Heilige verontwaardiging

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Door reacties op diverse artikelen die op CG zijn verschenen tekent zich een verontrustend beeld af. Er is thans iets fundamenteel mis aan onze rechtstaat en onze rechtspraak. Het beleid, ik beperk mij nu even tot het klimaatbeleid en laat het immigratiebeleid buiten beschouwing, laat trekjes zien die getuigen van dictatoriale neigingen waarvoor uit de alarmistische hoek zelfs openlijk wordt gepleit. Zie hier.

Steven Pinker betoogt in zijn boek Enlightenment now, dat elke vorm van autoritaire dwang indruist tegen de Verlichting. De ironie wil dat hij een pleitbezorger is van klimaatalarmisme. Hierdoor zal hij zelf vroeg of laat in conflict komen met zijn eigen beginselen van in standhouden van Verlichting. Dit tekent zich inmiddels al af door het toenemend ondemocratische optreden van de heersende elitaire autoriteit om koste wat kost het energieakkoord en de klimaatwet aan de niet geraadpleegde burgerij op te leggen. De burgerij wordt slechts gehersenspoeld met een tsunami aan agitprop onder leiding van met name de NOS.

Alle natuurkundige beschouwingen en alle rekensommen ten spijt zal de linkse claim op morele superioriteit het debat en het beleid domineren. Dit is het dieper liggende probleem. De mens is weliswaar rationeel, maar tegelijkertijd ook uiterst gevoelig voor irrationele prikkels die elke rationaliteit uitschakelen. Irrationeel bijvoorbeeld is de op bevel van Henk Hagoort doorgeschoten propaganda van het NOS-journaal. Natuurkunde en rekenen worden hier a priori als irrelevant beschouwd zoals past binnen het postmodernistische “denken” dat beredeneert dat rationalisme niet kan bestaan! Hoe contradictionair kun je het nog hebben.

Dit is het gevolg van een door links toegeëigende claim op morele superioriteit. Binnen deze claim heeft zich een eigen maatschappelijk en quasi rationeel beeld ontwikkeld met eigen idealen en visie op de toekomst met het stempel dat deze claim de exclusieve hoeder is van de Verlichting. Dit althans is het idee dat Steven Pinker uitdraagt.

Het getuigt van een misvatting die gelijkstaat aan bijvoorbeeld de claim van onaantastbaarheid van autoriteit van de Koran of de Bijbel. Wat denigrerend als populisme is gebrandmerkt, wil zich nu juist bevrijden van dergelijke irrationele en autoritaire dictatuur van links, hetgeen vanzelfsprekend niet zonder recht en reden is.

Verzet tegen de zonder overleg met de burger autoritair opgelegde bedreigde koopkracht vanwege een onbewezen (dus: anti Verlichting door irrationaliteit) AGW-hypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming’) die niet meer is dan een linkse hobby, is legitiem. Om dit verzet af te doen als Anti Verlichting is een te gemakkelijk en onwetenschappelijk argument om de tegenstander te framen. Het idee zelf is inherent in strijd met zichzelf.

Deze door zich moreel superieur wanende heilige verontwaardiging ingegeven houding leidt nu juist onvermijdelijk tot houtrot van de idealen van de Verlichting en de Trias Politica. Zo gaan rechters thans ongevraagd op de stoel van de wetgever en de wetenschap zitten. Dit is een onwenselijke ontwikkeling.

Wat zich begint te wreken zijn de gevolgen van het drammen van links inzake de mythe van een klimaatprobleem. Maatschappelijk inzicht? Ontbreekt volledig. Energiearmoede? Nooit van gehoord, wereldvreemd als links is verworden.

Tja, en dan heb je ineens de opstand der gele hesjes. Dat krijg je als je de burger in linkse minzaamheid buiten spel zet en vervolgens de buitensporige kosten van die klimaatmythe probeert op te leggen. Hoe autoritair, en dus anti Verlichting kan links zijn? Steven Pinker zal het er nog moeilijk mee krijgen. En dan is men verbaasd over de opstand der gele hesjes?

In dit artikel van Afshin Ellian kan men het volgende lezen over de actie van Halsema:

Afshin Ellian.

Het restrictieve vreemdelingenbeleid stuit continu op de bezwaren van de valse ridders van de rechtsstaat. Hetzelfde geldt voor onwelgevallige meningen.

Precies, onwelgevallige meningen omdat die botsen met zelf aangemeten heilige verontwaardiging.

Niemand staat boven de wet’ is een fundamenteel beginsel van de rechtsstaat: iedereen, dus ook overheid, parlement en de rechter zijn onderhevig aan de wet.

Een waar woord.

Burgemeester Halsema schendt het beginsel waarop de rechtsstaat is gebaseerd: niemand staat boven de wet, de onderwerping aan de wet. Dit beginsel beoogt ook de overheidswillekeur te voorkomen. Het is eveneens een weerslag van twee andere beginselen: rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Eigenlijk zegt Halsema dat rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, wat de wetten betreft, niet in haar stad gelden.

Bron: hier.

Moeten wij dergelijke anti rechtsbeginselen opvattingen Verlichting noemen? Natuurlijk niet. Het is ideologische willekeur. Hierin verschilt het opgedrongen klimaatbeleid niet. Wees dus gewaarschuwd, als dit leidt tot een klimaatwet zal diezelfde GroenLinks u aan de wet houden, wat het u ook kost aan extra belastingen en afgedwongen financiële verplichtingen.

Wij hadden het rode gevaar, toen het gele maar het meest bedreigende gevaar is het groene dat als een Ebola-virus onze menselijke maatschappij zal verwoesten. Immers energie is de achilleshiel van elke maatschappij. Zonder energie houdt elke maatschappij op te bestaan.

Opstand der gele hesjes, de Franse Revolutie, het zou allemaal zomaar kunnen als links de moreel onaantastbare Zonnekoning blijft spelen en blind blijft voor de echte menselijke maatschappij. Hier ziet het thans wel naar uit.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

Door |2018-12-13T21:59:12+00:0015 december 2018|174 Reacties

174
Reageer op dit artikel

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouthzonboemokg
Afbeeldingen
 
 
 
Andere bestanden
 
 
 
26 Reacties
148 Discussies
0 Volgers
 
Grootste discussie
Meest gelezen reactie
27 Auteur reacties
BobRonaldhenkieAnneHenk dJ Recent comment authors

  Abonneren  
Abonneren op
Arthur Rörsch
Gast
Arthur Rörsch
Offline

Er zit een opmaakfoutje in het betoog 13.20 uur. Beginnende bij ‘Het betreurenswaardgie is’, zie verbetering. Het betreurenswaardige in de hedendaagse main stream klimatologie is, dat men 1 ºC when the atmospheric window narrows. What is argued with a so-called positive feedback mechanism that would be produced a priori by increased humidity with temperature rise near de surface, and subsequently the ‘back radiation’ by H2O must also be enhanced. This would be the case in a motionless air column not… Lees verder »

Arthur Rörsch
Gast
Arthur Rörsch
Offline

Eigenaardig.de opmaak fout blijft er in zitten. Nog een keer proberen. Het betreurenswaardige in de hedendaagse main stream klimatologie is, dat men 1 ºC when the atmospheric window narrows. What is argued with a so-called positive feedback mechanism that would be produced a priori by increased humidity with temperature rise near de surface, and subsequently the ‘back radiation’ by H2O must also be enhanced. This would be the case in a motionless air column not in a dynamic state. Here… Lees verder »

Arthur Rörsch
Gast
Arthur Rörsch
Offline

Verdomme. Nog een keer Het betreurenswaardige in de hedendaagse main stream klimatologie is, dat men 1 ºC when the atmospheric window narrows. What is argued with a so-called positive feedback mechanism that would be produced a priori by increased humidity with temperature rise near de surface, and subsequently the ‘back radiation’ by H2O must also be enhanced. This would be the case in a motionless air column not in a dynamic state. Here is not the Clausius-Clapeyron relationship only at… Lees verder »

Arthur Rörsch
Gast
Arthur Rörsch
Offline

Wat is loos?
Ik splits de twee alinea’s maat in tweeën.
Het betreurenswaardige in de hedendaagse main stream klimatologie is, dat men <1 C zelfs niet wil overwegen, of niet durft kenbaar te maken vanwege het heersende gemengde wetenschappelijke, politieke klimaat.
Zo heb ik voorlopig in mijn herziene betoog de ‘misvatting’ die vele sceptici al naar voren hebben gebracht verwoord:

Arthur Rörsch
Gast
Arthur Rörsch
Offline

The current main stream model (IPCC) suggests a necessary rise of the surface temperature >1 ºC when the atmospheric window narrows. What is argued with a so-called positive feedback mechanism that would be produced a priori by increased humidity with temperature rise near de surface, and subsequently the ‘back radiation’ by H2O must also be enhanced. This would be the case in a motionless air column not in a dynamic state. Here is not the Clausius-Clapeyron relationship only at work.… Lees verder »

Arthur Rörsch
Gast
Arthur Rörsch
Offline

HdJ 16 december 2018 09.41 uur Verontschuldiging, ik ging overhaast te werk door het Stips artikel niet nog een keer te bekijken. Maar ik meen dat we het al eerder hebben besproken toen het verscheen. Mijn bezwaar er tegen is, (zie ook andermaal mijn 23.19 uur) dat climate forcings slechts eenzijdig worden bekeken, zonder de tegenwerking van de koeling door evapoconvectie. Stips ontgaat kennelijk dat zinder de werking van de kamerthermostaat, tussen 0 en 60 NB, tussen 22 maart en… Lees verder »

Peter van Beurden
Gast
Peter van Beurden
Online

Arthur Rörsch Bedankt voor je lange gedegen antwoord. Het ging me uiteraard niet om een lijst wetenschappers die er nauwelijks toe doen. Het gaat me vooral om die wetenschappers die een autoriteit zijn op het terrein van de effecten van CO2 in het laboratorium én over degenen die dat meten in de atmosfeer. Niet over de kennelijk 70% modelleurs. Intussen ben ik er wel van overtuigd geraakt dat waterdamp een heel diverse rol vervult in de regeling van het klimaat… Lees verder »

Pieter L.
Gast
Pieter L.
Offline

Arthur: Het betreurenswaardige in de hedendaagse main stream klimatologie is, dat men 1 ºC when the atmospheric window narrows. What is argued with a so-called positive feedback mechanism that would be produced a priori by increased humidity with temperature rise near de surface, and subsequently the ‘back radiation’ by H2O must also be enhanced. This would be the case in a motionless air column not in a dynamic state. Here is not the Clausius-Clapeyron relationship only at work. Humidity is… Lees verder »

Arthur Rörsch
Gast
Arthur Rörsch
Offline

Pieter L 16 dec 2018 21.53 uur Ad 1 Ja, dat wordt uitgemiddeld. Maar ik maak bezwaar tegen dat uitmiddelen om een mondiaal effect vast te stellen. Ad 2. Ja, convectie wordt wel degelijk in de GCM’s erkend. Zie echter de algemene bezwaren die door Curry over de aannames in deze modellen wordt gemaakt. Binnenkort hoop ik een nadere, herziene beschouwing van de ‘rethinking’ op meer principieel wetenschappelijke gronden voor te leggen onder de nieuwe titel A MODEL OF THE… Lees verder »

Aad Vermeulen
Gast
Aad Vermeulen
Online

Er wordt mi veel te veel met gemiddelden gewerkt in de klimatologie. Dat leidt tot een onjuist beeld van weerkundige fenomenen. Als voorbeeld de uitstraling van het aardoppervlak. Die is evenredig met de 4e macht van de temperatuur T. Dat wil zeggen dat midden op de dag als het oppervlak door de zon is opgewarmd de uitstraling vele malen groter is dan ´s nachts, wanneer het oppervlak niet meer beschenen wordt door de zon. Het heeft dan geen zin om… Lees verder »

Bob
Gast
Bob
Offline

Mijne heren, al dat wetenschappelijke geneuzel is voer voor psychologen maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat los je op daar zijn geen wetenschappelijke hoogstandjes voor nodig maar keiharde feiten en data. Als ik naar de werelduitstoot kijk die in 2016 en 2017 op ca 35.000 mt CO2 ligt en Nederland ca. 160-185 mt CO2 uitstoot dan praten we over ca. 0,48% terwijl bij een selectie over harde data die niet gemanipuleerd is, welke landen meer groter… Lees verder »

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK