Een bijdrage van Reynier Pronk.

22 Oktober 2019 was een bijzondere dag.

Waarom?

Op deze dag meldde het NPO Radio1 nieuws dat de GGD waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de klimaatplannen op de volksgezondheid. Dit naar aanleiding van een artikel in het AD waarin e.e.a. nader wordt uitgelegd. De GGD meldt voorzichtig dat zij niet per se tegen windmolens en biomassa zijn, maar zij zijn wel bezorgd over de effecten die het op de volksgezondheid kan hebben. Bron hier.

Windmolens kunnen de gezondheid van omwonenden schaden door geluidsoverlast, aldus de GGD. Daaraan kan nog worden toegevoegd (RP): slagschaduwen, waardeverlies van huizen en de onverkoopbaarheid daarvan, psychische problemen vanwege de uitzichtloze situatie waarin burgers worden gebracht en de daar mee samenhangende machteloosheid die het gevolg is van overheidsdwang.

Eerder melden zich al wetenschappers, verzameld in de EASAC om te waarschuwen tegen de nadelige effecten van het inzetten van biomassa bij de opwekking van stroom. Zij noemden het zelfs een broeikasbom mede omdat er nog maar weinig ervaring is met het verstoken van biomassa en de uitstoot in termen van CO2 en fijnstof die dergelijke processen met zich meebrengen.

Het AD artikel maakt duidelijk hoe omvangrijk deze historische vergissing is: er worden, hou je vast, 628 biomassa-installaties gebouwd. De overheid heeft hiertoe maar liefst 11,4 miljard euro (van ons!) belastinggeld uitgetrokken om dit te financieren. Inmiddels zijn rond de locaties waar deze installaties dreigen te komen, al grootschalige protesten op gang gekomen, o.a. in Amsterdam. Arnhem, Cuijk, Diemen en Nijmegen. Ook is er een landelijk actiecomité opgericht: de Nederlandse Federatie tegen Biomassacentrales. In Zwolle is inmiddels vastgesteld wat de effecten zijn: rookwolken, fijnstof, hoofdpijn, benauwdheid en kortademigheid.

In de Volkskrant van 22 oktober 2019, wordt gewag gemaakt van het plaatsen van grootschalige zonneparken in, jawel, NATURA2000-gebieden(!), te beginnen in Renkum. Daar wil men op landgoed Quadenoord, particulier eigendom van de familie Koker, die kennelijk aast op ‘het grote geld’, hun prachtige landgoed, dat deel uitmaakt van Natura2000 verkwanselen aan een Chinese firma Chint Solar, die daar om te beginnen twee velden (en later meer) vol gaat leggen met zonnepanelen, goed voor 500-4000 huishoudens (als de zon schijnt). De familie ‘vangt’ € 5.000 per ha; contract voor dertig jaar. Drie keer raden waar de kosten uiteindelijk neerdwarrelen. Plus natuurlijk de gezonde winst die de chinezen willen maken. Ons belastinggeld gaat via de nieuwe zijderoute rechtstreeks naar Beijing. Tel uit je winst!

De rentmeester, die ook een uitstekende spindoctor blijkt te zijn (RP), wist de gemeente ‘mee’ te krijgen door te beweren dat onder en tussen de zonnepanelen de natuur een bio-diversiteit zal krijgen die z’n weerga niet kent. De gemeente gaat er maar al te graag in mee, want zij hebben immers ook klimaat-targets opgelegd gekregen.

TataSteel IJmuiden gaat het personeelsbestand afbouwen. Elders waar het goedkoper is wordt de capaciteit juist uitgebreid. Er zijn mensen die bij dit nieuws de vlag uitsteken – weg met die vervuilende zooi! opgeruimd staat netjes, toch?

Wel een beetje jammer voor alle getroffen personeelsleden en die van de talrijke aanleverende ‘firma’s’. Dat wel!

Maar er is nog een aspect dat hier behoort te worden belicht: TataSteel heeft te kampen met minder vraag van de Duitse auto-industrie. En waarom gaat het daar slechter? Zou het iets te maken hebben met de beleidsmaatregel dat wij per 2030 gedwongen worden over te stappen op EV’s en dat dit fenomeen z’n schaduwen vooruit werpt? Wie koop er nu een dure BMW, wetende dat die over 10 jaar door de shredder gaat en dus over 5 jaar al weinig meer waard is? Mag dit allemaal s.v.p. even worden opgeteld bij de kosten van de o zo noodzakelijk geachte ‘energie-transitie’?

Reynier Pronk.

En hoe reageert de minister op de wetenschappers van de EASAC die hem waarschuwen voor de gevolgen van biomassa? Ik citeer:

“Er zijn allemaal wetenschappers die allemaal dingen beweren; ik volg de lijn die in de EU is afgesproken”.

Het beleid veranderen gaat hij niet.

In mijn hoofd strijden nu minstens tien reacties om voorrang. Ik kies deze:

Onze bewindvoerders tonen aan niet toerekeningsvatbaar te zijn. Het land is te belangrijk om aan dit soort bestuurders te worden overgelaten.

Wiebes is van het type dat een gaslek zoekt met een aansteker.