De energietransitie, de huidige stand van zaken van zonne- en windenergie op land – de sommetjes

Een gastbijdrage van Co Wilders (oud-ondernemer in zonne-energie).

Beleid en toekomstige beslissingen in het licht van de energietransitie dienen gebaseerd te zijn op feiten en berekeningen. De hieronder gepresenteerde cijfers doen echter het ergste vrezen. We zetten nu alles in op zon en wind omdat we o.a. van het gas af moeten en energieneutraal willen worden. Echter, zolang we niet in staat zijn om duurzaam opgewekte energie op te slaan, zoals bijv. in waterstofgas, dienen we naar mijn mening pas op de plaats te maken.

Ons nationale bezit, het prachtige landschap en de natuur, gaan in snel tempo naar de Filistijnen. Ook het gebruik van landbouwgronden op basis van onderliggende cijfers dient absoluut voorkomen te worden. De energiebijdrage ofwel stroomproductie van zon en wind op land zijn namelijk te verwaarlozen. Subsidies aan zonnecentrales verdienen dan ook een betere bestemming zo ook die voor wind op land.

Nederland is nu verdeeld in Nimbys (Not in my backyard) en goedwillende Pimbys (Pleace in my backyard). Bij beide categorieën regeert voornamelijk emotie in plaats van cijfers. Klimaat is in de politiek verworden tot een rechts links agendapunt. Mijn boodschap is a-politiek.

Stelling: Stop met de bouw en subsidiëren van zonne- en wind- centrales op land.

De (ontluisterende) cijfers.

Bron CBS 2017 (Centraal Bureau voor de Statistiek) en SDE+ 2018 (Stimulering duurzame Energie).

 1. Nederland heeft in het jaar 2017 totaal aan energie 3150 Peta Joule verbruikt, omgerekend is dit 875.000.000.000 kWh (kilowattuur) een voor u bekende rekeneenheid.
 2. Zonnepanelen produceerden in dat jaar 2.204.000.000 kWh dat is 0,25 % van ons totale energieverbruik.
 3. 1 hectare zonnepark produceert gemiddeld per jaar 600.000 kWh dat is 0,000069 % van ons totale energieverbruik. 1000 hectare is goed voor 0,069 % , 1400 voetbalvelden of een strook 20 kilometer bij 500m.
 4. Alle windmolens op land produceerden in dat jaar 6.869.000.000 kWh dat is 0,78 % van het totaalverbruik.
 5. 0,25 + 0,78 = 1,03 % droegen zon en wind op land in 2017 bij aan onze totale energiebehoefte, te verwaarlozen dus.
 6. Conform een Europese afspraak wordt de jaarlijkse bijdrage van zon en wind enkel vergeleken met Nederlandse stroomproductie en niet ons totaalverbruik aan energie. Dit geeft feitelijk een valse voorstelling van zaken.
 7. Het aandeel zon is op basis van die afspraak 1,85 % , het aandeel wind op land is 5,91 % , samen 7,76 % . Nogmaals, dit betreft enkel de productie van elektriciteit.
 8. De verwaarloosbare bijdrage van 1,03 % zou bepalend moeten zijn of je nog verder wind en zon op land wenst te ontwikkelen. Zelfs met het aandeel van 7,76 % opgewekte elektriciteit zou je de zelfde conclusie moeten trekken.
 9. Het oppervlak van Nederland zonder water is 3.389.300 hectare groot. Wanneer we streven naar energieneutraal met zonne-energie dan heb je daar 43% van de oppervlakte van Nederland voor nodig. (875.000.000.000 gedeeld door 600.000 is 145.833 hectare benodigd oppervlak).
 10. In de winterperiode heb je met zonnepanelen 4,3 de oppervlakte van Nederland nodig. 365 nachten en vele dagen in de winter leveren zonnepanelen niets, je kan de rekensom niet maken. Het rendement is 0 % de panelen zijn nutteloos. Zonne-energie en windenergie zijn compleet onbetrouwbare energiebronnen.
 11. Voor het totaal aan opgestelde vermogen zon en wind dient een back-up te blijven opgesteld met hetzelfde vermogen aan conventionele energiecentrales wil je een betrouwbare energievoorziening overeind houden.
 12. In de SDE+ voorjaarsronde 2018 is € 2.030.000.000,- voor subsidieaanvragen voor zonnepanelen gehonoreerd en € 149.000.000,- aan windmolens. Nederland telt 7.857.914 huishoudens. Dit is € 279,29 per huishouden, een bedrag dat bij de meesten van u onbekend is en zeker niet hebben ontvangen sterker nog uw energierekening is flink gestegen, gemiddeld € 334,- om precies te zijn.
 13. In de najaarsronde 2018 is voor 6,17 miljard aan subsidie zonne-en windenergie aangevraagd. In 2018 is dan met gemak meer dan € 558,- per huishouden (op basis van totaal 4,4 miljard gehonoreerd) alleen al uitgegeven. Voor de totale sector duurzame energie was in 2018 12 miljard gereserveerd en het voorjaar 2019 is weer 5 miljard subsidie gereserveerd.
 14. Een windmolen van 3 Megawatt op land heeft een minimale hoogte van 130 meter. Deze molen produceert gemiddeld per jaar 6.750.000 kWh . We hebben dan 129.629 molens nodig om al onze benodigde energie op te wekken.
 15. Voor een windmolen van 3 MW is circa 25 hectare ruimte benodigd dit betekent voor 129.629 molens 96 % van het oppervlak van Nederland.
 16. Tennet investeert honderden miljoenen om enkel de pieken in de stroomproductie van zon en wind op te vangen. Deze investeringen zijn uitermate inefficiënt. Deze kosten worden ook nog eens op de burgers verhaald.
 17. Door deze pieken wordt duurzaam opgewekte energie nu al gedumpt op de energie Spotmarkt (EPEX) voor prijzen van € 0,008 per kWh (www.nieuwestroom.nl) terwijl de subsidie op zonnestroom circa € 0,09 per kWh bedraagt dus 11 keer zoveel. Er is al goed verdiend aan deze duurzame stroom, de piekproductie dumpen blijkt financieel geen probleem op te leveren, enkel de inpassing op het elektriciteitsnet.
 18. Energiehandelaren zoals o.a. Eneco, Delta Energie en HVC onder de naam PVNED zijn belangrijke spelers wanneer het om het bouwen van zonne- en windparken gaat. Met o.a. de subsidies is de onrendabele top (pieken) geen probleem meer. Op de Spotmarkt verkopen ze deze piekstroom ook voor andere duurzame energieproducenten die met de pieken geen raad weten. De TV-reclame van Eneco is nu ook beter te begrijpen. De inkoopprijs van een kWh bedraagt circa € 0,06 per kWh. Zonneparken zijn geldkranen de vele grondspeculanten zoals Powerfield weten er wel raad mee, groen sausje er overheen en harken maar.
 19. Zolang we duurzame energie niet kunnen opslaan nemen we ons zelf met de doelstelling energieneutraal hopeloos in de maling. Voor uw zonnepaneleninstallatie op het dak of park geldt: wanneer je juist de meeste energie nodig hebt produceer je het minst. Met de zomerproductie poetsen we dit weer op naar energieneutraal. Klinkt leuk, maar in de winter, s ’nachts en op windstille dagen heeft energieneutraal geen enkele betekenis. Zoals bij punten 2, 4 en 5 al berekend is de bijdrage ook nog eens verwaarloosbaar de investeringen echter bedragen vele miljarden.
 20. Woningen/huishoudens gebruikten 406 Peta Joule (elektriciteit en gas) dat is 12 % van het totale energieverbruik. Het is dan ook bevreemdend dat we alles uit de kast trekken voor deze 12 % en met de overige 88 % wat vage afspraken proberen te maken.
 21. Zonne en windparken worden door de politiek, zonneparkbouwers, Nuon, Eneco, Greenchoice, de coöperaties, de speculanten, de banken Triodos, ASN gelanceerd met ; Goed voor zoveel huishoudens’. U bent een huishouden, dus dat moet goed voelen, uw geweten wordt gesust. Bovendien wordt enkel uw stoombehoefte in deze vergelijking meegenomen en niet uw gasbehoefte.
 22. Waarom wordt de bijdrage van parken niet eerlijk vergeleken met 100 %, ons totale energieverbruik of met Goed voor …% verbruik Tata Steel of …% verbruik Shell Pernis of Google datacenter. Deze vergelijking met huishoudens is feitelijk te bestempelen als emotionele chantage.
 23. Met participeren en postcoderoosjes, winstdelingen kopen we ons zelf ook nog eens om. De burger deelt een beetje mee in de winst en dat maakt schijnbaar een hoop goed. Draagvlak creëren middels geschuif met een paar euro’s. De grote jongens en boeren lachen zich een bult, Het gaat om miljarden. Draagvlak creëren kost een schijntje!
 24. Het woord park betekent: groen gebied met recreatieve functie. We stellen de zaken weer mooier voor dan ze zijn. Recreëren tussen wind en zonneparken lukt in ieder geval niet zo best.
 25. De opening van Lelystad Airport is goed voor op zijn minst 35 Peta Joule aan energie en de nodige CO2 uitstoot die wonderbaarlijk niet wordt meegerekend bij onze totale uitstoot. Vermeerderen en verminderen gaan hand in hand, heel bizar.
 26. Wanneer we nu toch met huishoudens blijven vergelijken, deze 35 Peta Joule is goed voor het elektriciteitsverbruik van circa 1.300.000 huishoudens. Dit getal zou voldoende moeten zijn om Lelystad niet te openen. Dit levert meer op dan het gesleep met warmtepompen. Lelystad groeit hierna natuurlijk weer vrolijk door. Cora wil nu ook nog eens 40.000 vluchten voor Schiphol er bij?!?
 27. We moeten ook nog eens 75.000 huizen per jaar bijbouwen en onze economie moet met 2 % per jaar groeien. Dit wordt dweilen met de kraan open.
 28. We gaan het nu verder niet hebben over warmtepompen, CO2, biomassa, afgedankte molenwieken en 100 duizenden zonnepanelen, warmtenetten, elektrisch rijden, grondspeculanten annex zonnepark ontwikkelaars, geothermie, opslag in batterijen en alle goedwillende burgers.

Van elke berekening, en zo moeilijk zijn ze niet, is ondergetekende meer en meer geschrokken.

Co Wilders (oud ondernemer in zonne-energie).

 

Ontgroeningsdag

Op 7 maart, morgen dus, is De Groene Rekenkamer terug met de langverwachte Ontgroeningsdag’: een middag in de mooie ambiance van het Planetarium aan de Gaasperplas, vol lezingen waar geesten geslepen worden en onderlinge contacten versterkt. We garanderen lezingen met hoog primeur-gehalte en veelzijdige belichting van de klimaatkwestie. Eerst de feiten – dan de emotie!

Lees verder hier.

Door |6 maart 2019|131 Reacties

Deel deze pagina!

131 reacties

 1. MP. 6 mrt 2019 om 01:55- Antwoorden

  @ Co Wilders (oud ondernemer in zonne-energie).

  Respect. Er is een bepaalde mate van moed nodig om van de huidige politieke consensus af te wijken. Ondanks dat cijfers niet liegen.

  0
  0
 2. J van der Heijden 6 mrt 2019 om 07:16- Antwoorden

  En weer wordt er “ vergeten “ dat er van de toegezegde sde subsidie een correctiebedrag af moet en dat het echte uitgekeerde bedrag dus veel lager zal zijn

  Iemand die dat niet weet of “ vergeet “ is niet serieus te nemen

  En de 3150PJ is natuurlijk een groot deel in een vorm van energie waar je niets aan hebt bijvoorbeeld ruwe steenkool, ik heb het wel eens gezien 40 jaar geleden lag er nog een hoopje bij mijn oma in de schuur vanuit de tijd dat ze nog geen centrale verwarming had

  Wat een droefheid weer zo’n opinie

  0
  0
  • Hans Erren 6 mrt 2019 om 07:27- Antwoorden

   Net zo goed als Heijense Jan altijd “vergeet” dat kernenergie geen subsidie nodig heeft maar investeringsgarantie. En dat de grootste stroom belasting nu van brandstofaccijns komt, die volledig opdroogt bij de afschaffing van fossiele brandstoffen en er dus gegarandeerd een belastingheffing op groene energie zal komen.

   0
   0
   • J van der Heijden 6 mrt 2019 om 08:29

    Nou Hans

    Vertel wat is de laatste subsidie vrije kernecentrale ?

    En welke kWh prijs is er gegarandeerd in de UK ?

    En natuurlijk ben ik niet tegen kernenergie maar denk ik dan 11ct per kWh een beetje duurder is dan energie van eind en zon

    0
    0
   • Boels 6 mrt 2019 om 10:30

    @Janos:
    We betalen nu rond 30ct per kWh inclusief alle kosten, heffingen en belastingen.

    Hoe meer je gebruikt, hoe goedkoper per kWh
    Dat is morbide groenlinks gedoe, echt links zwijgt.

    0
    0
   • J van der Heijden 6 mrt 2019 om 10:41

    En Boels laat weer eens zien dat hij maar wat babbelt

    Het ging over productie kosten

    En inderdaad je hebt nog een vaste component voor leverkosten, dat maakt de eerste KWH heel duur

    Ik betaal nog geen 30ct kWh per jaar en dan krijg ik nog gratis gas thuis ook

    0
    0
   • Erik 6 mrt 2019 om 15:33

    Jan,

    Profiteurs zijn er altijd, niet uit te roeien.

    0
    0
   • Hans Erren 6 mrt 2019 om 19:06
   • Pat_data 6 mrt 2019 om 19:34

    Hans Erren. dat linkje gaat uit van prijzen in Saoedie Arabië. Ik kan me voorstellen dat de kosten daar aardig gedrukt worden door het gebrek aan inspraak van de buurtbewoners en de lage arbeidskosten.
    Daarnaast houdt het ook geen rekening met de kosten van uranium en al helemaal niet met de verwachte stijging van prijzen van uranium.
    Niets voor niets hebben de Japanners (Toshiba en Hitachi) afgezien van de bouw van 2 centrales in het VK.
    De GARANTIE prijs van de Britse overheid bleek te laag om een rendabele investering te doen.

    0
    0
  • Cornelia 6 mrt 2019 om 08:12- Antwoorden

   Het ingehuurde leger is weer vroeg op.

   Blijf lekker doordrammen om cijfers, er is nog nooit een enkele oplossing door links bedacht waar niet ergens aan de zijlijn grote sommen geld in het systeem gepompt moesten worden.

   Daarom, deze oplossingen werken alleen als er gratis belastinggeld bijgestort wordt.

   Het is bij aanvang al failliet. Doodgeboren dus!

   De klimaatzwendel is het ultieme wapen waarmee de regering zonder problemen een belastingverhoging van 30% in kan voeren zonder dat de burger in opstand komt.

   Een verhaal dat iedereen zou moeten luisteren, is de uitleg van Arno Wellens en Theo Wolters; “De kosten van het energieakkoord”
   Nou meneer heinen, daar heb je je cijfertjes!

   https://youtu.be/roEzk1ZLFlE

   0
   0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 09:04

    Die cijfertjes noemde Wiebes netjes “gekwantificeerde kletspraat” en Baudet durfde niet eens vragen te stellen in de kamer. Ik denk dat de cijfertjes goed nieuws zijn. Zo blijkt dat de door Wolters genoemde 55 miljard voor wind in zes jaar tijd gedaald is tot 24 miljard! Bovendien zijn de getallen in Weuro’s en 1 Euro = 4 Weuro. Dus 107 miljard Weuro is 27 miljard Euro. Dat is afgerond verwaarloosbaar in 30 jaar.

    0
    0
   • J van der Heijden 6 mrt 2019 om 09:24

    Cornelia

    Nu wat is dan de rechtse oplossing om de CO2 uitstoot te verminderen ?

    Natuurlijk niet stiekem voorstellen om gesubsidieerde kerncentrales te gaan bouwen

    Mijn voorstel is hetzelfde als het voorstel van Richard Tol

    Een simpele belasting op CO2 en den inkomsten hoofdelijk verdelen

    Dan kunnen de subsidies weg en kunnen we kijken wat de goedkoopste manier is om de uitstoot te verminderen

    0
    0
   • Cornelia 6 mrt 2019 om 10:30

    Nu wat is dan de rechtse oplossing om de CO2 uitstoot te verminderen ?

    Het is niet zozeer een rechtse oplossing, het is een oplossing op basis van GEZOND VERSTAND.

    Er HOEFT helemaal NIETS verminderd te worden.
    Dat is gewoon een drogredenering.

    Het aandeel van CO2 op het klimaat is NIET aantoonbaar en bovendien is de CO2 bijdrage van de mens verwaarloosbaar ten opzichte van wat de natuur zelf produceert.

    Al zou de hele Europese Unie vandaag stoppen met CO2 uitstoot dan nóg gaat wereldwijd de CO2 stijgen.

    Het is zinloos om burgers op te laten draaien voor een niet bestaand probleem en een niet werkende oplossing.

    0
    0
  • Aad 6 mrt 2019 om 08:50- Antwoorden

   Niet serieus te nemen, Droefheid…. Gaap

   0
   0
   • J van der Heijden 6 mrt 2019 om 09:26

    Aad inderdaad een opinie waar heel verkeerde getallen in worden gebruikt is voor jou natuurlijk een goede basis voor de start van een inhoudelijke discussie

    0
    0
  • Werff 6 mrt 2019 om 10:46- Antwoorden

   @JvdH: wat een droevige reactie. Jij vergeet dat elke euro die we spenderen aan deze collectieve verdwazing, weggegooid geld is.

   0
   0
  • Willem 6 mrt 2019 om 18:30- Antwoorden

   @ JvdH 6 mrt 2019 om 07:16: Kunt u de correctiebedragen expliciet maken zodat de berekening gecorrigeerd kan worden?

   0
   0
 3. Hermie 6 mrt 2019 om 07:40- Antwoorden

  Misschien moeten we eens wat meer naar de landen om ons heen kijken hoe die het doen. Nederland blijft maar onderaan bungelen. https://nos.nl/artikel/2271660-nederland-onderaan-eu-lijst-duurzame-energie.html

  0
  0
  • Cornelia 6 mrt 2019 om 08:40- Antwoorden

   Ik lees net;

   “Als de gemiddelde Belg één keer per week vegetarisch zou eten, één keer per week de auto in de garage zou laten staan en één vliegreis zou laten, dan halen we de Europese klimaatdoelstelling. We willen niemand een schuldgevoel aanpraten, we willen mensen vooral duidelijk maken hoe weinig moeite het vraagt om je impact op het klimaat drastisch terug te dringen.”

   Bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170802_02998821

   0
   0
  • Theo 6 mrt 2019 om 09:15- Antwoorden

   Dit is nu weer grote nonsens wat je zegt, kijk alleen eens wat Zweden al aan waterkrachtcentrales heeft.
   Hoe wil je zo iets vergelijken? Met die gesubsidieerde windmolentjes hier?

   0
   0
  • Hermie 6 mrt 2019 om 09:32- Antwoorden

   @Theo, Wat vergeleken wordt is niet het absolute aandeel maar het relatieve aandeel wat nog niet gehaald is. https://goo.gl/images/MFuvBz Nederland Nederland heeft nog een groot gat te dichten.

   0
   0
   • Theo 6 mrt 2019 om 10:00

    Wat maakt het uit, ze hebben geen goede middelen hier in dit land.
    Warmere landen hebben zo wie zo al een voordeel.
    Zweden, Frankrijk, Slowakije, enz, hebben allemaal kerncentrales.
    Dan zijn de doelstellingen zo wie zo al onrechtvaardig, gezien de middelen wat ze hier hebben.
    En dat 5 voor twaalf gejaagdheid werkt zo wie zo ook niet.
    Komt tijd komt raad.

    0
    0
   • Cornelia 6 mrt 2019 om 10:21

    Een groot gat volgens jou, maar in de praktijk valt dat reuze mee Hermie, je moet je denk ik niet zo gek laten maken met al die alarmerende berichten.

    0
    0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 10:32

    @Cornelia, Nederland heeft in de EU zich gecommitteerd aan 14% duurzaam in 2020. We staan nu op 7% in 2019. Dat noem ik een groot gat. Nederland kan dus niet voldoen aan de afspraken. Ik zit daar niet zo mee, als Nederland maar laat zien dat het zijn best doet.

    0
    0
  • Boels 6 mrt 2019 om 10:37- Antwoorden

   Zet NL3 op zwart.
   Belast het elektriciteitsverbruik progressief, franchise op 2200 kWh.
   Schaf de reiskostenvergoedingen stapsgewijs af en gebruik de opbrengst voor een fijnmazig glasvezelnetwerk; thuiswerken is de toekomst.

   0
   0
  • TW 6 mrt 2019 om 12:30- Antwoorden

   Hermie denkt nog steeds dat de NOS niet partijdig is. Wordt toch eens wakker mensen. Het draait alleen om geld en macht 1984, 1984, 1984…..

   0
   0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 12:41

    @TW, Bij de NOS werken mensen. Ook al doen mensen nog zo hun best, partijdigheid is niet altijd te voorkomen. Het streven is objectiviteit en neutraliteit. Maar je gezicht in een neutrale plooi houden lukt niet altijd. Mocht het de spuigaten uitlopen dan kan je in navolging van dat andere boze rechtse mannetje aangifte doen tegen de NOS. Wat 1984 betreft: https://www.quest.nl/test/ben-jij-een-complotdenker

    0
    0
   • Erik 6 mrt 2019 om 15:41

    Hermie, instanties als NOS en KNMI kun je toch niet serieus nemen? Opheffen levert een plezierige bezuiniging.

    0
    0
 4. Rem 6 mrt 2019 om 07:52- Antwoorden

  Wind en zon zou een aanvullende rol moeten spelen. Nu speelt het een uitermate ondergeschikte rol in de praktijk, echter in de hoofden van de beleidsmakers en milieu-economie speelt het een hoofdrol. Past uitstekend in de gesimplificeerde co2 gedachte, ook hiervoor weer een gesimplificeerde oplossing waarmee men tracht de klimaat schijnoorlog te winnen.

  Ondertussen spinnen de banken, bedrijfsleven en politieke raamkijkers er garen bij. Klimaat hyptoheekje hier, zeewindparkje wat we kunnen bouwen daar en als kers op de taart een kadootje voor de burger in de vorm van een nog in te voeren co2-belasting. Overigens is deze laatste er al in de vorm van BPM en accijnsen.

  Aan de andere kant van de wereld zijn ze hier helemaal niet mee bezig, groeien de economiên als kool en vergeleken met hun zijn wij, als we niet oppassen, over 50 jaar gedegradeerd tot een 2e/3e wereld natie. Maar ja, welzijn boven alles toch, groen regeert. We kunnen dan wel heerlijk recreëren op de weide tussen de zonnepanelen met daarbij een verkoelend briesje van de draaiende wieken…

  0
  0
  • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 09:39- Antwoorden

   Rem
   Aanvullen prima. Laat de industrie en het transport dat dan maar doen. Dus die zgn. 7 grootste vervuilers. Zonder netverzwaring en zonder het nationale elektriciteitsnet ermee te vervuilen. Gewoon voor hun eigen productie en transportprocessen. De aldus opgewekte energie zelf laten gebruiken en van een deel de benodigde waterstof en zuurstof maken. Dit dubbele systeem is dwaasheid. Gaat de industrie hier niet op in, dan is het zelfs voor hen een waardeloos kostenverhogend systeem. Op zoek naar iets betrouwbaars en iets beters. In de tussentijd, gewoon gas, WKK en isoleren en besparen waar mogelijk Ook onder geen voorwaarde zonnepanelen op akkerland, weiland en de spaarzame natuurgebieden die nog resteren.

   0
   0
   • Erik 6 mrt 2019 om 15:50

    Peter,

    Besparen en isoleren hoeft niet, er is energie genoeg. De klimaathysterie zit tussen de oortjes. Er is geen klimaatprobleem. Er is misschien een geringe weldadige opwarming en aantoonbaar een vergroening vd aarde.
    Wat er wel is is een milieu probleem, niet meer hier, maar wel in de 3e wereld. Laten we het geld maar uitgeven aan grootschalige opruiming van plastic uit de oceanen, misschien kunnen we er weer mooie dingen van maken. En vooral ontwikkelingslanden stimuleren niet al hun rotzooi in rivieren te dumpen.

    0
    0
   • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 18:48

    Erik
    Het is altijd de moeite waard te besparen op grondstoffen zodat ze ingezet kunnen worden voor een beter doel. Producten maken i.p.v. meteen opstoken. iets wat we nu doen o.a.met hout. Het is de moeite waard de keten zo lang mogelijk te maken. van grondstof naar product. Zo lang mogelijk kostenefficiënt recyclen en vervolgens helemaal aan het einde van het traject opstoken en er weer energie uit halen. Maar wel kosten-baten graag. Of er een klimaatprobleem is laat ik in het midden.

    Plastic is een prachtig materiaal, mits goed gebruikt. Er is in elk geval mogelijk een grondstoffenprobleem met een groeiende wereldbevolking. Bespaar je niet, dan gaat het ten koste van de natuurlijke productie en zijn er steeds meer akkers nodig en is er minder natuur. Er zijn nog meer wereldbewoners dan alleen mensen. Natuur in al zijn veelvormigheid waarover ik me elke dag weer verbaas. En die de moeite waard is te behouden.

    0
    0
 5. Karin 6 mrt 2019 om 08:01- Antwoorden

  Mooie opsomming. Dank hiervoor.

  Ik las net in de ‘Energeia’ dat de warmtepomp door Wiebes geschrapt is als energiebesparende maatregel voor bedrijven.

  ‘Warmtepomp toch niet op lijst met energiebesparende maatregelen
  Minister Wiebes heeft de lucht-waterwarmtepomp niet opgenomen op de definitieve lijst met erkende maatregelen die bedrijven moeten nemen om energie te besparen. Eerder kwam er veel kritiek op een conceptversie van de lijst waar de warmtepomp wel op stond’

  Ik neem aan dat de maatregel voor huishoudens uit het concept klimaatakkoord dan ook geschrapt gaat worden.

  Ik kom later terug op het punt ‘participatie’ met een voorbeeld van een aanbod (noemen ze sociale randvoorwaarden) van energiereus Innogy, wat nu op tafel ligt voor de politiek van Dinteloord. Alwaar ik een actiegroep ondersteun. De Dinteloorders krijgen vier windmolens van 215 m hoog op korte afstand van de woonkern.

  0
  0
  • Cornelia 6 mrt 2019 om 08:45- Antwoorden

   En wat weet die Wiebes nou? Die hoeft alleen maar beleid uit te voeren volgens de regels.

   De 10 grootste bedrijven die 80% van ALLE energie in ons land gebruiken hebben helemaal geen kachels nodig.

   De burger moet van het gas af maar de industrie niet hoor, dat kan niet eens, en daar komt (K)Wiebes nu ook achter.

   0
   0
  • Karin 6 mrt 2019 om 12:42- Antwoorden

   Ik zou nog terugkomen op een voorbeeld van ‘participeren bij windenergie’ en hoe het politiek bestuur in Steenbergen en energiereus Innogy dit heeft aangepakt voor Dinteloord. Alwaar ik een actiegroep ondersteun.

   Vind je het een langdradig verhaal, sla het dan gerust over. Maar vergeet dan niet dat dit ook bij jou in je achtertuin kan gebeuren.

   Steenbergen wil energieneutraal worden en de windmolens komen elders verderop in haar fusiegemeente Dinteloord. Het gaat om een opschaling van vier windmolens en een afspraak met de provincie (regio bod). De vier windmolens van 66 m hoog worden 215 hoog en komen dichterbij de woonkern te staan. De impact van deze windreuzen zal enorm zijn. Dinteloord is maar een klein dorpje.

   Het zienswijzetraject en de samenspraak was een wassen neus. Er was een ‘regiegroep’ met een paar omwonenden en een lid van de Dorpsraad Dinteloord (zonder ruggespraak met andere inwoners), die alleen mochten meepraten over windmolens hoger dan 180 m. Bewoners wilden windmolens van 150 m hoog en in een andere opstelling ivm ontbreken van hinderlijke knipperverlichting en niet te dichtbij de woonkern. De GL wethouder kwam in de wurggreep van Innogy en haar ambtenaren en liet haar verkiezingsbelofte ‘windmolens niet hoger dan 150 m’ al snel los.

   Hierbij het raadsvoorstel van het college Steenbergen met het bod van Innogy.
   13 maart is DDay voor Dinteloord.

   https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/13-maart/19:30/Raadsvoorstel-opschaling-windturbines-Karolinapolder-BM1900642.pdf

   Iets positiefs.
   Door de druk van de actiegroep komen bijna alle ‘sociale randvoorwaarden’ nu ten goede aan de omwonenden en de gemeenschap van Dinteloord. Vooral het vooraf uitkeren van de planschade vergoeding door Innogy vind ik een pre. Wel staat de vergoeding nog steeds niet in verhouding tot de waardedaling van woningen waar windmolens komen. Via de wettelijke procedure lukt het omwonenden niet om een vergoeding te krijgen of zeer gering.

   0
   0
 6. Rien 6 mrt 2019 om 08:06- Antwoorden

  De ons omringende landen doen het niets beter, dat kan ook niet met een dergelijk systeem. Het enige effect is dat de rijken ( de investeerders en grondeigenaren )er nog rijker van worden. De gewone man in de straat wordt er echter een behoorlijk stuk armer van. En per saldo schieten we er ook nog eens niets mee op, als minder co2 uitstoot ons doel is. Kernenergie is op dit moment de enige optie om Co2 vrij te produceren.

  0
  0
 7. Theo 6 mrt 2019 om 08:41- Antwoorden

  Investeren in een oude stoomtrein zou nog beter zijn.
  Wat me trouwens opvalt, je hoord niets meer over bezuinigingen.
  Natuurlijk de economie draait goed, maar de buffer van de overheid zal snel verdwijnen zeker als het straks weer slechter gaat.
  Maar ja dan is er weer de kleine man die ze dan alle pootjes en armpjes uit gaan rukken voor hun primitieve doelstellingen van de EU, en consorten.
  Een ding hebben ze dan wel weer terug, het aanzien van Holland molenland.
  Wat zeiden ze ook alweer in Duitsland? Alles weggegooid geld wat niks brengt.
  Nord Stream 2 word de beste investering.
  De NAM zit er ook al boven op met investeren.

  0
  0
  • Cornelia 6 mrt 2019 om 08:50- Antwoorden

   Grappig is dat ze daar wel bovenop zitten maar die zogenaamde tenders van subsidieloze windmolens links laten liggen.

   Maar daar valt zonder subsidie geen winst te behalen. :)

   0
   0
   • Theo 6 mrt 2019 om 08:56

    Ja precies, is toch een omgekeerde wereld, hoe je het ook bekijkt.

    0
    0
 8. Vorige week schreef Martin Sommer, dat de franse schrijver Houellebeck , Nederland ziet als een’ bedrijf’ , niet als Land. Daar kon ik me aardig in vinden . Zelf zie ik Nederland in de nabije toekomst als een soort grote machine, waarin alles met elkaar verbonden is met draadjes en buisjes, aangestuurd met AI . Daartussendoor rommelen nog wat verdwaasde en verwarde mensjes en hulpinstanties.

  0
  0
  • Cornelia 6 mrt 2019 om 10:19- Antwoorden

   Interessante hypothese. ;)

   0
   0
  • David 6 mrt 2019 om 10:33- Antwoorden

   @Bert: hulpinstanties? Pizzabezorgers zal je bedoelen.

   0
   0
  • AnthonyF 6 mrt 2019 om 15:09- Antwoorden

   Nederland, Gidsland.
   Dat wordt al jaren geroepen op vele terreinen want oh, wat zijn we toch goed. De hele wereld volgt vol spanning wat in Nederland wordt gedaan.
   Even uit de droom helpen. Wij wonen nu 11 jaar in Zuid-Frankrijk. Al vele malen hebben we de vraag gekregen wat wij eigenlijk spreken; Duits of Engels. Wat zeg je, een eigen taal?
   En wie is jullie president? Nee, wij hebben een koning, die veel kost (tientallen malen meer dan jullie president Macron), maar gelukkig geen enkele verantwoordelijkheid heeft.
   In de meeste Franse beursoverzichten komt de AEX niet eens voor. Och, gelukkig wint het Nederlandse elftal alle Europese en Wereldkampioenschappen, toch nog iets (Dit is ironisch bedoeld hoor). Houellebeck heeft denk ik gewoon gelijk.

   0
   0
 9. Hermie 6 mrt 2019 om 08:53- Antwoorden

  En wat te zeggen van de 28 punten? Ze zijn allemaal fout, misleidend of nietszeggend. Het begint al bij de basis, het eerste punt.
  De genoemde 3150 PJ is het totaal aan energiedragers. Maar de omzetting naar olieproducten als potjes verf wordt voor energie eindgebruik niet meegerekend. Dat is logisch en ook duidelijk afgesproken in Europa. Percentages worden gerekend als aandeel van het totale finale energieverbruik dat is ongeveer 2100 PJ. Dat is een enorm verschil. Alle van 3150 PJ afgeleide genoemde getallen zijn dus ook allemaal fout.

  0
  0
  • Scheffer 6 mrt 2019 om 09:22- Antwoorden

   Hoezo zijn de klimaatbeheersingsafspraken in Europa niet onzinnig, Hermie? Welke is de klimaat-“winst”, Hermie? Waarom is het totaal aan energiedragers geen goede basis, Hermie? Het biedt juist die duidelijkheid die ten node wordt gemist is alle hilarische hoera kreten over de zogenaamde “duurzame energie progressie” en het dagelijkse optimisme (populisme) via de linkse media over de haarbaarheid van de klimaatdoelstelligen?

   0
   0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 09:28

    @Scheffer, Het blog onderwerp is feiten en getallen aangaande duurzame energie. En als die 28 punten allemaal fout zijn wordt het lastig praten over zin en onzin.

    0
    0
   • Scheffer 6 mrt 2019 om 10:41

    Verdere discussie met je heeft geheel geen zin, Hermie. Je bent totaal overgoten met de religieuze ideologie van de milieuclubs. Ik herhaal alle 28 punten dienen de kritiek op “duurzaam” en zijn feitelijk. Mijn enige kritiek betreft de referentie naar “duurzaam” zinloze warmtepompen, die slechts grondvervuiling impliceren.

    0
    0
  • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 09:43- Antwoorden

   Hermie
   En waar zou die in producten gestopte energie uiteindelijk terecht komen denk je? Juist als het op een ordentelijke manier verloopt, uiteindelijk in de verbrandingsoven met als eindresulaat: je raad het al, energie.

   0
   0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 09:49

    @Peter, Zinloze discussie. Ik refereer naar afgesproken definities. Als de zogenaamde sceptici in eigen rekenstelsels en eigen eenheden wensen te praten dan heeft een gesprek geen zin.

    0
    0
   • Cornelia 6 mrt 2019 om 10:18

    Ik refereer naar afgesproken definities, jouw definities zijn niet ONZE definities.

    0
    0
   • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 14:19

    Hermie
    Het was me al eerder duidelijk dat jij het alleen over jou goed uitkomende feiten wilt hebben. Zoals daar zijn: “We” hebben het nu eenmaal afgesproken, “we” moeten van het gas af.
    Afgesproken definities zoals bijvoorbeeld dat hout stoken energie neutraal is. Maak verkeerde definities en je krijgt altijd gelijk. Inderdaad een zinloze discussie met jou.

    0
    0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 14:46

    @Peter, Ik heb die 14% duurzaam niet afgesproken, ik zou het ook nooit toegezegd hebben. Maar zodra we dat in de EU hebben toegezegd dan hebben “we” dat zo afgesproken. En als er afgesproken is dat we hernieuwbaar rekenen als percentage van finaal eindgebruik dan is er geen enkele reden om dat anders te doen. Net als de CBS werkt met definities met het gemiddelde gezin en er 7,8 huishoudens zijn overeenkomstig evenveel energie aansluitingen. Je eigen Wuishouden definitie verzinnen is dan sabotage van de discussie en stemmingmakerij. Dwarsliggen en populisme is dan de opzet.

    Van mij hoeven we niet van het Gronings gas af. Ik zou dat niet besloten hebben, ik had de gas-rechten aan de Groningers zelf gegeven of de Groningers geëvacueerd. Maar als dat eenmaal besloten is dan zeggen we vervolgens: “we” moeten van het Gronings gas af. Het is dan een achterhaalde discussie.

    Er zijn afspraken gemaakt over biomassa. Ik heb die afspraken niet gemaakt, ik zou ze ook nooit zo gemaakt hebben. Nu telt het mee in het aandeel hernieuwbaar. Daar kan ik verder niets aan doen.

    0
    0
   • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 18:58

    Hermie
    Ken je deze nog: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maak er je lijfspreuk van.

    Of je de kosten nu per persoon uitrekent of per huishouden van gemiddeld 2,2 personen of per huishouden van 4 personen om de kosten per het meest voorkomende gezin uit te rekenen maakt mij niet uit. Jou blijkbaar wel. Omdat het de huishoudens met 2 kinderen zou verontrusten en ze dan in de benen komen en protesteren? Geef ze eens ongelijk. Huishoudens werken niet met gemiddelden.

    0
    0
 10. Scheffer 6 mrt 2019 om 09:13- Antwoorden

  Uitstekende kritische cijfermatige bijdrage van Co Wilders, die de schellen van je ogen doen vallen. Het is goed een aparte vaste referentie-pagina te maken in het menu op climategate.nl met de kerncijfers van energiegebruik en energie levering, een webpagina die jaarlijks wordt geactualiseerd.

  Het laat ook de onzinnigheid van de klimaatbeheersing maatregelen door het huidige energieakkoord en aanstaande klimaatakkoord zien.

  “ We gaan het nu verder niet hebben over warmtepompen, CO2, biomassa, afgedankte molenwieken en 100 duizenden zonnepanelen, warmtenetten, elektrisch rijden, grondspeculanten annex zonnepark ontwikkelaars, geothermie, opslag in batterijen en alle goedwillende burgers.“

  Dat is nu jammer! Daaruit blijkt juist de enorme stupiditijd van het huidige ineffectieve klimaatbeleid van de regering en kritiekloze Tweede Kamer, die de economie, welzijn, zorg en werkgelegenheid van Nederland verder zal aantasten.

  Laat de klimaatdrammers maar een poepje van eigen maaksel ruiken.

  0
  0
  • Hermie 6 mrt 2019 om 09:42- Antwoorden

   @Scheffer, Alleen een beetje jammer dat alle 28 punten niet kloppen. Voor de kritiekloze zogenaamde ‘sceptici’ boeit dat natuurlijk niet. Die willen alleen maar horen dat windmolens stinken. Een gesprek over zin of onzin is dan ook niet mogelijk. Zorg maar voor een meerderheid van anti windmolen kruisjes bij de volgende verkiezingen. Zo niet? Ik neem aan dat je begrijpt dat er dan geen enkele reden is om ons niet aan de afspraken te houden die al lang geleden gemaakt zijn. En ja, dat kost geld. Wen er maar aan of emigreer.

   0
   0
   • Cornelia 6 mrt 2019 om 10:16

    Emigreren? Waarom, dit is MIJN land dat door een stel linkse klimaatgekken om zeep wordt geholpen met leugens.

    Deze klimaatwaanzinnigen zijn exact dezelfde mensen die ONS opzadelen met honderdduizenden analfabete migranten, genderidioterie, globalisme, en afbraak van onze cultuur.

    Niks emigreren. De oplossing is opstand, opstand tegen de linkse doctrines, wij hebben hier een Donald Trump nodig in plaats van dat stelletje lamzakken die kritiekloos meelopen aan de hand van de marxisten van de Europese Unie in de hoop op leuke baantjes.

    0
    0
   • David 6 mrt 2019 om 11:00

    @Cornelia: Krachtige woorden!
    Mensen verschillen in de kern niet zo veel, is mijn overtuiging.
    Om dus te voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen indien zij tot enige welstand geraken kunnen we bij de adel te raden gaan.
    Ten eerste moet die haar welstand zien te handhaven want armoede en gebrek liggen altijd op de loer.
    Het is dus zaak de consumptie van anderen neerwaarts bij te stellen, een onderklasse houdt ook de lonen lekker laag.
    Ten tweede moet de inkomensongelijkheid gelegitimeerd worden . Dat was traditioneel de rol van de kerk. Nu Moeder Aarde en klimaat.
    In complotten geloof ik niet, daar is de realiteit te complex voor.
    Ons opleidingsniveau en onze welvaart zijn de afgelopen eeuw spectaculair toegenomen.
    Deze nieuwe groep welvarenden gaat nu adellijk gedrag vertonen.
    Jan Terlouw is een goed voorbeeld. Hele aardige man.

    0
    0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 11:05

    @Cornelia, Je hoeft niet te emigreren hoor Cornelia, het slechts een hint als je het hier niet bevalt. Want het is nu eenmaal zo in ons land dat we ons houden aan gemaakte afspraken in Europa. Je kan dat alleen maar veranderen als een meerderheid aan anti windmolen stemmen kan verzamelen. Zo niet dan stampen we die windmolens keihard door je strot heen. Als je dat lekker vindt blij dan gerust. En je mag natuurlijk ook protesteren. Als je dat netjes doet dan houden we de knuppel en traangas op zak.

    Maar op zich een idee Cornelia, ga maar een opstand organiseren. Laat maar zien wie je bent.

    0
    0
   • Boels 6 mrt 2019 om 11:29

    @Cornelia 6 mrt 2019 om 10:16
    Toch is het best wel een leuke vingeroefening: wat gebeurt er met de NL-economie als bv. 50% van de gepensioneerden verkassen naar de lege binnenlanden van Italië?

    En terzijde, zoiets is al te voorspellen voor de dubbele nationaliteiten: hier AOW opbouwen en na pensionering de vruchten elders plukken.

    0
    0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 11:34

    @Boels, Dat zou geweldig zijn. Oudjes eruit, jonge mensen erin. Reken maar dat dit booming is voor de economie! Dus Boels, hoe zal ik het netjes zeggen…..

    0
    0
   • Ronel 6 mrt 2019 om 13:30

    Een antwoord wat tekenend is voor de kortzichtigheid van ene Herman Vruggink.
    Uit welke economie zou het pensioen en de aow van deze oudjes afkomstig zijn, denk je? En in welke economie zouden ze die centjes weer uitgeven?

    0
    0
   • Erik 6 mrt 2019 om 16:58

    Juist Ronel, die jongeren van Hermie erin. Het pensioen in Italie moet wel verdiend worden door die jongeren. Gelukkig zijn jette en jesse ook nog jong, kunnen ze nog lang bijdragen aan de welverdiende rust van de pensionado’s in Italie. En niet te vergeten JvdH.
    Het zal de italiaanse economie ongetwijfeld vlot trekken. En daar is een minder linkse regering, ook gunstig.
    Dus goed plan van Boels.

    0
    0
   • Willem 6 mrt 2019 om 19:49

    @ Hermie 6 mrt 2019 om 09:42:
    U schrijft dat de berekeningen in de 28 punten niet kloppen. Kunt u uw mening onderbouwen en een bronverwijzing bijvoegen waar uw ‘juiste’ cijfers vandaan komen, zodat we de berekening kunnen corrigeren en de ‘juiste’ cijfers kunnen fact-checken?

    0
    0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 21:26

    @Willem, Zie de opmerkingen die Marc al heeft gemaakt. Daar is Marc nog mild op een aantal punten. Als het echt moet kan ik de zaken die Marc als correct heeft aangeven nog behandelen. De eerste bron is altijd het CBS.

    0
    0
 11. Léon Driessen 6 mrt 2019 om 10:32- Antwoorden

  Zo blijf ik me steeds maar weer verbazen dat men denkt dat ònze extra CO2-uitstoot een klimaatverandering zou kunnen bewerkstelligen.
  Het huidige CO2-percentage is nu 0,04%. Daarvan is 95% natuurlijk. Met andere woorden: 0,04 x 0,05 = 0,002% CO2 afkomstig van onze ‘slechte’ leefgewoonten.

  Sterk spul hoor, dat CO2!

  0
  0
  • David 6 mrt 2019 om 10:47- Antwoorden

   Ja vergelijk het eens met een enorm stadion met 100.000 toeschouwers. 100 ppm extra zijn dan 10 toeschouwers meer.
   En die zouden het klimaat beheersen? Mensen kan je van alles wijsmaken, maar dat wisten wij al.

   0
   0
  • Scheffer 6 mrt 2019 om 10:50- Antwoorden

   Heel goed Driessen! Daarom is klimaatbeheersing onmogelijk en ook onzinnig omdat extra CO2 in de atmosfeer een vergroeningsfactor is voor natuur en voedselproductie wereldwijd.

   In Nederland slechte een klimaatwinst van 0,0003 grCelcius als we alle politieke klimaatdoelstellingen in Nederland gaan halen. En die doelstellingen worden ook nog eens niet gehaald, veroorzaakt door alle groeiende fundamentele kritiek op de zogenaamde klimaatmaatregelen en de commerciële belangenverstrengeling in het energieakkoord en bij de uitkomsten van de verdwaasde klimaattafels.

   0
   0
  • Ronald 6 mrt 2019 om 11:03- Antwoorden

   Driessen, 100% van de verhoging van 280 -> 410 ppm is het gevolg van menselijke activiteit. Het is inmiddels al zó vaak uitgelegd. Het wil maar niet beklijven.

   0
   0
   • Léon Driessen 6 mrt 2019 om 11:10

    @Ronald. Dus voor jouw gemak tel je het uitgassen van de CO2 uit de oceanen agv. van de temperatuursverhoging maar even niet mee? Wil dat bij jou wèl beklijven, dan?
    Er is jou toch wel uitgelegd dat de CO2 vòlgt (200-800 jaar later) op de temperatuurstijging?

    0
    0
   • Ronald 6 mrt 2019 om 11:22

    Driessen, ben jij op de hoogte dat CO2 levels de laatste honderdduizenden jaren in de range 180-280 ppm lag? Momenteel zitten op 410 ppm.
    Wat is er nu anders dan in die afgelopen honderdduizenden jaren?

    0
    0
   • Léon Driessen 6 mrt 2019 om 11:32

    Ronald. Je weet toch ook dat het nòg langer geleden zelfs vele malen hóger heeft gelegen tot zelfs 7000 ppm?
    We gaan er toch geen welles-nietes discussie van maken, toch?

    0
    0
   • Ronald 6 mrt 2019 om 11:40

    1 graad verhoging geeft 8 ppm extra door uitgassen. Je hebt nu genoeg informatie om jouw eerdere reacties nog eens tegen het licht te houden.

    0
    0
   • Léon Driessen 6 mrt 2019 om 11:59

    Ronald. Begrijp ik je nu goed? Had het volgens jou dan al (410-225) : 8 = 16,25 graden warmer moeten zijn? Of maak ik hier nu een ‘Klavertje’?
    Correct me if I’m wrong.

    0
    0
   • Léon Driessen 6 mrt 2019 om 12:03

    Ronald. Sorry! Ik snap nu je commentaar pas. Jij bedoelt dat er slechts 8ppm vrijkomt vanuit de oceaan, maw. de overige 177 ppm is onze schuld.

    0
    0
   • Ronald 6 mrt 2019 om 12:17

    Inderdaad Léon. Danny heeft het sommetje hieronder nog eens netjes voor je gemaakt.

    0
    0
   • J. van der Heijden 6 mrt 2019 om 16:15

    Verder weer iedereen die zijn hersens gebruikt dat de oceanen CO2 opnemen en niet uitstoten.

    De stijging is dus 100% antropogeen.

    Zowel de oceanen als ook de biosfeer nemen CO2 op.

    0
    0
  • Danny 6 mrt 2019 om 12:12- Antwoorden

   Léon, laten we nog eens kijken naar enkele eenvoudige berekeningetjes.
   Allereerst het basisprincipe: we kijken steeds naar de oorzaak-gevolg relaties, maar wel in het totale plaatje voor de volgende 2 vragen:
   1) wat gebeurt er met de CO2 concentratie in de lucht als de aarde uit een ijstijd komt (=als de zon de temperatuur op aarde met een tiental °C laat stijgen)?
   2) wat gebeurt er met de temperatuur op aarde als de mens de CO2 concentratie verhoogt door het verbranden van fossiele brandstoffen?
   Antwoorden;
   1) De basisoorzaak: temperatuurstijging van 9 °C
   Gevolg: oceanen ontgassen en de CO2 concentratie stijgt met ongeveer 90 ppm (van 190 naar 280 ppm)
   Door een positieve feedback wordt deze CO2 stijging een oorzaak voor een verdere temperatuurstijging: bij een klimaatgevoeligheid van 1,64 °C bij een verdubbeling van het CO2 gehalte komt een stijging van 190 naar 280 ppm neer (gevolg) op ongeveer 1 °C temperatuurstijging
   Besluit: het uit de ijstijd komen doet de temperatuur op aarde stijgen met zowat 10 °C, waarvan ongeveer 10% te wijten is aan positieve feedback van het gestegen CO2 gehalte in de lucht
   2) De basisoorzaak: CO2 concentratiestijging van 120 ppm (van 280 naar 400 ppm)
   Gevolg: temperatuur stijgt met 0.84 °C (zelfde klimaatgevoeligheid als hierboven)
   Deze temperatuurstijging zal ook nu een positieve feedback veroorzaken en dus via de ontgassing van de oceanen een verdere CO2 stijging tot gevolg hebben van 8.4 ppm (zelfde verhoudingen als hierboven)
   Besluit: het verbranden van fossiele brandstoffen doet het CO2 gehalte stijgen met ongeveer 128 ppm, waarvan ongeveer 6,5% te wijten is aan positieve feedback van de gestegen temperatuur
   Algemene conclusies:
   a) CO2 gedraagt zich de ene keer als feedback en de andere keer als oorzaak/forcing
   b) er bestaan wel degelijk positieve terugkoppelingen in het aardse systeem

   0
   0
   • willy 6 mrt 2019 om 12:54

    Bedankt, Danny, om zo goed uit te leggen hoe Co2 uitgassing voor ongeveer 90% het GEVOLG was van temperatuursverhoging en niet de oorzaak (10%).
    U begint uw berekening bij een basis temperatuursverhoglng van reeds 9° en alle uitgassing van oceanen hebben daar dan nog eens als toetje een dikke graad aan toegevoegd.
    Is dat niet precies wat ‘sceptici’ beweren?

    0
    0
   • Danny 6 mrt 2019 om 13:42

    Alles lezen hé Willy. Wat jij beschrijft heeft zich zo’n 11 000 jaar geleden voorgedaan.
    In het heden zitten we bij mijn puntje 2.

    0
    0
   • willy 6 mrt 2019 om 14:19

    Ik heb uw puntje 2 gelezen maar mijn vraag gaat over puntje 1, 11000 jaar geleden, toen CO2 zich als feedback gedroeg, als positieve feedback, akkoord, maar wél als uitdovende positieve feedback.
    Wat deed deze feedback uitdoven?
    Verzadiging van het broeikaseffect geproduceerd door ‘reflecterende’ gassen?
    De stelselmatige verhoging van het het afkoelend effect van broeikasgassen in de stratosfeer en daardoor een nieuw bereikt evenwicht?
    Toch wel belangrijke vragen vooraleer naar puntje 2 over te stappen.

    0
    0
   • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 14:45

    Danny
    Ik zou ook nog graag een berekeningetje zien hoe de totale verhoging van die 128 ppm nu precies tot stand komt. Hoe verhoudt zich dat met de totaal verbrande fossiele brandstoffen over het traject van ik meen 1950 tot nu. Hoeveel CO2 is er opgenomen in de oceanen en hoe lang duurt het tot er een nieuw natuurlijk evenwicht is gevonden door meer vergroening en meer zeeleven. Wat ik ervan begrepen heb is dat van alle humane uitstoot aan CO2 ongeveer de helft weer in de oceanen wordt opgenomen en grotendeels weer neerslaat als calciumcarbonaat.

    0
    0
   • Danny 6 mrt 2019 om 14:50

    OK Willy, ik noemde het dan ook eenvoudige berekeningetjes met slechts 1 feedbacklus.
    In realiteit is het dus een continue interactie tussen de 2 mechanismen… Laten we ze uit elkaar halen:
    9° temperatuurstijging –→ 90 ppm extra CO2
    (feedback) +90 ppm CO2 –→ 1° extra temperatuurstijging
    (2e orde feedback) +1° –→ 10 ppm extra CO2
    (3e orde feedback) +10 ppm CO2 –→ 0.11° extra temperatuurstijging
    (4e orde feedback) +0.11° –→ 1.1 ppm extra CO2
    (5e orde feedback) +1.1 ppm CO2 –→ 0.012° extra temperatuurstijging

    Er moet dus niets speciaals gebeuren om de waarden te stabiliseren of uit te doven zoals je schrijft. Het systeem is perfect stabiel en evolueert naar een nieuwe evenwichtstoestand…

    0
    0
   • willy 6 mrt 2019 om 15:22

    Bedankt voor de nieuwe berekening. U blijft er dus bij dat de CO2-uitgassing voor 90% een GEVOLG was van de temperatuursverhoging 11.000 jaar geleden, iets waar ik me in kan vinden. De positieve feedback gaat dus over die resterende 10 %, en stabiliseerde zoals door u uitgelegd.
    Mijn vragen waren dus niet echt terzake doende in dit geval.

    0
    0
   • Danny 6 mrt 2019 om 17:39

    Peter,
    Voor de berekeningen is het enkel belangrijk hoeveel er overblijft in de lucht, niet hoeveel er (door de mens) aan toegevoegd wordt. Dat is een ander verhaal…

    Maar ook daarvoor zijn natuurlijk eenvoudige berekeningetjes te maken.
    Er zijn verschillende antropogene activiteiten die CO2 vrijgeven, waaronder de fossiele brandstoffen, maar ook de cementindustrie levert een bijdrage en het ingrijpen voor landbouw en dergelijke wat bekend staat als “land use”. In de beginjaren rond 1850 was land use bijna 10x zo belangrijk als de industrie (500 tgv. 55); rond WO1 is dit gekanteld en in 2005 zaten we resp. aan 1450 tgv. 8000.
    Als we dit nu even uitzetten op een grafiek tegenover de CO2-concentratie in de lucht aanwezig, dan zien we de beste overeenkomst bij de veronderstelling dat zowat 44% van de door de mens toegevoegde CO2 in de lucht is gebleven. Zie het plaatje ‘CO2 in de lucht’ op mijn dropbox adres
    https://www.dropbox.com/sh/axty8v4qq5ie4ve/AABxouxqS9nQO7Rrawvu_QWia?dl=0
    Zoals je aanhaalt is de natuur voortdurend op zoek naar evenwicht, dus de oceanen en de vegetatie nemen nog steeds het grootste gedeelte van de uitstoot op. Wanneer wordt nu een evenwicht bereikt? Volgens de doemdenkers van het IPCC nooit, want zij beweren dat sinks gaan verzadigd raken en dat het niveau enkel maar zal stijgen en zelfs als we volledig stoppen met CO2 emissies dat het dan nog duizenden jaren kan duren voor we terug op 280 ppm zijn.
    Voorlopig wil de natuur nog niet mee, gelukkig maar zou ik zeggen…
    Hans Erren en zijn website zijn een uitstekende bron als je wilt weten hoe je dit soort berekeningen doet, maar laat ik het simpel houden en even voorrekenen: op dit moment ligt de antropogene bijdrage (fossiel + land use) ergens tussen de 5.5 en 6 ppm per jaar. Laten we zeggen dat we de volgende 80 jaar 6 ppm per jaar gaan blijven toevoegen, wanneer bereiken we dan een evenwicht?
    De hogervermelde 44% heeft o.a. te maken met wat de halveringstijd is van een onevenwicht aan CO2 in de lucht. Die ligt op een kleine 40 jaar. Wat dit dus betekent is dat de natuur per jaar het 0.018de deel van het onevenwicht opneemt. De vraag is dus wanneer wordt dat 0.018de deel gelijk aan 6ppm (uitstoot = opname, dus evenwichtstoestand)? Wel, 6 gedeeld door 0.018 is gelijk aan 333 ppm. Boven het evenwichtspunt dus, dat rond de 285 ppm lag in 1850, maar met de opwarming ondertussen is dat wat opgeschoven, laten we zeggen ergens tussen 295 en 300 ppm tegen dan. Laten we het ronde getal nemen, dus 300 + 333 = 633 ppm zal het uiteindelijke nieuwe evenwichtspunt zijn.
    Het is een serieuze boterham geworden, maar ik hoop dat het duidelijk is…

    0
    0
   • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 19:37

    Danny
    Bedankt. Mij lijkt 280 ppm niet persé de ideale hoeveelheid CO2. Zeker niet voor de plantenwereld. De vraag is natuurlijk wel of de stijging meer voordelen dan nadelen oplevert. In de noordelijke en kleinere zuidelijke gematigde zone, mogelijk meer voordelen. In je betoog heb je het over de optelsom dat de mens meer bijdraagt dan de natuur als totaal systeem, met daarin de mens als verschijnsel, op kan nemen. Die opname lijkt minder te worden door het minder worden van ijskoude zones waar CO2 kan worden opgenomen. Het slinken van de oppervlakte zee-ijs zal daar ook zijn bijdrage aan leveren. evenals het kappen van oerwoud en bos. Tel daarbij op dat er nog steeds veel hout wordt gestookt wereldwijd. En er meer behoefte is aan weidegronden en akkerland. Daardoor ontstaat meer erosie en minder opslag. De site van Hans Erren is me bekend en daarmee de waarschijnlijke reactietijd van het natuurlijke systeem.

    Dat de sinks verzadigd raken lijkt me onwaarschijnlijk, maar dat is weer een ander onderwerp. Wat ik wel opmerk is dat je het traject ven 1,1 graad temperatuur stijging door verdubbeling van de hoeveelheid CO2 samen met de klimaatgevoeligheid 1,64 graden oplevert. Een factor 1,5 dus. In die factor zit dus ook de werking van waterdamp als verhogende / resp verlagende factor. Als het allemaal klopt en de aannames juist zijn.

    Ik ben overigens nog steeds benieuwd naar de herkomst en onderliggende bewijsvoering van de grafiek mbt de werking van CO2 per verdubbeling.

    Ook de opmerking die hier kortgeleden door iemand werd geplaatst over de isolerende werking van CO2 en het mogelijke gebruik daarvan in isolerende beglazing en andere isolatiematerialen wacht nog op antwoord.

    0
    0
   • Danny 6 mrt 2019 om 22:11

    Peter, ik ben ingegaan op jouw vraag naar een berekening van hoe er “slechts” 128 ppm toename in de lucht is bij een “veel” grotere menselijke uitstoot.
    Je komt terug met een waslijst van allerlei beweringen die je hier en daar hebt opgepikt.
    Laat mij je een advies geven: probeer de hoofdpunten van de details te onderscheiden. Ga daarna steeds dieper in op deze hoofdlijnen en je zult merken dat je af en toe op de details botst die je ergens al eens gelezen hebt. Maar… begin niet over de details als je nog op de hoofdlijnen zit…
    Concreet, stel jezelf de vraag: wat is de volgende stap om te begrijpen hoe de CO2 concentratie zich opbouwt in de atmosfeer?

    0
    0
   • Peter van Beurden 7 mrt 2019 om 00:40

    Danny
    Uiteraard heb ik die “details” ergens opgepikt, niet zelf verzonnen. Als die beweringen onjuist zijn had ik graag dat je die weerlegd.

    Het lijkt me een hoofdzaak te weten hoe men aan de bewering / vaststelling komt dat CO2 na elke verdubbeling een temperatuurstijging van 1,1 graad Celsius oplevert. Is dat gebleken uit recente laboratoriumopstellingen en de metingen daaraan? Waar kan ik dat vinden. Eveneens lijkt het me een hoofdzaak te weten hoe jij, men, uitkomt op een klimaatgevoeligheid van 1,5 bij elke verdubbeling. De duizenden rapporten navlooien lijkt me geen haalbare kaart. Als je het weet, zeg het dan.

    Daarnaast lijkt het me een hoofdzaak hoeveel CO2 er wáár wordt opgenomen in het natuurlijke systeem en hoeveel er wáár vrijkomt. Dat getal 8 ppm als uitgassing van de oceanen per graad Celsius, waar komt dat vandaan? Alle afbeeldingen die ik zie werken met zeer ruime marges die mij aanleiding geven e.e.a. met een stevige korrel zout te nemen.

    Die CO2 kringloop lijkt me van het grootste belang om enig begrip te ontwikkelen. Net als overigens de menselijke bijdrage aan die kringloop. En dan eerst geconcentreerd op de in totaal toegevoegde hoeveelheid CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen vanaf de winning ervan en over het tijdstraject waarin de CO2 hoeveelheid in de atmosfeer de 280 ppm overschreed.

    0
    0
   • Anne 7 mrt 2019 om 00:45
   • Anne 7 mrt 2019 om 00:49

    Peter, ik weet niet of je het gedachtegoed van Berry kent, maar lijkt me in lijn met jouw vragen.

    0
    0
   • Danny 7 mrt 2019 om 01:41

    Peter,

    Uiteraard heb ik die “details” ergens opgepikt, niet zelf verzonnen. Als die beweringen onjuist zijn had ik graag dat je die weerlegd.

    Dat is nou net het probleem en daar ga ik dan ook niet in mee; als je zelf niet op basis van de kennis die je vergaard hebt de onjuiste beweringen kunt weerleggen, dan is mijn bewering een nieuwe in jouw lijstje zij het het tegengestelde van een andere in de lijst, maar als je ze zelf niet kunt evalueren, wordt het enkel verwarder…

    Je 3 andere paragrafen (klimaatgevoeligheid, de CO2 cyclus waartoe ook de ontgassing van de oceanen behoort) zijn fundamenteel in de klimaatdiscussie en de menselijke invloed hierop. Als je in staat bent om dit grote plaatje te doorgronden, dan is een reisje naar Stockholm jouw meer dan verdiende deel. Je kan dus niet verwachten dat iemand vandaag in staat is je hier alle antwoorden op te geven. Ik wil wel proberen hier een pragmatische aanzet voor te geven en kom hier later op terug.

    Anne,
    Ed Berry… klaar en duidelijk: je reinste onzin
    En… voor je nu vraagt waarom?… herlees mijn eerste paragraaf hierboven, ik heb echt geen ambitie om te gaan bewijzen waarom iets fout is (Ferdinand Englebeen heeft dat overigens al uitgebreid gedaan), ik probeer me te concentreren op wat juist is, dat vraagt al meer dan genoeg van mijn tijd.

    0
    0
   • Peter van Beurden 7 mrt 2019 om 14:00

    Anne
    Bedankt voor de verwijzing, maar die wordt hieronder, overigens zonder verwijzing of korte samenvatting als onzin afgedaan. Maar ik zal zoeken naar wat Ferdinand Engelbeen erover te melden heeft. Hoor ik het eens van twee kanten. De grafiek waar ik naar vroeg en die Guido op deze site tevoorschijn bracht, zit in elk geval verwerkt in het rapport. Mogelijk wordt ik hier wat wijzer van.

    Danny
    Bedankt dat je er later op terug wilt komen. Overigens lijkt het vaststellen van de humane bijdrage nu net het cruciale punt om te bepalen of het enige zin heeft de CO2 uitstoot te begrenzen en zo vele miljarden uit te geven die je mogelijk veel beter kunt besteden.

    0
    0
   • Peter van Beurden 7 mrt 2019 om 14:21

    Danny
    Ik vind het voor mij als leek een hele geruststelling dat mensen als Ed Berry die me toch degelijk opgeleid lijken te zijn, kennelijk andere inzichten hebben. Wie het uiteindelijk bij het rechte eind heeft zal de tijd wel leren. Maar ik leer graag van mensen die iets begrijpelijk voor een leek als ik, kunnen en willen uitleggen. Maar het lijkt me duidelijk dat er na elk antwoord meer vragen overblijven. Voor een grondige studie natuur- en scheikunde lijkt het me nu wat laat voor mij. Mijn enige ambitie is duidelijk te krijgen of de invloed van de mens op het klimaat door toevoeging van CO2 de draconische maatregelen van een landschap vol windmolens, zonnepanelen, en gekapte bossen en geërodeerde akkers, rechtvaardigen.

    Daarvoor ben ik echt teveel een natuurliefhebber om dat te zien gebeuren. En die milieubewegingen maar praten over een te grote voetstap. Hoe dwaas wil je het hebben.

    0
    0
   • Danny 7 mrt 2019 om 22:10

    Peter, jouw eerste paragraaf is bijzonder interessant. Het betekent bijv. dat de klimaatgevoeligheid voorlopig de koelkast in kan. Het feit dat je Ed Berry als geloofwaardig beschouwt, dient allereerst rechtgezet.
    Laat ik even ingaan op jouw reactie.

    Ik vind het voor mij als leek een hele geruststelling dat mensen als Ed Berry die me toch degelijk opgeleid lijken te zijn, kennelijk andere inzichten hebben.

    Persoonlijk vind ik het uitermate zorgwekkend dat iemand met zijn opleiding zo de bal totaal mis kan slaan.

    Wie het uiteindelijk bij het rechte eind heeft zal de tijd wel leren. Maar ik leer graag van mensen die iets begrijpelijk voor een leek als ik, kunnen en willen uitleggen. Maar het lijkt me duidelijk dat er na elk antwoord meer vragen overblijven.

    Ik neem mij voor je ervan te overtuigen dat hij een stropop redenering maakt, dat zijn besluit dus waardeloos is en je het dus best vergeet.

    Voor een grondge studie natuur- en scheikunde lijkt het me nu wat laat voor mij. Mijn enige ambitie is duidelijk te krijgen of de invloed van de mens op het klimaat door toevoeging van CO2 de draconische maatregelen van een landschap vol windmolens, zonnepanelen, en gekapte bossen en geërodeerde akkers, rechtvaardigen.

    Wat die studie natuur- en scheikunde begrijp ik, maar om te weten dat de draconische maatregelen niet gerechtvaardigd zijn, is een dosis gezond verstand meer dan genoeg…

    OK, laten we even naar de redenering van Ed Berry kijken: in par. 2.2 verklaart hij zijn beginpunt: een natuurlijke CO2-cyclus van 98 ppm (3/7 met de oceanen, 4/7 met het land) en een menselijk uitstoot van 4.6 ppm per jaar. Hetgeen hij wil gaan bewijzen is dat als de CO2-concentratie in de lucht stijgt van 280 naar 410 ppm dat die verhouding bewaard blijft en dat als de 4.6 stijgt met 300% ook het natuurlijk deel zal stijgen met 300%. Visueel wordt dit weergegeven in figuur 6 en dit is in contrast met wat het IPCC zegt dat de volle 130 ppm stijging te wijten is aan de mens. Hoe gaat hij zijn bewijs nu voeren? Hij gaat kijken naar de “handtekening” van de C-atomen in de lucht en daaruit besluit hij dat zij voldoen aan zijn model en niet het IPCC model. Ik ga volledig akkoord met zijn bewijs, het eindresultaat in de lucht is in lijn met wat hij verwacht: 392 ppm “natuurlijke” CO2 en 18.4 ppm “fossiele” CO2.

    Het probleem zit hem in de redenering dat omdat het IPCC zegt dat van de aanwezige 410 ppm 280 ppm van natuurlijke oorsprong is en 130 ppm van menselijke oorsprong dat dit zich dan ook zou vertalen in dezelfde verhouding “handtekeningen”. Dat is dus de onzin waar ik op doelde en dat zal ik nu bewijzen.

    Die CO2-cyclus met een jaarlijkse uitwisseling van – laten we inderdaad 98 aannemen – ppm is onomstreden, dus gaat jaar na jaar door. Zoals het IPCC aangeeft voor ongeveer 3/7 met de oceanen en 4/7 met het land. Voor de eenvoud focussen we ons nu even op de oceanen: die uitwisseling gebeurt dus door ontgassing in de warmere wateren en opname in de koudere wateren en het duurt honderden jaren voordat een CO2 molecule die in één van de koudere wateren is opgenomen, in de warmere wateren beschikbaar komt om ontgast te worden. Dit betekent dus dat een “fossiele” CO2 molecule die opgenomen wordt onvermijdelijk vervangen wordt door een “natuurlijke” CO2 molecule. Laten we even naar een voorbeeld kijken: veronderstel dat we beginnen op 280 ppm en dat we 5 jaar telkens 10 ppm toevoegen.
    Zie het plaatje ‘EdBerry1.png’ op
    https://www.dropbox.com/sh/axty8v4qq5ie4ve/AABxouxqS9nQO7Rrawvu_QWia?dl=0
    Door het jaarlijkse uitwisselingsproces wordt een deel van de “fossiele” CO2 moleculen van eerdere jaren vervangen door “natuurlijke” CO2 moleculen. Met andere woorden, de van oorsprong door de mens toegevoegde moleculen verliezen hun “fossiele” handtekening en het lijkt dus alleen maar de ze “natuurlijk” geworden zijn.
    Als we nu inderdaad beginnen in 1850 met kleinere emissies per jaar, dan komen we uit op plaatje ‘EdBerry2.png’.
    Dit zou alle twijfel moeten wegnemen en je zou er nu van overtuigd moeten zijn dat de 130 ppm wel degelijk van menselijke oorsprong zijn. Is dat zo, Peter? Anne?

    0
    0
   • Anne 9 mrt 2019 om 00:22

    Danny, ik vind het een leerzaam draadje. Betekent evenwel niet dat mijn twijfel weggenomen is.
    Het kost me gewoonweg veel tijd om eea nav reacties duidelijk te krijgen om het opnieuw voor te leggen; die tijd heb ik niet altijd.
    Wat me fascineert is dat een Berry als wel opgeleid fysicus kennelijk er volgens velen en ook volgens Engelbeen zo naast kan zitten.
    Ik heb een klein jaar terug op Berry’s blog de discussie proberen te volgen tussen Berry en Engelbeen. Vooropgesteld, ik vertrouw ik op Engelbeen’s expertise, dus daar gaat het niet om. Wat ik lastig vond was om aan de hand van de technische discussie het verschil in mening te kunnen interpreteren.
    Berry heeft zijn artikel voor peer review ondergebracht bij een tijdschrift waarvan hij de naam niet wil duiden ivm de gevoeligheid van een afwijkende opinie tov de consensus. We zijn nu een drietal maanden zeker verder en er is nog geen nieuws; wat ook niets zegt omdat een peer review proces redelijk wat tijd in beslag kan nemen.
    Wat ik een “belangrijke” reactie vind van Berry van een aantal dagen geleden is onderstaande link, waar hij feitelijk heel in het kort de essentie uitlegt. Misschien zou je willen aangeven wat daar in essentie mis mee is.
    https://edberry.com/blog/climate-physics/agw-hypothesis/more-people-sign-up-to-support-climate-truth/#comment-54039

    0
    0
   • Danny 11 mrt 2019 om 14:33

    Anne, ik heb die “discussie” ook gevolgd, maar het was vooral naast elkaar praten… zonder uiteindelijke conclusie…
    Mijn redenering hierboven wordt ondersteund door wat Ferdinand Engelbeen op een meer technische manier verwoordde, alleen probeer ik het vanuit een hoger standpunt te bekijken en toegankelijker te maken.

    Wat jouw vraag betreft wat er in essentie mis is met Ed Berry’s antwoord in jouw link van zijn website, ga ik je een ‘kleine’ inspanning vragen. De eerste 2 paragrafen zien er als volgt uit:

    The difference between the Physics Model and the IPCC Bern model is in their predictions. The Physics Model predicts that the ratio of human and natural CO2 in the atmosphere equals the ratio of their inflows, independent of e-time. This is, of course, a common sense result.
    But the IPCC Bern model assumes that natural CO2 inflow remained exactly the same as it was in 1750 and all the increase in atmospheric CO2 since 1750 was caused by human CO2. So, how do we tell which model is correct?

    Kan jij in je eigen woorden uitleggen wat hij hier bedoelt? Voor referentie kun je er zijn figuur 6 in zijn artikel bijnemen waar hij de verhouding 4.6 op 98 introduceert die overgaat in 18.4 op 392. Zie jij hoe en waarom je van het ene naar het andere gaat? Hij zegt dat het ‘of course, common sense’ is; moeilijk zou het dus niet mogen zijn.

    Spoiler: ik kan die 2 vragen niet beantwoorden… en dat is dus wat er in essentie mis is met zijn reactie en met zijn artikel.
    Deze cruciale stap in zijn redenering wordt nergens verklaard… omdat het onzin is natuurlijk… en je dit gewoonweg niet kunt verklaren…

    0
    0
  • Erik 6 mrt 2019 om 17:09- Antwoorden

   Leon

   Het is nog erger, we hebben een jaarlijkse toename van slechts 2 moleculen CO2 op 1 miljoen andere moleculen in de atmosfeer. Linksom of rechtsom moet de opwarming volgens de AGW hypothese door die 2 ppm per jaar veroorzaakt worden. Dus toevoegen van 2 ppm geeft nu volgens de AGW aanhang een opwarmsnelheid van 0,013 graad (uah satelliet data) per jaar.
   Ik kan dit niet berekenen, slaat mi nergens op, zeker als je aanneemt dat niet alle CO2 van menselijke oorsprong is.

   0
   0
 12. David 6 mrt 2019 om 10:44- Antwoorden

  Op energiegebied in Nederland een theocratie. Greenpeace, Urgenda, PBL als ayatollahs, raad van hoeders.
  Langer dan 10 jaar geleden o.a. schrijvend voor DGR rekende ik mij suf maar kreeg de energiebalans van NL niet rond.
  Nu heb ik het rekenwerk achter mij gelaten en probeer te snappen hoe deze onzin kon ontstaan.
  Hoe op het oog redelijke mensen met overgave de fundamenten van hun bestaan ondermijnen.
  Ik mis nog één overweging in het zeer nuttige verhaal hierboven: de “hernieuwbaren” zijn niet duurzaam.
  Nergens ter wereld is aangetoond dat de infrastructuur waarbinnen de zonnepanelen en windmolens werden geproduceerd ook met deze energiebronnen in stand is te houden.
  Als eens de kolen, de olie en het gas op zijn, dan kunnen er geen zonnepanelen, lithium accu’s en windmolens meer geproduceerd worden.
  Een sterfhuisconstructie. Wij zwemmen in een fuik.

  0
  0
  • Cathrien stroink 6 mrt 2019 om 11:38- Antwoorden

   Co Wilders dient plaats te nemen bij Jinek, DWDD en Radar Special.

   Maar dat is nog flink wat bruggen te ver, schat ik zo in. Dat kan onze gemeenschap nog niet aan. De veroorzakende schok zou een te groot beslag leggen op de klimaatstress therapie bureautjes.

   0
   0
  • Hermie 6 mrt 2019 om 11:58- Antwoorden

   @Cathrien, Dat zijn inderdaad heel veel bruggen te ver. Met “28 punten fout ” heb je niets te zoeken aan welke tafel dan ook.

   0
   0
 13. Marc 6 mrt 2019 om 10:52- Antwoorden

  De eerste 7 punten hen ik even van commentaar voorzien op basis van de 2018 CBS data.

  1. Nederland heeft in het jaar 2017 totaal aan energie 3150 Peta Joule verbruikt, omgerekend is dit 875.000.000.000 kWh (kilowattuur) een voor u bekende rekeneenheid.

  Vetrekpunt moet zijn finaal energieverbruik wat 1869 PJ was in 2017. Defintie volgens CBS:
  “Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager.
  Voorbeelden zijn het verbranden van aardgas in een warmteketel, het verbruik van elektriciteit door huishoudens en het verbruik van motorbrandstoffen voor vervoer.”

  2. Zonnepanelen produceerden in dat jaar 2.204.000.000 kWh dat is 0,25 % van ons totale energieverbruik.

  Zonnepanelen produceerden in 2018 3.150.000.000 kWh dat is 0,61 % van het finale energieverbruik.

  3. 1 hectare zonnepark produceert gemiddeld per jaar 600.000 kWh dat is 0,000069 % van ons totale energieverbruik. 1000 hectare is goed voor 0,069 % , 1400 voetbalvelden of een strook 20 kilometer bij 500m.

  a) Valse voorstelling van zaken. Zonne-energie gaat nooit 100% van de energiemix uitmaken.
  b) Conservatieve raming opbrengst per ha. Met hedendaagse panelen en oost-west opstellingen kan gemakkelijk de dubbele opbrengst behaald worden.

  4. Alle windmolens op land produceerden in dat jaar 6.869.000.000 kWh dat is 0,78 % van het totaalverbruik.

  Alle windmolens op land produceerden in 2018 6.918.000.000 kWh dat is 1,32 % van het finale energieverbruik.
  Alle windmolens op zee produceerden in 2018 3.420.000.000 kWh dat is 0,66 % van het finale energieverbruik.

  5. 0,25 + 0,78 = 1,03 % droegen zon en wind op land in 2017 bij aan onze totale energiebehoefte, te verwaarlozen dus.

  0,61 + 1,32 + 0,66 = 2,59% droegen zon en wind in 2018 bij aan onze totale energiebehoefte.
  6. Conform een Europese afspraak wordt de jaarlijkse bijdrage van zon en wind enkel vergeleken met Nederlandse stroomproductie en niet ons totaalverbruik aan energie. Dit geeft feitelijk een valse voorstelling van zaken.

  Correct.

  7. Het aandeel zon is op basis van die afspraak 1,85 % , het aandeel wind op land is 5,91 % , samen 7,76 % . Nogmaals, dit betreft enkel de productie van elektriciteit.

  Het aandeel zon is op basis van die afspraak 2,59 % in 2018 , het aandeel wind op land is 5,36 % , het aandeel wind op zee is 2,81 % , samen 10,76 % .

  0
  0
  • Paul Bouwmeester 6 mrt 2019 om 13:31- Antwoorden

   >Vetrekpunt moet zijn finaal energieverbruik wat 1869 PJ was in 2017.<
   Vraag van een leek, Marc:
   waar zijn die 1281PJ gebleven?

   0
   0
   • Hermie 6 mrt 2019 om 14:29

    @Paul, Totaal Energiedragers = finaal energieverbruik + niet-energetisch gebruik. Bij niet energetisch gebruik wordt de energiedrager gebruikt voor het maken van een product dat geen energiedrager is. De voor het productieproces gebruikte energie blijft daarbij in het product aanwezig (bijvoorbeeld: het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest)

    0
    0
   • Leo Bokkum 6 mrt 2019 om 18:59

    De voor het productieproces gebruikte energie blijft daarbij in het product aanwezig (bijvoorbeeld: het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest)

    Kunstmest verdwijnt datzelfde jaar in de grond Hermie. Lijkt me geen sterk voorbeeld.

    0
    0
  • Bart Vreeken 6 mrt 2019 om 14:56- Antwoorden

   Nog een paar aanvullingen bij Mark:

   2. 2018 was een uitzonderlijk zonnig jaar, met 12,5% meer zon dan normaal.
   http://www.logboekweer.nl/GlobaleStraling/DeBilt_Glob.pdf

   11. Gascentrales? Daar gaat het gasverbruik dan flink toenemen :-(. Deze vervangen door biomassacentrales is ook geen goed plan.

   19. Windmolens produceren ’s winters wel meer, maar het verschil is minder groot dan met zonnepanelen. En de vraag wordt ’s winters juist veel groter door verwarming, elektrische auto’s.

   Alles bij elkaar lijkt er een grote kloof tussen wat er in de toekomst geproduceerd kan worden met wind en zon, en de toenemende vraag.

   0
   0
   • Marc 6 mrt 2019 om 15:18

    Als je dan toch nuance wil aanbrengen, meldt dat ook even het aandeel hernieuwbare energie dat in de pijplijn zit.

    Ad 11, ja, nogal logisch, er is geen bigbang scenario en gas is nog tientallen jaren onderdeel van de energiemix. Maar als je de rode lijn door het artikel leest is hernieuwbaar marginaal dus hoezo flinke toename. Zeg het eens Bart, wat zal de impact zijn op de CO2 emissie per kWh als de mix uit zon, wind en gascentrales bestaat wanneer gas 30% aandeel heeft en hoe verhoudt zich dat tot de huidige 0,5 kg per kWh.

    Ad 19, als je kijkt naar de windplannen t/m 2030 en 11,5 GW aan wind op zee, durf je dan nog steeds de bewering aan dat het verschil klein is?

    0
    0
   • Paul Bouwmeester 6 mrt 2019 om 15:41

    >2018 was een uitzonderlijk zonnig jaar, met 12,5% meer zon dan normaal.<

    en er was ook erg weinig wind volens mij, met dat eeuwigdurende hogedrukgebied boven Europa. Is daar iets over te zeggen voor wat betreft europa?

    0
    0
   • Bart Vreeken 6 mrt 2019 om 16:25

    Ad 19. Voor wind is het verschil tussen zomer en winter gemiddeld een factor 2,5. Voor zon is het verschil ongeveer een factor 10. Het is dus niet zo dat het samen wel ongeveer goed zit. Nog afgezien van de onregelmatigheid in de productie.

    Ik heb begrepen dat de windmolens op zee vooral zijn ten bate van plaatsen en bedrijven langs de kust, zoals Tata steel. Huishoudens elders profiteren er nauwelijks of niet van. Onze gemeente (Ronde Venen) heeft plannen liggen om alle stroom in de eigen gemeente op te wekken, met grote windmolens en 250 ha zonnepanelen op de grond.

    Een onzekere factor is de hoeveelheid wind in de toekomst. De afgelopen jaren is een afname te zien en het is goed mogelijk dat die zich voortzet.

    0
    0
  • Peter van Beurden 6 mrt 2019 om 19:41- Antwoorden

   Leo
   Het is de bedoeling dat die kunstmest de plant laat groeien. Daardoor meer biomassa en vervolgens weer CO2 en als alle verhaaltjes kloppen dus meer temperatuurverhoging en werkt ook kunstmest op termijn gewoon hetzelfde uit als direct verstookte brandstof.

   0
   0
 14. Marc 6 mrt 2019 om 11:30- Antwoorden

  8. De verwaarloosbare bijdrage van 1,03 % zou bepalend moeten zijn of je nog verder wind en zon op land wenst te ontwikkelen. Zelfs met het aandeel van 7,76 % opgewekte elektriciteit zou je de zelfde conclusie moeten trekken.

  Nee, kostprijsontwikkeling en groeiprognose is bepalend voor toekomstige ontwikkelingen.

  9. Het oppervlak van Nederland zonder water is 3.389.300 hectare groot. Wanneer we streven naar energieneutraal met zonne-energie dan heb je daar 43% van de oppervlakte van Nederland voor nodig. (875.000.000.000 gedeeld door 600.000 is 145.833 hectare benodigd oppervlak).

  Valse voorstelling van zaken, zie punt 3.

  10. In de winterperiode heb je met zonnepanelen 4,3 de oppervlakte van Nederland nodig. 365 nachten en vele dagen in de winter leveren zonnepanelen niets, je kan de rekensom niet maken. Het rendement is 0 % de panelen zijn nutteloos. Zonne-energie en windenergie zijn compleet onbetrouwbare energiebronnen.

  Valse voorstelling van zaken. Energiemix gaat nooit voor 100% uit zonne-energie bestaan.

  11. Voor het totaal aan opgestelde vermogen zon en wind dient een back-up te blijven opgesteld met hetzelfde vermogen aan conventionele energiecentrales wil je een betrouwbare energievoorziening overeind houden.

  Er staan meer dan genoeg gascentrales in het net om die rol op zich te nemen.

  12. In de SDE+ voorjaarsronde 2018 is € 2.030.000.000,- voor subsidieaanvragen voor zonnepanelen gehonoreerd en € 149.000.000,- aan windmolens. Nederland telt 7.857.914 huishoudens. Dit is € 279,29 per huishouden, een bedrag dat bij de meesten van u onbekend is en zeker niet hebben ontvangen sterker nog uw energierekening is flink gestegen, gemiddeld € 334,- om precies te zijn.

  Dat zijn garanties en geen daadwerkelijke kosten. In een worst case scenario waarbij energieprijzen de komende 15 jaar dalen is er sprake van daadwerkelijke kosten.

  13. In de najaarsronde 2018 is voor 6,17 miljard aan subsidie zonne-en windenergie aangevraagd. In 2018 is dan met gemak meer dan € 558,- per huishouden (op basis van totaal 4,4 miljard gehonoreerd) alleen al uitgegeven. Voor de totale sector duurzame energie was in 2018 12 miljard gereserveerd en het voorjaar 2019 is weer 5 miljard subsidie gereserveerd.

  Zie punt 12.

  14. Een windmolen van 3 Megawatt op land heeft een minimale hoogte van 130 meter. Deze molen produceert gemiddeld per jaar 6.750.000 kWh . We hebben dan 129.629 molens nodig om al onze benodigde energie op te wekken.

  Valse voorstelling van zaken omdat het gros aan windcapaciteit op zee geplaatst gaat worden met molens van > 8 MW en een hogere capaciteitsfactor. Daarnaast moet het vertrekpunt finaal energieverbruik zijn.

  15. Voor een windmolen van 3 MW is circa 25 hectare ruimte benodigd dit betekent voor 129.629 molens 96 % van het oppervlak van Nederland.

  Zie punt 14.

  16. Tennet investeert honderden miljoenen om enkel de pieken in de stroomproductie van zon en wind op te vangen. Deze investeringen zijn uitermate inefficiënt. Deze kosten worden ook nog eens op de burgers verhaald.

  Tennet investeert miljarden om het netwerk geschikt te maken voor hernieuwbaar en een verschuiving naar elektriciteitsverbruik t.g.v. elektrische auto’s en warmtepompen.

  17. Door deze pieken wordt duurzaam opgewekte energie nu al gedumpt op de energie Spotmarkt (EPEX) voor prijzen van € 0,008 per kWh (www.nieuwestroom.nl) terwijl de subsidie op zonnestroom circa € 0,09 per kWh bedraagt dus 11 keer zoveel. Er is al goed verdiend aan deze duurzame stroom, de piekproductie dumpen blijkt financieel geen probleem op te leveren, enkel de inpassing op het elektriciteitsnet.

  Valse voorstelling van zaken om incidenten uit te vergroten. Het gaat om de verhandelde volumes tegen welke prijs.

  18. Energiehandelaren zoals o.a. Eneco, Delta Energie en HVC onder de naam PVNED zijn belangrijke spelers wanneer het om het bouwen van zonne- en windparken gaat. Met o.a. de subsidies is de onrendabele top (pieken) geen probleem meer. Op de Spotmarkt verkopen ze deze piekstroom ook voor andere duurzame energieproducenten die met de pieken geen raad weten. De TV-reclame van Eneco is nu ook beter te begrijpen. De inkoopprijs van een kWh bedraagt circa € 0,06 per kWh. Zonneparken zijn geldkranen de vele grondspeculanten zoals Powerfield weten er wel raad mee, groen sausje er overheen en harken maar.

  Nee maar, er zijn bedrijven die gebruik maken van SDE+ subsidies.

  19. Zolang we duurzame energie niet kunnen opslaan nemen we ons zelf met de doelstelling energieneutraal hopeloos in de maling. Voor uw zonnepaneleninstallatie op het dak of park geldt: wanneer je juist de meeste energie nodig hebt produceer je het minst. Met de zomerproductie poetsen we dit weer op naar energieneutraal. Klinkt leuk, maar in de winter, s ’nachts en op windstille dagen heeft energieneutraal geen enkele betekenis. Zoals bij punten 2, 4 en 5 al berekend is de bijdrage ook nog eens verwaarloosbaar de investeringen echter bedragen vele miljarden.

  Windmolens leveren meer energie op in de winter, zonnepanelen in de zomer.

  20. Woningen/huishoudens gebruikten 406 Peta Joule (elektriciteit en gas) dat is 12 % van het totale energieverbruik. Het is dan ook bevreemdend dat we alles uit de kast trekken voor deze 12 % en met de overige 88 % wat vage afspraken proberen te maken.

  Ten opzichte van het finale energieverbruik is het 406/1869= 21,7%

  21. Zonne en windparken worden door de politiek, zonneparkbouwers, Nuon, Eneco, Greenchoice, de coöperaties, de speculanten, de banken Triodos, ASN gelanceerd met ; Goed voor zoveel huishoudens’. U bent een huishouden, dus dat moet goed voelen, uw geweten wordt gesust. Bovendien wordt enkel uw stoombehoefte in deze vergelijking meegenomen en niet uw gasbehoefte.

  Eens, een huishouden is een absurde maat voor stroomproductie. SI eenheden willen we.

  22. Waarom wordt de bijdrage van parken niet eerlijk vergeleken met 100 %, ons totale energieverbruik of met Goed voor …% verbruik Tata Steel of …% verbruik Shell Pernis of Google datacenter. Deze vergelijking met huishoudens is feitelijk te bestempelen als emotionele chantage.

  Emotionele chantage gaat wat ver ,maar verder eens.

  23. Met participeren en postcoderoosjes, winstdelingen kopen we ons zelf ook nog eens om. De burger deelt een beetje mee in de winst en dat maakt schijnbaar een hoop goed. Draagvlak creëren middels geschuif met een paar euro’s. De grote jongens en boeren lachen zich een bult, Het gaat om miljarden. Draagvlak creëren kost een schijntje!

  Mooi dat draagvlak creëren maar een schijntje kost.

  24. Het woord park betekent: groen gebied met recreatieve functie. We stellen de zaken weer mooier voor dan ze zijn. Recreëren tussen wind en zonneparken lukt in ieder geval niet zo best.

  Dikke Van Dale:
  park (het; o; meervoud: parken)1uitgestrekt terrein, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid2afgeperkte ruimte waar dieren in het wild leven3gezamenlijke vervoermiddelen of machines: machinepark, wagenpark

  0
  0
  • Hermie 6 mrt 2019 om 11:52- Antwoorden

   Dank je wel Marc,

   Aanvulling op punt 12. Wat ook weggemoffeld wordt is het feit dat kosten voor 50% door het bedrijfsleven worden gedragen en niet alleen maar door de huishoudens. De populisten komen dan met het kul argument dat die uiteindelijk die kosten toch wel bij de consument terecht komen maar dat is zeer betrekkelijk. Er is een open concurrerende markt. Niemand is gebonden aan producten.

   Aanvulling op punt 16. Het afgelopen jaar heeft Tennet 2,3 miljard geïnvesteerd. Huiskamervraag: Zijn de transportkosten gestegen op de energierekening? De 6 miljard voor het energieakkoord was al bekend daar komt nu nog eens 6 miljard bij tot 2030. https://www.fluxenergie.nl/tennet-stak-vorig-jaar-23-miljard-in-netwerk-voor-energietransitie/

   0
   0
  • Cornelia 6 mrt 2019 om 14:53- Antwoorden

   Marc, onze semi wetenschappelijke MBO wiskundige met hulp van wat knip en plakwerk van internet
   Gast, eerlijk, wat een onzinnige lap tekst weer, wat probeer je nou te bewijzen?

   Ik pik er een tussenuit…

   14. Een windmolen van 3 Megawatt op land heeft een minimale hoogte van 130 meter. Deze molen produceert gemiddeld per jaar 6.750.000 kWh . We hebben dan 129.629 molens nodig om al onze benodigde energie op te wekken.

   Geleuter over hoogtes en gemiddelde opbrengsten, dat ook nog een vermenigvuldigt met de hoeveelheid en je hebt het aantal benodigde windmolens.
   Tot zover het VMBO nivo.

   Om al onze energie met molens op te wekken heb je namelijk een ONEINDIG aantal molens nodig.

   Ook maar eens diezelfde marcx VMBO logica te gebruiken…

   Een windmolen levert bij windkracht 0, exact 0,0 van die 6.750.000 kWh per jaar.

   Eindconclusie, en dat wil er bij al die linkse klimaatwaanzinnigen maar NIET in.

   Je hebt er dus geen klap aan als het niet waait.

   In concreto… als het NIET waait heb je ook nog eens de VOLLEDIGE conventionele opwek nodig om het land draaiend te houden.

   Daarom mijn beste wiskundige is dat hele gereken met windmolens en opbrengsten en trouwens het hele klimaatplan waanzin van de bovenste plank.

   (en kom nou niet aan met je waterstof, waterbassins, accu’s, supercaps en meer van die onzin. De dimensionering van dergelijke oplossingen vergen nog een veelvoud van die 1000 miljard.)

   0
   0
   • Marc 6 mrt 2019 om 15:05

    LOL, wetenschappelijke MBO deskundige. Als je graag op de man wil spelen, doe het dan goed en neem niet in de slipstream allemaal MBO’ers mee die meer verstand in hun kleine teen hebben dan jij in dat hoofdje van jou.

    0
    0
   • Cornelia 6 mrt 2019 om 15:59

    Marc 6 mrt 2019 om 15:05

    Waar het hoofd vol van is…

    Volgens mij staat er wiskundige, maar misschien heb je er overheen gelezen?

    0
    0
   • J Goudswaard 12 mrt 2019 om 10:45

    Op Europese schaal kunnen we stroom delen. Doen we nu al. Als het hard waait of de zon schijnt in Nederland dan exporteren we. En als het saai bewolkt en windstil weer is dan halen we het van de andere kant van Europa. Daarom bouwt Europa al die dikke gelijkspanningskabels tussen de verschillende landen.

    0
    0
 15. Louis van Geldrop 6 mrt 2019 om 11:42- Antwoorden

  De eerste regel van de website: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/16/energieverbruik-verandert-nauwelijks-in-2017 begint met: In 2017 was het energieverbruik in Nederland 3 150 petajoule, nagenoeg gelijk aan 2017.

  0
  0
 16. Theo 6 mrt 2019 om 12:26- Antwoorden

  Wat we nodig hebben is deze pijp, net als die andere landen wat er gebruik van gaan maken.

  https://sputniknews.com/analysis/201902221072632270-austria-nord-stream-gas/

  0
  0
 17. Leo Besemer 6 mrt 2019 om 13:12- Antwoorden

  Kortom, hoewel je blijkbaar van mening kan verschillen over de exacte cijfers blijkt uit de berekening van Marc ook dat de bijdrage van zon en wind aan de nationale energieproductie minimaal is en vooral een grote kostenpost.
  Kernenergie zou volgens sommigen de oplossing zijn, maar zolang het probleem van het afval niet is opgelost zou ik dat ook niet bepaald ‘schone energie’ willen noemen. Ga maar eens kijken bij Dodewaard, prachtig monument van hoe het niet moet (geen haast bij, het staat er voorlopig nog wel).
  Of het nu echt de bijdrage van menselijke activiteit in broeikasgassen is wat het probleem is, of dat toch dat hele broeikasverhaal onzin is maakt dan eigenlijk niet echt uit, toch? Over hooguit 200 jaar zijn de fossiele brandstoffen op en dan is het hele probleem vanzelf opgelost. En daar kunnen we ons dan maar beter op voorbereiden, want al die ‘klimaatplannen’ gaan ons ook niet helpen.
  Het enige goede nieuws is dat mijn huis meer waard wordt als iedereen ver boven zeeniveau wil wonen. En met die beloofde hete zomers hoef ik ook niet ver weg op vakantie.

  0
  0
  • Hermie 6 mrt 2019 om 13:26- Antwoorden

   @Leo Bresemer. Het is wel iets meer dan een mening. Noem het gerust afspraken en feiten. Als je nu gewoon de CBS cijfers als uitgangspunt neemt dan kan je daarna direct beginnen over de kosten. Tja, en op dat onderwerp zijn de overdrijvingen en onwaarheden zo groot dat een volwassen gesprek al niet meer mogelijk is. Zou een gesprek over klimaat dan wel zinvol zijn?

   0
   0
 18. Leo Bokkum 6 mrt 2019 om 15:14- Antwoorden

  Wie van onze vaste “groene” reageerders woont buiten de bebouwde kom?

  0
  0
  • Marc 6 mrt 2019 om 15:20- Antwoorden

   Opgegroeid tussen de weilanden op een boerderij en tegenwoordig wonende in de stad. Welk punt wil je maken?

   0
   0
   • Cornelia 6 mrt 2019 om 15:54

    Ach, vandaar.

    0
    0
   • Leo Bokkum 6 mrt 2019 om 18:45

    Omdat ik zo’n vermoeden heb dat geen enkele groene reageerder het risico loopt dat vlak bij zijn huis een windmolenpark wordt neergezet, Met de “ver van mijn bed show” is het lekker makkelijk om die windmolentroep te verdedigen. Dat wordt opeens heel anders wanneer het dicht bij je woonomgeving komt. Dan blijken er opeens heel weinig “groene” mensen te wonen die staan te juichen.

    0
    0
 19. Theo 6 mrt 2019 om 16:47- Antwoorden
 20. Alex 6 mrt 2019 om 21:56- Antwoorden

  Leuk hoor schoppen tegen de huidige regels maar kom is met een oplossing. Een goede doorberekende en haalbare oplossing, maar die heeft de schrijver ook niet. Eigenlijk maakt dat je hele artikel nutteloos en een tikkeltje lachwekkend.

  Kun je het beter? Show me!

  0
  0
  • Leo Bokkum 7 mrt 2019 om 04:55- Antwoorden

   Een oplossing is om de huidige stompzinnige regels te herzien. Ik hoef niet door te rekenen dat dit voor haalbare oplossingen gaat zorgen

   0
   0
 21. Alex 7 mrt 2019 om 12:05- Antwoorden

  Bedankt voor de heldere oplossing Leo! Hier kunnen we tenminste wat mee :-)

  0
  0
 22. Marc 7 mrt 2019 om 16:35- Antwoorden

  Fraai weer, een enorm gekleurd artikel en een auteur die niks meer van zich laat horen. Lijkt wel belletje trekken. Op naar de volgende stukje misleidende propaganda van Co die de pseudoskeptici alhier kritiekloos gaan omarmen.

  0
  0
 23. Joost 7 mrt 2019 om 19:26- Antwoorden

  Aangezien het totale energiegebruik harder stijgt dan de energie uit zon en wind toeneemt (het relatieve aandeel zon en wind in het totaal neemt af) wordt het tijd om het beleid onder de loep te nemen:

  https://www.thegwpf.com/renewables-and-climate-policy-are-on-a-collision-course/

  0
  0
 24. J Goudswaard 12 mrt 2019 om 10:42- Antwoorden

  De geinstalleerde windenergie op land (2450MW) leverde 6,3 miljard kWh op in 2017. Dat is 5,3% van het Nederlandse stroomverbruik. Dit gaat groeien naar 5200MW in 2020 (dat wordt nu gebouwd) en rond de 6800MW in 2025. Dat is goed voor 17% van het electriciteitsverbruik. Offshore wind wordt 11500MW rond 2035, oftewel 40% en zon (voornamelijk op particuliere daken) gaat naar 12%. Dat is dus in 2035 zo’n 70% van huidig totaal verbruik is groene stroom: de projecten zijn al aanbesteed (500PJ).

  De cijfers van Co Wilders gaan over het totale energieverbruik (olie, gas, kolen etc), niet alleen electriciteit. Electriciteit is zo’n 20% van het totale energieverbruik (800PJ). De rest (80%) is vooral warmte, vervoer en industrie. Electrisch vervoer, betere isolatie en efficientere verwarming zullen voor veel besparing zorgen (die 3500PJ kunnen hierdoor terug naar 2200PJ zonder comfort-verlies).

  Al met al zal hierdoor de Nederlandse CO2 uitstoot dalen met zo maar 50%. De groenere toekomst komt eraan

  0
  0
 25. J Goudswaard 12 mrt 2019 om 10:59- Antwoorden

  Het aandeel CO2 van de mens is 36Gt CO2 per jaar (olie/gas/kolen). Alle vulkanen doen daar zo’n 0.3Gt CO2 per jaar bij. De rest van de CO2 wordt gerecycled door de aarde. Die telt dus niet mee voor toe of afname. Hierbij kun je dus concluderen dat de mensheid verantwoordelijk is voor 99% van de stijging van de CO2 concentratie in de athmosfeer.

  0
  0

Geef een reactie