Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Wat in 1938 op een misverstand bleek te berusten, namelijk een invasie van marsmannetjes, groene mannetjes, lijkt nu dan toch werkelijkheid te zijn worden. Toegegeven, ze zijn niet van Mars afkomstig, maar gewoon van onze eigen planeet. Een tak van de menselijke soort met een onstuitbare neiging tot collectieve economische zelfmoord, een combinatie van marxisme en oikofobie.

Ik doel op de groene mannetjes en vrouwtjes die zich verenigd voelen in een groepsdenkende drang om deze planeet en de mensheid te redden van iets.

Waarvan? Het is slechts een gelegenheidsargument, ooit bedacht door Maurice Strong, maar dat wetenschappelijk kant noch wal raakt. Die groene wezens, de aanhangers dus van deze, overigens achterhaalde hypothese, proberen ons normale weldenkende, hardwerkende mensen bang te maken om ons aldus aan hun marxistische dictatuur te onderwerpen. In 1938 een hoorspel op de radio (Bron), thans een invasie van met name GroenLinkse en D66 Stalinisten die ons in een groene dwangbuis willen persen. De Groene Goelag Archipel kan wel eens dichterbij blijken dan gedacht. Op de Krim weten ze sinds 2014 alles van groene mannetjes.

Opnieuw werd dit thema onder de aandacht gebracht door de columnist Leon de Winter. Zo lezen we:

De klimaatdiscussie is een gesprek tussen gelovigen en belanghebbenden zoals er in de middeleeuwen hevig gediscussieerd werd over geesten; de meeste geleerden van die tijd discussieerden over hun verschijningsvorm, grootte, gewicht. Er bestond geen twijfel aan het bestaan van geesten, en wie dat wel deed, werd verketterd.

Dit schetst treffend het “wetenschappelijk” niveau waarop klimaatprotagonisten, de goeden niet te na gesproken, de discussie menen te moeten voeren. Hun arsenaal aan bluf, mythen, verwensingen en verdachtmakingen is immers substantieel. Welk is nu precies hun doel. Dit lezen we hier:

Klimaatactivisten zoeken de totale controle over de samenleving. De kapitalistische samenleving moet veranderen in een groene heilstaat, die in feite de vervulling is van de marxistische utopie.

Het is opvallend inderdaad hoezeer links geobsedeerd is door dat gelegenheidsargument de mythe van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Dit terwijl het effect, die catastrofale opwarming niet meetbaar blijkt. Geen wonder dat die vreselijke opwarming maar niet wil komen. In plaats hiervan…:

Politici en bureaucraten van de VN hebben zich meester gemaakt van de klimaatproblematiek; wie die problematiek als existentieel gevaar voor de mensheid kan inzetten, krijgt de sleutel in handen tot een fundamentele transformatie van de wereld.

Politisering, lees: linkse ideologie was van meet af aan het doel, gegeven het eenzijdige onwetenschappelijke mandaat van het administratiekantoor dat het IPCC heet.

We naderen in Nederland (Gidsland!) een point of no return qua overheidscontrole over ons doen en laten, én over ons denken.

Inderdaad is dit iets om je als burger zorgen over te maken. Je moet wel heel blind zijn om niet te beseffen dat de Overheid en die Klimaattafels ons burgers overal buiten hebben gelaten, ons voor de gek houden met halfbakken kostenberekeningen, subsidievrije windmolens, kunstmatige prijsopdrijvingen en via de NOS met eenzijdige propaganda. Wiebes noemt het verleiden. Moet dit een democratie heten? De democratie is verlaten zodra de marxistische groene partijen GL, CU en D66, het klimaatbeleid kaapten en de VDD zijn ziel aan hen verpatste omwille van de coalitie. Inderdaad is dan een nep democratie het resultaat als er geen partij meer is waarop je kunt bouwen en de partijen die hiertegen wel in opstand komen door een cordon sanitair buiten de macht worden gehouden:

We zijn op weg naar een autoritaire nachtmerrie die gerechtvaardigd wordt met de stelling dat we geen keuze hebben omdat anders de zeeën onze steden opslokken en de aarde verschroeit. Kan het Bijbelser? Is de klimaatreligie niet een boete- en ondergangsmythologie voor seculieren?

Wat een vertoon van zelfingenomenheid en onwetendheid. Besef dat geen land ter wereld meegaat in deze waanzin:

De zogenoemde klimaattransitie houdt een fundamentele transformatie in van onze samenleving. De rest van de wereld doet niet mee (er staat in Polen een kolencentrale die per jaar slechts twintig procent minder CO2 uitstoot dan onze hele industrie bij elkaar). Ik heb dat al eerder geschreven: dit had in een referendum aan de burger moeten worden voorgelegd. Dat is niet gebeurd: het wordt ons opgedrongen.

Over een religie kan niet worden gestemd. Je bent een gelovige, of niet en in dat laatste geval moet je ritueel worden gestenigd. Dissidenten als Marcel Crok weten er alles van.

Bron.

Dit is een schande voor een zichzelf respecterende democratie. Het zou ook een reden moeten zijn om eens wat bescheidener op te treden. Het moralistische gedram van Timmermans tegenover Visigrad, het fiasco van de pulsvisserij en het boemerangeffect van het al even moralistische stikstofgedram hadden ook lessen moeten zijn. De groene mannetjes en vrouwtjes blijken echter blind en doof en aan democratie hebben ze vanzelfsprekend geen boodschap. Het wordt daarom hoog tijd dat Nederland een Overheid krijgt die gezond verstand, expertise, kennis en realiteitszin, kortom Verlichting als basis voor beleid hanteert. Net als in 1938 het geval was, is het beter niet meteen geloof te hechten aan wat je door politici en de media wordt wijsgemaakt.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden.)

 

Naschrift

Waar blijft toch die verschrikkelijke opwarming?