Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Agitprop is de samentrekking van de woorden agitatie en propaganda. In het klimaatdebat werd deze term voor het eerst gebruikt door Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, in diens discussie met NPO’s Henk Hagoort.

Hij schreef daarover:

Begeleid door het motto ‘NPO 2 vertelt het hele verhaal’ krijgt de kijker te horen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Het is met belastinggeld gefinancierde actiejournalistiek.

Het begrip ‘agitprop’ komt uit het Russisch en is een samentrekking van de begrippen ‘agitatie’ en ‘propaganda’. De Russische communisten gebruikten agitprop honderd jaar geleden om de Russische bevolking te injecteren met de communistische ideologie. Waarbij de agitatie was bedoeld om mensen emotioneel over de streep te trekken en de propaganda de geest moest hersenspoelen.

De publieke omroep (NPO) is met iets dergelijks bezig. Hij wil de kijker ervan doordringen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Zo was maandag op NPO 2 een verslag te zien van een mars naar Parijs van ‘bekende Nederlanders’. Blijkbaar om de regeringsleiders die daar vanaf 30 november bijeenkomen voor een klimaattop tot drastische maatregelen (extra uitgaven) aan te zetten. De NPO doet dat als slaaf van actiegroep Urgenda. …

De Telegraaf wordt vaak actiejournalistiek verweten. Maar de krant komt daarvoor uit en betaalt die zelf. De vulgaire agitprop van de zogenaamd ‘neutrale’ NPO wordt betaald met belastinggeld.

Aldus Arendo Joustra.

Zie hier.

Afgelopen maandagavond was het weer raak met het programma ‘NOS. Wat een weer!’ Dit programma viel samen met het begin van de jaarlijkse klimaattop, dit keer in Katowice (Polen) – het centrum van een streek die sterk afhankelijk is van de mijnbouw van de door de redders van onze planeet zo verfoeide steenkool. Weerman Gerrit Hiemstra mocht weer eens breed uitpakken als profeet van het klimaatonheil dat ons te wachten staat als gevolg van het verstoken van fossiele brandstoffen.

Het programma was een aaneenschakeling van klaagzangen van protagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW= ‘Anthropogenic Global Warming’). Ondanks het feit dat de NOS daartoe wettelijk verplicht is, had men, zoals gebruikelijk, nagelaten klimaatsceptici uit te nodigen voor een tegengeluid.

Wat onthutsend was, waren de bijdragen van Wageningse studenten. Allen waren kritiekloos of ze waren zorgvuldig geselecteerd. Van mijn eigen Wageningse tijd herinner ik mij nog de nadruk op kritisch en analytisch denken. Ik had gehoopt dat de zwamrot van het kritiekloos aannemen van de AGW-hypothese deze academische wereld niet al te zeer had aangetast, maar ik begin het ergste te vrezen.

Het beeld dat van die uitzending achterblijft is dat van een obligaat rondje klimaatagitprop waar elke wetenschappelijke onderbouwing plaatsmaakte voor populistische en speculatieve doemscenario’s. Wat vooral in het oog sprong was het met onterechte stelligheid gebrachte hoge gehalte aan speculaties over de Nederlandse klimaatontwikkelingen voor de rest van deze eeuw. Hoe zeker men van die ontwikkelingen is, komt niet aan de orde. Men vertrouwt kennelijk blindelings op de onfeilbaarheid van de klimaatmodellen/-scenario’s.

Dit is eigenaardig want hier valt wel op af te dingen, zoals Marcel Crok laat zien. Zo schrijft hij bijvoorbeeld:

Marcel Crok.

We zien een opwarming van ongeveer een halve graad tussen 1915 tot 1945, dan lichte afkoeling tot 1975 en daarna weer opwarming. Aangezien er tussen 1950 en 1975 geen opwarming was, zegt het IPCC in feite dat tenminste de helft van de opwarming sinds 1975 door de mens komt. Die opwarming bedroeg ongeveer 0,6 graden. Sinds 1850 hebben we ongeveer 0,8 graden opwarming gehad. Vertaald naar de hele periode zegt het IPCC daarom dat zij het extreem waarschijnlijk vindt dat tenminste 0,3 van de 0,8 graden (dat is nog geen 40%) opwarming door de mens komt. Zij sluit dus niet uit dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere (natuurlijke) oorzaken kan komen. Stel je voor dat het IPCC het zo geformuleerd zou hebben: wij kunnen niet uitsluiten dat ruim 60% van de opwarming sinds 1850 door andere factoren dan de mens veroorzaakt is. Zou dit dan ook geïnterpreteerd zijn als de wereldwijde consensus dat de mens de aarde opwarmt?

Bron: hier en hier en zeker ook hier.

Ik citeer uit deze laatste bron:

Klimaatvoorspellingen – Klimatologie is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de vermenging van politiek en natuurwetenschap. Die vermenging tast de onafhankelijke wetenschap in haar fundamenten aan en voedt slechts het wantrouwen in natuurwetenschap. Maatschappelijk is dat zo langzamerhand een groot probleem geworden. Natuurwetenschap wordt gedegradeerd tot een mening als elk andere.

Wat voorts opviel was de afwezigheid van klimaatschommelingen in het verdere verleden, zeg bijvoorbeeld van de afgelopen 3.000 jaar. Daar heeft men geen afdoende verklaring voor, want met de huidige modellen lukt dat niet. Hoe overtuigd zouden al die studenten dan wel zijn geweest. Wel heeft Michael – ‘hockeystick’ – Mann de schommelingen over een periode van 1.000 jaar tot ca. 1850 geprobeerd weg te moffelen, hetgeen uitkwam op een statistische knoeiboel.

Gerrit Hiemstra. Schermafbeelding.

Over dit laatste gesproken, Hiemstra kwam in minuut 33 aanzetten met een plaatje met de temperatuurstijging sinds 1860 dat een vrijwel exponentiële stijging laat zien. Wonderlijk, want sinds 1998 is die stijging fors afgevlakt. Hiemstra vermeldde dat de CO2-stijging hetzelfde beeld gaf als zijn plaatje. Dus: ijzersterke correlatie en ergo CO2 als oorzaak aangetoond. Zou het? Het eerste lesje statistiek moet hij nog leren kennelijk. Het viel mij van die studenten Wageningen ook tegen, tenzij het vak statistiek daar een uitzondering maakt voor wat zich klimaat’wetenschap’ noemt.

Peter Kuipers Munnike riep eerder in de uitzending het e.e.a. alarmerends over het poolijs terwijl de feiten zelf handig werden achtergehouden, omdat die precies het tegenovergestelde uitwijzen. Hij suggereerde dat het rap gedaan is met het Noordpoolijs. Nooit gehoord kennelijk van de AMO, de koude-warmte-cyclus: ‘Atlantic Multidecadal Oscillation’. De ijsmetingen per satelliet begonnen op het hoogste ijsniveau. Dan is het makkelijk scoren en paniek zaaien. Zie hier.

Bovendien groeit het drijfijs weer aan. Zie hier

Hij ging ook de mist in met zijn beweringen over de arme ijsberen. Die gedijen echter fantastisch en redden zich prima. Maar ja, een zielig ijsbeertje doet het altijd goed als ‘wetenschappelijk bewijs’ voor de schuld van de mens.

Over de zeespiegelstijging speculeert Hiemstra nogal rond minuut 25. De dame daarna gaat er weer lustig op los en ja, over de kosten zwijgen beiden. Deze dame zal wel even voorschrijven hoe wij burgers ons moeten gedragen, lees: rijp maken om welvaart op te offeren (dat doet Hiemstra ook in de laatste 5 minuten).

Rond minuut 30 voorspelt Hiemstra de neerslag, temperatuur en tropische dagen in 2050 met een stelligheid die geen rechtvaardiging vindt in de modellen.

Ik zwijg nog maar over de ‘homogenisatie’ door het KNMI van de temperatuurdata, waardoor het in de uitzending makkelijk scoren was met allerlei alarmistische records. Zie hier en hier.

Een andere manier om altijd te scoren is het verzamelen van alle denkbare rampen in een grabbelton. Hadden wij eerst berichten over natte zomers als record en mogelijk de norm. Zie hier. In die uitzending ging het ook over droge zomers. Men roept dus maar wat om altijd angst te kunnen zaaien.

Zie hele uitzending hier.

De uitzending was een vertoning die opzichtig verhulde dat er geen wetenschappelijke grond bestaat voor deze NPO-agitprop. Men stelt zonder meer dat de mens die, inmiddels afgevlakte opwarming en al honderden jaren afgevlakte zeespiegelstijging, kan tegenhouden. Wat een hoogmoed, maar het is wel goed voor het verdienmodel van de belanghebbenden.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

En ondertussen wil Moeder Natuur zich maar steeds niet conformeren aan de uitkomst van de alarmistische klimaatmodellen, die extreme opwarming projecteren.