Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Niet lang geleden nam de sultan van Brunei het besluit dat het voor het geestelijk welbevinden van de Bruneise burger beter is om in voorkomende gevallen handen af te hakken, vrouwen te stenigen en homo’s van daken af te gooien.

Dit alles dient een goddelijk doel waaraan niet getornd kan en mag worden, want geloofsovertuiging, religie, en aldus de onaantastbare boven alles verheven waarheid. Dit is, zoals eenieder uit de praktijk kan concluderen, toch minder dogmatisch dan gedacht.

Religie is een relatief begrip en dit is maar goed ook, want anders zou de mensheid thans qua ontwikkeling rond de 3.000 jaar geleden of het jaar 632 blijven hangen, om maar een greep te doen. Waarom niet de religie van Moloch of die van de Maya’s? Welke religie is nu de absolute overdonderende waarheid waar geen mens onderuit kan? Ik kan u het boek aanraden van Victor Stenger: ‘God, een onhoudbare hypothese’.

Nu dan, het is een kleine stap naar een betwistbare postmoderne religie die CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) heet. Het is geënt op alle voorafgaande religies d.w.z. op hetzelfde patroon van schuld (waaraan?) en gunstig stemmen van de, in te vullen, godheid door boetedoening of zelfs mensenoffers.

Interessant is de vraag waar de mens dan schuldig aan zou moeten zijn. Daar menen milieuorganisaties en andere doemdenkers als Attenborough, Minnesma, Rotmans, Notenboom en velen anderen wel een antwoord op te kunnen geven. Zou het? Vooralsnog is er niets van hun beweringen uitgekomen. Niet ernstig te nemen dus.

De vraag is nu waarop de Klimaatwet dan wel op is gebaseerd? Er is immers geen bewijs (een bewering van het IPCC is immers geen bewijs, tenzij dit het heilige woord is dat binnen alle religies onaantastbaar is) dat de menselijke CO2-emissie al die vermeende klimaatellende zal veroorzaken. Interessant is dus de vraag op welk concreet onweerlegbaar wetenschappelijk (dus geen niet bestaand 97%-consensus!) bewijs de Klimaatwet is gestoeld; kan de Eerste Kamer dit aangeven?

Mij lijkt wetenschap een betrouwbaardere leidraad voor beleid dan dogmatische beweringen. Maar het omgekeerde is het geval. De Klimaatwet kent dan ook slechts religieus geïnspireerde ideologie (lees: GroenLinks en D66). Het Nederlandse volk en vooral de komende generaties zullen deze waanzin vervloeken. Waanzin die het gevolg is van het ontbreken van wetenschappelijke en intellectueel kritische vermogens. Wel laf genoeg om scholieren te indoctrineren.

Concreet zal de Klimaatwet leiden tot energiearmoede en opstand. Niemand, zeker het bedrijfsleven niet, zal hier in meegaan als de kosten bekend worden. Amusant, die zijn al bekend, maar het PBL tracht de kluit te bedonderen door overheersende kosten niet mee te rekenen. Dit is inmiddels usance geworden (zie de zogenaamd subsidievrije windmolenparken; wondermolens, wonderwarmtepompen en nu weer de fantastische Phase Change Materials). Laten we vaststellen dat wensdenken geen bijdrage is aan dit debat, omdat er geen aanwijzing is dat er een catastrofale ontwikkeling op handen is.

Ergo: de Klimaatwet kent wetenschappelijk geen grond, maar meent zich te kunnen bewijzen door misleiding, desinformatie en wensdenken. Ik ken sterkere motivaties om een wet aan te nemen. Dus: welk probleem denkt de Klimaatwet nu eigenlijk op te lossen? Zo lang deze vraag niet is beantwoord kunnen we beter spreken van Klimaatsharia.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)

 

PS,

Die verschrikkelijke opwarming … die maar steeds niet wil komen