieplan , dat gekarakteriseerd kan worden als “Morgenthau light ” voor Europa ,waarbij de Europese energie problematiek onder curatele van de Amerikanen blijft voor de fossiel vormen gas ,olie en kool,en dat zon en wind niks bijdraagt zodat de Europese gemeenschappen opgezadeld worden met een zware bal aan hun enkel waardoor het continent geen competitie in economie of politiek kan gaan vormen voor de Amerikanen en weer een rol zou kunnen spelen op het wereld toneel. Het is politiek voor een energie systeem opgedwongen aan een groep vazalstaten van een continent dat op koloniale wijze gedomineerd wordt door Amerikanen en de Elitisten . Het theoretisch gevaar van kernwapens in Duitsland is weinig zeggend. Wapens die nu zelfs in Noord Korea , Pakistan en Israël opduiken, dus in landen zonder veel vreedzame kernenergie gebruik in energie opwekking of isotopen gebruik . In Engeland en Frankrijk zijn de wapens er al sinds kort na de uitvinding ervan . Groene energie die niks oplevert en geen targets haalt of kan halen, maar veel geld ,mankracht, energie en materiaal kost is een garantie voor het instorten van de huidige welvaart. Het is de slechtste investering van de revenuen van ons aardgas, die maar denkbaar is. Dat moet verborgen blijven. Blunders in energie strategie moeten verborgen blijven en daar zorgt de zorgeloos babbelende Rothmans voor.

  Voor wat over 10 jaar jaarlijks aan openbare en verborgen subsidie aan zon en wind wordt besteedt had je je jaarlijks een kerncentrale kunnen bouwen. Ik pleitte jaren geleden al om van de aardgas baten een gedeelte te besteden in de aankoop van nu nog goedkoop U235 in de mate waarin onze energie opgebruikt worden in de gas en olie winning. Dus X kWh aan gaswinning moet gecompenseerd worden in de aankoop van X kWh Uranium 235 in natuurlijk Uranium ,door Nederland. ..Je kunt dan over een tijdje na uitputting van al ons gas over Uranium beschikken . Th en U238 zullen altijd zo goedkoop blijven dat er geen stock nodig is . Enkele promille van de aardgas inkomsten zouden voldoende zijn voor een dergelijk aankoop beleid. Helaas kerncentrales zijn uit den boze.

  Professor Jan Rothmans is een blinde optimist die mogelijk bewust is van de zwakheden en onmogelijke projecties ,maar die zonder zelfkritiek verder gaat, omdat het hem een leuke baan en status oplevert. Zijn bestaan is mogelijk door de betreurenswaardige slechte wetenschapsjournalistiek in de massa media in de westerse wereld, die hem had moeten terugfluiten. Hij is nu een typische door een socialistische staat in functie gestelde propagandist die legitimatie voor beleid moet organiseren. Ondanks zijn studie in wiskunde moet je met berekeningen moet je bij dergelijke figuren niet aankomen. Die kunnen en willen ze niet vatten, door hun groen cognitieve dissociatie. Figuren als Rothmans verdedigen zich dan met : er zijn “experts” en “autoriteiten” die iets anders beweren. Jan Rothmans is de typische “denker” van uit “thinktank” atmosfeer van arrogante links groene clubjes en waarschijnlijk een diepe staat apparatchik: hij weet alles beter en met het vleugje zelfdeceptie als gevolg van narcisme weet hij alles te combineren in een verhaal voor de onkritische groen gehypnotiseerde meute van Nederlandse nitwits. Het ontbreken van permanente controle van uitgangspunten en zelfkritiek staat garant voor onwetenschappelijk gezever. Ergo :stukjes van de hand van Rothmans zijn niet meer dan zweverijtjes.

  Wat betreft het huis als energie centrale:
  We wachten nog steeds op de betaalbare gasboiller, warm water koker die als neven product elektriciteit aan het net levert, zonder de extreme vlagerigheid van zon en wind stroom generatie. En de centrale verwarm ketel op aardgas die de gaswarmte gedeeltelijk omzet in elektriciteit? . Rothmans blijkt niet te willen verklaren waarom deze omwikkelingen nog niet doorgevoerd zijn. Het zou kunnen dat deze dingen technisch onmogelijk zijn of pas bij een bepaalde schaalgrootte maakbaar zijn. Je kunt er van uit gaan dat voorlopig stroom uit dergelijke boilers of centrale verwarmingen zo duur zou zijn dat niemand het kan betalen of wil investeren. Of mogelijk is dat de opbrengst in energie minder is dan de investering in energie. Dat is interessant, maar daar hoor je niks over.

  • Marc 14 augustus 2018 om 19:19 - Antwoorden

   @Renevers, hoeveel MWh accuopslag denk je nodig te hebben om de fluctuaties op te vangen in stroomopwekking die volgens u tot gevolg hebben dat er laag renderende gascentrales ingezet gaan worden? Kan je nog steeds een groot gedeelte van de stroombehoefte verzorgen tegen 61% minus de rendementsverliezen bij terug modulatie naar bijv 60%.

   Met accu’s zoals bijvoorbeeld de Tesla accu in Zuid Australie ( zie https://www.utilitydive.com/news/south-australias-grid-service-costs-slashed-90-by-tesla-battery/523436/ ) zou je in theorie tegen geringe omzetverliezen dat gat kunnen vullen en één ding is zeker, accuopslag wordt steeds goedkoper.

 6. Hugo 14 augustus 2018 om 20:15 - Antwoorden

  Marc Met die accu’ s kun je net wal langer windfluctuaties binnen de grenzen van het net houden. zoals de kaarten nu staan hebben ze schoon genoeg van die weerafhankelijke stroomproductie.
  ” Energy security
  Australia is a significant net exporter of coal, uranium and natural gas and has abundant
  renewable resources. As a net energy exporter, Australia’s energy security position has
  been considered solid for many decades. However, the country is increasingly exposed
  to new challenges for maintaining security of energy supply, a situation that is markedly
  different from how energy security was perceived only five years ago. In 2016, the
  country saw itself confronted with a state-wide blackout in South Australia, several
  situations of load shedding and gas shortages, and power reliability issues are
  anticipated under severe climate situations in 2017-18 in Victoria and South Australia. To
  deal with such multi-sector energy security risks, the Commonwealth government should
  regularly update and publish the National Energy Security Assessment (NESA); the last
  one was presented in 2011.”
  Blz 15
  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesofIEACountriesAustralia2018Review.pdf

 7. Hugo 14 augustus 2018 om 20:24 - Antwoorden

  Marc
  kijk hier eens naar uit een rapport van 2010
  The entire pumped storage hydro capacity in the UK can provide up to 2788MW for only 5 hours then it drops to 1060MW, and finally runs out of water after 22 hours.
  2788MW x 5 uur = 13940MWu
  1060MW x 17uur = 18020 MWu

  Totaal 31960 MWu Hoeveel tesla accu’ s zijn dat beste marc
  bron: https://www.johnmuirtrust.org/about/resources/594-analysis-of-uk-wind-power-generation-november-2008-to-december-2010

  • Marc 14 augustus 2018 om 20:37 - Antwoorden

   Jij begrijpt mijn vraag niet aan renevers. Zonder windmolens worden gascentrales ook op en af geregeld want de vraag is nou eenmaal variabel. Met windmolens zijn er meer fluctuaties waardoor je de omvang van de fluctuatie gedurende een relatief korte tijd hoeft op te vangen met opslag waardoor je de rest binnen de regelsnelheden van de zuinige gascentrales kan opvangen. Ik stelde de vraag omdat een terecht kritiekpunt is dat er mee snelle minder zuinige gascentrales ingezet moeten worden om de snelle fluctuaties op te vangen. Zo’n accu is retesnel, kan gedurende een korte tijd veel vermogen leveren en die korte tijd is dan het window waarin je de gascentrales kan bijregelen. De omvang van de fluctuatie, de snelheid, de voorspelbaarheid, de omvang van het vermogen waarvan de vraag gestuurd kan worden, eventuele import/export, allemaal parameters die van invloed zijn op de omvang van de accu.

   Dus het gaat niet om langdurige opslag.

   • Hugo 15 augustus 2018 om 13:03 - Antwoorden

    Marc Zoek eens het vrije regelmatige 24 uursverbruik op dan zie je iets heel anders dan de pieken en dalen van wind. Vervolgens kun je dan op de laagste vraag in de nacht dan kun je op dat vermogen centrales continu laten doordraaien met een rendement tot 55 á 60% windvermogen piekt ook in de nacht en drukt deze hoog rendement centrales van het net en dat geeft dan een fors inpassingsverlies en extra CO2 uitstoot.

 8. renevers 14 augustus 2018 om 22:29 - Antwoorden

  @marc en @hugo: Bedenk dat accu’s energie opslaan MET VERLIES , dat ligt tussen de 25 en 40% per opslag cyclus. Verder gaan accu’s maar een bepaald aantal cycli mee… Zeg maar optimistisch 2000x met afname van rendement in de tijd en hoger wordend opslag verlies. Reken maar zes jaar. Accu’s maken kost energie en grondstoffen. De hoeveelheid lithium wat tegen lage kosten te winnen is beperkt. Voor stationaire toepassingen zou je om lithium te sparen,voor transport toepassingen, kunnen denken aan Natrium Zwavel accu’s voor opslag van stroomgrid electriciteit variaties. Maar de hoeveelheid coulombs om op te slaan van een net is absoluut overweldigend zelfs een groot accupark is maar een druppel op een gloeiende plaat. Je zult dan bij elke grote stad, dat is het meest optimaal electriciteits transport te minimaliseren accuparken moeten bouwen. De kosten daarvan zijn hoger dan van pomp accumulatie. Hoe groot de capaciteit van de accu’s in totaal zouden moeten zijn is niet te stellen. Maar ga uit van een halve dag consumptie, dan kun je de dag nacht variantie van de zonnecellen absorberen en verdelen over de hele 24 uur. Seizoen variaties en langdurige uitval van zon en wind kun je zo niet dekken, maar het zou wel een heleboel schelen. Vraag is wat het kost en hoeveel de stroomprijs daarmee naar boven gaat. De pompopslag bekkens worden nu alleen gebruikt om kortstondige vraag te dekken, dus vermogens vraag van enkele minuten tot enkele uren en noodvoorziening, maar de capaciteit is maar zeer gering. En de kosten van de installaties en de oppervlakten aan water zijn aanzienlijk.
  Bekijk het zo: Duitsland heeft ongeveer 40 GW zon plus 40 GW wind bij een gemiddeld gebruik van 65 GW (piek 85 GW -dal 55 GW) .. Pomp opslag is een bijdrage van 1 a 2 GW voor enkele MINUTEN. Belangrijker is opschroeven van productie uit gewone stuwmeren en import uit Noorwegen of de alpenlanden.
  S nachts valt zon uit en daarmee kan zo maar 40 GW verdwijnen.
  Als zon en wind maximaal staan is er een overproductie van gemiddeld al 15 GW. Voor netstabiliteit is er sowieso een 25-30GW aan roterend geproduceerd vermogen nodig en moet uit conventionele centrales komen (steenkool of kernenergie) , Duitsland kan nu dus al enorme overschotten aan stroom produceren
  stel maar 25GW roterend, consumptie 65GW mogelijke bijdrage 40GW ; zon en wind leveren theoretisch max 80 GW , dus nu al moet in dergelijk geval 40GW opgeslagen worden. Dat is astronomisch veel . De huidige grootschalige accu’s zijn slechts in de orde van enkele Megawatt.

  Bedenk wel: laadstromen kunnen veel lager zijn dan ontlaadstromen ;opladen kost langer. Je kunt soms veel stroom opslaan in de accu maar je kunt het maar met een bepaalde capaciteit ontladen. Je kunt niet de volle 100% van de accu in een uur terug produceren ook al zou je willen.. Hij zou slechts zeer kort meegaan. Dus je hebt te maken met beperkt oplaad en ontlaad vermogen W en beperkt opslag vermogen Wh. Een en ander vraagt overdimensionering en optimalisatie. Inderdaad als je stroom gratis en onbeperkt zou kunnen opslaan is zon en wind interessant.. Maar het is niet gratis.. Het is absoluut super duur, veel duurder dan de productie kosten van die stroom in zonnecellen en windmolens! Die Tesla accu’s zijn gebaseerd op schaars aanwezig lithium en zijn duur. Je kunt op de energie die het kost om accu’s van een Tesla te produceren 200.000 km met een vergelijkbare auto rijden. Dat lijkt me 6 jaar en dan zijn die Tesla accu’s ook versleten en in tussen tijd moesten die Tesla accu’s nog opgeladen worden.
  Dus wie weet is de Na-S batterij iets voor de toekomst..Het lijkt me het enige alternatief voor grootschalige opslag. Maar bedenk wel dat er dan hele accustraten van vele hectares aan accu’s en aanpassings electronica rond de elke grote stad zullen staan.

  De groenen maakten anti reclame tegen kernenergie door te stellen dat uiteindelijk vele kernreactoren als “uitgebrande radioactieve puisten” in het land zouden liggen die grote oppervlakten in beslag zouden nemen. Reactoren nemen echter slechts een oppervlakte in met een cirkel van 50 -60m (Het reactor gebouw met binnen in het primaire circuit en de afscherming, de enige plek met wat radioactiviteit in het staal) de rest van een centrale terrein wordt niet radioactief. En dan is er wat berging nodig van de enkele tonnen radioactief afval per centrale in een opslag gebouw. Maar Nederland zou maar 12 grote reactoren nodig hebben voor AL zijn stroom. Al deze gebouwen zouden uiteindelijk na 100 -200 jaar afgebroken( of hergebruikt zoals de Ringhals centrale in Zweden) kunnen worden na verval van de radioactiviteit. Maar alleen al het opslaan van stroom in accuparken zo tientalen vierkante kilometer aan industrie terrein kunnen vergen vergeleken met <1 km2 in totaal van radioactief te behandelen bebouwd terrein voor reactoren. Denk bij accuparken aan voor Nederland aan een tiental vierkante kilometer voor een halve dag opslag van de 10-13GW gemiddeld die nederland opwekt en gebruikt. De technologie voor NA-S is nog in ontwikkeling, niemand weet wat het gaat kosten. Op de achterkant van een envelop, heb ik ooit berekend dat de accu opgeslagen kWh uit zon of wind dicht in de buurt van de 1 Euro zal kosten (afschrijving, rente, vervangingsduur, opslag capaciteit, energie verlies, langdurige opslag).

  Ook voor de industrie zou de prijs van stroom zo duur kunnen worden na accu opslag.. Met die dure stroom wordt dan hele dure producten gemaakt die nergens in de wereld verkocht kunnen worden en die dure stroom maakt dan ook je pak melk, een uurtje zitten in café ,de elektrische tram weer duurder. Je zult zien dat socialistisch Venezuela van nu ,een prima predictie kan zijn voor de toestand van Nederland in de toekomst. Bij ons zijn het groene socialisten. Socialisten bekend van hun 10 en en 20 jaren plannen en hun voorspelling van een mooie toekomst . Utopie van het model, naast de dystopie van de realiteit..

  Stroom moet om betaalbaar te zijn "on the fly " worden geproduceerd. Continue en op vraag. Dan kan stroom voor 10 cent per kWh worden gemaakt en kun je het zonder na te denken gebruiken. Moet je zon en wind opslaan dan vervalt het "goedkoop geproduceerd" argument , wat zelfs ook niet waar is voor haar productie kosten. Als stroom op de stroommarkt een lage of negatieve prijs heeft door de vlagerige overproductie is die stroom niet "goedkoop" maar gewoon duur gemaakt en "waardeloos" verkocht of vernietigd. Groenen hebben het vaak in brochures over die "goedkope" stroom maar ze gebruiken met opzet de verkeerde term.

  De variaties in productie niveau voor centrales zouden zonder de windmolens en zonnecellen veel en veel lager zijn. Veel basislast centrales kunnen hun productie 20% op en neer laten variëren en dat was vroeger voldoende voor VRAAG variaties. Nu zit je echter met AANBOD variaties daar bovenop. Ook vroeger was variatie al een probleem, dat kon echter opgelost worden door nachtstroom goedkoper te maken en zo nog wat vraag in de nacht te creëren. Als nu in Duitsland de zonnecellen stoppen met produceren bij zonsondergang moet een equivalent van soms 30 kerncentrales van 1 GW =30GW gecompenseerd worden met nieuwe productie…En 's morgens moeten die centrales weer uit bij zonnig weer. Die flip flop kost alleen al energie maar het erge is dat je dus met laag conversie rendements centrales dat aan en uitschakelen moet doen. Basislast centrales dus met gecombineerde cyclus gebruik je daar niet voor. Centrales worden nu dus continue aan en uitgezet of hoog naar laag en terug geregeld. Irshing -61% rendement staat al 10 jaar stil en is aangeboden voor sloop. Past niet in het huidige sterk wisselvallige aan- uit- aan- uit schema.
  Je ziet dus met toenemende hoeveelheid zon en windfractie het gemiddelde opwek rendement in Duitsland afnemen en het fossiel brandstof gebruik voor alle stroom in Duitsland blijft ongeveer hetzelfde. Duitsland zal straks meer CO2 uitstoten door de sluiting van de kerncentrales en die stroom zal niet vervangen worden door windmolen en zonnecel productie maar door bruinkool. De winst van de productie zonder brandstof bij wind en uit zon verdwijnt in de verlaging van het gemiddelde conversie rendement.

  • Marc 15 augustus 2018 om 07:15 - Antwoorden

   Kom op zeg renevers, ik had jou hoger ingeschat. De Tesla batterij waar ik het over had en keurig een linkje van had voorzien heeft geen roundtrip efficiency van 60 – 75% maar eerder tegen de 90%. Verder heb je mijn vraag niet goed begrepen want ik benoemde specifiek de ramp-up en ramp-down tijden van gascentrales als parameter voor het bepalen van de omvang van de opslagcapaciteit.

   Als ik dan kijk naar https://www.gawalo.nl/installatiebranche/artikel/2011/05/gasturbine-in-energiecentrale-haalt-recordrendement-1013792 waarin staat dat het vermogen met 35 MW per minuut veranderd kan worden en dat dit soort centrales bij 60% output nog 55% rendement halen. Ze starten op in een half uur en kunnen dan 500 MW leveren. Dus stel je gooit alle snelle slecht renderende centrales eruit en je valt terug op een Tesla batterij dan is het gat om te vullen worst case 500 MW x half uur is 250 MWh aan opslag. Kleine schommelingen kunnen in enkele milliseconden voorzien worden door die Tesla batterij.

   Maar dat is niet het enige, er is ook nog iets van vraagsturing waarvan de mogelijkheden straks met meer acculaders aan het net, alleen maar toenemen. Daar zou je straks toch eenvoudig enkele GW aan vermogen mee kunnen sturen. Dan is er ook nog iets van vraagsturing in de industrie, een mooi onderzoek hierna is deze http://www.nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Demand-response-2014.pdf

   Maar terug naar mijn vraag, stel in Nederland valt binnen een uur tijd 10 GW aan windenergie weg en 5GW is tijdelijk op te vangen met vraagsturing, dan zou je me de zuinige hoog renderende gascentrales met 10 centrales 5 GW kunnen bijschakelen in een half uur. Als dat niet snel genoeg is kom je met een 1 GWh batterij een heel eind en vervalt het bezwaar dat laag renderende gascentrales ingezet worden. Tegen die tijd dat er in Nederland 10 GW aan windvermogen staat dat binnen een uur kan wegvallen zal een accu rond de 200 euro per kWh kosten en heb je voor 200 miljoen euro 1 GWh aan opslag in het net hangen.

  • Scheffer 15 augustus 2018 om 09:42 - Antwoorden

   Dank Renevers! Goed onderbouwde contra-feiten en analyse. Batterij opslag van wisselvallige “duurzame” energie maakt het alleen nog maar “duurzamer” en wereldwijd nog meer milieu vervuilend. Batterij opslag wereldwijd van wisselvallige elektriciteit is een “duurzaam” sprookje van de milieuclubs en hun academisch industrieel-complex, om het klimaat te redden en als gevolg het milieu grootschalig te vervuilen.

  • Frans Galjee 15 augustus 2018 om 12:59 - Antwoorden

   Helder betoog en niets op af te dingen!
   Over opslag mogelijkheden zie ESOEI en onderwerp over energie kannibalisme. Bron Wikipedia

 9. Marc 15 augustus 2018 om 07:17 - Antwoorden

  Kom op zeg renevers, ik had jou hoger ingeschat. De Tesla batterij waar ik het over had en keurig een linkje van had voorzien heeft geen roundtrip efficiency van 60 – 75% maar eerder tegen de 90%. Verder heb je mijn vraag niet goed begrepen want ik benoemde specifiek de ramp-up en ramp-down tijden van gascentrales als parameter voor het bepalen van de omvang van de opslagcapaciteit.

  Als ik dan kijk naar https://www.gawalo.nl/installatiebranche/artikel/2011/05/gasturbine-in-energiecentrale-haalt-recordrendement-1013792 waarin staat dat het vermogen met 35 MW per minuut veranderd kan worden en dat dit soort centrales bij 60% output nog 55% rendement halen. Ze starten op in een half uur en kunnen dan 500 MW leveren. Dus stel je gooit alle snelle slecht renderende centrales eruit en je valt terug op een Tesla batterij dan is het gat om te vullen worst case 500 MW x half uur is 250 MWh aan opslag. Kleine schommelingen kunnen in enkele milliseconden voorzien worden door die Tesla batterij.

  Maar dat is niet het enige, er is ook nog iets van vraagsturing waarvan de mogelijkheden straks met meer acculaders aan het net, alleen maar toenemen. Daar zou je straks toch eenvoudig enkele GW aan vermogen mee kunnen sturen. Dan is er ook nog iets van vraagsturing in de industrie, een mooi onderzoek hierna is deze (+www i.v.m. moderatie) nederlandict.nl/wp-content/uploads/2017/10/Demand-response-2014.pdf

  Maar terug naar mijn vraag, stel in Nederland valt binnen een uur tijd 10 GW aan windenergie weg en 5GW is tijdelijk op te vangen met vraagsturing, dan zou je me de zuinige hoog renderende gascentrales met 10 centrales 5 GW kunnen bijschakelen in een half uur. Als dat niet snel genoeg is kom je met een 1 GWh batterij een heel eind en vervalt het bezwaar dat laag renderende gascentrales ingezet worden. Tegen die tijd dat er in Nederland 10 GW aan windvermogen staat dat binnen een uur kan wegvallen zal een accu rond de 200 euro per kWh kosten en heb je voor 200 miljoen euro 1 GWh aan opslag in het net hangen.

  • j.e.reinders 15 augustus 2018 om 08:36 - Antwoorden

   Marc.
   Het doel van het energie/klimaat akkoord is om fossiele brandstof uit te faseren.
   Dus jouw verhaaltje om gas centrales te gebruiken om het manco van wind/zon energie op
   te vangen raakt kant nog wal.

   • Marc 15 augustus 2018 om 08:44 - Antwoorden

    j.e.reinders, het is nog lang geen 2050 en nog decennia lang zullen gascentrales op en afgeregeld worden in onze stroomvoorziening. Mijn betoog ging over het uitfaseren van laagrenderende snel reagerende gascentrales. Dat zijn dezelfde gascentrales die gebruikt worden om te onderbouwen dat windenergie veel minder CO2 bespaart omdat deze gascentrales tegen een lagere efficiëntie draaien.
    Dus hoezo raakt mijn verhaal kant nog wal. Als jij vindt dat dat zo is dan vindt je blijkbaar ook dat het verhaal dat meer windenergie leidt tot een lagere efficiëntie van gascentrales kant nog wal raakt.

  • Marc 15 augustus 2018 om 09:29 - Antwoorden

   Correctie, round trip efficiency van die Tesla batterij schijnt maar 80% te zijn. Maar goed, je kan laden op de momenten dat er toch een overschot is, doe je gelijk een beetje aan vraagsturing.

 10. Leen 15 augustus 2018 om 09:40 - Antwoorden

  Mooie ontwikkelingen van Siemens. Het rendement neemt wel af als de generator minder vermogen moet leveren:
  Deze info is vaak niet gedocumenteerd, dus ik kon ook in dit geval deze info niet op de Siemens website vinden.
  Om enigzins een indicatie te krijgen, zelf berekent:
  40% bij 127 MW
  46% bij 200 MW
  49% bij 236 MW
  55% bij 352 MW
  61% bij 575 bij MW

  Het probleem en de oplossing van de grote volatiliteit (binnen het kwartier) moet naar mijn mening bij de veroorzaker liggen.
  De accu-oplossing bijvoorbeeld moeten dan een onderdeel zijn van het windpark.

  Nu wordt het door Tennet opgelost door noodvermogen stand-by te contracteren (15.000 euro per MW per jaar) en circa 20x per jaar af te roepen en regelvermogen in te zetten, soms gratis en soms voor 200 euro per MWh en worden de kosten met name de kleingebruikers betaald.

  • Marc 15 augustus 2018 om 11:00 - Antwoorden

   “Het probleem en de oplossing van de grote volatiliteit (binnen het kwartier) moet naar mijn mening bij de veroorzaker liggen.”

   Dat zou bij een windpark van 700 MW leiden tot 175 MWh aan opslag. Ervan uitgaande dat vooralsnog het aandeel windenergie te gering voor opslag maar dat in 2023 het aandeel dermate groot is dat opslag gewenst is, dan zou je op basis van de prijzen per kWh opslag in 2023 moeten uitrekenen wat dat extra kost. Prijs per kWh opslag zal dan al onder de 100 euro per kWh zitten, tel er de benodigde regelelektronica bij op a 100 euro per kWh en dan kom je op een meerprijs van 35 miljoen aan opslag per windpark van 700 MW. Lijkt mij niet heel schokkend. Bij 15 jaar productie tegen 40% capaciteit en een prijs van 4 cent per kWh is er voor bijna 1,5 miljard euro aan stroom geproduceerd. Opslag kost dan maar 0,1 cent per kWh.

 11. Leen 15 augustus 2018 om 12:03 - Antwoorden

  Prima, maar dan wel NU oplossen en niet in 2023. Wacht anders maar met de uitrol van windenergie en kom t.z.t. met een complete, goed functionerende, inpasbare en betaalbare oplossing.

  Daarnaast:
  De kosten van het de netwerkaansluiting (i.g.v. Gemini 110 km zeekabel 220kV, incl.2x 400MW transformatorstation op zee), de transportverliezen tot aan de netwerkaansluiting komen uiteraard ook voor rekening van het windpark. Een windpark dat stil staat neemt ook vermogen op. Ik heb geen gegevens hoeveel dat is noch wie dat betaalt.

  De inzet van de grondstoffen voor de bouw van windparken, terwijl meer dan 60% van de tijd deze installaties geen vermogen leveren, drijft de prijs daarvan op en creëert een meer dan nodige vraag, met kans op schaarste van de grondstoffen als gevolg hiervan.
  Dit totaal van issues met windenergie maakt het geen goed alternatief voor een onze elektriciteitsopwekking. Het functioneert bij de gratie van het huidige netwerk en ’t kost ruimte, onnodig (teveel) burgergeld en grondstoffen.
  Het is beslist een boeiende techniek, maar dé oplossing is het niet.

  • Marc 15 augustus 2018 om 12:30 - Antwoorden

   Leen, ik ga er niet over. Lijkt me meer wat voor Tennet om die afweging te maken.

   Wat betreft gemini, de aansluitkosten zaten bij de garantieprijs van 17 cent per kWh in.
   Bij de nieuwe parken zouden de aansluitkosten gedekt moeten worden door 1,4 cent per kWh.

   Voor de rest maak ik mij niet zo druk aangezien ik verwacht dat op termijn windenergie goedkoper opgewekt kan worden dan fossiele stroom op het moment dat 12GW – 15 GW windturbines op zee ingezet gaan worden. Of het verschil in prijs voldoende is om zaken als opslag, de beperkte uptime van de achtervang gascentrales e.d. op te vangen betwijfel ik maar goed, het is een politieke keuze waar ik niet wakker van lig. Net zoals ik niet wakker lig van de kosten van de gezondheidszorg waarbij de kosten van de energietransitie een schijntje zijn. Ik maak mij drukker over de versnelde uitfasering van de gasaansluiting ondanks dat het mij niet meer raakt. Wat mij betreft moet dat getemporiseerd worden en dienen huizenbezitters goed voorgelicht gaan worden over wat de impact is wanneer bijvoorbeeld over 20 jaar het gas eraf gaat zodat iedereen in hun eigen tempo de wenselijke verbeteringen op het vlak van LTV en isolatie kan doorvoeren.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK