Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Intrigerend is het op zijn minst, de overeenkomst tussen de positionering van nieuwe onderzeese vulkanen en het ijs in datzelfde Westelijke gebied van de Zuidpool. Wij lezen om te beginnen dit:

The mass of the Antarctic ice sheet has changed over the last several years. Research based on observations from NASA’s twin NASA/German Aerospace Center’s twin Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) satellites indicates that between 2002 and 2016, Antarctica shed approximately 125 gigatons of ice per year, causing global sea level to rise by 0.35 millimeters per year.

Bron.

De vraag dringt zich op waarom overwegend in dat gebied? Het lijkt erop dat de catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming tamelijk selectief is qua locatie Tenminste als opwarming daadwerkelijk aan ons mensen ligt. Een vraag die je als scepticus, lees: ongebonden wetenschapper, altijd moet stellen. Het is echter weinig verheffend te moeten constateren dat specifiek op het terrein van klimaatkritische wetenschap in brede zin de academische vrijheid van denken wordt beknot. Denk aan Peter Ridd (koraalrif) en nu ook aan Susan Crockford (ijsberen).

Wat wij kunnen constateren is een geleidelijk moreel en wetenschappelijk verval in het denken (kenmerkend voor groepsdenken) naar een ideologisch afgedwongen Lysenkoïsme. Allesbehalve een wetenschappelijke vooruitgang, integendeel: een ongekende verspilling aan denkkracht, inventiviteit en economische vooruitgang. Moeten zonnewagentjes van TU-studenten nu echt een oplossing bieden? Waarvoor dan?

Tot slot: waar liggen die vulkanen eigenlijk? Overwegend in het gewraakte gebied van die ijssmelt. Ik vermoed dat dat dit geen toeval is. Bron.

Dit roept om weloverwogen nader onderzoek, voordat diverse leiden met allerlei persoonlijke voorbarige “conclusies” aan de haal gaan. Ondertussen bereikt ons dit bericht:

Sea-Level Rise From Antarctic Ice Cliffs May Be Overestimated Because of Faulty Assumptions

Scientists have assumed that ice cliffs taller than 90 meters (about the height of the Statue of Liberty) would rapidly collapse under their own weight, contributing to more than 6 feet of sea-level rise by the end of the century enough to completely flood Boston and other coastal cities. But now MIT researchers have found that this particular prediction may be overestimated.

Bron

Dit is het zoveelste voorbeeld van angst en paniek zaaien over die weerlegde CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) Het wordt een eentonig verhaal al die doemscenario’s die dan weer weerlegd moeten worden, als ze al niet door de tijd zijn achterhaald. Helpt dit? Ik vrees van niet. Ik vrees wel dat aangaande het klimaat het Lysenkoïsme de overhand dreigt te krijgen. Zo lang althans eenieder zich dit tenminste laat aanleunen. Met de boeren is hier een eind aan gekomen, hopelijk om de woorden van Churchill aan te halen:

This is not the end of the beginning; this is de beginning of the end.

Men kan immers niet tot in der eeuwigheid een volk knechten en voor de gek houden met een Lysenkoïstische ideologie opgelegd door de milieubeweging. Sommigen gaan zelfs zo ver om alle argumenten van sceptici op voorhand tot desinformatie te bestempelen. Bedenkelijke ontwikkelingen en kenmerkend voor democratie in verval. Monddood maken en academische vrijheid met voeten treden. Dit zijn ontwikkelingen die steeds verder van wetenschap afdrijven. Er moet n.m.m. op de eerste plaats een einde gemaakt worden aan de democratie ondermijnende macht van de milieubeweging. De milieubeweging als één der vele maatschappelijke organen moet zich weer bezig houden met haar core business – de boel schoonhouden -, niet met geopolitieke ambities, laat staan streven naar wereldheerschappij, al dan niet via het IPCC, en destructie van onze beschaving.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).