De lange weg van warrige taal naar wetenschap

leonardo da gioiella.

Als een wijs man, of een wijs mannetje, die we kennen plotseling onzin gaat uitkramen, dan ligt een conclusie voor de hand: die heeft koorts.

Als klein kind wist ik redelijk samenhangende taal te bezigen. Maar op een dag vroeg mijn moeder me iets, en mijn antwoord sloeg als een tang op een varken. Ze had niet anders verwacht, want ik had koorts, zeer hoge koorts. Daarbij, er was nog een verschijnsel, niet waarneembaar, noch voor mijn moeder, noch voor de dokter: als ik mijn deken tussen duim en wijsvinger nam, leek het alsof ik de stapel jute balen in de schuur van mijn vader met mijn kleine duimpje en mijn wijsvingertje omspande. En dat was toch echt ondoenlijk.

Is hier een placebo-effect denkbaar? Je neemt bij iemand de temperatuur op, maar houdt hem dan een thermometer voor die eventjes in een bak met water van 40 graden is gehangen. Zou zo iemand subiet gaan ijlen? En alles heel groot en onoverkomelijk gaan zien?

Iets voor een nieuwe Pavlov? Er is een leuk filmpje op Youtube: Neil deGrasse Tyson gaat op bezoek bij een psycholoog die voor zijn hond duizend poppen heeft gemaakt, die poppen een naam heeft gegeven, en dan de hond opdracht geeft om een pop met een bepaalde naam te gaan halen. DeGrasse Tyson laat in dit filmpje zien dat de hond die proef weergaloos uitvoert: how did this dog get so smart.

Stel, Onze Neil neemt de temperatuur op, laat het beestje een andere, niet gebruikte thermometer zien, zodat de hond weet: ik heb koorts – zou die dan met een verkeerde pop aankomen?

Lach niet, jullie, bij mensen werkt het ook! Michael Mann liet zijn collega’s een hockeystick zien, en een hele gemeenschap – de MBD, the Bunch of Mann Disciples – een groeiende gemeenschap klimatologen, begon warrige taal uit te slaan. En zag een grote onoverkoombare hindernis. En doet dat nog steeds. En de BGD – the Bunch of Gore Disciples – is aan het ijlen geslagen in wat als een politiek verhaal door het leven moet gaan.

Eerst die warrige taal – ik pik er drie elementen uit.

a) Een misplaatst pars pro toto: AGW. AGW is niet een gemeten grootheid, AGW is een conclusie op basis van een grafiek: de hockeystick. Die grafiek toont geen global warming aan. De grafiek toont dit: oscilatory abberations of model-driven temperature measurements (OAMdTM). Er mag dan geen conclusie worden getrokken. Nee, de vraag die dan gesteld kan worden luidt: lijdt dit tot opwarming van de aarde – zeg: alsof je de aarde in een pannetje op een gaspitje hebt gezet – en die vraag moet onderzocht worden.

b) Een (vooralsnog) misplaatst ijkpunt: equilibrium climate sensitivity (ECS). Ik heb dat altijd een onzin-begrip gevonden. Het klimaat beweegt, van de ene toestand naar de andere toestand. Die beweging kun je niet waarnemen, maar er is dus geen sprake van een equilibrium. Om er iets zinnigs over te kunnen zeggen, moet je je blik kunnen laten gaan over eonen en eonen – ik bedoel, een alles overziende blik, niet een dingen over het hoofd ziende blik. Voor wie denkt dat iedereen in de climatologist community van mening is dat dat ijkpunt staat, zie Max Planck Institut für Meteorologie over ECS.

c) De functie van wolken in het klimaat. In het hiervoor genoemde document worden behartenswaardige, zeer behartenswaardige woorden uitgesproken over ons inzicht in het gedrag van wolken. Beter gezegd: ons gebrek aan inzicht. En in nog een paar documenten op bedoelde site. Zoals mij ook een “bewijs” is aangereikt voor AGW, waarin het enige dat bewezen wordt dit is: er is nog een hele weg te gaan voordat we de oorzaak en de gevolgen van wolken kunnen benoemen: zie Satellite-Based Reconstruction of the Tropical Oceanic Clear-Sky OLR and Comparison with Climate Models.

Ben ik nu bezig met my undertaking to assassinate climatology? Nee, het is mijn bedoeling kleine duwtjes te geven, mosterdzaadjes te zaaien, om klimatologie gezond te maken.

Climate volgens de Engelse wiki … terzijde, ik vertrouw wiki op klimaatartikelen absoluut niet meer, alles wordt onmiddellijk zonder bewijs aan climate change gekoppeld, maar daarom is het goed om wiki zelf aan het woord te laten … dus volgens wiki is climate measured by assessing the patterns of variation in temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, precipitation, atmospheric particle count and other meteorological variables in a given region over long periods of time.

Michael Mann.

Wel, met Mann en zijn BMD is dat teruggebracht tot één ding: temperatuur.

Wij kennen een maritiem klimaat met verschillende kenmerken. Klimaat gaat van tropisch klimaat tot poolklimaat, met subklimaten – met al hun eigenaardigheden. Maar we meten de globale gemiddelde temperatuur, alsof alles gelijkgeschakeld kan worden, en zeggen dan dat Het Klimaat verandert.

Al het andere lijkt er niet meer toe te doen. Behalve dan als er iets verdachts langs komt tussen dat andere, dat bijna vergetene. Dat wordt dan zonder deugdelijk onderzoek met de stijging van de temperatuur verbonden. Smeltend ijs. Veel en zware orkanen. Zelfs ondermaatse tellingen van ijsberen.

Is klimatologie als wetenschap gezond te maken. Wel, zie evolutie: dat was in eerste aanleg ook een zoekende wetenschap, maar na de modern synthese – een kleine 70 jaar na Darwin’s Origin of Species – is dat toch stevig in zijn schoenen komen te staan.

Kan ik klimatologie gezond maken? Die hoogmoedige pretentie heb ik niet. Maar wat frenologie was voor William Hamilton is klimatologie voor mij geworden. Wel, als jullie, of sommigen van jullie, mijn bezig zijn als donquichotterie willen kenmerken – ik zal de laatste zijn om het jullie kwalijk te nemen.

Nou, hoe moeilijk dat is en waarheen die weg ook moet leiden – ik zaai maar weer eens een zaadje, ik geef maar weer eens een duwtje.

Beschouwen we drie fenomenen die elkaar mogelijkerwijs beïnvloeden: het klimaat (K) / de bewegende levende natuur = de fauna (F) / tektoniek (T) (met dank aan David die mij op het idee bracht, maar dan met drie andere fenomenen).

Zijn onderlinge beïnvloedingen denkbaar? Ja!

K op F: de mens verplaatst zich over de aardbol / de mens doet aan cyclische vluchten naar de zon – vogels en andere dieren doen soortgelijke dingen – en volgens klimatologen werkt de relatie dankzij CO2 ook omgekeerd.
K op T: werkt ook, en schijnt ook niet één richting op te gaan, zie Tectonics and Climate.
T op F: werkt ook, en ik weet niet precies wat het testen van de atoombom ons geleerd heeft, of de bewegingen in Groningen die verbonden zijn met de gaswinning, maar het is niet ondenkbaar dat dat ook twee kanten uitgaat.

Enumeratie van de theoretisch mogelijke beïnvloedingsgebieden – ik zal ze hier niet opsommen – geeft een aantal van 26. Daar kunnen er vast wel een paar direct afgecheckt worden. Maar voorzichtig.

Neem (K ^ T) -> F: de fauna wordt aangejaagd door een wisselwerking van klimaat en tektoniek. Dat gaat over fauna, dus niet van belang?

Stel, klimaat en tektoniek zorgen in een wisselwerking voor een flinke kleine ijstijd. Nemen we aan dat De Jong en Custers doen wat ze beloofd hebben: ze maken zich niet alleen druk om NL-staatsburgers, maar redden ook de Bangladeshi en alle andere arme drommels. Daar zitten we, met 8 miljard op een kleiner kluitje. Ik vermoed zo dat het milieu en het klimaat zal gaan lijden onder A-bommen en MOABs, en napalm en van huis tot huis vechtende Kalasjnikovjongens. Soit, vergeet dat even.

We hebben het koud. Niet zo’n klein pakje sneeuw bedekt velden met zonnepanelen. Windmolens in de Noordzee kunnen zichzelf niet meer beschermen tegen de enorme ijsafzettingen. Samsom en Nijpels hebben, in een niet zo heel erg ver verleden, de laatste kolencentrales gesloten, maar nog niet ontmanteld, en de gaskraan definitief dichtgedraaid.

Ik weet heel erg zeker dat het nog geen week duurt voordat die kolencentrales en de gaskraan weer opengaan. En als Verheggen en De Jong daar bezwaar tegen maken zullen dat de eerste zijn die van die resterende kluit afgeschopt worden.

Dus ik zou al die onderlinge relaties maar goed overdenken als ik die klimatologen was, eerder dan er eentje weg te strepen. En ik weet dat ze daar geen zin in hebben. Want, wanneer iemand als Ap Cloosterman met een suggestie komt om een andere kant uit te kijken, wordt dat afgewezen als niet onderbouwd – in de prullenbak er mee. Of wanneer een prominente geleerde als Kroonenberg een ideetje oppert, wordt ie in een posting van Custers als idioot bestempeld.

Ik noemde hierboven drie factoren. David noemde oceaanstromingen (Ø), planetenstanden (P) en zonnevlekken (Z). Dat maakt bij elkaar 6 factoren. Dat zijn al weer heel wat meer potentiële relaties dan die 26.

En dan hebben we het alleen nog maar over de voor de hand liggende factoren. Het systeem Gaja zit vol fenomenen, sommige half begrepen, heel veel niet begrepen, die allemaal tegen elkaar aanschuiven. We weten van ijstijden en interglacialen, maar we zien er niks van. Okay, we hebben wat proxies. Alleen, in die proxies liggen de resultaten vast van die tegen elkaar aanschuivende fenomenen, maar vertelt ons dat ook iets over wat er precies aangeschoven is, en waar dat aanschuiven vandaan is gekomen.

Ofwel … ‘t zijn d’r heel wat meer dan die F / K / Ø / P / T / Z. Daar ligt nog een boel werk te doen voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over de aard van klimatologische bewegingen, over de relaties tussen de diverse aardsystemen. Een sisyfusarbeid. De climatologist community is nog niet eens begonnen.

Die zoeken liever naar wat in het document van het Max Planck Institut the Holy Grail genoemd wordt. Die proberen verwoed hun vingertje achter CO2 en AGW te krijgen. Inderdaad, an amalgamation of primitive meteorology and moral philosophy.

Mag ik even vaststellen dat de AGW-hypothese, toen die gesteld werd, en de CO2-hypothese, toen die gesteld werd, ook niet onderbouwd waren … niet veel meer dan een ideetje waren. Maar, omdat een paar fanatiekelingen some breathtaking gigantism, looming in the dark zien, wordt zo veel mogelijk onderzoeksgeld er in gestopt om die relatie aan te tonen.

Mag ik bovendien even concluderen dat dat alles nog steeds niet is aangetoond – en dat geldt met name de gevolgen die daaruit zouden voortkomen.

Nee, dat mag ik niet van de klimaatjongens en -meisjes.

Nou, ik blijf nog maar even volharden.

Mij is nog een document aangereikt, dat CO2 als de grote veroorzaker overtuigend aangetoond zou hebben: zie On the causal structure between CO2 and global temperature. Het is allemaal modellen gestapeld op modellen, en slagen om de arm, en vooral deze twee: unequivocal attribution would require controlled experimentation with the climate system én Despite principal plausibility being achieved in this way there are still several open research questions, one being the “missing heat”.

Maar andere mogelijkheden worden als ketterij van de hand gedaan. ’t Lijkt wel theologie. In ieder geval nog lang geen evolutie.

Ik geloof dat ik de vergelijking met frenologie nog maar even overeind houd.

Door |2018-09-09T23:58:45+00:0011 september 2018|92 Reacties

92 Comments

 1. leonardo 11 september 2018 om 08:02 - Antwoorden

  Soms kun je eenzaam wandelen op straat
  en naar de lucht zien en de stille daken,
  het lijkt of je de wolken aan kunt raken
  en even is het of je echt bestaat

  • J. van der Heijden 11 september 2018 om 08:27 - Antwoorden

   Kijk dat kan ik nu waarderen !

   • Guido 11 september 2018 om 08:40 - Antwoorden

    Ik ook, mooie woorden. Maar Leonardo kan m.i. ook heel mooi duidelijke taal omzetten in warrige taal. De link naar het Max Planck Instituut over ECS geeft bijvoorbeeld is in mijn ogen helder hun standpunt weer: ECS is een nuttige grootheid waarvan we de waarde niet precies weten, maar wel ongeveer de range waarbinnen ECS zit (1,5 – 4,5).

    Door het Iris effect mee te nemen lijken modellen en waarnemingen beter overeen te komen en de ECS waarde zit dan lager dan zonder het Iris effect. Een beetje in overeenstemming met wat mensen als Curry etc. al een tijdje zeggen maar dan zonder de fysische verklaring. Maar voor Leonardo is het warrige taal over een misplaatst ijkpunt, of begrijp ik je niet goed Leonardo?

  • Peter van Beurden 11 september 2018 om 10:45 - Antwoorden

   Leonardo
   Interessant stuk met stof tot overdenken. Daar zullen degenen die reageren ongetwijfeld aan bijdragen.
   Aardig en relativerend vers trouwens.

   Ik zie vanavond wel weer waar we uitgekomen zijn. Nog even opzoeken wat het IRIS effect is,

   Maar kan iemand me nu eens vertellen waar nu precies de grens ligt tussen de zone waar CO2 vrijkomt uit de oceanen en waar het weer opgelost wordt en hoe die oppervlakten zich tot elkaar verhouden. Het lijkt een reusachtig verschil in oppervlakte als je er van uitgaat dat de opnamezone beperkt is tot de zone ijskoud water rondom de polen. Het ene mechanisme moet dan wel héél veel sneller werken dan het andere.

   • J. van der Heijden 11 september 2018 om 10:59 - Antwoorden

    Peter,

    Wat zou dat verduidelijken? Hoe gaat het jou helpen als je een gedetailleerd en onderbouwd antwoord krijgt op deze vraag, zoals altijd is het extreem gecompliceerd en is dit niet alleen afhankelijk van de temperatuur maar ook van de windrichting etc.

    carbonbrief.org/scientists-solve-ocean-carbon-sink-puzzle
    sos.noaa.gov/datasets/ocean-atmosphere-co2-exchange/

    Mooie plaatjes met in detail waar het wordt opgenomen
    ftp://public.sos.noaa.gov/oceans/ocean_acid/co2_flux/images/

    • J van der Heijden 11 september 2018 om 19:45 - Antwoorden

     En ik vraag me nu gewoon af waarom ik 11 minnetjes krijg terwijl ik de vraag beantwoord waar Peter al weken naar loopt te leuren ?

     Google is your friend Peter

    • Peter van Beurden 11 september 2018 om 19:55 - Antwoorden

     Zou jan nou behalve ëxtreem gecompliceerd” nog een andere riedel op zijn repertoire hebben? Waarschijnlijk inderdaad erg moeilijk.

     Daarom is geloof het nou maar zijn devies. Maar dat wil er bij mij niet in.

     Dat van die windrichting zou een begin kunnen zijn. Daardoor zal er door de gesignaleerde opwarming meer CO2 vrij moeten komen. Zoveel was me nog wel duidelijk.

     Nu dat oplossen nog en het overschot dat niet wordt opgenomen in een zone ijskoud water van hoeveel km2?
     Het lijkt me ongeveer de basis van de CO2 wetenschap. Wat eruit komt moet er ook weer in. Anders houd je een vervelend overschot over als 285 ppm je ideaal is. Zijn ze er al uit of de Irishypothese een positief of negatief effect heeft op het broeikaseffect?

     • J van der Heijden 11 september 2018 om 20:28

      Jij wil het in Jip en Janneke taal hebben en dat gaat dus niet als je in detail wil weten hoe het zit

      Dus we zijn er uit het overschot is 100% antropogeen het probleem is dus niet de opname maar de antropogene uitstoot

     • J van der Heijden 11 september 2018 om 20:40

      Mijn devies is dat je meer leert als je moeite doet en het zelf uitzoekt

      Dat heb ik echt ook allemaal gedaan

      Zelfstandig werken en zelfstandig zaken uitzoeken zo leer je wat !

      Maar weer geen antwoord op mijn vraag wat gaat het jou helpen als je wel een gedetailleerd antwoord krijgt ?

      Maar Peter is alleen om vragen te stellen, het antwoord interesseer hem nauwelijks

      Ronel noemde zo iemand een zuigertje ……

     • Peter van Beurden 12 september 2018 om 00:19

      J van der Heijden
      Blijkbaar weet je het niet. Kennelijk heb je alleen een automaat met linkjes geleend van je favoriete sites waar van tevoren vast staat waar je voor en tegen moet zijn. Komt er een opmerking voorbij dan doe je een greep in je automaat. Alles keurig gerubriceerd op onderwerp. Zeespiegelstijging, gletsjers, IR straling, oceaanverzuring, Ijsberenpopulatie etc. etc.

      Ik heb even gedacht dat je het begon te leren.
      Maar als je het gewoon niet weet, kun je dat toch gewoon zeggen. Het is echt niet nodig om weer op de denigrerende toer te gaan.
      Maar als je daar een kick van krijgt, ga je gang. Je onderstreept er alleen je onbenul mee.
      Maak je geen zorgen. ik vraag gewoon nog even door.

     • Peter van Beurden 12 september 2018 om 01:32

      J van der Heijden
      Je link naar de versterkte resp. verzwakte oceaancirculatie lost met betrekking tot mijn vraag niet veel op. Het blijft allemaal nogal in het vage. Aan het eind van het verhaal wordt ook nog eens opgemerkt dat het de gebruikelijke natuurlijke variabiiteit betreft. De mens zou door zijn bijdrage zorgen voor meer opname van CO2 in de oceanen. Waardoor de veranderingen feitelijk in gang worden gezet wordt allerminst duidelijk.

     • J van der Heijden 12 september 2018 om 05:54

      Ja ja Peter ,

      Ik ben denigrerend bezig, natuurlijk!

      Je hebt gelijk!

     • J. van der Heijden 12 september 2018 om 08:00

      Peter,

      Jij bent al tijden op zoek naar het antwoord op jouw brandende vraag waar de CO2 opname / afgifte in de oceanen plaatst vindt, je hebt er meermaals om gevraagd dus moet het je echt interesseren.

      Het interesseert mij echt helemaal niets want voegt niets toe aan de conclusie dat de stijging van het CO2 gehalte 100% antropogeen is.

      Dan doe ik mijn best en geef je wat pointers, maar wat jij verwacht is dat ik dat onderwerp (wat me dus geen jota interesseert) helemaal uitdiep, daar minimaal een week op bestudeer en dat vervolgens in een postje van een woordje of 100 samenvat zodat iemand die geen verstand heeft van natuur en scheikunde dat kan begrijpen? En dat zomaar gratis en voor niets en ook zonder ook maar 1 teken dat deze persoon dankbaar is? Of dat hij enige vorm van interesse toont door gerichte vragen te stellen over andere zaken over de klimaatwetenschap.

      Dick kan je niet verder helpen, hij heeft totaal 0 verstand van dit thema (tenminste dat heeft hij nog niet laten zien), maar dat kan jij weer niet beoordelen want natuurlijk geen verstand van natuur of scheikunde

     • Peter van Beurden 12 september 2018 om 10:06

      Jan,
      Dat valt me nou van je tegen. De grote deskundige die alle linkjes gesorteerd in zijn automaat heeft zitten, die allemaal gedurende die 9 jaren gelezen heeft en nu toch nog minimaal een week moet studeren om de boodschap begrijpelijk over te brengen. Je valt lelijk door de mand. Volgens mij was mijn vraag heel gericht, maar ik heb nog steeds geen antwoord. Ik zal het nog wat gemakkelijker maken. Onder welke specifieke condities lost CO2 op in oceaanwater. Dat is maar 1/3 van mijn oorspronkelijke vraag. Toch niet te moeilijk voor een gestudeerd man lijkt me.
      Je hebt de linkjes met een plusje of een minnetje ervoor klaar liggen om je de belagers van je geloof in AGW van het lijf te houden. Nu nog laten merken dat je van de inhoud zelf iets hebt begrepen. In het onderwijs kom je er vanzelf achter door de vragen van je leerlingen dat je een hoop niet weet en je vermeende kennis voortdurend bij moet spijkeren. Jan doe je best eens. En nou niet wéér met zuigertje aankomen…

    • Peter van Beurden 11 september 2018 om 20:44 - Antwoorden

     J. van der Heijden
     Bedankt voor de links. Jammer dat je het zelf niet even wilde toelichten Die links lichtten een tipje van de sluier op.Heb jij voor het wetenschappelijke artikel betaald om het helemaal te lezen?

     Maar veel duidelijker wordt het er aan de hand van de korte artikeltjes niet op. Maar duidelijk is wel dat CO2 op meer plaatsen dan alleen aan de polen oplost in de oceanen. Oorzaak? Verschillen in dampspanning?

     Misschien kunnen de specialisten me verder helpen. Ik meen me te herinneren dat Dick er een keer een opmerking over maakte. Het mechanisme blijft nu nog onduidelijk. Maar ik zal de tekst van beide artikelen nog eens meerdere keren lezen en tot me door laten dringen. En ook de afbeeldingen nog eens nader bestuderen. Helaas wordt niet gekwantificeerd hoeveel er in de tropen en de gematigde zones vrijkomt aan CO2 en hoeveel er in delen van die zelfde zones en aan de polen wordt wordt opgenomen. En ook niet aan de hand van welke methodes dit wordt geanalyseerd. Dat zal neem ik aan met de boeien gebeuren. Weet iemand daar meer van?
     De bron die ik had over het oplossen aan de polen was kennelijk niet voldoende goed op de hoogte.

    • J. van der Heijden 12 september 2018 om 10:24 - Antwoorden

     Peter,

     openstaande vragen beantwoorden

     Ik wacht dus gewoon nog even

     “Wat zou dat verduidelijken? Hoe gaat het jou helpen als je een gedetailleerd en onderbouwd antwoord krijgt op deze vraag,”

     “Volgens mij was mijn vraag heel gericht, maar ik heb nog steeds geen antwoord.”

     Nou dan succes met verder zoeken naar het antwoord op een voor jou schijnbaar relevante vraag!

     “. De grote deskundige die alle linkjes gesorteerd in zijn automaat heeft zitten, ”

     Jij begrijpt er nog steeds geen jota van, ik ben geen grote deskundige, ik vertrouw op grote deskundigen en ik ga op zoek naar het antwoord op vragen die mij interesseren. Dat zou jij ook eens moeten doen, dan kunnen ze je misschien wat minder snel iets op de mouw spelden. Dus een nieuwe vraag betekend ook voor mij zoeken en lezen. Het probleem met de “sceptici” is dat ze altijd met dezelfde reeds lang weerlegde onzin komen (die jij vrolijk geloofd want het wordt zo netjes uitgelegd door keurige mensen met grijze haren die jij accepteert als autoriteit.)

     “Onder welke specifieke condities lost CO2 op in oceaanwater. ”

     Nou dat is natuurlijk heel simpel, als de dampspanning van het water lager is dan de hoeveelheid CO2 in de lucht neemt het water CO2 op en anders staat het CO2 af, alles beïnvloed door

     1. lokale lucht temperatuur
     2. lokale water temperatuur
     3. CO2 niveaus in de lucht
     4. CO2 niveau in het zee water.

     ” Nu nog laten merken dat je van de inhoud zelf iets hebt begrepen.”

     Uhm, ja ik heb het begrepen, en nee ik ben je leraar niet en jij (die je opstelt als vragende leerling) laat duidelijk zien dat je je best niet doet en liever zit te keten achter in de klas.

     Want mijn ervaring is dat interesse zich toont in een actieve houding als het gaat om het thema en niet van mensen die lui achterover hangen en maar wat roepen, laat eens zien dat jij ergens actief mee bezig bent en probeert te begrijpen in plaats van goedgelovig achter mensen aan te lopen waarvan jij van mening bent dat ze iets duidelijk uitleggen (maar waarvan je de inhoud niet kunt / wilt controleren of het goed of vaud is)

     Jouw vraag was

     “Maar kan iemand me nu eens vertellen waar nu precies de grens ligt tussen de zone waar CO2 vrijkomt uit de oceanen en waar het weer opgelost wordt en hoe die oppervlakten zich tot elkaar verhouden.”

     Het antwoord heb je gehad (voor zover dat gaat), klagen dat het niet voldoende is

  • David 11 september 2018 om 11:03 - Antwoorden

   Ja dat is het probleem met mensen: ze weten nooit zeker of iets droom is of werkelijkheid.
   Vroeger waren hemel een aarde gescheiden. Nu is God de Vader Moeder Aarde geworden en de hemel ongerepte natuur.
   Geloof en wetenschap, fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar heen. De (groene kousen) kerk bemoeit zich met (aardse) energieopwekking.
   De wetenschap verkondigt religieuze stellingen.
   Dat gaat volkomen fout.

   • J. van der Heijden 11 september 2018 om 11:07 - Antwoorden

    Nee David,

    de wetenschap is rationeel, jij blijft redeneren vanuit je geloof, wil je dat niet door elkaar blijven halen.

    Dan gata het volkomen fout

 2. J. van der Heijden 11 september 2018 om 08:26 - Antwoorden

  “AGW is niet een gemeten grootheid, AGW is een conclusie op basis van een grafiek: de hockeystick.”

  Uhm, nee, AGW is het gevolg van basale natuurkunde die al minimaal 150 jaar oud is, de hockeystick heeft daar niets mee te maken

  ” Het klimaat beweegt, van de ene toestand naar de andere toestand. Die beweging kun je niet waarnemen, maar er is dus geen sprake van een equilibrium. ”

  Begrijp er niet veel van, maar ik heb het gevoel dat Leonardo niet begrijpt dat als de aarde minder energie verliest dan hij ontvangt het op MOET warmen, net zo als je in je waterkoker niet weet wat de temperatuur is van iedere laag op ieder moment betekend nog niet dat jij niet kunt concluderen dat als je de waterkoker aanzet het water uiteindelijk zal gaan koken

  “Want, wanneer iemand als Ap Cloosterman met een suggestie komt om een andere kant uit te kijken, wordt dat afgewezen als niet onderbouwd – in de prullenbak er mee. Of wanneer een prominente geleerde als Kroonenberg een ideetje oppert, wordt ie in een posting van Custers als idioot bestempeld.”

  En terecht want niet wetenschappelijk onderbouwd en dus niet in overeenstemming met de waarnemingen, dat Ap Cloosterman een aardige man is die leuk kan schrijven heeft er niets mee te maken of hij ook de waarheid spreekt of dat zijn uitspraken hout snijden

  “Maar andere mogelijkheden worden als ketterij van de hand gedaan. ”

  Ja net zoals het idee dat het creationisme bestaat, dat wordt ook van de hand gewezen. Als jij onderbouwt dat een waterkoker niet opwarmt als je de knop omzet wordt je ook voor gek verklaard

  • Matthijs 12 september 2018 om 17:59 - Antwoorden

   150 jaar oud? Je doelt op Tyndall? Die zat er naast en telde straling dubbel, weerlegd door Wood er al in 1906 meen ik.
   AGW is al 100+ jaar debunked,.

 3. Boels 11 september 2018 om 09:42 - Antwoorden

  “..is climate measured by assessing the patterns of variation in temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, precipitation, atmospheric particle count and other meteorological variables in a given region over long periods of time.
  Wel, met Mann en zijn BMD is dat teruggebracht tot één ding: temperatuur.”

  Het homogeniseren van temperaturen is al ingewikkeld en genoeg omstreden.
  Je moet het klimatologen niet te moeilijk maken door te eisen dat ook de andere meteogegevens gehomogeniseerd moeten worden.
  Windrichting is het beste te homogeniseren door naar rokjes te kijken, hoop ik.

  • J. van der Heijden 11 september 2018 om 10:12 - Antwoorden

   Het homogeniseren van temperatuur is niet omstreden, er zijn een paar mensen die het niet begrijpen en doen alsof het omstreden is, maar dat is natuurlijk heel wat anders

   • Boels 11 september 2018 om 10:25 - Antwoorden

    En waarom worden de bijbehorende andere meteogegevens niet gehomogeniseerd?
    Toch maar rokjes kijken?

    • J. van der Heijden 11 september 2018 om 10:32 - Antwoorden

     waarom zouden we de luchtdruk homogeniseren? Of de windrichting? Wat zijn de verschillen tussen de waarnemingen? Wat is het verschil in de luchtdruk als we een meetpunt 100 meter verplaatsen?

     Dus geen rokjes kijken maar gewoon eens uitleggen waarom we de luchtdruk of de windrichting zouden moeten homogeniseren? ]

     Leg het eens uit? Ik snap het niet waarom dat zou moeten?

     • Boels 11 september 2018 om 11:13

      De oppervlaktetemperatuur is ook afhankelijk van windrichting, windsnelheid, insolatie, ..
      Wil je de temperaturen van 2 of meer meetpunten in de pas laten lopen dan zijn die 2 of meer temperaturen ook afhankelijk van de genoemde grootheden ter plekke.

      Waarom kijk je zelf niet naar die afhankelijkheden?
      Iets van zelfeducatie.
      De data zijn beschikbaar.

     • J. van der Heijden 11 september 2018 om 11:38

      Boels,

      maar als het gaat om wind voor windturbines waait het altijd homogeen over enorme gebieden, maar als het gaat over de temperatuur zijn er enorme verschillen tussen de windrichting / en sterkte tussen zeeland en leiden.

      Homogeniseren is kijken naar de effecten van de wijzigingen van de verschillende waarnemingen van hetzelfde type, dus temperatuur met temperatuur op een iets andere locatie.

      dus jij gaat nu vertellen dat er een enorm verschil is tussen de windrichting toen de thermometer in de Bilt 150 meter is verplaatst? En een enorm verschil in luchtdruk? En windsnelheid?

      Leg het eens uit in plaats van alles te insinueren en een ander het werk te laten doen

     • Boels 11 september 2018 om 17:21

      @J. van der Heijden:
      “Ik heb geen specifieke kennis over homogeniseren of over klimaatwetenschap, ik denk het niet beter te weten dan de specialisten ..”

      7 miljard mensen zijn “patient” van de AGW-klimaatspecialisten; van iedereen moet figuurlijk een been of arm afgezet worden.
      Als ik beperkt ga worden in een virtueel potje voetbal of tennis wil ik wel weten waarom dat eigenlijk moet.

      “Intussen is dat wel genoeg reden om de conclusies van dezelfde specialisten als onzin te bestempelen.”

      Ik vertrouw de gebruikte werkwijzen niet en daarom ben ik op zoek naar tegenconsultaties, “second opinions”.

    • Boels 11 september 2018 om 11:48 - Antwoorden

     Wel je huiswerk doen!
     Kijk eens met Google Earth naar het meetveld van De Bilt.
     Denk je nu echt dat de noordelijke hoogbouw geen invloed heeft?

     Homogeniseren is wat anders dan het aanbrengen van correcties op plaatselijke onvolkomenheden.
     Homogeniseren gaat tussen 2 of meer meetstations.

     Je lijkt teveel op Henk dJ, veel babels en weinig specifieke kennis.

     • J. van der Heijden 11 september 2018 om 12:51

      Dag Boels

      Jij denkt een probleem te hebben en dus is het zo, en dus vraag je op een forum zonder experts naar zaken. Ik heb geen specifieke kennis over homogeniseren of over klimaatwetenschap, ik denk het niet beter te weten dan de specialisten, jij wel, maar vraag het eens aan het KNMI of aan Viktor Vennema, maar daar stel je je vragen natuurlijk niet.

      Intussen is dat wel genoeg reden om de conclusies van dezelfde specialisten als onzin te bestempelen

     • Boels 11 september 2018 om 17:22

      @J. van der Heijden:
      “Ik heb geen specifieke kennis over homogeniseren of over klimaatwetenschap, ik denk het niet beter te weten dan de specialisten ..”

      7 miljard mensen zijn “patient” van de AGW-klimaatspecialisten; van iedereen moet figuurlijk een been of arm afgezet worden.
      Als ik beperkt ga worden in een virtueel potje voetbal of tennis wil ik wel weten waarom dat eigenlijk moet.

      “Intussen is dat wel genoeg reden om de conclusies van dezelfde specialisten als onzin te bestempelen.”

      Ik vertrouw de gebruikte werkwijzen niet en daarom ben ik op zoek naar tegenconsultaties, “second opinions”.

     • J van der Heijden 11 september 2018 om 17:25

      Ja Boels maar ook voor een 2nd opinieonderzoek ga ik naar een specialist en niet naar de slager

     • Boels 11 september 2018 om 17:32

      Jouw geloof in specialisten is dodelijk.

     • Scheffer 11 september 2018 om 18:16

      Professor Scherder kan als specialist je misschien wél helpen, Heyden.

  • bart 11 september 2018 om 11:41 - Antwoorden

   ..hetgeen de temperatuur alleen maar doet oplopen voor n groot deel van de halve mensheid boels…eigen schuld…dikke………..mvg…bart

   • bart 11 september 2018 om 11:42 - Antwoorden

    .ad boels…9.42…..mvg…bart..

    • bart 11 september 2018 om 12:08 - Antwoorden

     .ook n vorm van agw….mvg…bart

 4. Matthijs 11 september 2018 om 10:28 - Antwoorden

  AGW is een conclusie die getrokken wordt uit het wiskundig herschrijven van de S&B wet, die daarna niets meer met de realiteit te maken heeft.

  E_net = E_in – E_uit

  Wat ze vergeten zijn is haken om de (E_in – E_uit) te zetten en voor een wiskundige notatie te zorgen die niet toestaat dat ze uit verband worden getrokken. Het enige wat kan worden berekend en gemeten is hoe groot de E_net is, die andere twee zijn rekenvariabelen in een rekenmodel.

  Dat is waarom AGW niet bestaat, de rest is doorborduren op een valse aanname.

  En surprise surprise de E_net is meestal 0.

 5. David 11 september 2018 om 10:38 - Antwoorden

  De beperking van wetenschap is dat het geen antwoord geeft op existentiële vragen (de zin van het leven, wie heeft de aarde geschapen, waartoe zijn wij hier…)
  Wetenschappelijke ontdekkingen leveren steevast een veelvoud op aan nieuwe vragen.
  Met de ontkerkelijking zijn wij met bovenstaande vragen blijven zitten en zijn nieuwe antwoorden nodig.
  Klimaatwetenschap is maar zeer ten dele wetenschap. Het klimaatalarmisme is grotendeels vervangende religieuze zingeving.
  Zonnepanelen op ons dak de moderne offers voor het afkopen van existentiële angsten. Daar helpt geen logica tegen.

  • bart 11 september 2018 om 12:11 - Antwoorden

   ..david…vlgs mij is t grootste motief voor de glazen zond/nedaken n economische….mvg..bart

  • Peter van Beurden 11 september 2018 om 20:06 - Antwoorden

   David
   Ik wil best zonnepanelen op mijn dak. Als het maar zou helpen om wat goedkoper en betrouwbaar aan mijn energie te komen.

   Heeft iemand op deze site inmiddels recente berekeningen over het rendement van die dingen zonder salderingsregeling en versluierde vormen van subsidie. Het Engelse onderzoek van 2 jaar geleden gaf aan dat het toen 100% energie kostte en 85% energie opleverde in Engeland.

   Dat schiet dus niet op. Het was toen dus alleen lonend omdat de niet zonnepanelenbezitters er aan mee betaalden.

 6. cathrien 11 september 2018 om 15:25 - Antwoorden

  Mooi stukkie, Leonardo.

  Echter, de Nederlandse boer, hij ploegde voort.

  Hear, hear:

  Pier Vellinga en anderen

  “Parijs was nodig om Nederland in het GAREEL (ja, ja! Iemand zei dit echt) te krijgen. 30 jaar te laat begonnen met emissie vermindering waardoor er zoveel CO 2 in de lucht zit dat we alsnog heftiger buien krijgen, meer hittegolven en dat we ons moeten aanpassen…….(dat laatste “aanpassen” is zijn slag om de arm voor straks alvast)

  ……Terugdraaien de klimaat verandering mogelijk? We moeten heel hard ons best doen om de klimaatdoelen te halen. In Nederland wordt het van 2 tot 4 graden hoger. Wij lopen achter bij China……(Ha, ha!)

  …….Hoelang is onze aarde nog leefbaar? Hoe lang kunnen we nog doorgaan op deze voet? Pier Vellinga: Niet meer, het wordt steeds erger….

  Uitzending weer totaal gespeend van welke kritiek dan ook. Bellers ook van te voren gescreend? Uitgezonderd een beetje degene die zich afvroeg waarom zij voor zonnepanelen gestraft wordt doordat de WOZ waarde flink omhoog gaat. DAAR had Pier met zijn vriendjes nog niet over nagedacht.

  Enfin, luister zelf maar als je de onzin kan verdragen.

  https://www.bnr.nl/podcast/ask-me-anything/10353338/strijd-tegen-klimaatverandering

 7. Frans Galjee 11 september 2018 om 16:52 - Antwoorden

  Leonardo,

  Wat een goed stuk en als dit blog zou stoppen was het een mooie afsluiter geweest.
  Ineens deed het mij ook terugdenken aan mijn jeugd waarin ik met mijn vader eens fietste langs een terrein met een hek. Wat is dat vroeg ik en mijn vader antwoordde daar wonen mensen die door anderen gek worden genoemd. En dat hek dan vroeg ik weer ja dat is om de normale mensen van de gekken te scheiden. Maar pap dat hek daar kan je van binnenuit toch zo overheen klimmen. Precies zoon dat hek is ook bedoeld om de echte gekken buiten te houden. Toen misschien als grap bedoeld maar voor huidige tijd zou het niet vreemd meer zijn.
  Mvg,
  Frans

 8. Hetzler 11 september 2018 om 18:22 - Antwoorden

  @Catrien Een waar woord. Wat zo opvalt is het extreme fanatisme waarmee dit soort lieden blufkakelen. Er is geen enkele reden om voetstoots aan te nemen dat wetenschappers als Vellinga volkomen rationeel zouden handelen. Hun taalgebruik is doorspekt met de woorden MOETEN, GAREEL, VERPLICHT etc. Dit duidt a) op hun opvatting van het eigen morele verheven gelijk en b) hun obsessie dit op te leggen. Ergo dictatoriale opvattingen die van alle tijden zijn. Ik lees nu Mijn Strijd van de heer A.H. te B en ik lees eendere taal. Er is wel degelijk reden tot zorg voor een dergelijke kliek, zoals die b.v. rond M.Mann, die onze democratie bedreigt

  • J van der Heijden 11 september 2018 om 18:28 - Antwoorden

   Er is ook geen reden om voetstoots aan te nemen dat jij het allemaal op een rijtje hebt, ergo jou gebrek aan onderbouwing voor je scepcis maar tegelijkertijd jouw absolute zekerheid dat je wel gelijk hebt baart zorgen !

   Ook het fanatisme om in in het bestuur van een ngo te gaan zitten, met enige regelmaat feitenvrije stukjes te schrijven en daar boven op nog lezingen te geven over een tak van wetenschap waar je absoluut geen verstand van hebt op een opvatting van het morele eigengelijk, groupthink zou een ander regelmatige reaguurder hier zeggen !

   • Peter van Beurden 11 september 2018 om 20:56 - Antwoorden

    J van der Heijden
    Nou, enig fanatisme is je toch niet vreemd. Waarom ga je er anders steeds zo vol in. Wat is je drive eigenlijk. Ik kan met toch niet aan de indruk onttrekken dat het verder gaat als puur wetenschappelijke interesse. Enige neiging de wereld te verbeteren langs de lijnen die je als ideaal ziet is je volgens mij toch niet vreemd. Ben je nu echt zo bang dat je kinderen en kleinkinderen hun eigen bonen niet kunnen doppen?

    Ik voel me niet echt geroepen voor mijn kinderen te denken. Dat kunnen ze uitstekend zelf. Ik vraag me eigenlijk af of ik mijn kinderen en kleinkinderen niet opzadel met een grote Staatsschuld die zij op mogen hoesten. En dat voor maatregelen die zoals de vlag er nu bijhangt meer nadelen hebben dan voordelen. Maar je weet nooit, misschien komt er nog een top-oplossing voor de opslag ven die wiebelstroom.

  • Henk dJ 11 september 2018 om 19:00 - Antwoorden

   Wat zo opvalt is het extreme fanatisme waarmee lieden zoals Hetzler blufkakelen. Hun artikelen en reacties zitten vol loze beweringen en leugens. Maar wanneer wordt gevraagd voor een degelijke onderbouwing, argumenteren ze dat dit niet nodig is. Dit duidt a) op hun opvatting van het eigen morele verheven gelijk en b) hun obsessie dit op te leggen. Ergo dictatoriale opvattingen die van alle tijden zijn.

   IK vraag er al maanden naar, maar nog steeds heeft Hetzler geen enkele onderbouwing gegeven voor de bewering die hij geregeld herhaalt, dat AGW een “weerlegd sprookje” zou zijn.:
   climategate.nl/2018/08/klimaatmacht/#comment-2212829
   climategate.nl/2018/08/werner-kirstein-frontale-aanval-op-mainstream-klimatologie/#comment-2212342
   climategate.nl/2018/09/co2-angst-als-geopolitiek-wapen/#comment-2213667
   climategate.nl/2018/09/u-wending-australisch-klimaat-energiebeleid/#comment-2213262
   https://www.climategate.nl/2018/08/warmt-de-aarde-op/#comment-2210499

   • Peter van Beurden 11 september 2018 om 21:03 - Antwoorden

    Henk dJ
    Misschien is het probleem van die verschrikkelijke opwarming opgelost als je zelf duidelijk maakt wanneer het voor jou verschrikkelijk, onwenselijk gevaarlijk is en waar dat dan vanaf hangt. Tot nu toe lijkt het erop dat het scenario dat het IPCC schetst jou niet gewenst, enz. lijkt. De huidige temperaturen of warme jaren lijken me te weinig aanknopingspunten te bieden om je daarop te baseren. Nog een aantal jaartjes wachten en meer dertigjarige perioden met elkaar vergelijken en adapteren op de veranderingen die er lijken te zijn, lijkt me vooralsnog voldoende. Maar smaken verschillen.

    • Henk dJ 11 september 2018 om 22:57 - Antwoorden

     Peter, IK schrijf hier helemaal niets over “verschrikkelijk”. Ik heb het hier over de leugen van Hetzler: hij beweert al een hele tijd dat AGW een “weerlegd sprookje” zou zijn. Hij doet nooit een poging om dat aan te tonen, en is ook niet integer genoeg om te erkennen dat hij geen bewijs kan presenteren.

     • Peter van Beurden 12 september 2018 om 00:37

      Misschien moet je dan gewoon beamen dat jij het tot nu toe ook helemaal niet verschrikkelijk vindt. Het lijkt het me nuttig even duidelijk te maken dat er kennelijk een misverstand is in plaats van elke keer zo uit te varen.

      Blijkbaar denken velen dat het allemaal reusachtig meevalt met die opwarming. Jij denkt daar kennelijk heel anders over. Breng dan zelf de nuance aan waarvan je vindt dat die in het verhaal van anderen ontbreekt.

      Niemand mag van jou zeggen dat de verschrikkelijke opwarming maar niet wil komen. Laat eens zien dat die wel onderweg is en wat je er zo erg aan vindt en hoe je dat op een zinnige manier denkt te voorkomen. Als iedereen die heel veel problemen heeft met de opwarming lang genoeg z’n adem inhoudt is het probleem snel opgelost misschien. Als die bewuste 97% tenminste een vergelijkbaar aantal volgers heeft..

     • Henk dJ 12 september 2018 om 07:02

      Peter, de Ijstijd 11.000 jaar geleden was 4°Ckouder dan nu. Een paar graden verschil kan dus een heel grote klimatologische impact hebben.

      Het IPCC raadt aan om niet meer dan 2°C af te wijken van het historische gemiddelde, maar we zijn al 0.8°C afgeweken. Als we niets doen aan de uiststoot van CO2, dan gaan we vlotjes over de 2-3°C gaan tegen het einde van de eeuw. En het stopt niet in 2100 – het is iets dat een impact zal hebben dat eeuwen zal duren.

      Is dat “verschrikkelijk”? Dat is een vraag die enkel een subjectief antwoord kan opleveren. Moet ik me daar iets van aantrekken? Ik zal misschien al in 2050 dood zijn. “Après nous, le déluge”?

      Jij blijft maar vragen voor een bewijs, maar wil blijkbaar niet aanvaarden dat mensen die er veel meer van afweten dan jij of ik, dat bewijs al hebben. Dat jij dat bewijs niet kan begrijpen, dat is jouw probleem. Ga desnoods voor meerdere jaren naar de universiteit om het te leren begrijpen. Het is geen excuus om de conclusie van dat bewijs te blijven negeren en vast te houden aan een blinde overtuiging.

     • Peter van Beurden 12 september 2018 om 10:31

      Henk dJ
      Ik weet niet of het je al ooit is opgevallen, maar de grafieken geven al miljoenen jaren de toppen en dalen aan die we aanduiden met glacialen en interglacialen. Met daartussen al die piekjes en dalletjes waarvoor soms wel en soms geen verklaring is. We kunnen dus als alles gaat zoals we gemiddeld genomen vermoeden zo langzamerhand een eind komen aan dit interglaciaal dat geacht wordt zo’n 10.000 jaar te duren. Schellnhuber heeft het blijkbaar nog even uitgesteld. Mag ik nu hoera roepen of moet ik in een hoekje gaan zitten treuren.
      Ik moet er niet aan denken. Een nieuwe ijstijd en dan windmolens en zonnepanelen als energievoorziening?

      Verschrikkelijk is inderdaad subjectief. Maar ik mag jou toch wel vragen wat jij erg of verschrikkelijk vindt? Ik weet zeker dat er mensen zijn die er veel meer van af weten en ik had eerst de indruk dat het ook voor jou gold. Jij hebt procestechnologie gestudeerd en kennelijk ook iets van scheikunde gehad in je opleiding. Of was dat J van der Heijden.

      In dat geval vraag ik me af vanuit welke expertise jij spreekt.
      Eigenlijk vraag je aan mij om iedereen op deze site op zijn woord te geloven. Sorry, ik vergis me, niet iedereen, alleen degenen die de linkjes naar AGW aanreiken. De rest is blijkbaar niet te vertrouwen.

      Sorry, maar ik voel me toch meer thuis bij degenen die een eigen controleerbaar verhaal vertellen. Maar je mag mijn gebrek aan natuur- en scheikundige kennis gerust opvijzelen hoor. Ik zal proberen een goede leerling te zijn. Hoef ik ook niet naar de universiteit. En wat die blinde overtuiging betreft, heb je daar zelf niet een beetje last van, of voelt het toch wel goed dat heilige geloof?

     • J. van der Heijden 12 september 2018 om 10:50

      “Sorry, maar ik voel me toch meer thuis bij degenen die een eigen controleerbaar verhaal vertellen.”

      Maar je kunt / wilt het verhaal niet controleren dus je loopt goedgelovig achter aardige mensen aan, dat hun blinde overtuiging niet controleer aan jou proberen te verkopen.

      Als ik iets beweer en ik geef de onderbouwing erbij kan je het wel controleren (maar dat doe je vervolgens niet), dat is het doel van het geven van wetenschappelijke bronnen, je moet dus niet mij geloven (ik heb er ook geen verstand van) maar controleren dat wat ik zeg overeenkomt met de conclusie / strekking van een wetenschappelijke publicatie. Hetzelfde geld dus ook voor een mening van Salomon Kroonenberg, die moet je dus ook controleren of wat hij schrijft overeenkomt met de 70 pagina’s wetenschappelijke bronnen. Heb je dat gedaan? Zo niet, waarom niet? En waarom geloof je hem dan?

     • Boels 12 september 2018 om 12:23

      @J. van der Heijden

      Het vervelende feit doet zich voor dat elk idee met een linkje kan worden “bevestigd”.
      Zolang replicatie niet verplicht is, is het voor iedereen een feest.

      Daarom zou (bijvoorbeeld) het onderzoek van Rob de Vos en Marcel Crok uit de wetenschappelijke pot bekostigd moeten worden.

 9. leonardo 11 september 2018 om 18:29 - Antwoorden

  Beste mensen, dank voor jullie reacties. Waar ik denk dat dat gevraagd wordt zal ik nog gericht antwoorden, maar ik wilde in het algemeen nog iets specifieks zeggen over die ingewikkeldheid waarmee we te kampen hebben.

  De tekst hierboven is uiteraard van mijzelf, en die heb ik ook “verzonnen”. Maar dat we met een welhaast ongrijpbare materie bezig zijn, vond ik gelukkig bevestigd in meerdere artikelen van meerdere scholars. Hier is er zo een.
  ’t Zal vast geen scholar zijn die het keurmerk “goedgekeurd door de bond van alarmisten NL” zal krijgen, maar dat beschouw ik niet als negatief. Het is een observatie van Christopher Essex, die als mathematicus – hij doceert applied mathematics – naar de modellen heeft gekeken die gangbaar zijn in klimatologenland, en daarmee naar de mogelijkheid van modellering van de materie.
  Ik hoop daar later nog op terug te komen.
  Zijn kijk op onze klimatologische inzichten schuurt heel erg dicht langs mijn beoordeling daarvan, en ik wil hem jullie niet onthouden.

  While famous theoretical work has been done historically on climate, no precise testable physical theory for climate has ever emerged. That is because, among other reasons, the definition of the objective is imprecise. The most common definition of climate as averaged weather, is more cliché than definition. Average over what? Average in what way? Is there a function relating resulting averages to each other, or do the averages satisfy differential equations? There is not one but many divergent approaches to defining climate in terms of averages, which seem to coexist without mutual competition. The three primary approaches employ time averages, field averages, and model solution ensemble averages, respectively. Each is problematic in its own way.

  Wel, voor wat het waard is.
  Essex is overigens positiever over de toekomst van deze professie dan ik. Hij verwacht dat er nog eens een doorbraak komt die ons een betere grip op het klimaat zal geven. Persoonlijk denk ik dat ik dat niet ga meemaken.

 10. Henk dJ 11 september 2018 om 19:22 - Antwoorden

  DIt artikel doorploeteren was een “lange weg”… Met al die halve zinnen die grammaticaal niet kloppen en volledig irrelevante gedachtensprongen, was het een zeer “warrige taal”, waarbij je echt hard je best moest doen om te proberen begrijpen wat Leonardo wil zeggen (behalve dan dat hij zichzelf zo interessant vindt).

  Maar uiteindelijk gaat hij helemaal niet “naar wetenchap”. Ja, er wordt wel die indruk gewekt, met een hoop wetenchappelijke woorden en afkortingen en formules, maar nergens wordt het echt wetenschappelijk.Het blijkft wat goochelen met termen om zo de eigen overtuiging te kunnen ventileren.

  In zijn laatste paragraaf verwijst Leonardo dan toch naar een zeer belangrijke studie. Wat hij van die studie echt vindt? Eigenlijk zegt hij dat niet. Hij citeert enkel wat zinnen die in zijn kraam passen uit de inleiding. Is hij niet verder geraakt dan dat? HAd hij iets gevonden om te cherrypicken om kritiek te geven? IK vermoed het…

  Maar wat staat er in de conclusies van die studie?
  1/ “we were able to confirm the […] causality between human activities and global warming” Dus niet enkel correlatie, maar causatie van CO2 en AGW
  2/ “Natural forcing (solar forcing and volcanic activities) contributes only marginally to the global temperature dynamics during the last 150 years.” De recente opwarming kan niet verklaard woorden door natuurlijke oorzaken.
  3/ “Human influence, especially via CO2 radiative forcing, has been detected to be significant since about the 1960s.” AGW is de afgelopen 50 jaar heel duidelijk geworden.
  4/ “Our observational data-based study, therefore, not only provides complementary support for the results from global circulation modelling” Dit is geen model (zoals Leonardo foutief beweerd), maar een onafhankelijke bevestiging van wat men eerder via modellen had vastgesteld.

  • Boels 11 september 2018 om 19:57 - Antwoorden

   @Henk dJ:
   “Human influence, especially via CO2 radiative forcing, has been detected to be significant since about the 1960s.”

   Voor zover ik kan nagaan is de “globale” temperatuur pas rond 1987 significant veranderd.

   Wat veroorzaakte de vertraging van rond 30 jaar?

   • Henk dJ 11 september 2018 om 20:34 - Antwoorden

    of is de “Voor zover ik kan nagaan….” van jou niet ver genoeg gegaan?
    Heb je gebrobeerd de studie te begrijpen, in plaats van zo een dooddoener van een reactie te posten?

    • Boels 11 september 2018 om 21:05 - Antwoorden

     Geen antwoord van “wetenschapper” Henk deJ op een eenvoudige vraag?

     Ooit gehoord van bovengrondse en atmosferische kernproeven in de jaren 1950?
     Die zouden een neiuwe ijstijd in kunnen luiden.
     Vermoedelijk is men met die proeven gestopt om die reden.

     Historisch besef is te verkiezen boven hysterisch gedoe.

  • Frans Galjee 11 september 2018 om 21:25 - Antwoorden

   HdJ

   “Maar wat staat er in de conclusies van die studie?”

   Ja gelezen maar nu ook de interpretatie daarvan. Wel laat ik het vragen of kanttekeningen noemen.

   “We use a newly developed technique that is based on the information flow concept to investigate the causal structure between the global radiative forcing and the annual global mean surface temperature anomalies (GMTA) since 1850. “

   Een nieuwe (!) techniek die mi het gevaar in zich heeft te bevestigen wat al als bekend wordt aangenomen. Een soort van selffulfilling science dus waarvan de uitslag van te voren al bekend kan zijn of op zijn minst te verwachten is?

   “The spatial explicit analysis reveals that the anthropogenic forcing fingerprint is significantly regionally varying in both hemispheres. On paleoclimate time scales, however, the cause-effect direction is reversed: temperature changes cause subsequent CO2/CH4 changes”

   Om over een periode van 168 jaar dit ( the cause-effect direction is reversed ) te vergelijken met de algemene trend op paleo klimaat tijdschaal is als het vaststellen van een natte zomer op een dag dat het toevallig regent.

   Wanneer cause-effect blijkbaar niet eenduidig zijn kun je je twee vragen stellen.
   1. Is er een derde variabele aanwezig waar beide een bepaalde relatie mee hebben?
   2. Zijn de traagheden in verschillende processen bekend alsmede dus de processen bekend?

   Mvg,
   Frans

   • Anne 11 september 2018 om 21:45 - Antwoorden

    Frans, eigenlijk wel illustratief voor die prachtige, intelligente hond van Leonardo 😉
    “Find Darwin” zegt Neil tegen de hond; de hond kent duizend namen, maar heeft deze nooit gehoord.
    Hij pakt na “inwendig” overleg Darwin omdat dit ogenschijnlijk de enige keuze is die resteert…

    • leonardo 11 september 2018 om 22:09 - Antwoorden

     Anne,

     Mijn partner zei: computers zijn intelligent. Ze hebben een computer plaatjes van katten laten zien. Daarna hebben ze die computer gevoed met allerlei plaatjes, waaronder die van katten. Iedere keer als er een kat langs kwam zei de computer: beep.

     Ik zei: wel, dan is mijn hond in ieder geval veel intelligenter dan de intelligentste computer. Want hij had nog nooit een kat gezien, maar ik was met hem aan het wandelen, we zagen een beest op 4 poten, het wandelde als een kat, het likkebaardde als een kat, het miauwde als een kat … kortom, mijn hond wist onmiddellijk dat het een kat was.

     Rest mij mee te delen dat mijn kat wel eens op het toetsenbord van de computer gaat liggen. Is er een betere manier om de nabijheid van een kat te voelen?
     Vast niet, maar mijn computer geeft geen sjoege, laat staan een beep.

     • Anne 11 september 2018 om 22:38

      Leonardo, zo denk ik er ook over want computers kunnen nooit intelligent zijn; de output kan alleen maar genereren nav en agv de input. Wat mij betreft getuigt het cosmologische leven van intelligentie en wij zij een onderdeel hiervan. De mens heeft af en toe de arrogantie het beter te denken te weten dan het geheel waarvan wej onderdeel zijn. Ik heb zelf huisdieren gehad, veel katten en één hond; sweet memories 😉

     • Anne 11 september 2018 om 23:03

      Net zoiets als de IQ test; die kan nooit meer intelligent zijn dan de maker van de test; en dan heeft de maker nog los van IQ, géén rekening gehouden met de creativiteitsfactor.
      Creativiteit is een te belangrijk fenomeen wat door de logica buiten beschouwing wordt gelaten.
      Archimedes en zijn zeep in bad, dat is creativiteit.
      Paradigma’s doorbreken waar Arthur het over heeft gaat imo daarom.

     • Anne 12 september 2018 om 00:20

      En Leonardo, je doet je voornaam eer aan in mijn kader van bewondering voor Leonardo da Vinci.
      Was en is een van mijn grootste helden. Wetenschap en creativiteit verbonden met een zo je het noemen wilt goddelijke ziel qua inzicht. Daarnaast, I love Italie; prachtig land; vele vakanties daar doorgebracht.
      Heimwee naar Italie…

   • Henk dJ 11 september 2018 om 23:03 - Antwoorden

    Frans, jij zoekt spijkers op laag water.
    Je geeft geen degelijke, inhoudelijke argumenten. Je begrijpt de gesofistikeerde analyse niet, dus je kunt er geen inhoudelijke kritiek op geven. Daarom ga je maar wat algemene beweringen doen en stel je wat vage vragen uit onwetendheid over de gebruikte methode, eerder dan echte kritiek te geven.

    • Anne 11 september 2018 om 23:56 - Antwoorden

     Jeetje Henk met je gesofistikeerde analyse 😉
     Leg maar eens uit wat je bedoeld dan, ik kan gaan googelen uiteraard maar heb er effe niet de puf meer voor.
     Ga je nu dure woorden gebruiken omdat je niet met simpele uitleg je punt kunt maken?
     Je kunt iets uitleggen of niet lijkt me…

    • Anne 12 september 2018 om 00:00 - Antwoorden

     Weet je Henkie, ik ben simpel en god is dat ook.
     Het probleem is dat we alles nodeloos ingewikkeld maken omdat we het nog niet snappen…
     En jij bent dan echt wel een ignorant 😉

    • wim spaans 12 september 2018 om 16:14 - Antwoorden

     Wat ik mijn studenten als eerste meegaf: Als het niet simpel verteld wordt, twijfel dan aan de boodschapper. En daarnaast: wetenschap is dynamisch, er komen aan het ene eind dingen bij en aan de andere kant vallen dingen af. Dus blijf niet hangen maar beweeg mee.

    • Frans Galjee 12 september 2018 om 20:29 - Antwoorden

     “Frans, jij zoekt spijkers op laag water.

     Je geeft geen degelijke, inhoudelijke argumenten. Je begrijpt de gesofistikeerde analyse niet, dus je kunt er geen inhoudelijke kritiek op geven.”

     Wel Henk hier heb je wel gelijk. Mijn kennis over IF en CCM en Granger causaliteit en bijvoorbeeld het werk van F. Takens schieten zeker te kort om de bruikbaarheid ervan te kunnen beoordelen op het chaotische/dynamische klimaatprocessen waarvan jou inmiddels wel duidelijk is dat ik deze voor iedereen (ook ik dus) vooralsnog als te onbekend beschouw.
     Op de site van BV is er een discussie geweest (april 2015) over kip-ei probleem aangaande relatie T en CO2. Heel informatief.

 11. Bert pijnse van der Aa 11 september 2018 om 19:23 - Antwoorden

  als je het nu over PAVLOF hebt is deze site daar wel het ultieme voorbeeld van . Zonder dat de hier bekende reageerders het filmpje hebben gekeken , trekken ze weer van leer met hun inmiddels overbekende retoriek .
  Niemand heeft kennelijk het filmpje bekeken van dit geweldig mooie dier .

  • Peter van Beurden 12 september 2018 om 10:41 - Antwoorden

   Bert pijnse van der Aa
   Je vergist je. Alleen moest ik zoeken naar een koppeling tussen het gedrag van de hond en het loskomen van geijkte patronen. Je zit soms zo lelijk vast in het heilige geloof dat je door velen wordt aangereikt als het enig zaligmakende. Darwin was wel een mooie naam in dit verband. De enkeling die hele hordes uit de droom wist te helpen. Een negationist zouden ze misschien ook in zijn tijd hebben gezegd

 12. leonardo 11 september 2018 om 21:25 - Antwoorden

  Guido,

  Je bent, net als je bende, een grote omkeerder.

  Ik zie niet waar ik warrig ben.
  Ik ben er heel duidelijk over dat ik ECS afwijs als concept.
  Ik ben er duidelijk over dat het Max Planck Institut daar vraagtekens bij zet. Ik verdraai hun woorden niet, ik zeg niet wat ze zeggen, ik geef een document mee, dat iedereen kan lezen.

  Ik neem je trouwens nog steeds kwalijk dat je je in zeer denigrerende zin over mij hebt uitgelaten, laat daar geen misverstand over bestaan. Iets dat ik je heb laten weten, en waarvoor je je niet verwaardigd hebt om daarop te reageren.

  Je wilt een factcheck doen.
  Okay, doen we.

  … het lijkt of je de wolken aan kunt raken …

  Jij dient een wetenschap die nog in de kinderschoenen staat. Dat mag. Je werkt mee om die wetenschap naar een hoger niveau te tillen. Dat is lovenswaardig.
  Maar op dit moment hebben jullie, de BMD, geen enkele stevige grond om op te staan. Niet de ECS, niet de CO2, en niet de AGW.
  En van de wolken weet je al helemaal niks af.

  Toch maken jullie de wereld gek. Dat doe je door bij de politici je ernstige verhaal, met veel moraal, en weinig feitelijkheid te vertellen.

  Dat wat ik nu zeg noem jij een meninkje … en je noemt dat een mening van iemand die verkeerde mensen napraat, dat heb je nog steeds niet gecorrigeerd. En dat is je enige argument, en het argument van je bende.
  Een soort index, zoals in de Katholieke Kerk, waarin de curie (Van der Heijden / De Jong) bepalen wat wel goed is om te lezen en wat niet gelezen mag worden.

  Wel Guido, dit fact ligt nu vast.
  Als straks blijkt dat jij mede de wereld gered hebt, zal ik het je laten weten, in dankbaarheid.
  En als het straks een grote rotzooi wordt ben jij één van de verantwoordelijken, en zal ik je niet weg laten kruipen in je ivoren torentje.

  • Henk dJ 11 september 2018 om 23:17 - Antwoorden

   “Je wilt een factcheck doen.Okay, doen we.”
   Euh …..Leonardo, waar is de “factcheck”? Ik lees alleen maar “warrige taal” en loze beweringen…

 13. Hetzler 11 september 2018 om 21:40 - Antwoorden

  @Leonardo Mee eens.

 14. Hans Erren 11 september 2018 om 21:52 - Antwoorden

  De lange weg van de wetenschap in een warrig verhaal

  • Ronald 11 september 2018 om 22:01 - Antwoorden

   @Hans, mee eens

   • Hans Erren 11 september 2018 om 22:12 - Antwoorden

    Maar dat maakt deze geringe prettige opwarming nog niet tot een probleem. Ronald.

    • Ronald 11 september 2018 om 22:38 - Antwoorden

     Op dit moment zeker nog niet, hoewel ik afgelopen zomer wel bloedheet vond terwijl het gemiddeld maar 1.9 graad warmer was dan normaal (het langjarig gemiddelde).

 15. Hetzler 11 september 2018 om 22:01 - Antwoorden

  @Hdj Wat in godsnaam wil jij nou? Als modellen niet deugen in prognoses en evenmin in hindcasting? Als er slechts een positieve correlatie in de jaren 1980 – 1998 te vinden is? Als klimaatverandering een normaal natuurlijk verschijnsel is zoals uit het verleden blijkt? Als de natuurlijke forcings niet kunnen worden buitengesloten als irrelevant en de natuurlijke factoren en hun onderlinge wisselwerking nog nauwelijks zijn doorgrond? Wat in godsnaam beweegt je dan om dergelijke boude beweringen te doen? Die AGW-hypothese is dus weerlegd zoals ik al vele malen heb aangetoond. Je wilt het niet horen door je cognitieve dissonantie net als Heijden. Droom lekker verder in jouw apocalyptische fantasiewereldje, maar kom niet meer aan met dat gewauwel. Lever zelf maar een het bewijs.

  • Henk dJ 11 september 2018 om 23:09 - Antwoorden

   “Als de natuurlijke forcings niet kunnen worden buitengesloten als irrelevant”
   Hetzler, wat begrijp jij dan niet in de conclusie in dat artikel: ““Natural forcing (solar forcing and volcanic activities) contributes only marginally to the global temperature”?

   Ik zou ook in kunnen gaan op al de leugens die jij hier opgeeft over modellen. Maar ik ga gewoon weer het zeer goed bewandelde pad nog eens afgaan: Hetzler, je NEGEERT weer de vraag over jou leugen, dat “AGW een weerlegd sprookje” zou zijn. Wees eindelijk eens zo integer om ofwel dit aan te tonen, of zo integer om te erkennen dat je het mis hebt daarover! Waarom geef je hier kritiek op mij, terwijl je NEGEERT om te reageren op ‘Henk dJ 11 september 2018 om 19:00’ ?

 16. Anne 11 september 2018 om 23:28 - Antwoorden

  En in het kader hiervan ook maar even weer over DE modellen; zo werkt het dus en niet anders…
  We putten in en putten out conform onze intelligentie over wat we DENKEN te weten.
  Computers mooi, modellen mooi; maar afhankelijk van de menselijke input.
  De data voeren we in; we laten er een geprogrammeerde formule/algoritme op los en voila daar is uw hockeystick onder andere…

  • Anne 11 september 2018 om 23:40 - Antwoorden

   Mensen die willen misbruiken doen het gewoon; Mann kan wat mij betreft afgeschreven worden.
   Eigenlijk vind ik het misdadig dat deze man gewoon kan doorgaan met zijn bullshit.
   Repeteer het onderzoek, en niet één keer, maar vele malen wetenschappers.
   En wie doen dat? Volgens mij geen…
   Peer review is een wassen neus als er geen controle is door repetitie.

 17. Aad Vermeulen 12 september 2018 om 01:14 - Antwoorden

  Leonardo, een prachtig verhaal. Ik denk dat je precies de crux aangeeft waar het in de wetenschap om draait. Ploeteren, zwoegen, testen en opnieuw. Net op het moment dat je denkt dat je het snapt doemen er nieuwe vragen op. Maar als dit waar is, hoe moet ik dan het volgende begrijpen, is dat niet in tegenspraak?
  Als goed voorbeeld wil ik nog eens het onderzoeksresultaat aanhalen van Rosema. Hij maakt adv satellietwaarnemingen een berekening van de oppervlaktetemperatuur en komt tot de verbazende conclusie dat de oppervlaktetemperatuur een dalende trend laat zien vanaf 1979.
  Mijn eerste reactie was, Goh, interessant, daar heb ik nog nooit eerder cijfers van gezien, misschien geeft dat nieuwe aanwijzingen hoe temperatuur zich ontwikkelt in de onderste laag van de atmosfeer. Maar nee, de mainstream buitelt over hem heen. Statisch broddelwerk, onmogelijk, de aarde warmt op en alle data spreken zijn bevindingen tegen. Terwijl dat laatste niet het geval is, want er zijn geen eerdere temperatuurreeksen van het oppervlak van de aarde. Hoe kan wetenschap nu vooruitkomen als je al op voorhand heel belangrijke gegevens gaat afwijzen die mogelijk een kleine bijdrage aan het grote puzzlewerk kunnen leveren?

 18. Peter van Beurden 12 september 2018 om 10:51 - Antwoorden

  Aad
  Zelfs wetenschappers kunnen er niet tegen als er aan de poten van hun stoel wordt gezaagd. Ook politici bekeren soms pas wanneer ze aan de kant staan.
  Er is nu eenmaal geen erger verlies dan gezichtsverlies. Maar… er zijn wetenschappers met lef die niet aan de financiële leiband lopen.
  Tja die onafhankelijkheid, hoe regel je dat nog in een maatschappij waarin iedereen op zijn huid gezeten wordt door reaguurders die alleen hun eigen geloof willen prediken.

 19. Anne 14 september 2018 om 00:23 - Antwoorden

  Leonardo, het liet me eigenlijk even niet meer los.
  Feitelijk kiest de hond voor Darwin omdat hij verondersteld wordt het altijd goed te doen en dus beloond te worden.
  De keuze is dus feitelijk afgedwongen in favore de beloning; de keuze die de hond feitelijk moet maken is: ik weet het niet en kom dus met niets terug, of ik kom met iets terug omdat dat de enige optie is die me voorgehouden wordt en het anders het me waarschijnlijk de liefde en beloning gaat kosten”.

  • Anne 14 september 2018 om 01:21 - Antwoorden

   Mijn ervaring daarnaast is als ervarene in katten en honden “bezit” wat denigregend klinkt en het ook is.
   Katten en honden hebben een hun eigen ervaring gelijk mensen.
   Geen verschil, waarin zit dan wel het verschil?
   Het feit dat mensen denken te moeten oordelen over waar katten en honden voor staan zonder ze gekend te hebben dwz te ervaren te hebben in de ziel die ze ook zijn.
   Mensen zijn arrogante wezens, ik heb vaak meer respect voor dieren dan voor mensen.

  • leonardo 14 september 2018 om 01:48 - Antwoorden

   Anna,
   Je bent nu met mensendenken bezig.

   Neem Van der Heijden, of De Jong.
   Er komt voor hun luikje een hapje langs – iedereen denkt dat Pavlov dat doet, maar die heeft ze alleen getraind.
   Ik mag de hapjes zo nu en dan klaar zetten.
   Die vinden ze lekker – dat heet: een soort masochisme. Ze houden niet van mijn hapjes, maar daarom gaan ze er helemaal kwijlend op af. En brengen verslag uit aan hun baasje, hoe verschrikkelijk … hmmm, likkebaardend … lekke lekke … tong uit bekkie, over de wangen … wat een verschrikkelijk hapje Leonardo weer … hmmm, oooooh, kwispel kwispel … wat een verschrikkelijk hapje er weer stond.

   Denken honden zo?
   Ik denk niet dat dit hondje bang had hoeven te zijn dat Neil hem af zou wijzen als ie niet met Darwin was teruggekomen.
   Mensendenken dus, van jou?

   ’s Morgens, als ik uit bed kom, doe ik de deur van het huis open, en dan zit mijn hond, Bianc’Orsa, waar je me mee ziet wandelen op de foto, klaar om haar goedemorgen te ontvangen.
   “Goedemorgen mevrouw De Vlaaienklauw, heeft U wel geslapen?” krijgt ze dan van mij.
   En dan krijgt ze een lekker bijtstokje in haar bek … nadat ze me een pootje gegeven heeft.
   Dat weet ze, en daarvoor gaat ze op het hakblok zitten. En die poot die krijg ik, zonder mankeren.
   Zeg ik nu … maar ik denk dat ze op dat hakblok gaat zitten omdat ze denkt: ach, dan doe ik hem ook een plezier, denkt ie dat ie mij een kunstje heeft geleerd.
   Ze geeft, in tegenstelling tot De Jong en Van der Heijden ook nooit antwoord.

   Zij zit nooit te zeuren.
   Hmmm … haar antwoorden zou ik best eens willen weten.

   • leonardo 14 september 2018 om 01:51 - Antwoorden

    ik heb Anna gezegd … typo … neem me niet kwalijk Anne

Geef een reactie

Solve : *
23 − 10 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK