De lange weg van warrige taal naar wetenschap

leonardo da gioiella.

Als een wijs man, of een wijs mannetje, die we kennen plotseling onzin gaat uitkramen, dan ligt een conclusie voor de hand: die heeft koorts.

Als klein kind wist ik redelijk samenhangende taal te bezigen. Maar op een dag vroeg mijn moeder me iets, en mijn antwoord sloeg als een tang op een varken. Ze had niet anders verwacht, want ik had koorts, zeer hoge koorts. Daarbij, er was nog een verschijnsel, niet waarneembaar, noch voor mijn moeder, noch voor de dokter: als ik mijn deken tussen duim en wijsvinger nam, leek het alsof ik de stapel jute balen in de schuur van mijn vader met mijn kleine duimpje en mijn wijsvingertje omspande. En dat was toch echt ondoenlijk.

Is hier een placebo-effect denkbaar? Je neemt bij iemand de temperatuur op, maar houdt hem dan een thermometer voor die eventjes in een bak met water van 40 graden is gehangen. Zou zo iemand subiet gaan ijlen? En alles heel groot en onoverkomelijk gaan zien?

Iets voor een nieuwe Pavlov? Er is een leuk filmpje op Youtube: Neil deGrasse Tyson gaat op bezoek bij een psycholoog die voor zijn hond duizend poppen heeft gemaakt, die poppen een naam heeft gegeven, en dan de hond opdracht geeft om een pop met een bepaalde naam te gaan halen. DeGrasse Tyson laat in dit filmpje zien dat de hond die proef weergaloos uitvoert: how did this dog get so smart.

Stel, Onze Neil neemt de temperatuur op, laat het beestje een andere, niet gebruikte thermometer zien, zodat de hond weet: ik heb koorts – zou die dan met een verkeerde pop aankomen?

Lach niet, jullie, bij mensen werkt het ook! Michael Mann liet zijn collega’s een hockeystick zien, en een hele gemeenschap – de MBD, the Bunch of Mann Disciples – een groeiende gemeenschap klimatologen, begon warrige taal uit te slaan. En zag een grote onoverkoombare hindernis. En doet dat nog steeds. En de BGD – the Bunch of Gore Disciples – is aan het ijlen geslagen in wat als een politiek verhaal door het leven moet gaan.

Eerst die warrige taal – ik pik er drie elementen uit.

a) Een misplaatst pars pro toto: AGW. AGW is niet een gemeten grootheid, AGW is een conclusie op basis van een grafiek: de hockeystick. Die grafiek toont geen global warming aan. De grafiek toont dit: oscilatory abberations of model-driven temperature measurements (OAMdTM). Er mag dan geen conclusie worden getrokken. Nee, de vraag die dan gesteld kan worden luidt: lijdt dit tot opwarming van de aarde – zeg: alsof je de aarde in een pannetje op een gaspitje hebt gezet – en die vraag moet onderzocht worden.

b) Een (vooralsnog) misplaatst ijkpunt: equilibrium climate sensitivity (ECS). Ik heb dat altijd een onzin-begrip gevonden. Het klimaat beweegt, van de ene toestand naar de andere toestand. Die beweging kun je niet waarnemen, maar er is dus geen sprake van een equilibrium. Om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, moet je je blik kunnen laten gaan over eonen en eonen – ik bedoel, een alles overziende blik, niet een dingen over het hoofd ziende blik. Voor wie denkt dat iedereen in de climatologist community van mening is dat dat ijkpunt staat, zie Max Planck Institut für Meteorologie over ECS.

c) De functie van wolken in het klimaat. In het hiervoor genoemde document worden behartenswaardige, zeer behartenswaardige woorden uitgesproken over ons inzicht in het gedrag van wolken. Beter gezegd: ons gebrek aan inzicht. En in nog een paar documenten op bedoelde site. Zoals mij ook een “bewijs” is aangereikt voor AGW, waarin het enige dat bewezen wordt dit is: er is nog een hele weg te gaan voordat we de oorzaak en de gevolgen van wolken kunnen benoemen: zie Satellite-Based Reconstruction of the Tropical Oceanic Clear-Sky OLR and Comparison with Climate Models.

Ben ik nu bezig met my undertaking to assassinate climatology? Nee, het is mijn bedoeling kleine duwtjes te geven, mosterdzaadjes te zaaien, om klimatologie gezond te maken.

Climate volgens de Engelse wiki … terzijde, ik vertrouw wiki op klimaatartikelen absoluut niet meer, alles wordt onmiddellijk zonder bewijs aan climate change gekoppeld, maar daarom is het goed om wiki zelf aan het woord te laten … dus volgens wiki is climate measured by assessing the patterns of variation in temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, precipitation, atmospheric particle count and other meteorological variables in a given region over long periods of time.

Michael Mann.

Wel, met Mann en zijn BMD is dat teruggebracht tot één ding: temperatuur.

Wij kennen een maritiem klimaat met verschillende kenmerken. Klimaat gaat van tropisch klimaat tot poolklimaat, met subklimaten – met al hun eigenaardigheden. Maar we meten de globale gemiddelde temperatuur, alsof alles gelijkgeschakeld kan worden, en zeggen dan dat Het Klimaat verandert.

Al het andere lijkt er niet meer toe te doen. Behalve dan als er iets verdachts langs komt tussen dat andere, dat bijna vergetene. Dat wordt dan zonder deugdelijk onderzoek met de stijging van de temperatuur verbonden. Smeltend ijs. Veel en zware orkanen. Zelfs ondermaatse tellingen van ijsberen.

Is klimatologie als wetenschap gezond te maken. Wel, zie evolutie: dat was in eerste aanleg ook een zoekende wetenschap, maar na de modern synthese – een kleine 70 jaar na Darwin’s Origin of Species – is dat toch stevig in zijn schoenen komen te staan.

Kan ik klimatologie gezond maken? Die hoogmoedige pretentie heb ik niet. Maar wat frenologie was voor William Hamilton is klimatologie voor mij geworden. Wel, als jullie, of sommigen van jullie, mijn bezig zijn als donquichotterie willen kenmerken – ik zal de laatste zijn om het jullie kwalijk te nemen.

Nou, hoe moeilijk dat is en waarheen die weg ook moet leiden – ik zaai maar weer eens een zaadje, ik geef maar weer eens een duwtje.

Beschouwen we drie fenomenen die elkaar mogelijkerwijs beïnvloeden: het klimaat (K) / de bewegende levende natuur = de fauna (F) / tektoniek (T) (met dank aan David die mij op het idee bracht, maar dan met drie andere fenomenen).

Zijn onderlinge beïnvloedingen denkbaar? Ja!

K op F: de mens verplaatst zich over de aardbol / de mens doet aan cyclische vluchten naar de zon – vogels en andere dieren doen soortgelijke dingen – en volgens klimatologen werkt de relatie dankzij CO2 ook omgekeerd.
K op T: werkt ook, en schijnt ook niet één richting op te gaan, zie Tectonics and Climate.
T op F: werkt ook, en ik weet niet precies wat het testen van de atoombom ons geleerd heeft, of de bewegingen in Groningen die verbonden zijn met de gaswinning, maar het is niet ondenkbaar dat dat ook twee kanten uitgaat.

Enumeratie van de theoretisch mogelijke beïnvloedingsgebieden – ik zal ze hier niet opsommen – geeft een aantal van 26. Daar kunnen er vast wel een paar direct afgecheckt worden. Maar voorzichtig.

Neem (K ^ T) -> F: de fauna wordt aangejaagd door een wisselwerking van klimaat en tektoniek. Dat gaat over fauna, dus niet van belang?

Stel, klimaat en tektoniek zorgen in een wisselwerking voor een flinke kleine ijstijd. Nemen we aan dat De Jong en Custers doen wat ze beloofd hebben: ze maken zich niet alleen druk om NL-staatsburgers, maar redden ook de Bangladeshi en alle andere arme drommels. Daar zitten we, met 8 miljard op een kleiner kluitje. Ik vermoed zo dat het milieu en het klimaat zal gaan lijden onder A-bommen en MOABs, en napalm en van huis tot huis vechtende Kalasjnikovjongens. Soit, vergeet dat even.

We hebben het koud. Niet zo’n klein pakje sneeuw bedekt velden met zonnepanelen. Windmolens in de Noordzee kunnen zichzelf niet meer beschermen tegen de enorme ijsafzettingen. Samsom en Nijpels hebben, in een niet zo heel erg ver verleden, de laatste kolencentrales gesloten, maar nog niet ontmanteld, en de gaskraan definitief dichtgedraaid.

Ik weet heel erg zeker dat het nog geen week duurt voordat die kolencentrales en de gaskraan weer opengaan. En als Verheggen en De Jong daar bezwaar tegen maken zullen dat de eerste zijn die van die resterende kluit afgeschopt worden.

Dus ik zou al die onderlinge relaties maar goed overdenken als ik die klimatologen was, eerder dan er eentje weg te strepen. En ik weet dat ze daar geen zin in hebben. Want, wanneer iemand als Ap Cloosterman met een suggestie komt om een andere kant uit te kijken, wordt dat afgewezen als niet onderbouwd – in de prullenbak er mee. Of wanneer een prominente geleerde als Kroonenberg een ideetje oppert, wordt ie in een posting van Custers als idioot bestempeld.

Ik noemde hierboven drie factoren. David noemde oceaanstromingen (Ø), planetenstanden (P) en zonnevlekken (Z). Dat maakt bij elkaar 6 factoren. Dat zijn al weer heel wat meer potentiële relaties dan die 26.

En dan hebben we het alleen nog maar over de voor de hand liggende factoren. Het systeem Gaja zit vol fenomenen, sommige half begrepen, heel veel niet begrepen, die allemaal tegen elkaar aanschuiven. We weten van ijstijden en interglacialen, maar we zien er niks van. Okay, we hebben wat proxies. Alleen, in die proxies liggen de resultaten vast van die tegen elkaar aanschuivende fenomenen, maar vertelt ons dat ook iets over wat er precies aangeschoven is, en waar dat aanschuiven vandaan is gekomen.

Ofwel … ‘t zijn d’r heel wat meer dan die F / K / Ø / P / T / Z. Daar ligt nog een boel werk te doen voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over de aard van klimatologische bewegingen, over de relaties tussen de diverse aardsystemen. Een sisyfusarbeid. De climatologist community is nog niet eens begonnen.

Die zoeken liever naar wat in het document van het Max Planck Institut the Holy Grail genoemd wordt. Die proberen verwoed hun vingertje achter CO2 en AGW te krijgen. Inderdaad, an amalgamation of primitive meteorology and moral philosophy.

Mag ik even vaststellen dat de AGW-hypothese, toen die gesteld werd, en de CO2-hypothese, toen die gesteld werd, ook niet onderbouwd waren … niet veel meer dan een ideetje waren. Maar, omdat een paar fanatiekelingen some breathtaking gigantism, looming in the dark zien, wordt zo veel mogelijk onderzoeksgeld er in gestopt om die relatie aan te tonen.

Mag ik bovendien even concluderen dat dat alles nog steeds niet is aangetoond – en dat geldt met name de gevolgen die daaruit zouden voortkomen.

Nee, dat mag ik niet van de klimaatjongens en -meisjes.

Nou, ik blijf nog maar even volharden.

Mij is nog een document aangereikt, dat CO2 als de grote veroorzaker overtuigend aangetoond zou hebben: zie On the causal structure between CO2 and global temperature. Het is allemaal modellen gestapeld op modellen, en slagen om de arm, en vooral deze twee: unequivocal attribution would require controlled experimentation with the climate system én Despite principal plausibility being achieved in this way there are still several open research questions, one being the “missing heat”.

Maar andere mogelijkheden worden als ketterij van de hand gedaan. ’t Lijkt wel theologie. In ieder geval nog lang geen evolutie.

Ik geloof dat ik de vergelijking met frenologie nog maar even overeind houd.

Door |2018-09-09T23:58:45+00:0011 september 2018|92 Reacties

92 Comments

 1. Anne 11 september 2018 om 23:28 - Antwoorden

  En in het kader hiervan ook maar even weer over DE modellen; zo werkt het dus en niet anders…
  We putten in en putten out conform onze intelligentie over wat we DENKEN te weten.
  Computers mooi, modellen mooi; maar afhankelijk van de menselijke input.
  De data voeren we in; we laten er een geprogrammeerde formule/algoritme op los en voila daar is uw hockeystick onder andere…

  • Anne 11 september 2018 om 23:40 - Antwoorden

   Mensen die willen misbruiken doen het gewoon; Mann kan wat mij betreft afgeschreven worden.
   Eigenlijk vind ik het misdadig dat deze man gewoon kan doorgaan met zijn bullshit.
   Repeteer het onderzoek, en niet één keer, maar vele malen wetenschappers.
   En wie doen dat? Volgens mij geen…
   Peer review is een wassen neus als er geen controle is door repetitie.

 2. Aad Vermeulen 12 september 2018 om 01:14 - Antwoorden

  Leonardo, een prachtig verhaal. Ik denk dat je precies de crux aangeeft waar het in de wetenschap om draait. Ploeteren, zwoegen, testen en opnieuw. Net op het moment dat je denkt dat je het snapt doemen er nieuwe vragen op. Maar als dit waar is, hoe moet ik dan het volgende begrijpen, is dat niet in tegenspraak?
  Als goed voorbeeld wil ik nog eens het onderzoeksresultaat aanhalen van Rosema. Hij maakt adv satellietwaarnemingen een berekening van de oppervlaktetemperatuur en komt tot de verbazende conclusie dat de oppervlaktetemperatuur een dalende trend laat zien vanaf 1979.
  Mijn eerste reactie was, Goh, interessant, daar heb ik nog nooit eerder cijfers van gezien, misschien geeft dat nieuwe aanwijzingen hoe temperatuur zich ontwikkelt in de onderste laag van de atmosfeer. Maar nee, de mainstream buitelt over hem heen. Statisch broddelwerk, onmogelijk, de aarde warmt op en alle data spreken zijn bevindingen tegen. Terwijl dat laatste niet het geval is, want er zijn geen eerdere temperatuurreeksen van het oppervlak van de aarde. Hoe kan wetenschap nu vooruitkomen als je al op voorhand heel belangrijke gegevens gaat afwijzen die mogelijk een kleine bijdrage aan het grote puzzlewerk kunnen leveren?

 3. Peter van Beurden 12 september 2018 om 10:51 - Antwoorden

  Aad
  Zelfs wetenschappers kunnen er niet tegen als er aan de poten van hun stoel wordt gezaagd. Ook politici bekeren soms pas wanneer ze aan de kant staan.
  Er is nu eenmaal geen erger verlies dan gezichtsverlies. Maar… er zijn wetenschappers met lef die niet aan de financiële leiband lopen.
  Tja die onafhankelijkheid, hoe regel je dat nog in een maatschappij waarin iedereen op zijn huid gezeten wordt door reaguurders die alleen hun eigen geloof willen prediken.

 4. Anne 14 september 2018 om 00:23 - Antwoorden

  Leonardo, het liet me eigenlijk even niet meer los.
  Feitelijk kiest de hond voor Darwin omdat hij verondersteld wordt het altijd goed te doen en dus beloond te worden.
  De keuze is dus feitelijk afgedwongen in favore de beloning; de keuze die de hond feitelijk moet maken is: ik weet het niet en kom dus met niets terug, of ik kom met iets terug omdat dat de enige optie is die me voorgehouden wordt en het anders het me waarschijnlijk de liefde en beloning gaat kosten”.

  • Anne 14 september 2018 om 01:21 - Antwoorden

   Mijn ervaring daarnaast is als ervarene in katten en honden “bezit” wat denigregend klinkt en het ook is.
   Katten en honden hebben een hun eigen ervaring gelijk mensen.
   Geen verschil, waarin zit dan wel het verschil?
   Het feit dat mensen denken te moeten oordelen over waar katten en honden voor staan zonder ze gekend te hebben dwz te ervaren te hebben in de ziel die ze ook zijn.
   Mensen zijn arrogante wezens, ik heb vaak meer respect voor dieren dan voor mensen.

  • leonardo 14 september 2018 om 01:48 - Antwoorden

   Anna,
   Je bent nu met mensendenken bezig.

   Neem Van der Heijden, of De Jong.
   Er komt voor hun luikje een hapje langs – iedereen denkt dat Pavlov dat doet, maar die heeft ze alleen getraind.
   Ik mag de hapjes zo nu en dan klaar zetten.
   Die vinden ze lekker – dat heet: een soort masochisme. Ze houden niet van mijn hapjes, maar daarom gaan ze er helemaal kwijlend op af. En brengen verslag uit aan hun baasje, hoe verschrikkelijk … hmmm, likkebaardend … lekke lekke … tong uit bekkie, over de wangen … wat een verschrikkelijk hapje Leonardo weer … hmmm, oooooh, kwispel kwispel … wat een verschrikkelijk hapje er weer stond.

   Denken honden zo?
   Ik denk niet dat dit hondje bang had hoeven te zijn dat Neil hem af zou wijzen als ie niet met Darwin was teruggekomen.
   Mensendenken dus, van jou?

   ’s Morgens, als ik uit bed kom, doe ik de deur van het huis open, en dan zit mijn hond, Bianc’Orsa, waar je me mee ziet wandelen op de foto, klaar om haar goedemorgen te ontvangen.
   “Goedemorgen mevrouw De Vlaaienklauw, heeft U wel geslapen?” krijgt ze dan van mij.
   En dan krijgt ze een lekker bijtstokje in haar bek … nadat ze me een pootje gegeven heeft.
   Dat weet ze, en daarvoor gaat ze op het hakblok zitten. En die poot die krijg ik, zonder mankeren.
   Zeg ik nu … maar ik denk dat ze op dat hakblok gaat zitten omdat ze denkt: ach, dan doe ik hem ook een plezier, denkt ie dat ie mij een kunstje heeft geleerd.
   Ze geeft, in tegenstelling tot De Jong en Van der Heijden ook nooit antwoord.

   Zij zit nooit te zeuren.
   Hmmm … haar antwoorden zou ik best eens willen weten.

   • leonardo 14 september 2018 om 01:51 - Antwoorden

    ik heb Anna gezegd … typo … neem me niet kwalijk Anne

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK