Aankondiging van de Stichting Ecomodernisme Nederland en SOLA congressen.

Met de uitzending van Zondag met Lubach is kernenergie in één klap weer hot geworden in Nederland.

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD pleit inmiddels voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Een meerderheid van de Nederlanders is voorstander is van kernenergie, zo blijkt uit peilingen. En ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor.

Het is een gegeven dat kerncentrales 24 uur per dag CO2-vrije stroom leveren. Kernenergie lijkt dus onmisbaar voor een CO2-vrije toekomst.

Maar betekent dit dan dat er zomaar een nieuwe kerncentrale in Nederland zal staan? Nee, want hoewel iedereen een vergunning voor een kerncentrale kan aanvragen, is het plan voor een tweede kerncentrale bij Borssele indertijd niet doorgegaan. Tegenstanders nu zeggen dat kernenergie te duur is en te laat komt. Alleen met steun van de overheid zou een private partij een nieuwe kerncentrale wél rond kunnen krijgen. De vraag is: komt die steun er?

In dit middagsymposium, georganiseerd door Stichting Ecomodernisme en SOLA congressen, praten we u bij over kernenergie. Aan het eind van de middag heeft u antwoord op vragen als: Hoe staat kernenergie er wereldwijd voor? Welke landen zijn nieuwe centrales aan het bouwen en met wie doen ze dat? Is kernenergie echt zo duur als beweerd wordt? Hoe zou een nieuwe kerncentrale in Nederland tot stand kunnen komen? Hoe verhoudt de bijdrage van kernenergie aan CO2-reductie zich ten opzichte van de bijdrage van zon en wind? Kortom, interessante en deskundige sprekers praten u bij en gaan ook graag in debat met u.

Bent u geïnteresseerd? Meld u snel aan. Wij zien uit naar uw komst op 18 januari in Culemborg.

Doelgroep

• medewerkers energiebedrijven
• beleidsmedewerkers van overheden*
• politici en gedeputeerden*
• deelnemers energie regio’s
• betrokkenen klimaattafels
• communicatiemedewerkers van overheden*
• onderzoekers universiteiten en instituten
• landelijke en regionale media
* landelijke, regionale en lokale overheden

Zie verder hier.